Anda di halaman 1dari 8

Perancangan Strategik Pemulihan Khas SKDOJ

ANALISIS PERSEKITARAN (SWOT/SWOC)


(S) KEKUATAN Dalaman S1- Sokongan dan komitmen dari pentadbir dan guruguru Luaran S2- Semangat guru yang tinggi untuk membantu murid-murid pemulihan S3- Sumber rujukan iaitu modul yang dibekalkan oleh PPD mencukupi W1-Guru masih lemah dan kurang pengalaman dalam menguasai teknik pengajaran berkesan untuk murid pemulihan. W2- Tiada dana yang mencukupi untuk guru pemulihan membeli BBM. W3- Tiada galakan dan dorongan dari ibubapa untuk murid belajar dirumah. Mereka mengharapkan sepenuhnya bimbingan dari guru di sekolah Strategi WO (W1+ W2 + O2) 1. 2. 3. Menyertai bengkel PdP dan pemantapan PdP peringkat PPD atau JPN. Menyediakan Belanjawan Tahunan yang khusus bagi memohon sumber kewangan. Program Sukan Terapi Minda (W) KELEMAHAN

(O) PELUANG 01. Sokongan ibu bapa 02. Sokongan PIBG 03. Pendedahan ilmu daripada Jabatan Pelajaran Negeri Selangor dan PPD

Strategi SO (S1+ O1) 1. 2. Melibatkan guru-guru lain, pentadbir dan ibubapa dalam aktiviti dan program panitia pemulihan. Memanfaat kemudahan kelengkapan dengan menjana aktivi PdP yang menarik

(C) CABARAN C1- Masih ada ibu bapa menyerahkan anak mereka 100% kepada pihak sekolah C2- Murid berkeperluan khas C3- Masalah ketidakhadiran murid C4- Kurangnya dorongan ibubapa untuk membudayakan kempen membaca di rumah.

Strategi SC (S2 + C1) 1. Memastikan PdP dijalankan dengan berkesan melalui perkongsian kemahiran dan pengalaman dalam kalangan guru. Menarik minat ibubapa untuk memainkan peranan dalam meningkatkatkan kemahiran 3M murid-murid pemulihan

Strategi WC 1. Mewujudkan hubungan yang baik dengan ibubapa murid-murid pemulihan, mengikuti dan memantau perkembangan murid dirumah. Membuaat pemeriksaan doktor bagi murid yang ada kemungkinan berkeperluan khas

2.

2.

3. Membudayakan kempen membaca melalui program 1Buku 1 Keluarga bsgi menggalakkan budaya membaca dikalangan anak-anak pemulihan 1 | Perancangan Strategik Pemulihan Khas 2014 - 2016

Perancangan Strategik Pemulihan Khas SKDOJ PELAN STRATEGIK JPN/PPD/SEKOLAH TAHUN 2014-2016
NKRA Meluaskan Akses Kepada Pendidikan Berkualiti dan Berkemampuan Sub-NKRA Prasekolah, LINUS, Sekolah Berprestasi Tinggi dan Tawaran Baru* Bidang Keutamaan PPPM Kurikulum dan Pentaksiran(TS1) KPI Pengarah/PPD/Sek Sektor/PPD/Sekolah Sekolah Kebangsaan Dato onn Jaafar Bidang/Unit Kurikulum Isu-Isu Strategik
Murid Linus Tegar yang tidak menguasai konstruk 1 dan 2 dalam Ujian Saringan Linus

JADUAL 1 JPS/SJK-PS/01

Teras Strategik
(Berdasarkan 4 teras strategik)

Strategi
Memastikan semua murid tegar dapat menguasai konstruk Linus, dan sifar Linus di dalam Ujian Saringan

Pelan Tindakan
(Berdasarkan 25101inisiatif atau pelan tindakan di JPN/PPD)

KPI
0% murid Linus Tegar

Sasaran TOV 2014 2015 2016

Meningkatkan Pembelajaran Murid

Masih terdapat murid-murid Memastikan setiap murid tahap 1 belum menguasai profisien dalam Bahasa kemahiran asas literasi dan Malaysia dan Matematik numerasi (LINUS)

% murid melepasi Peluasan LINUS 2.0 dengan saringan Literasi memantapkan bimbingan guru (merangkumi literasi BM, Tahun 1 Literasi BI dan Numerasi) Tahun 2 Pelaksanaan intervensi terancang dan berkesan Tahun 3 (Penggunaan data pendidikan untuk peningkatan % murid melepasi pencapaian) saringan Numerasi Tahun 1 Tahun 2

80% 96% 100%

81% 97% 100%

82% 98% 100%

83% 99% 100%

97% 99%

98% 100%

99% 100%

100% 100%

2 | Perancangan Strategik Pemulihan Khas 2014 - 2016

Perancangan Strategik Pemulihan Khas SKDOJ


Teras Strategik Isu-Isu Strategik Strategi Pelan Tindakan KPI Sasaran TOV 100% 2014 100% 2015 100% 2016 100%

Tahun 3

*taip mana yang berkenaan

Nota Jadual 1: 1. Perlu dibina sekali sahaja bagi tempoh tiga tahun seperti yang telah dipersetujui oleh JPN dan PPD. 2. Jadual sPeCt (school Programme Check tool) dan Analisis Persekitaran (SWOC) perlu disediakan sebelum Jadual 1. 3. Jangan ubah saiz dan font tulisan serta maklumat jadual. Sila isi dengan maklumat yang tepat dalam petak kosong berpandukan penerangantertera.

3 | Perancangan Strategik Pemulihan Khas 2014 - 2016

Perancangan Strategik Pemulihan Khas SKDOJ


PELAN TAKTIKAL JPN/PPD/SEKOLAH TAHUN 2014
NKRA Meluaskan Akses Kepada Pendidikan Berkualiti dan Berkemampuan Sub-NKRA Prasekolah, LINUS, Sekolah Berprestasi Tinggi dan Tawaran Baru* Bidang Keutamaan PPPM Kurikulum dan Pentaksiran(TS1) KPI Pengarah/PPD/Sek (salin dari maklumat dalam jadual 1) Sektor/PPD/Sekolah Sekolah Kebangsaan Dato onn Jaafar Bidang/Unit Kurikulum Strategi Memastikan setiap murid profisien dalam Bahasa Malaysia dan Matematik Bil Program/Projek Objektif Murid dapat mengenali huruf/suku kata KV Tanggungjawab Tarikh/Tempoh Guru Pemulihan Jan Mac Kos/Sumber RM100 KPI 0% murid linus tegar TOV Sasaran JADUAL 2 JPS/SJK-PS/02

1 Buku Skrap Saya

2 E-silangkata (Bahan Inovasi)

Murid berupaya Guru Pemulihan April - Mei membina perkataan mudah

RM200

100% murid menguasai perkataan mudah.

4 | Perancangan Strategik Pemulihan Khas 2014 - 2016

Perancangan Strategik Pemulihan Khas SKDOJ


3 Kem Semarak Linus Memberi pendedahan dan pengalaman kepada murid pemulihan dan Linus dengan melibatkan aktiviti motor kasar dan motor halus Dapat mencungkil bakat murid pemulihan melalui pertandingan yang diadakan Guru pemulihan Jun - Julai Guru Linus Guru Kaunseling Semua guru tahap 1 RM500 100% murid pemulihan melepasi konstruk 1 & 2

4 Minggu Pemulihan

Guru Pemulihan Oktober Guru Linus

RM300

0% murid linus tegar

Nota Jadual 2: 1. Perlu dibina setiap tahun. 2. Maklumat KPI, TOV dan Sasaran disalin dari Jadual 1. Sasaran bagi tahun semasa dari Jadual 1 manakala TOV adalah pencapaian sebenar dari tahun sebelumnya. 3. Jadual OPPM (one page project manager) jika disediakan dan diletakkan sebelum Jadual 2 boleh menyokong skor peroleh skor 6 dalam SKPM. 4. Jangan ubah saiz dan font tulisan serta maklumat jadual. Sila isi dengan maklumat yang tepat dalam semua petak kosong.

5 | Perancangan Strategik Pemulihan Khas 2014 - 2016

Perancangan Strategik Pemulihan Khas SKDOJ


PELAN OPERASI JPN/PPD/SEKOLAH TAHUN ____________
Sektor/PPD/Sekolah Bidang/Unit Program/Projek Objektif Tarikh/Tempoh Kumpulan Sasaran Tanggungjawab Proses Kerja (salin dari maklumat dalam jadual 2) (salin dari maklumat dalam jadual 2) (salin dari objektif dalam jadual 2) (salin dari objektif dalam jadual 2) (salin dari objektif dalam jadual 2) Nama pegawai/guru pelaksana JADUAL 3 JPS/SJK-PS/03

Kekangan Pemantauan

(Tulis masalah semasa atau selepas program dilaksanakan bila pemantauan dilakukan atau sepanjang program)

(Oleh siapa dan bagaimana pemantauan dilakukan serta ulasan setiap bulan)

Penilaian Penambahbaikan

(Selepas program dilaksanakan perlu dicatatkan pencapaian berbanding objektifnya)

Berdasarkan hasil penilaian/pemerhatian, nyatakan penambahbaikan setiap tiga bulanuntuk meningkatkan keberkesanan program (semasa dan akan datang).

Nama Penilai:
Nota Jadual 3:

Tandatangan Penilai:

Tarikh:

1. Perlu dibina mengikut bilangan program/aktiviti dari Jadual 2 pada setiap tahun. 2. Bahagian pertama perlu dilengkapkan dengan pernyataan penuh seperti sasaran dalam objektif. 3. Bahagian kedua jadual perlu dikekalkan perkataan dalam kurungan. Biarkan ruangan kosong untuk persediaan catatan semasa pemantauan ruangan kekangan, pemantauan dan penambahbaikan. Ruangan penilaian perlu diisi bila keputusan atau hasil program/aktiviti telah dicapai. Semua catatan dalam bahagian ini perlu dicatat dengan tulisan tangan sahaja dan ditanda tangan ringkas beserta tarikh pemantauan/catatan. 4. Bila selesai program/aktiviti penilai utama program (KS/PGB/KB/GKP) perlu menanda tangan.

6 | Perancangan Strategik Pemulihan Khas 2014 - 2016

Perancangan Strategik Pemulihan Khas SKDOJ

REKOD PELAKSANAAN DAN PENILAIAN PROGRAMJPN/PPD/SEKOLAH TAHUN 2014


Sektor/PPD/Sekolah Nama Sekolah Bidang/Unit Kurikulum JADUAL 4 JPS/SJK-PS/04

Bil 1

Program/Projek
Skor A

Tempoh Pelaksanaan
Feb Ogos 2014

Tarikh Pemantauan
22/5/14, 15/6/14, 15/8/14, oleh GB/PK

Penilaian Keberkesanan Program


Mendapat sambutan dan telah capai 75% objektif, dengan 17% peroleh A

Cadangan Penambahbaikan
Masa program perlu ditambah dari 40 ke 60 minit

Catatan
Boleh dilaksana pada 2014

2 3 4 Nama Penilai: Tandatangan Penilai: Tarikh:

Nota Jadual 4: 1. Semua maklumat/catatan dari bahagian kedua pelan operasi perlu ditaip dalam Jadual 4 seperti contoh pada barisan pertama.

7 | Perancangan Strategik Pemulihan Khas 2014 - 2016

Perancangan Strategik Pemulihan Khas SKDOJ


PENILAIAN & MAKLUM BALAS PRESTASI PELAKSANAAN STRATEGI TAHUN 2014-6

MISI

Melestarikan sistem Pendidikan yang Berkualiti untuk membangunkan potensi individu bagi memenuhi aspirasi negara
Sasaran Prestasi 2014 2015 2016 30 35 45

VISI

Pendidikan Berkualiti Insan Terdidik Negara Sejahtera

JADUAL 5 JPS/SJK-PS/05

Sektor/PPD/Sekolah SK ABC Bidang/Unit Kurikulum Matlamat/Objektif Memastikan pencapaian kurikulum meningkat KPI Bilangan semua A TOV 20 Inisiatif/Tindakan, Program/Projek Emas Sepuluh, Kelas elit dsb... 2014 30 Prestasi Sebenar 2015 2016 Catatan 32 44

Ulasan:........................................................................................................................................ Disediakan Oleh:


Nota Jadual 5: 1. Maklumat sasaran dari Jadual 1, nama program/aktiviti yang telah dijalankan dan prestasi pencapaian sebenar (seperti penilaian dalam jadual 4) perlu diisi dalam Jadual 5 seperti contoh pada barisan pertama. 2. Ulasan yang sesuai terutamanya bila sasaran tidak dicapai perlu diberikan oleh pelaksana program/aktiviti.

Tandatangan:

Tarikh:

8 | Perancangan Strategik Pemulihan Khas 2014 - 2016