Anda di halaman 1dari 1

Tarikh interaksi PPG Januari-Mei 2014

Tarikh
PPG
PPG Kohort 1
Semester 6

Interaksi 1

Interaksi 2

Interaksi 3

Interaksi 4

Interaksi 5

11.01.2014
08.02.2014
01.03.2014
15.03.2014
19.04.2014
Taklimat
*Amali:
*Amali:
*Amali:
*Amali:
Kursus & BIG 09.02.2014
02.03.2014
16.03.2014
20/04.2014
12.01.2014
PPG Kohort 2 11.01.2014
22.02.2014
08.03.2014
12.04.2014
26.04.2014
Semester 5
Taklimat
*Amali:
*Amali:
*Amali:
*Amali:
Kursus & BIG 23.02.2014
09.03.2014
13.04.2014
27.04.2014
12.01.2014
PPG Khas
11.01.2014
22.02.2014
08.03.2014
12.04.2014
26.04.2014
Semester 4
Taklimat
*Amali:
*Amali:
*Amali:
*Amali:
Kursus & BIG 23.02.2014
09.03.2014
13.04.2014
27.04.2014
12.01.2014
*Amali hanya melibatkan kursus Pengajian Muzik, Pendidikan Jasmani dan Sains. Rujuk
jadual amali dengan pensyarah yang berkenaan.