Tarikh-tarikh penting UPU 2014/2015 19/01/2014 :- Iklan permohonan upu dalam keratan akhbar 20/01/2014 :- Sistem

permohonan upu lepasan spm,stpm setaraf dibuka 20/01/2014 :- Jualan no ID di seluruh BSN 09/03/2014 :- Iklan permohonan SPM,politeknik & Ilka,STPM & Diploma setara 7/04/2014 :- Permohonan tutup bagi sistem permohonan ke politeknik dan Ipta 14/04/2014 :- Semakan panggilan temuduga lepasan spm setaraf 16/04/2014 :- Semakan panggilan temuduga lepasan spm setaraf 14/04/2014 :- Tarikh akhir penghantaran salinan permohonan dan dokumen 16/04/2014 :- Semakan temuduga lepasan spm ke politeknik/Institut kemahiran 16/04/2014 :- Tarikh temuduga lepasan spm setaraf 28/04/2014 :- Tarikh temuduga lepasan spm setaraf 18/04/2014 :- Temuduga ke politeknik/ Institut kemahiran lepasan spm setaraf 29/04/2014 :- Temuduga ke politeknik/Institut kemahiran lepasan spm setaraf 04/05/2014 :- Hebahan keputusan Permohonan Ipta & politeknik premier lepasan spm 10/05/2014 :- Hebahan keputusan Permohonan Ipta & politeknik premier lepasan spm 04/05/2014 :- Hebahan keputusan Permohonan politeknik ILKA lepasan spm 10/05/2014 :- Hebahan keputusan Permohonan politeknik ILKA lepasan spm 11/05/2014 :- Aplikasi e-rayuan dibuka kepada calon yg gagal ke ipta 17/05/2014 :- Aplikasi e-rayuan dibuka kepada calon yg gagal ke ipta 16/05/2014 :- Semakan temuduga bukan pendidikan dan ujian medsi(STPM) 20/05/2014 :- Ujian medsi dijalankan di IPTA 25/05/2014 :- Ujian Medsi dijalankan di IPTA 22/05/2014 :- Temuduga bukan pendidikan stpm setaraf 06/06/2014 :- Temuduga bukan pendidikan stpm setaraf 25/05/2014 :- Pendaftaran Pelajar Baharu Asasi 02/06/2014 :- Pendaftaran pelajar baharu Diploma 03/06/2014 :- Permohonan Fasa 2 dibuka bgi lepasan matrikulasi 09/06/2014 :- Permohonan Fasa 2 dibuka bgi lepasan matrikulasi 08/06/2014 :- Hebahan keputusan rayuan lepasan spm setaraf 14/06/2014 :- Hebahan keputusan rayuan lepasan spm setaraf 16/06/2014 :- Temuduga program pendidikan oleh ipta ( STPM setaraf) 22/06/2014 :- Temuduga program pendidikan oleh ipta ( STPM setaraf) 03/08/2014 :- Hebahan keputusan Ipta lepasan STPM 09/08/2014 :- Hebahan keputusan ipta lepasan STPM 03/08/2014 :- Aplikasi E-rayuan dibuka bgi calon yg gagal (STPM setaraf) 09/08/2014 :- Aplikasi E-rayuan dibuka bgi calon yg gagal (STPM setaraf) 28/08/2014 :- Tarikh akhir penghantaran dokumen bgi calon yg ggal STPM setaraf 01/09/2014 :- Tarikh pendaftaran IPTA lepasan STPM setaraf 02/09/2014 :- Tarikh pendaftaran IPTA lepasan STPM setaraf 14/09/2014 :- Hebahan keputusan rayuan ke ipta lepasan stpm setaraf 20/09/2014 :- Hebahan Keputusan rayuan ke ipta lepasan stpm setaraf 17/09/2014 :- Pendaftaran pelajar rayuan ke IPTA lepasan STPM