Anda di halaman 1dari 14

CONTOH

SK BATU TUJUH JALAN PAHANG 35000 TAPAH PERAK

KERTAS KERJA

PROGRAM SANTAI LINUS PROGRAM LITERASI & NUMERASI (LINUS) SK BATU TUJUH

1.0 Pendahuluan LINUS ialah akronim bagi Literacy and Numeracy Screening. LINUS merupakan program intervensi yang dirangka untuk membolehkan murid memperoleh asas literasi (bahasa Malaysia) dan asas numerasi (Matematik) semasa di sekolah rendah. LINUS disasarkan kepada murid yang belum menguasai kemahiran membaca, menulis dan mengira selepas tahun 2012, iaitu berada di Tahun 4. Pelaksanaan program LINUS ini merupakan sebahagian daripada NKRA Kementerian

Pelajaran Malaysia yang disasarkan menjelang tahun 2012. Sehubungan itu, di era tranformasi kini kecemerlangan dalam bidang pendidikan menjadi titik tolak kepada masa depan yang lebih terjamin. Oleh yang demikian, di Sk Batu Tujuh PROGRAM SANTAI LINUS ini dirancang dan dilaksanakan untuk membantu meningkatkan penguasaan murid-murid yang masih tidak

menguasai kemahiran membaca, menulis dan mengira. Di samping menarik perhatian murid kepada aktiviti p&p dan meningkatkan tabiat membaca di kalangan murid dan pembelajaran sepanjang hayat.

2.0 Tujuan Program Santai Linus ini bertujuan membantu mencapai sifar murid LINUS Tahun 1 hingga 3 dan meningkatkan penguasaan konstruk 1 hingga konstruk 12 menggunakan BIG BOOK dan permainan puzzle.

3.0 Rasional

Program ini dijalankan bagi membantu menarik perhatian murid kepada aktiviti p&p sekaligus meningkatkan pencapaian murid dalam kemahiran membaca dan mengira. Selain itu, program ini dapat memberi tumpuan yang maksima kepada murid yang lemah kerana ianya dijalankan dalam kumpulan kecil. Program ini dijalankan secara berterusan dan berfokus

4.0 Matlamat

Tujuan program ini dijalankan adalah untuk membantu murid menguasai kemahiran membaca dan mengira dan dapat meningkatkan kecemerlangan dalam ujian saringan seterusnya serta memupuk tabiat membaca. Program ini juga diharapkan dapat mensifarkan murid linus tegar dan meningkatkan penguasaan murid bagi setiap konstruk.

5.0 Objektif

5.1 Membantu menarik perhatian murid TIDAK MENGASAI K1-K2 khususnya kepada aktiviti pembelajaran dan pengajaran 5.2 Membantu murid-murid menguasai asas literasi dan numerasi

5.3 Mensifarkan murid-murid tegar bagi literasi dan numerasi.

5.4 Mensasarkan pencapaian yang lebih baik dalam setiap ujian saringan LINUS.

5.5 Mengenal pasti zon kelemahan murid-murid dalam literasi dan numerasi.

6.0 Kumpulan Sasaran Murid-murid Tahun 1 hingga Tahun 3 ( Tidak Menguasai K1-K12) Tahun 1 = 50 orang Tahun 2 = 42 orang Tahun 3 = 5 orang

7.0 Tempat dan Masa

7.1 Tempat : Bilik Pemulihan murid-murid linus tegar. Bilik Tahun 1 Dinamik dan 1 Kreatif Bilik Tahun 2 Dinamik & Kreatif Bilik Tahun 3 Dinamik & Kreatif 7.2 Masa : 30 minit setiap sesi pembelajaran

8.0 Jawatan kuasa Induk Program SANTAI LINUS Pengerusi : Puan Hamidah bt Abdul Majid (Guru Besar Sk Batu 7)

Timbalan Pengerusi : Encik Razman bin Omar ( Penolong Kanan Kurikulum)

Naib Pengerusi

: Puan Hajah Faridah bt Abd Halim ( PK HEM)

Naib Pengerusi 2

: Puan Noorhuzairy bt Abd Majid (PK Ko kurikulum)

Setiausaha

: Cik Afizayanti bt Gudang

Bendahari

: Puan Siti Nurbaya bt Yusof

Jawatankuasa Pelaksana Aktiviti Pn Wak Salmah a/p Kakka (Guru Bahasa Malaysia Tahun 1) Pn Zahani Hanim bt Awang (Guru Bahasa Malaysia Tahun 3 & Guru Matematik Tahun 2) Pn Noraini bt Abu Bakar (Guru Bimbingan & Kaunseling) Pn Khairiyatul Basyirah (Guru Matematik Tahun 3) En Johalizan bin Mohd Ali (Guru Matematik Tahun 1) En Bah Goli a/l Alok (Guru Bahasa Malaysia Tahun 2) Pn Siti Nurbaya bt Yusof (Guru Pemulihan Khas) Cik Afizayanti bt Gudang (Guru Pemulihan Khas Linus) Cik Masayu bt Bahari (Guru Bahasa Malaysia Tahun 3)

9.0 Anggaran Perbelanjaan Big Book Fotostat Bahan Hadiah Jumlah : RM 300 : RM 100 : RM 200 : RM 600

Sumber kewangan :

i. ii. iii.

Panitia Bahasa Malaysia Panitia Matematik dan, Bimbingan dan Kaunseling

10.0 Konsep Perlaksanaan Program Santai Linus Program dijalankan selama 30 minit pada waktu pengajaran dan pembelajaran di dalam bilik darjah mengikut jadual waktu guru mata pelajaran Bahasa Malaysia dan Matematik yang terlibat. Aktiviti dijalankan secara santai mengikut kumpulan. Murid dibahagikan kepada beberapa kumpulan yang diberi nama tertentu (4 orang setiap kumpulan). 10.1 Puzzle huruf atau nombor Setiap kumpulan akan diberi set puzzle menyelesaikan huruf atau nombor. Guru akan membimbing murid terlebih dahulu sebelum aktiviti dilaksanakan.

10.2 Big Book Guru akan menggunakan Big Book untuk membimbing murid mengenal huruf dan bacaan mudah. Aktiviti dilaksanakan secara bimbingan dan pembentukan kumpulan kecil. Aktiviti ini turut melibatkan bimbingan rakan sebaya.

11.0 Jadual Perlaksanaan Program Santai Linus Masa 30 minit Aktiviti Murid dibahagikan kepada kumpulan kecil. Aktiviti dijalankan secara bimbingan guru dan rakan sebaya. Buku terbahagi kepada 3 peringkat bermula dari peringkat asas ke tahap bacaan ayat mudah. 30 minit Puzzle dibahagikan kepada kumpulan kecil. Puzzle Murid bekerjasama dalam kumpulan Bahan / Peralatan Big Book

menyelesaikan puzzle secara bimbingan guru.

12.0

Penilaian Program

Pemenang akan dinilai berdasarkan nilai mata bintang yang dapat dikumpul keseluruhan oleh kumpulan seperti berikut: Bintang biru = 10 mata

Bintang Merah = 7 mata Bintang Kuning = 5 mata Keberkesanan program ini akan dinilai berdasarkan keupayaan meningkatkan penguasaan konstruk pada Saringan Kedua Tahun 2013.

13.0

Penutup dan Rumusan

Diharapkan dengan kerjasama dan sokongan padu semua jawatankuasa yang terlibat ini dapat mencapai objektif yang disasarkan. Program ini dijangkakan dapat membantu murid meningkatkan penguasaan setiap konstuk dan mengurangkan bilangan murid-murid TIDAK MENGASAI K1-K2. Di samping itu program ini dapat menarik minat murid kepada aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang tidak membebankan murid malah mampu melatih murid bekerjasama dalam kumpulan.

Disediakan oleh, ........................................... ( CIK AFIZAYANTI BT GUDANG) Setiausaha Program SANTAI LINUS SK Batu Tujuh.

Disemak oleh, ......................................... (PN HAMIDAH BT ABD MAJID) Guru Besar SK Batu Tujuh

CONTOH 2,
PROGRAM BERSAMAMU KASIH PROGRAM LITERASI DAN NUMERASI (LINUS) SK BATU 14 2013

1.0 TUJUAN 1.1 Tujuan program ini adalah untuk membimbing dan membantu murid-murid LINUS di SK Batu 14 yang masih belum menguasai asas literasi dan numerasi di samping meningkatkan kualiti dan kuantiti pencapaian murid.

2.0 LATAR BELAKANG 2.1 Program LINUS ialah salah satu sub Bidang Keberhasilan Utama Negara (NKRA) Pendidikan yang mula diperkenalkan pada tahun 2010. Tujuan

LINUS dilaksanakan adalah untuk membasmi masalah buta huruf dan buta nombor dikalangan murid sekolah rendah.

2.2

Sasaran LINUS ialah semua murid-murid tahap satu kecuali murid yang mempunyai masalah pembelajaran atau murid dari golongan orang kurang upaya (OKU) dapat menguasai asas literasi dan numerasi selepas 3 tahun mengikuti pendidikan rendah. Sebanyak 2 saringan akan dijalankan setiap tahun mulai Tahun 1 sehingga murid tersebut berada di Tahun 3.

2.3

Selepas Saringan 6 dan Saringan 3 dijalankan ke atas murid Tahun 2 dan Tahun 1 pada 2012, didapati bilangan murid yang belum menguasai literasi dan numerasi adalah masih tinggi. Bagi mengatasi masalah ini, pihak

Jawatankuasa LINUS SK Batu 14 bercadang

untuk mengadakan satu

program khas bagi membantu murid-murid untuk mengatasi masalah tersebut.

2.4

Sehubungan dengan

itu,

Jawatankuasa kerja LINUS SK Batu 14

mencadangkan program Bersamamu Kasih dilaksanakan bagi memastikan semua murid tahap 1 dapat menguasai asas Literasi dan Numerasi selepas tiga tahun persekolahan. 3.0 TAKRIFAN PROGRAM BERSAMAMU KASIH 3.1 PROGRAM BERSAMAMU KASIH ditakrifkan sebagai satu program intervensi kepada murid dimana mereka akan dibimbing oleh Guru Pembimbing untuk membaca, membatang suku kata, mengenal nombor, mengira dengan cara yang betul. Program ini memberi fokus kepada murid yang masih belum menguasai kesemua konstruk K1 hingga K12.

4.0 OBJEKTIF DAN SASARAN PROGRAM BERSAMAMU KASIH 4.1 Objektif pelaksanaan program ini adalah untuk memastikan setiap murid yang masih belum menguasai asas literasi dan numerasi (Konstruk 1 hingga Konstruk 12) dapat menunjukkan peningkatan kepada satu tahap yang lebih tinggi pada akhir perlaksanaan program ini. Ini bermaksud murid yang tidak mengenali abjad atau nombor sebelum mengikuti program ini boleh membaca suku kata, perkataan, mengenal nombor dan mengira seterusnya mencapai status perdana apabila saringan dilaksanakan.

5.0

KAEDAH PELAKSANAAN 5.1 Kumpulan Sasaran Semua murid yang tidak menguasai K1 hingga K12 (Tahun 1 hingga Tahun 3) asas Literasi dan Numerasi. ( seperti lampiran 1) 5.2 Tarikh dan Jadual Perlaksanaan Berikut adalah cadangan tarikh pelaksanaan program. (seperti lampiran 2)

5.3

Pengoperasian Program BERSAMAMU KASIH Program ini akan dilaksanakan sebanyak 2 kali bermula dari Mei hingga September 2013. Semua murid tidak menguasai LINUS Tahun 1 hingga Tahun 3 akan diagihkan kepada guru (Guru Pembimbing). Setiap murid diberikan bahan bacaan. Langkah Pelaksanaan Program 1. Penyediaan bahan oleh guru matapelajaran Guru menyediakan bahan bacaan, nombor dan pengiraan diberikan kepada murid 2. Penerangan / Arahan kepada murid Murid diminta membaca / membatang suku kata / membilang / mengira bahan yang disediakan dihadapan 3 Guru Pembimbing dan Ibu bapa 3. Pengesahan Guru Pembimbing / Ibu bapa Guru Pembimbing dan Ibu bapa membimbing murid dan membuat pengesahan pada bahan bacaan murid tersebut 4. Pengumpulan Bahan Bahan yang telah disahkan akan dikumpulkan oleh Guru Matapelajaran untuk disemak. 5. Program dilaksanakan mengikut ketetapan masa yang ditetapkan 6. Penilaian program Murid dinilai menggunakan instrumen saringan.

5.4

Peruntukan Kewangan dan Prosedur Pembayaran ( seperti Lampiran 3)

6.0

Jawatan Kuasa Program BERSAMAMU KASIH 2013 ( seperti Lampiran 4)

7.0

Penutup 7.1 Pelaksanaan Program BERSAMAMU KASIH merupakan satu langkah intervensi yang diharapkan dapat meningkatkan penguasaan murid dalam Literasi dan Numerasi khususnya murid-murid LINUS di SK Batu 14. Harapan jawatankuasa LINUS SK Batu 14, program BERSAMAMU KASIH dapat dilaksanakan seperti yang dirancang serta berjaya mencapai objektif yang yang disasarkan.

(Lampiran 1)

TAHUN 3 K1-K2 K3-K12 8

LITERASI TAHUN 2 K1-K2 K3-K12 16

TAHUN 1 K1-K2 K3-K12 5 12

(Lampiran 2)

Tarikh Pelaksanaan Program BERSAMAMU KASIH SK BATU 14 2013 FASA 1 MULA Mei AKHIR Julai MULA Ogos FASA 2 AKHIR September

(Lampiran 3)

PERLAKSANAAN Program KEM BERSAMAMU KASIH LITERASI DAN NUMERASI (LINUS) 2013 BIL
1

PERKARA
ABM/BBM/BAHAN

Pengiraan Kos
43 murid x RM 5

OS29000 RM215.00

(Lampiran 4) JAWATANKUASA KERJA LINUS (LITERASI & NUMERASI) PPD BATANG PADANG Pengerusi : En. Ahmad Pauzi Bin Nawawi Guru Besar SK Batu 14 : Pn. Sarina Binti Metuhu PK Pentadbiran

Timbalan Pengerusi

Penyelaras

: En. Mohd Affandi Bin Che Yem Guru Penyelaras LINUS : Pn. Kismarkarmila A/P Kajang Setiausaha LINUS

Setiausaha

Ahli Jawatankuasa : 1. Pn. Kiah Binti Uda Arus - Guru Bahasa Malaysia Thn 1

2. Cik Shara Nor Raifana Bt. Shamsuddin - Guru Matematik Thn 1/2/3 3. En. Mohamad Nazree Farhan Bin Rosdi 4. Pn. Nur Syazana Bt. Mohammad Nazer 5. Pn. Suziyana Bt. Ahmad Supian - Guru Bahasa malaysia Thn 2 - Guru Bahasa Melaysia Thn 2/3 - Guru Pemulihan LINUS