Anda di halaman 1dari 1

PROGRAM PENSISWAZAHAN GURU (PPG) MOD PENDIDIKAN JARAK JAUH

IJAZAH SARJANA MUDA PERGURUAN DENGAN KEPUJIAN

ENGLISH LANGUAGE PROFICIENCY 1 (WAJ3102)

MUHAMAD NAZRI BIN HJ.SAID 710730 02 !70" PJK ( B )

LEC#URRER $ PN.NOR AZURAWA#I B# AHMAD ZUHDI

20.OGOS 2011

INS#I#U# PENDIDIKAN GURU KEMEN#ERIAN PELAJARAN MALAYSIA ARAS 1% EN#ERPRISE BUILDING 3% BLOK 2200% PERSIARAN APEC% CYBER &% &3000 CYBERJAYA B'()*+, )*+-+ .+/+ J*0 2011