Anda di halaman 1dari 24

Algoritma ??

Algoritma bermakna prosedur/ langkah serta format yang digunakan untuk menyelesaikan masalah.

Algoritma Penambahan
Penggunaan

model dalam pengiraan dapat menunjukkan sesuatu algoritma dengan jelas. Sebagai contoh, pergerakan dalam penggunaan blok asas sepuluh seperti Blok Dienes untuk mencari jumlah dua nombor dapat dihubungkaitkan dengan langkah- langkah dalam algoritma untuk penambahan. Dari sini kita akan membina algoritma menggunakan kaedah kertas dan pensil

Ratus

Puluh

Sa

Rajah 1 Blok Dienes dengan Nilai Tempat

Contoh :
Nombor- nombor 369 dan 244 diwakilkan menggunakan blok ini dan seterusnya dicantumkan untuk menunjukkan operasi tambah dilakukan dengan mengambilkira konsep nilai tempat.

Hasil tambah ini dalam bentuk persamaan seperti berikut:

369 + 244 613

Algoritma Penambahan
Ahmad mempunyai 27 keping cakera padat. Bapanya memberikan 35 keping lagi cakera padat kepadanya. Berapakah jumlah cakera padat yang Ahmad ada?

Algoritma 1: Cerakinan 27 20 + 7 + 35 + 30 + 5 50 + 12 = 62

Algoritma 2: Penambahan separa


27 35 + 12 7 + 5 50 20 + 30 62

Algoritma 3: Algoritma standard 27 35 62 7 + 5 = 12 Tulis 2 dalam nilai tempat sa dan 1 dalam nilai tempat puluh. 1 + 2 + 3 = 6 puluh

Model boleh digunakan bagi menjelaskan algoritma untuk operasi tolak sebagaimana yang telah digunakan dalam algoritma penambahan.

Mula-mula, gunakan model menggambarkan prosedur untuk tolak.

untuk operasi

Kemudian, kita aplikasikan prosedur tersebut untuk mengembangkan algoritma tolak menggunakan pensil dan kertas.

Penggunaan Model
Contoh : Cari hasiltolak dengan menggunakan blok asas-sepuluh bagi 245 18 dan tulis persamaan untuk mencatat penolakan tersebut.

Hasil Penolakan :

245 - 18 227

Algortima 1 : Cerakinan

Algortima 2 : Algoritma Standard


245 - 18 227 Fikir 15 -8 = 7 30- 10 =20

*Penggunaan

model akan memberikan asas fizikal untuk menerangkan algoritma untuk pendaraban. *Model yang digunakan ialah blok asas-sepuluh dan model gambar untuk mewakilkan pendaraban dalam mencari luas segiempat tepat. *Menggunakan proses yang dicadangkan oleh model, kita akan bina algoritma kertas-danpensil untuk pendaraban. *Akhirnya, kita gunakan penaakulan matematik bersama dengan ciri- ciri untuk membuktikan algoritma pendaraban.

Menekankan nilai tempat sa, puluh, ratus, ribu, puluh ribu dan ratus ribu
Penekanan nilai-nilai tempat sa, puluh, ratus, ribu, puluh ribu dan ratus ribu adalah penting kepada murid-murid yang sering kali membuat kesilapan dalam nilai tempat semasa proses pendaraban. Carta nilai tempat adalah bahan mengajar Matematik yang penting, ia dapat menggambarkan nilai-nilai tempat dengan tepat dan jelas sekali. Contohnya: 345 X 4

Contoh
Kaedah Pendaraban Grid (Grid Method of Multiplication)
Algoritma berdasarkan model ini

Cari hasil darab 215 x 74?


X 70 4 200 14 000 800 10 700 40 5 350 20

memerlukan kita mencerakinkan


nombor mengikut nilai tempat dan darabkan nilai setiap tempat hasil digit untuk darab

mengikut

mendapatkan 14 800 + 740

+ = 15 910 separa. Dalam algoritma ini, 370 yang disebut expanded

algorithm semua hasil darab


separa ditambah untuk mencari jumlah hasil darab.

215 x
Manakala algoritma yang ini, yang dikenali sebagai standard

74 20 40 800 350 700

algorithm, melibatkan hanya dua hasil darab separa.

14 000 15 910

Konsep bahagi
Contoh : a) Lisan : tiga kumpulan empat ialah dua belas. Ayat matematik : 3 X 4 = 12

b) Lisan : berapa kumpulan empat dalam dua belas? Ada 3 kumpulan 4 dalam 12
Ayat matematik : 12 4 = 3

2 jenis algoritma bahagi

Algoritma penolakan Algoritma distributif

Algoritma penolakan
4

Algoritma distributif
50 x 4 10 x 4 _ 9x4 69 baki 3

27 9 -200 79 - 40 39 - 36 3

6 9 4) 2 7 9 _2 4 3 9 3 6 3

Anda mungkin juga menyukai