Anda di halaman 1dari 133

RBT3120 Teknologi Rumah Tangga dan Pertanian

TAJUK 1 KAJIAN FABRIK


1.1 SINOPSIS

Kajian fabrik adalah bidang yang memfokuskan pengenalan jenis fabrik, jenis gentian dan iri gentian sesuatu fabrik! "ua jenis gentian utama iaitu gentian asli # tumbuhan dan hai$an% dan buatan # sintetik dan selulosa terjana semula %! &ontoh fabrik gentian asli ialah kapas , linen , sutera dan benang sayat ' ontoh fabrik buatan adalah seperti nilon(poliamida, poliester, rayon dan asetat(triasetat! Kekukuhan , keselesaan ,penyerapan lembaapan, kekonduksian haba , kekenyaalan dan ketahanan adalah iri penting bagi setiap jenis gentian! 1.2 HASIL PEMBELAJARAN

Pada akhir unit ini , pelajar dapat ' 1! 2! 3! *! )enerangkan maksud jenis gentian asli dan gentian buatan )engenal pasti dua klasifikasi sumber gentian )enyenaraikan sumber gentian asli dan gentian buatan! )enyatakan ontoh fabrik bagi setiap jenis gentian asli dan buatan! +! )enghuraikan iri, iri setiap gentian fabrik asli dan buatan

- Gentian serabut serat dan filamen daripada bahan asli


dan buatan yang dijadikan yarn#benang% untuk menghasilkan fabrik#kain%

1.3

KERANGKA TAJUK-TAJUK 1

RBT3120 Teknologi Rumah Tangga dan Pertanian

Ka ian Fa!"i#

&iri gentian /enis -entian Klasifikasi


.sli Buatan .sli , kapas, linen, sutera, benang sayat Buatan, nilon, poliester, rayon dan asetat
Kekukuhan Penyerapan lembapan Keselesaan Kekonduksian haba Kekenyalan Ketahanan suhu dan ahaya

1.4

KANDUNGAN ISI -entian boleh diklasifikasi kepada dua kumpulan 2

RBT3120 Teknologi Rumah Tangga dan Pertanian

SUMBER GENTIAN

Gentian A$'i

Gentian B&atan

Hai(an)P"*tein+

T&%!&,an)Se'&'*$a+

Sinteti#

Te" ana Se%&'a

Geta,

Mine"a'

A$a$ L*-a%

A$a$ Pet"*'e&%

1.4.1 SUMBER GENTIAN ASLI Jeni$ Gentian 0elulosa Na%a Gentian Kapas 1inen /ut Rami 2emp Protein 0utera Bulu Biri,biri )ineral .sbestos S&%!e" Buah kapas dari pokok kapas 0erat pokok flaks 0erat batang jut 0erat batang rami )anila hemp atau batang aba a 3lat 0utera 0ayat kambing biri,biri, Kambing Kashmir, .rnab .ngora, 4i una, Kambing .ngora Ketulan batu sili ate of magnesium dan 3

RBT3120 Teknologi Rumah Tangga dan Pertanian

kalsium -etah 5lastomer 0usu daripada pokok getah

1. a%

Gentian Se'&'*$a Kapas

Fa!"i# #a.a$ -entian kapas adalah gentian yang popular dan digunakan untuk menghasilkan berbagai artikel rumahtangga dan pakaian! -entian kapas boleh diperolehi daripada buah kapas! 6egara yang banyak mengeluarkan kapas ialah .merika 0yarikat, Rusia, 7ndia , /epun, dan Britain! Buah kapas yang masak akan merekah dan kembang sebelum dipetik dengan tangan atau mesin pemetik ! -entian kapas boleh di ampur dengan gentian yang lain seperti gentian buatan manusia untuk menghasilkan fabrik kapas ampuran!

A#ti/iti 1 &uba uji kefahaman anda dengan menyiapkan latihan berikut!

8abrik kapas boleh dibahagi kepada tiga jenis seperti jadual di ba$ah'

/enis 8abrik Kapas Kapas nipis

6ama 8abrik

Kegunaan

RBT3120 Teknologi Rumah Tangga dan Pertanian

Kapas sederhana tebal Kapas tebal 1! Proses penghasilan kain kapas9 a! Buah,buah kapas dimasukkan ke dalam mesin yang akan mengasingkan gentian kapas daripada biji,biji dan kekotorannya! b! -entian kapas akan melalui proses menerusi memesin! -entian, gentian disisir, dihaluskan, dan dipintal menjadi yarn yang lembut! ! :arn kemudian dipintal menjadi benang yang halus! d! Benang,benang kapas ditenun menjadi kain atau dijadikan sebagai benang jahitan!

Bunga Kapas

)esin penenun

)esin pengulungan

Pintalan Buku Benang

0i"i-1i"i -entian #a.a$2 &iri 5stestik Permukaan yang pudar akan lebih menarik sekiranya diberi kemasan khas seperti digerus dan &iri Kekukuhan Teguh dan menjadi lebih teguh apabila basah -entian tahan lasak, fabrik boleh diberus semasa Keselesaan Pengalir haba yang baik, selesa dipakai dalam ua a(musim panas )enyerap lembapan Rupa )udah renyuk jika tidak diberi kemasan khas )enge ut semasa u ian 5

RBT3120 Teknologi Rumah Tangga dan Pertanian merserais )udah menyerap $arna mendobi 7a tidak mudah rosak oleh tindakan alkali atau peluntur jika didobi dengan ara yang betul pertama ke uali diberi kemasan khas!

Ke!ai#an 3a!"i# #a.a$ a! )udah menyerap pen elup dan boleh diberi kemasan khas b! Teguh dan menjadi lebih teguh apabila diberi kemasan khas ! -entian tahan lasak, boleh diberus semasa mendobi d! Tidak mudah rosak oleh tindakan alkali dan peluntur jika didobi dengan ara yang betul e! )udah menyerap lembapan f! 0elesa dipakai dalam ua a yang panas g! 1embut dan selesa dipakai Ke-&naan Fa!"i# Ka.a$

Ke'e%a,an 3a!"i# #a.a$ a! )udah kotor kerana ia li in ke uali jika diberi kemasan khas b! )udah renyuk jika tidak diberi kemasan khas ! )udah menge ut d! )udah terbakar e! )udah bertahi lalat

0esuai untuk menghasilkan pakaian dalam, kain lapik dalam, baju kanak, kanak, sarong bantal, kain adar, dan seumpamanya!

0imbol yang menunjukkan artikel atau 0imbol yang menunjukkan artikel atau pakaian dibuat daripada 100; gentian pakaian dibuat daripada kapas kapas ampuran 6

RBT3120 Teknologi Rumah Tangga dan Pertanian

)engenal struktur kapas melalui mikroskop

Layari laman web : http://cotton Wikipedia, the ree encyclopedia !nt!k mendapatkan makl!mat tambahan "e#arah $entian cotton%

Pastikan anda meneliti label untuk mengetahui jenis gentian

!.

Fa!"i# Linen

Pen-ena'an Ta,&#a, an4a "&.a .*#*# 3'e#$ 5

1! 1inen dibuat daripada gentian batang pokok fleks! 2! Batang fleks diikat dan direndam sehingga kayunya reput dan meninggalkan gentian,gentian fleks!

RBT3120 Teknologi Rumah Tangga dan Pertanian 3! -entian,gentian fleks disikat, diluruskan, dan dipintal menjadi benang serta ditenun menjadi kain! 0i"i-1i"i 3a!"i# 'inen2 1! Berasa kasar dan gebu 2! )enyala dengan api ber$arna kuning apabila dibakar dan menghasilkan bau seperti kertas terbakar 3! 1ebih kukuh daripada fabrik kapas *! Permukaannya sedikit berkilat +! Pengalir haba yang baik <! Tahan haba tinggi, boleh direbus dan diseterika dalam suhu panas! 0truktur gentian linen yang dilihat melalui mikroskop Bulat , bentuk permukaan keratan rentas gentian adalah poligonal menyebabkan gentian berkilau , kelihatan berbonggol seperti batang buluh

-entian fleks yang belum diproses

Ke!ai#an 3a!"i# 'inen

Ke'e%a,an 3a!"i# 'inen

&

RBT3120 Teknologi Rumah Tangga dan Pertanian a! b! ! Tahan lasak dan didobi 0elesa dan sejuk apabila dipakai dalam ua a panas 1arutan soda dan asid yang lemah tidak meninggalkan kesan a! b! ! 2arga mahal )udah bertahi lalat )udah berbulu dan renyuk

2.

Hai(an GENTIAN HAI6AN

BENANG KULIT

SUTERA BULU

Fa!"i# S&te"a ( U'at $&te"a ) 1! 8abrik sutera didapati daripada kepompong kupu,kupu Bombyx Mori 2! 1ar=a akan memakan daun mulberi dan mengeluarkan e air sutera yang dipanggil spineret dan terbentuklah kukun apabila ukup besar! 3! Kukun dipanaskan untuk membunuh kepompong dan men airkan serikin #game%! *! 2ujung filamen daripada kukun digulung dalam bentuk gelung yang dipanggil sutera mentah! '

RBT3120 Teknologi Rumah Tangga dan Pertanian +! Benang sutera kemudian ditenun menjadi kain sutera yang bermutu tinggi! &iri, iri fabrik sutera9 1! 2! 3! *! &antik, ber ahaya, dan li in Berasa halus dan lembut apabila dipegang 8ilamen sutera kelihatan seperti rod ka a di ba$ah mikroskop )engandungi protein fibroin

Fa!"i# !enn- $a7at ) B&'& !i"i-!i"i + Berbentuk sisik , #korteks % terdiri daripada sel # kuitikel % , 7a memberi kekukuhan dan kekenyalan kepada gentian !

1! 8abrik benang sayat diperoleh daripada bulu hai$an seperti bulu kambing biri, biri, unta, dan arnab! 2! Bulu akan dibersih, dibilas, dan dikeringkan 3! Bulu biri,biri disikat untuk menjadi gentian yang halus *! -entian bulu yang panjang ditenun menjadi fabrik bulu biri yang li in dan bermutu tinggi! +! -entian yang pendek dipintal longgar untuk dijadikan benang bulu yang halus! <! Biri,biri jenis )erino dapat menghasilkan bulu yang bermutu tinggi dan gentian yang halus serta panjang! &iri, iri fabrik benang sayat(bulu biri,biri 1(

RBT3120 Teknologi Rumah Tangga dan Pertanian 1! 2! 3! Rupa yang halus dan keriting Berasa gebu, halus, dan beranjal Kelihatan seperti sisik ke il yang meliputi gentian apabila dilihat melalui mikroskop *! Tidak menyala, mengeluarkan bau hangus seperti terbakar dan meninggalkan manik hitam yang boleh dihan urkan +! <! >! ?! -entian bulu biri,biri adalah sederhana kukuh dan tahan lama Pengalir haba yang lemah )enjadi fabrik keras apabila direndam ke dalam air panas 0inaran matahari akan menguningkan gentian fabrik

1.4.2 GENTIAN BUATAN 1! 8abrik buatan ialah gentian selulosa terjana semula yang diperoleh daripada ampuran bahan mentah, iaitu palpa kayu atau kapas dan di ampurkan dengan bahan kimia! 2! Pelbagai jenis fabrik buatan yang terdapat di pasaran adalah seperti poliester, nilon,rayon dan asetat(triasetat!

3! &ontoh fabrik gentian buatan adalah seperti berikut' a!


0elulosa terjana semula 0elulosa @ alkali @ soda kaustik # =iskos % 0elulosa @ asid asetik # asetat % 0elulosa @ asetik anhidrida @ metilena klorida # triasetat % 11

RBT3120 Teknologi Rumah Tangga dan Pertanian b!


0intetik Petroleum @ etilena # poliester % .rang batu @ udara @ air # poliamida % Petroleum @ ammonia @ air # akrilik %

Fa!"i# .*'ie$te" 1! Bahan pembuatan fabrik poliester ialah petroleum! 2! 8ilamen poliester dibuat dalam kehalusan yang berbeAa! 3! -entian poliester mempunyai permukaan yang li in dan rata! *! &iri fiAikal poliester seperti rod ka a dengan keratan rentas berbentuk bulat! +! 8abrik poliester digunakan untuk menghasilkan pakaian seperti pakaian dalam, blaus, kemeja, dan alat kelengkapan rumah tangga seperti adar dan sarung bantal! <! Poliester menjadi air dan menge ut dengan mengeluarkan bau yang harum apabila dibakar api! &iri, iri poliester 1! Teguh, kekonduksian haba, menyerap kelembapan dan penebat haba yang baik!

Ke!ai#an 3a!"i# .*'ie$te" 1! Tahan pada sinaran ahaya matahari 2! Tidak mudah renyuk 3! Tahan serangga *! Tidak bertahi lalat

1! 2! 3! *!

Ke!&"&#an 3a!"i# .*'ie$te" Tidak selesa dipakai )elekat pada tubuh 1emah pada alkali 0ensitif pada haba

Fa!"i# Ni'*n8P*'ia%i4a 1! 6ilon dikenal juga sebagai gentian poliamida!

12

RBT3120 Teknologi Rumah Tangga dan Pertanian 2! 6ilon diperbuat daripada bahan arang batu, iaitu benAen atau femol oksigen, nitrogen, dan hidrogen! Bahan,bahan ini di ampurkan untuk menghasilkan bahan kimia dan dijadikan filamen fabrik nilon! &iri, iri fabrik nilon(poliamida 1! 2! 3! 2alus, nipis, dan kenyal Kelihatan seperti batang bulat dan li in di ba$ah mikroskop )en air dan mengeluarkan manik, manik putih apabila dibakar dan api akan terpadam dengan sendiri *! 0angat kukuh semasa basah atau kering

FABRIK RA9ON Rayon diperbuat daripada selulosa sama ada daripada palpa kayu atau gentian kapas! 7a lembut serta berkilat!rayon juga dikenali sebagai sutera tiruan!0elain daripada itu rayon boleh dibahagikan kepada dua jenis iaitu rayon asetat dan rayon =iskos! &iri, iri Rayon 1! 2! Rupanya berkilat dan li in .pabila dipegang ia berasa sejuk, lembut beranjal dan melun ur(sukar dibentuk! 3! *! +! <! .pabila dipakai ia akan jatuh dengan baik Pengalir haba yang baik dan menyerap air dengan ara sederhana 0enang di elup $arna dan $arnanya tidak luntur Tidak rosak bila terkena alkali tetapi asid dan peluntur akan melemahkannya, jika pakaian rayon yang dibasuh dengannya tidak dibilas dengan betul! 13

RBT3120 Teknologi Rumah Tangga dan Pertanian

Ke!ai#an 3a!"i# "a7*n 1! &antik danharganya sederhana 2! Tahan lasak dan boleh di u i dengan elok 3! Tidak dimakan gegat dan tidak bertahi lalat *! Tiada kuasa elektrostatik +! )udah ber ampur dengan fabrik lain! 0i"i Gentian

1! 2! 3! *! +!

Ke!&"&#an 3a!"i# "a7*n Kurang selesa bila dipakai pada $aktu panas 0enang memberi terutamanya ketika basah )udah renyok dan lemah ketika basah )udah berbuku kerana benang li in )udah terbakar dan tidak tahan haba panas

&iri gentian asli sumber tumbuhan ialah 9, a! b! ! d! e! f! g! Kukuh dan bertambah kukuh apabila basah )udah menyerap lembapan 0elesa dipakai Pengalir haba yang baik Tidak kenyal dan mudah renyuk Tahan pada suhu tinggi dan sinaran matahari Tahan pada asid lemah dan alkali

&iri gentian asli sumber hai$an ialah 9, a! b! ! d! Kukuh tetapi lemah apabila basah "aya penyerapan baik 0elesa dipakai kerana lembut Pengalir haba yang baik 14

RBT3120 Teknologi Rumah Tangga dan Pertanian e! f! Tidak mudah renyuk Rosak pada suhu tinggi dan alkali

&iri gentian buatan ialah 9, a! b! ! d! e! f! g! h! A#ti/iti 2 Si'a #&%.&'#an $a%.e' 3a!"i# $e'e!a" :1%;:1% !a-i $etia. eni$ 3a!"i# )< eni$ 3a!"i#+. Se4ia#an 4&a $a%.e' !a-i $etia. 3a!"i# 4an !a(a $e%a$a #&'ia,8inte"a#$i !a-i 4i-&na#an 4a'a% & ian a%a'i. Kukuh tetapi lemah apabila basah )enyerap sedikit lembapan dan mengalami elektrostatik Tidak selesa dipakai Penebat haba yang baik Kenyal dan tidak mudah renyuk 0uhu sederhana Tahan pada ahaya matahari Tahan pada asid

Lati,an &uba uji kefahaman anda dengan menyiapkan latihan berikut!

15

RBT3120 Teknologi Rumah Tangga dan Pertanian

TAJUK 2 FUNGSI DAN PEMILIHAN PAKAIAN

2.1

SINOPSIS

Kursus ini menjelaskan bagaimana kepentingan pakaian yang dipakai oleh setiap indi=idu! 7a juga meliputi faktor yang mempengaruhi rupa bentuk pakaian dan faktor yang mempengaruhi pemilihan pakaian seseorang!

2.2 1! 2!

HASIL PEMBELAJARAN )engenalpasti fungsi pakaian pada setiap indi=idu )enerangkan faktor yang mempengaruhi rupa bentuk sesuatu pakaian

3!

)enghuraikan memilih pakaian

faktor

yang

mempengaruhi

indi=idu

dalam

16

RBT3120 Teknologi Rumah Tangga dan Pertanian

2.3

KERANGKA TAJUK-TAJUK

FUNGSI DAN PEMILIHAN PAKAIAN

8aktor yang mempengaruhi rupa bentuk pakaian 8ungsi asas pakaian


-eografi .gama dan keper ayaan 0osial Politik 5konomi Teknologi

&iri gentian
Kekukuhan Penyerapan lembapan Keselesaan Kekonduksian haba Kekenyalan Ketahanan suhu dan ahaya

Perlindungan Kesopanan Perhiasan

17

RBT3120 Teknologi Rumah Tangga dan Pertanian

2.4

KANDUNGAN ISI

2.4.1 F&n-$i A$a$ Pa#aian Pakaian sangat penting dalam kehidupan seharian kita! Pada masa kini terdapat pelbagai jenis pakaian yang diperbuat daripada pelbagai jenis fabrik! Pakaian yang dipakai juga mempunyai pelbagai bentuk atau fesyen tertentu! 0etiap jenis pakaian yang dipakai oleh masyarakat sebenarnya mempunyai fungsi tersendiri! "i antara fungsi pakaian ialah9 a. Pe"'in4&n-an

)anusia menggunakan pakaian untuk melindungi diri daripada9 i . Keadaan cuaca Bagi keadaan ua a yang agak panas manusia akan memilih

pakaian yang agak nipis dan manakala ua a sejuk manusia akan menggunakan pakaian yang tebal!

1&

RBT3120 Teknologi Rumah Tangga dan Pertanian

ii. Serangan serangga dan haiwan berbahaya. Pakaian juga boleh melindungi manusia daripada serangan serangga atau hai$an yang berbahaya seperti lebah atau jengking! iii. Keselamatan kala

1'

RBT3120 Teknologi Rumah Tangga dan Pertanian Pakaian juga boleh mengelakkan manusia daripada mengalami ke ederaan pada kulit atau tubuh badan terutamanya apabila memasuki ka$asan hutan atau ka$asan yang berbatu ! !. Ke$*.anan Pakaian yang dipakai oleh manusia juga adalah menunjukkan kesopanan dan bertatasusila! 0eseorang yang berpakaian adalah kelihatan lebih sopan berbanding dengan orang yang tidak berpakaian atau berpakaian dengan ialah 9 i! )enutup aurat iaitu tidak mendedahkan bahagian,bahagian tertentu yang boleh mendatangkan kesan tidak baik pada masyarakat! ii )emakai pakaian mengikut budaya masyarakat masing, masing! ara yang tidak sesuai! "i antara iri, iri pakaian yang menunjukkan kesopanan

iii!

Berpakaian untuk menghormati orang lain agar lebih sopan dan sesuai hidup dalam suatu masyarakat!

1.

Da7a ta"i#an 4an &-a .e",ia$an 2(

RBT3120 Teknologi Rumah Tangga dan Pertanian 0eseorang yang berpakaian juga akan menjadi daya tarikan kepada masyarakat kerana ianya kelihatan lebih menarik! Pada kebiasaannya, orang yang memakai pakaian yang menarik terutamanya dalam sesuatu majlis keraian akan menjadi tumpuan orang ramai! Pakaian yang dipakai juga seperti menjadi suatu perhiasan diri pemakainya!

2.4.2 Fa#t*"-3a#t*" 7an- %e%.en-a"&,i "&.a !ent&# .a#aian a. Geografi i. Iklim

)anusia

akan

memilih

atau

menggunakan

pakaian

bergantung kepada

keadaan iklim samada panas atau sejuk !

0ekiranya ua a sejuk penduduk mungkin akan menggunakan pakaian yang tebal atau jika panas sebaliknya pula! ii ! Permukaan bumi 21

RBT3120 Teknologi Rumah Tangga dan Pertanian Permukaan bumi juga mempengaruhi jenis,jenis pakaian yang digunakan oleh manusia! /ika masyarakat itu berada dika$asan pergunungan dan ka$asannya adalah sejuk ,

maka ia perlu memakai pakaian yang tebal! /ika seseorang itu pula berada di ka$asan padang pasir ia perlu memakai pakaian daripada fabrik yang mudah menyerap peluh !

b.

Sosial i . Gender Pemilihan pakaian juga bergantung kepada jenis jantina sama ada lelaki atau pun perempuan! )ereka mempunyai itarasa masing,masing untuk berpakaian! ii. Umur 3mur juga memainkan peranan yang penting dalam pemilihan pakaian! .ntara kanak,kanak, remaja, de$asa dan juga orang tua mempunyai pakaian ! iii. Masyarakat Keadaan masyarakat sekeliling juga mempengaruhi pemilihan jenis pakaian yang hendak dipakai oleh seseorang! &ontohnya keadaan masyarakat di bandar dan kampung yang memilih itarasa yang berlainan dalam memilih jenis

22

RBT3120 Teknologi Rumah Tangga dan Pertanian jenis pakaian yang berbeAa bergantung kepada bentuk hidup masyarakatnya! c. Politik i . Pemerintah /enis pakaian yang dipakai oleh manusia juga kadangkala dipengaruhi oleh rakyatnya! pemerintah! .da sesetengah pemerintah seperti berpakaian jubah menetapkan jenis,jenis pakaian yang boleh dipakai oleh &ontohnya disesetengah negara tertentu! .da juga pemerintah yang memberi kebebasan kepada rakyatnya untuk asalkan sesuai dengan keadaan sekeliling! ii . Keamanan 0emasa keadaan di sesuatu tempat dalam keadaan aman, penduduk biasanya akan memakai pakaian yang kelihatan lebih selesa dan menarik ! Pakaian mereka biasanya antik, bersih dan sesuai dengan suasana keadaan sekelilingnya! iii. Peperangan .pabila berlaku peperangan pula, pada kebiasaannya penduduk tidak akan mementingkan keadaan pakaian yang dipakainya! asalkan Bagi mereka pakaian tidak perlu menarik digunakan untuk berlindung daripada ua a yang sejuk atau panas! dengan tujuan untuk boleh berpakaian

keadaan iklim sama ada

Kadangkala ada sesetengah penduduk yang sentiasa memakai pakaian seperti tentera mempertahankan diri daripada musuh!

23

RBT3120 Teknologi Rumah Tangga dan Pertanian 4! Agama i . Melambangkan identiti penganut 0esetengah orang akan berpakaian dengan jenis pakaian yang melambangkan identiti masing! ii. Melambangkan dalam agama kedudukan atau peranan seseorang penganut agama masing,

/enis pakaian yang dipakai oleh seseorang juga kadangkala berkait rapat dengan peranan atau kedudukannya dalam agama! &ontohnya seorang 7mam bagi agama 7slam biasanya akan memakai /ubah serta serban! Bagi seorang 0ami Buddha pula akan memakai pakaian ber$arna kuning! e. Pekerjaan i . Pakaian seragam "alam sesuatu bidang pekerjaan , adakalanya pekerja dikehendaki memakai jenis pakaian yang sama atau seragam! &ontohnya dalam pasukan keselamatan seperti tentera atau polis , jurura$at dan lain,lain lagi! ii . Pakaian khusus .da upa ara yang memerlukan pesertanya memakai pakaian tertentu untuk melambangkan istiadat itu! iii. Jawatan dan pangkat 24

RBT3120 Teknologi Rumah Tangga dan Pertanian "alam sesuatu bidang pekerjaan kadangkala pakaian yang dipakai oleh pekerja adalah berbeAa kerana berlainan ja$atan atau pun pangkat! &ontohnya seperti seorang anggota yang berpangkat )ejar, pakaiannya adalah berbeAa dengan seorang prebet !

f.

Status i . Kedudukan ekonomi "alam masyarakat, seseorang yang mempunyai kedudukan

ekonomi yang agak baik kadangkala pakaiannya adalah berbeAa dengan orang lain! Pakaiannya mungkin berjenama, mahal, berkualiti dan lebih menarik berbanding dengan orang biasa! ii. Peranan dalam masyarakat. Bagi ketua,ketua dalam sesebuah masyarakat juga kadangkala memakai pakaian yang berbeAa dengan orang,orang ba$ahannya ! &ontohnya seperti seorang Ketua Kampung, 7mam ,Tok Kadi dan lain,lain lagi! Pakaian yang dipakai menunjukkan peranannya dalam masyarakat! iii. Melambangkan darjat. Pakaian yang dipakai oleh seseorang juga melambangkan kedudukannya atau darjatnya dalam suatu masyarakat atau dalam sesebuah negara! 25

RBT3120 Teknologi Rumah Tangga dan Pertanian &ontohnya pakaian yang dipakai oleh seorang Raja adalah

berbeAa dengan pakaian yang dipakai oleh rakyat biasa!

-.

Aktiviti harian "alam melaksanakan akti=iti seharian, kita juga seringkali

menggunakan pakaian yang berbeAa ! &ontohnya kita hendak beriadah atau pergi bersiar,siar! 2.4.3 Fa#t*" 7an- %e%.en-a"&,i .e%i'i,an .a#aian

kita memakai

pakaian yang berbeAa apabila berada di rumah berbanding apabila

0etiap pakaian yang dipakai oleh setiap indi=idu dipilih mengikut keperluan masing,masing! Pakaian dipilih berdasarkan faktor seperti berikut' a! Bentuk badan

Tinggi dan langsing 26

RBT3120 Teknologi Rumah Tangga dan Pertanian


Tinggi dan gempal Rendah dan kurus Rendah dan gempal

0tail pakaian untuk badan yang berlainan 9,

E'e%en

Tin--i 4an 'an-$in-

Tin--i 4an -e%.a'

Ren4a, 4an #&"&$

Ren4a, 4an -e%.a'

Ga"i$an 4an 1ant&%an

-aris empayar, bahu mendatar

-aris puteri, garis bentuk -aris empayar, -aris 4 ., garis lurus garis bentuk . dibahagian badan tegak 6ipis, lembut 0edehana tebal Berbentuk 3,4, segiempat, bulat dengan belah slit berlapik 1embut, sederhana nipis

Fa!"i#

0ederhana tebal

Ga"i$ 'e,e"

Bulat , bekolar

Berbentuk 3, sampan

Berbentuk 4, segiempat

Len-an

1engan 1engan gelembung,bisyop, padanan rata, kaki kambing, Raglan kimono, magyar Terang dan erah -elap dan lembut

Padanan rata, kaki kambing, gelembong, bisyop

1engan padanan rata, raglan

6a"na

Terang dan erah -elap dan lembut

27

RBT3120 Teknologi Rumah Tangga dan Pertanian

0*"a#

)elintang, bertabur, Tegak, saiA saiA besar sederhana Ko ek sisi, Ko ek sisi, ko ek kolar re=er tampal, skirt atau lepet, berpesak, berkedut, kolar simpul berlisu hias

Kombinasi tegak Tegak dan dan melintang, serong, saiA ke il saiA besar

Hia$an

Ko ek tampal, ropol, kedut, lisu

Ko ek sisi

Pakaian formal ialah pakaian yang dipakai apabila menghadiri majlis rasmi! &ontohnya, pakaian tradisional, pakaian seragam, pakaian rasmi dan pakaian upa ara! 2&

RBT3120 Teknologi Rumah Tangga dan Pertanian

Pakaian kasual ialah pakaian yang dipakai semasa beriadah, bersiar,siar, membeli belah atau dirumah! Pakaian ini perlu tahan lasak, selesa dan ringkas!

b!

Pekerjaan Pakaian semasa bekerja perlu dipilih supaya dapat melambang dan menunjukkan identiti tugas tersebut! -uru dan pensyarah memilih pakaian yang sopan semasa mereka mengajar! Perunding imej dan pakar ke antikan akan memakai pakaian yang kemas dan sut yaang sesuai dengaan imej mereka! Pasukan polis, bomba dan tentera memakai pakaian yang sesuai dengan tugas mereka !

-aya hidup

2'

RBT3120 Teknologi Rumah Tangga dan Pertanian -aya hidup sangat mempengaruhi pemilihan pakaian seseorang! -aya hidup yang sibuk akan memilih pakaian yang mudah diurus, yang suka bersenam akan menyediakan pakaian riadah! 7ndi=idu yang kerap menghadapi majlis sosial akan menyediakan banyak pakaian formal! d! )asa dan tempat 0etiap indi=idu perlu pandai menyesuaikan pakaian dengan masa dan tempat dimana kita berada!/ika kita ke hutan perlu pakai pakaian yang sesuai untuk bergerak( akti=iti didalam hutan! /ika ke masjid perlu pakai yang sesuai ke masjid dan pakaian tidaklah menjolok mata! Pakaian yang penuh dengan aksesori tidak sesuai untuk pergi ke sekolaah tetapi lebih sesuai ke majlis jamuan! e! Pendapatan dan kemampuan Kemampuan seseorang berbelanja akan mempengaruhi keupayaan seseorang untuk memilih pakaian! /ika pendapatan yang tinggi pasti mampu memilih pakaian yang lebih berkualiti, me$ah dan harganya! tinggi

A#ti/iti 3 &uba uji kefahaman anda dengan menyiapkan latihan berikut!

2uraikan apakah faktor yang perlu dipertimbangkan jika anda ingin membeli pakaian yang sangat anda idamkan!

3(

RBT3120 Teknologi Rumah Tangga dan Pertanian

TAJUK 3 PROSES JAHITAN


3.1 SINOPSIS

Kursus ini memfokuskan tujuh jenis proses jahitan yang perlu dijalankan dalam membuat pakaian iaitu kelim, belah, lengan, penghilangan gelembong, garis leher, kan ing dan penyudah tepi! 0etiap proses meliputi aspek fungsi, faktor pemilihan, jenis dan langkah,langkah menyedia dan menjahit setiap proses!

3.2 1.

HASIL PEMBELAJARAN )engenal pasti tujuh proses jahitan yang penting dalam membuat pakaian

2!

)enerangkan maksud dan jenis kelim, belah, kan ing, penghilangan gelembong, penyudah tepi,lengan dan garis leher

31

RBT3120 Teknologi Rumah Tangga dan Pertanian 3! )enjelaskan ara menyedia dan membuat kelim, belah, kan ing,

penghilangan gelembong, penyudah tepi,lengan dan garis leher *! )enghuraikan iri perbeAaan jenis kelim, belah, penghilangan

gelembung, penyudah tepi, lengan dan garis leher

3.3

KERANGKA TAJUK-TAJUK

PRB050 /.27T.6

Kelim

Belah

Kan ing

1engan

Penghilangan gelembong

Penyudah tepi

-aris leher

3.4 1!

ISI KANDUNGAN Proses menjahit merupakan langkah berturutan dalam menyediakan sesuatu proses untuk membuat pakaian atau artikel!

32

RBT3120 Teknologi Rumah Tangga dan Pertanian 2! Penghilangan gelembong ialah proses menghilangkan lebihan fabrik pada pakaian atau artikel untuk memberi bentuk dan keselesaan! 3! Kelim ialah proses jahitan yang men antumkan dua atau lebih kepingan fabrik! Kelim juga digunakan untyuk member bentuk dan stail pada pakaian! *! Belah ialah suatu proses jahitan yang dibuat untuk memudahkan pakaian dipakai atau ditanggalkan serta mengekalkan pada pakaian! +! -aris leher merupakan sebahagian daripada pakaian yang boleh dikemaskan dengan kolar, lapik, kun, ropol atau renda! <! Penyudah tepi ialah suatau proses yang digunakan untuk mengukur, mengemas, dan menghias hujung pakaian atau artikel! >! 1engan merupakan sebahagian daripada pakaian yang berfungsi untuk menambah stail, melindungi dan menutup ke a atan lengan disamping dapat mengekalkan irri traadisional sesuatu pakaian! &% Kan ing ialah alat untuk menutup belah pakaian atau artikel untuk mengekalkan bentuk asal% 3.4.1 KELIM 1! De3ini$i Ke'i% Kelim ialah antuman dua atau lebih kepingan fabrik yang dijahit iri tradisional

dengan jahitan tangan atau mesin! 2! Kegunaan Kelim 2!1 Kelim digunakan untuk menyambung dua atau lebih kepingan fabrik 33

RBT3120 Teknologi Rumah Tangga dan Pertanian 2!2 Kelim digunakan untuk mengukuh dan mengemaskan tepi fabrik! 2!3 Kelim boleh memberikan bentuk kepada pakaian! 2!* Kelim juga digunakan sebagai hiasan! 3! 8aktor yang mempengaruhi pemilihan kelim 3!1 /enis fabrik Kelim yang hendak dijahit mestilah sesuai dengan jenis fabrik! &ontohnya fabrik yang mudah berbulu, nipis dan halus sesuai dijahit dengan Kelim Beta$i! 3!2 /enis pakaian Pakaian yang kerap dipakai dan sentiasa didobi memerlukan kelim yang lebih kukuh! &ontohnya pakaian kanak,kanak! 3!3 -aya dan kedudukan kelim! Kelim biasanya terdapat di bahagian bahu, rusuk dan tepi seluar , skirt atau sarung *! /enis kelim *!1 *!2 *!3 *!* *!+ Kelim Belah Kangkung Kelim Beta$i Kelim 1ipat Tindih Kelim Papan )esin Kelim Papan Tangan 34

RBT3120 Teknologi Rumah Tangga dan Pertanian *!1 Kelim Belah Kangkung 3ntuk semua jenis fabrik, ke uali fabrik nipis 3ntuk menyambung bahagian rusuk dan lengan pada pakaian, kelengkapan rumah tangga dan men antum pita serong tepat 1ebar kelim yang siap antara 1!2+ m hingga 2!+ m

&iri Kelim Belah Kangkung 1ebar kedua,dua basi kelim sama Kelim rata dan terbuka )ata jahitan tidak kelihatan di sebelah luar Tidak beralur di sebelah luar Tepi basi kelim perlu dikemaskan

Proses menjahit kelim belah kangkung

35

RBT3120 Teknologi Rumah Tangga dan Pertanian

1a!

Temukan

sebelah

luar

fabrik! b! dan 0ematkan peniti, jelujur jahit mesin di garisan

pemadan!

2! &abut jelujur! Tekan dan seterika supaya kelim terbuka

3!

Kemaskan tepi basi kelim belah kangkung dengan kaedah yang berikut9 3!1 3!2 3!3 3!* )engemas basi kelim dengan jahitan insang pari )engemas basi kelim dengan jahitan mesin )engemas basi kelim dengan mesin pengemas tepi )engemas basi kelim dengan jahitan lilit kemas

3.4.2 PEN9UDAH TEPI 36

RBT3120 Teknologi Rumah Tangga dan Pertanian 8ungsi Penyudah tepi adalah proses jahitan yang dibuat tepi pakaian untuk melindungi, dan kelengkapan

mengemas, mengukuh dan menghias

rumahtangga daripada berjerumbai atau berjurai,jurai! 8aktor pemilihan Pemilihan penyudah tepi bergantung kepada jenis fabrik yang digunakan, jenis pakaian dan stailnya dan jenis tepi yang dikemaskan! PEN9UDAH TEPI )Ke'e.et 4an K&n+

"efinisi Penyudah Tepi

/enis,jenis Penyudah Tepi

Perkara,perkara yang perlu dipertimbangkan semasa menjahit Penyudah Tepi

1. 2! 3! 4. +! <! >! ?!

Ke'e.et penjuru 1apik K&n Renda 7katan Pinggang Kasing jahitan 0ulaman

1angkah,langkah menjahit Penyudah tepi kelepet dan kun

/enis penyudah tepi 1! Kelepet 37

RBT3120 Teknologi Rumah Tangga dan Pertanian 2! Kun

Proses menyedia 9 Perkara,perkara yang perlu di pertimbangkan semasa menjahit penyudah tepi! 1! 2! 3! *! +! Penyudah tepi mestilah sesuai untuk tepi yang hendak dikemaskan! Kukuh , tahan lasak , dijahit dengan baik kemas dan rata! 1ebarnya dan basinya mestilah sama dan tepi yang melengkung mestilah rata(li in! Carna benang mesti sama dengan $arna fabrik! Carna benang untuk penyudah tepi sulaman mestilah sesuai dan &antik dijadikan perhiasan!

KELEPET Kelepet ialah penyudah tepi yang dibuat pada bahagian ba$ah pakaian dan juga di tepi kelengkapan rumahtangga! 7a terdiri daripada dua lipatan! Kelepet digunakan untuk menyudahkan tepi yang lurus dan yang melengkung! 1ebar dan kemasan kelepet berbeAa mengikut jenis fabrik dan tujuan diadakan kelepet itu! Kelepet yang halus biasanya dibuat pada bahagian yang melengkung dan kelepet,kelepet yang lebar digunakan pada bahagian yang lurus! Kelepet boleh dikekalkan pada pakaian atau kain kelengkapan rumahtangga dengan jahitan mesin, jahit sembat susup atau jahit silang pangkah

1!

Kelepet ialah lipatan pada hujung pakaian sebagai penyudah tepi! 3&

RBT3120 Teknologi Rumah Tangga dan Pertanian 2! Kelepet biasanya terdapat di hujung kaki seluar, hujung lengan baju dan bahagian ba$ah pakaian! 3! /enis mata jahitan yang digunakan untuk menjahit pakaian yang meretas ialah9 a! b! /ahitan 0embat /ahitan 0ilang Pangkah

P"*$e$ %en a,it #e'e.et '&"&$


Lan-#a, 1 Tandakan kedudukan kelepet Lan-#a, 2 1ipat lipatan pertama ke sebelah dalam selebar <mm

6mm
<mm <<mm <mm

Rajah 3. dan 3.! Proses menjahit Kele"et #urus

3'

RBT3120 Teknologi Rumah Tangga dan Pertanian

Lan-#a, 3 , 1ipat lipatan kedua di garisan kelepet selebar 2 D m E < 1(2 m , semat dan jelujur

Lan-#a, 4 , &abut peniti , /ahit sembat susup di sepanjang kelepet!

2D m, <D m

Rajah 3.3 dan 3.$ Proses menjahit Kele"et #urus Lan-#a, = )enetapkan kelepet pada pakaian dengan jahit silang pangkah Lan-#a, : )enetapkan kelepet pada pakaian dengan jahit sembat

Rajah 3.% dan 3.& Proes menjahit Kele"et #urus

4(

RBT3120 Teknologi Rumah Tangga dan Pertanian 2. JALUR SERONG TEPAT 8 KUN

/alur serong tepat ialah sekeping fabrik yang digunting dengan menggunakan ira serong dijahit! 1angkah,langkah menyediakan jalur serung tepat # rujuk Rajah 3!> % 1ipat kain supaya benang longsin selari dengan benang pakan! 3kur dan tandakan lebar jalur serong dengan peniti kemudian guntingkan jalur serong! 3ntuk menyambungkan jalur serong tepat, gunting hujung jalur supaya kedua,dua tepinya mengikut ira lurus ! Temukan 0!1! jalur serong dengan hujungnya terkeluar F mm! /elujur dan jahit mesin jalur serong! Tekan buka kelim jalur dan gunting hujung yang terkeluar tepat! 1ebarnya bergantung lebar penyudah tepi yang hendak

41

RBT3120 Teknologi Rumah Tangga dan Pertanian

1ipatan serong tepat

peniti

#a%

#b%

Tepi jalur mengikut ira lurus

hujung digunting

jahit mesin

# %

hujung terkeluar Fmm

Kelim menyambung

Rajah 3.' (alur serong te"at

42

RBT3120 Teknologi Rumah Tangga dan Pertanian


1angkah,langkah Kun di tepi lurus #sebagai lapik% 1! 2! 3! /elujur dan jahit mesin di garisan pemadan Tanggalkan benang benang jelujur dan gunting tepi hingga < mm Terbalikkan ke sebelah belakang!

Sebelah dalam

Men-e%a$#an 'a.i# 4en-an $e%!at $&$&. Sebelah luar

Rajah 3.)

(alur serong te"at

A#ti/iti 4 &uba uji kefahaman anda dengan menyiapkan latihan berikut!

1!

Berapa banyak lipatan dibuat pada kelepetG

.! &! 2!

0atu Tiga

B! "!

"ua 5mpat

/alur serung tepat dipotong !!!!!!!!!! ganda daripada lebar kun yang siap .! &! 1 kali 3 kali B! " 2 kali * kali

3!

-ambarajah di ba$ah menunjukkan !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

43

RBT3120 Teknologi Rumah Tangga dan Pertanian

ajah ! .! &! *! Kelim Penjuru lipat tindih B! "! Kelepet Penjuru temu sudut

Bagaimana kamu menghilangkan gelembung pada tepi yang melengkungG i! ii! iii! i=! .! &! "engan menjahit sembat susup "engan membuat lisu,lisu ke il "engan menjahit lilit ubi atau insang pari! "engan mengedutkan kelepet menggunakan jahit mesin! i dan ii i dan iii B! "! ii dan iii ii dan i=

+!

Penyudah tepi yang dijahit dengan baik mestilah!!!!!!!!!!!!!!!!!!! .! B &! "! rata dan kemas sekata lebarnya kukuh dan kemas sekata lebarnya, kukuh dan kemas!

1! 2! 3! *!

.pakah perbeAaan Ke'e.et dengan K&n5 1ukis gambarajah dan terangkan ara membuat di tepi embung! Terangkan langkah,langkah untuk menjahit kelepet lurus pada pakaian! "engan bantuan gambarajah huraikan bagaimanan hendak menggunting dan menyambung jalur serung tepat!

3.4.3 BELAH

44

RBT3120 Teknologi Rumah Tangga dan Pertanian

A#ti/iti = &uba uji kefahaman anda dengan menyiapkan latihan berikut!

Pelajar dikehendaki melayari internet dan(atau merujuk buku dalam men ari maklumat bagi akti=iti ini ! 1! 2! 3! .pakah yang dimaksudkan Belah dalam proses jahitan pakaian G .pakah faktor,faktor yang mempengaruhi dalam pemilihan belah G "engan menggunakan gambarajah , terangkan proses jahitan bagi 3!1 3!2 3!3 3.4.4 Belah kelepet sama lebar Belah berAip Belah berkun

KAN0ING

A#ti/iti : &uba uji kefahaman anda dengan menyiapkan latihan berikut!

Pelajar dikehendaki melayari internet dan(atau merujuk buku dalam men ari maklumat bagi akti=iti ini ! 1! 2! 3! *! .pakah tujuan menjahit kan ing pada pakaian Berikan perbeAaan antara kan ing tersembunyi dan kan ing nampak! Berikan dua ontoh kan ing setiap satu! "engan berpandukan gambarajah nyatakan langkah,langkah menjahit butang berlubang dua! 6yatakan lima perkara yang harus diingat semasa menjahit lubang butang!

45

RBT3120 Teknologi Rumah Tangga dan Pertanian


3.4.= PENGHILANGAN GELEMBUNG

A#ti/iti > &uba uji kefahaman anda dengan menyiapkan latihan berikut!

Pelajar dikehendaki melayari internet dan(atau merujuk buku dalam men ari maklumat bagi akti=iti ini ! 1! 2! Terangkan fungsi penghilangan gelembung pada pakaian .pakah faktor,faktor yang mempengaruhi dalam pemilihan penghilangan gelembung G 3! "engan bantuan gambarajah , beAakan proses jahitan bagi ara menghilang gelembung 9 Kedut lepas , 1isu 9 lisu beriring , lisu terbalik , lisu bertentang , lisu hias dan lisu pemadan 3.4.: LENGAN

A#ti/iti < &uba uji kefahaman anda dengan menyiapkan latihan berikut!

Pelajar dikehendaki melayari internet dan(atau merujuk buku dalam men ari maklumat bagi akti=iti ini ! 1! 2! 3! 3.4.> Bentangkan hasil kerja lengan padanan rata dalam bentuk arta 2uraikan iri, iri lengan padanan rata yang baik .pakah tujuan lengan dipasang pada pakaian! GARIS LEHER

46

RBT3120 Teknologi Rumah Tangga dan Pertanian

A#ti/iti ? &uba uji kefahaman anda dengan menyiapkan latihan berikut!

Pelajar dikehendaki melayari internet dan(atau merujuk buku dalam men ari maklumat bagi akti=iti ini ! 1! 2! 3! *! Reka dan lakarkan dua stail pakaian yang berkolar lurus 2uraikan iri, iri kolar lurus Berpandukan gambarajah lukiskan ara, ara melekatkan kolar lurus di garis leher mengikut urutan yang betul )engapakah perlu dijelujur tegak sebelum men antumkan kolar di garis leher!

TAJUK 4 Te#n*'*-i .e%e'i,a"aan i#an ,ia$an


47

RBT3120 Teknologi Rumah Tangga dan Pertanian

4.1 SINOPSIS Kursus ini adalah mengenai teknologi pemeliharaan ikan hiasan! Tajuk ini membin angkan tentang kaedah pemeliharaan ikan hiasan air ta$ar tropika yang sering dipraktikkan! )erangkumi beberapa sub tajuk antaranya menyentuh tujuan dan faedah pemeliharaan ikan hiasan, iri, iri istime$a ikan hiasan, jenis dan ontoh spesies ikan hiasan, peralatan(kelengkapan dan bahan, penyediaan akuarium dan peralatan untuk pemeliharaan serta pengurusan dan penjagaan! Kursus ini mengintegrasikan pengetahuan teori dan kemahiran amali berhubung dengan kaedah pengajaran se ara kumpulan dalam pengajaran mikro!

4.2 HASIL PEMBELAJARAN

*!2!2 )enyatakan tujuan dan faedah pemeliharaan ikan hiasan! *!2!2! )enjelaskan beberapa iri istime$a yang terdapat pada ikan hiasan! *!2!3! )enyenaraikan jenis dan ontoh spesies ikan hiasan! *!2!*! )enerangkan peralatan(kelengkapan dan bahan yang diperlukan untuk pemeliharaan ikan hiasan! *!2!+! )enghuraikan langlah,langkah penyediaan akuarium dan peralatan untuk pemeliharaan ikan hiasan! *!2!<! )enerangkan kaedah pengurusan dan penjagaan ikan hiasan!

4&

RBT3120 Teknologi Rumah Tangga dan Pertanian

4.3 KERANGKA TAJUK-TAJUK

Teknologi pemeliharaan ikan hiasan

Tujuan dan faedah pemeliharaan ikan hiasan

/enis dan ontoh spesies ikan hiasan

Peralatan( kelengkapan dan bahan

Pengurusan dan penjagaan

&iri, iri 7stime$a ikan hiasan

Penyediaan akuarium dan peralatan untuk pemeliharaan 4'

RBT3120 Teknologi Rumah Tangga dan Pertanian

4.3 Te#n*'*-i .e%e'i,a"aan i#an ,ia$an 4.3.1T& &an 4an 3ae4a, .e%e'i,a"aan i#an ,ia$an Pemeliharaan ikan hiasan semakin menjadi satu kegiatan popular dan diminati kerana sifat,sifat unik dan menarik pada ikan hiasan itu mampu menarik perhatian seseorang! .da beberapa tujuan dan faedah memelihara ikan hiasan! )emelihara ikan hiasan dikaitkan sebagai satu hobi yang unik! Ketekunan dalam memelihara ikan hiasan mampu membina ketenangan dan kesabaran seseorang! Kepelbagaian ikan,ikan hiasan dengan tabiat hidup yang berbeAa memerlukan kaedah penjagaan yang rapi dan teliti! "engan adanya sifat keperihatinan seperti ini dapat me$ujudkan suasana kasih sayang terhadap ikan hiasan yang dipelihara! )emelihara ikan hiasan juga boleh mendatangkan keuntungan kerana ia dapat menjana ekonomi seseorang! .kti=iti memelihara dan menjual ikan hiasan serta aksesori dapat memberikan pendapatan yang lumayan kepada pengusaha ikan hiasan! 4.3.2 0i"i-1i"i i$ti%e(a i#an ,ia$an

4.3.2.1 Si3at '&a" 4an 4a'a% 7kan hiasan terkenal dengan beberapa iri istime$a! .ntaranya9 a! Pergerakan 7kan mempunyai pergerakan unik ontohnya ikan mas yang bergerak perlahan dan mengasyikkan apabila kita memerhatikannya! 5(

RBT3120 Teknologi Rumah Tangga dan Pertanian b! 0isik 7kan hiasan mempunyai sisik yang antik dan pelbagai $arna mengikut spesis!0isik nipis berlendir berfungsi sebagai pelindung daripada bakteria dan serangan penyakit! &! 0aiA Terdapat ikan hiasan yang ke il dan ada yang besar seperti ikan Kelisa mempunyai saiA badan yang besar manakala ikan -uppy mempunyai saiA yang ke il! d! 0irip .da ikan sirip pendek dan ada yang sirip panjang e! Bentuk badan 7kan hiasan mempunyai pelbagai jenis bentuk badan seperti pipih,gemuk, pendek dan panjang! 7kan Tiger Barb mempunyai bentuk badan pipih! f! Carna badan Badan ikan hiasan mempunyai pelbagai $arna dan orak yang menarik!

g! &ara makan 7kan hiasan mempunyai bebeapa jenis spesis dan habitat! Terdapat ikan hiasan yang makan makanan hidup dan makanan kering!&ontoh ikan Tiger 51

RBT3120 Teknologi Rumah Tangga dan Pertanian Barb makan makanan rumusan dan makanan hidup! h!/antina Terdapat beberapa perkara yang membeAakan jantan atau betina ikan hiasan seperti bentuk badan, $arna dan saiA ikan! 7kan .ngelfish dibeAakan melalui bentuk badan!7kan jantan lebih besar dan perut pipih! i! &ara pembiakan 7kan membiak dengan dua ara iaitu bertelur dan beranak! Tiger barb dan -uppy merupakan spesis yang beranak! "i anggarkan setiap kali kelahiran sebanyak *0,+0 ekor anak ikan terhasil!7kan .ro$ana bertelur dan di eram di dalam mulutnya sehingga menetas menjadi anak ikan! 7kan hiasan biasanya bertelur di elah, elah tumbuhan akuatik!

4.3.2 .2 Ta!iat 4an #e.e"'&an #e,i4&.an 1! 7kan hiasan tergolong dalam * kumpulan tabiat makan 9 .!7kan herbi=or #pemakan tumbuhan% B!7kan karni=or #pemakan hai$an, terutama sekali memakan hai$an hidup% &!7kan detriti=or #pemakan detritus atau bahan organik% "! ikan omni=or #pemakan segala ma am makanan% Kebanyakan ikan hiasan adalah ikan herbi=or dan omni=or! )akanan yang diberi mesti bersesuaian dengan tabiat makan ikan! 52

RBT3120 Teknologi Rumah Tangga dan Pertanian 2! Kualiti air Bagi ikan hiasan tropika,suhu air mesti berada pada julat 2+ E 3+ ! 7kan

hiasan perairan sejuk dan sederhana pada julat * , 2+ ! 0uhu diukur dengan meter termometer! 3! Kadar ahaya 7kan hiasan akuarium memerlukan ahaya untuk melihat arah berenang, bergerak ,men ari makanan dan melihat objek lain! $.$.3 (adual * (enis dan contoh s"esies ikan hiasan

Bil 1!

8amili &yprinidae

0pesies &ontoh9 0eluang#rasbora%, ikan mas, barb 7kan seluang

&iri, iri 3tama H Ke il, berbadan mampat,bersesungut H ekor terbuka dan bentuk fork HBadan bersisik , bergerak pantas H kepala tanpa sisik

7kan mas

HTerdapat di .frika, .merika 3tara dan sebahagian besar .sia Tenggara!

7kan Barb

53

RBT3120 Teknologi Rumah Tangga dan Pertanian

&ontoh9 7kan .ngel, "is us, Bs ar 2! &hi hildea 7kan .ngel

H2anya sepasang lubang hidung H0irip ekor bulat H0atu dorsal fin

7kan "is us

7kan Bs ar

0emua jenis ikan tetra 3! &hara hidae Blue tetra

H0eakan ikan Barb HTiada sesungut H.da gigi dan adiposfin HBerasal dari .merika 0elatan dan 54

-reen neon tetra

RBT3120 Teknologi Rumah Tangga dan Pertanian

.frika Tengah

*!

Belontiidea

&ontoh9 7kan pelaga 0iam #Betta splenden%, -ourami biru #"ri#hogaster tri#hopterus$ 7kan pelaga 0iam

HBadan lebar dan mampat H0irip anal panjang H)empunyai aksesori respiratory organ untk bernafas di udara HTerdapat di Koprea 0elatan, .sia Tenggara,.frika Barat

-ourami biru

"$arf -ourami

%oridoras sp. 7kan bandaran <! &atfish 8amilies # inellori#aria par&a$

H0u kermouth Hbersesungut

55

RBT3120 Teknologi Rumah Tangga dan Pertanian

Ba,an Ba1aan

4.4.4 Pe"a'atan8#e'en-#a.an 4an !a,an 4.4.4.1 A'at #e'en-#a.an 4an !a,an $e"ta 1i"i-1i"in7a

4.4.4.1.1 A#&a"i&%8!e#a$ Terdapat berbagai jenis akuarium di pasaran hari ini bagi memenuhi itarasa dan keperluan para akuaris! .kuarium,akuarium ini dibuat dalam pelbagai saiA, bentuk, bahan buatan dan pengkhususan penggunaan! 0e ara umum, akuarium dibahagikan kepada beberapa jenis berdasarkan9 i! saiA akuarium' ii! bentuk akuarium' iii! bahan buatan akuarium'dan i=! jenis ikan berdasarkan saliniti air di habitat asli ikan! a Sai@ a#&a"i&%! Berdasarkan saiA, akuarium boleh dikategorikan sebagai sangat ke il, ke il, sederhana besar, besar, sangat besar dan terlalu besar! Bagi akuarium yang digunakan di rumah, saiA akuarium boleh dikategorikan sebagai akuarium 56

RBT3120 Teknologi Rumah Tangga dan Pertanian ke il, akuarium sederhana dan akuarium besar! -aris panduan yang digunakan di .merika 0yarikat ialah akuarium ke il mempunyai isipadu air antara 2!+ hingga 1+ gelen #12!+ ,>+ liter%, akuarium sederhana antara 20 hingga *0 gelen isipadu air ##100,200 liter%, dan akuarium besar antara +0 hingga 1?0 gelen air #2+0,F00 liter%!

.kuarium yang terdapat di kemudahan,kemudahan akuarium a$am jauh terlalu besar sehingga boleh mengisi > juta liter air dan dapat menampung satu ekosistem penuh seperti ekosistem hutan I kelpJ #IkelpJ ialah rumpai laut gergasi, rumpai laut paling besar di dunia %!

b. Bent&# a#&a"i&%! .kuarium hari ini dibuat dalam pelbagai bentuk bagi memenuhi itarasa para akuaris! "i .merika 0yarikat, lebih dari 1+ bentuk akuarium dilaporkan dijual di pasaran! 6amun begitu, bagi situasi di )alaysia, antara bentuk,bentuk akuarium yang digunakan ialah akuarium empat segi sama #re#tangular a'uarium%, akuarium empat segi tepat # s'uare a'uarium%, akuarium berbelakang rata #(latba#k a'uarium%, akuarium heksagon berbelakang rata #(latba#k hexagonal a'uarium%, akuarium separa,silinder # semi)#ylindri#al a'uarium% dan akuarium silinder ##ylindri#al a'uarium% #Rajah 1%!

.kuarium segi empat sama adalah jenis akuarium paling biasa digunakan di )alaysia! .kuarium berbelakang rata mempunyai empat sisi dengan sisi belakang paling panjang dan sama rata dengan didinding! .kuarium heksagon berbelakang rata juga semakin popular di )alaysia! .kuarium ini mempunyai < sisi #heksagon% tetapi sisi belakang paling panjang dan sama rata dengan didinding! .kuarium separa,silinder berbentuk separa bulatan manakala akuarium silinder pula berbentuk bulatan penuh! .kuarium kubus berbentuk kubus sebagai namanya! 57

RBT3120 Teknologi Rumah Tangga dan Pertanian

Ra a, 19 Beberapa jenis akuarium berdasarkan bentuk akuarium9 segi empat sama #.%, berbelakang rata #B%, heksagon berbelakang rata #&%, empat segi sama #"% separa silinder #5% dan silinder #8%

. Ba,an !&atan a#&a"i&%! Berdasarkan bahan buatan akuarium, terdapat dua jenis akuarium9 i! ii! akuarium ka a #glass a'uarium%' dan akuarium akrilik #a#ryli# a'uarium%!

.kuarium ka a diperbuat daripada kepingan,kepingan ka a yang di antumkan oleh gam silikon! Kelemahan akuarium ka a ialah ka a sangat rapuh dan mudah pe ah dan retak! "i samping itu, kepingan ka a yang membentuk akuarium juga mudah ter erai antara satu sama lain akibat per antuman yang tidak dapat bertahan! .kuarium ka a juga agak berat dan menyukarkan kerja, kerja pengurusan akuarium! 5&

RBT3120 Teknologi Rumah Tangga dan Pertanian .kuarium akrilik diperbuat daripada akrilik, iaitu bahan yang berbeAa dari ka a! .krilik lebih juat dan ringan daripada ka a di samping akuarium akrilik boleh dibuat dalam berbagai bentuk! 4.4.4.4.2 Si$te% .ena.i$ .ksesori 0istem Penapisan .kuarium 0istem penapisan akuarium adalah komponen kritikal bagi sebuah akuarium #Rajah 2%! 8ungsi utama sistem ini adalah untuk menapis air akuarium! Proses penapisan ini mengeluarkan bahan partikulat dari ruang air # water #olumn% dalam akuarium! Bahan partikulat ini termasuklah sisa makanan ikan, najis ikan dan bahan daripada tumbuhan mati! 0emua bahan partikulat ini merupakan kotoran dalam akuarium! /ika dibiarkan di dalam air, kotoran ini akan di urai bakteria dalam satu proses yang akan menurunkan kandungan oksigen terlarut, menaikkan p2 air #air menjadi lebih berasid% dan meningkatkan kandungan ammonia dalam air #ammonia melebihi paras tertentu menjadi ra un kepada ikan%! Terdapat dua sistem penapisan akuarium9 sistem penapisan biologikal dan sistem penapisan mekanikal! 0istem penapisan biologikal bergantung kepada organisma mikroskopik seperti bakteria, diatom dan sebagainya untuk membersihkan air dan menghapuskan bahan kotoran partikulat dari akuarium! 0istem penapisan mekanikal pula menggunakan alat,alat sokongan atau aksesori seperti pam penapis, penapis dan media penapisan untuk menapis air! &ara sistem penapisan mekanikal beroperasi ialah dengan mengitarkan air antara sistem penapisan dengan akuarium! .ir yang kotor dipam keluar dari akuarium dan dimasukkan ke dalam sistem penapisan, setelah ditapis air kembali bersih dan dimasukkan semula ke dalam akuarium! Bperasi penapisan ini biasanya berjalan terus menerus!

5'

RBT3120 Teknologi Rumah Tangga dan Pertanian .ksesori utama sistem penapisan mekanikal terdiri daripada pam penapis #(iltering ump%, penapis #(ilter%, paip plastik termasuk paip T dan beberapa tiub plastik untuk saluran penapisan, dan media penapisan # (iltration media%! 2ari ini terdapat berbagai jenama penapis akuarium di jual di kedai,kedai akuarium! Pam penapis digerakkan oleh kuasa elektrik dan kebanyakan pam di pasaran adalah jenis terendam dalam air #submersible (iltering pump%! 8ungsi utama pam penapis adalah menyedut air akuarium untuk dihantar ke penapis! Penapis biasanya terdiri daripada sebuah kotak plastik bertutup mengandungi media penapisan! )edia penapisan berupa bahan berserabut, seperti kapas atau serabut, umumnya dipanggil Ikapas penapisJ # (ilter wool% oleh akuaris! Kapas penapis diperbuat daripada bahan sintetik seperti polietelina atau nilon! 8ungsi utama penapis adalah menapis air yang dihantar oleh pam penapis! Bahan kotoran air akan diperangkap oleh media penapisan manakala air yang sudah bersih ditapis dihantar semula ke akuarium! Proses penapisan ini berjalan terus menerus selagi pam penapis digerakkan!

Ra a, 29 Komponen,komponen sistem penapisan akuarium9 pam penapis #.%, penapis #B% dan Jkapas penapisJ, sejenis media penapisan #&%!

0istem pengudaraan 0istem pengudaraan membekalkan oksigen kepada akuarium dengan .ksesori,aksesori sistem pengudaraan akuarium diperlukan ara bagi

mengo ak air apabila udara dimasukkan oleh sistem ini ke dalam akuarium! membolehkan sistem ini berfungsi dan beroperasi #Rajah 3%! .ksesori,aksesori ini terdiri daripada pam udara akuarium # a'uarium air pump%, batu udara 6(

RBT3120 Teknologi Rumah Tangga dan Pertanian akuarium #a'uarium air stones%, tiub,tiub udara akuarium #a'uarium air tubing% dan injap,injap akuarium #a'uarium &al&es%! 8ungsi pam udara #operasinya digerakkan oleh kuasa elektrik atau bateri% ialah memasukkan udara ke dalam akuarium! Pam udara juga membantu menstabilkan p2 air! Batu udara merupakan aksesori yang menerima udara daripada pam udara untuk disalurkan ke seluruh akuarium! Tiub,tiub udara yang berupa tiub,tiub plastik menghubungkan batu udara dengan pam angin! .ngin disalurkan daripada pam udara ke udara melalui tiub,tiub udara! .pabila pam udara beroperasi, sistem ini akan berfungsi sepenuhnya! Ketika operasi, udara yang sampai ke batu udara daripada pam udara akan disembur keluar ke dalam air akuarium, membuat air berko ak membuak,buak! Ko akan air memasuk dan melarutkan oksigen ke dalam air untuk digunakan oleh ikan! Bekalan oksigen akan terhenti apabila air akuarium berhenti berko ak, oleh itu sistem pengudaraan sangat penting! 0istem pengudaraan perlu beroperasi 2* jam!

Ra a, 39 Komponen,komponen sistem pengudaraan akuarium9 pam udara #.%, batu udara #B% dan tiub udara #&%!

4.4.4.4.3 A#$e$*"i .ksesori akuarium ialah alat,alat sokongan yang mesti ada bagi memastikan akuarium dapat berfungsi dengan baik untuk menjamin ikan dapat hidup sihat dan selesa dalam akuarium tersebut!

61

RBT3120 Teknologi Rumah Tangga dan Pertanian .ntara fungsi yang perlu dimainkan oleh akuarium ialah9 i! membekalkan oksigen terlarut se ukupnya kepada ikan' ii! mempastikan p2 air pada tahap optima' iii! memastikan bahan kumbahan dan kekotoran daripada najis ikan dan lebihan makanan dapat dipam keluar daripada akuarium' i=! mempastikan air yang masuk ke akuarium dapat ditapis supaya air sentiasa jernih dan bersih' dan =! lampu akuarium berfungsi baik untuk men antikkan lagi akuarium disamping sebagai sumber ahaya untuk tumbuhan akuarium! 3ntuk menjalankan fungsi,fungsi ini semua, akuarium memerlukan bantuan beberapa alat sokongan atau aksesori penting! .ntara aksesori penting yang perlu ada pada sebuah akuarium ialah9 i! aksesori berkaitan dengan sistem pengudaraan dalam akuarium' ii! aksesori berkaitan dengan sistem penapisan dalam akuarium' iii! aksesori berkaitan dengan sistem lampu akuarium' i=! tudung akuarium jika akuarium tidak mempunyai tudung' dan =! pasir untuk lantai akurium! 0istem pen ahayaan dan lampu akuarium # a'uarium lighting and light%! Perkara tentang pen ahayaan dan lampu akuarium sering tidak diberi perhatian oleh akuaris! 6amun, pen ahayaan akuarium agak penting bagi ikan dan tumbuhan hiasan yang hidup dalam akuarium! Kajian mendapati baha$a ahaya dalam akuarium mempengaruhi $arna badan dan pembiakan ikan hiasan kerana di habitat asalnya ikan,ikan ini sudah biasa dengan beberapa jam keadaan ahaya terang setiap hari dalam hidupnya! "i samping itu, ikan 62

RBT3120 Teknologi Rumah Tangga dan Pertanian memerlukan ahaya untuk melihat arah berenang dan juga untuk men ari dan melihat makanan yang akan dimakan! -aris panduan yang boleh digunakan ialah menerangkan akuarium dengan lampu 10 hingga 12 jam sehari! 0elain ikan hiasan, tumbuhan akuatik dalam akuarium juga memerlukan ahaya untuk fotosintesis! Bleh itu, akuarium yang men ampurkan tumbuhan dan ikan mesti mempunyai lampu untuk menerangkan akuarium supaya tumbuhan boleh menggunakan ahaya lampu untuk fotosintesis! 6amun, bagi tumbuhan, lampu yang digunakan mestilah sesuai jika tidak tumbuhan tidak akan tumbuh! Bila memilih lampu untuk akuarium, dua perkara perlu diberi perhatian, ia itu spektrum $arna ahaya dan keterangan # brightness% ahaya! Pengeluar umumnya menghasilkan lampu dalam =ariasi spektrum $arna! Carna ahaya yang paling baik untuk tumbuhan ialah $arna merah dan biru dalam spektrum $arna! 0ekiranya akuarium hanya mempunyai ikan, $arna kuning adalah paling baik untuk ikan! 6amun, yang terbaik ialah lampu yang memberikan spektrum penuh semua $arna ahaya! Tahap ke erahan ahaya #light brightness le&el% lebih sukar diukur! 0emakin terang ahaya lampu bermakna semakin banyak ahaya masuk ke dalam akuarium! :ang terbaik ialah akuarium tidak terlalu terang dan tidak terlalu malap! .lat IluxmeterJ boleh digunakan untuk mengukur kuantiti ahaya dalam unit IluxJ! 0e ara kasar, ikan hiasan air ta$ar memerlukan +000 luK ahaya manakala ikan hiasan laut lebih <000 luK! /enis lampu yang paling sesuai untuk akuarium ialah lampu tiub floresen #(luores#ent tubes% yang dibuat khusus untuk akuarium #Rajah *%! 1ampu jenis ini dibuat dalam berbagai spektrum $arna dan saiA, oleh itu sesuai untuk ikan dan tumbuhan! 1ampu tiub fluresen juga boleh mensimulasi siang hari! 1ampu jenis ItungstenJ dan IhalogenJ tidak begitu sesuai! 1ampu jenis,jenis ini memanaskan akuarium dan tidak mempunyai spektrum $arna yang sesuai untuk tumbuhan! 63

RBT3120 Teknologi Rumah Tangga dan Pertanian

Ra a, 49 &ahaya dan lampu untuk akuarium9 1ampu tiub floresen #.% dan akuarium,akuarium yang diberi ahaya #B dan &%!

4.4.4.4.4 T&%!&,an a#&ati# Tumbuhan,tumbuhan akuatik merupakan salah satu daya tarikan pada sebuah akuarium! 7anya merupakan item yang sangat popular digunakan untuk menghisai akuarium ikan hiasan! 2ari ini berma am spesies tumbuhan dihasilkan untuk pasaran ikan hiasan Pengeluaran tumbuhan akuatik hiasan akuarium kini merupakan salah satu industri hiliran yang mun ul daripada industri induk ikan hiasan! Terdapat banyak spesies tumbuhan akuatik tropika boleh digunakan! 0ejumlah spesies,spesies ini kini dihasilkan se ara komersial untuk pasaran tempatan dan luar negeri! Penggunaan tumbuhan akuatik untuk akuarium perlu mengambil kira beberapa faktor, antaranya ialah9 #i% kesesuaian spesies tumbuhan untuk akuarium, #ii% sama ada ikan hiasan yang dipelihara bersifat herbi=or atau tidak, #iii% tahap pen ahayaan akuarium! /ika memelihara ikan hiasan laut, air payau atau air ta$ar, tumbuhan akuatik yang digunakan juga mesti jenis,jenis yang sesuai dengan saliniti air berkenaan! 0pesies laut, misalnya tidak dapat hidup di air ta$ar dan sebaliknya! 64 akuarium, #i=% tahap kesukaran memelihara tumbuhan berkenaan dalam akuarium dan #i=% kesan tumbuhan terhadap kualiti air

RBT3120 Teknologi Rumah Tangga dan Pertanian .kuarium yang mengandungi ikan,ikan herbi=or mungkin tidak sesuai dihiasi dengan tumbuhan akuatik kerana kemungkinan besar tumbuhan akan dimakan ikan! Bleh itu, pastikan spesies ikan hiasan yang dipelihara bukan jenis pemakan tumbuhan atau sekurang,kurangnya pastikan tumbuhan yang diguna bukan kegemaran ikan peliharaan! 1ampu yang sesuai perlu digunakan untuk akuarium jika mahu menghiasi akuarium dengan tumbuhan akuatik kerana tumbuhan perlukan ahaya untuk fotosintesis! -unakan lampu yang dibuat khusus untuk kegunaan akuarium ikan! 0etengah spesies tumbuhan akuatik sangat mudah atau sangat sukar dipelihara dalam sebuah akuarium! 0ebaiknya eloklah dipilih spesies yang mudah dipelihara serta tahan lasak dalam akuarium! Tumbuhan akuatik boleh mendatangkan kesan tertentu ke atas kualiti air! Tumbuhan yang mati akan reput dalam air dan boleh menurunkan kualiti air akuarium! F&n-$i t&%!&,an a#&ati# 4a'a% a#&a"i&% 8ungsi utama tumbuhan akuatik ialah untuk menghias dan men antikkan akuarium! .kuarium berpokok #planted a'uariums% sudah tentu kelihatan lebuh antik dan unik daripada akuarium tanpa tumbuhan! 8ungsi kedua tumbuhan akuatik ialah ia boleh membekalkan oksigen kepada air akuarium, namun ini bukan fungsi penting kerana sistem pengudaraan akuarium sudah ukup memberikan oksigen! Ketiga ialah peranan tumbuhan dalam menyerap bahan bernitrogen terutamanya nitrat dalam air! Jeni$- eni$ t&%!&,an ,ia$an a#&a"i&% .ntara spesies,spesies tumbuhan akuatik yang popular dan mudah dijaga ialah 2ydrilla =erti ilata, beberapa spesies &abomba, 2ygrophila sp dan .nubias sp! 2ydrilla sangat mudah dijaga manakala &abomba sp, 2ygrophila 65

RBT3120 Teknologi Rumah Tangga dan Pertanian sp dan .nubias sp agak tahan lasak dalam akuarium! 1ain,lain spesies termasuklah Ba opa sp, .Aolla sp, .ponogeton sp dan &allitri he sp! /adual 1 memberikan senarai beberapa tumbuhan akuatik yang terdapat dalam pasaran!

(adual !* Beberapa +pesies "umbuhan ,kuatik untuk -iasan ,kuarium

S.e$i$ 1! .nubias sp 2! .ponogeton sp 3! .Aolla sp *! Ba opa sp +! &abomba sp <! 2ydro otyle sp >! 2ygrophila sp ?! 2ydrilla =erti iliata F! 5lodea sp

Lati,an &ari gambar,gambar tumbuhan di atas dan failkan 66

RBT3120 Teknologi Rumah Tangga dan Pertanian

4.4.4.4.= Ma#anan Terdapat makanan hidup!makanan kering, makanan basah dan makanan rumusan atau pelet!)akanan diberi mengikut jenis ikan!)akanan pelet jenis terapung sesuai untuk ikan hiasan yang mempunyai bentuk mulut menghala ke atas dan pertengahan kepala seperti ikan 0$ordtail, -uppy atau .ngel! )akanan tenggelam sesuai untuk ikan yang mempunyai bentuk mulut menghala keba$ah seperti ikan &orydoras atau 1oa h! (adual 3* (enis makanan mengikut s"esis

/enis makanan )akanan hidup dan makanan basah )akanan kering

/enis ikan Tiger Barb, "is us, -uppy , Bla k Tetra

Pearl -ourami, 2arleLuin Rasbora,Bala 0hark 0il=er )arble )olly

)akanan rumusan

0unrise Platy,.ngel,Tiger Barb, Bro$n &orydoras

)akanan tidak boleh diberi terlalu banyak kerana boleh mengotorkan air akuarium! Tetapkan masa memberi makanan iaitu pagi, tengahari dan petang )akanan kering 67

RBT3120 Teknologi Rumah Tangga dan Pertanian &a ing darah yang dia$et kering 3dang geragau kering )akanan basah "aging 2ati )akanan rumusan Pellet 5mping &ontoh makanan hidup

a ing darah

ulat roti

6&

RBT3120 Teknologi Rumah Tangga dan Pertanian

Plankton Pe"!in1an-an Bin1an-#an 4a'a% #&%.&'an A 1*nt*, %a#anan 'ain 7an- 4a.at %e%!ant& t&%!e$a"an i#an ,ia$an an4a

Jadual . * Penyakit)penyakit Ikan /an Ubat Penyakit Bil 1 /angkitan bakteria 0ebab ( Kesan "ikesan apabila matanya kabur, ekornya layu, kulitnya serba tak kena atau ber$arna merah, dan nafasnya ken ang! 2 5kor layu 0elalunya akibat tertekan dan keadaan .Luarisol atau akuarium 6' 3bat Tetra y line atau )arBKy

RBT3120 Teknologi Rumah Tangga dan Pertanian

air yang teruk! Kadangkala akibat daripada jangkitan bakteria!

bergaram

)ara yn atau 3 Badan berkulat Benda keputihan yang melekit tergantung menyelubungi badan * 0embelit "ikesan apabila ikan betta mengambil masa yang lama untuk membuang najisnya atau najisnya tergantung lama dan tidak jatuh! 7ni akibat ikan diberikan makanan berkanji kering dan kurang kepelbagaian makanan + "ropsy Pembentukan bendalir yang keterlaluan dalam badan! .kibatnya ikan hilang selera makan, bengkak badan, sisiknya teruk dan kelihatan lembap! 0elalunya menyebabkan kematian! < 5kor memburuk Kerana bakteria di luar! Betta)aK atau 7( Tetra y line )akan bersukat atau diberi makanan yang dibeku(hidup 8ura yn

RBT3120 Teknologi Rumah Tangga dan Pertanian

.kibatnya ekor semakin memburuk, pe ah serta berbulu! > )ulut berkulat )ulut betta kelihatan ditumbuhi benda putih atau kelabu! ? Penyakit insang Tidak mengembang dan insang ber$arna merah atau berkilau! 7kan akan Fselalu berada di permukaan atas bekas apabila dijangkiti F 1ubang di kepala Terdapat lubang ke il pada kepala ikan betta 1 0 7 h Penyakit berjangkit! "ikesan melalui bintik putih ke il yang menyelubungi badan ikan! 1 1 Parasit Parasit ke il seperti a ing sauh melekat pada badan ikan betta dan menyebabkannya menggosokkan badannya pada sesuatu benda untuk membuangnya!

)ela8iK

Penyingkir kulat atau 8uranase

)ara yn

2eKamit

.Luarisol atau ra$atan epat

&opper0afe atau fluke tab

71

RBT3120 Teknologi Rumah Tangga dan Pertanian Tiada selera 1 2 makan "ikesan apabila ikan betta menjadi lembap dan murung! 1 3 Penyakit mata )atanya membesar, mengabur atau mungkin tertonjol keluar Berenang dengan 1 * hodoh "ikesan apabila ikan betta berenang mengereng ke sisi, menggeselkan perutnya atau selalu berada di permukaan ba$ah bekas! Penyakit yang berbahaya dan boleh memba$a maut! 1 + 8ish li e "ijangkiti bakteria yang menyebabkan bintik ber$arna merah seperti demam ampak pada badan atau ekor ikan 1 < 4el=et Penyakit yang selalu pelaga! Penyakit yang berjangkit dan boleh memba$a maut! "ikesan apabila terdapat bintik oklat .krifla=in &opper0afe, 2ad, .,0nail atau garam mengikut sukatan 72 &opper0afe atau akuarium bergaram Tiada ubat, tetapi jika diberi makan selalu, ia mungkin dapat membantu )ara yn Betta)aK

dihadapi oleh anak ikan aLuarisol

RBT3120 Teknologi Rumah Tangga dan Pertanian

atau $arna karat pada badan dan $arna badannya semakin pudar! /ika diteliti dengan betul dapat diperhatikan baha$a badannya telah ditumbuhi kulat!

La7a"i Inte"net &ari gambar ikan yang berpenyakit seperti dalam jadual di atas

4.4.= Pen7e4iaan a#&a"i&% 4an .e"a'atan &nt&# .e%e'i,a"aan 4.4.=.1 Fa#t*" .e%i'i,an '*#a$i &nt&# %ene%.at#an a#&a"i&% a. Kea%atan 1a,a7a 73

RBT3120 Teknologi Rumah Tangga dan Pertanian Perkara tentang pen ahayaan dan lampu akuarium sering tidak diberi perhatian oleh akuaris! 6amun, pen ahayaan akuarium agak penting bagi ikan dan tumbuhan hiasan yang hidup dalam akuarium! Kajian mendapati baha$a ahaya dalam akuarium mempengaruhi $arna badan dan pembiakan ikan hiasan kerana di habitat asalnya ikan,ikan ini sudah biasa dengan beberapa jam keadaan ahaya terang setiap hari dalam hidupnya! "i samping itu, ikan memerlukan ahaya untuk melihat arah berenang dan juga untuk men ari dan melihat makanan yang akan dimakan! -aris panduan yang boleh digunakan ialah menerangkan akuarium dengan lampu 10 hingga 12 jam sehari! 0elain ikan hiasan, tumbuhan akuatik dalam akuarium juga memerlukan ahaya untuk fotosintesis! Bleh itu, akuarium yang men ampurkan tumbuhan dan ikan mesti mempunyai lampu untuk menerangkan akuarium supaya tumbuhan boleh menggunakan ahaya lampu untuk fotosintesis! 6amun, bagi tumbuhan, lampu yang digunakan mestilah sesuai jika tidak tumbuhan tidak akan tumbuh! Bila memilih lampu untuk akuarium, dua perkara perlu diberi perhatian, ia itu spektrum $arna ahaya dan keterangan # brightness% ahaya! Pengeluar umumnya menghasilkan lampu dalam =ariasi spektrum $arna! Carna ahaya yang paling baik untuk tumbuhan ialah $arna merah dan biru dalam spektrum $arna! 0ekiranya akuarium hanya mempunyai ikan, $arna kuning adalah paling baik untuk ikan! 6amun, yang terbaik ialah lampu yang memberikan spektrum penuh semua $arna ahaya!

Ka4a" 1a,a7a ialah kuantiti ahaya yang memasuki akuarium, diukur dalam unit lK #luK% !0atu lokasi yang sesuai ialah tempat yang mampu mendedahkan akuarium kepada keperluan ahaya yang men ukupi! Bagi sebuah akuarium, pun a ahaya adalah daripada lampu akuarium yang dipasang! 7kan hiasan akuarium memerlukan ahaya

untuk melihat arah berenang dan bergerak, men ari dan melihat makanan 74

RBT3120 Teknologi Rumah Tangga dan Pertanian serta melihat objek,objek lain dalam akuarium termasuk ikan lain! Bagi akuarium air ta$ar diperlukan kadar ahaya sebanyak +000 lK selama 10,12 jam sehari manakala bagi akuarium laut diperlukan lebih <000 lK untuk 10,12 jam seharai! Kadar ahaya diukur menggunakan fotometer # photometer%! S&,& S&,& air adalah tahap kepanasan air diukur dalam unit M 0! Bagi ikan hiasan tropika, suhu air mesti berada pada julat 2+M& ,3+M& manakala bagi ikan hiasan perairan sejuk dan sederhana pada julat *M& hingga 2+M&! 0uhu boleh diukur menggunakan meter termometer! 0uhu mempengaruhi pelbagai proses hidup ikan termasuk pernafasan, penghadaman, selera makan, tumbesaran dan pembiakan kerana proses, proses ini uma boleh berlaku pada julat,julat suhu tertentu saja! 0uhu juga mempengaruhi organisma hidup lain yang ada hubung kait dengan ikan, misalnya bakteria, kulat, =irus dan parasit dalam akuarium! 0elain itu suhu turut mempengaruhi parameter,parameter air yang lain! )isalnya, semakin suhu air meningkat semakin sukar bagi oksigen larut dalam air, oleh itu suhu yang terlalu tinggi menjadikan air kekurangan oksigen terlarut! Ketahanan ikan terhadap suhu bergantung kepada spesies atau jenis ikan!

Ke$e'a%atan .kuarium perlu diletakkan di tempat yang selamat memandangkan ia boleh menyebabkab bahaya kepada manusia terutama kanak,kanak dan akuarium itu sendiri! Kanak,kanak yang menyebabkan akuarium tersebut pe ah akan terdedah kepada ke ederaan # luka akibat serpihan ka a %! Perbelanjaan yang telah dikeluarkan juga terbaAir akibat akuarium yang pe ah! 75

RBT3120 Teknologi Rumah Tangga dan Pertanian Bagi mengelakkan perkara yang tersebut berlaku, akuaris boleh meletakkan akuarium ditempat yang tinggi dan sukar di apai oleh kanak,kanak! 1okasi yang sesuai juga boleh menjamin keselamatan akuarium dan manusia! Peminat ikan hiasan yang mahal seperti .ro$ana perlu menempatkan akuarium di dalam rumah atau akuarium di pasangkan sistem keselamatan yang sesuai mengelakkan ikan tersebut dari di uri ! 4.4.=.2 Pe%!e"$i,an 4an %e%!a$%i #&%an .e"a'atan 4.4.=.2.1 Lan4$#a. 4a'a% a#&a"i&% -Ra(atan ai" 1angkah ini dilakukan dengan melihat tanda,tanda dalam akuarium yang menunjukkan kemerosotan kualiti air! .ntara tanda,tanda ini ialah perubahan $arna air, bau air dan tabiat luar biasa ikan! Tabiat luar biasa ikan menunjukkan ikan berpenyakit! .ntara tabiat luar biasa ikan ialah9 ikan berenang tidak tentu arah, ikan menggesel badan pada objek keras, ikan mun ul ter ungap di permukaaan air, $arna ikan pudar, ikan tidak mahu makan, ikan tidak aktif berenang #bagi spesies yang biasanya aktif berenang%, tanda,tanda penyakit pada badan ikan dan sebagainya! /ika terdapat tanda,tanda kemerosotan mutu air, akuarium serta semua aksesori dan ornamen hiasan hendaklah segera dibersihkan, air akuarium diganti dan langkah ra$atan penyakit diambil! /ika kos mera$at ikan terlalu mahal, beli saja bekalan ikan baru untuk menggantikan ikan berpenyakit! 5lakkan mengisi akuarium dengan terlalu banyak ikan kerana ini akan menambahkan lagi timbunan bahan organik dari najis ikan dan sisa makanan! Keasidan(kealkalian 76

RBT3120 Teknologi Rumah Tangga dan Pertanian p2 digunakan untuk mengukur samada sifat air itu asidik atau beralkali!

Kekerasan air .ir dikatakan keras sekiranya kandungan mineral terlarutnya tinggi, dan keadaannya lembut sekiranya kandungannya kurang atau tiada! 3nit ukurannya ialah d2!

)engukur Keasidan(Kealkalian .ir p2 air diukur dengan menggunakan peralatan yang mudah didapati di kedai akuarium biasa iaitu kertas litmus atau p2 indi ator #sejenis e air untuk mengukur p2%! Bila membeli peralatan tersebut, pastikan sama ada ia untuk menyukat p2 air ta$ar atau air masin!

0kala yang digunakan ialah dari nombor 0 #asid yang terkuat% sehingga nombor 1* #alkali yang terkuat%! 0etiap nombor mempunyai $arna tertentu! Bila air diuji dengan memasukkan kertas litmus ke dalam ontoh air, bahagian yang di elup itu akan bertukar $arna! Carna itu dipadankan dengan alat pengukur! Carna yang sama pada pengukur tadi memberi kedudukan nombor yang menentukan tahap kualiti air! 3ntuk air ta$ar, kualiti air yang dikehendaki ialah antara p2 <!+ hingga >!+! p2 > adalah air paling ta$ar! Bagi air masin pula, kualiti air mestilah antara p2 >!F

77

RBT3120 Teknologi Rumah Tangga dan Pertanian sehingga ?!+! 7kan akan mengalami stres sekiranya ukuran p2 kurang atau lebih daripada kedudukan ini!

)engukur Kekerasan .ir Keras atau lembutnya air bergantung kepada kandungan garamnya! .ir yang keras mengandungi garam yang tinggi! .da yang boleh dikurangkan dan ada yang tidak! Biasanya ia dikurangkan dengan menambahkan air lembut seperti air hujan atau bahan,bahan tertentu!

.da alat yang boleh mengukur sama ada air itu9 Keras umum #general hardness%, atau keras kerana kandungan kalsium karbonat #&a&B3% atau kalsium oksida #&aB%! Kekerasan air tidaklah begitu merbahaya sebab ada jenis,jenis ikan yang biasa dengan keadaan air sebegitu di habitat asalnya! !

7&

RBT3120 Teknologi Rumah Tangga dan Pertanian

ajah 0 *Ujian litmus -idrometer 0umber9 )ills, "i k! #1FF2%! 7llustrated guide to aLuarium fishes! 1ei ester9 BlitA! Sa'initi 4an Te#anan K,&$&$ Ai"

0aliniti merujuk kepada tahap kemasinan air! 0aliniti air ditentukan menggunakan alat pengukurnya! Berdasarkan kandungan garam air, kita boleh mengkategorikan air kepada beberapa jenis air9

Jadual 1 *Jenis)jenis air berdasarkan kandungan garam

7'

RBT3120 Teknologi Rumah Tangga dan Pertanian

/enis .ir .ir masin .ir payau .ir ta$ar

Kandungan -aram #part per thousand% 30 , 3+ ppt 0!+ , 2F ppt H 0!+ #atau 1% ppt

3ntuk akuarium air masin, anda disyorkan menggunakan garam khas untuk memastikan tahap kemasinan air men ukupi, melainkan bekalan air laut yang asli dan bersih mudah didapati!

2idrometer

Kita juga perlu mengetahui tekanan khusus air #spe ifi gra=ity%! Tekanan

&(

RBT3120 Teknologi Rumah Tangga dan Pertanian khusus untuk air masin dianggarkan antara 1!020 hingga 1!02+ atm dan biasanya dinyatakan pada bungkusan garam yang digunakan! .lat yang digunakan untuk menyukat tekanan khusus air ialah hidrometer ! 7a boleh didapati di kedai,kedai yang menjual peralatan saintifik

a% Men-a(a' 4an Me%!a$%i Pat*-en 1angkah ini diambil dengan melihat ke$ujudan tanda,tanda penyakit seperti yang dibin angkan di atas! /ika terbukti terdapat penyakit dalam akuarium atau kolam ikan hiasan, seluruh sistem akuarium dan kolam mesti dibersih dan di ra$at! .kuarium dan aksesori akuarium perlu dibersihkan, dan jika perlu, aksesori baru perlu dibeli bagi menggantikan aksesori lama, terutama aksesori yang sudah kurang berkesan dalam fungsinya! 7kan berpenyakit boleh dira$at tetapi jika kos ra$atan lebih besar daripada kos membeli bekalan ikan baru, maka lebih baik dimusnahkan saja ikan berpenyakit dan digantikan dengan ikan baru! 5lakkan membeli ikan dari kedai akuarium yang mempunyai rekod penjualan ikan berpenyakit! b% Men-a(a' 4an Men-&"&$ A#&a"i&% 4an K*'a% I#an Hia$an 1angkah ini diambil dengan ara membersihkan akuarium dan kolam serta aksesori berkaitan se ara berkala tanpa menunggu ter etusnya penyakit! /adikan langkah ini satu akti=iti rutin yang penting dalam hobi menyimpan ikan hiasan! Pastikan dinding akuarium selalu bersih dan lutsinar tanpa lapisan lumut menyalutinya! Pasir di dasar akuarium #jika pasir digunakan untuk hiasan akuarium% hendaklah sentiasa kelihatan bersih dan ber$arna semula jadi! /ika pasir berubah $arna menjadi kelabu atau hitam dan &1

RBT3120 Teknologi Rumah Tangga dan Pertanian kelihatan sisa makanan dan najis ikan di dasar, maka seluruh akuarium perlu dibersih dan diganti air! .ksesori akuarium dan ornamen,ornamen hiasan perlu sentiasa bersih tanpa disaluti lumut, lendir dan sisa buangan akuarium! Pastikan juga baha$a aksesori akuarium sentiasa berfungsi dengan baik! c% Men-a(a' 4an Men-&"&$ Ma#anan I#an 7kan perlu diberi makanan berkualiti se ukupnya! 7kan yang kekurangan makanan dan sentiasa lapar akan mengalami tekanan dan mudah d! dijangkiti penyakit! Beri makan sekurang,kurangnya dua kali sehari, bergantung pada spesies ikan! Pilih makanan yang sesuai untuk ikan! 5lakkan memberi terlalu banyak makanan kerana ikan tidak mampu memakan lebihan makanan yang diberi! 1ebihan makanan ini akan menurunkan kualiti air! 5lok sekali diperhatikan $aktu,$aktu ikan makan se ara aktif! Pilih $aktu,$aktu begini untuk memberi ikan makan 4.4.=.2.1.2 Te#ni# %e'e.a$#an i#an #e 4a'a% !e#a$ Rendamkan beg plastik yang mengadungi ikan ke dalam akuarium selama 20 hingga 30 minit Buka ikatan beg plastik dan biarkan ikan hiasan keluar dengan sendirinya bersama,sama air ke dalam akuarium 0etelah semua ikan keluar dari beg plastik, keluarkan beg plastik tersebut!

4.4.: Pen-&"&$an 4an .en a-aan 1 ! Penjagaan harian &2

RBT3120 Teknologi Rumah Tangga dan Pertanian Beri makan 1 hingga 2 kali sehari Perhatikan perlakuan ikan 7kan yang mati perlu dibuang Pastikan peralatan berfungsi 3kur kualiti air

2! Penjagaan mingguan -anti D atau 1(3 air dari isipadu akuarium &antas tumbuhan akuatik yang tidak diperlukan Bersihkan bahagian hadapan ermin &u i kapas penapis #jika perlu tukar baru% /angan beri makanan berlebihan

3! Penjagaan bulanan
Lati,an 2 Di 4a'a% %a#%a' a-"*te#n*'*-i !&at "e#*4 &nt&# .en a-aan ,a"ianA %in--&an 4an !&'anan.

H menguji kualiti air H membersih penapis air

&3

RBT3120 Teknologi Rumah Tangga dan Pertanian

TAJUK = Te#n*'*-i tana%an $a7&"-$a7&"an 4an ,ia$an


=.1 SINOPSIS Kursus ini adalah mengenai teknologi tanaman sayur,sayuran dan hiasan! Tajuk ini membin angkan tentang sejarah perkembangan teknologi tanaman sayur,sayuran dan hiasan, kepentingan tanaman sayur,sayuran dan hiasan dalam kehidupan, jenis,jenis tanaman sayur,sayuran dan hiasan, persediaan untuk penyemaian dan penanaman, pembiakan dan penyediaan anak benih, penanaman, pengurusan dan penjagaan serta pengutipan dan penggunaan hasil! Kursus ini mengintegrasikan pengetahuan teori dan kemahiran amali berhubung dengan kaedah pengajaran se ara kumpulan dalam pengajaran mikro!

=.2 HASIL PEMBELAJARAN

1! )enerangkan sejarah perkembangan teknologi tanaman sayur,sayuran dan hiasan! 2!)enyatakan kepentingan tanaman sayur,sayuran dan hiasan dalam kehidupan! 3! )enyenaraikan jenis,jenis tanaman sayur,sayuran dan hiasan! *!)eran ang dan menerangkan persediaan untuk penyemaian dan

penanaman pemeliharaan ikan hiasan! +! )enghuraikan langlah,langkah pembiakan dan penyediaan anak benih!

&4

RBT3120 Teknologi Rumah Tangga dan Pertanian pemeliharaan ikan hiasan! <! )enerangkan tentang beberapa teknik penanaman! >! )enjelaskan langkah,langkah pengurusan dan penjagaan tanaman! ?! )enerangkan kaedah pengutipan dan penggunaan hasil tanaman!

=.3 KERANGKA TAJUK-TAJUK Te#n*'*-i tana%an $a7&"-$a7&"an 4an ,ia$an

0ejarah perkembangan teknologi tanaman sayur,sayuran dan hiasan

Kepentingan tanaman sayur, sayuran dan hiasan dalam kehidupan

/enis,jenis tanaman sayur, sayuran dan hiasan

Persediaan untuk penyemaian dan penanaman

Pembiakan dan penyediaan anak benih

&5

RBT3120 Teknologi Rumah Tangga dan Pertanian Penanaman

Pengurusan dan penjagaan

Pengutipan dan penggunaan hasil

=.4 Te#n*'*-i tana%an $a7&"-$a7&"an 4an ,ia$an =.4.1Se a"a, .e"#e%!an-an te#n*'*-i tana%an $a7&"-$a7&"an 4an ,ia$an Pokok berbunga telah $ujud sejak Aaman batu! Penggunaan tanaman untuk hiasan dan bau,bauan mendapat perhatian! 0esuatu yang $angi dan indah dianggap popular untuk mengindahkan suasana rumah kediaman! .hli kaji purba sering menjumpai bekas minyak $angi dan kilang minyak $angi! Taman tergantung babylon! +0 jenis sayuran di tanaman di 0emenanjung )alaysia E dataran tanah rendah, tanah tinggi! Kebanyakan sayur di )alaysia ditanam se ara ke il,ke ilan dengan keluasan di antara 0!2,1!2 ha!

&6

RBT3120 Teknologi Rumah Tangga dan Pertanian Ka$asan utama ialah &ameron 2ighlands #Pahang%, Tangkak dan Kulai #/ohor%, Banting dan Tanjong Karang #0elangor%, 1embah Kinta dan Taiping #Perak% serta &abang 5mpat dan Cakaf 0tan #Kelantan%! Ka$asan yang sesuai menentukan pengeluaran sayur,sayuran! Pada amnya, tanah yang sesuai untuk penanaman sayur , tanah yang mengandungi *0,<0; pasir, 1+; liat dan kaya dengan bahan organik! Calau bagaimanapun, jenis tanah yang lain seperti tanah peroi, tanah liat, tanah gambut dan tanah pasir #tanah bris dan tanah bekas lombong% juga sesuai jika keadaan tanah tersebut diperbaiki dengan ara pengurusan tanah yang tertentu!

=.4.2 Ke.entin-an tana%an $a7&"-$a7&"an 4an ,ia$an 4a'a% #e,i4&.an )enghiasi ruang ka$asan dalam dan luar bangunan 0ebagai tujuan perlindungan pemandangan yang kurang menarik )engurangkan kejadian hakisan tanah Ber$arna,$arni dapat mengurangkan kebosanan Pembersihan udara dari gas Egas pen emaran )engisi masa lapang dan sebagai hobi )enjana ekonomi dan sumber pendapatan =.4.3 (adual ) * (enis tanaman sayur+sayuran dan hiasan &7

RBT3120 Teknologi Rumah Tangga dan Pertanian Tana%an ,ia$an

Bil 1! 2! 3! *!

Kelas Pokok naungan Pokok hiasan Pokok renik Pokok memanjat(menjalar

&ontoh 0emarak api, 0ena, Beringin /anda merana, Kemboja, Kenanga Puding,Kemuning,/anda kaya )arkisa, Bunga /epun, )elor

+! < >! ?!

Palma Pokok 1endair Pokok Kaktus Rumput Turf ( hiasan

Pokok Kelapa gading, pinang kuning 0eta$ar,.ti,ati, 0ensi=eria Bpumtia,Kaktus Krismas Rumput Tikar,Rumput 1ipan

Tana%an $a7&"an

Bil 1! 2!

/enis sayuran /enis daun /enis keka ang

&ontoh Bayam, sa$i , kangkung, kobis Ka ang botol(kelisa, ka ang bun is, ka ang tanah, ka ang panjang

3!

/enis buah

Bendi, ili, terung, timun,tomato &&

RBT3120 Teknologi Rumah Tangga dan Pertanian

*!

/enis akar(umbisi

2alia, lobak putih(merah,ubi keledek, keladi, sengkuang

=.4.4 Pe"$e4iaan &nt&# .en7e%aian 4an .enana%an

Pen7e4iaan ta.a#

Tanah di )alaysia sering mengalami suhu tinggi dan hujan lebat! Pemuliharaan tanah perlu dilakukan untuk kesuburan!Tanah akan terjejas jika 9 , kandungan nutrien rendah ,keadaan tanah berasid ,tanah berlempung ,tanah berpasir

.!Pemilihan tapak ,Berhampiran dengan bandar atau pekan bagi memudahkan proses pemasaran ,Berhampiran sumber air bagi mudah menyiram dan men u i sebelum pemasaran dilakukan &'

RBT3120 Teknologi Rumah Tangga dan Pertanian ,Ka$asan luas dan lapang supaya mudah mendapat ahaya matahari ,)empunyai kemudahan infrastruktur

B!Penyediaan batas ,Pembahagian ka$asan ,Pembersihan ka$asan )embuang rumpai dan batu batan! )embakar rumpai bagi mengelakkan serangga perosak dan penyakit!.bunya digunakan sebagai baja! Rumput kering boleh diguna sebagai sungkupan! ,)enggembur -ali dan terbalikkan tanah, membunuh hai$an perosak dan akar rumpai! ,)embina batas Bina batas rata dengan ketinggian 1+,2+ m atau batas tunggal berketinggian 20,2+ m ! Men7e4ia#an Me4i&% Se%aian )edium semaian adalah bahan yang merupakan tempat pertumbuhan dan perkembangan akar tumbuh,tumbuhan! )edium semaian yang sesuai untuk '( tanah sedalam 2+,30 m bagi tujuan menggembur

RBT3120 Teknologi Rumah Tangga dan Pertanian keratan batang adalah ampuran 2 !a,a-ian tana, '*a%A1 !a,a-ian !a,an *"-ani# 4an 1 !a,a-ian .a$i" $&n-ai ata& ni$!a, 22121. Tanah loam adalah ampuran butiran pasir, selut, dan tanah liat! Bahan

organik pula merupakan saki,baki hai$an dan tumbuhan yang reput! )anakala pasir sungai pula berfungsi untuk membaiki sistem saliran dan memudahkan penembusan akar! 1angkah,langkah penyediaan medium semaian9 a% )enapis bahan,bahan medium se ara berasingan b% 0ukat ketiga,tiga bahan mengikut nisbah 29191 ! -aulkan bahan sehingga sebati % )enutup lubang,lubang di dasar kotak semaian atau pasu dengan kepingan pe ahan pasu atau pe ahan batu bata d% )engisikan medium semaian ke dalam kotak semaian sehingga 2,!+ m dari bibir bekas e% 1etakkan bekas semaian di tempat yang redup

=.4.= (adual & *Pembiakan dan "enyediaan anak benih

+!*!+!1 Pembiakan seks Bil 1 Kekuatan )urah dan menghasilakn banyak pokok Kelemahan Tidak menurunkan baka tulin '1

RBT3120 Teknologi Rumah Tangga dan Pertanian

2 3 * +

)enyediakan pokok penanti )enghasilkan baka,baka baru Kadangkala terhasil hibrid yang lebih egas berbanding pokok induk )empunyai akar tunjang

Terdapat masa rehat #dorman y% )asa yang panjang untuk matang Bermusim

+!*!+!2 Pembiakan aseks Bil 1 Kekuatan Boleh mendapat pokok yang seragam Kelemahan Pemindahan penyakit lebih mudah terutama oleh =irus Tidak semua jenis tumbuhan boleh dibiak dengan ara ini Perlukan kemahiran untuk melakukannya bagi menjamin kejayaan kaedah ini Tiada akar tunjang Tiada terhasil =arieti baru

)enyerupai induk yang dipanggil induk

&epat berbunga ( berbuah

* + <

Boleh dibiak sepanjang tahun "apat dibiak dengan banyak dalam satu masa "apat membiak tumbuhan yang tidak boleh dibiak dengan biji

+!*!+!3 Teknik,teknik menyemai '2

RBT3120 Teknologi Rumah Tangga dan Pertanian )enyemai di tapak semaian .tas batas E benih ditabur, ditutup nipis dengan tanah(pasir halus! "alam kotak semaian atau pasu, taburkan biji benih, tutup nipis dengan tanah halus, ubah 3,* minggu! 0emaian dalam polibeg, 1,2 biji setiap polibag, anak benih lemah di abut, anak benih sihat dikekalkanN perbelanjaan tinggi tetapi mengurangkan gangguan akar semasa mengubah!

Benih halus "i tanam dalam jalur "i ampur dengan1 bahagian biji benih dengan 3 bahagian pasir! Benih dikambus nipis #tidak lebih 2 kali ganda ketebalan biji benih%! Bila anak benih setinggi + ,> m, lakukan penjarangan!

'3

RBT3120 Teknologi Rumah Tangga dan Pertanian

0emaian terus biji benih besar 0emaian terus se ara tetap pada jarak tertentu9 !! Rendamkan biji benih seharian memper epatkan per ambahan! !! Tanam sebiji atau dua biji selubang! !! 0elepas ber ambah, lakukan penjarangan! 0emaian terus biji benih ke il 0ayuran berbiji benih ke il spt 9 jenis daun, ili, tomato! 2 ara 9 semaian terus ke batas, penjarangan! 9 semaian biji benih halus dalam kotak semaian, pengubahan ke batas tetap!

'4

RBT3120 Teknologi Rumah Tangga dan Pertanian

0*nt*, Tana%anan Hia$an Pe%!ia#an Se1a"a Se#$

=.4.=.4 PEMBIAKAN ASEKS Pe%!ia#an Ta%.anTanaman yang dibiakkan se ara tampang tidak mempunyai akar tunjang! Calaupun ara pembiakan ini mudah dilaksanakan tetapi ia memerlukan kemahiran tertentu! )elalui pembiakan tampang, tanaman dapat dibiakkan dengan banyak pada sesuatu masa! Pembiakan tampang dapat mengekalkan baka yang tulen serta dapat memper epatkan pertumbuhan pokok dan pengeluaran bunga dan buah! &ara pembiakan tampang yang selalu digunakan ialah keratan, belahan dan pembahagian, organ khas, antuman dan lenturan!

'5

RBT3120 Teknologi Rumah Tangga dan Pertanian

Jeni$ Ke"atan Pembiakan dengan keratan boleh dilakukan pada dahan atau ranting kayu keras, kayu sederhana keras dan kayu lembut atau kayu hijau!

Ke"atan 4a,an2 i! ii! Keratan kayu keras # dahan ber$arna oklat %! Keratan kayu sederhana #1+ m ba$ah keratan pu uk dahan ber$arna oklat kehijauan%! iii! Keratan kayu lembut # 1+ m dari pu uk ber$arna hijau %!

)edium yang selalu digunakan untuk keratan berakar ialah pasir sungai, tanah gambut, sphagnum moss, &ermi#ulite atau perlite!

0a"a Me%!&at Ke"atan Da,an i! ii! iii! i=! =! =i! =ii! Pilih dahan atau ranting yang subur dan tidak berpenyakit! Pilih keratan yang panjangnya 10 , 20 m atau lebih! Potong pangkal keratan serong sedikit di ba$ah satu mala tunas! Tinggalkan dua atau tiga helai daun sahaja! Tentukan sekurang,kurangnya ada satu tunas untuk akar dan satu tunas untuk pu uk! Tanam keratan itu sedalam kira,kira 3,+ m! Tekan di sekeliling pangkal keratan supaya tanah padat! '6

RBT3120 Teknologi Rumah Tangga dan Pertanian =iii! iK! 0iram keratan Bagi keratan yang sukar berakar, ra$at pangkal keratan dengan hormon penggalak akar seperti 0eradiK dan 2ortomone .!

Pembiakan dengan ara keratan selalunya dilakukan untuk pokok jenis renek, hiasan, herba, penutup bumi, menjalar, orkid, buluh dan lain,lain! Calaupun pokok hiasan boleh dibiakkan dengan ara keratan, tetapi pokok hiasan yang dibiakkan dengan biji benih kelihatan lebih tegap, sihat dan berbentuk asli! Pokok renek yang boleh dibiakkan dengan ara keratan ketiga,tiga jenis dahan #keras, sederhana dan lembut% ialah pokok bunga raya 2-ibis#us sp!%, pokok bunga kertas 2Bou)gain&illa sp!% dan lain,lain!

-ambarajah pembiakan keratan batang keras untuk bunga ros dan bunga raya

Ke"atan P&1&# Bahagian tanaman yang biasa digunakan ialah pu uk pokok herba! /enis pokok yang sesuai ialah ati,ati 2%oleus sp!%, 3pis#ia sp!, Piled sp! dan lain,lain! &ara membuat keratan pu uk sama seperti yang diterangkan untuk keratan dahan! Ke"atan Da&n

'7

RBT3120 Teknologi Rumah Tangga dan Pertanian Bahagian pokok yang selalu digunakan ialah helai daun, tangkai daun atau kedua,duanya sekali! Pokok yang boleh dibiakkan dengan ara keratan daun ialah pokok lidah buaya 2+anse)&eira sp!%, Begonia sp!, Peperomia sp!, .fri an =iolet 2+aintpaulia sp!% , seta$ar 2Bryophyllum sp$4 kaktus dan lain,lain! 0a"a Me%!&at Ke"atan Da&n i! "aun pokok lidah buaya dipotong dalam beberapa keratan sepanjang ? , 1+ m! "aun ini ditanam dalam medium seperti pasir sungai atau spahgnum moss dan kemudian disiram! ii! Bagi pokok ,(ri#an &iolet, Peperomia sp! dan lain,lain, satu tangkai daun diambil dan ditanam dalam medium perakaran sehingga berakar! 3ntuk memper epatkan proses perakaran,ubat penggalak akar digunakan! iii! Bagi pokok Begonia dan seta$ar yang boleh dibiakkan dengan ara helai daun, daunnya diletakkan dengan rapat di atas pasir supaya akarnya dapat keluar dari urat daun!

'&

RBT3120 Teknologi Rumah Tangga dan Pertanian

Ga%!a"a a, .e%!ia#an 4en-an #e"atan 4a&n. AA Seta(a". BA Li4a, !&a7a

''

RBT 3120 TEKNOLOGI RUMAH TANGGA DAN PERTANIAN

Ga%!a"a a, .e%!ia#an 4en-an &"atA tan-#ai 4an ,e'ai 4a&n. AA Ke"atan &"at 4a&n ,egonia. Tan4a %en&n &##an !a,a-ian #e"atan. Da&n 4i'eta# !e"tin4t, $&.a7a &"at te"#ena %e4i&% .e"a#a"an BA Ke"atan 4a&n ,egonia. Tan4a %en&n &##an .*t*n-an 4a&n. )Ha%%ettA 1?>3.+

Ke"atan a#a". )Di$e$&ai#an 4a"i.a4a Hammett, 1973 )

RBT 3120 TEKNOLOGI RUMAH TANGGA DAN PERTANIAN

0a"a Me%!ia##an Tana%an Ke"atan A#a" 0ebahagian pokok boleh dibiakkan dengan ara keratan akar! &ara keratan ini berbeAa mengikut jenis akar pokok! 0elalunya akar dipotong kira,kira > , 1+ m panjang atau sekurang,kurangnya ada beberapa mata tunas, kemudian diletakkan memanjang dan ditimbus dengan medium perakaran! Pokok yang boleh dibiakkan dengan ara beginO ialah jeliti atau melati 25rightia sp!%, kari 2Murray a koenigii sp$ dan bunga melur 2Jasmium samba# sp$. Ga%!a"a a, Pe%!ia#an 4en-an 1a"a #e"atan a#a".

)Di$e$&ai#an 4a"i.a4a Ha%%ettA 1?>3.+

RBT 3120 TEKNOLOGI RUMAH TANGGA DAN PERTANIAN

Be'a,an 4an Pe%!a,a-ian R&%.&n &ara pembiakan tampang ini selalunya dibuat pada tanaman yang mempunyai organ seperti beba$ang, umbisi, sulur, riAom, anak rayap, anak sulur, salur dan jemala! Belahan ialah ara pembiakan dengan memotong beberapa bahagian rumpun tanaman bersama,sama akar dan daun! Tanaman yang selalu dibiakkan dengan ara ini ialah 6phiopogon sp!, buluh 2Bamboosa sp!%, paku pakis, ,nthurium sp!, jenis pandan, palma dan aga&e! Bagi tanaman yang mengeluarkan anak tunas pada batang, anak tunas ini dipotong dari induk dan ditanam di tempat lain! Kebanyakan pokok apabila dahan atau rantingnya tertanam ke dalam tanah akan mengeluarkan akar pada tempat yang tertanam! "ahan atau ranting ini akan menjadi satu pokok yang lain! 1enturan boleh dilakukan pada pokok yang memanjat dan pokok yang rendah dahannya seperti tomato dan melur! Lent&"an Pa"itan "ahan atau batang pokok dibaringkan dan ditanam bersekat,sekat! Bahagian ba$ah batang dilukakan sedikit supaya epat berakar! "aripada batang yang dibaringkan itu akan tumbuh akar dan kemudian bertunas! Pokok anggur dan pokok $illo$ boleh dibiakkan dengan ara ini!

Ga%!a"a a, Lent&"an Pa"it

RBT 3120 TEKNOLOGI RUMAH TANGGA DAN PERTANIAN

Lent&"an U4a"a Pembiakan ara ini sesuai digunakan untuk pokok yang sukar dibiakkan

dengan ara tampang yang lain, terutamanya untuk pokok jenis kayu keras seperti Pokok Kenanga, Pokok &empaka, Pokok 1imau dan Pokok &iku! &ara pembiakan ini mengambil masa selama 1 , 3 bulan! &ara ini dilakukan pada dahan yang sihat dan berukuran sebesar pensel!

Ga%!a"a a, 'ent&"an &4a"a

Lent&"an B&$&t Tanaman yang dibiakkan dengan ara ini perlu dipotong hingga aras pangkal! Kemudian di letakkan tanah di sekeliling aras pokok yang di pangkas, iaitu di sekeliling mata tunas yang baru tumbuh untuk menggalakkan pertumbuhan akar! 0elalunya dibiarkan pu uk tumbuh dahulu, kemudian di bahagian ba$ah diikat dengan $ayar dan di kambus dengan tanah! 7ni bertujuan untuk menggalakkan perakaran!

RBT 3120 TEKNOLOGI RUMAH TANGGA DAN PERTANIAN

-ambarajah 'ent&"an !&$&t 0a"a %e%i'i, 4a,an &nt&# 'ent&"an i! Pokok dan dahan mestilah sihat, segar dan tidak berpenyakit atau diserang serangga!
ii!

"ahan yang dipilih mestilah daripada kayu keras atau sederhana keras yang sebesar ukuran pensel!

iii!

"ahan yang dipilih mestilah lurus dan abangnya seimbang!

Men-et&t Ba,an 7an- 4i.e"'&#an $e%a$a %e%!&at t&t i! &ampuran tanah yang senang dikepal, melekat dan boleh menyimpan air dengan se ukupnya selama dahan dalam berikut9 -! bahagian tanah "eroi . bahagian baja organik atau tunas dan proses perakaran, iaitu dalam jangka masa 1 P 3 bulan! Tanah yang sesuai mempunyai nisbah ampuran

ko"ekkan kulitnya berserta mata tunas/!

RBT 3120 TEKNOLOGI RUMAH TANGGA DAN PERTANIAN

ii

Kopekkan kulit daripada luka pokok penanti tadi dan tampalkan mata tunas!

iii! i=! =!

Buangkan kulit luka pokok penanti dan tinggalkan lebih kurang 1 m! 1ekatkan dengan pita plastik!di antara 20 , 30 m mengikut jenis pokok

Buka balutan pita plastik atau gunakan plastik yang tidak perlu dibuka apabila antuman telah berjaya!

=i!

0elepas seminggu pita plastik dipotong, bahagian atas pokok penanti dipotong di antara + , ? m dari bahagian yang di antum!

"alam masa 2 , 3 minggu selepas pokok penanti dipotong, mata tunas akan mulai membesar! Tunas yang tumbuh dari bahagian lain di sepanjang pokok penanti hendaklah dibuang!

&ontoh kaedah membuat tut udara

RBT 3120 TEKNOLOGI RUMAH TANGGA DAN PERTANIAN

RBT 3120 TEKNOLOGI RUMAH TANGGA DAN PERTANIAN

Lent&"an .&1&#. )Di$e$&ai#an 4a"i.a4a Ba&ti$taA 1?<3.+

T&t 'ent&"an. )Di$e$&ai#an 4a"i.a4a Ba&ti$taA1?<3+

RBT 3120 TEKNOLOGI RUMAH TANGGA DAN PERTANIAN

Lent&"an .a"itan. )Di$e$&ai#an 4a"i.a4a Ba&ti$taA 1?<3+ Pe%!ia#an Men--&na#an Ba,a-ian K,a$ T&%!&,an Terdapat banyak tumbuhan yang menggunakan bahagian,bahagian khas untuk menjalankan pembiakan untuk menambah bilangan pembiakan menggunakan bahagian,bahagian adalah menggunakan 0tolon dan RiAom! 0tolon masing,masing!.ntara ialah pembiakan pembiakan kaedah khas

menggunakan batang tumbuhan yang telah berubah suai dan tumbuh melata di muka bumi! RiAom pula ialah pembiakan tumbuhan menggunakan batang tumbuhan yang menjalani pengubahsuaian! Tumbuh di ba$ah permukaan bumi! &ontoh 9 halia 27ingiber 6((i#ianalis$ dan pokok buluh! Terdapat juga tumbuhan yang menjalani pembiakan menggunakan Beba$ang! Tumbuhan ini perubahsuai untuk tujuan penyimpanan makanan! Kebiasaannya tumbuhan ini mempunyai ruas sangat pendek dan daun berlendir! Terdapat 2 jenis tumbuhan yang menjalani pembiakan menggunakan kaedah ini iaitu beba$ang berkulit kering #s#aly$ dan beba$ang tak berkulit #tuni#ate$. &ontoh tumbuhan yang menjalani pembiakna melaului kaedah ini aialah ba$ang hiasan #7ephyranthes rosea$ 0eterusnya ialah pembiakan melalui Pembahagian Rumpun! Pembiakan ini

dilakukan untuk tumbuhan berumpun! Bila pokok tersebut besar, pokok di abut

RBT 3120 TEKNOLOGI RUMAH TANGGA DAN PERTANIAN

dari rumpunnya dan dipe ah,pe ahkan menggunakan tangan dan di tanam ke dalam tanah! Pokok,pokok tersebut akan disemai sama aras dengan keadaan semasa ia berumpun! &ontoh tumbuhan yang menjalani pembiakan melalui kaedah ini aialah rumput mondo #6phiopogon sp$. Kaedah pembiakan yang terakhir menggunakan kaedah bahagian istime$a ialah pembiakan melalui anak,anak pokok! 0eperti yang kita semua ketahui, terdapat beberapa tumbuhan hortikultur hiasan dan landskap yang mengeluarkan anak, anak pokok sendiri sebagai ara membiak! 3ntuk membiakkan tumbuhan jenis ini, kita boleh potong anak pokok dan menanam terusnya ke dalam beg politin atau pasu! &ontoh tumbuhan yang membiak melalui ara ini ialah pokok lelabah 2%hlophytam #ommosum 8&ittatum9$.

RBT 3120 TEKNOLOGI RUMAH TANGGA DAN PERTANIAN

Pe%!ia#an %e'a'&i *"-an-*"-an te"tent&. AA S.*"a ).a#& .a#i$+. BA U!i )4a,'ia+. 0A Be!a(an- -ant&n-. DA Ba,a-ian a#a". EA Ri@*% )'en-#&a$A #antan+. FA Ana# )a-a/eA !e"*%e'ia4B. )Di$e$&ai#an 4a"i.a4a Ha%%ettA 1?>3.+

Pe"!e@aan Anta"a Pe%!ia#an Se#$ Dan A$e#$

RBT 3120 TEKNOLOGI RUMAH TANGGA DAN PERTANIAN

Pe%!ia#an Se#$ )elibatkan gamet jantan dan gamet betina Berlaku pada tumbuhan melibatkan proses pendebungaan dan persenya$aan

Pe%!ia#an A$e#$ Tidak melibatkan gamet jantan dan betina

Berlaku pada tumbuhan tetapi tidak melibatkan proses pendebungaan dan persenya$aan Tumbuhan menghasilkan spora

Tumbuhan menghasilkan buah dan biji benih Berlaku ada hai$an melibatkan persenya$aan luar dan dalam Berlaku pada hai$an tetapi tidak melibatkan persenya$aan luar dan dalam

=.4.: Penana%an Terdapat juga biji benih yang disemai terus ke batas tanaman dengan jarak tanaman yang betul! Kaedah ini sesuai untuk biji benih yang kasar seperti ka ang bun is, ka ang panjang, timun dan bendi! Biji benih hendaklah dijemur hingga benar,benar kering dan kemudian disimpan dalam botol! Botol tersebut hendaklah disimpan di tempat yang agak sejuk untuk tidak menjejaskan keupayaan biji benih itu untuk be ambah! 0atu lagi ara untuk menyimpan biji benih adalah dengan menyimpannya dalam bekas yang mengandungi karbon dioksida atau bekas tanpa udara! +!*!<!1Teknik penanaman terus 0emaian terus ke batas

RBT 3120 TEKNOLOGI RUMAH TANGGA DAN PERTANIAN

Kaedah alur Ealur etek dgn jarak tertentu! Tabur sedikit ke jalur, timbus dengan tanah! 0ungkupan dan air! 0elepas per ambahan, jarangkan anak benih dan tinggalkan pokok pada jarak tertentu! )enyemai ara tabur Tabur biji benih atas batas dan timbus dengan lapisan tanah nipis! Beri sungkupan, air! 0elepas per ambahan, jarangkan anak benih dan tinggalkan pokok pada jarak tertentu! )engubah anak benih .nak benih perlu dipindahkan atau diubah ke batas penanaman dari batas semaian atau bekas semaian! Proses pengerasan berlaku apabila anak benih didedahkan sedikit demi sedikit kepada siraman yang kurang! Proses pengerasan dilakukan untuk mengurangkan renjatan pada anak benih apabila diubah! Kerja,kerja mengubah sesuai untuk dilakukan pada le$at petang atau a$al pagi apabila $aktu sejatan kurang! Pemindahan anak benih membolehkan ia menerima nutrien, ahaya dan ruang untuk tumbesaran! ahaya matahari dengan kekerapan

+!*!<!!2 Teknik )engubah

RBT 3120 TEKNOLOGI RUMAH TANGGA DAN PERTANIAN

)engubah Proses menanam semula anak benih(pokok ke tempat yang lain! Biasanya anak benih dari batas semaian diubah ke batas tetap Teknik mengubah anak benih9 i! ii! 0egarkan anak benih sebelum diubah 1akukan $aktu pagi atau petang mengelakkan

iii! 0iram batas semaian untuk lembutkan tanah dan untuk dari tanah pe ah semasa mengubah

i=! "engan menggunakan sudip, ungkil tiap,tiap anak benih dengan ketul tanah di sekeliling akar! =! )esti dilakukan dengan ermat untuk mengurangkan kerosakan akar =i! Tanam anak benih di batas tetap pada jarak yang disyorkan =ii! Tekan tanah disekeliling anak benih padat,padat supaya akar dapat pegangan yang kuat

Teknik mengubah akan benih

RBT 3120 TEKNOLOGI RUMAH TANGGA DAN PERTANIAN

=.4.> Pen-&"&$an 4an .en a-aan =.4.>.1 Me%!&at $&n-#&.an8na&n-an Q )erupakan lapisan yang dibuat daripada bahan,bahan longgar untuk melindungi permukaan bumi dan memulihara air dalam tanah dengan mengurangkan penyejatan serta hakisan Q Bahan,bahan yang laAim digunakan terdiri daripada rumput, sisa sa$it atau tebu, bahan organik, sabut, lalang, serbuk kayu, daun dan juga bahan,bahan seperti politen dan sebagainya Q Q 0e$aktu penanaman sayuran, sungkupan diletakkan ke atas permukaan batas /enis sungkupan yang biasa digunakan untuk melindungi anak benih yang disemai daripada hujan adalah dengan menggunakan plastik atau daun, daun kering Kelebihan menggunakan sengkupan plastik 9 dapat membenarkan ahaya matahari menembusi sepenuhnya tidak memba$a bibit penyakit anak benih seperti kulat dan bakteria

RBT 3120 TEKNOLOGI RUMAH TANGGA DAN PERTANIAN

S&n-#&.an .e'e.a, #e'a.a S*#*n-an Q Q !e"!ent&# C te"!a'i#-Ka7& $e.an an- 2% 4i.an1a# 4i te.i $etia. .*#*# 4an 4i1*n4*n-#an !e"tentan-n 4en-an !ata$ $a7&"an Jeni$ &n &n--Ka7& 4i.an1a# %ene-a# 4an 4ii#at ta'i 4i anta"an7a

RBT 3120 TEKNOLOGI RUMAH TANGGA DAN PERTANIAN

Me%!&at $*#*n-an =.4.>.2 Men7i"a% Penyiraman dilakukan untuk membekalkan air kepada tanaman hiasan melalui medium! Kekurangan bekalan air akan menyebabkan tanaman layu dan akhirnya mati! .ir boleh dibekalkan kepada tanaman dalam pasu menggunakan tong penyiram atau hos yang mempunyai mun ung penyiram! .ir yang digunakan untuk menyiram haruslah bersih, bebas daripada kekotoran seperti minyak, bahan,bahan kimia seperti ra un rumpai, dan tidak mengandungi garam terlarut yang terlalu tinggi sehingga boleh merosakkan tumbuhan! Penyiraman biasanya dilakukan dua kali sehari, iaitu pagi dan petang bergantung kepada keadaan ua a! Penyiraman perlu dika$al supaya tidak keterlaluan! .ir yang berlebihan akan memenuhi rongga,rongga tanah dan menyebabkan akar tidak dapat bernafas dan akhirnya mereput! +!*!>!3 Penjarangan Q Proses menjarangkan anak benih perlu dilakukan untuk mengurangkan perlumbaan mendapatkan ahaya Q .nak benih yang kurang subur, kurus, rosak atau berpenyakit di abut buang Q Kerja menjarangkan tanaman boleh dilakukan dengan men abut anak benih dengan ermat atau memotong batangnya

Kerja ini perlulah dilakukan dengan ermat agar tidak merosakkan anak benih subur yang lain Q Penjarangan dilakukan apabila biji benih ditanam terus ke batas

RBT 3120 TEKNOLOGI RUMAH TANGGA DAN PERTANIAN

Bila dilakukanG selepas biji benih ber ambah bergantung kepada jenis tanaman 9 R kangkung N 10,1* hari selepas semaian R bayam N 2,3 hari selepas semaian

)enyulam 0atu proses mengubah anak benih di bahagian yang terlalu jarang di antara anak pokok! 0ekiranya anak pokok terlalu jarang di batas atau tapak penanaman, akan berlaku pembaAiran tempat dan akan merendahkan pengeluaran hasil serta kos akan meningkat! .dakalanya terdapat juga anak benih yang tidak ber ambah, mati, diserang perosak, terbantut tumbesaran atau tidak sihat, anak benih ini perlu dibuang dan diganti! Proses ini dinamakan Penyulaman .nak Benih!

=.4.>.4 Me%!a a 0ayur,sayuran memerlukan baja terutamanya baja yang mengandungi bahan nitrogen, fosforan, kalium dan unsur mikro seperti mangan, Aink, magnesium, kumprum, besi, boron dan molybdenum untuk pertumbuhan yang baik! 6itrogen kebanyakannya terdapat dalam bentuk protein dan nu leoprotein dalam sel,sel tumbuhan! 0ejumlah besar sebatian nitrogen diperlukan untuk pembiakan, pertumbuhan dan pernafasan! 8osforan diperlukan untuk proses fotosintesis, sintesis dan penghan uran karbohidrat serta perpindahan tenaga dalam tumbuh,tumbuhan! Kaliam digunakan dalam pembentukan gula dan kanji serta pergerakan bahan,bahan tersebut di dalam tumbuh,tumbuhan, proses sintesis protein, pembahagian sel,

RBT 3120 TEKNOLOGI RUMAH TANGGA DAN PERTANIAN

pertumbuhan dan proses lain! 3nsur,unsur mikro juga diperlukan untuk fungsi fisiologi tumbuh,tumbuhan! Pendedahan bahan galian kepada ua a dan pereputan bahan organik

membebaskan nitrogen, fosforan, kalium dan unsur,unsur mikro dalam tanah! Tanaman sayuran memerlukan sejumlah besar nutrien,nutrien ini untuk proses tumbesar kerana tanaman ini epat membesar! Bleh itu, baja harus ditambah kepada tanah untuk memberi Aat makanan tambahan kepada pokok! Penanaman sayur,sayuran di )alaysia menggunakan kedua,dua baja bukan organik dan organik! Baja bukan organik yang biasa digunakan ialah urea, sulfat ammonia, muriate potash, fosfat dan superfosfat! 3rea membekalkan nitrogen dan begitu juga sulfat ammonia! )uriate potash membekalkan kalium! 8osfat dan superfosfat membekalkan fosforan kepada tumbuh,tumbuhan! Baja ampuran atau sebatian juga digunakan kerana tanah tidak mempunyai

unsur mikro, nitrogen, kalium dan fosforan yang men ukupi! Baja ini laAimnya mengandungi kadar sulfat ammonia, muriate potash, fosfat serta superfosfat yang telah di ampur dalam kadar yang berbeAa dan setengahnya mengandungi unsur mikro! Baja yang mengandungi fosfat yang boleh larut dalam air merupakan baja yang paling sesuai untuk tanaman sayur,sayuran! Baja organik pula terdiri daripada saki,baki udang, air ken ing, najis hai$an dan baja ikan! Kandungan air ken ing manusia berbeAa,beAa bergantung kepada pemakanan! Pada amnya, ia mengandungi 0!<; nitrogen, 0!1; fosfat, 0!2; potash dan beberapa unsur mikro! 0aki baki udang dan ikan busuk adalah sumber nitrogen dan fosforan $alaupun kandungan kaliumnya rendah! .ir ken ing manusia boleh menjadi sumber baja yang sangat berguna kerana ia mengandungi kira,kira 0!<; nitrogen, 0!1; fosfat, 0!2; potash dan beberapa unsure mikro! 0atu bahagian air ken ing diban uh dengan 20 bahagian air untuk semua jenis sayur,sayuran!

RBT 3120 TEKNOLOGI RUMAH TANGGA DAN PERTANIAN

Kulit udang yang reput dan baja ikan boleh ditabur di atas batas tapak semaian dan kemudian ditutup dengan lapisan tanah setebal +sm sebelum benih disemai! 0aki,baki udang yang halus dengan kandungan garam yang rendah boleh ditabur pada pokok,pokok muda di tapak semaian! Baja ini hendaklah ditabur pada ruang antara baris,baris pokok yang lebih besar dan kemudian tanahnya digemburkan sedikit! Baja hai$an mengandungi nitrogen, fosforan, kalium dan unsur mikro yang diperlukan oleh pokok,pokok hijau! 0elain itu, bahan organik dalam baja ini bertindak sebagai pelindung yang boleh menambah keupayaan tanah menampung air, merendahkan suhu tanah, memperbaiki struktur tanah dan membekalkan udara yang lebih baik di sekeliling akar! Baja hai$an yang biasa digunakan ialah tahi ayam, itik, tahi lembu dan tahi kambing! Baja tahi ayam itik mempunyai kandungan nitrogen, fosforan dan kalium yang tinggi dan jumlah bahan organik yang banyak! Kandungan baja tahi ayam itik berubah,ubah bergantung pada makanan hai$an tersebut dan juga ara pemeliharannya! 3ntuk tanaman sayur, baja tahi ayam atau itik yang dikurung lebih baik daripada yang bebas men ari makan sendiri kerana najisnya mungkin mengandungi biji,biji rumput! =.4.>.= Men-a(a' Pen7a#it Dan Pe"*$a# Tanaman hiasan dalam pasu dan tanaman sayuran perlu dijaga daripada serangan penyakit dan serangga perosak supaya sentiasa kelihatan subur dan menarik! Kehadiran hai$an perosak dan jangkitan penyakit merupakan masalah yang mesti diatasi oleh penanam sayuran! 2ai$an perosak dan jangkitan penyakit mengakibatkan tumbesaran sayuran terbantut! 7ni menjadikan mutu sayuran terjejas dan hasil pengeluaran akan berkurangan! 0e ara amnya, perosak dan penyakit boleh dika$al dengan mengamalkan pengurusan penanaman yang sihat, iaitu memastikan kebersihan ladang, mengelakkan ke ederaan pada pokok, menggunakan baka sayuran yang berdaya tahan dan

RBT 3120 TEKNOLOGI RUMAH TANGGA DAN PERTANIAN

mengamalkan penggiliran tanaman! Penyakit atau kerosakan pada pokok biasanya disebabkan oleh kulat! Kulat akan membiak dengan ergas dalam keadaan yang lembab! )aka penyiraman yang berlebihan harus dielakkan! Tumbuhan akan juga menjangkit penyakit sekiranya diserang oleh bakteria yang masuk ke dalam tumbuhan melalui luka,luka dan rongga semula jadi tumbuhan seperti stoma dan hidatod! )aka kebersihan di sekeliling tumbuhan dan peralatan perkebunan seperti sekateur harus dijaga! 0erangga perosak biasanya merosakkan tanaman dengan memakan atau menghisap daun dan juga mungkin merupakan pemba$a bakteria atau =irus yang menyebabkan penyakit tanaman! /enis serangga yang sering menimbulkan masalah terhadap an aman adalah afid, teritip, lalat putih, trip dan tungau merah! Kaedah menga$al penyakit dan perosak pula bergantung kepada jenis penyakit dan perosak yang menyerang tumbuhan! 0e ara amnya, penga$alan penyakit dan perosak dapat dikategorikan kepada lima iaitu9 7! K&'t&"a2 -una jarak tanaman yang disyorkan, tanam =arieti rintang(toleran penyakit, sungkupan, tanaman selingan(giliran, tanam pokok repellent #penarik atau penghalau serangga perosak%! 77! Me#ani#a'2 Bungkus buah, pasang bunyi bising $aktu malam untuk halau hai$an perosak dan ka$al rumpai dengan menggunakan jentera ke il! 777! Fi@i#a'2 Perangkap ahaya, perangkap $arna #kuning(biru%, feromon, pagar, rumah kalis serangga! 74! Bi*'*-i2 Penggunaan serangga, kulat, bakteria dan =irus bermanfaat yang merupakan pemangsa semulajadi serangga perosak! 4! Pen--&naan !a,an #i%ia, menyembur ra un kimia

RBT 3120 TEKNOLOGI RUMAH TANGGA DAN PERTANIAN

Be'a'an-

Si.&t

K&%!an-

Lati,an 0enaraikan + lagi hai$an perosak serta bahagian pokok yang diserang!

Penyakit tanaman dan ka$alan

Pun a penyakit tanaman Kulat

Tanda,tanda penyakit

&ara ka$alan

"aun berbintik hitam "aun berbintik,bintik dengan sempadan ber$arna kuning Tompok,tompok kuning yang bertukar menjadi oklat .kar kelihatan hitam dan basah

Ra un kulat Kultur dan ra un kulat Kultur dan ra un kulat Ra un kulat

Bakteria Bahagian,bahagian tumbuhan kelihatan basah, daun menjadi kuning, reput, dan berbau busuk Terdapat bintik,bintik basah pada daun! Bintik,bintik mempunyai bahagian tengah yang ber$arna oklat atau hitam dan dikelililingi oleh sempadan ber$arna Kebersihan

Kebersihan

RBT 3120 TEKNOLOGI RUMAH TANGGA DAN PERTANIAN

kemerah,merahan

4irus "aun ber orak mosaik yang teruk "aun ber orak mosaik Kebersihan Kebersihan ka$asan dan ka$alan serangga

%ontoh pun#a4 tanda)tanda penyakit4 dan #ara kawalan penyakit tanaman

=.4.< Pen-&ti.an 4an .en--&naan ,a$i' =.4.<.1 Te#ni# .en-&ti.an ,a$i' 0ayuran jenis daun dipungut antara * hingga ? minggu selepas menyemai! Kerja,kerja memungut hasil biasanya dilakukan pada $aktu pagi atau le$at petang! Tempoh matang sayuran adalah seperti berikut9 )asa sesuai memungut hasil /enis sayuran #minggu% 0a$i Kangkung Bayam Kobis 3 hingga * 3 hingga * 3 hingga * 3 hingga * &ukup besar sebelum mengeluarkan bunga &ukup besar &ukup besar sebelum mengeluarkan bunga Padat dan memberi bunyi yang mampat Keadaan 0ayur

RBT 3120 TEKNOLOGI RUMAH TANGGA DAN PERTANIAN

apabila dijentik Bendi < hingga ? Buah besar, lembut dan hujunya mudah dipatahkan )uda dan $arnanya belum menjadi kuning &ukup besar Carnanya hijau dan biji benih telah terbentuk tetapi tidak jelas kelihatan pada buahnya serta mudah dipatahkan )uda atau $arnanya berubah menjadi pudar

Timun Kailan Ka ang panjang

< hingga ? 3 hingga * < hingga ?

Ka ang bun is, terung

10 hingga 12

0ayur,sayuran yang telah dipungut hendaklah dibasuh dan dibungkus dengan baik sebelum dijual! Pengutipan hasil a! 0ayur,sayuran yang telah ukup matang perlulah dikutip segera! b! Proses mengutip hasil sayur,sayuran dinamakan menuai! ! 0ayur,sayuran hendaklah dituai mengikut teknik yang betul9 )emotong )emetik 9 9 0a$i, kobis, kailan, bendi, terung &ili, tomato, ka ang botol, ka ang panjang, ka ang

RBT 3120 TEKNOLOGI RUMAH TANGGA DAN PERTANIAN

bun is )en abut )enggali 9 9 Kangkung, bayam 0engkuang, lobak, keledek

=.4.<.2 Pe%."*$e$an ,a$i' a!)embasuh E Basuh sayuran yang baru dipetik untuk membuang segala kotoran , Proses membasuh dilakukan untukmemastikan baja kimia atau ra un yang terdapat pada sayuran dapat dibersihkan b!)enyimpan , 0ayuran yang telah dituai dapat dikekalkan kesegarannya dengan menyimpannya ditempat sejuk! !)enggred , )erupakan satu proses menentukan mutu tanaman sayuran mengikut saiA dan kualiti , , 0aiA tanaman sayuran dapat ditentukan mengikut saiA daun, buah, ubi dan keka ang yang dituai Kesegaran, tiada ke a atan dan kebersihan

d!)embungkus, Bagi tujuan jualan, sayuran yang telah dituai dan dibersihkan hendaklah dibungkus dengan elok bagi memastikan kesegaran terjamin! ,Kertas plastik lutsinar sesuai digunakan khususnya untuk buah,

RBT 3120 TEKNOLOGI RUMAH TANGGA DAN PERTANIAN

buahan! +!*!?!3 Teknik penyusunan dan penghiasan 0ayur dibungkus dengan sempurna untuk melindunginya daripada kerosakan semasa pengendalian dan pengangkutan! Bahan pelapik kertas atau plastik boleh digunakan bagi mengelakkan sentuhan atau geseran di antara sayur dengan bahagian di dalam bekas, terutamanya bakul buluh yang boleh menyebabkan ke ederaan mekanik! Kotak kertas # orrugated fibreboard% sesuai digunakan untuk eksport sebab kalak kertas mudah dilabel dan dikehdali! /angan biarkan sayuran terdedah kepada ahaya matahari kerana ia masih menjalani proses pernafasan dan perpeluhan 0ayuran tidak boleh ditimbun terlalu tinggi kerana akan merosakkan timbunan di ba$ahnya! 5lakkan menimbun dalam lori! -unakan bakul,bakul!

RBT 3120 TEKNOLOGI RUMAH TANGGA DAN PERTANIAN

0usunan untuk jualan bagi menarik minat pelanggan

0usunan untuk jualan bagi menarik minat pelanggan

RBT 3120 TEKNOLOGI RUMAH TANGGA DAN PERTANIAN

Penghiasan#pembungkusan% untuk jualan La7a"i Inte"net &ari maklumat yang lebih lanjut di internet

Lati,an /alankan akti=iti pertanian bersama murid anda! 0enaraikan semua masalah yang anda hadapi semasa proses pengurusan tumbuhan hiasan, penanaman sayuran dan pengurusan ikan hiasan!

RBT 3120 TEKNOLOGI RUMAH TANGGA DAN PERTANIAN

BIBLIOGRAFI
.bu Bakar )at "aud #200<%! :ariasi tanaman hiasan! 0hah .lam9 .laf "uapuluh 0atu 0dn! Bhd .Ama$ati .bd! .AiA, 1amah .bd! -hani S Taitun Takiah )ohd! 6oor #2002%! Bahan +umber Pembelajaran Pengajian Pakaian "ingkatan .. Kuala 1umpur9 /abatan Pendidikan Teknikal, Kementerian Pendidikan )alaysia Bailey, )! S 0andford, -! #1FFF%! "he %omplete guide to a'uarium (ishkeeping ! BKford9 0ebestian Kelly! Bambang 5ka Perkasa, 0aid .bdullah S 6aAlah 0aharin .mirah 0yaA$ani .ffendy! #200<%! Kepelbagaian spesies ikan emas. Kuala 1umpur9 0ynergy )edia Books 1ee &he$ Kang #1F?3%! Menanam sayur keperluan sendiri ! Kuala 1umpur9 "e$an Bahasa dan Pustaka! 0arimah .bd! RaAak S Tahrah 5sa #2003%! 3konomi umah "angga "ingkatan ;! Kuala 1umpur9 Blue,T &ommuni ations 0dn Bhd! 0tadelmann, P! #2000%! +etting up an a'uarium! 6e$ :ork9 BarronJs 5du ational 0eries, 7n ! 0andford, -! #1FF+%! ,'uarium (ish! 1ondon9 The .pple Press! 0tadelmann, P! #2000%! +etting up an a'uarium! 6e$ :ork9 BarronJs 5du ational 0eries, 7n ! Teng &hing 0ing S CahiAa .! Cahab #200<%! Panduan penjagaan ikan hiasan dan akuarium. Kuala 1umpur9 0ynergy )edia Books! Cong, 0! 8!, 8atimah /ailani S 0ithamparappilai, 4! #2002%! 3konomi "angga "ingkatan .! Kuala 1umpur9 Teti 5nterprise umah

RBT 3120 TEKNOLOGI RUMAH TANGGA DAN PERTANIAN

:asir )ohd! #200<%! Penternakan ikan hiasan air tawar di Malaysia. Kuala 1umpur9 0ynergy )edia Books!

PANEL PENULIS MODUL PROGRAM PENSIS6ADAHAN GURU SEKOLAH RENDAH )REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI PENDIDIKAN RENDAH+

6.). R3B7.2 B76T7 .2)." Pensyarah Kanan, /abatan Kemahiran 2idup, 7P- Kampus Temenggong 7brahim, /ohor Bahru! beeAU+>Vyahoo! om!my K2.7R.T): B76 ).T 6BR P560:.R.2

KELA9AKAN 0arjana 0ains )akanan dan Pemakanan Ba helor Pendidikan Teknologi Rumah Tangga "iploma 7n .pplied 6utrition -uru 5RT' + tahun

Pensyarah 5RT(K2 ' 2+ tahun

0arjana Pengurusan dan Pentadbiran Pendidikan 7jaAah 0arjana )uda Teknologi 0erta Pendidikan

/abatan Kajian 0osial, #Kemahiran 2idup% 7P- Kampus "arulaman, 0ijil Perguruan #0eni Perusahaan% 0<000 /itra -uru K2 9 Kedah Pensyarah K2 9 khairaAmiVipda!edu!my ? tahun 22 tahun

RBT 3120 TEKNOLOGI RUMAH TANGGA DAN PERTANIAN

6.). )B2" .0R7 B76 .B"31 .T7T Pensyarah /abatan Reka Bentuk "an Teknologi 7P- Kampus Pendidikan Teknik Kuala 1umpur asri2*22Vyahoo! om!my

KELA9AKAN )aster 0ains #Pendidikan Tek dan 4ok% Ba helor Pendidikan 0ains Pertanian 0ijil Perguruan -uru 0 Pertanian 9 * tahun -uru K2 9 12 tahun -uru )P4 9 2 tahun

6BR).2 B76T7 .B"31 R.2).6 Pensyarah /abatan 5konomi Rumahtangga 7P- Kampus Pendidikan Teknik Kuala 1umpur

)aster 0ains #Pendidikan Tek dan 4ok% Ba helor Pendidikan 0ains Rumahtangga 0ijil Perguruan 0K) 1,2 dan 3 # Pembuat Pakaian Canita % -uru 5RT 9 + tahun Pensyarah 5RT 9 11 tahun

K.T7/.2 B76T7 3/7 Pensyarah /abatan 7lmu Pendidikan 7P- Kampus Batu 1intang Ku hing

)aster 0ains # Pembangunan 0umber )anusia % Ba helor Pendidikan 0ains Rumahtangga "iploma Pertanian Pensyarah di 7P- Batu 1intang Penolong Pengarah , 0ektor Penilaian "an Peperiksaan , /P6 0ara$ak 9 3 tahun Pega$ai Peperiksaan , 3nit Penilaian "an Peperiksaan , PP" 0amarahan 9 1 tahun Penyelia , 3nit Pengurusan .kademik , 3nit Pengurusan .kademik , PP" Betong 9 2 tahun -uru K2B 5RT 9 > tahun

RBT 3120 TEKNOLOGI RUMAH TANGGA DAN PERTANIAN

RBT 3120 TEKNOLOGI RUMAH TANGGA DAN PERTANIAN

Re,at Pe"!in1an-an Ba,an Ba1aan B&#& R& &#an Lati,an Me%!&at N*ta Sena"ai Se%a#an La7a"i Inte"net Pan4&an Pen--&na Men-&%.&' Ma#'&%at

T&t*"ia' Me%i#i" Ta%at IKON

RBT 3120 TEKNOLOGI RUMAH TANGGA DAN PERTANIAN