Anda di halaman 1dari 7

Latihan topikal/ayat kefahaman

TINGKATAN LIMA
TAJUK : KEMULIAAN AL QURAN :
Surah al Hasyr. : ayat 21-24

qs9 $uZ9tRr& #xyd tb#u)9$# 4n?t 9@t6y_ mtFr&t9


$Yyz %Yd|tFB `iB puyz !$# 4 =?ur @sVBF{$#
$pk5tR $Z=9 Og=ys9 cr3xtGt uqd !$# %!$#
Iw tms9) w) uqd ( O=t =t9$# oyyg9$#ur ( uqd
`oHq9$# Om9$# uqd !$# %!$# Iw tms9) w) uqd
7=yJ9$# r)9$# Nn=9$# `BsJ9$# JygJ9$#
y9$# $6yf9$# i9x6tGJ9$# 4 z`ys6 !$# $Jt
cq2 uqd !$# ,=y9$# $t79$# hq|J9$# (
&s! !$yJF{$# 4o_s9$# 4 xm7| ms9 $tB
NuqyJ9$# F{$#ur ( uqdur y9$# O3pt:$#
(Al-Hashr 021-024)

Maksud ayat di atas


Sekiranya Kami turunkan Al-Quran ini ke atas sebuah gunung, nescaya engkau melihat gunung itu khusyuk
serta pecah belah kerana takut kepada Allah. Dan (ingatlah), misal-misal perbandingan ini Kami kemukakan
kepada umat manusia, supaya mereka memikirkannya. Dia lah Allah, yang tidak ada Tuhan melainkan Dia;
Yang Mengetahui perkara yang ghaib dan yang nyata; Dia lah Yang Maha Pemurah, lagi Maha Mengasihani.
Dia lah Allah, yang tidak ada Tuhan melainkan Dia; Yang Menguasai (sekalian alam); Yang Maha Suci; Yang
Maha Selamat Sejahtera (dari segala kekurangan); Yang Maha Melimpahkan Keamanan; Yang Maha Pengawal
serta Pengawas; Yang Maha Kuasa; Yang Maha Kuat (menundukkan segala-galanya); Yang Melengkapi segala
KebesaranNya. Maha Suci Allah dari segala yang mereka sekutukan denganNya. Dia lah Allah, Yang
Menciptakan sekalian makhluk; Yang Mengadakan (dari tiada kepada ada); Yang Membentuk rupa (makhlukmakhlukNya menurut yang dikehendakiNya); bagiNyalah nama-nama yang sebaik-baiknya dan semuliamulianya; bertasbih kepadaNya segala yang ada di langit dan di bumi; dan Dia lah Yang tiada bandingNya, lagi
Maha Bijaksana.
1. Berdasarkan ayat, nyatakan empat daripada nama-nama Allah.
2. Nyatakan sifat-sifat Allah yang terdapat dalam ayat tersebut.
3. Jelaskan keistimewaan Al Quran.
4. Terangkan tiga cara makhluk selain manusia tunduk dan patuh kepada Allah beserta contoh
5. Terangkan tiga langkah yang boleh dilakukan oleh seorang pelajar untuk menghayati al Quran
6. Nyatakan tujuan Allah membuat perbandingan antara sifat bukit & sikap keingkaran manusia menerima al
Quran
7. Nyatakan dua kelebihan membca al-Quran
8. Berdasarkan ayat di atas, nyatakan perbandingan antara manusia dan bukit apabila diturunkan ayat al-Quran
(SPM 2005)

9. Terangkan maksud potongan ayat;


Bad/Topikal/ayat kefahaman

Latihan topikal/ayat kefahaman

Bil

1
2
3
4
5
6
7

9
1
0

Ayat

Maksud ayat

%Yd|tFB$Yyz
!$# puyz`iB

cr3xtGt
Og=ys9
uoyyg9$#ur(
=t9$# O=tqd
Om9$#
`oHq9$#uqd

r)9$# 7=yJ9$#
tuqd
JygJ9$#
`BsJ9$#
Nn=9$#
i9x6tGJ9$#
$6yf9$# y9$#

u $t79$#
,=y9$# !$# qd
( 4o_s9$#&s! !
$yJF{$# hq|J9$#
SOALAN FORMAT SPM
1- Al-Quran merupakan kalam Allah yang qadim
(i)
Senaraikan tiga keistimewaan Al-Quran berbanding kitab yang lain
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
(3 x 2 markah = 6)
(ii)

Berikan dua cara untuk memupuk jiwa agar cintakan Al-quran


................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
(2 x 2 markah = 4)

2- Al-Quran perlu dibaca, dihayati dan diamalkan.


(i)

Terangkan dua langkah untuk menjadi seorang insan yang menghayati al-Quran
................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
(2 x 2 markah =4)

(ii)

Jelaskan sebab kita diminta membaca dan menghayati Al-Quran


................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
(2 x 2 markah =4)

Bad/Topikal/ayat kefahaman

Latihan topikal/ayat kefahaman

3- Allah SWT membuat perbandingan keingkaran manusia dengan sifat bukit yang hancur berkecai apabila
diturunkan al-Quran ke atasnya.
(i)

Mengapakah Allah membuat perbandingan tersebut


................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
(2 x 2 markah = 4)

(ii)

Al-Quran membimbing manusia ke jalan yang benar. Berikan dua penjelasan.


................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
(2 x 2 markah = 4)

4-

Mengapakah Allah menurunkan AL-Quran kepada manusia


............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................

5- Berikan dua mukjizat yang terdapat dalam al-Quran

...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
(2 x 2 markah = 4)
6- Terangkan dua langkah untuk menjadi orang yang menhyatai al-Quran
..............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
(2 x 2 markah = 4)
(SPM 2000b)

(SPM 1993)

(SPM 1995)

(SPM 1995)

1
3

(SPM 1997)
1
Bad/Topikal/ayat kefahaman

Latihan topikal/ayat kefahaman

2
3
4
(SPM 1999)
2

1
4

1
2
3
4

1
2
3
4
5
6
7

1
2
3
4

uq-1
d !$# %!$# Iw tms9) w) uqd
O=t =t9$# oyyg9$#ur ( uqd `oHq9$# Om9$#-2
qs9 $uZ9tRr& #xyd tb#u)9$# 4n?t 9@t6y_ mtFr&t9 $Yyz -3
%Yd|tFB `iB puyz !$# 4
=?ur @sVBF{$# $pk5tR $Z=9 Og=ys9 cr3xtGt -4

SPM 2004

SKEMA
TAJUK : KEMULIAAN AL-QURAN
1.
Empat nama-nama Allah yang terdapat dalam ayat tersebut ialah:
Ar-Rahman
Ar-Rahim
Al-Malik
Al-Quddus
Bad/Topikal/ayat kefahaman

Latihan topikal/ayat kefahaman

As-Salam
Al-Mukmin
vii Al-Muhaimin
Al-Aziz
Al-Jabbar
Al-Hakim
2. Sifat-sifat Allah yang terdapat dalam ayat di atas:
Pemurah
Penyayang
Bijaksana
Melimpahkan keamanan
Suci dari sebarang sekutu
Sejahtera dari sebarang kekurangan
3. Keistimewaan al-Quran
mukjizat agong Rasulullah
kandungannya lengkap merangkumi semua aspek kehidupan.
ajarannya sesuai dilaksanakan untuk semua bangsa,disemua tempat dan pada bila-bila masa
terpelihara daripada sebarang perubahan
tidak ada makhluk yang dapat menandingi keindahan bahasanya.
setiap huruf yang dibaca diberi pahala
Membimbing manusia ke jalan yang benar
Ajarannya sesuai dilaksanakan untuk semua
Tiada yang dapat menandinginya dari segi bahasa
4.Tiga cara makhluk selain manusia tunduk dan patuh kepada Allah beserta contoh:
sentiasa bertasbih kepada Allah contonya binatang bertasbih melalui bunyinya.
mengikut ketentuan & peraturan yg telah ditetapkan oleh Allah contohya pokok berbuah mengikut musim.
5. Langkah-langkah yang boleh dilakukan oleh seorang pelajar untuk menghayati al-Quran;
istiqamah membaca al-Quran
faham dan amalkan kandungan al-Quran
pelajari dan mendalami isi kandungan al-Quran
membaca al-Quran dengan bertajwid dan bertarannum
6.Tujuan Allah membuat perbandingan antara sifat bukit dan sikap keingkaran manusia menerima al-Quran:
peringatan kepada orang kafir yang keras hati dan bersikap kasar
peringatan kepada orang yang tidak khusyuk membaca al-Quran
peringatan kpd org yg tidak takut azab Allah sedangkan mereka mendengar & memahami ayat Allah
7. Kelebihan membaca Al-Quran
Mendapat pahala
Mendapat petunjuk Allah
Memperolehi ketenangan jiwa
8. . Berdasarkan ayat di atas, nyatakan perbandingan antara manusia dan bukit apabila diturunkan ayat alQuran
Gunung akan kusyuk dan berkecai/runtuh kerana takutkan Allah jika diturunkan al-Quran ke atasnya
Manusia yang ingkar tidak takut dan gerun dengan al-Quran/leka dan sambil lewa
Menunjukkan ebtapa besarnya tanggungjawab dan amanah yang dipikul oleh manusia
Manusia hendaklah berfikir sejauh mana penghayatan mereka terhadap al-Quran/manusia terpilih dan
mengamalkannya/memahaminya

9. Jelaskan maksud ayat di bawah


Bil

Ayat

Bad/Topikal/ayat kefahaman

Maksud ayat

Latihan topikal/ayat kefahaman

1
2
3
4
5
6
7

9
1
0

%Yd|tFB$Yyz
!$# puyz`iB

khusyuk serta pecah belah


kerana takut kepada Allah
supaya mereka memikirkannya

cr3xtGt
Og=ys9
Dia; Yang Mengetahui perkara yang ghaib dan yang nyata
uoyyg9$#ur(
=t9$# O=tqd
Dia lah Yang Maha Pemurah, lagi Maha Mengasihani
Om9$#
`oHq9$#uqd

r)9$# 7=yJ9$#
tuqd
JygJ9$#
`BsJ9$#
Nn=9$#
i9x6tGJ9$#
$6yf9$# y9$#

u $t79$#
,=y9$# !$# qd
( 4o_s9$#&s! !
$yJF{$# hq|J9$#

Bad/Topikal/ayat kefahaman

Dia; Yang Menguasai (sekalian alam); Yang Maha Suci; Yang Maha
Kuasa; Yang Maha Kuat (menundukkan segala-galanya); Maha Suci
Allah dari segala yang mereka sekutukan denganNya.
Yang Maha Selamat Sejahtera (dari segala kekurangan); Yang
Maha Melimpahkan Keamanan; Yang Maha Pengawal serta
Pengawas;
Yang Melengkapi segala KebesaranNya.

Dia lah Allah, Yang Menciptakan sekalian makhluk; Yang


Mengadakan (dari tiada kepada ada); Yang Membentuk rupa
(makhluk-makhlukNya menurut yang dikehendakiNya);
Yang Membentuk rupa (makhluk-makhlukNya menurut yang
dikehendakiNya); bagiNyalah nama-nama yang sebaik-baiknya

Latihan topikal/ayat kefahaman

Bad/Topikal/ayat kefahaman