Anda di halaman 1dari 16

TAJUK 7 :

Isu-isu Kontemporari Tamadun Islam dan Tamadun Barat


Amy Chong Fang Zee 3PISMP PSV2
Disediakan oleh :

Kerangka Tajuk
Takrif
Hegemoni Globalisasi Barat

Isu-isu Komtemporari Tamadun Islam dan Tamadun Barat

Isu-isu Komtemporari

Media Ekonomi Politik Sosial Hak Asasi Manusia Krisis Alam Sekitar Persepsi Jihad Etika Dalam Sains

Kesan Perkembangan Isu-isu Komtemporari Kepada Masyarakat dan Negara.

Hegemoni
Penguasaan menyeluruh (domination) ataupun kepimpinan satu Negara ataupun kumpulan dan sebagainya ke atas Negara atau kumpulan yang lain.

Globalisasi
Idea tentang dunia tanpa sempadan seolaholahnya ia menjadi satu walaupun penduduk berada pada tempat berlainan atau jauh.

Barat
Kumpulan manusia yang tinggal dalam entiti politik yang sekarang ini dikenali sebagai Negara-negara Eropah.

Isu-isu Kontemporari
Media
Etika dalam Sains Ekonomi

Persepsi Jihad

Isu-isu Kontemporari

Politik

Krisis alam sekitar Hak asasi manusia

Sosial

Media
Bebas mengolahkan sesuatu berita dan maklumat Penyebaran maklumat dan informasi

Media

Pihak Barat berjaya mendominasi penyebaran maklumat berita antarabangsa

Pihak Barat melemparkan pelbagai tuduhan palsu pada negara-negara Ialam dengan tujuan mengekalkan kepentingan mereka.

Ekonomi
Sistem ekonomi lain pupus akibat penggunaan sistem ekonomi pasaran bebas.
Sistem ekonomi faudal hancur apabila sistem ekonomi pasaran bebas diperkenalkan

Pihak Barat memperkenalkan sistem ekonomi sosialis dan sistem ekonomi komunis

Ekonomi

Sistem ekonomi padaran bebas merupakan usaha masyarakat Eropah untuk mengubah sistem ekonomi faudal

Politik
Mendominasikan politik dunia melalui pendekatan globalisasi Ketidakadilan berlaku antara tamadun Barat dan tamadun Islam

Pengaruh Barat dalam badan dunia seperti PBB

Politik

Perkembangan politik Barat bermula dengan penjajahan negara-negara kecil dan yang baru membangun.

Sosial
Socialable membawa maksud seseorang cuba membuat baik dan membuat kawan dengan sesiapa sahaja, orang tersebut dianggap baik.

Perkataan sosial dalam Bahasa Inggeris : Social, Socialable

Sosial

Pandangan sosial ini bertentangan dengan nilainilai timur.

orang yang sosial selalunya melampaui batasan-batasan kebudayaan.

Hak Asasi Manusia


Kedua : Kebebasan, setiap manusia bebas untuk melakukan apa sahaja.

Pertama : Kehidupan, setiap manusia berhak untuk hidup.

Hak Asasi Manusia


Ketiga : Mengejar kebahagiaan, Kebebasan untuk mengumpul harta.

Krisis Alam Sekitar


Pemikiran Barat pertama
Penguasaan manusia terhadap dunia dan alam sekitar (Humans dominance over nature) Manusia yang terbaik akan terus kekal (Survival of the fittest)

Krisis Alam Sekitar


Pemikiran Barat kedua

Kejayaan manusia mengatasi alam semula jadi akan membentuk sebuah alam yang lebih sempurna untuk kehidupan manusia. Alam sekitar tidak mampu manandingi pencapaian manusia dianggap tidak cukup kuat dan tidak perlu diselamatkan.

Persepsi Jihad
Pihak Barat menganggap bahawa jihad sebagai perbuatan pengganas yang cuba mendapat sesuatu yang bertentangan dengan undang-undang. Masyarakat menekankan nilai menjaga Satu konsep kehidupan Persepsi agama Islam anggota Jihad yang murni. masyarakat daripada terkorban. Masyarakat barat tidak menerima pemikiran agama Islam yang bersifat dogmatic.

Etika Dalam Sains


Berasaskan kepada satu falsafah teras, iaitu kaedah kajian sistematik yang menggunakan sukatan mutlak.

Menolong manusia memahami dunia di sekeliling mereka.

Etika Dalam Sains

Tertumpu kepada kaedahkaedah dalam sesuatu kajian.

Bertujuan memastikan kajian-kajian tersebut berjalan tanpa gangguan yang boleh memudaratkan kesahihan hasil penyelidikan.

Kesan Perkembangan Isu-isu Komtemporari Kepada Masyarakat dan Negara


Secara langsung dan tidak langsung memasukkan nilai-nilai masyarakat Barat ke dalam sistem nilai masyarakat tempatan. Semua nilai yang terdapat di dalam sesuatu kebudayaan itu merupakan satu sistem yang memberitahu manusia bagaimana untuk berinteraksi di dunia ini. Maklumat dan idea baru bergerak tanpa halangan dari satu tempat ke satu tempat yang lain membolehkan kita berhadapan dengan maklumat dan idea baru yang tidak ditapis ataupun diubahsuai dengan nilai-nilai kebudayaan tempatan. Perubahan yang cepat yang cepat diperlukan untuk mengekalkan kesesuaian (relevancy) sistem nilai (kebudayaan) kita dengan dunia luar.