Anda di halaman 1dari 5

ASAS ELEKTROMEKANIKAL

1.

Antara berikut yang manakah fungsi gear? I Memberikan tenaga II Menghantar kuasa III Menukar kelajuan IV Mengurangkan geseran A I dan II B I dan IV C II dan III D III dan IV 7. Antara berikut produk yang manakah menggunakan prinsip elektromekanikal dalam mekanismenya? I Kamera II Pemacu cakera padat III Mesin jahit elektronik IV Mesin jahit kaki A I,II dan III B I, II dan IV C I, III dan IV D II,III dan IV Rajah 1 menunjukkan satu alat tangan.

2.

RAJAH 3 Antara berikut, alatan manakah yang menggunakan gear pada Rajah 3? A Stereng kereta B Gerudi tangan C Jek kereta D Sepana boleh laras Antara berikut alatan yang manakah menggunakan gear serong dalam mekanismenya? A Stereng kereta B Gerudi tangan C Ragum gerudi D Spana boleh laras Rajah 4 menunjukkan sejenis gear.

8.

3.

9.

RAJAH 1 Antara berikut tersebut? A Teknikal C Tali sawat 4. apakah B D sistem pergerakan alat

RAJAH 4 Apakah gear itu ? A gear taji C gear belitan

Mekanikal Elektromekanikal

B D

gear heliks gear serong

Apakah fungsi tali sawat dalam sistem mekanikal? A mengikat takal pemacu B menghubungkan dua takal C menggerakkan gear pemacu D menghubungkan takal dengan gear Apakah jenis gear yang bertanda X pada Rajah 2 ?

5.

10. Antara berikut yang manakah benar tentang sistem elektromekanikal ? I binaannya mudah II menggunakan tenaga elektrik III menggunakan komponen elektronik IV menggunakan tenaga manual dan enjin A I dan II B I dan IV C II dan III D III dan IV 11. Antara berikut yang manakah menggunakkan mekanisme pergerakan enjin? A Basikal B Kipas meja C Kamera digital D Mesin pemotong rumput 12. Antara berikut, yang manakah digunakan pada gerudi tangan? A B

RAJAH 2
A C 6. Gear taji Gear belitan B D

X
Gear serong Gear rak dan pinan

Antara berikut yang manakah menggunakan prinsip takal dan tali sawat ? I Mesin basuh II Mesin rumput III Sepana boleh laras IV Mesin gerudi lantai A I, II dan III B I, II dan IV C I, III dan IV D II, III dan IV

kOLEKSI ITEM TOPIKAL KHB-KT

ASAS ELEKTROMEKANIKAL

13. Antara berikut peralatan manakah yang menggunakan takal? I mesin kelapa II mesin rumput III mesin gerudi lantai IV mesin gerudi mudah alih A I dan II B I dan IV C II dan III D III dan IV 14 Antara berikut yang manakah menggunakan pergerakan manual ? I basikal II pam basikal III mesin air tebu IV sepana boleh laras A I, II dan III B I, II dan IV C I, III dan IV D II, III dan IV

19. Antara berikut yang manakah yang menunjukkan kegunaan takal untuk memindahkan kelajuan ? I

II

III

RAJAH 5 15. Rajah 5 menunjukkan sejenis gear yang digunakan untuk I memindahkan tenaga antara aci yang selari. II memindahkan tenaga putaran pada aci bersudut O 90 . III mengurangkan kelajuan dan memindahkan tenaga IV memindahkan gerakan putaran kepada gerakan lurus A I dan II B I dan III C II dan IV D III dan IV 16. Rajah 6 menunjukkan satu gear.

IV

A C

I, II dan III I, III dan IV

B D

I, II dan IV II, III dan IV

RAJAH 6 Apakah nama gear itu ? A gear taji B gear belitan C gear heliks D gear rak dan pinan 17. Antara berikut yang manakah alatan yang memindahan gerakan putaran pada gerakan lurus. A Takal B Jek kereta C Tali sawat D Roda basikal

20. Berikut adalah kegunaan alatan dan jenis gear. Antara berikut pasangan manakah yang betul ? Alatan Jenis gear A Stereng kereta Gear heliks B Mesin gerudi mudah alih Gear rak dan pinan C Gerudi tangan Gear serong D Mesin jahit kaki Gear belitan 21. Rajah 7 menunjukkan satu bahagian mesin gerudi lantai. X

INPUT (P)

PROSES (Q)

R?

RAJAH 7 Apakah bahagian X ? A Motor C Takal dipacu

JADUAL 1 18. Bedasarkan Jadual 1 , hasil yang diperolehi oleh R setelah input menjalani proses (Q) ialah A Output B Sistem C Putaran D Pegerakkan
kOLEKSI ITEM TOPIKAL KHB-KT

B D

Tali sawat Takal pemacu

ASAS ELEKTROMEKANIKAL

22. Apakah fungsi takal dan tali sawat yang terdapat pada mesin gerudi meja ? A mengawal kelajuan putaran bindu B mendapatkan kelajuan sederhana C memindahkan tenaga antara aci yang selari D menukar gerakan putaran kepada gerakan lurus 23. Rajah 8 menunjukan sejenis alatan tangan.

26. Rajah 11 menunjukkan satu pergerakan gear.

RAJAH 11 Apakah jenis pergerakkan itu ? A Siri B Selari C Bersilang D Bersudut

X
RAJAH 8 Apakah fungsi bahagian X ? A Memusingkan bahagian hulu B Menguatkan pemegang alat C Mengurangkan geseran D Memutarkan bindu 24. Rajah 9 menunjukan putaran kelajuan tinggi sebuah mesin gerudi. 27. Antara berikut yang manakah betul tentang pasangan gear ? JENIS GEAR LAKARAN GEAR

GEAR TAJI

II

GEAR BELITAN

III

GEAR RAK DAN PINAN

IV Antara berikut yang manakah menerangkan pernyataan di atas? A I B II C III D IV 25. Rajah 10 menunjukkan sebuah basikal. A C

GEAR SERONG

I dan II II dan III

B D

I dan IV III dan IV

28. Antara berikut yang manakah benar tentang sistem elektromekanikal? I Binaan kompleks II Menggunakan sumber elektrik III Harga produknya murah IV Menggunakan komponen elektronik A. I, II dan III B. I, II dan IV C. I, III dan IV D. II, III dan IV RAJAH 10 Antara berikut yang manakah merupakan takal pemacu? A I B II C III D IV
kOLEKSI ITEM TOPIKAL KHB-KT

29. Apakah fungsi gear I Menukar kelajuan III Memberi tenaga A. I dan II C. II dan III

II Menghantar kuasa IV Mengurangkan geseran B. I dan III D. III dan IV

ASAS ELEKTROMEKANIKAL

30. Penyataan di bawah menerangkan tentang sejenis gear. Digunakan untuk menggerakkan pintu pagar elektrik Boleh memindahkan gerakan putaran kepada gerakan lurus Apakah jenis gear tersebut? A. Gear taji B. Gear serong C. Gear belitan D. Gear rak dan pinan 31. Pergerakan mekanikal dihasilkan secara I manual II motor elektrik III tenaga solar IV elektronik A. I dan II B. I dan IV C. II dan III D. II dan IV 32. Antara mesin berikut yang manakah menghasilkan pergerakan secara manual? A. Mesin pengisar elektrik B. Mesin gerudi tangan C. Kipas angin D. Mesin penguli tepung 33. Antara berikut yang manakah merupakan produk elektromekanikal? I Kamera II Mesin jahit III Pemacu cakera padat IV Mesin gerudi tangan A. I dan II B. I dan III C. II dan IV D. III dan IV 34. Apakah perbezaan antara sistem mekanikal yang terdapat pada gerudi tangan dengan sistem elektromekanikal yang terdapat pada kamera? I Binaan gerudi tangan adalah mudah jika dibandingkan dengan kamera II Kamera menggunakan sumber tenaga elektrik manakala gerudi tangan bergerak melalui tenaga manual III Gerudi tangan mempunyai komponen elektronik IV Kamera menggunakan kompenen elektronik A. I, II dan III B. I, II dan IV C. I, III dan IV D. II, III dan IV 35. Rajah di bawah menunjukkan sebuah gear yang terdapat dalam sistem stereng kereta. Apakah jenis gear tersebut?

36. Rajah di bawah menunjukkan sejenis gear. Apakah jenis gear tersebut?

A. Gear taji C. Gear belitan

B. C.

Gear serong Gear rak dan pinan

37. Motor elektrik pada mesin gerudi lantai akan menggerakkan I gear II Tali sawat III Takal dipacu IV Takal pemacu A. I, II dan III B. I, III dan IV C. II, III dan IV D. I, II, III dan IV 38. Rajah di bawah menunjukkan sejenis gear. Namakan gear yang bertanda X.

A. Gear taji C. Gear belitan

B. C.

Gear serong Gear rak dan pinan

39. Rajah di bawah menunjukkan bahagian gerudi lantai. Apakah nama bahagian Y?

A. Motor C. Takal dipacu

B. C.

Tali sawat Takal pemacu

40. Rajah di bawah menunjukkan mekanisme penghantaran pada motor elektrik. Apakah bahagian yang bertanda P?

A. Roda C. Tali sawat A. Gear taji C. Gear belitan B. Gear serong D. Gear rak dan pinan

B. Takal D. Aci penghantar kuasa

kOLEKSI ITEM TOPIKAL KHB-KT

ASAS ELEKTROMEKANIKAL

JAWAPAN KOLEKSI ITEM TOPIKAL KHB-KT ASAS ELEKTROMENIKAL 1 21 2 22 3 23 4 24 5 25 6 26 7 27 8 28 9 29 10 30 11 31 12 32 13 33 14 34 15 35 16 36 17 37 18 38 19 39 20 40

kOLEKSI ITEM TOPIKAL KHB-KT