Anda di halaman 1dari 4
UNIT SKIM PINJAMAN BUKU TEKS SEK.KEB.SERI GAMBUT 2012 VISI PERKHIDMATAN SPBT YANG BERKUALITI DAN CEMERLANG .
UNIT SKIM PINJAMAN BUKU TEKS
SEK.KEB.SERI GAMBUT
2012
VISI
PERKHIDMATAN SPBT YANG BERKUALITI DAN CEMERLANG
.
MISI
MELAKSANAKAN TUGAS-TUGAS SPBT DENGAN AMANAH, CEKAP,
CEPAT DAN TEPAT
MOTTO
SENTIASA CEMERLANG
OBJEKTIF
1. MEMASTIKAN
PEROLEHAN
BUKU
TEKS
MENCUKUPI
DAN
DALAM KEADAAN TERBAIK BAGI KEGUNAAN PELAJAR &
GURU DALAM TEMPOH YANG DITETAPKAN
2. MEMASTIKAN BUKU-BUKU SPBT DAN BILIK BOSS SENTIASA
BERADA DALAM KEADAAN TERBAIK DAN BERKUALITI DAN
SENTIASA BERSEDIA.
UNIT SKIM PINJAMAN BUKU TEKS SEK.KEB.SERI GAMBUT 2012 PENGENALAN SPBT LATAR BELAKANG - SPBT MULA DILAKSANAKAN
UNIT SKIM PINJAMAN BUKU TEKS
SEK.KEB.SERI GAMBUT
2012
PENGENALAN SPBT
LATAR BELAKANG
-
SPBT
MULA
DILAKSANAKAN
PADA
TAHUN
1975
OLEH
KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA
PROGRAM INI MELIPUTI SEKOLAH KERAJAAN DAN BANTUAN
KERAJAAN
-
PROGRAM INI TERHAD INI KEPADA MURID YANG IBUBAPA
ATAU PENJAGA WARGANEGARA MALAYSIA
-
TUJUAN SPBT
MERINGANKAN BEBAN KEWANGAN YANG DITANGGUNG OLEH
IBUBAPA ATAU PENJAGA YANG KURANG MAMPU
-
MEMASTIKAN MURID DARIPADA KELUARGA YANG KURANG
MAMPU TIDAK TERCICIR DALAM PERSEKOLAHAN MEREKA
-
UNIT SKIM PINJAMAN BUKU TEKS SEK.KEB.SERI GAMBUT 2012 TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB GURU PENYELARAS SPBT 1. Membantu
UNIT SKIM PINJAMAN BUKU TEKS
SEK.KEB.SERI GAMBUT
2012
TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB GURU PENYELARAS
SPBT
1.
Membantu mengurus perlaksanaan SPBT
2.
Menyelaras pengagihan / pengumpulan buku teks melalui
guru kelas
3.
Menyelaras pengisian Borang SPBT G
4.
Membantu menyampai dan mengumpul maklumat SPBT kepada
guru kelas dari semasa ke semasa
5.
Menganggotai JK SPBT sekolah.
TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB GURU
GURU KELAS
1.
Bekerjasama dalam pengurusan perlaksanaan SPBT
2.
Menyediakan senarai nama murid
3.
Mengagih / Mengumpul buku teks kepada/daripada murid
4.
Memastikan murid menulis/melengkapkan maklumat di ruangan
yang disediakan dalam buku teks
5.
Mengisi Borang SPBT G dan mendapat pengesahan penerimaan
dan pemulangan buku teks .
6.
Memaklumkan kepada murid tentang peraturan pinjaman dan
tatacara penjagaan buku teks SPBT
7.
Memantau pelajar dalam penjagaan buku teks
8.
Menganggotai JK SPBT sekolah.
TAKWIM SPBT SK SERI GAMBUT 2012 TARIKH/ BULAN AKTIVITI 2011 TINDAKAN November/Dec Pemulangan buku teks sesi
TAKWIM SPBT SK SERI GAMBUT
2012
TARIKH/
BULAN
AKTIVITI 2011
TINDAKAN
November/Dec
Pemulangan buku teks sesi 2011
2011
Kemaskini bilik BOSS
Januari
-
Pengagihan buku teks kepada murid Tahun 1-6
-
Pengedaran Borang G dan Borang Aku Janji kepada
guru kelas
s/u , penyelaras dan
guru kelas
-
Mengecop buku baru
-
Pungumpulan semula borang G
Februari
-
Mesyuarat Unit SPBT Kali Pertama
-
Membuat pemantauan/ spot check buku teks murid
-
Mengemaskini data pelajar dan keperluan buku teks
GPK HEM , SU, AJK
Bersama Unit Disiplin
S/U
-
Mengemaskini buku stok
-
Menghadiri taklimat SPBT peringkat PPD
-
Menyelaras tempahan buku spbt untuk tahun 2013
Mac
-
Mengemas bilik BOSS
S/U dan AJK SPBT
-
Pelupusan buku lama / rosak
-
Membuat spot check
April – Mei
-
Membaik pulih buku rosak
-
Mengemas bilik BOSS
-
Mesyuarat SPBT kali ke-2
Jun
- Kemaskini bilik BOSS
GPK HEM, S/U, AJK
Julai
-
Menyemak tempahan buku teks untuk tahun 2013
S/U
-
Menerima bekalan tempahan bagi sesi 2013
-
Mengecop buku baru
Ogos -
-
Mengemas buku stok
September
Oktober
-
Mengemas bilik BOSS
Guru Kelas
November
-
Menyelaras pemulangan buku bagi murid tahun 1-6
Guru Kelas
December
- Persediaan untuk pembahagian buku teks 2013
S/U dan guru kelas.