Anda di halaman 1dari 7

ANAK NG KARDENAL

Halaw ni GERARDO R. CHANCO sa Nobelang La Hija Del Cardenal Ni Felix Guzzoni

I.

PAG UNAWANG LITERAL


A. KABANATA I SI VELIA Tayutay Pakahulugan Babaeng babae mahinhin; Katangi tanging alindog kahanga hangang kagandahan Nag iitimang balintataw ng mga mata Libo libong pag asang nababalot ng hiwaga Pisnging namamarak mukang namumutla Piping himutok ng puso Pahinto hintong panangis Gandang pambihira kahanga hangang kagandahan Tindig na panghalina Nag aapoy sa malabis na paghanga sa alindog Pinagmimithian mong mailagay sa katahimikan Salat sa alo Isang halamang sumibol sa gitna ng ilang Kabuhayang laging malungkot malungkot na buhay Malamlam ang kulay ng langit Makulimlim ang aking palad malungkot na buhay Ikaw ang ilaw ko pag - asa Namimitak ang araw Bahay na siim Kisapmatay nagkapanabay ng pagtibok ang mga puso Nauuhaw sa sariwang hamog ng paggiliw Nagpalitan ng mga walang kasintamis na sumpaan ng pag irog naghahalikan Di mapapantayang luwalhati ng kaluluwa di mapantayang pagmamahalan Pagkalango ng dalawang puso nananagano sa alak ng pagsuyo Nakapulas sa labi Nakaalis sa pagkakahalik Nasa kaluwalhatian Pinagpusan ng malamig pinagpawisan Napadaop-kamay Di maulatang pagkahapis Nagdamdam habag Hindi magbabawa lalong titingkad lalong lalalim biglang dumaluhong Nakadamit paisano Pulis Nawalat ang dibdib Hindi matulasan Hindi alam Kulang palad Kapos palad Walang nakilalang ligaya Hindi masaya sa nakagisnang buhay Dalisay na pag ibig Walang hanggang pag ibig Pinakasanglang iniwan

B. KABANATA 2 SI MARCELO Tayutay Pagkapatigagal Ligalig na buhay Masasakit na biro Namuhunan ng dugot buhay Pagbubulay bulay Ipinasiyang pilit Nadadarang Isang sigang naglalagablab Isang mariing na dagok Pinagdaop ang dalawang palad Pinagpakuan ng tingin Laot ng walang kasing pait Marangal na puso Tumuklas ng dunong Pag ibig sa tinubuang lupa Anong hirap umibig sayo? Nawalan ng kaisang dibdib Tinangay ng mga ganid Pakahulugan

hindi magandang pinagdaanan nag isip isip ngumiti ng pilit nag iinit

may mabuting puso nag aral; pagmamahal sa sariling bayan nawalan ng asawa dinala ng mga sakim

C. KABANATA 3 SI KARDENAL NELYANTO Tayutay Pakahulugan

Wala sa loob Labag sa kalooban Kahalili ni Hesus Pari; Kardenal; Obispo Lumikmo sa piling Tumabi Paanas na sinabi Mahinang sinabi Birheng kalinis linisan Ang santol ay hindi nga naman magbubunga ng mabulo, kundi santol din. Batbat ng mahahalagang hiyas Masarap na naging bunga ng kanyang pananim Isumpa ng sangkatauhan Pagkadalahira Nakapinid na bintana Lalaking nakadamit babae Pari; Kardenal; Obispo Malupit na puso Paimbabaw pagkukunwari Napag dili dili napag isip isip Mararangal na lipi Matitibay na haligi makapangyarihan Kamay ng mga ganid kamay ng mga makasarili Malaking unos mahirap na problema Mabalasik mabagsik

D. KABANATA 4 SI DIYABLO NEGRO Tayutay Nangakariwasa Lihim na nananaghili Mainit na dugo Dugong malamig Simbuyo ng kalait-lait Marangal na puso Payapang naghihilik Napapangarap Babaeng alibugha Dinahupang Nag iinit sa masidhing pagnanasa Pamangking natutubigan Idinildil Labing nag aapoy Nasuklam Nakutya Hindi inalumana Naglubag Nag aalimpuyong pagnanasa Madilim na muka Banal banalan Ali Mailugso ang puri Kahapis hapis Napatdan ng hininga Balaraw Uhaw sa dugo Itatarak Bilangguang madilim Nagtanan Walang lingong likod Halimaw na nakakita ng sisilain Nanlalamig na katawan Dumulog Mapiling sulsol Ginapos ng tanikala Mapag imbot Pagdurugo ng puso Tinungayaw Mahahayap na tingin Mariing palo sa ulo Pupungas pungas Palasong naglagos sa kagubatan Kalunya Gutom na dumadayukdok Pakahulugan

masarap na tulog nananaginip

nakasimangot pagpapanggap na banal babae

itak isasaksak habambuhay na pagkakulong umalis; tumakas

natatakot nagsabi ginapos ng buong higpit pagkahapis masasamang tingin

kalaguyo

Kasindak sindak Pulutong ng mga tulisan Napalungi Umalingawngaw Pag usig

katakot takot

kumalat paghuli

E. KABANATA 5 KANI KANIYANG ARAW Tayutay Taglay taglay Dinaluhong Makapagpagibik Damdaming hayop Kaguniguni Naulinigan Naumid Lalaking uhaw sa dugo Mautas Mariing Kanang kamay Damdaming tao Lisya Lumabas masok Guniguning takot Hakab na hakab Balaraw Magbubukang liwayway Gumawa ng lalang Hapis na kaluluwa Magtipan Nakakaniig Magkasi Tipanan Nahahapis Nanlulumo Agam agam Lumulan Napatigagal Nanangis Napalugmok Kahabag habag Pakahulugan hawak

matigas na damdamin kaalam alam narinig gustong pumatay mamatay katulong sa lahat mali hindi lalampas o kukulang takot itak madaling araw

magkita nakakausap magkasintahan nalulungkot nanlalambot pag aalinlangan sumakay nabalisa napatumba kaawa awa