Anda di halaman 1dari 3

AQIDAH ( TINGKATAN 5 )

TAJUK 1 : IMAN MUTIARA HIDUP

1. PENGERTIAN IMAN :

- Pada Bahasa ialah – membenarkan atau mengakui.


- Pada istilah syarak ialah – membenarkan di hati, menyebut dengan lidah
dan mengamalkan dengan anggota badan.

2. IMAN BOLEH BERTAMBAH DAN BERKURANG

A ) Pendapat Ahli Sunnah Wal Jamaah tentang IMAN ialah –


Iman Boleh Bertambah dan Berkurang.

CARA-CARA IMAN CARA-CARA IMAN


BERTAMBAH BERKURANG
a. Taat perintah Allah.

b. Membaca al-Quran

c. ` Menuntut ilmu `
( belajar ).

B ) Cara-cara iman bertambah :

d. Taat perintah Allah.


e. Membaca al-Quran
f. Menuntut ilmu ( belajar ).

C ) Cara-cara iman berkurang :

a. Tidak taat pada Allah.


b. Buat maksiat .
c. Buat perkara jahat.
d. Malas menuntut ilmu ( malas belajar ).

D) Ciri-cirir orang BERTAMBAH IMAN :

a. Banyak buat ibadat sunat .


b. Selalu berzikir.

3. KEMANISAN IMAN

A) PENGERTIAN

Ialah - Rasa seronok buat ibadah,


Sanggup tanggung susah untuk dapat redha Allah,
Mengutamakan Allah dan Rasul lebih dari segalanya.
B) Ciri-ciri orang MRNDAPAT KEMANISAN IMAN :

a. Cinta kepada Allah dan Nabi lebih dari segalanya.


b. Sayang sesame manusia kerana Allah.
c. Benci pada perkara kufur.

C) KESAN DARIPADA KEMANISAN IMAN

a. Berakhlak mulia. ( kesan kepada individu )


b. Masyarakat aman. ( kesan kepada masyarakat )
c. Negara maju. ( kesan kepada negara )
TAJUK 2 : AQIDAH AHLI SUNNAH WAL JAMA’AH

1. TAKRIF ( PENGERTIAN ) AHLI SUNNAH WAL JAMAAH :