Anda di halaman 1dari 2

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN BANDAR TASIK KESUMA BORANG TRANSIT REKOD PERKEMBANGAN PELAJAR PBS TINGKATAN 3 TAHUN 2014

PENDIDIKAN SENI VISUAL NAMA GURU : .


STANDARD PRESTASI

KELAS : B1 B2
B3 DH1

BIL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

NAMA PELAJAR

B3
B3 DG1 B3 DK1 B4 DH1

B4
B4 DG1 B4 DK1

B1 DH1 B1 DG1 B1 DK1 B2 DH1 B2 DG1 B2 DK1

E1

E1

E1

E1

E1

E1

E1

E2

E3

E4

E1

E1

E1

E2

E3

E4

E1

E1

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN BANDAR TASIK KESUMA BORANG TRANSIT REKOD PERKEMBANGAN PELAJAR PBS TINGKATAN 3 TAHUN 2014 PENDIDIKAN SENI VISUAL NAMA GURU : .
STANDARD PRESTASI

KELAS : B5
B5 DH1 B5 DH2 B5 DG1 B5 DK1 B5 DH1

BIL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

NAMA PELAJAR
E1

B6
B5 DH2 B5 DG1 B5 DK1

E2

E3

E4

E5

E1

E1

E1

E2

E3

E4

E5

E6

E1

E1