Anda di halaman 1dari 2

DOA SEMPENA HARI ANUGERAH CEMERLANG SK LKTP SUNGAI SAYONG KULAI, JOHOR

! ! &$ # % " ') ( ) *


,Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim Sesungguhnya kami menadah tangan menzahirkan rasa kesyukuran atas iradat dan qudrat-Mu, yang telah menentukan dan mengizinkan kami untuk berhimpun pada pagi yang berbahagia ini, di dalam SAMBUTAN HARI ANA - ANA !"RIN# AT S" $%AH, S BAN&AR BARU S"%A'AN# ()*+ Ya Allah, Ya Muhaimin, Ya Aziz, Ya Jabbar, 'a Allah 'a Tuhan kami, kau kurniakanlah kepada anak-anak kami dengan hati yang terang dan dada yang lapang, au kurniakanlah kepada mereka dengan -ahaya ke.ahaman, kesihatan akal .ikiran dan tubuh badan, kemudahan di dalam segala urusan dan kurniakanlah kepada mereka dengan ke/ayaan dan ke-emerlangan di dunia mahupun di akhirat, Ya Allah, Ya MunzilarRahmah wa Ya FatihalBarakah 'a Allah 'a Tuhan kami, kau terbitkanlah rasa kebesaran, di dalam setiap hati murid-murid yang diraikan pada hari ini, dengan rasa kesyukuran dan kehambaan kepada-Mu 'a Allah, ami /uga mem0h0n daripada-Mu 'a Allah, agar ma/lis pada hari ini dapat men/adi d0r0ngan dan galakkan kepada murid-murid lain, untuk mereka sama-sama berusaha dengan gigih dan tekun di dalam bidang kurikulum, k0-kurikulum dan aspek pembinaan diri agar dapat men/adikan diri mereka sebagai m0dal insan yang terbaik, Ya Allah, Ya Zal Jalali Wal Ikram,

1adikanlah kami 'a Allah, dalam kalangan hamba-hamba-Mu yang beriman dan bertak2a, 1auhkanlah kami 'a Allah, daripada melanggari perintah-Mu, urniakanlah kepada kami kesihatan yang berpan/angan, kese/ahteraan yang sempurna, .ikiran yang 2aras, minda yang -ergas, rezeki yang halal, zuriat dan generasi yang beriman serta kurniakanlah kepada kami segala kebaikan di dunia dan /uga di akhirat