Anda di halaman 1dari 130

1

015/1 2013 Maths Catch Network www.maths-catch.com [Lihat halaman sebelah]


SULIT
USAHA +DOA+TAWAKAL
MATHS CatchMATEMATIK TAHUN 6

2
015/1 2013 Maths Catch Network www.maths-catch.com [Lihat halaman sebelah]
SULIT
USAHA +DOA+TAWAKAL
MATHS Catch
PAKEJ SOALAN
RAMALAN TOPIKAL 2013

TAHUN 6
MATHEMATICS
TABLE OF CONTENTS / ISI KANDUNGAN

BAB TAJUK JUMLAH SOALAN MUKA SURAT
1.
Nombor Bulat (Whole Number) 128 8 17

2.
Pecahan (Fraction) 95 18 27

3.
Perpuluhan (Decimals) 96 28 34

4.
Peratus (Percentages) 94 35 43

5.
Wang (Money) 80 44 55

6.
Masa (Time) 90 56 64

7.
Panjang (Length) 105 65 75

8.
Jisim (Mass) 88 76 85

9.
Isipadu Cecair (Volume of Liquids) 100 86 96

10.
Bentuk dan Ruang (Shape and Space) 76 97 112

11.
Pengendalian Data (Data Handling) 64 113 126MATHS Catch
Professional Maths Centre

3
015/1 2013 Maths Catch Network www.maths-catch.com [Lihat halaman sebelah]
SULIT
USAHA +DOA+TAWAKAL
MATHS Catch

LANGKAHAN UNTUK BERJAYA..
Pakej Soalan Ramalan Topikal (TOPY6) ini bertujuan membantu pelajar-pelajar TAHUN 6
memperkukuhkan pemahaman dan mempertajamkan kemahiran Menjawab Matematik dari satu bab
ke satu bab dengan lebih baik lagi.Semua soalan didalam modul ini berdasarkan Analisis Soalan
Peperiksaan Sebenar dan Peperiksaan Percubaan Negeri Seluruh Malaysia.

Didalam modul ini pelajar akan didedahkan langkah demi langkah bagaimana menjawab matematik
dengan cara paling mudah dan tepat.

CARA-CARA MENGGUNAKAN MODUL INI

1. Soalan didalam modul ini dibahagikan mengikut bab dan mengandungi Soalan popular
terdahulu Untuk KERTAS 1 dan KERTAS 2
2. Soalan bagi KERTAS 1 dan KERTAS 2 dibahagikan pula kepada dua bahagian iaitu BAHAGIAN
INPUT dan OUTPUT
3. Bahagian INPUT disertakan bersama jawapan, jalan pengiraan dan beberapa katakunci atau
tips peperiksaan sebagai panduan untuk pelajar.Pelajar perlulah mengulangkaji bahagian ini
terlebih dahulu.4. Bahagian OUPUT adalah soalan klon yang mengandungi soalan sahaja.Pelajar perlulah
menyelesaikan soalan ini berdasarkan panduan dibahagain input tadi.Bahagian Input bolehlah
dibuat andaian adalah GURU manakala bahagian OUTPUT adalah disifatkan sebagai pelajar.

5. Purata soalan bagi kedua-dua format kertas 1 dan kertas 2 adalah dalam lingkungan 100
soalan bagi sesuatu bab.Jumlah soalan ini memadai untuk kegunaan pelajar selama SETAHUN.

6. Teknik mengulangkaji secara berulang soalan-soalan bertaraf peperiksaan adalah satu teknik
terbaik yang dilakukan oleh ramai pelajar cemerlang.Oleh itu akhir kata manfaatkan semua
soalan-soalan didalam modul ini dengan Cara mengulang sekurang-kurangnya 2 kali dengan
faham sebelum menduduki peperiksaan Sebenar.Selamat Berjaya.
Cikgu Mohd Rajaei, Principal Maths Catch Group

4
015/1 2013 Maths Catch Network www.maths-catch.com [Lihat halaman sebelah]
SULIT
USAHA +DOA+TAWAKAL
MATHS Catch

A. Sinopsis Pencapaian Pelajar

i. Pencapaian Pelajar Kertas 1
BAB / CHAPTER MARKAH
(MARKS)
REMARKS
Bab 1 : Nombor Bulat (Whole Number)
Bab 2 : Pecahan (Fraction)
Bab 3 : Perpuluhan (Decimals)
Bab 4 : Peratus (Percentages)
Bab 5 : Wang (Money)
Bab 6 : Masa (Time)
Bab 7 : Panjang (Length)
Bab 8 : Jisim (Mass)
Bab 9 : Isipadu Cecair (Volume of Liquids)
Bab 10 : Bentuk dan ruang (Shape and Space)
Bab 11 : Pengendalian Data (Data Handling)

ii. Pencapaian Pelajar Kertas 2
BAB / CHAPTER MARKAH
(MARKS)
REMARKS
Bab 1 : Nombor Bulat (Whole Number)
Bab 2 : Pecahan (Fraction)
Bab 3 : Perpuluhan (Decimals)
Bab 4 : Peratus (Percentages)
Bab 5 : Wang (Money)
Bab 6 : Masa (Time)
Bab 7 : Panjang (Length)
Bab 8 : Jisim (Mass)
Bab 9 : Isipadu Cecair (Volume of Liquids)
Bab 10 : Bentuk dan ruang (Shape and Space)
Bab 11 : Pengendalian Data (Data Handling)

B. Teknik Ringkas Menjawab Matematik Kertas 1 dan kertas 2 UPSR

a. Teknik Ringkas Menjawab Kertas 1 Matematik UPSR

1. Lapan hingga sepuluh soalan disoal dalam bentuk persamaan membabitkan nombor dan
simbol matematik.
2. Calon juga perlu mengecam kata kunci dalam soalan, contohnya bakinya, yang tinggal,
diberikan sama banyak, simpanan, untung, rugi, diskaun dan sebagainya.
3. Persoalan inilah yang perlu calon jawab. Kehendak soalan ada dalam ayat terakhir.
4. Perkataan sebelum atau selepas angka dikemukakan lazimnya membantu calon
menentukan operasinya (tambah, tolak, darab dan bahagi).
5. Setelah itu tukarkan ayat pernyataan soalan ke dalam bentuk ayat matematik. Pastikan
operasi betul digunakan untuk membuat pengiraan.

b. Teknik Ringkas Menjawab Kertas 2 Matematik UPSR

1. Sebahagian besar calon menganggap Kertas 2 mudah berbanding Kertas 1.
2. Pada dasarnya tanggapan itu benar tetapi perlu diingat ia banyak mempengaruhi
kedudukan gred keseluruhan bagi subjek Matematik.
3. Calon juga perlu ingat setiap kertas soalan ada persamaannya.
4. Jadi, calon hendaklah memerhati setiap soalan yang diberikan.5
015/1 2013 Maths Catch Network www.maths-catch.com [Lihat halaman sebelah]
SULIT
USAHA +DOA+TAWAKAL
MATHS Catch

Setiap manusia diberikan kemampuan dan keistimewaan tersendiri.Tiada seorangpun anak yang
dilahirkan didunia ini adalah lemah, lembab atau tidak pandai dalam matematik.Yang membezakan
antara Anak yang cemerlang dan Kurang Cemerlang dalam Subjek Matematik ialah,Anak-anak yang
cemerlang ini sudahpun mempunyai satu sistem,strategi,kaedah dan teknik yang berkesan ,
manakala anak yang lemah Matematik BELUM lagi menjumpai teknik atau strategi yang berkesan
dan sesuai dengan dirinya lagi.Teruskan mencari ,sampai masanya pasti akan menjumpai
juga.Walaupun masa hanya tingga beberapa bulan,bahkan beberapa minggu sekalipun pelajar pada
usia ini masih mampu mempelajari matematik dengan pantas apabila sudah menjumpai teknik yang
sesuai dengan dirinya..Jika pelajar-pelajar lalu mampu mengubah gred penacapain matematik
mereka dengan pantas kenapa tidak anda? Lihat Disini komen-komen pencapaian mereka yang lalu
www.maths-catch.com/pendapat.php .Diharapkan modul ini menjadi pemangkin untuk anda
membuat langkah pertama mengubah Gred Pencapaian Matematik masing-masing. Kata Orang tua-
tua ,perjalananan yang beribu batu jauhnya,bermula dengan satu langkah. Mulakan langkah anda
sekarang,mudah-mudahan ianya menjadi satu langkahan yang besar dalam kehidupan anda.Ikhlas
daripada Cikgu Mohd Rajaei Mohamad Ali (Maths Catch Principle) .jumpa lagiLEBIH DARI 1500 SOALAN BERTARAF PEPERIKSAAN
BERDASARKAN ANALISIS SOALAN PERCUBAAN NEGERI-NEGERI SELURUH MALAYSIA 2007
HINGGA 2012 DAN PEPERIKSAAN SEBENAR UPSR 2000 HINGGA 2012

6
015/1 2013 Maths Catch Network www.maths-catch.com [Lihat halaman sebelah]
SULIT
USAHA +DOA+TAWAKAL
MATHS Catch

Format of UPSR Mathematics KBSR

PAPER TIME TYPE OF
QUESTION
TYPE OF
ANSWER
NUMBER OF
QUESTION
MARKS
1 1 Hour Objective Option A,B,C,D 40 60
2 40 minutes Subjective Working Steps 20 40

PAPER 1 ANALYSIS 2006-2012


No CHAPTER UPSR06 UPSR07 UPSR08 UPSR09 UPSR10 UPSR11 UPSR12
1. Whole Number 5 5 5 5 4 5 8
2. Fractions 4 4 4 6 4 4 3
3. Decimals 3 3 3 3 4 2 3
Percentage 4 5 5 2 2 3 2
4. Money 4 1 2 4 6 4 4
5. Time 3 3 3 3 3 5 3
6. Length 1 2 3 2 3 4 2
7. Mass 2 3 3 4 2 4 5
8. Volume of Liquids 4 3 1 2 3 2 2
9. Shape and Space 5 5 7 7 6 4 4
10. Data Handling
- Average
3
2
2
4
2
2
1
1
2
1
1
2
1
3
TOTAL 40 40 40 40 40 40 40

PAPER 2 ANALYSIS 2006-2011


No CHAPTER UPSR06 UPSR07 UPSR08 UPSR09 UPSR10 UPSR11 UPSR12
1. Whole Number 4 4 4 2 4 2 5
2. Fractions 2 2 1 1 2 2 4
3. Decimals 1 2 3 3 2 2 0
Percentage 3 1 2 1 1 3 2
4. Money 1 2 2 1 1 2 2
5. Time 2 3 2 2 2 2 1
6. Length 1 1 1 3 1 2 1
7. Mass 2 - 1 1 1 - 2
8. Volume of Liquids - 3 1 2 1 1 1
9. Shape and Space 3 2 2 3 3 2 1
10. Data Handling
- Average
-
2
-
1
-
1
-
1
1
1
-
1
0
1
TOTAL 20 20 20 20 20 20 20

7
015/1 2013 Maths Catch Network www.maths-catch.com [Lihat halaman sebelah]
SULIT
USAHA +DOA+TAWAKAL
MATHS Catch

PREVIEW PAKEJ SOALAN RAMALAN TOPIKAL MATEMATIK
MENGIKUT BAB (TOPY6)

Modul didalam tajuk ini dirangka mengikut keutamaan didalam peperiksaan sebenar.Pelajar juga digalakkan
melihat Contoh Soalan Peperiksaan Sebenar UPSR pada bahagian Reference sebagai panduan dan sumber
rujukan utama.Konsep yang digunakan didalam modul ini adalah konsep latihan secara berulang
menggunakan Soalan bertaraf peperiksaan sebagai medium utama atas tujuan supaya pelajar dapat mengenal
pasti BENTUK SOALAN didalam peperiksaan sebenar secara maksimum.

Dari segi kandungan modul ini terbahagi kepada 2 iaitu:

BAHAGIAN 1
1.0 Teknik dan Strategi Bagaimana Menjawab Soalan
Didalam bahagian ini pelajar akan didedahkan dengan TEKNIK bagaimana menganalisis dan memahami
kehendak soalan,mengenal pasti maklumat penting,mengenal pasti apakah operasi atau formula yang perlu
digunakan dan cara penyelesainya langkah demi langkah.Bahagian ni juga sesuai dijadikan bahan bacaan last
minute ketika hampir dengan peperiksaan.

BAHAGIAN 2
2.0 (A) INPUT learning Soalan Objektif Kertas 1
Didalam bahagian pertama ini pelajar didedahkan dengan konsep dan bentuk soalan popular didalam
peperiksaan untuk Kertas 1.Setiap Soalan disertakan bersama dengan Jawapan,jalan pengiraan dan juga exam
tips bagi membantu pelajar memahami dengan lebih baik.

2.0 (B) OUTPUT learning Soalan Objektif Kertas 1
Didalam bahagian kedua ini pelajar perlu mencuba sendiri bagaimana untuk menyelesaikan soalan
tersebut.Soalan pada bahagian ini sebenarnya merupakan soalan yang diubah suai dari bahagian pertama. Oleh
itu jika pelajar tidak tahu membuat soalan ketiga didalam BAHAGIAN 2 ini,silalah rujuk kembali soalan
ketiga juga didalam BAHAGIAN 1.Ada sesetengah pelajar bukanya tidak mahu mempelajari matematik,tetapi
kadang-kadang mereka tidak tahu cara nak bermula.Oleh itu diharapkan masalah ini dapat diselesaikan
dengan cara susunan begini.

BAHAGIAN 3
3.0 (A) INPUT learning Soalan Subjektif Kertas 2
Didalam bahagian ketiga ini pelajar akan didedahkan pula dengan bentuk dan konsep soalan yang popular
didalam UPSR bagi KERTAS 2. Didalam bahagian ketiga pelajar akan didedahkan pula dengan bentuk dan
konsep soalan yang popular didalam UPSR (TAHUN 6) bagi KERTAS 2.Bahagian ini mengandungi lebih
dari 20 Soalan Contoh Popular disebelah kiri yang lengkap dengan jawapan,jalan pengiraan dan juga exam
tips

3.0 (B) OUTPUT learning Soalan Subjektif Kertas 2
.Disebelah kanannya pula merupakan lebih dari 20 Soalan Ramalan.Soalan pada bahagian ini sebenarnya
merupakan soalan yang diubah suai dari Soalan Contoh popular dibahagian 3.0 tadi.

BAHAGIAN 4
4.0 REFERENCE Contoh Soalan-Soalan Tahun Lepas
Didalam bahagian ketiga ini,merupakan contoh soalan-soalan Klon Peperiksaan Sebenar UPSR yang boleh
pelajar jadikan sebagai sumber rujukkan.Soalan-soalan ini adalah soalan terpilih yang paling Popular
8
015/1 2013 Maths Catch Network www.maths-catch.com [Lihat halaman sebelah]
SULIT
USAHA +DOA+TAWAKAL
MATHS Catch
BAHAGIAN 1
1.0 Teknik dan Strategi Bagaimana Menjawab Soalan NomborBulat (Whole Number)
Sebelum memulakan untuk menjawab sesuatu Soalan pelajar dinasihatkan membuat ANALISIS sesuatu Soalan terlebih
dahulu.ANALISIS ini mengandungi 4 bahagian utama iaitu:
A. Memahami kehendak Soalan
B. Mengenal pasti maklumat penting
C. Mengetahui OPERASI yang perlu digunakan
D. Mengetahui PENYELESAIAN yang perlu dilakukanCHAPTER 1: WHOLE NUMBER / NOMBOR BULAT
Exam Year: Mathematics TAHUN 6 2013
Reference: The analysis is base on last 12 year National UPSR exam paper 2000-2012
Disclaimer/Penafian:
The exam tips provided are base on pure forecast and assumptions. Maths Catch Network and www.maths-
catch.com will not be liable for any inaccuracy of the information. Students are not encouraged to rely 100%
on the tips to score in UPSR exams. Students are advised to study hard for their exam. Students can use the
tips as a guide. All the materials have not gone for been proof reading or editing process.

QUESTION 1
Rajah dibawah menunjukkan empat keeping kad nombor
Bentukkan satu nombor dengan menggunakan nilai digit bagi digit 1 pada setiap kad
itu.

A 101 011
B 101 100
C 110 010
D 111 010

A. ANALISIS
Membentukkan satu nombor menggunakan semua nilai digit 1 bagi setiap nombor itu

B. MENGENAL PASTI MAKLUMAT PENTING
Nilai tempat bagi digit 1 pada setiap kad adalah berbeza

C. OPERASI
Penambahan

D. PENYELESAIAN

Langkah 1:
Kenal pasti setiap nilai digit bagi setiap kotak diberi
517 483 10 000
104 796 100 000
380 017 10
941 649 1 000

Langkah 2:
Tambahkan semua nilai tersebut

10 000 + 100 000 + 10 + 1 000 = 111 010

Jawapan: D
Klon UPSR2009517 482 104 795 380 016 941 749

9
015/1 2013 Maths Catch Network www.maths-catch.com [Lihat halaman sebelah]
SULIT
USAHA +DOA+TAWAKAL
MATHS Catch

BAHAGIAN 2
2.0 (A) INPUT learning & 2.0 (B) OUTPUT learning PAPER 1
INPUT OUTPUT
1 Round off 3 260 698 to the nearest million.
3 260 698 dibundarkan kepada juta yang terdekat ialah
A 2.0 million
2.0 juta
B 3.0 million
3.0 juta
C 2.9 million
2.9 juta
D 3.1 million
3.1 juta
Katakunci : Bundarkan kepada juta yang terdekat
J awapan : B
1 Round off 660 831 to the nearest hundred thousand.
660 831 dibundarkan kepada ratus ribu yang terdekat
ialah
A 0.60 million
0.60 juta
B 0.71 million
0.71 juta
C 0.70 million
0.70 juta
D 0.69 million
0.69 juta
J awapan :
2 Which of the following numbers when rounded off to the
nearest hundred thousand is 7 900 000?
Antara yang berikut, yang manakah apablia dibundarkan
kepada ratus ribu yang terdekat ialah 7 900 000?
A 7 955 754
B 7 952 876
C 7 836 083
D 7 929 861
Katakunci : Bundarkan kepada ratus ribu yang terdekat
J awapan : D
2 Which of the following numbers when rounded off to
the nearest hundred thousand is 8 900 000?
Antara yang berikut, yang manakah apablia
dibundarkan kepada ratus ribu yang terdekat ialah
8 900 000?
A 8 964 364
B 8 940 570
C 8 995 879
D 8 807 919
J awapan :
3 Which of the following numbers has the biggest value?
Antara yang berikut, yang manakah mempunyai nilai yang
terbesar?
A 7 378 529
B 7 375 289
C 7 378 259
D 7 372 859
Katakunci : Nilai yang terbesar
J awapan : A
3 Which of the following numbers has the biggest value?
Antara yang berikut, yang manakah mempunyai nilai
yang terbesar?
A 8 770 148
B 8 771 408
C 8 774 018
D 8 770 418
J awapan :
4
Which of the following represents 2
3
4
million?
Antara yang berikut, yang manakah mewakili 2
3
4
juta?
A 2 057 000
B 2 500 070
C 2 700 005
D 2 750 000
Katakunci : 1 juta = 1 000 000
2
3
4
juta = (2 1 000 000) +
|
|
.
|

\
|
1000000
4
3

= 2 000 000 + (3 1 000 000 4)
= 2 000 000 + 750 000
= 2 750 000
J awapan : D
4
Which of the following represents 8
3
4
million?
Antara yang berikut, yang manakah mewakili 8
3
4
juta?
A 8 005 007
B 8 007 500
C 8 700 005
D 8 750 000
J awapan :
5 Diagram 1 shows two number cards.
5 874 613 6 235 948
Card A Card B
What is the difference between the values of digits 8 in Card
A and 3 in Card B?
Berapakah perbezaan nilai digit 8 di Kad A dan 3 di Kad B?
A 50 000
B 770 000
C 797 000
D 799 7005 Diagram 1 shows two number cards.
4 897 621 6 175 283
Card A Card B
What is the difference between the values of digits 4 in
Card A and 5 in Card B?
Berapakah perbezaan nilai digit 4 di Kad A dan 5 di
Kad B?
A 3 999 950
B 3 999 500
C 3 995 000
D 395 000
J awapan :

10
015/1 2013 Maths Catch Network www.maths-catch.com [Lihat halaman sebelah]
SULIT
USAHA +DOA+TAWAKAL
MATHS Catch

Katakunci : Perbezaan nilai digit 8 di Kad A dan 3 di Kad B
Kad A = 800 000
Kad B = 30 000
Kad A Kad B = 800 000 30 000
= 770 000
J awapan : B
6 Express 3 098 607 in extended notation.
Nyatakan 3 098 607 dalam bentuk cerakinan.
A 3 090 000 + 8 000 + 600 + 7
B 3 090 000 + 80 000 + 600 + 7
C 3 000 000 + 9 000 + 8 000 + 600 + 7
D 3 000 000 + 90 000 + 8 000 + 600 + 7
Katakunci : Bentuk cerakinan
J awapan : D
6 Express 5 090 402 in extended notation.
Nyatakan 5 090 402 dalam bentuk cerakinan.
A 5 090 000 + 400 + 2
B 5 090 000 + 4 000 + 2
C 5 000 000 + 90 000 + 400 + 2
D 5 000 000 + 90 000 + 4 000 + 2
J awapan :
7 Which of the following sequences is arranged in
descending order?
Antara yang berikut, yang manakah disusun dalam urutan
menurun?
A 3 146 738, 3 174 368, 3 176 348, 3 146 378
B 4 890 173, 4 871 903, 4 879 013, 4 809 173
C 4 584 926, 4 584 296, 4 548 926, 4 548 296
D 9 914 308, 9 910 438, 9 013 948, 9 149 308
Katakunci : Nombor yang disusun dalam urutan menurun
J awapan : C
7 Which of the following sequences is arranged in
descending order?
Antara yang berikut, yang manakah disusun dalam
urutan menurun?
A 1 673 509, 1 670 539, 1 670 359, 1 653 079
B 9 685 427, 9 628 547, 9 654 827, 9 685 247
C 4 819 273, 4 891 273, 4 712 893, 4 278 913
D 5 487 610, 5 417 860, 5 418 670, 5 476 810
J awapan :
8 Diagram 2 shows a number line.
Rajah 2 menunjukkan satu garis nombor.

Diagram 2
Rajah 2

What is the value of N?
Apakah nilai N?
A 121 695
B 244 695
C 241 695
D 151 695
Langkah 1 : Kira beza antara selang
211 695 181 695 = 30 000
Langkah 2 : Kira nilai N
211 695 + 30 000 = 241 695 J awapan : C
8 Diagram 2 shows a number line.
Rajah 2 menunjukkan satu garis nombor.

Diagram 2
Rajah 2

What is the value of P?
Apakah nilai P?
A 231 222
B 231 262
C 232 022
D 232 422
J awapan :
9 8 994 143 6.51 million =
8 994 143 6.51 juta =
Round off the answer to the nearest hundred thousand.
Bundarkan jawapan kepada ratus ribu yang terdekat.
A 2.50 million
2.50 juta
B 2.40 million
2.40 juta
C 2.51 million
2.51 juta
D 2.49 million
2.49 juta
Langkah 1 : Tukarkan 6.51 juta dalam bentuk nombor bulat
6.51 1 000 000 = 6 510 000
Langkah 2 : Hasil tolak
8 994 143 6 510 000 = 2 484 143
Langkah 3 : Bundarkan kepada ratus ribu terdekat
2 484 143 = 2 5000 000
2.50 juta
J awapan : A


9 2 932 487 2.28 million =
2 932 487 2.28 juta =
Round off the answer to the nearest hundred
thousand.
Bundarkan jawapan kepada ratus ribu yang
terdekat.
A 0.60 million
0.60 juta
B 0.71 million
0.71 juta
C 0.70 million
0.70 juta
D 0.69 million
0.69 juta
J awapan :

11
015/1 2013 Maths Catch Network www.maths-catch.com [Lihat halaman sebelah]
SULIT
USAHA +DOA+TAWAKAL
MATHS Catch

10 231 308 + 416 296 + 1 334 362 + 149 987 =
A 2 132 953
B 2 130 953
C 2 141 953
D 2 131 953
Katakunci : Hasil Tambah
231 308 + 416 296 + 1 334 362 + 149 987 = 2 131 953
J awapan : D
10 3 445 495 + 29 721 + 15 486 + 50 678 =
A 3 540 380
B 3 541 380
C 3 542 380
D 3 551 380
J awapan :
11 Diagram 3 shows the number of balls in two containers.
Rajah 3 menunjukkan jumlah bola yang terdapat dalam
dua bekas.

Diagram 3
Rajah 3

What is the total number of balls if 930 balls are added to
each container?
Berapakah jumlah bola yang terdapat dalam kedua-dua
bekas itu jika 930 bola ditambah ke dalam setiap bekas?
A 9 101
B 10 961
C 8 171
D 10 031
Langkah 1 : Tambahkan kedua-dua bekas dengan 930 bola
Bekas 1 : 5126 + 930 = 6056
Bekas 2 : 3975 + 930 = 4905
Langkah 2 : Kira jumlah kedua-dua bekas
6056 + 4905 = 10961
J awapan : B
11 Diagram 3 shows the number of balls in two
containers.
Rajah 3 menunjukkan jumlah bola yang terdapat
dalam dua bekas.

Diagram 3
Rajah 3

What is the total number of balls if 435 balls are
added to each container?
Berapakah jumlah bola yang terdapat dalam kedua-
dua bekas itu jika 435 bola ditambah ke dalam
setiap bekas?
A 11 576
B 10 271
C 10 706
D 11 141
J awapan :
12
670 783 354 637 = 460 573
A 1 486 993
B 1 485 993
C 1 495 993
D 1 484 993
Katakunci : Hasil tambah
670 783 354 637 = 460 573
= 460 573 + 670 783 + 354 637
= 1 485 993
J awapan : B
12
3 478 478 1 314 438 = 138 580
A 4 931 496
B 4 930 496
C 4 941 496
D 4 932 496
J awapan :
13 Amin gets 133 883 points from a contest. His points are
16 432 more than Chee Siang's points. Adi's points are
88 647 less than Chee Siang. How many points does Adi
have?
Amin mendapat 133 883 poin dalam satu pertandingan.
Poin dia adalah 16 432 lebih banyak berbanding dengan
Chee Siang. Poin Adi adalah 88 647 kurang berbanding
dengan Chee Siang. Berapakah poin yang Adi ada?
A 28 804
B 27 804
C 38 804
D 29 804

13 Habri gets 3 366 997 points from a contest. His
points are 2 021 903 more than Aziz's points.
Arumugam's points are 779 707 less than Aziz. How
many points does Arumugam have?
Habri mendapat 3 366 997 poin dalam satu
pertandingan. Poin dia adalah 2 021 903 lebih
banyak berbanding dengan Aziz. Poin Arumugam
adalah 779 707 kurang berbanding dengan Aziz.
Berapakah poin yang Arumugam ada?
A 566 387
B 565 387
C 564 387
D 575 387

12
015/1 2013 Maths Catch Network www.maths-catch.com [Lihat halaman sebelah]
SULIT
USAHA +DOA+TAWAKAL
MATHS Catch

Langkah 1 : Kira poin yang Chee Siang dapat
133 883 16 432 = 117 451
Langkah 2 : Kira poin Adi
117 451 88 647 = 28 804
J awapan : A
J awapan :
14 Nazmi Store buys 434 933 packs of sweets last year. Each
pack consists of 21 sweets. What is the total number of
sweets bought by Nazmi Store last year?
Kedai Nazmi membeli 434 933 pek gula-gula pada tahun
lepas. Setiap pek mengandungi 21 gula-gula. Berapakah
jumlah gula-gula yang dibeli oleh Kedai Nazmi pada
tahun lepas?
A 913 359
B 9 133 593
C 9 134 593
D 9 132 593
Katakunci : Jumlah gula-gula yang dibeli oleh Kedai Nazmi
434 933 21 = 9 133 593
J awapan : B
14 Chee How Store buys 147 907 packs of sweets last
year. Each pack consists of 43 sweets. What is the
total number of sweets bought by Chee How Store
last year?
Kedai Chee How membeli 147 907 pek gula-gula
pada tahun lepas. Setiap pek mengandungi 43 gula-
gula. Berapakah jumlah gula-gula yang dibeli oleh
Kedai Chee How pada tahun lepas?
A 6 360 001
B 6 359 001
C 6 361 001
D 636 000
J awapan :
15 All of the following is true, except
Semua di bawah adalah benar kecuali
A 5 872 000 100 = 5 872
B 5 034 000 100 = 50 340
C 3 924 000 10 = 392 400
D 6 932 000 10 = 693 200
Langkah 1 : Selesaikan hasil bahagi
A : 5 872 000 100 = 58 720
B : 5 034 000 100 = 50 340
C : 3 924 000 10 = 392 400
D : 6 932 000 10 = 693 200
Langkah 2 : Pilih jawapan yang salah
J awapan : A
15 All of the following is true, except
Semua di bawah adalah benar kecuali
A 6 434 000 1 000 = 643
B 8 414 000 100 = 84 140
C 4 096 000 10 = 409 600
D 2 521 000 1 000 = 2 521
J awapan :
16 1 424 + 1 209 1 973 =
A 660
B 760
C 860
D 650
Katakunci : Hasil tolak dan hasil tambah
1 424 + 1 209 = 2 633
2 633 1 973 = 660
J awapan : A
16 118 374 + 132 700 124 693 =
A 126 581
B 126 481
C 126 381
D 126 371
J awapan :
17 83 664 (98 80) =
A 4 648
B 4 846
C 6 484
D 8 644
Katakunci : Selesaikan dalam kurungan terlebih dahulu
98 80 = 18
83 664 18 = 4 648
J awapan : A
17 75 854 (69 35) =
A 1 223
B 1 232
C 2 123
D 2 231
J awapan :
18 (981 14) (308 9) =
A 1 312
B 10 962
C 11 270
D 16 506
Katakunci : Selesaikan dalam kurungan terlebih dahulu
981 14 = 13 734
308 9 = 2 772
13 734 2 772 = 10 962
J awapan : B

18 (896 16) (913 8) =
A 7 032
B 14 336
C 21 640
D 839 952
J awapan :

13
015/1 2013 Maths Catch Network www.maths-catch.com [Lihat halaman sebelah]
SULIT
USAHA +DOA+TAWAKAL
MATHS Catch

19 45 624 + 733 47 =
Round off the answer to the nearest ten thousand.
Bundarkan jawapan kepada puluh ribu yang terdekat.
A 50 000
B 60 000
C 70 000
D 80 000
Katakunci : Selesaikan operasi darab terlebih dahulu
Langkah 1 : Selesaikan
733 47 = 34 451
45 624 + 34 451 = 80 075
Langkah 2 : Bundarkan 80 075 kepada puluh ribu terdekat
= 80 000
J awapan : D
19 48 071 + 363 34 =
Round off the answer to the nearest ten thousand.
Bundarkan jawapan kepada puluh ribu yang
terdekat.
A 30 000
B 40 000
C 50 000
D 60 000
J awapan :
20 Hamizan has 5 300 stamps. He gives 596 stamps to
Syawal. He keeps the remainder equally into 6 albums.
How many stamps are there in 2 albums altogether?
Hamizan ada 5 300 keping setem. Dia memberi 596
keping setem kepada Syawal. Bakinya disimpan ke dalam
6 buku album secara sama rata.
Berapakah jumlah setem dalam 2 buku album?
A 784
B 1 568
C 2 352
D 3 136
Katakunci : Jumlah setem dalam 2 buku album
5 300 596 = 4 704
4 704 6 = 784
784 2 = 1 568 setem
J awapan : B
20 Chai Ling has 1 689 stamps. He gives 313 stamps to
Sok Mei. He keeps the remainder equally into 8
albums.
How many stamps are there in 7 albums altogether?
Chai Ling ada 1 689 keping setem. Dia memberi 313
keping setem kepada Sok Mei. Bakinya disimpan ke
dalam 8 buku album secara sama rata.
Berapakah jumlah setem dalam 7 buku album?
A 688
B 860
C 1 032
D 1 204
J awapan :
21 Table 1 shows the number of students in a college last
year.
Jadual 1 menunjukkan bilangan pelajar di sebuah kolej
tahun lepas.
Sex
J antina
Male
Lelaki
Female
Perempuan
Number of students
Bilangan pelajar
691 213 523 224
Table 1
J adual 1

150 458 students left the college in the beginning of the
year. What is the number of students who remain in the
college?
150 458 tinggalkan kolej itu pada awal tahun ini.
Berapakah bilangan pelajar yang masih belajar di kolej
itu?
A 1 063 969
B 1 064 079
C 1 063 979
D 1 064 179
Katakunci : Operasi tambah dan operasi tolak
691 213 + 523 224 = 1 214 437
1 214 437 150 458 = 1 063 979
J awapan : C
21 Table 1 shows the number of students in a college
last year.
Jadual 1 menunjukkan bilangan pelajar di sebuah
kolej tahun lepas.
Sex
J antina
Male
Lelaki
Female
Perempuan
Number of students
Bilangan pelajar
1 571 840 1 255 311
Table 1
J adual 1

2 755 867 students left the college in the beginning
of the year. What is the number of students who
remain in the college?
2 755 867 tinggalkan kolej itu pada awal tahun ini.
Berapakah bilangan pelajar yang masih belajar di
kolej itu?
A 71 384
B 71 484
C 71 284
D 71 274
J awapan :

14
015/1 2013 Maths Catch Network www.maths-catch.com [Lihat halaman sebelah]
SULIT
USAHA +DOA+TAWAKAL
MATHS Catch

BAHAGIAN 2
2.1 (A) INPUT learning & 2.1 (B) OUTPUT learning PAPER 2
INPUT OUTPUT
1 Write 1 016 593 in words.
Tuliskan 1 016 593 dalam perkataan.
[1 mark]
Katakunci : Tuliskan dalam bentuk perkataan
J awapan : Satu juta enam belas ribu lima ratus sembilan puluh
tiga
1 Write 7 103 838 in words.
Tuliskan 7 103 838 dalam perkataan.
[1 mark]
J awapan :
2 Write two million four hundred sixty-two thousand six
hundred and twenty-seven in numerals.
Tuliskan angka bagi dua juta empat ratus enam puluh
dua ribu enam ratus dua puluh tujuh.
[1 mark]
[1 markah]
Katakunci : Tuliskan dalam bentuk angka
J awapan : 2 462 627
2 Write one million one hundred seventy-eight
thousand five hundred and eighty-one in numerals.
Tuliskan angka bagi satu juta satu ratus tujuh
puluh lapan ribu lima ratus lapan puluh satu.
[1 mark]
[1 markah]
J awapan :
3 State the digit value of hundred in the number 6 942 385.
Nyatakan nilai digit bagi ratus dalam nombor 6 942 385.
[1 mark]
[1 markah]
Katakunci : Nilai digit bagi ratus
J awapan : 3
3 State the digit value of thousand in the number
7 458 362.
Nyatakan nilai digit bagi ribu dalam nombor
7 458 362.
[1 mark]
[1 markah]
J awapan :
4 State the place value of digit 2 in the number 2 598 367.
Nyatakan nilai tempat bagi digit 2 dalam nombor
2 598 367.
[1 mark]
[1 markah]
Katakunci : Nilai tempat bagi digit 2
J awapan : Juta
4 State the place value of digit 8 in the number
6 938 472.
Nyatakan nilai tempat bagi digit 8 dalam nombor
6 938 472.
[1 mark]
[1 markah]
J awapan :
5 Round off 7 403 284 to the nearest ten.
7 403 284 dibundarkan kepada puluh yang terdekat ialah
[1 mark]
[1 markah]
Katakunci : Bundar kepada puluh terdekat
J awapan : 7 403 280
5 Round off 2 938 650 to the nearest million.
2 938 650 dibundarkan kepada juta yang terdekat
ialah
[1 mark]
[1 markah]
J awapan :
6 Partition 409 040.
Cerakinkan 409 040.
[1 mark]
[1 markah]
Katakunci : Cerakinkan
J awapan : 400 000 + 9 000 + 40
6 Partition 9 046 091.
Cerakinkan 9 046 091.
[1 mark]
[1 markah]
J awapan :
7 A hypermarket sold 304 183 chickens and 1 301 127 fishes
in last year. 942 398 chickens and 652 200 fishes were
sold in this year. What is the sum of chickens and fishes
sold since last year?
[2mark]
Langkah 1 : Kira hasil tambah ayam dan ikan pada tahun lepas
dan tahun ini
Ayam : 304 183 + 942 398 = 1 246 581
Ikan : 1 301 127 + 652 200 = 1 953 327
Langkah 2 : Kira jumlah bilangan ayam dan ikan yang telah
dijual sejak tahun lepas
1 246 581 + 1 953 327 = 3 199 908
J awapan : 3 199 908


7 A hypermarket sold 350 949 chickens and 171 325
fishes in last year. 434 521 chickens and 281 468
fishes were sold in this year. What is the sum of
chickens and fishes sold since last year?
Sebuah pasaraya menjual 350 949 ayam dan
171 325 ikan di tahun lepas. 434 521 ayam dan
281 468 ikan dijual di tahun ini. Berapakah jumlah
bilangan ayam dan ikan yang telah dijual sejak
tahun lepas?
[2 mark]
[2 markah]
J awapan :
8 Table 1 shows the number of buns produced by 3
machines, P, Q and R.
Machine
Mesin
P Q R
Number of buns
J umlah roti
52 598 73 293 134 242
8 Table 1 shows the number of buns produced by 3
machines, P, Q and R.
Machine
Mesin
P Q R
Number of buns
J umlah roti
364 994 3 939 7 008

15
015/1 2013 Maths Catch Network www.maths-catch.com [Lihat halaman sebelah]
SULIT
USAHA +DOA+TAWAKAL
MATHS Catch

What is the total number of buns produced by these
machines?
Berapakah jumlah roti yang dihasilkan oleh mesin-mesin
itu?
[2 mark]
[2 markah]
Katakunci : Hasil tambah
52 598 + 73 293 + 134 242 = 260 133
J awapan : 260 133
What is the total number of buns produced by these
machines?
Berapakah jumlah roti yang dihasilkan oleh mesin-
mesin itu?
[2 mark]
[2 markah]
J awapan :
9 There are 2 360 691 seeds in a big basket. 1 089 203 are
red seeds, 528 375 are blue seeds and the rest are yellow
seeds. What is the number of yellow seeds in the big
basket?
[2 mark]
Katakunci : Hasil tolak
Merah + Biru + Kuning = Jumlah
1 089 203 + 528 375 + Kuning = 2 360 691
Kuning = 2 360 691 1 089 203 528 375
Kuning = 743 113
J awapan : 743 113
9 There are 2 109 992 seeds in a big basket. 1 641 371
are black seeds, 123 630 are purple seeds and the
rest are yellow seeds. What is the number of yellow
seeds in the big basket?
Terdapat 2 109 992 biji benih di dalam sebuah
bakul besar. Antaranya, 1 641 371 ialah benih
hitam, 123 630 ialah benih ungu, dan yang lain
ialah benih kuning. Berapakah bilangan benih
yellow yang ada di dalam bakul besar itu?
[2 mark]
[2 markah]
J awapan :
10 Beng Teong buys 10 454 pack of beads. Each pack has 97
beads. How many beads are there altogether?
[2 mark]
Katakunci : Hasil darab
10 454 97 = 1 014 038
J awapan : 1 014 038
10 Hamid buys 42 826 pack of beads. Each pack has 51
beads. How many beads are there altogether?
[2 mark]
J awapan :
11 A factory can produce 38 704 bags in a day. How many
bags can the factory produce in 45 days?
Sebuah kilang dapat menghasilkan 38 704 beg dalam satu
hari. Berapakah bilangan beg yang dapat dihasilkan oleh
kilang itu dalam 45 hari?
[3 mark]
[3 markah]
Katakunci : Hasil darab
38 704 45 = 1 741 680
J awapan : 1 741 680
11 A factory can produce 24 786 bags in a day. How
many bags can the factory produce in 72 days?
Sebuah kilang dapat menghasilkan 24 786 beg
dalam satu hari. Berapakah bilangan beg yang
dapat dihasilkan oleh kilang itu dalam 72 hari?
[3 mark]
3markah]
J awapan :
12 A construction firm needs 39 317 nails to build a type-Y
house. How many nails does the construction firm needs to
build 87 type-Y houses?
Sebuah syarikat pembinaan memerlukan 39 317 paku
untuk membina satu rumah jenis Y. Berapakah bilangan
paku yang diperlukan oleh syarikat itu untuk membina 87
rumah jenis Y?
[3 mark]
[3 markah]
Katakunci : Hasil darab
39 317 87 = 3 420 579
J awapan : 3 420 579
12 A construction firm needs 49 037 nails to build a
type-Q house. How many nails does the construction
firm needs to build 57 type-Q houses?
Sebuah syarikat pembinaan memerlukan 49 037
paku untuk membina satu rumah jenis Q. Berapakah
bilangan paku yang diperlukan oleh syarikat itu
untuk membina 57 rumah jenis Q?
[3 mark]
[3 markah]
J awapan :
13 27 containers are needed to store 373 707 red beans. Each
containers contain the same number of red beans. How
many red beans does a container contains?
[3 mark]
Katakunci : Hasil bahagi
373 707 27 = 13 841
J awapan : 13 841
13 74 containers are needed to store 564 028 red beans.
Each containers contain the same number of red
beans. How many red beans does a container
contains?
[3 mark]
J awapan :
14 8 106 7 949 + 2 289 =
[2 mark]
Katakunci : Hasil tolak dan hasil bahagi
8 106 7 949 = 157
157 + 2 289 = 2 446
J awapan : 2 446

14 476 277 368 148 + 556 236 =
[2 mark]
[2 markah]
J awapan :

16
015/1 2013 Maths Catch Network www.maths-catch.com [Lihat halaman sebelah]
SULIT
USAHA +DOA+TAWAKAL
MATHS Catch

15 603 994 14 =
[2 mark]
[2 markah]
Katakunci : Selesaikan hasil bahagi terlebih dahulu
994 14 = 71
603 71 = 532
J awapan : 532
15 411 492 12 =
[2 mark]
[2 markah]
J awapan :
16 360 5 2 =
[2 mark]
[2 markah]
Katakunci : Hasil bahagi dan hasil darab
360 5 = 72
72 2 = 144
J awapan : 144
16 588 4 5 =
[2 mark]
[2 markah]
J awapan :
17 (690 + 574) 8 =
[2 mark]
[2 markah]
Katakunci : Selesaikan dalam kurungan terlebih dahulu
690 + 574 = 1 264
1 264 8 = 158
J awapan : 158
17 (346 + 359) 3 =
[2 mark]
[2 markah]
J awapan :
18 There were 1 489 packets of rice in Sufi's store. 976
packets were sold. Sufi ordered another 1 002 packets.
How many packets of rice are there in the store now?
[3 mark]
Katakunci : Hasil tolak dan hasil tambah
1 489 976 = 513
513 + 1 002 = 1 515
J awapan : 1 515
18 There were 1 335 packets of rice in Indra's store.
264 packets were sold. Indra ordered another 1 946
packets. How many packets of rice are there in the
store now?
[3 mark]
J awapan :
19 Syukur has 148 yellow marbles and 147 white marbles. He
gives 14 of each marbles to his friend. How many marbles
are still remained?
[3 mark]
Langkah 1 : Kira guli yang tertinggal bagi setiap jenis
Guli kuning : 148 14 = 134
Guli putih : 147 14 = 133
Langkah 2 : Kira guli yang tertinggal
134 + 133 = 267 J awapan : 267
19 Chee Yang has 941 yellow marbles and 352 brown
marbles. He gives 105 of each marbles to his friend.
How many marbles are still remained?
[3 mark]
J awapan :
20 160 marbles are given to Najwa and Aiman. Najwa gets
marbles 40 less than Aiman. How many beads does Aiman
get?
[3 mark]
Langkah 1 : Kira bilangan guli yang Najwa dan Aiman dapat
160 40 = 120
120 2 = 60
Langkah 2 : Kira bilangan guli yang Aiman dapat
60 + 40 = 100 J awapan : 100
20 140 marbles are given to Punitha and Saiful. Punitha
gets marbles 120 less than Saiful.
How many beads does Saiful get?
140 biji guli diberikan kepada Punitha dan Saiful.
Punitha mendapat 120 biji guli kurang daripada
Saiful.Berapakah guli yang Saiful dapat?
[3 mark]
[2 markah]
J awapan :
17
015/1 2013 Maths Catch Network www.maths-catch.com [Lihat halaman sebelah]
SULIT
USAHA +DOA+TAWAKAL
MATHS Catch

BAHAGIAN 4
4.0 REFERENCE Contoh Soalan-Soalan Tahun Lepas
Didalam bahagian ketiga ini,merupakan contoh soalan-soalan Klon Peperiksaan Sebenar UPSR (TAHUN 6 SAHAJA)
yang boleh pelajar jadikan sebagai sumber rujukkan.Soalan-soalan ini adalah soalan terpilih yang paling Popular
didadalam bab tersebut dan wajar di dilakukan secara lebih INTENSIF sehingga benar-benar FAHAM.
KUIZ A
1 4 461 475 1.62 juta =
Bundarkan jawapan kepada ratus ribu yang terdekat.
A 2.80 juta C 2.79 juta
B 2.81 juta D 2.70 juta

2 9 767 591 5.34 juta =
Bundarkan jawapan kepada ratus ribu yang terdekat.
A 4.39 juta C 4.30 juta
B 4.41 juta D 4.40 juta

3 9 722 930 1.33 juta =
Bundarkan jawapan kepada ratus ribu yang terdekat.
A 8.30 juta C 8.40 juta
B 8.39 juta D 8.41 juta

4 4 718 840 2.75 juta =
Bundarkan jawapan kepada ratus ribu yang terdekat.
A 1.90 juta C 2.01 juta
B 2.00 juta D 1.99 juta

5 3 896 784 1.78 juta =
Bundarkan jawapan kepada ratus ribu yang terdekat.
A 2.10 juta C 2.11 juta
B 2.09 juta D 2.00 juta

6 2 173 556 1.46 juta =
Bundarkan jawapan kepada ratus ribu yang terdekat.
A 0.70 juta C 0.71 juta
B 0.69 juta D 0.60 juta

7 3 870 419 3.86 juta =
Bundarkan jawapan kepada ratus ribu yang terdekat.
A 0.01 juta C 0.00 juta
B -0.10 juta D -0.01 juta

8 7 815 199 6.31 juta =
Bundarkan jawapan kepada ratus ribu yang terdekat.
A 1.49 juta C 1.51 juta
B 1.50 juta D 1.40 juta

9 2 482 180 1.76 juta =
Bundarkan jawapan kepada ratus ribu yang terdekat.
A 0.70 juta C 0.71 juta
B 0.69 juta D 0.60 juta

10 3 252 081 3.12 juta =
Bundarkan jawapan kepada ratus ribu yang terdekat.
A 0.11 juta C 0.09 juta
B 0.00 juta D 0.10 juta

KUIZ B
1 Sebuah syarikat pembinaan memerlukan 21 456 paku
untuk membina satu rumah jenis D. Berapakah bilangan
paku yang diperlukan oleh syarikat itu untuk membina
64 rumah jenis D?
[3 markah]
2 Sebuah syarikat pembinaan memerlukan 17 202 paku
untuk membina satu rumah jenis X. Berapakah bilangan
paku yang diperlukan oleh syarikat itu untuk membina
92 rumah jenis X?
[3 markah]
3 Sebuah syarikat pembinaan memerlukan 3 365 paku
untuk membina satu rumah jenis M. Berapakah bilangan
paku yang diperlukan oleh syarikat itu untuk membina
44 rumah jenis M?
[3 markah]
4 Sebuah syarikat pembinaan memerlukan 16 407 paku
untuk membina satu rumah jenis X. Berapakah bilangan
paku yang diperlukan oleh syarikat itu untuk membina
90 rumah jenis X?
[3 markah]
5 Sebuah syarikat pembinaan memerlukan 41 648 paku
untuk membina satu rumah jenis M. Berapakah bilangan
paku yang diperlukan oleh syarikat itu untuk membina
58 rumah jenis M?
[3 markah]
6 Sebuah syarikat pembinaan memerlukan 15 596 paku
untuk membina satu rumah jenis B. Berapakah bilangan
paku yang diperlukan oleh syarikat itu untuk membina
52 rumah jenis B?
[3 markah]
7 Sebuah syarikat pembinaan memerlukan 37 316 paku
untuk membina satu rumah jenis A. Berapakah bilangan
paku yang diperlukan oleh syarikat itu untuk membina
31 rumah jenis A?
[3 markah]
8 Sebuah syarikat pembinaan memerlukan 18 631 paku
untuk membina satu rumah jenis Y. Berapakah bilangan
paku yang diperlukan oleh syarikat itu untuk membina
72 rumah jenis Y?
[3 markah]
9 Sebuah syarikat pembinaan memerlukan 19 383 paku
untuk membina satu rumah jenis M. Berapakah bilangan
paku yang diperlukan oleh syarikat itu untuk membina
91 rumah jenis M?
[3 markah]
10 Sebuah syarikat pembinaan memerlukan 47 771 paku
untuk membina satu rumah jenis D. Berapakah bilangan
paku yang diperlukan oleh syarikat itu untuk membina
82 rumah jenis D?
[3 markah]
11 Sebuah syarikat pembinaan memerlukan 37 559 paku
untuk membina satu rumah jenis M. Berapakah bilangan
paku yang diperlukan oleh syarikat itu untuk membina
68 rumah jenis M?
[3 markah]
12 Sebuah syarikat pembinaan memerlukan 19 822 paku
untuk membina satu rumah jenis N. Berapakah bilangan
paku yang diperlukan oleh syarikat itu untuk membina
70 rumah jenis N?
[3 markah]
13 Sebuah syarikat pembinaan memerlukan 33 100 paku
untuk membina satu rumah jenis N. Berapakah bilangan
paku yang diperlukan oleh syarikat itu untuk membina
46 rumah jenis N?
[3 markah]
14 Sebuah syarikat pembinaan memerlukan 47 583 paku
untuk membina satu rumah jenis C. Berapakah bilangan
paku yang diperlukan oleh syarikat itu untuk membina
88 rumah jenis C?
[3 markah]
15 Sebuah syarikat pembinaan memerlukan 46 610 paku
untuk membina satu rumah jenis C. Berapakah bilangan
paku yang diperlukan oleh syarikat itu untuk membina
60 rumah jenis C?
[3 markah]

18
015/1 2013 Maths Catch Network www.maths-catch.com [Lihat halaman sebelah]
SULIT
USAHA +DOA+TAWAKAL
MATHS Catch

Bahagian 1
1.0 Teknik dan Strategi Bagaimana Menjawab Soalan Pecahan (Fraction)
Sebelum memulakan untuk menjawab sesuatu Soalan pelajar dinasihatkan membuat ANALISIS sesuatu Soalan terlebih
dahulu.ANALISIS ini mengandungi 4 bahagian utama iaitu:
A. Memahami kehendak Soalan
B. Mengenal pasti maklumat penting
C. Mengetahui OPERASI yang perlu digunakan
D. Mengetahui PENYELESAIAN yang perlu dilakukan
CHAPTER 2: FRACTION / PECAHAN
Exam Year: Mathematics TAHUN 6 2013
Reference: The analysis is base on last 12 year National UPSR exam paper 2000-2012
Disclaimer/Penafian:
The exam tips provided are base on pure forecast and assumptions. Maths Catch Network and www.maths-
catch.com will not be liable for any inaccuracy of the information. Students are not encouraged to rely 100%
on the tips to score in UPSR exams. Students are advised to study hard for their exam. Students can use the
tips as a guide. All the materials have not gone for been proof reading or editing process.

QUESTION 1
Kyril mempunyai 360 bijik manic.Baddrol mempunyai 2/9 lebih daripada manic Kyril. Kemudian Kyril memberi
3/8 daripada maniknya kepada Faizal.Berapakah jumlah manic Kyril dan Baddrol?

A 665 B 865
C 765 D 965

ANALISIS
Mencari jumlah bilangan manic yang dimiliki oleh Kyril dan Baddrol

MENGENAL PASTI MAKLUMAT PENTING
1. Kyril mempunyai 360 bijik manic
2. Baddrol mempunyai 2/9 lebih manic daripada Kyril
3. Kyril memberi 3/8 daripada maniknya kepada Faizal

OPERASI
Pendaraban dan Penambahan

PENYELESAIAN
Jumlah Manik Kyril + Manik Baddrol = ?
Langkah 1: Manik Baddrol
80
9
2
360
=


Baddrol mempunyai 2/9 atau 80 bijik lebih manic daripada Kyril
= 360 + 80
= 440

Langkah 2: Manik kyril
135
8
3
360
=


Kyril memberi 3/8 atau 135 daripada maniknya kepada Faizal
= 360 135
= 225

Langkah 3: Jumlah Manik Kyril + Manik Baddrol
= 440 + 225
= 665
Jawapan: A
Klon UPSR2009

19
015/1 2013 Maths Catch Network www.maths-catch.com [Lihat halaman sebelah]
SULIT
USAHA +DOA+TAWAKAL
MATHS Catch

BAHAGIAN 2
2.0 (A) INPUT learning & 2.0 (B) OUTPUT learning PAPER 1
INPUT OUTPUT
1
2
2
3
+ 8
1
3
+ 3
2
3
=
A 11
2
3
C 13
2
3

B 12
2
3
D 14
2
3


Katakunci : Hasil tambah
2
2
3
+ 8
1
3
+ 3
2
3
= 14
2
3

J awapan : D
1
6
1
2
+ 4
1
2
+ 2
1
2
=
A 12
1
2
C 14
1
2

B 13
1
2
D 15
1
2


J awapan :
2 Which of the following is the nearest to 9?
A 8
1
2
+
2
5
C 8
1
2
+
1
8

B 8
1
4
+
1
2
D 9
1
2
+
3
4


Langkah 1 : Selesaikan
A : 8
1
2
+
2
5
=
10
9
8 @ 8.9
B : 8
1
4
+
1
2
=
4
3
8 @ 8.75
C : 8
1
2
+
1
8
=
8
5
8 @ 8.625
D : 9
1
2
+
3
4
=
4
1
10 @ 10.25
Langkah 2 : Pilih jawapan yang paling hampir dengan 9
J awapan : A
2 Which of the following is the nearest to 7?
Antara yang berikut, jumlah yang manakah paling
hampir dengan 7?
A 6
3
4
+
7
8
C 6
2
5
+
2
5

B 6
3
4
+
1
2
D 7
1
3
+
5
6


J awapan :
3 Diagram 1 shows a number line.

Diagram 1
What is the value of 2
1
8
+ X + Y?
A 13
5
8
C 15
5
8

B 14
5
8
D 16
5
8


Langkah 1 : Kira beza antara satu selang
2
1
2
1
4 5 =
Langkah 2 : Kira nilai X dan Y
X =
2
1
5
2
1
5 = + , Y = 6
2
1
2
1
5 = +
Langkah 3 : Selesaikan 2
1
8
+ X + Y
2
1
8
+
2
1
5 + 6 = 13
5
8

J awapan : A
3 Diagram 1 shows a number line.
Rajah 1 menunjukkan satu garis nombor.

Diagram 1
What is the value of 7
2
4
+ S + T?
Apakah nilai 7
2
4
+ S + T?
A 12
2
5
C 14
2
5

B 13
2
5
D 15
2
5


J awapan :
4 Table 1 shows the masses of three fruits.
Fruit
Buah-buahan
Durian
Durian
Papaya
Betik
Water melon
Tembikai
Mass (kg)
J isim (kg)
8
1
2
2
1
3
2
2
3

What is the total mass of the three fruits?
Apakah jumlah jisim ketiga-tiga buah-buahan itu?
4 Table 1 shows the masses of three fruits.
Fruit
Buah-buahan
Durian
Durian
Papaya
Betik
Water melon
Tembikai
Mass (kg)
J isim (kg)
4
1
3
1
1
2
2
2
3

What is the total mass of the three fruits?
Apakah jumlah jisim ketiga-tiga buah-buahan itu?

20
015/1 2013 Maths Catch Network www.maths-catch.com [Lihat halaman sebelah]
SULIT
USAHA +DOA+TAWAKAL
MATHS Catch

A 13
1
2
kg C 15
1
2
kg
B 14
1
2
kg D 16
1
2
kg

Katakunci : Hasil tambah
8
1
2
+ 2
1
3
+ 2
2
3
= 13
1
2
kg
J awapan : A
A 7
1
2
kg C 9
1
2
kg
B 8
1
2
kg D 10
1
2
kg

J awapan :
5
Asyur used sand and cement to repair his house. He used 3
3
4

kg of sand. The cement he used is 3
1
2
kg more than the sand
he used. What is the total mass of sand and cement that he
used?
Asyur menggunakan pasir dan simen untuk membaiki
rumahnya. Dia menggunakan 3
3
4
kg pasir. Simen yang
digunakannya adalah 3
1
2
kg lebih daripada pasir yang
digunakan. Apakah jumlah jisim pasir dan simen yang telah
digunakan?
A 8 kg C 10 kg
B 9 kg D 11 kg
Langkah 1 : Kira jisim pasir yang digunakan
3
3
4
+ 3
1
2
=
4
1
7
Langkah 2 : Kira jumlah jisim pasir dan simen yang digunakan
4
1
7 + 3
3
4
= 11 kg
J awapan : D
5 Amaluddin used sand and cement to repair his house.
He used 4
1
2
kg of sand. The cement he used is 4
1
5
kg
more than the sand he used. What is the total mass of
sand and cement that he used?
Amaluddin menggunakan pasir dan simen untuk
membaiki rumahnya. Dia menggunakan 4
1
2
kg pasir.
Simen yang digunakannya adalah 4
1
5
kg lebih daripada
pasir yang digunakan. Apakah jumlah jisim pasir dan
simen yang telah digunakan?
A 11
1
5
kg C 13
1
5
kg
B 12
1
5
kg D 14
1
5
kg

J awapan :
6
Kamaliah bought 6
1
2
m of red ribbon, 4
1
2
m of brown ribbon
and 3
4
7
m of green ribbon to wrap a hamper. Find the length of
ribbon that she used.
Kamaliah membeli 6
1
2
m reben merah, 4
1
2
m reben coklat, dan
3
4
7
m reben hijau untuk menghiasi satu bakul. Berapakah
panjang reben yang telah digunakan oleh Kamaliah?
A 11
4
7
m C 13
4
7
m
B 12
4
7
m D 14
4
7
m

Katakunci : Hasil tambah
6
1
2
+ 4
1
2
+ 3
4
7
= 14
4
7
m
J awapan : D
6
Yatimah bought 7
3
10
m of purple ribbon, 3
1
6
m of black
ribbon and 4
1
5
m of blue ribbon to wrap a hamper. Find
the length of ribbon that she used.
Yatimah membeli 7
3
10
m reben ungu, 3
1
6
m reben hitam,
dan 4
1
5
m reben biru untuk menghiasi satu bakul.
Berapakah panjang reben yang telah digunakan oleh
Yatimah?
A 14
2
3
m C 16
2
3
m
B 15
2
3
m D 17
2
3
m

J awapan :
7
9
1
5
4
3
5
2
3
5
=
A 1 C 3
B 2 D 4
Katakunci : Hasil tolak
9
1
5
4
3
5
2
3
5
= 2 J awapan : B
7
5
4
7
1
4
7
3
5
7
=
A
2
7
C 2
2
7

B 1
2
7
D 3
2
7


J awapan :
8
6 1
1
4
+ 3
7
8
=
A 5
5
8
C 7
5
8

B 6
5
8
D 8
5
8


Katakunci : Hasil tolak dan hasil tambah
8
5 4
1
4
+ 2
1
4
=
A 1 C 3
B 2 D 4
J awapan :

21
015/1 2013 Maths Catch Network www.maths-catch.com [Lihat halaman sebelah]
SULIT
USAHA +DOA+TAWAKAL
MATHS Catch

6 1
1
4
+ 3
7
8
= 8
5
8
J awapan : D
9 Diagram 2 shows a number line.

What is the value of 6
3
7
P Q?
Apakah nilai 6
3
7
P Q?
A
4
7
C 2
4
7

B 1
4
7
D 3
4
7


Langkah 1 : Cari beza antara selang
7
1
7
6
1 2 =
Langkah 2 : Cari nilai P dan Q
7
5
1
7
1
7
4
1 : = + P dan
7
1
2
7
1
2 : = + Q
Langkah 3 : Selesaikan 6
3
7
P Q
6
3
7

7
5
1
7
1
2 = 2
4
7
J awapan : C
9 Diagram 2 shows a number line.

What is the value of 8
1
3
M N?
Apakah nilai 8
1
3
M N?
A
2
9
C 2
2
9

B 1
2
9
D 3
2
9


J awapan :
10
Anis bought 6
1
4
m of cloth. He made two shirts using 3
1
2
m
and 2
1
2
m of cloth for each one. What is the length of cloth
left??
A
1
4
m C 2
1
4
m
B 1
1
4
m D 3
1
4
m

Katakunci : Hasil tolak
6
1
4
- 3
1
2
- 2
1
2
=
1
4
m
J awapan : A
10
Adnan bought 8
1
2
m of cloth. He made two shirts using
3
1
2
m and 3
3
10
m of cloth for each one. What is the
length of cloth left?
Adnan membeli 8
1
2
m kain. Dia membuat dua baju
dengan 3
1
2
m dan 3
3
10
m kain masing-masing. Berapa
panjangkah kain yang tinggal?
A
7
10
m C 2
7
10
m
B 1
7
10
m D 3
7
10
m

J awapan :
11
Kian Wei prepared 6
3
10
of juices for a party. The guests
drunk 3
1
2
of orange juice and 2
1
2
of rose juice. What is the
volume of juice left?
Kian Wei menyediakan jus-jus sebanyak 6
3
10
untuk satu
jamuan. Para tetamu telah minum 3
1
2
jus oren dan 2
1
2
jus
ros. Berapakah isi padu jus yang tinggal?
A
3
10
C 2
3
10

B 1
3
10
D 3
3
10


Katakunci : Hasil tolak
6
3
10
- 3
1
2
- 2
1
2
=
3
10
J awapan : A
11
Fahmi prepared 7
1
8
of juices for a party. The guests
drank 4
5
8
of orange juice and 1
4
5
of rose juice. What
is the volume of juice left?
Fahmi menyediakan jus-jus sebanyak 7
1
8
untuk satu
jamuan. Para tetamu telah minum 4
5
8
jus oren dan 1
4
5

jus ros. Berapakah isi padu jus yang tinggal?
A
7
10
C 2
7
10

B 1
7
10
D 3
7
10


J awapan :
12
Aziz bought 9
3
4
of paint. He used 6
2
3
of paint for his
bedroom and 1
3
4
of paint for his living room. What is the
volume of paint left?
Aziz membeli 9
3
4
cat. Dia menggunakan 6
2
3
cat untuk bilik
12
Mahmud bought 8
2
3
of paint. He used 4
1
3
of paint for
his bedroom and 3
1
2
of paint for his living room. What
is the volume of paint left?
Mahmud membeli 8
2
3
cat. Dia menggunakan 4
1
3
cat

22
015/1 2013 Maths Catch Network www.maths-catch.com [Lihat halaman sebelah]
SULIT
USAHA +DOA+TAWAKAL
MATHS Catch

tidurnya dan 1
3
4
cat untuk ruang tetamunya. Berapakah isi
padu cat yang tinggal?
A
1
3
C 2
1
3

B 1
1
3
D 3
1
3


Katakunci : Hasil tolak
9
3
4
- 6
2
3
- 1
3
4
= 1
1
3

J awapan : B
untuk bilik tidurnya dan 3
1
2
cat untuk ruang
tetamunya. Berapakah isi padu cat yang tinggal?
A
5
6
C 2
5
6

B 1
5
6
D 3
5
6


J awapan :
13 12
8
800 =
A 1000 C 1200
B 1100 D 1300
Katakunci : Hasil darab dan hasil bahagi
12
8
800 = 12 800 8
= 1 200
J awapan : C
13 46
10
70 =
A 315 C 329
B 322 D 336
J awapan :
14
5
2
5
515 =
A 2 472 C 2 678
B 2 575 D 2 781
Langkah 1 :Tukarkan 5
2
5
kepada pecahan tidak wajar
5
2
5
=
5
27

Langkah 2 : Selesaikan
5
27
515 = 27 515 5
= 2 781
J awapan : D
14
2
3
4
252 =
A 693 C 756
B 724 D 787
J awapan :
15
5
1
2
of 738 is
5
1
2
daripada 738 ialah
A 3 985 C 4 132
B 4 059 D 4 206
Langkah 1 :Tukarkan 5
1
2
kepada pecahan tidak wajar
5
1
2
=
2
11

Langkah 2 : Selesaikan
2
11
738 = 11 738 2
= 4 059 J awapan : B
Exam Tips : daripada bermaksud hasil darab
15
6
2
5
of 930 is
6
2
5
daripada 930 ialah
A 5 394 C 5 766
B 5 580 D 5 952
J awapan :
16 Which of the following is the smallest?
Antara yang berikut, yang manakah paling kecil?
A 5
1
7
182 C 7
1
2
146
B 5
1
3
129 D 8
4
7
182

Langkah 1 : Selesaikan
A : 5
1
7
182 = 936 182
7
36
=
B : 5
1
3
129 = 688 129
3
16
=
16 Which of the following is the smallest?
Antara yang berikut, yang manakah paling kecil?
A 6
1
4
108 C 5
1
2
162
B 6
1
4
168 D 4
1
7
105

J awapan :

23
015/1 2013 Maths Catch Network www.maths-catch.com [Lihat halaman sebelah]
SULIT
USAHA +DOA+TAWAKAL
MATHS Catch

C : 7
1
2
146 = 1095 146
2
15
=
D : 8
4
7
182 = 1560 182
7
60
=
Langkah 2 : Pilih jawapan yang paling kecil
J awapan : B
17 8
9
4 =
A
8
9
C
8
27

B
4
9
D
2
9


Katakunci : Tukarkan kepada hasil darab
8
9
4 =
8
9

4
1

=
2
9
J awapan : D
17 1
3
2 =
A
1
3
C
1
9

B
1
6
D
1
12


J awapan :
18 2
3

5
6
=
A
4
5
C
4
7

B
2
3
D
1
2


Katakunci : Tukarkan kepada hasil darab
2
3

5
6
=
2
3

5
6

=
4
5
J awapan : A
18 3
5

4
5
=
A
6
7
C
2
3

B
3
4
D
3
5


J awapan :
19
4
3
4
3
A 2
3
8
C 1
3
16

B 1
7
12
D
19
20


Katakunci : Tukarkan kepada hasil darab
4
3
4
3 =
3
1
4
19

= 1
7
12
J awapan : B
19
2
1
5
4
A
11
15
C
11
25

B
11
20
D
11
30


J awapan :
20 Which of the following is the largest?
Antara yang berikut, yang manakah paling besar?
A 4
9
10

1
2
C 4
1
3

1
2

B 1
2
3

2
3
D 3
2
5

1
2


Katakunci : Tukarkan kepada hasil darab
Langkah 1 : Selesaikan
A : 4
9
10

1
2
= 8 . 9 @
5
4
9 2
10
49
=
B : 1
2
3

2
3
= 5 . 2 @
2
1
2
2
3
3
5
=
C : 4
1
3

1
2
= 67 . 8 @
3
2
8 2
3
13
=
D : 3
2
5

1
2
= 8 . 6 @
5
4
6 2
5
17
=
Langkah 2 : Pilih jawapan yang paling besar
J awapan : A
20 Which of the following is the largest?
Antara yang berikut, yang manakah paling besar?
A 2
2
3

5
6
C 2
4
5

1
2

B 1
5
6

2
3
D 4
2
3

2
3


J awapan :
24
015/1 2013 Maths Catch Network www.maths-catch.com [Lihat halaman sebelah]
SULIT
USAHA +DOA+TAWAKAL
MATHS Catch

BAHAGIAN 2
2.1 (A) INPUT learning & 2.1 (B) OUTPUT learning PAPER 2
INPUT OUTPUT
1
6
2
3
+ 2
2
3
+ 3
1
3
=
[1 mark]
Katakunci : Hasil tambah
6
2
3
+ 2
2
3
+ 3
1
3
= 12
2
3
J awapan : 12
2
3

1
1
4
5
+ 8
2
5
+ 1
1
5
=
[1 mark]
J awapan :
2 Table 1 shows the masses of three books.
Book R S T
Mass (kg) 5
5
8
7
4
7
1
3
8

Table 1

What is the total mass of the three books?
[2 mark]
Katakunci : Hasil tambah
5
5
8
+ 7
4
7
+ 1
3
8
= 14
4
7
J awapan : 14
4
7

2 Table 1 shows the masses of three books.
Book R S T
Mass (kg) 1
2
3
5
1
6
3
1
2

Table 1

What is the total mass of the three books?
[2 mark]
J awapan :
3
Ramlah bought 4
2
3
m of blue cloth, 2
1
2
m of brown cloth and
3
2
3
of black cloth to make curtain. Find the length of cloth that
she used.
[2 mark]
Katakunci : Hasil tambah
4
2
3
+ 2
1
2
+ 3
2
3
= 10
5
6
J awapan : 10
5
6

3
Seetha bought 4
1
3
m of white cloth, 2
5
6
m of green cloth
and 6
1
2
of brown cloth to make curtain. Find the length
of cloth that she used.
[2 mark]
J awapan :
4
Zahid spent 4
2
3
hours to swim. He spent 1
1
3
hours longer to
play badminton. What is the total time he spent in swimming
and playing badminton?
[2 mark]
Langkah 1 : Kira masa Zahid bermain badminton
4
2
3
+ 1
1
3
= 6 jam
Langkah 2 : Kira masa Zahid untuk bermain badminton dan
berenang
6 + 4
2
3
= 10
2
3

J awapan : 10
2
3

4
Salim spent 3
1
8
hours to swim. He spent 3
1
2
hours
longer to play badminton. What is the total time he
spent in swimming and playing badminton?
[2 mark]
J awapan :
5
Sufi used 2
3
5
of red paint to paint his bedroom. He used
brown paint, which is 1
1
2
more than the red paint used, to
paint his living room. What is the volume of paint that he
used?
[3 mark]
Langkah 1 : Kira cat jingga yang digunakan
2
3
5
+ 1
1
2
=
10
1
4
Langkah 2 : Kira isipadu cat yang digunakan oleh Sufi
2
3
5
+
10
1
4 = 6
7
10

J awapan : 6
7
10

5
Wei Hong used 2
1
3
of green paint to paint his
bedroom. He used red paint, which is 5
1
2
more than
the green paint used, to paint his living room. What is
the volume of paint that he used?
[3 mark]
J awapan :
6 Sevaraja used sand and cement to repair his house. He used
3
3
4
kg of sand. The cement he used is 6
2
3
kg more than the
sand he used. What is the total mass of sand and cement that
he used?
[3 mark]
6 Asmar used sand and cement to repair his house. He
used 1
2
5
kg of sand. The cement he used is 3
3
5
kg more
than the sand he used. What is the total mass of sand
and cement that he used?
[3 mark]

25
015/1 2013 Maths Catch Network www.maths-catch.com [Lihat halaman sebelah]
SULIT
USAHA +DOA+TAWAKAL
MATHS Catch

Langkah 1 : Kira jumlah simen yang digunakan
3
3
4
+ 6
2
3
=
12
5
10 kg
Langkah 2 : Kira jumlah jisim pasir dan simen yang diguna
3
3
4
+
12
5
10 = 14
1
6
kg J awapan : 14
1
6

J awapan :
7
9
1
2
4
1
2
1
1
2
=
[2 mark]
Katakunci : Hasil tolak
9
1
2
4
1
2
1
1
2
= 3
1
2
J awapan : 3
1
2


7
8
1
2
5
1
2
1
1
2
=
[2 mark]
J awapan :
8
Basir bought 8
3
4
m of paper. He wrapped two boxes using 5
1
2

m and 2
1
2
m of paper for each one. What is the length of paper
left?
[2 mark]
Katakunci : Hasil tolak
8
3
4
- 5
1
2
- 2
1
2
=
3
4
m J awapan :
3
4
m
8
Ihsan bought 6
1
6
m of paper. He wrapped two boxes
using 2
2
3
m and 1
2
3
m of paper for each one. What is the
length of paper left?
[2 mark]
J awapan :
9
Deejay prepared 8
1
2
of juices for a party. The guests drunk
4
1
2
of orange juice and 2
1
5
of rose juice. What is the volume
of juice left?
[2 mark]
Katakunci : Hasil tolak
8
1
2
- 4
1
2
- 2
1
5
= 1
4
5
J awapan : 1
4
5

9
Jabrullah prepared 4
3
4
of juices for a party. The guests
drunk 1
1
2
of orange juice and 2
1
4
of rose juice. What
is the volume of juice left?
[2 mark]
J awapan :
10
Soon Siang bought 7
1
5
of paint. He used 1
3
10
of paint for
his bedroom and 3
1
10
of paint for his living room. What is
the volume of paint left?
[2 mark]
Katakunci : Hasil tolak
7
1
5
- 3
1
10
- 1
3
10
= 2
4
5
J awapan : 2
4
5

10
Fahad bought 9
6
7
of paint. He used 3
6
7
of paint for
his bedroom and 3
5
7
of paint for his living room. What
is the volume of paint left?
[2 mark]
J awapan :
11
Nusrah had 8
5
6
kg of rice. She prepare two pots of porridge
madeusing 2
1
2
kg of rice for each one. Find the mass of rice
left.
[2 mark]
Langkah 1 : Kira beras yang digunakan
2
1
2
2 = 5 2
2
5
= kg
Langkah 2 : Kira jisim beras yang masih ada
8
5
6
- 5 = 3
5
6
kg J awapan : 3
5
6
kg
11
Malihah had 9
4
9
kg of rice. She prepare two pots of
porridge madeusing 4
1
3
kg of rice for each one. Find the
mass of rice left.
[2 mark]
J awapan :
12 Diagram 1 shows a number line.

Diagram 1

What is the value of 7
4
9
P Q?
[3 mark]
Langkah 1 : Kira beza antara satu selang
3
1
3
1
3
3
2
3 =
12 Diagram 1 shows a number line.
Rajah 1 menunjukkan satu garis nombor.

Diagram 1
Rajah 1

What is the value of 8
1
3
S T?
Apakah nilai 8
1
3
S T?

26
015/1 2013 Maths Catch Network www.maths-catch.com [Lihat halaman sebelah]
SULIT
USAHA +DOA+TAWAKAL
MATHS Catch

Langkah 2 : Kira nilai P dan Q
3
1
4
3
1
4 : , 3
3
1
3
1
3 : = + = Q P
Langkah 3 : Kira nilai 7
4
9
P Q
7
4
9
3
3
1
4 =
1
9
J awapan :
1
9

[3 mark]
[3 markah]
J awapan :
13 17
4
540 =
[2 mark]
Katakunci : Hasil darab dan hasil bahagi
17
4
540 = 17 540 4
= 2 295
J awapan : 2295
13 23
3
63 =
[2 mark]
[2 markah]
J awapan :
14
7
9
10
of 390 is
[2 mark]
Langkah 1 : Tukarkan 7
9
10
kepada pecahan tidak wajar
7
9
10
=
10
79

Langkah 2 : Hasil darab dan hasil bahagi
10
79
390 = 79 390 10
= 3 081 J awapan : 3 081
14
7
7
9
of 801 is
7
7
9
daripada 801 ialah
[2 mark]
[2 markah]
J awapan :
15 5
6
5 =
[2 mark]
Katakunci : Tukarkan kepada operasi darab dan selesaikan
5
6

5
1
=
1
6
J awapan :
1
6

15 3
5
9 =
[2 mark]
[2 markah]
J awapan :
16 1
4

1
2
=
[2 mark]
Katakunci : Tukarkan kepada operasi darab dan selesaikan
1
4
2 =
1
2
J awapan :
1
2

16 1
4

1
2
=
[2 mark]
[2 markah]
J awapan :

BAHAGIAN 4
4.0 REFERENCE Contoh Soalan-Soalan Tahun Lepas
Didalam bahagian ketiga ini,merupakan contoh soalan-soalan Klon Peperiksaan Sebenar UPSR (TAHUN 6
SAHAJA) yang boleh pelajar jadikan sebagai sumber rujukkan.Soalan-soalan ini adalah soalan terpilih yang
paling Popular didadalam bab tersebut dan wajar di dilakukan secara lebih INTENSIF sehingga benar-benar
FAHAM.

KUIZ A ~ CLONE UPSR 2010
1 Bahar menggunakan pasir dan simen untuk membaiki
rumahnya. Dia menggunakan 3
1
8
kg pasir. Simen yang
digunakannya adalah 3
1
2
kg lebih daripada pasir yang
digunakan. Apakah jumlah jisim pasir dan simen yang
telah digunakan?
A 8
3
4
kg C 10
3
4
kg
B 9
3
4
kg D 11
3
4
kg

2 Syukur menggunakan pasir dan simen untuk membaiki
rumahnya. Dia menggunakan 3
1
2
kg pasir. Simen yang
digunakannya adalah 2
3
10
kg lebih daripada pasir yang
digunakan. Apakah jumlah jisim pasir dan simen yang
telah digunakan?
A 8
3
10
kg C 10
3
10
kg
B 9
3
10
kg D 11
3
10
kg

27
015/1 2013 Maths Catch Network www.maths-catch.com [Lihat halaman sebelah]
SULIT
USAHA +DOA+TAWAKAL
MATHS Catch

3 Azizi menggunakan pasir dan simen untuk membaiki
rumahnya. Dia menggunakan 3
1
2
kg pasir. Simen yang
digunakannya adalah 7
4
5
kg lebih daripada pasir yang
digunakan. Apakah jumlah jisim pasir dan simen yang
telah digunakan?
A 14
4
5
kg C 16
4
5
kg
B 15
4
5
kg D 17
4
5
kg


4 Isamuddin menggunakan pasir dan simen untuk
membaiki rumahnya. Dia menggunakan 1
1
5
kg pasir.
Simen yang digunakannya adalah 8
4
5
kg lebih daripada
pasir yang digunakan. Apakah jumlah jisim pasir dan
simen yang telah digunakan?
A 11
1
5
kg C 13
1
5
kg
B 12
1
5
kg D 14
1
5
kg


5 Arsyad menggunakan pasir dan simen untuk membaiki
rumahnya. Dia menggunakan 3
2
3
kg pasir. Simen yang
digunakannya adalah 2
1
3
kg lebih daripada pasir yang
digunakan. Apakah jumlah jisim pasir dan simen yang
telah digunakan?
A 8
2
3
kg C 10
2
3
kg
B 9
2
3
kg D 11
2
3
kg


KUIZ B ~ CLONE UPSR 2003,05,07,08,10
1
8 4
3
10
+ 1
3
5
=
A 4
3
10
C 6
3
10

B 5
3
10
D 7
3
102
9 1
1
10
+ 1
1
5
=
A 8
1
10
C 10
1
10

B 9
1
10
D 11
1
103
5 3
1
4
+ 3
1
4
=
A 5 C 7
B 6 D 8

4
9 4
1
8
+ 1
1
5
=
A 3
3
40
C 5
3
40

B 4
3
40
D 6
3
405
9 5
1
10
+ 3
1
2
=
A 5
2
5
C 7
2
5

B 6
2
5
D 8
2
56
8 5
4
5
+ 1
3
8
=
A 2
23
40
C 4
23
40

B 3
23
40
D 5
23
407
9 3
2
3
+ 1
2
3
=
A 7 C 9
B 8 D 10

8
8 1
3
7
+ 2
3
7
=
A 7 C 9
B 8 D 10

9
8 1
5
8
+ 1
7
8
=
A 5
1
4
C 7
1
4

B 6
1
4
D 8
1
410
7 1
3
10
+ 2
1
2
=
A 7
1
5
C 9
1
5

B 8
1
5
D 10
1
511
8 7
1
3
+ 2
1
6
=
A
5
6
C 2
5
6

B 1
5
6
D 3
5
612
9 3
1
2
+ 1
2
3
=
A 5
1
6
C 7
1
6

B 6
1
6
D 8
1
613
7 3
1
2
+ 2
5
6
=
A 3
1
3
C 5
1
3

B 4
1
3
D 6
1
314
5 4
7
8
+ 2
1
2
=
A
5
8
C 2
5
8

B 1
5
8
D 3
5
815
9 5
1
2
+ 2
3
8
=
A 5
7
8
C 7
7
8

B 6
7
8
D 8
7
828
015/1 2013 Maths Catch Network www.maths-catch.com [Lihat halaman sebelah]
SULIT
USAHA +DOA+TAWAKAL
MATHS Catch

BAHAGIAN 1
1.0 Teknik dan Strategi Bagaimana Menjawab Soalan Perpuluhan (Decimals)
Sebelum memulakan untuk menjawab sesuatu Soalan pelajar dinasihatkan membuat ANALISIS sesuatu Soalan terlebih
dahulu.ANALISIS ini mengandungi 4 bahagian utama iaitu:
A. Memahami kehendak Soalan
B. Mengenal pasti maklumat penting
C. Mengetahui OPERASI yang perlu digunakan
D. Mengetahui PENYELESAIAN yang perlu dilakukan

1.0 Teknik dan Strategi Bagaimana Menjawab Soalan Perpuluhan (Decimals)


CHAPTER 3: DECIMALS / PERPULUHAN
Exam Year: Mathematics TAHUN 6 2013
Reference: The analysis is base on last 12 year National UPSR exam paper 2000-2012
Disclaimer/Penafian:
The exam tips provided are base on pure forecast and assumptions. Maths Catch Network and www.maths-
catch.com will not be liable for any inaccuracy of the information. Students are not encouraged to rely 100%
on the tips to score in UPSR exams. Students are advised to study hard for their exam. Students can use the
tips as a guide. All the materials have not gone for been proof reading or editing process.

QUESTION 1 QUESTION 2
Jawapan B

Klon UPSR2007
Jawapan A

Klon UPSR2008
41.681 x 99 =

29
015/1 2013 Maths Catch Network www.maths-catch.com [Lihat halaman sebelah]
SULIT
USAHA +DOA+TAWAKAL
MATHS Catch

BAHAGIAN 2
2.0 (A) INPUT learning & 2.0 (B) OUTPUT learning PAPER 1
INPUT OUTPUT
1 10 2.434 + 1.83 =
A 7.566 C 11.83
B 9.396 D 14.264
Katakunci : Hasil tolak dan hasil tambah
10 2.434 + 1.83 = 9.396
J awapan : B
1 7 2.873 + 2.06 =
A 4.127 C 9.06
B 6.187 D 11.933
J awapan :
2 5.985 2.467 + 0.09 1.36 =
A 1.27 C 2.248
B 3.518 D 2.557
Katakunci : Hasil tolak dan hasil tambah
5.985 2.467 + 0.09 1.36 = 2.248
J awapan : C
2 6.982 3.207 + 0.92 3.95 =
A 0.745 C 3.775
B 3.03 D 4.127
J awapan :
3 95 kg 246 g 79 kg 205 g + 74 kg 153 g = _______ kg
A 21.093 C 16.041
B 248.604 D 90.194
Katakunci : Hasil tolak dan hasil tambah
95 kg 246 g 79 kg 205 g + 74 kg 153 g = 90.194 kg
J awapan : D
3 74 kg 881 g 57 kg 937 g + 82 kg 328 g = __ kg
A 215.146 C 99.272
B 7.447 D 16.944
J awapan :
4
93
5
10

39
100
=
A 92.5 C 93.11
B 92.61 D 92.11
Katakunci : Hasil tolak
93
5
10

39
100
= 11 . 92 @
100
9211

J awapan : D
4
40
76
100

49
100
=
A 38.75 C 39.51
B 39.24 D 40.27
J awapan :
5 6015
1000
=
A 5.507 + 0.99 0.482
B 8.042 6.995 + 4.138
C 8.679 4.972 + 1.453
D 4.449 2.504 + 0.931
Langkah 1 : Selesaikan hasil bahagi
6015
1000
= 6.015
Langkah 2 : Selesaikan
A : 5.507 + 0.99 0.482 = 6.015
B : 8.042 6.995 + 4.138 = 5.185
C : 8.679 4.972 + 1.453 = 5.16
D : 4.449 2.504 + 0.931 = 2.876
Langkah 3 : Pilih jawapan yang betul
J awapan : A
5 5655
1000
=
A 8.49 + 0.97 0.27
B 6.381 4.436 + 4.436
C 5.477 2.172 + 2.35
D 5.188 1.115 + 0.553
J awapan :
6
Write 3
11
1 000
1
676
1 000
+ 7
615
1 000
as a decimal.
Tulis 3
11
1 000
1
676
1 000
+ 7
615
1 000
sebagai nombor perpuluhan.
A 1.335 C 9.291
B 8.95 D 12.302
Katakunci : Hasil tambah dan hasil tolak kemudian jadikan sebagai
nombor perpuluhan
3
11
1 000
1
676
1 000
+ 7
615
1 000
= 95 . 8 @
20
179

J awapan : B
6
Write 4
124
1 000
1
885
1 000
+ 8
915
1 000
as a decimal.
Tulis 4
124
1 000
1
885
1 000
+ 8
915
1 000
sebagai nombor
perpuluhan.
A 2.239 C 11.154
B 10.8 D 14.924
J awapan :
7 4.43 + 9.55 = 29.5
The number in the box is
Nombor dalam petak ialah
A 13.98 C 15.62
B 15.52 D 25.07


7 5.51 + 7.52 = 23.6
The number in the box is
Nombor dalam petak ialah
A 18.09 C 10.67
B 10.57 D 13.03
J awapan :

30
015/1 2013 Maths Catch Network www.maths-catch.com [Lihat halaman sebelah]
SULIT
USAHA +DOA+TAWAKAL
MATHS Catch

Katakunci : Hasil tolak
4.43 + 9.55 = 29.5
= 29.5 4.43 9.55
= 15.52 J awapan : B
8 9.74 (3.99 + 2.98) =
A 2.77 C 8.73
B 2.81 D 8.81
Katakunci : Selesaikan dalam kurungan terlebih dahulu
9.74 (3.99 + 2.98) = 2.77 J awapan : A
8 8 (1.01 + 1.44) =
A 8.45 C 8.43
B 5.6 D 5.55
J awapan :
9 Which of the following is correct?
A 3.673 + 0.777 0.987 = 4.463
B 9.124 4.553 + 2.921 = 7.492
C 9.066 4.037 + 2.83 = 8.859
D 8.692 7.909 + 0.772 = 2.555
Langkah 1 : Selesaikan
A : 3.673 + 0.777 0.987 = 3.463
B : 9.124 4.553 + 2.921 = 7.492
C : 9.066 4.037 + 2.83 = 7.859
D : 8.692 7.909 + 0.772 = 1.555
Langkah 2 : Pilih jawapan yang betul J awapan : B
9 Which of the following is correct?
Antara berikutnya, yang manakah adalah betul?
A 9.27 + 0.749 0.37 = 10.649
B 8.51 4.423 + 1.42 = 5.507
C 9.823 7.16 + 4.777 = 8.44
D 7.519 7.083 + 0.239 = 1.675
J awapan :
10 Diagram 1 shows a number line.

Diagram 1

What is the value of X + Y Z?
A 47.9 C 12.05
B 41.95 D 53.85
Langkah 1 : Kira beza antara satu selang
41.80 35.85 = 5.95
Langkah 2 : Kira nilai X, Y, dan Z
X : 12.05 + 5.95 = 18.00
Y : 18.00 + 5.95 = 23.95
Z : 23.95 + 5.95 = 29.90
Langkah 3 : Kira nilai X + Y Z
18.00 + 23.95 29.90 = 12.05
J awapan : C
10 Diagram 1 shows a number line.
Rajah 1 menunjukkan satu garis nombor.

Diagram 1
Rajah 1

What is the value of X + Y Z?
Apakah nilai X + Y Z?
A 7.16 C 30.16
B 26.2 D 34.12
J awapan :
11 Diagram 2 shows a number card.
5 9 3 . 2 2 8
D E F

G H I
Diagram 2

Find the value of digit values of D E + H.
A 497.02 C 410.008
B 410.02 D 497.2
Langkah 1 : Cari nilai D, E dan H
D : 500.000
E : 90.000
H : 0.020
Langkah 2 : Kira nilai D E + H
500.000 90.000 + 0.020 = 410.02
J awapan : B
11 Diagram 2 shows a number card.
Rajah 2 menunjukkan satu kad nombor.
4 2 7 . 6 9 5
H I J

K L M
Diagram 2
Find the value of digit values of H I + M.
Cari nilai bagi nilai digit H I + M.
A 380.005 C 393.09
B 393.005 D 393.6
J awapan :
12 Puan Amira had 4 of water left after using 4.3 to make
orange juice and 7.47 to make apple juice. What was the
original volume, in , of water?
Puan Amira masih mempunyai 4 air tertinggal setelah
menggunakan 4.3 air untuk membuat jus oren dan 7.47 air
untuk membuat jus epal. Apakah isi padu asal air, dalam ?
A 8.37 C 11.77
B 11.47 D 15.77
Katakunci : Hasil tambah
4 + 4.3 + 7.47 = 15.77 J awapan : D
12 Puan Meena had 17 of water left after using 9.2 to
make orange juice and 6.55 to make apple juice.
What was the original volume, in , of water?
Puan Meena masih mempunyai 17 air tertinggal
setelah menggunakan 9.2 air untuk membuat jus oren
dan 6.55 air untuk membuat jus epal. Apakah isi padu
asal air, dalam ?
A 15.75 C 23.55
B 26.25 D 32.75
J awapan :
13 Alauddin has a brown ribbon and a yellow ribbon. The brown
ribbon is 7.27 m long and the yellow ribbon is 4.39 m shorter
than the brown ribbon. Find the total length, in m, of the two
ribbons.
13 Wardiah has a green ribbon and a purple ribbon. The
green ribbon is 4.09 m long and the purple ribbon is
2.19 m shorter than the green ribbon. Find the total
length, in m, of the two ribbons.

31
015/1 2013 Maths Catch Network www.maths-catch.com [Lihat halaman sebelah]
SULIT
USAHA +DOA+TAWAKAL
MATHS Catch

Alauddin mempunyai reben perang dan reben kuning. Reben
perang ialah 7.27 m panjang dan reben kuning adalah 4.39 m
lebih pendek daripada reben perang. Cari jumlah panjang
bagi kedua-dua reben, dalam m.
A 10.15 C 14.54
B 11.66 D 18.93
Langkah 1 : Kira panjang reben kuning
7.27 4.39 = 2.88 m
Langkah 2 : Lira jumlah panjang bagi kedua-dua reben
7.27 + 2.88 = 10.15 m J awapan : A
Wardiah mempunyai reben hijau dan reben ungu.
Reben hijau ialah 4.09 m panjang dan reben ungu
adalah 2.19 m lebih pendek daripada reben hijau. Cari
jumlah panjang bagi kedua-dua reben, dalam m.
A 10.37 C 6.28
B 8.18 D 5.99
J awapan :
14 Chee Fai had RM40.20. His mother gave him RM56.70 and
he used RM53.80 to buy books later. Find the balance, in RM,
had he left.
Chee Fai mempunyai RM40.20. Emaknya memberi RM56.70
kepadanya dan dia menggunakan RM53.80 untuk membeli
buku selepas itu. Cari jumlah wang yang tertinggal, dalam
RM.
A 150.7 C 43.1
B 96.9 D 13.6
Katakunci : Hasil tambah dan hasil tolak
RM40.20 + RM56.70 RM53.80 = RM43.10
J awapan : C
14 Hamzah had RM18.20. His mother gave him RM84.40
and he used RM88.90 to buy books later. Find the
balance, in RM, had he left.
Hamzah mempunyai RM18.20. Emaknya memberi
RM84.40 kepadanya dan dia menggunakan RM88.90
untuk membeli buku selepas itu. Cari jumlah wang
yang tertinggal, dalam RM.
A 102.6 C 70.7
B 13.7 D 191.5
J awapan :
15 Siddiq has two bottles which contains 9.09 and 4.97 of
water. He pours 2.85 of water from each of the two bottles
into a container. What is the total volume of water, in , left in
the two bottles?
Siddiq mempunyai dua botol yang mengandungi 9.09 dan
4.97 air. Dia menuang 2.85 air daripada setiap botol itu
ke dalam sebuah bekas. Berapakah jumlah isipadu air yang
tertinggal dalam kedua-dua botol, dalam ?
A 8.36 C 14.06
B 11.21 D 16.18
Langkah 1 : Kira isipadu yang tinggal dalam kedua-dua botol
Botol 1 : 9.09 2.85 = 6.24
Botol 2 : 4.97 2.85 = 2.12
Langkah 2 : Kira jumlah isipadu yang tinggal
6.24 + 2.12 = 8.36
J awapan : A
15 Mahfuz has two bottles which contains 9.25 and 4.19
of water. He pours 1.18 of water from each of the
two bottles into a container. What is the total volume of
water, in , left in the two bottles?
Mahfuz mempunyai dua botol yang mengandungi 9.25
dan 4.19 air. Dia menuang 1.18 air daripada
setiap botol itu ke dalam sebuah bekas. Berapakah
jumlah isipadu air yang tertinggal dalam kedua-dua
botol, dalam ?
A 11.08 C 16.45
B 12.26 D 13.44
J awapan :


BAHAGIAN 2
2.1 (A) INPUT learning & 2.1 (B) OUTPUT learning PAPER 2
INPUT OUTPUT
1 8 5.22 + 8.68 =
[2 mark]
Katakunci : Hasil tolak dan hasil tambah
8 5.22 + 8.68 = 11.46 J awapan : 11.46

1 4 1.982 + 9.06 =
[2 mark]
[2 markah]
J awapan :
2 8.529 + 0.919 7.705 =
[2 mark]
Katakunci : Hasil tolak dan hasil tambah
8.529 + 0.919 7.705 = 1.743 J awapan : 1.743

2 9.104 + 0.294 3.382 =
[2 mark]
[2 markah]
J awapan :
3 0.699 + 8.822 1.55 =
[2 mark]
Katakunci : Hasil tolak dan hasil tambah
0.699 + 8.822 1.55 = 7.971 J awapan : 7.971
3 0.475 + 8.042 7.23 =
[2 mark]
[2 markah]
J awapan :
4 4.33 + 8.2 7.27 + 0.85 =
[2 mark]
Katakunci : Hasil tolak dan hasil tambah
4.33 + 8.2 7.27 + 0.85 = 6.11 J awapan : 6.11

4 7.46 + 8.3 6.46 + 0.37 =
[2 mark]
[2 markah]
J awapan :
5 8.272 2.734 + 0.58 2.96 =
[2 mark]
Katakunci : Hasil tolak dan hasil tambah
8.272 2.734 + 0.58 2.96 = 3.158 J awapan : 3.158

5 5.286 1.591 + 0.76 2.44 =
[2 mark]
[2 markah]
J awapan :

32
015/1 2013 Maths Catch Network www.maths-catch.com [Lihat halaman sebelah]
SULIT
USAHA +DOA+TAWAKAL
MATHS Catch

6 83 kg 735 g 71 kg 367 g + 54 kg 949 g = _______ kg
[2 mark]
Katakunci : Hasil tolak dan hasil tambah
83 kg 735 g 71 kg 367 g + 54 kg 949 g = 67.317 kg
J awapan : 67.317
6 79 kg 343 g 43 kg 579 g + 26 kg 218 g = ___kg
[2 mark]
[2 markah]
J awapan :
7
Write 5
252
1 000
3
71
100
+ 7
402
1 000
as a decimal.
[2 mark]
Langkah 1 : Tukarkan 5
252
1 000
3
71
100
+ 7
402
1 000
kepada bentuk
perpuluhan
5
252
1 000
3
71
100
+ 7
402
1 000
= 5.252 3.71 + 7.402
Langkah 2 : Selesaikan hasil tambah dan hasil tolak
5.252 3.71 + 7.402 = 8.944 J awapan : 8.944
7
Write 5
436
1 000
4
773
1 000
+ 6
865
1 000
as a decimal.
Tulis 5
436
1 000
4
773
1 000
+ 6
865
1 000
sebagai nombor
perpuluhan.
[2 mark]
[2 markah]
J awapan :
8 Kalaivani has a red ribbon and a green ribbon. The red ribbon
is 6.93 m long and the green ribbon is 4.6 m shorter than the
red ribbon. Find the total length, in m, of the two ribbons.
[3 mark]
Langkah 1 : Kira panjang reben hijau
6.93 4.6 = 2.33 m
Langkah 2 : Kira jumlah panjang kedua-dua reben
6.93 + 2.33 = 9.26 m
J awapan : 9.26
8 Habibah has a red ribbon and a green ribbon. The red
ribbon is 6.6 m long and the green ribbon is 5.28 m
shorter than the red ribbon. Find the total length, in m,
of the two ribbons.
[3 mark]
J awapan :
9 Puan Rosnidar bought 8.1 kg of carrot, 5.526 kg of tomato
and 5.7 kg of cucumber. Calculate the total mass, in kg, of
vegetable bought by Puan Rosnidar.
Puan Rosnidar membeli 8.1 kg lobak merah, 5.526 kg tomato
dan 5.7 kg timun. Kirakan jumlah jisim sayur-sayuran yang
telah dibeli oleh Puan Rosnidar, dalam kg.
[3 mark]
[3 markah]
Katakunci : Hasil tambah
8.1 + 5.526 + 5.7 = 19.326 kg
J awapan : 19.326
9 Puan Mazura bought 9.6 kg of carrot, 3.034 kg of
tomato and 4 kg of cucumber. Calculate the total mass,
in kg, of vegetable bought by Puan Mazura.
Puan Mazura membeli 9.6 kg lobak merah, 3.034 kg
tomato dan 4 kg timun. Kirakan jumlah jisim sayur-
sayuran yang telah dibeli oleh Puan Mazura, dalam kg.
[3 mark]
[3 markah]
J awapan :
10 There are two taxis, A and B. Taxi A travels 38.18 km. Taxi B
travels 2.4 km less than taxi A. Find the total distance, in km,
travelled by both taxis.
[3 mark]
Langkah 1 : Kira jarak yang dilalui teksi B
38.18 2.4 = 35.78 km
Langkah 2 : Kira jumlah jarak yang dilalui kedua-dua teksi
38.18 + 35.78 = 73.96 km J awapan : 73.96
10 There are two taxis, A and B. Taxi A travels 35.86 km.
Taxi B travels 9.3 km less than taxi A. Find the total
distance, in km, travelled by both taxis.
[3 mark]
J awapan :
11 Abadiah had RM482.90. She spent RM90.60 for a blouse and
RM45.00 for a pair of shoes. Find the money had she left after
buying blouse and shoes.
Abadiah mempunyai RM482.90. Dia menggunakan RM90.60
untuk membeli blaus dan RM45.00 untuk membeli sepasang
kasut. Cari wang yang tertinggal setelah membeli blaus dan
kasut.
[3 mark]
[3 markah]
Katakunci : Hasil tolak
RM482.90 RM90.60 RM45.00 = RM347.30
J awapan : 347.30
11 Dawama had RM254.90. She spent RM37.80 for a
blouse and RM53.40 for a pair of shoes. Find the
money had she left after buying blouse and shoes.
Dawama mempunyai RM254.90. Dia menggunakan
RM37.80 untuk membeli blaus dan RM53.40 untuk
membeli sepasang kasut. Cari wang yang tertinggal
setelah membeli blaus dan kasut.
[3 mark]
[3 markah]
J awapan :
12 Mahmud has two bottles which contains 7.86 and 8.76 of
milk. He pours 5.07 of milk from each of the two bottles
into a container. What is the total volume of milk, in , left in
the two bottles?
Mahmud mempunyai dua botol yang mengandungi 7.86 dan
8.76 susu. Dia menuang 5.07 susu daripada setiap botol
itu ke dalam sebuah bekas. Berapakah jumlah isipadu susu
yang tertinggal dalam kedua-dua botol, dalam ?
[3 mark]
[3 markah]
Langkah 1 : Kira isipadu yang tinggal dalam kedua-dua botol
Botol 1 : 7.86 5.07 = 2.79
Botol 2 : 8.76 5.07 = 3.69
12 Seng Kiang has two bottles which contains 4.27 and
5.67 of milk. He pours 1.96 of milk from each of the
two bottles into a container. What is the total volume of
milk, in , left in the two bottles?
Seng Kiang mempunyai dua botol yang mengandungi
4.27 dan 5.67 susu. Dia menuang 1.96 susu
daripada setiap botol itu ke dalam sebuah bekas.
Berapakah jumlah isipadu susu yang tertinggal dalam
kedua-dua botol, dalam ?
[3 mark]
[3 markah]
J awapan :

33
015/1 2013 Maths Catch Network www.maths-catch.com [Lihat halaman sebelah]
SULIT
USAHA +DOA+TAWAKAL
MATHS Catch

Langkah 2 : Kira jumlah isipadu susu yang tertinggal
2.79 + 3.69 = 6.48 J awapan : 6.48
13 Diagram 1 shows the mass of a chair.
Rajah 1 menunjukkan jisim sebuah kerusi.

Diagram 1
Rajah 1

A table is 1.8 kg heavier than the chair and a shoes cabinet is
0.469 kg lighter than the table. What is the total mass, in kg,
of chair, table and shoes cabinet?
Sebuah meja adalah 1.8 kg lebih berat daripada kerusi dan
sebuah kabinet kasut adalah 0.469 kg lebih ringan daripada
meja. Apakah jumlah jisim bagi ketiga-tiga buah kerusi, meja
dan kabinet kasut, dalam kg?
[3 mark]
[3 markah]
Langkah 1 : Kira jisim meja dan kabinet kasut
Meja : 1.7 + 1.8 = 3.5 kg
Kabinet kasut : 3.5 0.469 = 3.031 kg
Langkah 2 : Kira jumlah ketiga-tiga jisim
3.5 + 3.031 + 1.7 = 8.231 kg J awapan : 8.231
13 Diagram 1 shows the mass of a chair.
Rajah 1 menunjukkan jisim sebuah kerusi.

Diagram 1
Rajah 1

A table is 1.5 kg heavier than the chair and a shoes
cabinet is 0.828 kg lighter than the table. What is the
total mass, in kg, of chair, table and shoes cabinet?
Sebuah meja adalah 1.5 kg lebih berat daripada kerusi
dan sebuah kabinet kasut adalah 0.828 kg lebih ringan
daripada meja. Apakah jumlah jisim bagi ketiga-tiga
buah kerusi, meja dan kabinet kasut, dalam kg?
[3 mark]
[3 markah]
J awapan :

BAHAGIAN 4
4.0 REFERENCE Contoh Soalan-Soalan Tahun Lepas
Didalam bahagian ketiga ini,merupakan contoh soalan-soalan Klon Peperiksaan Sebenar UPSR (TAHUN 6 SAHAJA) yang boleh
pelajar jadikan sebagai sumber rujukkan.Soalan-soalan ini adalah soalan terpilih yang paling Popular didadalam bab tersebut dan wajar
di dilakukan secara lebih INTENSIF sehingga benar-benar FAHAM.


KUIZ A CLONE UPSR 2008
1 9.89 (5.89 + 3.84) =
A 7.84 C 0.24
B 7.92 D 0.16

2 5.25 (2.21 + 1.71) =
A 1.33 C 1.39
B 4.75 D 4.76

3 8.64 (1.8 + 2.17) =
A 9.02 C 4.69
B 9.01 D 4.67

4 7.96 (2.86 + 1.56) =
A 3.57 C 6.74
B 3.54 D 6.66

5 9.76 (2.8 + 5.16) =
A 1.8 C 12.12
B 1.89 D 12.2

6 7.6 (3.81 + 3.71) =
A 7.5 C 0.15
B 7.57 D 0.08

7 8.84 (1.03 + 3.38) =
A 11.19 C 11.27
B 4.5 D 4.43

8 6.68 (3.11 + 2.47) =
A 1.1 C 6.04
B 1.17 D 6.07

9 8.79 (3.81 + 2.12) =
A 2.86 C 7.1
B 2.95 D 7.19

10 6.25 (3.66 + 1.86) =
A 0.73 C 4.54
B 0.77 D 4.45

11 7.12 (2.92 + 3.04) =
A 1.16 C 7.24
B 1.17 D 7.32

12 9.83 (5.99 + 2.96) =
A 0.88 C 6.8
B 0.9 D 6.87

13 8.62 (4.19 + 2.78) =
A 7.21 C 7.28
B 1.65 D 1.75

14 4.89 (2.54 + 1.26) =
A 1.09 C 3.61
B 1.1 D 3.62

15 9.69 (7.8 + 1.67) =
A 0.22 C 3.56
B 0.29 D 3.65

16 9.27 (3.93 + 5.23) =
A 10.66 C 0.11

34
015/1 2013 Maths Catch Network www.maths-catch.com [Lihat halaman sebelah]
SULIT
USAHA +DOA+TAWAKAL
MATHS Catch

B 10.57 D 0.12

17 8.54 (1 + 6.59) =
A 14.21 C 1.02
B 14.13 D 0.95

18 7.91 (3.12 + 3.93) =
A 0.86 C 8.72
B 0.96 D 8.82

19 7.15 (1.6 + 5.53) =
A 0.02 C 11.08
B 0.03 D 11.14

20 7.59 (2.5 + 4.16) =
A 9.28 C 0.96
B 9.25 D 0.93


KUIZ B
1 Diagram 1 shows a number line.

Diagram 1

What is the value of X + Y Z?
A 3.92 C 14.32
B 12.7 D 15.94

2 Diagram 2 shows a number line.

Diagram 2

What is the value of X + Y Z?
A 1.55 C 7.58
B 6.46 D 8.7

3 Diagram 3 shows a number line.

Diagram 3

What is the value of X + Y Z?
A 11.7 C 42.52
B 37.74 D 47.3

4 Diagram 4 shows a number line.

Diagram 4

What is the value of X + Y Z?
A 8.77 C 23.42
B 21.95 D 24.89

5 Diagram 5 shows a number line.

Diagram 5

What is the value of X + Y Z?
A 7.27 C 49.14
B 42.22 D 35.3


KUIZ C

1 Abqari has a brown ribbon and a white ribbon. The
brown ribbon is 2.54 m long and the white ribbon is 1.47
m shorter than the brown ribbon. Find the total length, in
m, of the two ribbons.
Abqari mempunyai reben perang dan reben putih. Reben
perang ialah 2.54 m panjang dan reben putih adalah
1.47 m lebih pendek daripada reben perang. Cari jumlah
panjang bagi kedua-dua reben, dalam m.
A 3.61 C 5.08
B 4.01 D 6.55

2 Misbah has a blue ribbon and a yellow ribbon. The blue
ribbon is 7.08 m long and the yellow ribbon is 4.95 m
shorter than the blue ribbon. Find the total length, in m,
of the two ribbons.
Misbah mempunyai reben biru dan reben kuning. Reben
biru ialah 7.08 m panjang dan reben kuning adalah 4.95
m lebih pendek daripada reben biru. Cari jumlah
panjang bagi kedua-dua reben, dalam m.
A 9.21 C 14.16
B 12.03 D 19.11

3 Rahmat has a black ribbon and a white ribbon. The black
ribbon is 8.75 m long and the white ribbon is 8.56 m
shorter than the black ribbon. Find the total length, in m,
of the two ribbons.
Rahmat mempunyai reben hitam dan reben putih. Reben
hitam ialah 8.75 m panjang dan reben putih adalah 8.56
m lebih pendek daripada reben hitam. Cari jumlah
panjang bagi kedua-dua reben, dalam m.
A 8.94 C 17.5
B 17.31 D 26.06

4 Daud has a brown ribbon and a red ribbon. The brown
ribbon is 8.88 m long and the red ribbon is 1.73 m
shorter than the brown ribbon. Find the total length, in
m, of the two ribbons.
Daud mempunyai reben perang dan reben merah. Reben
perang ialah 8.88 m panjang dan reben merah adalah
1.73 m lebih pendek daripada reben perang. Cari jumlah
panjang bagi kedua-dua reben, dalam m.
A 10.61 C 17.76
B 16.03 D 19.49

5 Anita has a blue ribbon and a yellow ribbon. The blue
ribbon is 1.67 m long and the yellow ribbon is 1.62 m
shorter than the blue ribbon. Find the total length, in m,
of the two ribbons.
Anita mempunyai reben biru dan reben kuning. Reben
biru ialah 1.67 m panjang dan reben kuning adalah 1.62
m lebih pendek daripada reben biru. Cari jumlah
panjang bagi kedua-dua reben, dalam m.
A 4.96 C 3.34
B 1.72 D 3.29

35
015/1 2013 Maths Catch Network www.maths-catch.com [Lihat halaman sebelah]
SULIT
USAHA +DOA+TAWAKAL
MATHS Catch
BAHAGIAN 1
1.0 Teknik dan Strategi Bagaimana Menjawab Soalan Peratus (Percentages)
Sebelum memulakan untuk menjawab sesuatu Soalan pelajar dinasihatkan membuat ANALISIS sesuatu Soalan terlebih dahulu.ANALISIS
ini mengandungi 4 bahagian utama iaitu:
A. Memahami kehendak Soalan
B. Mengenal pasti maklumat penting
C. Mengetahui OPERASI yang perlu digunakan
D. Mengetahui PENYELESAIAN yang perlu dilakukan


CHAPTER 4: PERCENTAGES / PERATUS
Exam Year: Mathematics TAHUN 6 2013
Reference: The analysis is base on last 12 year National UPSR exam paper 2000-2012
Disclaimer/Penafian:
The exam tips provided are base on pure forecast and assumptions. Maths Catch Network and www.maths-
catch.com will not be liable for any inaccuracy of the information. Students are not encouraged to rely 100%
on the tips to score in UPSR exams. Students are advised to study hard for their exam. Students can use the
tips as a guide. All the materials have not gone for been proof reading or editing process.

QUESTION 1 QUESTION 2
Jawapan D
Klon UPSR 2008
Jawapan B
Klon UPSR 2009

36
015/1 2013 Maths Catch Network www.maths-catch.com [Lihat halaman sebelah]
SULIT
USAHA +DOA+TAWAKAL
MATHS Catch

BAHAGIAN 2
2.0 (A) INPUT learning & 2.0 (B) OUTPUT learning PAPER 1
INPUT OUTPUT
1 Convert 140% to a decimal.
A 140 C 1.4
B 14 D 0.14
Katakunci : Tukarkan kepada nombor perpuluhan
140% 140 100 = 1.4 J awapan : C
1 Convert 160% to a decimal.
Tukar 160% kepada nombor perpuluhan.
A 16 C 0.16
B 160 D 1.6
J awapan :
2 20% of RM6 340 =
A RM1 268 C RM1 283
B RM1 278 D RM1 298
Katakunci : Hasil darab dan hasil bahagi
6340
100
20
20 6 340 100 = RM1 268
J awapan : A
2 10% of RM7 440 =
10% daripada RM7 440 =
A RM744 C RM779
B RM749 D RM784
J awapan :
3 20% out of 220 minutes =
A 48 minutes
B 60 minutes
C 44 minutes
D 50 minutes
Katakunci : Hasil darab dan hasil bahagi
220
100
20
20 220 100 = 44 minit
J awapan : C
3 25% out of 260 minutes =
A 69 minutes
B 71 minutes
C 65 minutes
D 83 minutes
J awapan :
4 Which of the following is not true?
Antara berikut, yang manakah tidak benar?
A 2 = 200% C
5
1
2
= 550%
B 1 = 100% D 440
100
= 44%

Langkah 1 : Selesaikan
A : 2 100% = 200%
B : 1 100% = 100%
C : 5
1
2
100% = 550%
D :
440
100
100% = 440%
Langkah 2 : Pilih jawapan yang tidak sama
J awapan : D
4 Which of the following is not true?
Antara berikut, yang manakah tidak benar?
A 1.82 = 18.2% C
7
7
10
= 770%
B 1.96 = 196% D 630
100
= 630%

J awapan :
5 Diagram 1 shows two circles. Each is divided into several
equal parts.

Diagram 1

Calculate the total percentage of the shaded regions in both
circles.
A 120 C 130
B 125 D 135
Katakunci : Jumlah peratusan kawasan berlorek
130 100
4
2
100
10
8
= +
|
.
|

\
|
|
.
|

\
|

J awapan : C
5 Diagram 1 shows two circles. Each is divided into
several equal parts.

Diagram 1

Calculate the total percentage of the shaded regions in
both circles.
A 45 C 55
B 50 D 60
J awapan :
6 60% of 160 oranges in a box are fresh. What is the number of
oranges which are fresh?
A 96 C 136
B 126 D 146
Katakunci : Bilangan oren yang segar
6 85% of 140 oranges in a box are fresh. What is the
number of oranges which are fresh?
A 164 C 124
B 154 D 119
J awapan :

37
015/1 2013 Maths Catch Network www.maths-catch.com [Lihat halaman sebelah]
SULIT
USAHA +DOA+TAWAKAL
MATHS Catch

160
100
60
60 160 100 = 96
J awapan : A
7 Puan Anita baked 250 cookies. She gave 60% of them to her
relatives. Calculate the number of cookies she gave to her
relatives?
Puan Anita membuat 250 biskut. Dia memberi 60% daripada
biskut itu kepada saudara-maranya. Hitungkan bilangan
biskut yang telah diberi kepada saudara-maranya?
A 150 C 165
B 160 D 185
Katakunci: Bilangan biskut yang diberi kepada saudara mara
250
100
60
60 250 100 = 150
J awapan : A
7 Puan Fazlena baked 380 cookies. She gave 85% of
them to her relatives. Calculate the number of cookies
she gave to her relatives?
Puan Fazlena membuat 380 biskut. Dia memberi 85%
daripada biskut itu kepada saudara-maranya.
Hitungkan bilangan biskut yang telah diberi kepada
saudara-maranya?
A 358 C 328
B 333 D 323
J awapan :
8 Mr Boo gets a commission of 20% for every watch he sells. If
the price of each watch is RM200, how much commission
will he earn for a watch?
Mr Boo mendapat komisen sebanyak 20% bagi setiap jam
tangan yang dijual. Jika harga setiap jam tangan ialah
RM200, berapakah komisen yang akan diperoleh oleh Mr Boo
bagi setiap jam tangan yang dijual?
A RM40 C RM70
B RM65 D RM75
Katakunci : Komisen yang Mr Boo perolehi
200
100
20
20 200 100 = RM40
J awapan : A
8 Mr Lim gets a commission of 10% for every watch he
sells. If the price of each watch is RM240, how much
commission will he earn for a watch?
Mr Lim mendapat komisen sebanyak 10% bagi setiap
jam tangan yang dijual. Jika harga setiap jam tangan
ialah RM240, berapakah komisen yang akan diperoleh
oleh Mr Lim bagi setiap jam tangan yang dijual?
A RM24 C RM44
B RM29 D RM59
J awapan :
9 A bank paid an interest of 2.5% per annum. If Mr Ooi
deposited RM1 160 in the bank for a year, how much money
did Mr Ooi have after one year?
Sebuah bank membayar faedah sebanyak 2.5% setiap tahun.
Jika Mr Ooi menyimpan RM1 160 ke dalam bank itu selama
setahun, berapakah wang yang didapati oleh Mr Ooi selepas
setahun?
A RM1 234 C RM1 204
B RM1 224 D RM1 189
Langkah 1 : Kira faedah Mr Ooi dapat
1160
100
5 . 2
2.5 1 160 100 = RM29
Langkah 2 : Kira jumlah wang Mr Ooi dapat selepas setahun
RM1 160 + RM29 = RM1 189 J awapan : D
9 A bank paid an interest of 1.2% per annum. If Mr
Joseph deposited RM1 000 in the bank for a year, how
much money did Mr Joseph have after one year?
Sebuah bank membayar faedah sebanyak 1.2% setiap
tahun. Jika Mr Joseph menyimpan RM1 000 ke dalam
bank itu selama setahun, berapakah wang yang
didapati oleh Mr Joseph selepas setahun?
A RM1 012 C RM1 037
B RM1 032 D RM1 042
J awapan :
10 During public holiday, 25% of 2 000 visitors at Muzium
Negara were children. How many children visited Muzium
Negara on that day?
A 545 C 515
B 530 D 500
Katakunci : Jumlah kanak-kanak yang melawat muzium
2000
100
25
25 2 000 100 = 500
J awapan : D
10 During public holiday, 40% of 1 840 visitors at
Muzium Negara were children. How many children
visited Muzium Negara on that day?
A 736 C 766
B 761 D 786
J awapan :
11 The price of a computer is RM3 420. A television is 10%
more expensive than the computer. Find the price of the
television.
A 3 759 C 3 761
B 3 760 D 3 762
Langkah 1 : Kira harga 10% lebih mahal daripada computer
3420
100
10
10 3420 100 = RM342
Langkah 2 : Kira harga sebuah televisyen
RM3 420 + RM342 = RM3 762 J awapan : D
11 The price of a computer is RM2 510. A television is
30% more expensive than the computer. Find the price
of the television.
Harga bagi sebuah komputer ialah RM2 510. Harga
sebuah televisyen pula adalah 30% lebih mahal
daripada komputer. Cari harga sebuah televisyen.
A 3 260 C 3 262
B 3 261 D 3 263
J awapan :

38
015/1 2013 Maths Catch Network www.maths-catch.com [Lihat halaman sebelah]
SULIT
USAHA +DOA+TAWAKAL
MATHS Catch

12 Nazmi is 20% heavier than his brother. If Nazmi's brother
weighs 50 kg, what is the mass of Nazmi?
A 60 kg C 66 kg
B 63 kg D 68 kg
Langkah 1 : Kira 20% lebih berat daripada adiknya
50
100
20
20 50 100 = 10 kg
Langkah 2 : Kira berat badan Nazmi
50 kg + 10 kg = 60 kg J awapan : A
12 Hisyam is 20% heavier than his brother. If Hisyam's
brother weighs 55 kg, what is the mass of Hisyam?
Hisyam adalah 20% lebih berat daripada adiknya. Jika
berat badan adik Hisyam ialah 55 kg, apakah berat
badan Hisyam?
A 71 kg C 66 kg
B 67 kg D 72 kg
J awapan :
13 Mr Wee bought a sofa set for RM4 460. He sold the sofa set
at a profit of 15%. How much did he sell the sofa set?
A RM5 128 C RM5 126
B RM5 129 D RM5 127
Langkah 1 : Kira 15% keuntungan Mr Wee dapat
4460
100
15
15 4 460 100 = RM669
Langkah 2 : Kira harga set sofa yang dijual oleh Mr Wee
RM4 460 + RM669 = RM5 129 J awapan : B
13 Mr Kong bought a sofa set for RM3 450. He sold the
sofa set at a profit of 30%. How much did he sell the
sofa set?
Mr Kong membeli sebuah set sofa yang berharga
RM3 450. Dia menjual set sofa itu dengan 30%
keuntungan. Berapakah harga set sofa yang dijual oleh
Mr Kong?
A RM4 482 C RM4 483
B RM4 484 D RM4 485
J awapan :
14 There are 792 pupils in a school. 198 of them are boys. What
is the percentage of girls in the school?
A 95% C 25%
B 75% D 10%
Langkah 1 : Kira jumlah pelajar perempuan
792 198 = 594 murid
Langkah 2 : Kira peratusan murid perempuan
100
792
594
594 100 792 = 75%
J awapan : B
14 There are 480 pupils in a school. 240 of them are boys.
What is the percentage of girls in the school?
Terdapat 480 murid-murid di sebuah sekolah. 240
daripada mereka ialah lelaki. Apakah peratusan murid
perempuan di sekolah itu?
A 65% C 51%
B 85% D 50%
J awapan :
15 Encik Nazir's yearly income is RM72 500. If Encik Nazir has
to pay income tax of 4.8% from his yearly income, how much
does he need to pay for income tax?
A RM3 480 C RM3 500
B RM3 485 D RM3 525
Katakunci : Cukai pendapatan yang Encik Nazir bayar
72500
100
8 . 4
4.8 72 500 100 = RM3 480
J awapan : A
15 Mr Lee's yearly income is RM47 750. If Mr Lee has to
pay income tax of 1.2% from his yearly income, how
much does he need to pay for income tax?
A RM573 C RM603
B RM578 D RM618
J awapan :
16 Mei Yee bought 3 of fresh milk. She used 1 290 m of it to
make a cake. What is the percentage of fresh milk did she
use?
A 50% C 43%
B 45% D 25%
Katakunci : Peratusan susu segar yang digunakan
100
3000
1290
1 290 100 3 000 = 43% J awapan : C
16 Nurhayati bought 4 of fresh milk. She used 2 560 m
of it to make a cake. What is the percentage of fresh
milk did she use?
A 95% C 75%
B 80% D 64%
J awapan :
17 Diagram 2 shows the selling price of a refrigerator and a
television.

Diagram 2

Mr Kelvin received a discount on each of the items. He paid a
total amount of RM1 788. What is the discount on the price of
the television?
A 35% C 25%
B 5% D 20%
17 Diagram 2 shows the selling price of a refrigerator and
a television.
Rajah 2 menunjukkan harga jualan sebuah peti sejuk
dan televisyen.

Diagram 2
Rajah 2


39
015/1 2013 Maths Catch Network www.maths-catch.com [Lihat halaman sebelah]
SULIT
USAHA +DOA+TAWAKAL
MATHS Catch

Langkah 1 : Kira 45% diskaun untuk peti sejuk
1420
100
45
45 1 420 100 = RM639
Langkah 2 : Kira harga sebuah peti sejuk selepas diskaun
RM1 420 RM639 = RM781
Langkah 3 : Kira harga televisyen selepas diskaun
RM1 788 RM781 = RM1 007
Langkah 4 : Kira diskaun bagi televisyen
1007 1060
100
?
=
100
1060
1007
? =
? = 1 007 100 1 060
? = 95%
100% - 95% = 5% J awapan : B
Mr Lim received a discount on each of the items. He
paid a total amount of RM1 750. What is the discount
on the price of the television?
Mr Lim menerima diskaun bagi setiap barang tersebut.
Dia membayar sejumlah RM1 750. Berapakah diskaun
untuk harga televisyen?
A 30% C 10%
B 25% D 50%
J awapan :
18 Diagram 3 shows the total number of balls in a box. There are
black, brown and green balls.

Diagram 3

The black balls are
2
5
of the total number of balls. There are
494 brown balls. The remaining are green balls. What
percentage of the balls in the box is green colour?
A 10 C 8
B 55 D 80
Langkah 1 : Kira jumlah bola berwarna hitam
2
5
950 2 950 5 = 380 biji bola
Langkah 2 : Kira jumlah bola berwarna hijau
950 380 494 = 76 biji bola
Langkah 3 : Kira peratusan bola berwarna hijau
% 8 100
950
76
= J awapan : C
18 Diagram 3 shows the total number of balls in a box.
There are purple, red and brown balls.
Rajah 3 menunjukkan jumlah bola dalam sebuah kotak.
Terdapat bola-bola yang berwarna ungu, merah dan
jingga.

Diagram 3

The purple balls are
1
5
of the total number of balls.
There are 288 red balls. The remaining are brown balls.
What percentage of the balls in the box is brown
colour?
Bola berwarna ungu adalah
1
5
daripada jumlah bola
itu. Bilangan bola yang berwarna merah ialah 288 biji.
Selebihnya ialah bola-bola berwarna jingga.
Berapakah peratusan bola-bola dalam kotak itu
berwarna jingga?
A 75 C 35
B 60 D 16
J awapan :
19 Table 1 shows the sales of durian in three days.
Day
Number of durian
prepared
Number of
durian sold
Monday 161 147
Tuesday 489 154
Wednesday 460 60% of durian prepared
Calculate the total numbers of durian were not sold in these
three days.
A 533 C 349
B 519 D 14
Langkah 1 : Kira jumlah durian yang dijual pada hari rabu
460
100
60
60 460 100 = 276 biji
Langkah 2 : Kira jumlah durian yang tidak dijual pada ketiga-tiga
hari
Isnin : 161 147 = 14 biji
Selasa : 489 154 = 335 biji
Rabu : 460 276 = 184 biji
Langkah 3 : Kira jumlah durian yang tidak dijual dalam tempoh tiga
hari
14 + 335 + 184 = 533 biji
J awapan : A
19 Table 1 shows the sales of durian in three days.
Day
Number of durian
prepared
Number of
durian sold
Friday
Jumaat
425 341
Saturday
Sabtu
473 462
Sunday
Ahad
155
40% of durian
prepared
40% daripada
durian yang
disediakan
Calculate the total numbers of durian were not sold in
these three days.
Hitungkan jumlah durian yang tidak dijual dalam
tempoh tiga hari itu.
A 188 C 104
B 95 D 84
J awapan :

40
015/1 2013 Maths Catch Network www.maths-catch.com [Lihat halaman sebelah]
SULIT
USAHA +DOA+TAWAKAL
MATHS Catch

20 Diagram 4 shows the number of balls in two boxes, P and Q.

Diagram 4

Safwan takes some balls from box P and 35% of the balls
from box Q. The total number of balls has taken is 547. What
is the percentage of balls taken from box P?
A 10 C 60
B 20 D 90
Langkah 1 : Kira jumlah bola yang diambil dari kotak Q
860
100
35
35 860 100 = 301
Langkah 2 : Kira jumlah bola yang diambil dari kotak P
547 301 = 246
Langkah 3 : Kira peratusan bola yang diambil dari kotak P
100
410
246
246 100 410 = 60%
J awapan : C


20 Diagram 4 shows the number of balls in two boxes, P
and Q.
Rajah 4 menunjukkan bilangan bola dalam dua buah
kotak P dan Q.

Diagram 4
Rajah 4

Salim takes some balls from box P and 40% of the
balls from box Q. The total number of balls has taken is
595. What is the percentage of balls taken from box P?
Salim mengambil sejumlah bola dari kotak P dan 40%
bola dari kotak Q. Jumlah bola yang diambil oleh
Salim ialah 595 biji. Berapakah peratusan bola yang
telah diambil dari kotak P?
A 80 C 45
B 55 D 25
J awapan :
BAHAGIAN 2
2.1 (A) INPUT learning & 2.1 (B) OUTPUT learning PAPER 2
INPUT OUTPUT
1
Convert 3
8
10
to percentage.
Tukar 3
8
10
kepada peratusan.
[1 mark]
[1 markah]
Langkah 1 : Tukarkan 3
8
10
kepada pecahan tidak wajar
3
8
10

10
8 + 3 10
=
10
38

Langkah 2 : Kira peratusan
100
10
38
38 100 10 = 380%
J awapan : 380%
1
Convert 1
6
10
to percentage.
Tukar 1
6
10
kepada peratusan.
[1 mark]
[1 markah]
J awapan :
2
Convert
693
100
to percentage.
Tukar
693
100
kepada peratusan.
[1 mark]
[1 markah]
Katakunci : Tukar kepada peratusan
100
100
693
693 100 100 = 693%
J awapan : 693%
2
Convert
421
100
to percentage.
Tukar
421
100
kepada peratusan.
[1 mark]
[1 markah]
J awapan :
3 Convert 190% to a decimal.
Tukar 190% kepada nombor perpuluhan.
[1 mark]
Katakunci : Tukar kepada perpuluhan
9 . 1
100
190
=
J awapan : 1.9
3 Convert 170% to a decimal.
Tukar 170% kepada nombor perpuluhan.
[1 mark]
J awapan :
4 Convert 1.62 to percentage.
Tukar 1.62 kepada peratusan.
[1 mark]
4 Convert 1.6 to percentage.
Tukar 1.6 kepada peratusan.
[1 mark]

41
015/1 2013 Maths Catch Network www.maths-catch.com [Lihat halaman sebelah]
SULIT
USAHA +DOA+TAWAKAL
MATHS Catch

Katakunci : Tukar kepada peratusan
1.62 100 = 162%
J awapan : 162%
J awapan :
5
Express 3
3
5
as a percentage.
Nyatakan 3
3
5
sebagai peratusan.
[1 mark]
Langkah 1 : Tukarkan 3
3
5
kepada pecahan tidak wajar
3
3
5

5
3 + 3 5
=
5
18

Langkah 2 : Kira peratusan
100
5
18
18 100 5 = 360%
J awapan : 360%
5
Express 3
1
10
as a percentage.
Nyatakan 3
1
10
sebagai peratusan.
[1 mark]
J awapan :
6 140 195% =
[2 mark]
Katakunci : Hasil darab dan hasil bahagi
100
195
140 140 195 100 = 273 J awapan : 273
6 110 130% =
[2 mark]
[2 markah]
J awapan :
7 60% of RM3 600 =
[2 mark]
Katakunci : Hasil darab dan hasil bahagi
3600
100
60
60 3 600 100 = RM2 160
J awapan : 2 160
7 40% of RM3 120 =
40% daripada RM3 120 =
[2 mark]
[2 markah]
J awapan :
8 55% of 6 kg = __________ g
[2 mark]
Langkah 1 : Tukarkan 6 kg kepada unit g
6 1 000 = 6 000 g
Langkah 2 : Selesaikan hasil darab dan hasil bahagi
6000
100
55
55 6 000 100 = 3 300 g
(Exam Tip : 1 kg = 1 000 g) J awapan : 3 300
8 30% of 7 kg = __________ g
30% daripada 7 kg = __________ g
[2 mark]
[2 markah]
J awapan :
9 10% out of 160 minutes =
[2 mark]
Katakunci : Hasil darab dan hasil bahagi
160
100
10
10 160 100 = 16 minit
J awapan : 16 minit
9 10% out of 130 minutes =
10% daripada 130 minit =
[2 mark]
[2 markah]
J awapan :
10 80% of 330 apples in a box are fresh. What is the number of
apples which are fresh?
[2 mark]
Katakunci : Bilangan epal yang segar
330
100
80
80 330 100 = 264 biji
J awapan : 264
10 75% of 300 apples in a box are fresh. What is the
number of apples which are fresh?
75% daripada 300 epal dalam sebuah kotak adalah
segar. Apakah bilangan epal yang segar?
[2mark]
[2 markah]
J awapan :
11 Mdm Li Ling received an interest of RM350 after he
deposited a sum of money in a bank for one year. If the bank
paid an interest 3.5% per annum, how much money did Mdm
Li Ling deposit?
[3 mark]
Katakunci : Jumlah wang yang disimpan Puan Li Ling
350 ?
100
5 . 3
=
? = 350 100 3.5
? = RM10 000
J awapan : RM10 000
11 Ms Hui Ming received an interest of RM73 after he
deposited a sum of money in a bank for one year. If the
bank paid an interest 2.5% per annum, how much
money did Ms Hui Ming deposit?
Cik Hui Ming menerima faedah sebanyak RM73
setelah dia telah menyimpan sejumlah wang ke dalam
bank selama setahun. Jika bank membayar 2.5%
faedah setahun, berapakah wang yang telah disimpan
oleh Cik Hui Ming ke dalam bank?
[3 mark]
[3 markah]
J awapan :

42
015/1 2013 Maths Catch Network www.maths-catch.com [Lihat halaman sebelah]
SULIT
USAHA +DOA+TAWAKAL
MATHS Catch

12 Azhari bought 2 shirts for RM30. He sold each shirt for
RM24. What is the profit percentage he makes from the sales
of the shirts?
[3 mark]
Langkah 1 : Kira harga sehelai baju
RM30 2 = RM15
Langkah 2 : Kira harga keuntungan yang Azhari perolehi
RM24 RM15 = RM9
Langkah 3 : Kira peratus keuntungan untuk sehelai baju
100
30
9
9 100 30 = 30%
Langkah 4 : Kira peratus untuk 2 helai baju
30% 2 = 60% J awapan : 60
12 Chee Long bought 4 shirts for RM112. He sold each
shirt for RM49. What is the profit percentage he makes
from the sales of the shirts?
Chee Long membeli 4 helai baju dengan harga RM112.
Dia menjual baju itu dengan harga RM49 sehelai.
Berapakah peratus untung yang diperoleh daripada
jualan baju itu?
[3 mark]
[3 markah]
J awapan :
13
Hazwani has 156 durians. She gives
1
4
of the total number of
durians to her friends. Then, she sells
1
3
of the remainder.
Calculate the percentage of the durians is left.
[3 mark]
Langkah 1 : Kira jumlah durian yang diberi kepada kawan-kawan
156
4
1
1 156 4 = 39
Langkah 2 : Kira jumlah durian yang tinggal
156 39 = 117 biji
Langkah 3 : Kira jumlah durian yang dijual
117
3
1
1 117 3 = 39
Langkah 4 : Kira baki durian yang masih ada
117 39 = 78 biji
Langkah 5 : Kira peratusan durian yang masih ada
100
156
78
78 100 156 = 50%
J awapan : 50
13
Dahiyah has 72 durians. She gives
1
4
of the total
number of durians to her friends. Then, she sells
1
3
of
the remainder. Calculate the percentage of the durians
is left.
Dahiyah ada 72 biji durian. Dia memberi
1
4
daripada
jumlah durian itu kepada kawan-kawannya. Kemudian,
dia menjual
1
3
daripada baki durian itu. Hitungkan
peratusan buah durian yang masih ada.
[3 mark]
[3 markah]
J awapan :
14 Encik Abdullah has 36 the petrol. He sells 10% of the petrol.
How much is the volume, in , of the petrol left?
[3 mark]
Langkah 1 : Kira isipadu petrol yang dijual
36
100
10
10 36 100 = 3.6
Langkah 2 : Kira isipadu petrol yang masih ada
36 3.6 = 32.4 J awapan : 32.4
14 Encik Latif has 29 the petrol. He sells 85% of the
petrol. How much is the volume, in , of the petrol left?
Encik Latif ada 29 petrol. Dia menjual 85% daripada
petrol itu. Berapakah isipadu, dalam , petrol yang
masih ada?
[3 mark]
J awapan :
15 Diagram 1 shows a collection of three types of shapes.


What is the percentage of of the whole collection?
[3 mark]
Langkah 1 : Kira jumlah dan jumlah bentuk
= 6
Jumlah bentuk = 24
Langkah 2 : Kira peratusan
100
24
6
6 100 24 = 25%
J awapan : 25%
15 Diagram 1 shows a collection of three types of shapes.
Rajah 1 menunjukkan koleksi tiga jenis bentuk.

What is the percentage of of the whole collection?
Berapakah peratusan daripada seluruh koleksi
itu?
[3 mark]
[3 markah]
J awapan :

43
015/1 2013 Maths Catch Network www.maths-catch.com [Lihat halaman sebelah]
SULIT
USAHA +DOA+TAWAKAL
MATHS Catch

BAHAGIAN 4
4.0 REFERENCE Contoh Soalan-Soalan Tahun Lepas
Didalam bahagian ketiga ini,merupakan contoh soalan-soalan Klon Peperiksaan Sebenar UPSR (TAHUN 6 SAHAJA) yang boleh
pelajar jadikan sebagai sumber rujukkan.Soalan-soalan ini adalah soalan terpilih yang paling Popular didadalam bab tersebut dan wajar
di dilakukan secara lebih INTENSIF sehingga benar-benar FAHAM.

KUIZ A CLONE UPSR 2004,2006

1 Rajah 1 menunjukkan harga jualan sebuah peti sejuk dan
televisyen.

Rajah 1
Encik Shukor menerima diskaun bagi setiap barang
tersebut. Dia membayar sejumlah RM2 228. Berapakah
diskaun untuk harga televisyen?
A 45% C 15%
B 25% D 10%

2 Rajah 2 menunjukkan harga jualan sebuah peti sejuk dan
televisyen.

Rajah 2
Encik Ibrahim menerima diskaun bagi setiap barang
tersebut. Dia membayar sejumlah RM1 783. Berapakah
diskaun untuk harga televisyen?
A 10% C 15%
B 45% D 30%

3 Rajah 3 menunjukkan harga jualan sebuah peti sejuk dan
televisyen.


Encik Nazir menerima diskaun bagi setiap barang
tersebut. Dia membayar sejumlah RM2 399. Berapakah
diskaun untuk harga televisyen?
A 20% C 5%
B 35% D 45%

4 Rajah 4 menunjukkan harga jualan sebuah peti sejuk dan
televisyen.

Mr Chee menerima diskaun bagi setiap barang tersebut.
Dia membayar sejumlah RM1 996. Berapakah diskaun
untuk harga televisyen?
A 5% C 35%
B 30% D 40%

5 Rajah 5 menunjukkan harga jualan sebuah peti sejuk dan
televisyen.

Encik Malek menerima diskaun bagi setiap barang
tersebut. Dia membayar sejumlah RM2 028. Berapakah
diskaun untuk harga televisyen?
A 10% C 5%
B 50% D 40%

KUIZ B CLONE UPSR 2011

1 Jadual 1 menunjukkan jualan durian dalam tempoh tiga
hari.
Hari
Bilangan
durian yang
disediakan
Bilangan
durian
yang dijual
Jumaat 403 372
Sabtu 429 400
Ahad 480
15% daripada
durian yang
disediakan
Hitungkan jumlah durian yang tidak dijual dalam tempoh
tiga hari itu.
A 437 C 468
B 60 D 31

2 Jadual 2 menunjukkan jualan durian dalam tempoh tiga
hari.
Hari
Bilangan durian
yang disediakan
Bilangan durian
yang dijual
Khamis 345 210
Jumaat 330 323
Sabtu 160
90% daripada
durian yang
disediakan
Hitungkan jumlah durian yang tidak dijual dalam tempoh
tiga hari itu.
A 142 C 23
B 135 D 158

3 Jadual 3 menunjukkan jualan durian dalam tempoh tiga
hari.
Hari
Bilangan durian
yang disediakan
Bilangan durian
yang dijual
Selasa 211 151
Rabu 454 145
Khamis 100
30% daripada
durian yang
disediakan
Hitungkan jumlah durian yang tidak dijual dalam tempoh
tiga hari itu.
A 439 C 369
B 379 D 60

44
015/1 2013 Maths Catch Network www.maths-catch.com [Lihat halaman sebelah]
SULIT
USAHA +DOA+TAWAKAL
MATHS Catch1.0 Teknik dan Strategi Bagaimana Menjawab Soalan Wang (Money)
Sebelum memulakan untuk menjawab sesuatu Soalan pelajar dinasihatkan membuat ANALISIS sesuatu Soalan terlebih dahulu.ANALISIS
ini mengandungi 4 bahagian utama iaitu:
A. Memahami kehendak Soalan
B. Mengenal pasti maklumat penting
C. Mengetahui OPERASI yang perlu digunakan
D. Mengetahui PENYELESAIAN yang perlu dilakukan

CHAPTER 5: MONEY / WANG
Exam Year: Mathematics TAHUN 6 2013
Reference: The analysis is base on last 12 year National UPSR exam paper 2000-2012
Disclaimer/Penafian:
The exam tips provided are base on pure forecast and assumptions. Maths Catch Network and www.maths-
catch.com will not be liable for any inaccuracy of the information. Students are not encouraged to rely 100%
on the tips to score in UPSR exams. Students are advised to study hard for their exam. Students can use the
tips as a guide. All the materials have not gone for been proof reading or editing process.

QUESTION 1
QUESTION 2

45
015/1 2013 Maths Catch Network www.maths-catch.com [Lihat halaman sebelah]
SULIT
USAHA +DOA+TAWAKAL
MATHS Catch


QUESTION 3
QUESTION 4

46
015/1 2013 Maths Catch Network www.maths-catch.com [Lihat halaman sebelah]
SULIT
USAHA +DOA+TAWAKAL
MATHS Catch

BAHAGIAN 2
2.0 (A) INPUT learning & 2.0 (B) OUTPUT learning PAPER 1
INPUT OUTPUT
1 RM34 231 RM625.30 + RM8 922.50 =
A RM33 605.70 C RM43 153.50
B RM42 528.20 D RM43 778.80
Langkah 1: Selesaikan operasi tolak
RM34 231.00
RM 625.30
RM33 605.70
Langkah 2: Selesaikan operasi tambah
RM33 605.70
+ RM 8 922.50
RM42 528.20
J awapan : B
1 RM55 077 RM587.20 + RM4 392.20 =
A RM59 469.20 C RM60 056.40
B RM54 489.80 D RM58 882
J awapan :
2 (RM4 373 + RM46.80) 8 =
A RM4 427.80 C RM35 030.80
B RM4 747.40 D RM35 358.40
Langkah 1: Selesaikan operasi tambah dalam kurungan
RM 4 373.00
+ RM 46.80
RM 4 419.80
Langkah 2: Selesaikan operasi darab
RM 4 419.80
x 8
RM35 358.40
J awapan : D
2 (RM3 993 + RM99.80) 5 =
A RM4 097.80 C RM20 064.80
B RM4 492 D RM20 464
J awapan :
3 (RM461.70 4) (RM96 8) =
A RM768 C RM1 846.80
B RM1 078.80 D RM2 614.80

Langkah 1: Selesaikan operasi darab dalam kurungan
RM 461.70 RM 96
x RM 4 x 8
RM 1846.80 RM 768
Langkah 2: Selesaikan operasi tolak
RM 1846.80
- RM 768.00
RM 1078.80
J awapan : B
3 (RM908.80 9) (RM46 5) =
A RM8 409.20 C RM7 949.20
B RM8 179.20 D RM230
J awapan :
4 6 shirts and a watch cost RM1 069.80. The watch costs
RM577.80. Find the cost of a shirt.
6 pakaian dan sebuah jam tangan bernilai RM1 069.80. Jam
tangan bernilai RM577.80. Cari harga sehelai pakaian.
A RM92 C RM83
B RM82 D RM93

Kata kunci: 6 pakaian + jam tangan = RM 1069.80
Langkah 1: Diberi harga jam tangan = RM577.80, maka Harga 6
pakaian= RM 1069.80 - RM577.80 = RM 492
Langkah 2: Harga bagi satu pakaian = RM 4926 =RM82.
J awapan : B
4 4 shirts and a watch cost RM1 104.50. The watch costs
RM818.90. Find the cost of a shirt.
4 pakaian dan sebuah jam tangan bernilai
RM1 104.50. Jam tangan bernilai RM818.90. Cari
harga sehelai pakaian.
A RM82.40 C RM71.40
B RM72.40 D RM81.40
J awapan :
5 Tharwati earned RM4 930 a month. She spent RM100 on electric
and water, RM350 on rental, RM270 on food and saved the rest
every month. How much is her savings in a year?
Tharwati memperoleh RM4 930 setiap bulan. Dia membelanja
RM100 pada elektrik dan air, RM350 pada sewa, RM270 pada
makanan dan yang lebihnya disimpan setiap bulan. Berapakah
simpanannya dalam setahun?
A RM4 210 C RM46 310
B RM8 420 D RM50 520

Kata kunci: 1 tahun = 12 bulan
Langkah 1: Kira simpanan Tharwati dalam sebulan
=RM4 930 RM100 RM350 - RM270 =RM 4 210.
Langkah 2: Kira simpanan Tharwati dalam setahun
= RM4 210 x 12 bulan = RM50 520.
J awapan : D
5 Rafidah earned RM4 580 a month. She spent RM80 on
electric and water, RM310 on rental, RM200 on food
and saved the rest every month. How much is her
savings in a year?
Rafidah memperoleh RM4 580 setiap bulan. Dia
membelanja RM80 pada elektrik dan air, RM310 pada
sewa, RM200 pada makanan dan yang lebihnya
disimpan setiap bulan. Berapakah simpanannya dalam
setahun?
A RM3 990 C RM43 890
B RM7 980 D RM47 880
J awapan :

47
015/1 2013 Maths Catch Network www.maths-catch.com [Lihat halaman sebelah]
SULIT
USAHA +DOA+TAWAKAL
MATHS Catch

6 Jumanah has RM81 050 in her bank account while her husband
has RM2 824.10 more than her. How much money do Jumanah
and her husband have in their bank account?
Jumanah mempunyai RM81 050 dalam akaun banknya manakala
suaminya mempunyai RM2 824.10 lebih daripadanya. Berapakah
jumlah wang yang Jumanah dan suaminya terdapat di dalam
akaun bank mereka?
A RM159 275.90 C RM164 924.10
B RM78 225.90 D RM83 874.10
Langkah 1: Diberi, suaminya mempunyai RM2 824.10 lebih dari
Jumanah, maka wang suami
=RM81 050 + RM2 824.10 = RM83 874.10.
Langkah 2: Soalan mahu jumlah wang bagi kedua-duanya; =
RM83 874.10 + RM81 050 = RM164 924.10.
J awapan : C

6 Sharmaya has RM55 860 in her bank account while her
husband has RM9 599.10 less than her. How much money
do Sharmaya and her husband have in their bank account?
Sharmaya mempunyai RM55 860 dalam akaun banknya
manakala suaminya mempunyai RM9 599.10 kurang
daripadanya. Berapakah jumlah wang yang Sharmaya dan
suaminya terdapat di dalam akaun bank mereka?
A RM46 260.90 C RM65 459.10
B RM121 319.10 D RM102 120.90
J awapan :
7 A dictionary costs RM52.40. Abadi gets a discount of RM4.80 on
each dictionary he buys. How much does he have to pay for 2
dictionaries?
Harga sebuah kamus ialah RM52.40. Abadi mendapat diskaun
RM4.80 ke atas setiap kamus yang dibeli. Berapakah yang perlu
dibayar bagi 2 buah kamus?
A RM47.60 C RM104.80
B RM95.20 D RM114.40


Langkah 1: Harga kamus selepas diskaun ialah
= RM52.40 - RM4.80 = RM 47.60
Langkah 2: Maka, harga bagi 2 kamus selepas diskaun;
= RM 47.60 x 2 = RM95.20.
J awapan : B

7 A dictionary costs RM20.90. Yong Seng gets a
discount of RM4.60 on each dictionary he buys. How
much does he have to pay for 2 dictionaries?
Harga sebuah kamus ialah RM20.90. Yong Seng
mendapat diskaun RM4.60 ke atas setiap kamus yang
dibeli. Berapakah yang perlu dibayar bagi 2 buah
kamus?
A RM16.30 C RM41.80
B RM32.60 D RM51
J awapan :
8 Yong Seng bought 5 chairs at RM18.60 each. He paid RM310.
How much change did he receive?
Yong Seng membeli 5 buah kerusi dengan harga RM18.60 setiap
satu. Dia membayar RM310. Berapakah baki wang yang diterima
oleh Yong Seng?
A RM222 C RM217
B RM225 D RM219
Langkah 1: Harga bagi 5 buah kerusi
= RM 18.60 x 5 = RM 93
Langkah 2: Yong Seng telah membayar sebanyak RM 310, maka
baki yang diterimanya ialah
= RM 310 RM 93 = RM217.

J awapan : C
8 Silmi bought 6 chairs at RM15.50 each. He paid
RM230. How much change did he receive?
Silmi membeli 6 buah kerusi dengan harga RM15.50
setiap satu. Dia membayar RM230. Berapakah baki
wang yang diterima oleh Silmi?
A RM139 C RM145
B RM142 D RM137
J awapan :
9 In January, Ganesan's salary was RM3 540. His salary increased
by RM110 in February. What is Ganesan's total salary in January
and February?
Bagi bulan Januari, gaji Ganesan ialah RM3 540. Gajinya
bertambah RM110 dalam bulan Februari. Apakah jumlah gaji
Ganesan bagi kedua-dua bulan Januari and Februari?
A RM3 650 C RM7 190
B RM7 080 D RM7 300
Langkah 1: Gaji Ganesan pada bulan Februari
= RM3 540 + RM110 = RM3 650.
Langkah 2: Jumlah gaji Ganesan bagi bulan Januari dan Februari
ialah = RM3 540 + RM3 650 = RM7 190.
J awapan : C
9 In January, Ayadi's salary was RM2 820. His salary
increased by RM390 in February. What is Ayadi's total
salary in January and February?
Bagi bulan Januari, gaji Ayadi ialah RM2 820.
Gajinya bertambah RM390 dalam bulan Februari.
Apakah jumlah gaji Ayadi bagi kedua-dua bulan
Januari and Februari?
A RM3 210 C RM5 640
B RM6 030 D RM6 420
J awapan :
10 A bakery shop has sold 9 cakes and each cake costs RM40.60.
What is the cost price for a cake if he earned RM227.70 profit?
Sebuah kedai roti telah menjual 9 biji kek dan setiap satu
berharga RM40.60. Apakah harga kos bagi setiap biji kek jika
dia mendapat RM227.70 keuntungan?
A RM15.30 C RM17.30
B RM16.30 D RM18.30


10 A bakery shop has sold 10 cakes and each cake costs
RM45.60. What is the cost price for a cakes if he
earned RM188 profit?
Sebuah kedai roti telah menjual 10 biji kek dan setiap
satu berharga RM45.60. Apakah harga kos bagi setiap
biji kek jika dia mendapat RM188 keuntungan?
A RM27.80 C RM26.80
B RM29.80 D RM28.80
J awapan :

48
015/1 2013 Maths Catch Network www.maths-catch.com [Lihat halaman sebelah]
SULIT
USAHA +DOA+TAWAKAL
MATHS Catch

Exam tip: Harga jual=Harga kos + untung.
Langkah 1: Diberi, keuntungan bagi 9 kek = RM 227.70, maka
keuntungan untuk 1 kek
= RM 227.70 9 = RM 25.30
Langkah 2: Guna formula: Harga jual=Harga kos + untung.
Untuk mendapat harga kos sebiji kek ialah
= Harga jual untung
= RM 40.60 RM 25.30 = RM 15.30.
J awapan : A
11
Encik Ghani's monthly salary is RM3 700. He spends
1
2
of his
salary and gives
2
5
of the remaining money to his mother. The
remainder is saved. How much is his saving?
Gaji bulanan Encik Ghani ialah RM3 700. Dia membelanjakan
1
2
daripada gajinya dan memberi
2
5
daripada baki gajinya kepada
ibu. Wang selebihnya disimpan. Berapakah jumlah
simpanannya?
A RM1 110 C RM1 850
B RM1 120 D RM2 960
Langkah 1: En Ghani telah membelanjakan
1
2
daripada gajinya
=
1
2
x RM3 700 = RM 1 850.
Langkah 2: Sebanyak
2
5
daripada baki gaji diberi kepada ibunya
=
2
5
x RM 1 850 = 740.
Langkah 3: Wang selebihnya disimpan. Maka jumlah
simpanannya = RM 1 850 RM 740 = RM1 110.
J awapan : A
11 Encik Ibrahim's monthly salary is RM1 700. He spends
3
4
of his salary and gives
4
5
of the remaining money to
his mother. The remainder is saved. How much is his
saving?
Gaji bulanan Encik Ibrahim ialah RM1 700. Dia
membelanjakan
3
4
daripada gajinya dan memberi
4
5

daripada baki gajinya kepada ibu. Wang selebihnya
disimpan. Berapakah jumlah simpanannya?
A RM125 C RM425
B RM1 360 D RM85
J awapan :
12 Table 1 shows two incomplete bills.
Quantity
Kuantiti
Item
Benda
Price per unit
Harga seunit
Price
Harga
5 kg Flour RM1.30 RM6.50
5 kg Sugar
3 packets
3 paket
Coffee

TOTAL
JUMLAH
RM45.90

Quantity Item Price per unit Price
6 tins
6 tin
Milk RM10.20
7 kg
Sugar
Gula

TOTAL RM24.20
The price of a kg of sugar in both bills is the same. Based on the
bills, what is the price of a packet of coffee?
Harga sekilogram gula dalam kedua-dua bil adalah sama.
Berdasarkan kedua-dua bil itu, berapakah harga satu paket
kopi?
A RM9.80 C RM12.30
B RM11.80 D RM29.40

Langkah 1: Daripada bil kedua, harga 7kg gula = RM24.20 -
RM10.20 = RM 14.
Maka harga sepaket gula = RM14 7 = RM 2
Langkah 2: Pada bil pertama, 5 kg gula dibeli, maka jumlah
harga 5 kg gula= RM2 x 5 = RM 10.
Langkah 3:Harga 3 peket kopi dalam bil yang pertama
=RM 45.90 RM 6.50 RM 10 = RM 29.40.
Langkah 4: Maka harga sepeket kopi ialah
=RM 29.403 = RM 9.80.
J awapan : A

12 Table 1 shows two incomplete bills.
Quantity
Kuantiti
Item
Benda
Price per unit
Harga seunit
Price
Harga
5 kg
Flour
Tepung
RM1.30 RM6.50
8 kg
Sugar
Gula

5 packets
5 paket
Coffee
Kopi


TOTAL
JUMLAH
RM70.50

Quantity Item Price per unit Price
7 tins
Milk
Susu
RM13.30
9 kg Sugar
TOTAL RM31.30
The price of a kg of sugar in both bills is the same.
Based on the bills, what is the price of a packet of
coffee?
Harga sekilogram gula dalam kedua-dua bil adalah
sama. Berdasarkan kedua-dua bil itu, berapakah harga
satu paket kopi?
A RM9.60 C RM13.60
B RM11.60 D RM48
J awapan :

49
015/1 2013 Maths Catch Network www.maths-catch.com [Lihat halaman sebelah]
SULIT
USAHA +DOA+TAWAKAL
MATHS Catch

13 Table 2 shows a price list.
Jadual 2 menunjukkan senarai harga.
Item Unit price
Basketball RM41.40
Football RM46.50
What is the total cost of 8 basketballs and 4 footballs?
Apakah jumlah harga bagi 8 biji bola keranjang dan 4 biji bola
sepak?
A RM331.20 C RM186
B RM377.70 D RM517.20

Langkah 1: Harga 1 biji bola keranjang = RM41.40, maka harga
8 biji = RM41.40 x 8 = RM 331.20.
Langkah 2: Harga 1 biji bola sepak = RM46.50, maka harga 4
biji = RM46.50 x 4 = RM 186.00.
Langkah 3: Jumlah harga bagi kesemuanya ialah
= RM 331.20 + RM 186.00 = RM517.20.
J awapan : D
13 Table 2 shows a price list.
Jadual 2 menunjukkan senarai harga.
Item Unit price
Basketball RM23.30
Football RM42.80
What is the total cost of 7 basketballs and 9 footballs?
Apakah jumlah harga bagi 7 biji bola keranjang dan 9
biji bola sepak?
A RM163.10 C RM385.20
B RM205.90 D RM548.30
J awapan :
14 Table 3 shows an incomplete bill.
Jadual 3 menunjukkan satu bil yang tidak lengkap.
Item
Benda
Quantity
Kuantiti
Unit
Price
Harga
seunit
Price
Harga
Pen
Pen
4 RM1.80
Pencil
Pensel
4 RM1.70
Stapler
Stapler
5 RM2.10
Total
Jumlah


Ms Hui Ming bought all the items on the bill. Calculate the total
price that she needed to pay.
Ms Hui Ming membeli semua benda di atas bil. Hitungkan
jumlah yang perlu dibayar oleh Ms Hui Ming.
A RM16.10 C RM19.40
B RM19.10 D RM24.50

Langkah 1: Harga bagi 4 batang pen
=RM1.80 x 4 = RM 7.20
Langkah 2: Harga bagi 4 batang pensel
=RM1.70 x 4 = RM 6.80
Langkah 3:Harga 5 unit stapler
=RM2.10 x 5 = RM 10.50
Langkah 4: Jumlah harga yang dibayar Ms Hui Ming
= RM 7.20 + RM 6.80 + RM 10.50 = RM24.50.
J awapan : D
14 Table 3 shows an incomplete bill.
Jadual 3 menunjukkan satu bil yang tidak lengkap.
Item
Benda
Quantity
Kuantiti
Unit Price
Harga seunit
Price
Harga
Pen
Pen
10 RM2.50
Pencil
Pensel
10 RM0.50
Stapler
Stapler
9 RM2.60
Total
Jumlah


Puan Nina bought all the items on the bill. Calculate
the total price that she needed to pay.
Puan Nina membeli semua benda di atas bil.
Hitungkan jumlah yang perlu dibayar oleh Puan Nina.
A RM32.60 C RM48.90
B RM30.90 D RM53.40
J awapan :
15 Diagram 1 shows the prices of a television and a desktop
computer.
Rajah 1 menunjukkan harga sebuah televisyen dan harga sebuah
komputer.


Hazwan buys one each. He pays by monthly instalment in a year.
How much does he pay for a month?
Hazwan membeli setiap satunya. Dia membayar dengan bayaran
ansuran bulanan selama setahun. Berapakah yang perlu dibayar
dalam sebulan?
A RM1 288.40 C RM966.30
B RM322.10 D RM644.20
15 Diagram 1 shows the prices of a television and a
desktop computer.
Rajah 1 menunjukkan harga sebuah televisyen dan
harga sebuah komputer.


Hanis buys one each. He pays by monthly instalment in
a year. How much does he pay for a month?
Hanis membeli setiap satunya. Dia membayar dengan
bayaran ansuran bulanan selama setahun. Berapakah
yang perlu dibayar dalam sebulan?
A RM405.15 C RM1 215.45
B RM810.30 D RM1 620.60

50
015/1 2013 Maths Catch Network www.maths-catch.com [Lihat halaman sebelah]
SULIT
USAHA +DOA+TAWAKAL
MATHS Catch

Kata kunci: 1 tahun = 12 bulan
Langkah 1: Jumlah harga bagi kedua-dua barangan ialah
= RM2 518.10 + RM1 347.10 = RM3 865.20.
Langkah 2: Hazwan membayar dengan bayaran ansuran selama
1 tahun (1 tahun = 12 bulan). Maka, bayaran ansuran bagi kedua-
dua barangan dalam sebulan ialah
= RM3 865.20 12 = RM322.10.
J awapan : B
J awapan :
16 Diagram 2 shows the prices of three items.
Rajah 2 menunjukkan harga bagi tiga alat elektrik.

Diagram 2
Rajah 2

Mr Lee bought 8 microwave ovens, 10 kettles and a rice cooker.
Calculate the total price that he needed to pay.
Mr Lee membeli 8 buah ketuhar gelombang mikro, 10 buah
cerek and sebuah pemasak nasi. Hitungkan jumlah harga yang
perlu dibayar oleh Mr Lee.
A RM1 065.70 C RM2 250.20
B RM1 541.90 D RM2 428.90

Langkah 1: Harga bagi 8 ketuhar gelombang mikro
=RM170.40 x 8 = RM 1 363.20
Langkah 2: Harga bagi 10 cerek
=RM88.70 x 10 = RM 887.00
Langkah 3:Harga 1 unit periuk nasi = RM178.70
Langkah 4: Jumlah harga yang perlu dibayar Mr Lee
= RM 1 363.20+ RM887.00+ RM178.70= RM2 428.90.
J awapan : D
16 Diagram 2 shows the prices of three items.
Rajah 2 menunjukkan harga bagi tiga alat elektrik.

Diagram 2
Rajah 2

Encik Latif bought 6 microwave ovens, 5 kettles and
10 rice cookers. Calculate the total price that he needed
to pay.
Encik Latif membeli 6 buah ketuhar gelombang mikro,
5 buah cerek and 10 buah pemasak nasi. Hitungkan
jumlah harga yang perlu dibayar oleh Encik Latif.
A RM1 563.80 C RM1 956.80
B RM1 723 D RM2 621.80
J awapan :BAHAGIAN 2
2.1 (A) INPUT learning & 2.1 (B) OUTPUT learning PAPER 2
INPUT OUTPUT
1 RM36 731 RM398.80 + RM5 229.30 =
[2 mark]
[2 markah]

Langkah 1: Selesaikan operasi tolak
RM36 731.00
RM 398.80
RM36 332.20
Langkah 2: Selesaikan operasi tambah
RM36 332.20
+ RM 5 229.30
RM41 561.50

J awapan : RM41 561.50

1 RM47 242 RM684 + RM3 769.70 =
[2 mark]
[2 markah]
J awapan :
2 RM21 086 (RM77 478 10) =
[2 mark]
[2 markah]


Langkah 1: Selesaikan operasi dalam kurungan dahulu
RM77 478 10 = RM7 747.80
Langkah 2: Kemudian, selesaikan operasi tolak
RM21 086.00
- RM 7 747.80
RM13 338.20

J awapan : RM13 338.20

2 RM49 611 (RM79 065 10) =
[2 mark]
[2 markah]
J awapan :

51
015/1 2013 Maths Catch Network www.maths-catch.com [Lihat halaman sebelah]
SULIT
USAHA +DOA+TAWAKAL
MATHS Catch

3 (RM992.50 4) (RM95 9) =
[2 mark]
[2 markah]
Langkah 1: Selesaikan operasi dalam kurungan dahulu
RM 992.50 RM 95
x 4 x 9
RM3 970.00 RM 855
Langkah 2: Kemudian, selesaikan operasi tolak
RM3 970.00
- RM 855.00
RM3 115.00

J awapan : RM3 115
3 (RM846.50 6) (RM14 4) =
[2 mark]
[2 markah]
J awapan :
4 Maimanah earned RM2 530 a month. She spent RM90 on electric
and water, RM380 on rental, RM120 on food and saved the rest
every month. How much is her savings in a year?
Maimanah memperoleh RM2 530 setiap bulan. Dia membelanja
RM90 pada elektrik dan air, RM380 pada sewa, RM120 pada
makanan dan yang lebihnya disimpan setiap bulan. Berapakah
simpanannya dalam setahun?
[3 mark]
[3 markah]
Kata kunci: 1 tahun = 12 bulan
Langkah 1: Jumlah simpanan Maimanah dalam sebulan
= RM2 530 RM90- RM380 RM 120 = RM 2282
Langkah 2: Jumlah simpanan Maimanah dalam setahun ialah
= RM 2282 x 12 bulan = RM23 280.

J awapan : RM23 280
4 Hooi Pheng earned RM4 990 a month. She spent
RM150 on electric and water, RM130 on rental,
RM120 on food and saved the rest every month. How
much is her savings in a year?
Hooi Pheng memperoleh RM4 990 setiap bulan. Dia
membelanja RM150 pada elektrik dan air, RM130
pada sewa, RM120 pada makanan dan yang lebihnya
disimpan setiap bulan. Berapakah simpanannya dalam
setahun?
[3 mark]
[3 markah]
J awapan :
5 Hamimah has RM41 780 in her bank account while her husband
has RM4 368.20 lebih than her. How much money do Hamimah
and her husband have in their bank account?
Hamimah mempunyai RM41 780 dalam akaun banknya
manakala suaminya mempunyai RM4 368.20 lebih lebih
daripadanya. Berapakah jumlah wang yang Hamimah dan
suaminya terdapat di dalam akaun bank mereka?
[3 mark]
[3 markah]
Langkah 1: Suami Hamimah mempunyai RM4 368.20 lebih dari
Hamimah, maka wang suami
= RM41 780 + RM4 368.20 = RM46 148.20
Langkah 2: Soalan mahu jumlah wang bagi kedua-duanya;
= RM46 148.20+ RM41 780 = RM87 928.20.

J awapan : RM87 928.20
5 Sabariah has RM65 660 in her bank account while her
husband has RM7 928 lebih than her. How much
money do Sabariah and her husband have in their bank
account?
Sabariah mempunyai RM65 660 dalam akaun banknya
manakala suaminya mempunyai RM7 928 lebih lebih
daripadanya. Berapakah jumlah wang yang Sabariah
dan suaminya terdapat di dalam akaun bank mereka?
[3 mark]
[3 markah]
J awapan :
6 Table 1 shows the cost price and the selling price of sofa set A.
Sofa set
Set sofa
Cost price
Harga kos
Selling price
Harga jualan
A RM720 RM1 900
Table 1

If Jalaluddin sells 9 sofa set A, calculate the total profit that he
made.
Jika Jalaluddin menjual 9 set sofa A, kira jumlah keuntungan
yang diperoleh oleh Jalaluddin.
[3 mark]
[3 markah]

Kata kunci: Harga jualan=Harga kos + untung.
Langkah 1: Gunakan formula untuk dapatkan keuntungan bagi 1 set
sofa A
= Harga Kos Harga Jualan
=RM1 900 RM720 = RM1 180
Langkah 2: Maka, jumlah keuntungan bagi 9 set sofa A ialah
= RM1 180 x 9 = RM10 620.

J awapan : RM10 620


6 Table 1 shows the cost price and the selling price of
sofa set A.
Sofa set
Set sofa
Cost price
Harga kos
Selling price
Harga jualan
A RM550 RM1 700
Table 1

If Hidayat sells 4 sofa set A, calculate the total profit
that he made.
Jika Hidayat menjual 4 set sofa A, kira jumlah
keuntungan yang diperoleh oleh Hidayat.
[3 mark]
[3 markah]
J awapan :

52
015/1 2013 Maths Catch Network www.maths-catch.com [Lihat halaman sebelah]
SULIT
USAHA +DOA+TAWAKAL
MATHS Catch

7 A dictionary costs RM22.90. Misbah gets a discount of
RM3.50 on each dictionary he buys. How much does he have
to pay for 10 dictionaries?
Harga sebuah kamus ialah RM22.90. Misbah mendapat
diskaun RM3.50 ke atas setiap kamus yang dibeli. Berapakah
yang perlu dibayar bagi 10 buah kamus?
[3 mark]
[3 markah]
Langkah 1: Harga 1 kamus selepas diskaun ialah
= RM22.90- RM3.50 = RM 19.40
Langkah 2: Maka, harga bagi 10 kamus selepas diskaun;
= RM 19.40 x 10 = RM 194.

J awapan : RM194
7 A dictionary costs RM31.20. Asyraf gets a discount of
RM3.10 on each dictionary he buys. How much does
he have to pay for 6 dictionaries?
Harga sebuah kamus ialah RM31.20. Asyraf mendapat
diskaun RM3.10 ke atas setiap kamus yang dibeli.
Berapakah yang perlu dibayar bagi 6 buah kamus?
[3 mark]
[3 markah]
J awapan :
8 Jamaluddin bought 2 chairs at RM21.80 each. He pays
RM380. How much change did he receive?
Jamaluddin membeli 2 buah kerusi dengan harga RM21.80
setiap satu. Dia membayar RM380. Berapakah baki wang
yang diterima oleh Jamaluddin?
[3 mark]
[3 markah]
Langkah 1: Harga 2 buah kerusi dibeli Jamaludin
= RM21.80 x 2 = RM 43.60
Langkah 2: Jamaludin membayar sebanyak RM380, maka baki
wang yang diperoleh untuk membayar harga 2 kerusi:
=RM380 - RM 43.60 = RM336.40.

J awapan : RM336.40
8 Amnan bought 10 chairs at RM12.50 each. He pay
RM150. How much change did he receive?
Amnan membeli 10 buah kerusi dengan harga
RM12.50 setiap satu. Dia membayar RM150.
Berapakah baki wang yang diterima oleh Amnan?
[3 mark]
[3 markah]
J awapan :
9 Diagram 1 shows the prices of a television and a desktop
computer.
Rajah 1 menunjukkan harga sebuah televisyen dan harga
sebuah komputer.

Diagram 1

Luqman buys one each. He pays by monthly instalment in a
year. How much does he pay for a month?
Luqman membeli setiap satunya. Dia membayar dengan
bayaran ansuran bulanan selama setahun. Berapakah yang
perlu dibayar dalam sebulan?
[3 mark]
[3 markah]
Kata kunci: 1 tahun = 12 bulan
Langkah 1: Jumlah harga bagi kedua-dua barangan ialah
= RM2 783.50+ RM1 609.10= RM4 392.60.
Langkah 2: Luqman membayar dengan bayaran ansuran selama 1
tahun (1 tahun = 12 bulan). Maka, bayaran ansuran bagi kedua-dua
barangan dalam sebulan ialah
= RM4 392.60 12 = RM366.05.
J awapan : RM366.05
9 Diagram 1 shows the prices of a television and a
desktop computer.
Rajah 1 menunjukkan harga sebuah televisyen dan
harga sebuah komputer.

Diagram 1

Hanif buys one each. He pays by monthly instalment in
a year. How much does he pay for a month?
Hanif membeli setiap satunya. Dia membayar dengan
bayaran ansuran bulanan selama setahun. Berapakah
yang perlu dibayar dalam sebulan?
[3 mark]
[3 markah]
J awapan :
10 Table 2 shows a price list.
Item
Benda
Unit price
Harga seunit
Basketball
Bola keranjang
RM35
Football
Bola sepak
RM47.80

What is the total cost of 4 basketballs and 2 footballs?
Apakah jumlah harga bagi 4 biji bola keranjang dan 2 biji
bola sepak?
[3 mark]
[3 markah]
10 Table 2 shows a price list.
Item
Benda
Unit price
Harga seunit
Basketball
Bola keranjang
RM48.80
Football
Bola sepak
RM25.90

What is the total cost of 8 basketballs and 6 footballs?
Apakah jumlah harga bagi 8 biji bola keranjang dan 6
biji bola sepak?
[3 mark]
[3 markah]

53
015/1 2013 Maths Catch Network www.maths-catch.com [Lihat halaman sebelah]
SULIT
USAHA +DOA+TAWAKAL
MATHS Catch

Langkah 1: Harga 1 biji bola keranjang = RM35, maka harga 4 biji
= RM35x 4 = RM 140
Langkah 2: Harga 1 biji bola sepak = RM47.80, maka harga 2 biji =
RM47.80 x 2 = RM 95.60
Langkah 3: Jumlah harga bagi kesemuanya ialah
= RM 140+ RM 95.60 = RM235.60.

J awapan : RM235.60
J awapan :
11 Table 3 shows an incomplete bill.
Jadual 3 menunjukkan satu bil yang tidak lengkap.
Item
Benda
Quantity
Kuantiti
Unit Price
Harga seunit
Price
Harga
Pen
Pen
6 RM1.20
Pencil
Pensel
6 RM1.90
Stapler
Stapler
9 RM1.90
Total
Jumlah

Table 3
J adual 3

Puan Norliza bought all the items on the bill. Calculate the
total price that she needed to pay.
Puan Norliza membeli semua benda di atas bil. Hitungkan
jumlah yang perlu dibayar oleh Puan Norliza.
[3 mark]
[3 markah]
Langkah 1: Harga bagi 6 batang pen
=RM1.20 x 6 = RM 7.20
Langkah 2: Harga bagi 6 batang pensel
=RM1.90 x 6 = RM 11.40
Langkah 3:Harga 9 unit stapler
=RM1.90 x 9 = RM 17.10
Langkah 4: Jumlah harga yang dibayar Ms Hui Ming
= RM 7.20 + RM 11.40 + RM 17.10= RM35.70.

J awapan : RM35.70
11 Table 3 shows an incomplete bill.
Jadual 3 menunjukkan satu bil yang tidak lengkap.
Item
Benda
Quantity
Kuantiti
Unit Price
Harga seunit
Price
Harga
Pen
Pen
3 RM1.90
Pencil
Pensel
9 RM1.50
Stapler
Stapler
7 RM1.30
Total
Jumlah

Table 3
J adual 3

Puan Lina bought all the items on the bill. Calculate the
total price that she needed to pay.
Puan Lina membeli semua benda di atas bil. Hitungkan
jumlah yang perlu dibayar oleh Puan Lina.
[3 mark]
[3 markah]
J awapan :
12 Diagram 2 shows the prices of three items.
Rajah 2 menunjukkan harga bagi tiga alat elektrik.

Diagram 2
Rajah 2

Mr Raju bought 9 microwave ovens, 4 kettles and a rice
cooker. Calculate the total price that he needed to pay.
Mr Raju membeli 9 buah ketuhar gelombang mikro, 4 buah
cerek and sebuah pemasak nasi. Hitungkan jumlah harga
yang perlu dibayar oleh Mr Raju.
[3 mark]
[3 markah]
Langkah 1: Harga bagi 9 ketuhar gelombang mikro
=RM167.10x 9 = RM 1 503.90
Langkah 2: Harga bagi 4 cerek
=RM72.10x 4 = RM 288.40
Langkah 3:Harga 1 unit periuk nasi = RM192.50
Langkah 4: Jumlah harga yang perlu dibayar Mr Raju,
= RM1 503.90+ RM 288.40+RM192.50=RM1 984.80.

J awapan : RM1 984.80


12 Diagram 2 shows the prices of three items.
Rajah 2 menunjukkan harga bagi tiga alat elektrik.

Diagram 2
Rajah 2

Mr Ganesh bought 2 microwave ovens, 9 kettles and 8
rice cookers. Calculate the total price that he needed to
pay.
Mr Ganesh membeli 2 buah ketuhar gelombang mikro,
9 buah cerek and 8 buah pemasak nasi. Hitungkan
jumlah harga yang perlu dibayar oleh Mr Ganesh.
[3 mark]
[3 markah]
J awapan :

54
015/1 2013 Maths Catch Network www.maths-catch.com [Lihat halaman sebelah]
SULIT
USAHA +DOA+TAWAKAL
MATHS Catch

13 Diagram 3 shows the price of a ping-pong paddle and a ping-
pong ball.
Rajah 3 menunjukkan harga sebatang raket pingpong dan
sebiji bola pingpong.

Diagram 3
Rajah 3

Jabir has RM44. He buys a ping-pong paddle and 7 ping-pong
balls. How much money does he left?
Jabir ada RM44. Dia membeli sebatang raket pingpong dan 7
biji bola pingpong. Berapakah baki wang Jabir?
[3 mark]
[3 markah]


Langkah 1:Harga bagi 1 batang raket pingpong =RM29
Langkah 2:Harga bagi 7 biji bola pingpong=RM1 x 7=RM7
Langkah 3:Jumlah harga kedua-dua barang
=RM29+RM7= RM 36
Langkah 4: Jabir membayar sebanyak RM44, maka baki wang Jabir
= RM 44-RM 36 = RM 8.

J awapan : RM8
13 Diagram 3 shows the price of a ping-pong paddle and a
ping-pong ball.
Rajah 3 menunjukkan harga sebatang raket pingpong
dan sebiji bola pingpong.

Diagram 3
Rajah 3

Silmi has RM20. He buys a ping-pong paddle and 5
ping-pong balls. How much money does he left?
Silmi ada RM20. Dia membeli sebatang raket pingpong
dan 5 biji bola pingpong. Berapakah baki wang Silmi?
[3 mark]
[3 markah]
14 The monthly income of Chandran's father and mother is
RM4 990 and RM1 400 respectively. They spend a total of
RM4 216.50 in this month. How much money do they left?
Pendapatan bulanan bapa dan ibu Chandran ialah RM4 990
dan RM1 400 masing-masing. Mereka berbelanja sejumlah
RM4 216.50 dalam bulan ini. Berapakah baki wang yang
tertinggal?
[3 mark]
[3 markah]
Langkah 1:Kira jumlah pendapatan bagi ibu dan bapa Chandran =
RM4 990 + RM1 400 = RM6 390
Langkah 2:Mereka telah berbelanja sebanyak RM4 216.50, maka
baki wang yang tinggal
= RM6 390 - RM4 216.50 = RM2 173.50.

J awapan : RM2 173.50
14 The monthly income of Kok Eng's father and mother is
RM2 590 and RM1 280 respectively. They spend a
total of RM3 643 in this month. How much money do
they left?
Pendapatan bulanan bapa dan ibu Kok Eng ialah
RM2 590 dan RM1 280 masing-masing. Mereka
berbelanja sejumlah RM3 643 dalam bulan ini.
Berapakah baki wang yang tertinggal?
[3 mark]
[3 markah]
J awapan :

BAHAGIAN 4
4.0 REFERENCE Contoh Soalan-Soalan Tahun Lepas
Didalam bahagian ketiga ini,merupakan contoh soalan-soalan Klon Peperiksaan Sebenar UPSR (TAHUN 6 SAHAJA) yang boleh
pelajar jadikan sebagai sumber rujukkan.Soalan-soalan ini adalah soalan terpilih yang paling Popular didadalam bab tersebut dan wajar
di dilakukan secara lebih INTENSIF sehingga benar-benar FAHAM.

KUIZ A
1 Rajah 1 menunjukkan harga bagi tiga alat elektrik.

Rajah 1

Encik Azman membeli 8 buah ketuhar gelombang mikro,
2 buah cerek and 2 buah pemasak nasi. Hitungkan
jumlah harga yang perlu dibayar oleh Encik Azman.
[3 markah]


2 Rajah 2 menunjukkan harga bagi tiga alat elektrik.

Rajah 2

Mr Kong membeli 2 buah ketuhar gelombang mikro,
sebuah cerek and 5 buah pemasak nasi. Hitungkan
jumlah harga yang perlu dibayar oleh Mr Kong.
[3 markah]


55
015/1 2013 Maths Catch Network www.maths-catch.com [Lihat halaman sebelah]
SULIT
USAHA +DOA+TAWAKAL
MATHS Catch

3 Rajah 3 menunjukkan harga bagi tiga alat elektrik.

Rajah 3

Mr Ganesh membeli 9 buah ketuhar gelombang mikro, 8
buah cerek and 10 buah pemasak nasi. Hitungkan jumlah
harga yang perlu dibayar oleh Mr Ganesh.
[3 markah]

4 Rajah 4 menunjukkan harga bagi tiga alat elektrik.

Rajah 4

Mr Jason membeli sebuah ketuhar gelombang mikro, 3
buah cerek and 2 buah pemasak nasi. Hitungkan jumlah
harga yang perlu dibayar oleh Mr Jason.
[3 markah]

5 Rajah 5 menunjukkan harga bagi tiga alat elektrik.

Rajah 5

Encik Rahman membeli 10 buah ketuhar gelombang
mikro, 3 buah cerek and 8 buah pemasak nasi. Hitungkan
jumlah harga yang perlu dibayar oleh Encik Rahman.
[3 markah]

KUIZ B
1 Rajah 1 menunjukkan harga sebatang raket pingpong dan
sebiji bola pingpong.

Rajah 1

Seng Kiang ada RM17. Dia membeli sebatang raket
pingpong dan 6 biji bola pingpong. Berapakah baki wang
Seng Kiang?
[3 markah]

2 Rajah 2 menunjukkan harga sebatang raket pingpong dan
sebiji bola pingpong.

Rajah 2

Wooi Keong ada RM42. Dia membeli sebatang raket
pingpong dan 10 biji bola pingpong. Berapakah baki
wang Wooi Keong?
[3 markah]

3 Rajah 3 menunjukkan harga sebatang raket pingpong dan
sebiji bola pingpong.

Rajah 3

Faid ada RM16. Dia membeli sebatang raket pingpong
dan 4 biji bola pingpong. Berapakah baki wang Faid?
[3 markah]

4 Rajah 4 menunjukkan harga sebatang raket pingpong dan
sebiji bola pingpong.

Rajah 4

Hassan ada RM27. Dia membeli sebatang raket
pingpong dan 3 biji bola pingpong. Berapakah baki wang
Hassan?
[3 markah]

5 Rajah 5 menunjukkan harga sebatang raket pingpong dan
sebiji bola pingpong.

Rajah 5

Bahruddin ada RM34. Dia membeli sebatang raket
pingpong dan 10 biji bola pingpong. Berapakah baki
wang Bahruddin?
[3 markah]
56
015/1 2013 Maths Catch Network www.maths-catch.com [Lihat halaman sebelah]
SULIT
USAHA +DOA+TAWAKAL
MATHS Catch


BAHAGIAN 1
1.0 Teknik dan Strategi Bagaimana Menjawab Soalan MASA (Time)
Sebelum memulakan untuk menjawab sesuatu Soalan pelajar dinasihatkan membuat ANALISIS sesuatu Soalan terlebih dahulu.ANALISIS
ini mengandungi 4 bahagian utama iaitu:
A. Memahami kehendak Soalan
B. Mengenal pasti maklumat penting
C. Mengetahui OPERASI yang perlu digunakan
D. Mengetahui PENYELESAIAN yang perlu dilakukan

CHAPTER 6: TIME / MASA
QUESTION 1
QUESTION 2

57
015/1 2013 Maths Catch Network www.maths-catch.com [Lihat halaman sebelah]
SULIT
USAHA +DOA+TAWAKAL
MATHS Catch

BAHAGIAN 2
2.0 (A) INPUT learning & 2.0 (B) OUTPUT learning PAPER 1
INPUT OUTPUT
1 2
3
of 1 year = __________ months
A 7 C 9
B 8 D 10
Exam Tip : 1 tahun = 12 bulan
12
3
2
2 12 3 = 8 bulan
J awapan : B
1 1
4
of 1 year = __________ months
A 3 C 4
B 5 D 2
J awapan :
2 How many years and months are there from September 2009
until June 2013?
Berapakah tahun dan bulan dari September 2009 sehingga
Jun 2013?
A 4 years
4 tahun
B 4 years 1 month
4 tahun 1 bulan
C 3 years 10 months
3 tahun 10 bulan
D 3 years 11 months
3 tahun 11 bulan
Langkah 1 : Kira berapa bulan dari bulan September 2009 hingga
Disember 2009
Sept, Okt, Nov, Dis 4 bulan
Langkah 2 : Kira berapa tahun dari 2010 hingga 2012
2010, 2011, 2012 3 tahun
Langkah 3 : Kira berapa bulan dari Januari 2013 hingga Jun 2013
Jan, Feb, Mac, Apr, Mei, Jun 6 bulan
Langkah 4 : Hasil tambah dari langkah 1 hingga langkah 3
4 bulan + 3 tahun + 6 bulan = 3 tahun 10 bulan
J awapan : C
2 How many years and months are there from November
2011 until April 2015?
Berapakah tahun dan bulan dari November 2011
sehingga April 2015?
A 3 years 8 months
3 tahun 8 bulan
B 3 years 6 months
3 tahun 6 bulan
C 3 years 7 months
3 tahun 7 bulan
D 3 years 9 months
3 tahun 9 bulan
J awapan :
3 Diagram 1 shows two different dates.

Find the duration, in years and months, between the two dates.
A 4 years 4 months
B 4 years 5 months
C 4 years 6 months
D 4 years 7 months
Langkah 1 : Kira berapa bulan dari bulan Oktober 2007 hingga
Disember 2007
Okt, Nov, Dis 3 bulan
Langkah 2 : Kira berapa tahun dari 2008 hingga 2011
2008, 2009, 2010, 2011 4 tahun
Langkah 3 : Kira berapa bulan Januari 2012
Jan 1 bulan
Langkah 4 : Hasil tambah dari langkah 1 hingga langkah 3
3 bulan + 4 tahun + 1 bulan = 4 tahun 4 bulan
J awapan : A
3 Diagram 1 shows two different dates.
Rajah 1 menunjukkan dua tarikh yang berbeza.

Find the duration, in years and months, between the
two dates.
Cari tempoh masa antara dua tarikh itu, dalam tahun
dan bulan.
A 1 year 10 months
1 tahun 10 bulan
B 1 year 11 months
1 tahun 11 bulan
C 2 years
2 tahun
D 2 years 1 month
2 tahun 1 bulan
J awapan :
4 How many months and days are there from 26 June 2008 until
9 December 2008?
A 5 months 14 days
B 6 months 14 days
C 5 months 15 days
D 6 months 15 days
Langkah 1 : Kira berapa hari dari 26 Jun 2008 hingga 30 Jun 2008
26, 27, 28, 29, 30 5 hari
Langkah 2 : Kira berapa bulan dari Julai 2008 hingga November
2008
Julai, Ogos, Sept, Okt, Nov 5 bulan
Langkah 3 : Kira berapa hari dari 1 Disember 2008 hingga 9
Disember 2008
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 9 hari
4 How many months and days are there from 5
November 2009 until 19 September 2010?
Berapakah bilangan bulan dan hari dari 5 November
2009 sehingga 19 September 2010?
A 10 months 16 days
10 bulan 16 hari
B 10 months 15 days
10 bulan 15 hari
C 11 months 16 days
11 bulan 16 hari
D 11 months 15 days
11 bulan 15 hari
J awapan :

58
015/1 2013 Maths Catch Network www.maths-catch.com [Lihat halaman sebelah]
SULIT
USAHA +DOA+TAWAKAL
MATHS Catch

Langkah 4 : Hasil tambah dari langkah 1 hingga langkah 3
5 hari + 5 bulan + 9 hari = 5 bulan 14 hari
J awapan : A
5 Mr Vincent made 3 tables from January 2009 until February
2009. How long did he take to make 3 tables?
Mr Vincent membuat 3 meja dari Januari 2009 sehingga
Februari 2009. Berapa lamakah masa yang diambil oleh Mr
Vincent untuk membuat 3 meja?
A 1 month
1 bulan
B 2 months
2 bulan
C 3 months
3 bulan
D 4 months
4 bulan
Katakunci : Masa yang diambil oleh Mr Vincent untuk membuat 3
meja
Januari dan Februari 2 bulan J awapan : B
5 Encik Latif made 4 tables from September 2011 until
April 2012. How long did he take to make 4 tables?
Encik Latif membuat 4 meja dari September 2011
sehingga April 2012. Berapa lamakah masa yang
diambil oleh Encik Latif untuk membuat 4 meja?
A 8 months
8 bulan
B 9 months
9 bulan
C 10 months
10 bulan
D 11 months
11 bulan
J awapan :
6 Mdm Li Hua took 1 day 10 hours to sew 2 curtains. How long
did she take to make 20 curtains?
Mdm Li Hua mengambil masa 1 hari 10 jam untuk menjahit 2
langsir. Berapa lamakah masa yang diambil oleh Mdm Li
Hua untuk membuat 20 langsir?
A 14 days 3 hours
14 hari 3 jam
B 14 days 4 hours
14 hari 4 jam
C 14 days 5 hours
14 hari 5 jam
D 15 days 4 hours
15 hari 4 jam
( Exam Tip : 1 hari = 24 jam)
Langkah 1 : Keluarkan maklumat penting dari soalan
Jumlah langsir Masa yang diambil
2 langsir 1 hari 10 jam
20 langsir ?
Langkah 2 : Kira berapa lama masa yang diambil oleh Puan Li Hua
untuk membuat 20 langsir
jam 10 hari 1
2
20
20 1 hari 10 jam 2
= 20 hari 200 jam 2
= 10 hari 100 jam
14 hari 4 jam
J awapan : B
6 Puan Aishah took 1 day 20 hours to sew 2 curtains.
How long did she take to make 15 curtains?
Puan Aishah mengambil masa 1 hari 20 jam untuk
menjahit 2 langsir. Berapa lamakah masa yang diambil
oleh Puan Aishah untuk membuat 15 langsir?
A 13 days 17 hours
13 hari 17 jam
B 14 days 18 hours
14 hari 18 jam
C 13 days 19 hours
13 hari 19 jam
D 13 days 18 hours
13 hari 18 jam
J awapan :
7 Akmal and his family went to Thailand for vacation for 1
week 5 days. If they arrived there on 29 August 2010, when
did they back from Thailand?
Akmal dan keluarganya pergi ke negara Thailand untuk
percutian selama 1 minggu 5 hari. Jika mereka tiba di sana
pada 29 Ogos 2010, bilakah mereka balik dari negara
Thailand?
A 9 September 2010
9 September 2010
B 8 September 2010
8 September 2010
C 10 September 2010
10 September 2010
D 11 September 2010
11 September 2010
Exam Tip : 1 minggu = 7 hari
Langkah 1 : Keluarkan maklumat penting dari soalan
a. Bercuti selama 1 minggu 5 hari
b. Tiba di Thailand pada 29 Ogos 2010
c. Bila mereka balik?

7 Saad and his family went to Thailand for vacation for 2
weeks 1 day. If they arrived there on 21 March 2006,
when did they back from Thailand?
Saad dan keluarganya pergi ke negara Thailand untuk
percutian selama 2 minggu 1 hari. Jika mereka tiba di
sana pada 21 Mac 2006, bilakah mereka balik dari
negara Thailand?
A 6 April 2006
6 April 2006
B 5 April 2006
5 April 2006
C 4 April 2006
4 April 2006
D 3 April 2006
3 April 2006
J awapan :

59
015/1 2013 Maths Catch Network www.maths-catch.com [Lihat halaman sebelah]
SULIT
USAHA +DOA+TAWAKAL
MATHS Catch

Langkah 2 : Tukarkan 1 minggu 5 hari kepada hari
(1 7) + 5 = 12 hari
Langkah 3 : Kira berapa haribulan mereka balik dari tarikh 29 Ogos
2010
29, 30, 31, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
9 September 2010
J awapan : A
8 A book fair was held from 30 August 2009 to 12 September
2009. Find the duration of the fair.
A 16 days
B 17 days
C 15 days
D 14 days
Langkah 1 : Kira berapa hari dari 30 Ogos 2009 hingga 31 Ogos
2009
30, 31 2 hari
Langkah 2 : Kira berapa hari dari 1 September 2009 hingga 12
September 2009
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 12 hari
Langkah 3 : Hasil tambah dari langkah 1 hingga langkah 2
2 hari + 12 hari = 14 hari
J awapan : D
8 A book fair was held from 1 October 2006 to 11
October 2006. Find the duration of the fair.
Satu pesta buku telah diadakan dari 1 Oktober 2006 ke
11 Oktober 2006. Cari tempoh pesta itu diadakan.
A 12 days
12 hari
B 11 days
11 hari
C 14 days
14 hari
D 13 days
13 hari
J awapan :
9 A condominium was built on November 2011 and was
completed 20 months later. When was condominium
completed?
A September 2013
B July 2013
C June 2013
D August 2013
Exam Tip : 1 tahun = 12 bulan
Langkah 1 : Tukarkan 20 bulan kepada tahun dan bulan
20 bulan 20 12 = 1 tahun 8 bulan
Langkah 2 : Selesaikan
Nov 2011 hingga Dis 2011 2 bulan
Jan 2012 hingga Dis 2012 1 tahun
Jan 2013 hingga Jun 2013 6 bulan
J awapan : C
9 A condominium was built on August 2005 and was
completed 19 months later. When was condominium
completed?
Sebuah kondominium mula dibina pada Ogos 2005 dan
siap dibina pada 19 bulan kemudian. Bilakah
kondominium itu siap dibina?
A February 2007
Februari 2007
B March 2007
Mac 2007
C April 2007
April 2007
D May 2007
Mei 2007
J awapan :
10 Sivarti went to grandfather's house on 8 September 2011 and
stayed there for 2 weeks. When did she back from her
grandfather's home?
Sivarti pergi ke rumah datuknya pada 8 September 2011 dan
tinggal di sana selama 2 minggu. Bilakah dia balik dari
rumah datuknya?
A 20 September 2011
20 September 2011
B 21 September 2011
21 September 2011
C 23 September 2011
23 September 2011
D 22 September 2011
22 September 2011
Exam Tip : 1 minggu = 7 hari
Langkah 1 : Tukarkan 2 minggu kepada hari
2 7 = 14 hari
Langkah 2 : Kira bila Sivarti balik rumah dari 8 Sept 2011
8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21
21 September 2011
J awapan : B
10 Radhwa went to grandfather's house on 24 February
2007 and stayed there for 1 week 3 days. When did she
back from her grandfather's home?
Radhwa pergi ke rumah datuknya pada 24 Februari
2007 dan tinggal di sana selama 1 minggu 3 hari.
Bilakah dia balik dari rumah datuknya?
A 5 March 2007
5 Mac 2007
B 6 March 2007
6 Mac 2007
C 7 March 2007
7 Mac 2007
D 4 March 2007
4 Mac 2007
J awapan :
11 Amir visits Hong Kong from 29 September 2009 until 5
October 2009. What is the duration of his trip?
Amir melawat Hong Kong dari 29 September 2009 sehingga 5
Oktober 2009. Apakah tempoh lawatan Amir?
A 8 days C 9 days
B 7 days D 10 days


11 Hassan visits Hong Kong from 27 February 2010 until 8
March 2010. What is the duration of his trip?
Hassan melawat Hong Kong dari 27 Februari 2010
sehingga 8 Mac 2010. Apakah tempoh lawatan Hassan?
A 13 days C 11 days
B 12 day D 10 days
J awapan :

60
015/1 2013 Maths Catch Network www.maths-catch.com [Lihat halaman sebelah]
SULIT
USAHA +DOA+TAWAKAL
MATHS Catch

Langkah 1 : Kira berapa hari
29 Sept hingga 30 Sept 2 hari
1 Okt hingga 5 Okt 5 hari
Langkah 2 : Hasil tambah langkah 1
2 hari + 5 hari = 7 hari
J awapan : B
12 Raju is 10 years 10 months old. His sister is 3 years 7 months
older than him. What is his sister's age?
A 14 years 6 months
B 14 years 5 months
C 14 years 7 months
D 14 years 8 months
Exam Tip : 1 tahun = 12 bulan
Langkah 1 : Keluarkan maklumat penting dari soalan
Umur Raju : 10 tahun 10 bulan
Umur kakak Raju : 3 tahun 7 bulan lebih tua dari Raju
Langkah 2 : Kira umur kakak Raju
10 tahun 10 bulan + 3 tahun 7 bulan
= 13 tahun 17 bulan
14 tahun 5 bulan
J awapan : B
12 Sevaraja is 9 years 8 months old. His sister is 3 years 8
months older than him. What is his sister's age?
Sevaraja berumur 9 tahun 8 bulan. Kakaknya adalah 3
tahun 8 bulan lebih tua daripadanya. Apakah umur
kakaknya?
A 13 years 5 months
13 tahun 5 bulan
B 13 years 7 months
13 tahun 7 bulan
C 13 years 4 months
13 tahun 4 bulan
D 13 years 6 months
13 tahun 6 bulan
J awapan :
13
Syazwani is 15 years 10 months old and her brother's age is
3
5

of Syazwani's age. How old is her brother?
A 9 years 6 months
B 9 years 7 months
C 9 years 8 months
D 9 years 9 months
Exam Tip : 1 tahun = 12 bulan

Langkah 1 : Tukarkan 15 tahun 10 bulan kepada bulan
(15 12) + 10 = 190
Langkah 2 : Kira umur adik Syazwani
90 1
5
3
3 190 5 = 114 bulan
Langkah 3 : Tukarkan 114 bulan kepada tahun dan bulan

9 tahun 6 bulan


J awapan : A
13 Dawama is 16 years 8 months old and her brother's age
is
3
4
of Dawama's age. How old is her brother?
Dawama berumur 16 tahun 8 bulan tahun dan umur
adiknya adalah
3
4
daripada umur Dawama. Berapakah
umur adiknya?
A 12 years 8 months
12 tahun 8 bulan
B 12 years 6 months
12 tahun 6 bulan
C 12 years 9 months
12 tahun 9 bulan
D 12 years 7 months
12 tahun 7 bulan
J awapan :
14 Chin Keat took 11 days to complete a school project. His
friend Faiz took 2 days less than Chin Keat to complete the
school project. How long did Faiz take to complete the school
project?
Chin Keat mengambil masa selama 11 hari untuk menyiapkan
projek sekolahnya. Kawannya Faiz pula mengambil masa 2
hari kurang daripada Chin Keat untuk menyiapkan projek
sekolah. Berapa lamakah yang diambil oleh Faiz untuk
menyiapkan projek sekolah?
A 8 days
8 hari
C 10 days
10 hari
B 9 days
9 hari
D 11 days
11 hari
Langkah 1 : Keluarkan maklumat penting dari soalan
a. Chin Keat ambil masa 11 hari
b. Faiz ambil masa 2 hari kurang daripada Chin Keat
Langkah 2 : Kira masa yang diambil oleh Faiz
11 hari 2 hari = 9 hari
J awapan : B
14 Bahauddin took 12 days to complete a school project.
His friend Kannan took 2 days less than Bahauddin to
complete the school project. How long did Kannan take
to complete the school project?
Bahauddin mengambil masa selama 12 hari untuk
menyiapkan projek sekolahnya. Kawannya Kannan
pula mengambil masa 2 hari kurang daripada
Bahauddin untuk menyiapkan projek sekolah. Berapa
lamakah yang diambil oleh Kannan untuk menyiapkan
projek sekolah?
A 9 days
9 hari
C 11 days
11 hari
B 10 days
10 hari
D 12 days
12 hari
J awapan :
9
6
108
114 12
tahun
bulan

61
015/1 2013 Maths Catch Network www.maths-catch.com [Lihat halaman sebelah]
SULIT
USAHA +DOA+TAWAKAL
MATHS Catch

15 Diagram 2 shows the journey Encik Abdullah takes to travel
from place A to place C.

Diagram 2

He leaves place A on 29 April 2007 at 0900 hours passing
through place B to place C. When will he reach place C?
A 8 May 2007
B 9 May 2007
C 7 May 2007
D 6 May 2007
Katakunci : Berapa haribulan En. Abdullah akan sampai di C
9 April hingga 30 April 2 hari
1 Mei hingga 6 Mei 6 hari
6 Mei 2007
J awapan : C


15 Diagram 2 shows the journey Encik Mohammad takes
to travel from place A to place C.
Rajah 2 menunjukkan perjalanan Encik Mohammad
dari tempat A ke tempat C.

Diagram 2
Rajah 2

He leaves place A on 6 August 2006 at 0900 hours
passing through place B to place C. When will he reach
place C?
Dia bertolak dari tempat A pada 6 Ogos 2006 jam
0900 melalui tempat B ke tempat C. Bilakah dia sampai
di tempat C?
A 14 August 2006
14 Ogos 2006
B 17 August 2006
17 Ogos 2006
C 16 August 2006
16 Ogos 2006
D 15 August 2006
15 Ogos 2006

BAHAGIAN 2
2.1 (A) INPUT learning & 2.1 (B) OUTPUT learning PAPER 2
INPUT OUTPUT
1 3
4
of 1 year = __________ months
3
4
daripada 1 tahun = __________ bulan
[2 mark]
Exam Tip : 1 tahun = 12 bulan
12
4
3
3 12 4 = 9 bulan
J awapan : 9
1 5
6
of 1 year = __________ months
5
6
daripada 1 tahun = __________ bulan
[2 mark]
[2 markah]
J awapan :
2 3
4
of 4 years = __________ months
[2 mark]
Exam Tip : 1 tahun = 12 bulan
Langkah 1 : Tukarkan 4 tahun kepada bulan
4 12 = 48 bulan
Langkah 2 : Selesaikan
48
4
3
3 48 4 = 36 bulan
J awapan : 36
2 1
3
of 2 years = __________ months
1
3
daripada 2 tahun = __________ bulan
[2 mark]
[2 markah]
J awapan :
3 How many years and months are there from June 2006 until
March 2008?
Berapakah tahun dan bulan dari Jun 2006 sehingga Mac
2008?
[3 mark]
[3 markah]
Langkah 1 : Kira berapa bulan dari bulan Jun 2006 hingga
Disember 2006
Jun, Julai, Ogos, Sept, Okt, Nov, Dis 7 bulan
Langkah 2 : Kira berapa tahun dari 2007 hingga 2007
2008 1 tahun
Langkah 3 : Kira berapa bulan dari Januari 2008 hingga Mac 2008
Jan, Feb, Mac 3 bulan
Langkah 4 : Hasil tambah dari langkah 1 hingga langkah 3
7 bulan + 1 tahun + 3 bulan = 1 tahun 10 bulan
J awapan : 1 tahun 10 bulan
3 How many years and months are there from December
2007 until December 2010?
Berapakah tahun dan bulan dari Disember 2007
sehingga Disember 2010?
[3 mark]
[3 markah]
J awapan :
4 Find the duration from 24 August 2011 until 9 January 2016.
Cari tempoh masa dari 24 Ogos 2011 sehingga 9 Januari
2016.
[3 mark]

4 Find the duration from 13 October 2005 until 2
September 2007.
Cari tempoh masa dari 13 Oktober 2005 sehingga 2
September 2007.
[3 mark]

62
015/1 2013 Maths Catch Network www.maths-catch.com [Lihat halaman sebelah]
SULIT
USAHA +DOA+TAWAKAL
MATHS Catch

Langkah 1 : Kira berapa hari dari 24 Ogos 2011 hingga 31 Ogos
2011
24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 8 hari
Langkah 2 : Kira berapa bulan dari Sept 2011 hingga Dis 2011
Sept, Okt, Nov, Dis 4 bulan
Langkah 3 : Kira berapa tahun dari 2012 hingga 2015
2012, 2013, 2014, 2015 4 tahun
Langkah 4 : Kira berapa hari dari 1 Jan 2016 hingga 9 Jan 2016
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 9 hari
Langkah 5 : Hasil tambah dari langkah 1 hingga langkah 4
8 hari + 4 bulan + 4 tahun + 9 hari
= 4 tahun 4 bulan 17 hari
J awapan : 4 tahun 4 bulan 17 hari
J awapan :
5 Basyir is 2 years 1 month old. His sister is 9 years 3 months
older than him. What is his sister's age?
Basyir berumur 2 tahun 1 bulan. Kakaknya adalah 9 tahun 3
bulan lebih tua daripadanya. Apakah umur kakaknya?
[3 mark]
Langkah 1 : Keluarkan maklumat penting dari soalan
Umur Basyir : 2 tahun 1 bulan
Umur kakak Basyir : 9 tahun 3 bulan lebih tua dari Basyir
Langkah 2 : Kira umur kakak Basyir
9 tahun 3 bulan + 2 tahun 1 bulan
= 11 tahun 4 bulan
J awapan : 11 tahun 4 bulan
5 Arafat is 7 years 6 months old. His sister is 4 years 5
months older than him. What is his sister's age?
Arafat berumur 7 tahun 6 bulan. Kakaknya adalah 4
tahun 5 bulan lebih tua daripadanya. Apakah umur
kakaknya?
[3 mark]
[3 markah]
J awapan :
6
Basirah is 14 years 7 months old and her brother's age is
4
7
of
Basirah's age. How old is her brother?
Basirah berumur 14 tahun 7 bulan tahun dan umur adiknya
adalah
4
7
daripada umur Basirah. Berapakah umur adiknya?
[3 mark]
Exam Tip : 1 tahun = 12 bulan
Langkah 1 : Tukarkan 14 tahun 7 bulan kepada bulan
(14 12) + 7 = 175 bulan
Langkah 2 : Kira umur adik Syazwani
175
7
4
4 175 7 = 100 bulan
Langkah 3 : Tukarkan 100 bulan kepada tahun dan bulan


8 tahun 4 bulan


J awapan : 8 tahun 4 bulan
6 Zafirah is 15 years 5 months old and her brother's age
is
3
5
of Zafirah's age. How old is her brother?
Zafirah berumur 15 tahun 5 bulan tahun dan umur
adiknya adalah
3
5
daripada umur Zafirah. Berapakah
umur adiknya?
[3 mark]
[3 markah]
J awapan :
7 Diagram 1 shows the time when Najwa started and ended her
piano lesson on saturday night.
Rajah 1 menunjukkan masa mula dan masa tamat pelajaran
piano Najwa pada malam hari sabtu.


How long did Najwa take to finish her piano lesson?
Berapa lamakah masa yang digunakan oleh Najwa untuk
menamatkan pelajaran piano?
[3 mark]
Langkah 1 : Keluarkan maklumat penting dari soalan
Masa mula : 1.55 pm
Masa tamat : 3.55 pm
Langkah 2 : Kira berapa lama Najwa bermain piano
3.55 p.m 1.55 p.m = 2 jam
J awapan : 2 jam
7 Diagram 1 shows the time when Komala started and
ended her piano lesson on saturday night.
Rajah 1 menunjukkan masa mula dan masa tamat
pelajaran piano Komala pada malam hari sabtu.


How long did Komala take to finish her piano lesson?
Berapa lamakah masa yang digunakan oleh Komala
untuk menamatkan pelajaran piano?
[3 mark]
J awapan :
8
4
96
100 12
tahun
bulan

63
015/1 2013 Maths Catch Network www.maths-catch.com [Lihat halaman sebelah]
SULIT
USAHA +DOA+TAWAKAL
MATHS Catch

8 Mooi Peng took 1 hour 10 minutes to do her homework. Mooi
Peng finished her homework at 4.10 p.m.. What time did she
start doing homework?
Mooi Peng mengambil masa 1 jam 10 minit untuk membuat
kerja rumah. Mooi Peng menghabiskan kerja rumah pada
waktu 4.10 p.m.. Apakah masa dia mula membuat kerja
rumah?
[3 mark]
[3 markah]
Langkah 1 : Keluarkan maklumat penting dari soalan
Masa yang diambil = 1 jam 10 minit
Waktu untuk menghabiskan kerja = 4.10 p.m
Langkah 2 : Tukarkan 4.10 p.m ke sistem 24 jam
4.10 p.m Pukul 1610
Langkah 2 : Kira masa mula Mooi Peng buat kerja rumah
1610 1 jam 10 minit = Pukul 1500
3.00 p.m
J awapan : 3.00 p.m.
8 Marinah took 1 hour 40 minutes to do her homework.
Marinah finished her homework at 10.35 p.m.. What
time did she start doing homework?
Marinah mengambil masa 1 jam 40 minit untuk
membuat kerja rumah. Marinah menghabiskan kerja
rumah pada waktu 10.35 p.m.. Apakah masa dia mula
membuat kerja rumah?
[3 mark]
[3 markah]
J awapan :
9 Table 1 shows the time taken by Syukur to complete his
assignment.
Jadual 1 menunjukkan masa yang diambil oleh Syukur untuk
menyiapkan kerja sekolahnya.
Subject
Mata pelajaran
Time taken
Masa yang diambil
English
Bahasa Inggeris
1 jam 10 minit
Bahasa Malaysia
Bahasa Malaysia
2
3
hour
2
3
jam
Table 1
J adual 1

Syukur starts doing his assignment at 8.50 p.m.. At what time
does Syukur finish doing his assignment?
Syukur mula membuat kerja sekolahnya pada pukul 8.50 p.m..
Pada pukul berapakah Syukur selesai menyiapkan kerja
sekolahnya?
[3 mark]
[3 markah]
Exam Tip : 1 jam = 60 minit
Langkah 1 : Tukarkan
2
3
jam kepada minit
60
3
2
2 60 3 = 40 minit
Langkah 2 : Kira masa yang diambil untuk menyiapkan Bahasa
Inggeris dan Bahasa Malaysia
1 jam 10 minit + 40 minit = 1 jam 50 minit
Langkah 3 : Kira pukul berapakah Syukur selesai menyiapkan kerja
sekolah
8.50 p.m + 1 jam 50 minit = 10.40 p.m
J awapan : 10.40 p.m.
9 Table 1 shows the time taken by Adib to complete his
assignment.
Jadual 1 menunjukkan masa yang diambil oleh Adib
untuk menyiapkan kerja sekolahnya.
Subject
Mata pelajaran
Time taken
Masa yang diambil
English
Bahasa Inggeris
32 minit
Bahasa Malaysia
Bahasa Malaysia
1
5
hour
1
5
jam
Table 1
J adual 1

Adib starts doing his assignment at 2.05 p.m.. At what
time does Adib finish doing his assignment?
Adib mula membuat kerja sekolahnya pada pukul 2.05
p.m.. Pada pukul berapakah Adib selesai menyiapkan
kerja sekolahnya?
[3 mark]
[3 markah]
J awapan :
BAHAGIAN 4
4.0 REFERENCE Contoh Soalan-Soalan Tahun Lepas
Didalam bahagian ketiga ini,merupakan contoh soalan-soalan Klon Peperiksaan Sebenar UPSR (TAHUN 6 SAHAJA) yang boleh
pelajar jadikan sebagai sumber rujukkan.Soalan-soalan ini adalah soalan terpilih yang paling Popular didadalam bab tersebut dan wajar
di dilakukan secara lebih INTENSIF sehingga benar-benar FAHAM.

KUIZ A CLONE UPSR 2007,2009

1 Jadual 1 menunjukkan masa yang diambil oleh Tabin
untuk menyiapkan kerja sekolahnya.
Mata pelajaran Masa yang diambil
Bahasa Inggeris 1 jam 14 minit
Bahasa Malaysia
1
4
jam
Jadual 1

Tabin mula membuat kerja sekolahnya pada pukul 8.15
p.m.. Pada pukul berapakah Tabin selesai menyiapkan
kerja sekolahnya?
[3 markah]


64
015/1 2013 Maths Catch Network www.maths-catch.com [Lihat halaman sebelah]
SULIT
USAHA +DOA+TAWAKAL
MATHS Catch

2 Jadual 2 menunjukkan masa yang diambil oleh Mahfuz
untuk menyiapkan kerja sekolahnya.
Mata pelajaran Masa yang diambil
Bahasa Inggeris 1 jam 42 minit
Bahasa Malaysia
3
4
jam
Jadual 2

Mahfuz mula membuat kerja sekolahnya pada pukul 8.25
p.m.. Pada pukul berapakah Mahfuz selesai menyiapkan
kerja sekolahnya?
[3 markah]

3 Jadual 3 menunjukkan masa yang diambil oleh Bahir
untuk menyiapkan kerja sekolahnya.
Mata pelajaran Masa yang diambil
Bahasa Inggeris 1 jam 37 minit
Bahasa Malaysia
2
3
jam
Jadual 3

Bahir mula membuat kerja sekolahnya pada pukul 4.40
p.m.. Pada pukul berapakah Bahir selesai menyiapkan
kerja sekolahnya?
[3 markah]

4 Jadual 4 menunjukkan masa yang diambil oleh Hami
untuk menyiapkan kerja sekolahnya.
Mata pelajaran Masa yang diambil
Bahasa Inggeris 1 jam 43 minit
Bahasa Malaysia
4
5
jam
Jadual 4

Hami mula membuat kerja sekolahnya pada pukul 3.45
p.m.. Pada pukul berapakah Hami selesai menyiapkan
kerja sekolahnya?
[3 markah]

5 Jadual 5 menunjukkan masa yang diambil oleh Rasyid
untuk menyiapkan kerja sekolahnya.
Mata pelajaran Masa yang diambil
Bahasa Inggeris 38 minit
Bahasa Malaysia
1
3
jam
Jadual 5

Rasyid mula membuat kerja sekolahnya pada pukul 5.25
p.m.. Pada pukul berapakah Rasyid selesai menyiapkan
kerja sekolahnya?
[3 markah]

6 Jadual 6 menunjukkan masa yang diambil oleh Aisar
untuk menyiapkan kerja sekolahnya.
Mata pelajaran Masa yang diambil
Bahasa Inggeris 47 minit
Bahasa Malaysia
1
2
jam
Jadual 6

Aisar mula membuat kerja sekolahnya pada pukul 4.45
p.m.. Pada pukul berapakah Aisar selesai menyiapkan
kerja sekolahnya?
[3 markah]

7 Jadual 7 menunjukkan masa yang diambil oleh
Irsyaduddin untuk menyiapkan kerja sekolahnya.
Mata pelajaran Masa yang diambil
Bahasa Inggeris 1 jam 6 minit
Bahasa Malaysia
1
2
jam
Jadual 7

Irsyaduddin mula membuat kerja sekolahnya pada pukul
7.00 p.m.. Pada pukul berapakah Irsyaduddin selesai
menyiapkan kerja sekolahnya?
[3 markah]

8 Jadual 8 menunjukkan masa yang diambil oleh Ahmad
untuk menyiapkan kerja sekolahnya.
Mata pelajaran Masa yang diambil
Bahasa Inggeris 1 jam 31 minit
Bahasa Malaysia
3
5
jam
Jadual 8

Ahmad mula membuat kerja sekolahnya pada pukul 6.20
p.m.. Pada pukul berapakah Ahmad selesai menyiapkan
kerja sekolahnya?
[3 markah]

9 Jadual 9 menunjukkan masa yang diambil oleh Jarir
untuk menyiapkan kerja sekolahnya.
Mata pelajaran Masa yang diambil
Bahasa Inggeris 31 minit
Bahasa Malaysia
1
4
jam
Jadual 9

Jarir mula membuat kerja sekolahnya pada pukul 7.10
p.m.. Pada pukul berapakah Jarir selesai menyiapkan
kerja sekolahnya?
[3 markah]

10 Jadual 10 menunjukkan masa yang diambil oleh
Krishnan untuk menyiapkan kerja sekolahnya.
Mata pelajaran Masa yang diambil
Bahasa Inggeris 1 jam 15 minit
Bahasa Malaysia
1
3
jam
Jadual 10

Krishnan mula membuat kerja sekolahnya pada pukul
3.30 p.m.. Pada pukul berapakah Krishnan selesai
menyiapkan kerja sekolahnya?
[3 markah]

65
015/1 2013 Maths Catch Network www.maths-catch.com [Lihat halaman sebelah]
SULIT
USAHA +DOA+TAWAKAL
MATHS CatchBAHAGIAN 1
1.0 Teknik dan Strategi Bagaimana Menjawab Soalan Ukuran Panjang (Length)
Sebelum memulakan untuk menjawab sesuatu Soalan pelajar dinasihatkan membuat ANALISIS sesuatu Soalan terlebih dahulu.ANALISIS
ini mengandungi 4 bahagian utama iaitu:
A. Memahami kehendak Soalan
B. Mengenal pasti maklumat penting
C. Mengetahui OPERASI yang perlu digunakan
D. Mengetahui PENYELESAIAN yang perlu dilakukanCHAPTER 7: LENGTH / UKURAN PANJANG
Exam Year: Mathematics TAHUN 6 2013
Reference: The analysis is base on last 12 year National UPSR exam paper 2000-2012
Disclaimer/Penafian:
The exam tips provided are base on pure forecast and assumptions. Maths Catch Network and www.maths-
catch.com will not be liable for any inaccuracy of the information. Students are not encouraged to rely 100%
on the tips to score in UPSR exams. Students are advised to study hard for their exam. Students can use the
tips as a guide. All the materials have not gone for been proof reading or editing process.

QUESTION 1 QUESTION 2

66
015/1 2013 Maths Catch Network www.maths-catch.com [Lihat halaman sebelah]
SULIT
USAHA +DOA+TAWAKAL
MATHS Catch


BAHAGIAN 2
2.0 (A) INPUT learning & 2.0 (B) OUTPUT learning PAPER 1
INPUT OUTPUT
1 3
5
of 40 km = __________ km
3
5
daripada 40 km = __________ km
A 24 C 29
B 27 D 28
Katakunci : Hasil darab dan hasil bahagi
40
5
3
3 40 5 = 24 km
J awapan : A
1 1
3
of 18 km = __________ km
1
3
daripada 18 km = __________ km
A 13 C 7
B 10 D 6
J awapan :
2 1
6
of 6 m = __________ m
1
6
daripada 6 m = __________ m
A 10 C 3
B 8 D 1
Katakunci : Hasil darab dan hasil bahagi
6
6
1
1 6 6 = 1 m
J awapan : D
2 1
3
of 90 m = __________ m
1
3
daripada 90 m = __________ m
A 40 C 33
B 37 D 30
J awapan :
3
5
3
7
of 70 m = __________ cm
5
3
7
daripada 70 m = __________ cm
A 38 C 380
B 3 800 D 38 000
Exam Tip : 1 m = 100 cm
Langkah 1 : Tukarkan 5
3
7
kepada pecahan tak wajar
5
3
7

( )
7
38
7
3 5 7
=
+

Langkah 2 : Selesaikan
70
7
38
38 70 7 = 380 m
Langkah 3 : Tukarkan 380 m ke unit cm
380 100 = 38 000 cm J awapan : D
3
5
2
7
of 35 m = __________ cm
5
2
7
daripada 35 m = __________ cm
A 18 500 C 1 850
B 18.5 D 185
J awapan :
4
6
7
8
of 48 cm = __________ m
6
7
8
daripada 48 cm = __________ m
A 330 C 3.3
B 33 D 3 300
Exam Tip : 1 m = 100 cm
Langkah 1 : Tukarkan 6
7
8
kepada pecahan tak wajar
6
7
8

( )
8
55
8
7 6 8
=
+

Langkah 2 : Selesaikan
48
8
55
55 48 8 = 330 cm
Langkah 3 : Tukarkan 330 cm ke unit m
330 100 = 3.3 m J awapan : C
4
1
4
5
of 30 cm = __________ m
1
4
5
daripada 30 cm = __________ m
A 0.54 C 54
B 5.4 D 540
J awapan :
5
6
1
2
of 40 cm = __________ mm
6
1
2
daripada 40 cm = __________ mm
5
1
1
2
of 100 cm = __________ mm
1
1
2
daripada 100 cm = __________ mm

67
015/1 2013 Maths Catch Network www.maths-catch.com [Lihat halaman sebelah]
SULIT
USAHA +DOA+TAWAKAL
MATHS Catch

A 2 600 C 2 400
B 1 800 D 1 200
Exam Tip : 1 cm = 10 mm
Langkah 1 : Tukarkan 6
1
2
kepada pecahan tak wajar
6
1
2

( )
2
13
2
1 6 2
=
+

Langkah 2 : Selesaikan
40
2
13
13 40 2 = 260 cm
Langkah 3 : Tukarkan 260 cm ke unit mm
260 10 = 2600 mm J awapan : A
A 2 000 C 1 000
B 1 500 D 500
J awapan :
6
Abu have to paint a 1-metre plank. He finished
1
5
of the
plank. How many length, in cm, of plank has Abu painted?
Abu dikehendaki mengecat 1 meter papan. Dia telah siap
mengecat
1
5
daripada papan tersebut. Berapakah panjang
papan yang telah dicatkan oleh Abu, dalam cm?
A 20 C 26
B 24 D 29
Exam Tip : 1 m = 100 cm
Langkah 1 : Keluarkan maklumat penting dari soalan
a. Abu dikehendaki mengecat 1 m papan
b. Yang telah siap =
1
5
daripada panjang papan
Langkah 2 : Tukarkan 1 m kepada unit cm
1 100 = 100 cm
Langkah 3 : Kira panjang papan yang telah dicatkan oleh Abu
100
5
1
1 100 5 = 20 cm
J awapan : A
6
Faris have to paint a 3-metre plank. He finished
1
5
of the
plank. How many length, in cm, of plank has Faris
painted?
Faris dikehendaki mengecat 3 meter papan. Dia telah
siap mengecat
1
5
daripada papan tersebut. Berapakah
panjang papan yang telah dicatkan oleh Faris, dalam
cm?
A 60 C 64
B 63 D 67
J awapan :
7
Rahman cycles 7 km. His friend cycles
2
7
of the distance
cycled by Rahman. What is the distance, in km, covered by
his friend?
Rahman berbasikal 7 km. Kawannya berbasikal
2
7
daripada
jarak yang dilalui oleh Rahman. Apakah jarak yang dilalui
oleh kawannya, dalam km?
A 2 C 9
B 10 D 8
Langkah 1 : Keluarkan maklumat penting dari soalan
a. Rahman berbasikal = 7 km
b. Kawannya berbasikal =
2
7
daripada jarak Rahman
Langkah 2 : Kira jarak yang dilalui oleh kawan Rahman
7
7
2
2 7 7 = 2 km
J awapan : A
7
Kamaluddin cycles 9 km. His friend cycles
7
9
of the
distance cycled by Kamaluddin. What is the distance, in
km, covered by his friend?
Kamaluddin berbasikal 9 km. Kawannya berbasikal
7
9

daripada jarak yang dilalui oleh Kamaluddin. Apakah
jarak yang dilalui oleh kawannya, dalam km?
A 16 C 8
B 11 D 7
J awapan :
8
Farah is 1 m 44 cm tall. Hema's height is
8
9
of Farah's
height. Find the Hema's height, in cm.
A 128 C 137
B 134 D 138
Langkah 1 : Keluarkan maklumat penting dari soalan
a. Tinggi Farah = 1 m 44 cm
b. Tinggi Hema =
8
9
daripada tinggi Farah
Langkah 2 : Tukarkan 1 m 44 cm ke unit cm
(1 100) + 44 = 144 cm
Langkah 3 : Kira tinggi Hema
8
Munifah is 1 m 53 cm tall. Zahidah's height is
8
9
of
Munifah's height. Find the Zahidah's height, in cm.
Ketinggian Munifah ialah 1 m 53 cm. Ketinggian
Zahidah ialah
8
9
daripada ketinggian Munifah. Cari
ketinggian Zahidah, dalam cm.
A 144 C 139
B 140 D 136
J awapan :

68
015/1 2013 Maths Catch Network www.maths-catch.com [Lihat halaman sebelah]
SULIT
USAHA +DOA+TAWAKAL
MATHS Catch

144
9
8
8 144 9 = 128 cm
J awapan : A
9
A tailor used
3
4
of 20-metre cloth to sew 10 skirts. How
much cloth, in m, did she use?
A 1.5 C 15
B 2.4 D 25
Katakunci : Kain yang telah digunakan
20
4
3
3 20 4 = 15 m
J awapan : C
9
A tailor used
1
2
of 5-metre cloth to sew 7 skirts. How
much cloth, in m, did she use?
A 0.95 C 2.5
B 0.25 D 9.5
J awapan :
10
Hock Keong jogs
2
5
of 3.4 km every day. What is the total
distance, in km, jogged by Hock Keong in August?
A 1.36 C 40.8
B 9.52 D 42.16
Langkah 1 : Kira jarak yang dilalui oleh Hock Keong dalam 1
hari
4 . 3
5
2
2 3.4 5 = 1.36 km
Langkah 2 : Kira jarak yang dilalui oleh Hock Keong dalam bulan
Ogos (31 hari)
31 1.36 = 42.61 km J awapan : D
10
Hadi jogs
4
5
of 1.1 km every day. What is the total
distance, in km, jogged by Hadi in June?
Hadi berjoging
4
5
daripada 1.1 km setiap hari. Apakah
jumlah jarak yang dilalui oleh Hadi dalam bulan Jun,
dalam km?
A 6.16 C 0.88
B 26.4 D 27.28
J awapan :
11 Wire X is 8 m 11 cm long. Wire Y is 201 cm shorter than
wire X. How long, in cm, is
1
5
of wire Y?
A 612 C 132
B 610 D 122
Exam Tip : 1 m = 100 cm
Langkah 1 : Keluarkan maklumat penting dari soalan
a. Panjang dawai X = 8 m 11 cm
b. Panjang dawai Y = 201 cm lebih pendek dari dawai X
c. Berapa panjang
1
5
daripada dawai Y
Langkah 2 : Tukarkan 8 m 11 cm kepada unit cm
(8 100) + 11 = 811 cm
Langkah 3 : Kira panjang dawai Y
811 201 = 610 cm
Langkah 4 : Kira panjang Y daripada
1
5

610
5
1
1 610 5 = 122 cm
J awapan : D
11 Wire X is 9 m 62 cm long. Wire Y is 90 cm shorter than
wire X. How long, in cm, is
1
2
of wire Y?
Dawai X ialah 9 m 62 cm panjang. Dawai Y adalah 90
cm lebih pendek daripada dawai X. Berapakah panjang
1
2
daripada dawai Y, dalam cm?
A 879 C 436
B 440 D 872
J awapan :
12 Table 1 shows the lengths of three roads P, Q and R.
Road Length
P
7
5
of the length of road Q
Q 170 km
R 84 km
What is the total length, in km, of the three roads?
Apakah jumlah panjang ketiga-tiga batang jalan, dalam
km?
A 238 C 408
B 254 D 492
Langkah 1 : Kira panjang P
170
5
7
7 170 5 = 238 km
Langkah 2 : Kira jumlah panjang ketiga-tiga batang jalan
238 + 170 + 84 = 492 km J awapan : D

12 Table 1 shows the lengths of three roads P, Q and R.
Road Length
P
9
5
of the length of road Q
Q 105 km
R 33 km
What is the total length, in km, of the three roads?
Apakah jumlah panjang ketiga-tiga batang jalan, dalam
km?
A 189 C 327
B 294 D 138
J awapan :

69
015/1 2013 Maths Catch Network www.maths-catch.com [Lihat halaman sebelah]
SULIT
USAHA +DOA+TAWAKAL
MATHS Catch

13 Diagram 3 shows the heights of a tree A and tree B.
Rajah 3 menunjukkan ketinggian dua batang pokok A dan
pokok B.

Diagram 3
Rajah 3

What is the height, in cm, of the tree B?
Apakah ketinggian pokok B, dalam cm?
A 368 C 364
B 360 D 366
Exam Tip : 1 m = 100 cm
Langkah 1 : Keluarkan maklumat penting dari soalan
a. Tinggi Pokok A = 4.2 m
b. Ketinggian antara Pokok A dan Pokok B ialah
7
1
daripada Pokok A
c. Berapa tinggi Pokok B?
Langkah 2 : Kira ketinggian antara Pokok A dan Pokok B
2 . 4
7
1
1 4.2 7 = 0.6 m
Langkah 3 : Kira tinggi Pokok B
4.2 0.6 = 3.6 m
Langkah 4 : Tukarkan 3.6 m ke unit cm
3.6 100 = 360 cm J awapan : B
13 Diagram 1 shows the heights of tree A and tree B.
Rajah 1 menunjukkan ketinggian dua pohon pokok A dan
pokok B.

Diagram 1
Rajah 1

What is the height, in cm, of the tree B?
Apakah ketinggian pokok B, dalam cm?
A 130 C 136
B 138 D 139
J awapan :
14 Diagram 4 shows the locations of school X, Y and Z.
Rajah 4 menunjukkan lokasi sekolah X, Y, dan Z.

Diagram 4
Rajah 4

Given the distance between school X and Y is
1
5
of the
distance between school X and Z, calculate the distance, in
km, between school Y and Z.
Diberi jarak di antara sekolah X dan Y adalah
1
5
daripada
jarak di antara sekolah X dan Z, hitung jarak di antara
sekolah Y dan Z, dalam km.
A 25 C 22
B 26 D 20
Langkah 1 : Kira jarak antara X dan Y
25
5
1
1 25 5 = 5 m
Langkah 2 : Kira jarak antara Y dan Z
25 5 = 20 m
J awapan : D14 Diagram 2 shows the locations of school X, Y and Z.
Rajah 2 menunjukkan lokasi sekolah X, Y, dan Z.

Diagram 2
Rajah 2

Given the distance between school X and Y is
1
7
of the
distance between school X and Z, calculate the distance,
in km, between school Y and Z.
Diberi jarak di antara sekolah X dan Y adalah
1
7

daripada jarak di antara sekolah X dan Z, hitung jarak di
antara sekolah Y dan Z, dalam km.
A 37 C 34
B 36 D 30
J awapan :

70
015/1 2013 Maths Catch Network www.maths-catch.com [Lihat halaman sebelah]
SULIT
USAHA +DOA+TAWAKAL
MATHS Catch

15 Diagram 5 shows the positions of four town, P, Q, R and S.

The distance from P to R is 28 km more than the distance
from P to Q. The distance from P to S is
6
7
of the total
distance from Q to R through P. What is the distance, in km,
from P to S?
A 74 C 72
B 82 D 77
Langkah 1 : Keluarkan maklumat penting dari soalan
a. Jarak P ke Q = 28 km
b. Jarak P ke R = 28 km lebih daripada jarak P ke Q
c. Jarak P ke S =
6
7
daripada jumlah jarak Q ke R melalui P
Langkah 2 : Kira jarak P ke R
28 + 28 = 56 km
Langkah 3 : Kira jarak Q ke R melalui P
Jarak P ke Q + Jarak P ke R = 28 + 56
= 84 km
Langkah 4 : Kira jarak P ke S
84
7
6
6 84 7 = 72 km
J awapan : C
15 Diagram 3 shows the positions of four town, P, Q, R and
S.

The distance from P to R is 14 km more than the distance
from P to Q. The distance from P to S is
2
3
of the total
distance from Q to R through P. What is the distance, in
km, from P to S?
Jarak dari P ke R adalah 14 km lebih daripada jarak dari
P ke Q. Jarak dari P ke S adalah
2
3
daripada jumlah
jarak dari Q ke R melalui P. Berapakah jarak P ke S,
dalam km?
A 108 C 116
B 115 D 117
J awapan :
16 Table 2 shows the distance from the houses A, B and C to
the town D.
House Distance
A 4.7 km
B 2
4
5
km
C
800 m less than the total distance from
house A and house B
Table 2

Which of the following diagrams represents the information
in Table 2 correctly?
A

B

C

D

16 Table 2 shows the distance from the houses A, B and C to
the town D.
House Distance
A 3.5 km
B 4
1
8
km
C
900 m less than the total distance from
house A and house B
Which of the following diagrams represents the
information in Table 2 correctly?
A

B

C

D


71
015/1 2013 Maths Catch Network www.maths-catch.com [Lihat halaman sebelah]
SULIT
USAHA +DOA+TAWAKAL
MATHS Catch

Langkah 1 : Tukarkan 2
4
5
km (Jarak rumah B) ke dalam bentuk
perpuluhan
2
4
5

( )
5
4 2 5 +
= 2.8 km
Langkah 2 : Kira jumlah jarak dari rumah A ke B
4.7 + 2.8 = 7.5 km
Langkah 3 : Tukarkan 7.5 km ke unit m
7.5 1000 = 7500 m
Langkah 4 : Kira jarak rumah C
7500 800 = 6700 km
Langkah 5 : Pilih jawapan yang sesuai
Jarak D ke B = 2.8 km
Jarak D ke A = 4.7 km
Jarak D ke C = 6700 m @ 6.7 km
J awapan : A


J awapan :


BAHAGIAN 2
2.1 (A) INPUT learning & 2.1 (B) OUTPUT learning PAPER 2
INPUT OUTPUT
1 3
4
of 8 m = __________ km
[2 mark]
Exam tip : 1 km = 1000 m
Langkah 1 : Selesaikan operasi darab dan bahagi
8
4
3
3 8 4 = 6 m
Langkah 2 : Tukarkan 6 m ke unit km
6 1000 = 0.006 km J awapan : 0.006
1 3
4
of 44 m = __________ km
3
4
daripada 44 m = __________ km
[2 mark]
[2 markah]
J awapan :
2
3
3
4
of 60 m = __________ cm
[2 mark]
Exam Tip : 1 m = 100 cm
Langkah 1 : Tukarkan 3
3
4
kepada pecahan tak wajar
3
3
4

( )
4
15
4
3 3 4
=
+

Langkah 2 : Selesaikan
60
4
15
15 60 4 = 225 m
Langkah 3 : Tukarkan 225 m ke unit cm
225 100 = 22500 cm J awapan : 22 500
2
9
1
3
of 75 m = __________ cm
9
1
3
daripada 75 m = __________ cm
[2 mark]
[2 markah]
J awapan :
3
3
1
7
of 84 m = __________ cm
[2 mark]
Exam Tip : 1 m = 100 cm
Langkah 1 : Tukarkan 3
1
7
kepada pecahan tak wajar
3
1
7

( )
7
22
7
1 3 7
=
+

Langkah 2 : Selesaikan
84
7
22
22 84 7 = 264 m
Langkah 3 : Tukarkan 264 m ke unit cm
264 100 = 26400 cm J awapan : 26 400
3
9
1
2
of 36 m = __________ cm
9
1
2
daripada 36 m = __________ cm
[2 mark]
[2 markah]
J awapan :
4
7
1
5
of 50 cm = __________ mm
7
1
5
daripada 50 cm = __________ mm
[2 mark]
4
8
1
4
of 60 cm = __________ mm
8
1
4
daripada 60 cm = __________ mm
[2 mark]

72
015/1 2013 Maths Catch Network www.maths-catch.com [Lihat halaman sebelah]
SULIT
USAHA +DOA+TAWAKAL
MATHS Catch

Exam Tip : 1 cm = 10 mm
Langkah 1 : Tukarkan 7
1
5
kepada pecahan tak wajar
7
1
5

( )
5
36
5
1 7 5
=
+

Langkah 2 : Selesaikan
50
5
36
36 50 5 = 360 cm
Langkah 3 : Tukarkan 360 cm ke unit mm
360 10 = 3600 mm J awapan : 3 600
J awapan :
5
Zaidan have to paint a 1-metre pole. He finished
1
2
of the pole.
How many length, in cm, of pole has Zaidan painted?
Zaidan dikehendaki mengecat 1 meter tiang. Dia telah siap
mengecat
1
2
daripada tiang tersebut. Berapakah panjang tiang
yang telah dicatkan oleh Zaidan, dalam cm?
[3 mark]
[3 markah]
Exam Tip : 1 m = 100 cm
Langkah 1 : Keluarkan maklumat penting dari soalan
a. Zaidan dikehendaki mengecat 1 m tiang
b. Yang telah siap =
1
2
daripada tiang
Langkah 2 : Tukarkan 1 m kepada unit cm
1 100 = 100 cm
Langkah 3 : Kira panjang tiang yang telah dicatkan oleh Abu
100
2
1
1 100 2 = 50 cm
J awapan : 50
5
Ishak have to paint a 3-metre pole. He finished
1
4
of the
pole. How many length, in cm, of pole has Ishak
painted?
Ishak dikehendaki mengecat 3 meter tiang. Dia telah
siap mengecat
1
4
daripada tiang tersebut. Berapakah
panjang tiang yang telah dicatkan oleh Ishak, dalam
cm?
[3 mark]
[3 markah]
J awapan :
6
Muhsan jogs 5 km. His friend jogs
2
5
of the distance jogged by
Muhsan. Calculate the distance, in km, covered by his friend.
Muhsan berjoging 5 km. Kawannya berjoging
2
5
daripada
jarak yang dilalui oleh Muhsan. Hitung jarak yang dilalui
oleh kawannya, dalam km.
[3 mark]
[3 markah]
Langkah 1 : Keluarkan maklumat penting dari soalan
a. Muhsan berjoging 5 km
b. Kawannya berjoging =
2
5
daripada jarak Muhsan
Langkah 2 : Kira jarak yang dilalui oleh kawan Muhsan
5
5
2
2 5 5 = 2 km
J awapan : 2
6
Ahmad jogs 10 km. His friend jogs
1
2
of the distance
jogged by Ahmad. Calculate the distance, in km,
covered by his friend.
Ahmad berjoging 10 km. Kawannya berjoging
1
2

daripada jarak yang dilalui oleh Ahmad. Hitung jarak
yang dilalui oleh kawannya, dalam km.
[3 mark]
[3 markah]
J awapan :
7
Anita is 1 m 35 cm tall. Sarahs height is
8
9
of Anitas height.
Find the Sarahs height, in cm.
Ketinggian Anita ialah 1 m 35 cm. Ketinggian Sarah ialah
8
9

daripada ketinggian Anita. Cari ketinggian Sarah, dalam cm.
[3 mark]
[3 markah]
Langkah 1 : Keluarkan maklumat penting dari soalan
a. Tinggi Anita = 1 m 35 cm
b. Tinggi Sarah =
8
9
daripada tinggi Anita
Langkah 2 : Tukarkan 1 m 35 cm ke unit cm
(1 100) + 35 = 135 cm
Langkah 3 : Kira tinggi Sarah
7
Marinah is 1 m 44 cm tall. Liyana's height is
7
8
of
Marinah's height. Find the Liyana's height, in cm.
Ketinggian Marinah ialah 1 m 44 cm. Ketinggian
Liyana ialah
7
8
daripada ketinggian Marinah. Cari
ketinggian Liyana, dalam cm.
[3 mark]
[3 markah]
J awapan :

73
015/1 2013 Maths Catch Network www.maths-catch.com [Lihat halaman sebelah]
SULIT
USAHA +DOA+TAWAKAL
MATHS Catch

135
9
8
8 135 9 = 120 cm
J awapan : 120
8 The length of a pipe is 7 m 62 cm. Encik Abdullah cuts the
pipe into 2 equal pieces. Find the length, in cm, of
1
3
of each
piece.
Panjang sebatang paip ialah 7 m 62 cm. Encik Abdullah
memotong paip itu kepada 2 bahagian yang sama. Cari
1
3

daripada panjang setiap bahagian, dalam cm.
[3 mark]
[3 markah]
Langkah 1 : Keluarkan maklumat penting dari soalan
a. Panjang sebatang paip = 7 m 62 cm
b. En. Abdullah memotong paip kepada 2 bahagian
c. Berapa
1
3
daripada panjang setiap bahagian?
Langkah 2 : Tukarkan 7 m 62 cm ke unit cm
(7 100) + 62 = 762 cm
Langkah 3 : Kira panjang setiap bahagian
2
762
762 2 = 381 cm
Langkah 4 : Kira
1
3
daripada setiap bahagian
381
3
1
1 381 3 = 127 cm
J awapan : 127
8 The length of a pipe is 8 m 37 cm. Mr Johan cuts the
pipe into 9 equal pieces. Find the length, in cm, of
2
3
of
each piece.
Panjang sebatang paip ialah 8 m 37 cm. Mr Johan
memotong paip itu kepada 9 bahagian yang sama. Cari
2
3
daripada panjang setiap bahagian, dalam cm.
[3 mark]
[3 markah]
J awapan :
9 Diagram 1 shows the length of a straight line.
Rajah 1 menunjukkan panjang satu garis lurus.

Diagram 1
Rajah 1

The length of XY is
1
5
of the length of XZ. What is the length
of YZ, in m?
Panjang XY ialah
1
5
daripada panjang XZ. Apakah panjang
YZ, dalam m?
[3 mark]
[3 markah]
Langkah 1 : Keluarkan maklumat penting dari soalan
a. Panjang XY =
1
5
daripada panjang XZ
b. Panjang XZ = 65 m
c. Berapa panjang YZ?
Langkah 2 : Kira panjang XY
65
5
1
1 65 5 = 13 m
Langkah 3 : Kira panjang YZ
65 13 = 52 m
J awapan : 52
9 Diagram 1 shows the length of a straight line.
Rajah 1 menunjukkan panjang satu garis lurus.

Diagram 1
Rajah 1

The length of XY is
1
9
of the length of XZ. What is the
length of YZ, in m?
Panjang XY ialah
1
9
daripada panjang XZ. Apakah
panjang YZ, dalam m?
[3 mark]
[3 markah]
J awapan :
10 Diagram 2 shows the locations of school X, Y and Z.
Rajah 2 menunjukkan lokasi sekolah X, Y, dan Z.

Diagram 2

10 Diagram 2 shows the locations of school X, Y and Z.
Rajah 2 menunjukkan lokasi sekolah X, Y, dan Z.

Diagram 2


74
015/1 2013 Maths Catch Network www.maths-catch.com [Lihat halaman sebelah]
SULIT
USAHA +DOA+TAWAKAL
MATHS Catch

Given the distance between school X and Y is
1
6
of the distance
between school X and Z, calculate the distance, in km,
between school Y and Z.
Diberi jarak di antara sekolah X dan Y adalah
1
6
daripada
jarak di antara sekolah X dan Z, hitung jarak di antara
sekolah Y dan Z, dalam km.
[3 mark]
[3 markah]
Langkah 1 : Keluarkan maklumat penting dari soalan
a. Jarak antara sekolah X dan Y =
1
6
daripada jarak antara X
dan Z
b. Jarak antara sekolah X dan Z = 90 m
c. Berapa jarak antara sekolah Y dan Z?
Langkah 2 : Kira jarak antara sekolah X dan Y
90
6
1
1 90 6 = 15 m
Langkah 3 : Kira panjang YZ
90 15 = 75 m J awapan : 75
Given the distance between school X and Y is
1
3
of the
distance between school X and Z, calculate the distance,
in km, between school Y and Z.
Diberi jarak di antara sekolah X dan Y adalah
1
3

daripada jarak di antara sekolah X dan Z, hitung jarak
di antara sekolah Y dan Z, dalam km.
[3mark]
[3 markah]
J awapan :
11 Diagram 3 shows the heights of tree A and tree B.
Rajah 3 menunjukkan ketinggian dua pohon pokok A dan
pokok B.

Diagram 3
Rajah 3

What is the height, in cm, of the tree B?
Apakah ketinggian pokok B, dalam cm?
[3 mark]
[3 markah]
Exam Tip : 1 m = 100 cm
Langkah 1 : Keluarkan maklumat penting dari soalan
a. Tinggi Pokok A = 4.8 m
b. Ketinggian antara Pokok A dan Pokok B ialah
4
3
daripada Pokok A
c. Berapa tinggi Pokok B?
Langkah 2 : Kira ketinggian antara Pokok A dan Pokok B
8 . 4
4
3
3 4.8 4 = 3.6 m
Langkah 3 : Kira tinggi Pokok B
4.8 3.6 = 1.2 m
Langkah 4 : Tukarkan 1.2 m ke unit cm
1.2 100 = 120 cm J awapan : 120
11 Diagram 3 shows the heights of tree A and tree B.
Rajah 3 menunjukkan ketinggian dua pohon pokok A
dan pokok B.

Diagram 3
Rajah 3

What is the height, in cm, of the tree B?
Apakah ketinggian pokok B, dalam cm?
[3 mark]
[3 markah]
J awapan :
12 Table 1 shows the lengths of three roads P, Q and R.
Jadual 1 menunjukkan panjang tiga batang jalan P, Q, dan R.
Road
J alan
Length
Panjang
P
5
3
of the length of road Q
5
3
daripada panjang jalan Q
Q 165 km
R 58 km
Table 1

12 Table 1 shows the lengths of three roads P, Q and R.
Jadual 1 menunjukkan panjang tiga batang jalan P, Q,
dan R.
Road
J alan
Length
Panjang
P
7
5
of the length of road Q
7
5
daripada panjang jalan Q
Q 195 km
R 77 km
Table 1

75
015/1 2013 Maths Catch Network www.maths-catch.com [Lihat halaman sebelah]
SULIT
USAHA +DOA+TAWAKAL
MATHS Catch

What is the total length, in km, of the three roads?
Apakah jumlah panjang ketiga-tiga batang jalan, dalam km?
[3 mark]
[3 markah]
Langkah 1 : Kira panjang jalan P
165
3
5
5 165 3 = 275 km
Langkah 2 : Kira jumlah panjang ketiga-tiga batang jalan
275 + 165 + 58 = 498 km J awapan : 498
What is the total length, in km, of the three roads?
Apakah jumlah panjang ketiga-tiga batang jalan,
dalam km?
[3 mark]
[3 markah]
J awapan :
13 Diagram 4 shows the distance between Yusras house, bakery
shop and school.
Rajah 4 menunjukkan jarak di antara rumah Yusra, kedai roti
dan sekolah.

Diagram 4
Rajah 4

Yusra travelled from her house to school via bakery shop
every day. Find the total distance travelled by her every day if
the distance from bakery shop to school is
5
6
of the distance
from her house to bakery shop.
Yusra bergerak dari rumahnya ke sekolah melalui kedai roti
setiap hari. Cari jumlah jarak yang dilalui oleh Yusra jika
jarak dari kedai roti ke sekolah ialah
5
6
daripada jarak dari
rumahnya ke kedai roti.
[3 mark]
[3 markah]
Langkah 1 : Keluarkan maklumat penting dari soalan
a. Jarak dari rumah Yusra ke kedai roti = 6 km
b. Jarak dari kedai roti ke sekolah =
5
6
daripada jarak dari
rumah Yusra ke kedai roti
Langkah 2 : Kira jarak kedai roti ke sekolah
6
6
5
5 6 6 = 5 km J awapan : 5
13 Diagram 4 shows the distance between Kalaivani's
house, bakery shop and school.
Rajah 4 menunjukkan jarak di antara rumah Kalaivani,
kedai roti dan sekolah.

Diagram 4
Rajah 4

Kalaivani travelled from her house to school via bakery
shop every day. Find the total distance travelled by her
every day if the distance from bakery shop to school is
3
5
of the distance from her house to bakery shop.
Kalaivani bergerak dari rumahnya ke sekolah melalui
kedai roti setiap hari. Cari jumlah jarak yang dilalui
oleh Kalaivani jika jarak dari kedai roti ke sekolah
ialah
3
5
daripada jarak dari rumahnya ke kedai roti.
[3 mark]
[3 markah]
J awapan :

BAHAGIAN 4
4.0 REFERENCE Contoh Soalan-Soalan Tahun Lepas
Didalam bahagian ketiga ini,merupakan contoh soalan-soalan Klon Peperiksaan Sebenar UPSR (TAHUN 6 SAHAJA) yang boleh
pelajar jadikan sebagai sumber rujukkan.Soalan-soalan ini adalah soalan terpilih yang paling Popular didadalam bab tersebut dan wajar
di dilakukan secara lebih INTENSIF sehingga benar-benar FAHAM.

KUIZ A CLONE UPSR 2011
1 Panjang sebatang paip ialah 6 m 60 cm. Encik Ahmad
memotong paip itu kepada 5 bahagian yang sama. Cari
1
2

daripada panjang setiap bahagian, dalam cm.
[3 markah]
2 Panjang sebatang paip ialah 5 m 88 cm. Encik Ibrahim
memotong paip itu kepada 2 bahagian yang sama. Cari
1
6

daripada panjang setiap bahagian, dalam cm.
[3 markah]
3 Panjang sebatang paip ialah 2 m 55 cm. Mr Lim
memotong paip itu kepada 3 bahagian yang sama. Cari
2
5

daripada panjang setiap bahagian, dalam cm.
[3 markah]
4 Panjang sebatang paip ialah 8 m 20 cm. Encik Ibrahim
memotong paip itu kepada 2 bahagian yang sama. Cari
3
5

daripada panjang setiap bahagian, dalam cm.
[3 markah]
5 Panjang sebatang paip ialah 9 m 30 cm. Mr Ganesh
memotong paip itu kepada 5 bahagian yang sama. Cari
1
3

daripada panjang setiap bahagian, dalam cm.
[3 markah]
6 Panjang sebatang paip ialah 6 m 2 cm. Encik Wahid
memotong paip itu kepada 2 bahagian yang sama. Cari
6
7

daripada panjang setiap bahagian, dalam cm.
[3 markah]

76
015/1 2013 Maths Catch Network www.maths-catch.com [Lihat halaman sebelah]
SULIT
USAHA +DOA+TAWAKAL
MATHS Catch


BAHAGIAN 1
1.0 Teknik dan Strategi Bagaimana Menjawab Soalan Jisim (Mass)
Sebelum memulakan untuk menjawab sesuatu Soalan pelajar dinasihatkan membuat ANALISIS sesuatu Soalan terlebih dahulu.ANALISIS
ini mengandungi 4 bahagian utama iaitu:
A. Memahami kehendak Soalan
B. Mengenal pasti maklumat penting
C. Mengetahui OPERASI yang perlu digunakan
Mengetahui PENYELESAIAN yang perlu dilakukan


CHAPTER 8: MASS / JISIM
QUESTION 1
QUESTION 2

77
015/1 2013 Maths Catch Network www.maths-catch.com [Lihat halaman sebelah]
SULIT
USAHA +DOA+TAWAKAL
MATHS Catch

BAHAGIAN 2
2.0 (A) INPUT learning & 2.0 (B) OUTPUT learning PAPER 1
INPUT OUTPUT
1 2
9
of 81 kg = _____ kg
A 9 C 27
B 18 D 36
Katakunci : Hasil darab dan hasil bahagi
81
9
2
2 81 9 = 18 kg J awapan : B
1 1
2
of 8 kg = _____ kg
1
2
daripada 8 kg = _____ kg
A 4 C 12
B 8 D 16
J awapan :
2
5
1
10
5 000 g = _____ kg
A 25.5 C 255
B 26 D 260
Exam Tip : 1 kg = 1000 g
Langkah 1 : Tukarkan 5
1
10
kepada pecahan tak wajar
5
1
10

( )
10
51
10
1 5 10
=
+

Langkah 2 : Selesaikan
5000
10
51
51 5000 10 = 25500 g
Langkah 3 : Tukarkan 25500 g ke unit kg
25500 1000 = 25.5 kg J awapan : A

2 22
7
1 400 g = _____ kg
A 4.4 C 39
B 4.9 D 44
J awapan :
3 Which of the following is false?
A 5
1
11
of 22 kg = 112 kg
B 3
1
11
of 99 kg = 306 kg
C 5
1
8
of 48 kg = 254 kg
D 5
1
4
of 12 kg = 63 kg

Langkah 1 : Tukarkan kepada pecahan tak wajar
A : 5
1
11

( )
11
56
11
1 5 11
=
+

B : 3
1
11

( )
11
34
11
1 3 11
=
+

C : 5
1
8

( )
8
41
8
1 5 8
=
+

D : 5
1
4

( )
4
21
4
1 5 4
=
+

Langkah 2 : Selesaikan
A : 22
11
56
56 22 11 = 112 kg
B : 99
11
34
34 99 11 = 306 kg
C : 48
8
41
41 48 8 = 246 kg
D : 12
4
21
21 12 4 = 63 kg
Langkah 3 : Pilih jawapan yang salah J awapan : C3 Which of the following is false?
Antara yang berikut, yang manakah tidak benar?
A 3
1
8
of 80 kg = 250 kg
B 5
1
7
of 21 kg = 108 kg
C 3
1
4
of 24 kg = 74 kg
D 1
1
11
of 88 kg = 96 kg

J awapan :

78
015/1 2013 Maths Catch Network www.maths-catch.com [Lihat halaman sebelah]
SULIT
USAHA +DOA+TAWAKAL
MATHS Catch

4 Which of the following is the largest?
Antara yang berikut, yang manakah paling besar?
A 5
1
9
63 kg C 2
1
3
6 kg
B 3
1
4
16 kg D 1
1
9
45 kg

Langkah 1 : Tukarkan kepada pecahan tak wajar
A : 5
1
9

( )
9
46
9
1 5 9
=
+

B : 3
1
4

( )
4
13
4
1 3 4
=
+

C : 2
1
3

( )
3
7
3
1 2 3
=
+

D : 1
1
9

( )
9
10
9
1 1 9
=
+

Langkah 2 : Selesaikan
A : 63
9
46
46 63 9 = 322 kg
B : 16
4
13
13 16 4 = 52 kg
C : 6
3
7
7 6 3 = 14 kg
D : 45
9
10
10 45 9 = 50 kg
Langkah 3 : Pilih jawapan yang paling besar J awapan : A
4 Which of the following is the largest?
Antara yang berikut, yang manakah paling besar?
A 3
1
9
72 kg C 4
1
12
144 kg
B 2
1
9
18 kg D 4
1
7
84 kg

J awapan :
5 Diagram 1 shows the mass of a stone.

How many kilograms are
7
3
of the mass of the stone?
Berapa kilogramkah
7
3
daripada jisim batu itu?
A 0.42 C 4.2
B 0.47 D 4.7
Exam Tip : 1 kg = 1000 g
Langkah 1 : Tukarkan 1800 g ke unit kg
1800 1000 = 1.8 kg
Langkah 2 : Kira berapa kg
7
3
daripada jisim batu
8 . 1
3
7
7 1.8 3 = 4.2 kg
J awapan : C
5 Diagram 1 shows the mass of a stone.

How many kilogram is 3
1
8
of the mass of the stone?
Berapa kilogramkah 3
1
8
daripada jisim batu itu?
A 17.5 C 170
B 18 D 175
J awapan :
6
A tank contains 55 kg of sand. Jamaluddin uses
1
11
of it to
repair a road. How many kilograms of sand has been used?
Satu tangki mempunyai 55 kg pasir. Jamaluddin
menggunakan
1
11
daripada pasir itu untuk membaiki jalan.
Berapa kilogramkah pasir yang digunakan?
A 5 C 27
B 16 D 38


6
A tank contains 30 kg of sand. Fadhil uses
2
3
of it to
repair a road. How many kilograms of sand has been
used?
Satu tangki mempunyai 30 kg pasir. Fadhil
menggunakan
2
3
daripada pasir itu untuk membaiki
jalan. Berapa kilogramkah pasir yang digunakan?
A 8 C 20
B 14 D 26
J awapan :

79
015/1 2013 Maths Catch Network www.maths-catch.com [Lihat halaman sebelah]
SULIT
USAHA +DOA+TAWAKAL
MATHS Catch

Langkah 1 : Keluarkan maklumat penting dari soalan
a. 1 tangki = 55 kg pasir
b. Guna
1
11
daripada pasir
Langkah 2 : Kira berapa kg pasir yang digunakan
55
11
1
1 55 11 = 5 kg J awapan : A
7
A container contains 0.8 kg of rice and is
2
3
full. What is the
capacity of the container?
Sebuah bekas mempunyai 0.8 kg beras dan adalah
2
3
penuh.
Apakah muatan bekas itu?
A 1.2 kg C 7 kg
B 1.7 kg D 12 kg
Langkah 1 : Keluarkan maklumat penting dari soalan
a. 1 bekas = 0.8 kg beras
b.
2
3
penuh dengan 0.8 kg
c. Berapa muatan bekas itu?
Langkah 2 : Kira muatan bekas
3
2
8 . 0
2
3
8 . 0
= 0.8 3 2
= 1.2 kg J awapan : A
7
A container contains 1.2 kg of rice and is
1
4
full. What
is the capacity of the container?
Sebuah bekas mempunyai 1.2 kg beras dan adalah
1
4

penuh. Apakah muatan bekas itu?
A 0.43 kg C 4.3 kg
B 0.48 kg D 4.8 kg
J awapan :
8
Mr Wee had a can of clay. The can was
1
6
full and had 0.2 kg
of clay left. He bought 18 cans of new clay. How much clay
did he buy?
Mr Wee mempunyai satu tin tanah liat. Tin itu adalah
1
6
penuh
dengan 0.2 kg tanah liat tertinggal. Dia membeli 18 tin tanah
liat yang baru. Berapakah jumlah tanah liat yang dibeli oleh
Mr Wee?
A 21.6 kg C 211 kg
B 22.1 kg D 216 kg
Langkah 1 : Keluarkan maklumat penting dari soalan
a.
1
6
penuh dengan 0.2 kg
b. Mr Wee beli 18 tin tanah liat yang baru
c. Berapa jumlah tanah liat yang dibelinya?
Langkah 2 : Kira satu tin tanah liat
6
1
2 . 0
1
6
2 . 0
= 0.2 6 1
= 1.2 kg
Langkah 3 : Kira jumlah tanah liat yang dibelinya
1.2 18 = 21.6 kg J awapan : A
8
Encik Hamdan had a can of clay. The can was
2
5
full
and had 1.4 kg of clay left. He bought 20 cans of new
clay. How much clay did he buy?
Encik Hamdan mempunyai satu tin tanah liat. Tin itu
adalah
2
5
penuh dengan 1.4 kg tanah liat tertinggal.
Dia membeli 20 tin tanah liat yang baru. Berapakah
jumlah tanah liat yang dibeli oleh Encik Hamdan?
A 7 kg C 69.5 kg
B 7.05 kg D 70 kg
J awapan :
9
Mr Lee prepares
1
8
of 5.6 kg of fried noodles and keeps it in
10 containers equally. How much fried noodles is in each
container?
Mr Lee menyediakan
1
8
of 5.6 kg mi goreng dan simpankan mi
goreng itu ke dalam 10 bekas secara sama rata. Berapakah
jisim mi goreng di dalam setiap bekas?
A 0.007 kg C 0.07 kg
B 0.057 kg D 0.57 kg
Langkah 1 : Keluarkan maklumat penting dari soalan
a. Mr Lee sediakan
1
8
daripada 5.6 kg mi goreng
b. Mi goreng itu disimpan ke dalam 10 bekas sama rata
c. Berapa jisim mi goreng setiap bekas?
9
Encik Vijay prepares
1
7
of 2.1 kg of fried noodles and
keeps it in 10 containers equally. How much fried
noodles is in each container?
Encik Vijay menyediakan
1
7
of 2.1 kg mi goreng dan
simpankan mi goreng itu ke dalam 10 bekas secara
sama rata. Berapakah jisim mi goreng di dalam setiap
bekas?
A 0.03 kg C 0.3 kg
B 0.53 kg D 5.3 kg
J awapan :

80
015/1 2013 Maths Catch Network www.maths-catch.com [Lihat halaman sebelah]
SULIT
USAHA +DOA+TAWAKAL
MATHS Catch

Langkah 2 : Kira berapa kg mi goreng yang disediakan
6 . 5
8
1
1 5.6 8 = 0.7 kg
Langkah 3 : Kira berapa jisim mi goreng setiap bekas
0.7 10 = 0.07 kg J awapan : C
10 A trolley has the capacity of 3.6 kg. Encik Jabah fills the
trolley with
3
4
full of sand. He then uses
2
3
of the sand to
renovate his house. How much sand had been used?
Sebuah kereta sorong mempunyai muatan 3.6 kg. Encik Jabah
mengisikan kereta sorong itu
3
4
penuh dengan pasir. Dia
kemudiannya menggunakan
2
3
daripada pasir itu untuk
membaiki rumahnya. Berapakah pasir yang telah digunakan?
A 0.8 kg C 1.8 kg
B 1.3 kg D 2.7 kg
Langkah 1 : Keluarkan maklumat penting dari soalan
a. Muatan kereta sorong = 3.6 kg
b. Isi kereta sorong
3
4
penuh dengan pasir
c. Guna
2
3
daripada pasir untuk membaiki rumah
d. Berapa kg pasir yang telah digunakan?
Langkah 2 : Kira muatan kereta sorong selepas diisi pasir
6 . 3
4
3
3 3.6 4 = 2.7 kg
Langkah 3 : Kira berapa kg pasir yang telah digunakan
7 . 2
3
2
2 2.7 3 = 1.8 kg
J awapan : C
10 A trolley has the capacity of 5.2 kg. Encik Azman fills
the trolley with
1
2
full of sand. He then uses
1
2
of the
sand to renovate his house. How much sand had been
used?
Sebuah kereta sorong mempunyai muatan 5.2 kg. Encik
Azman mengisikan kereta sorong itu
1
2
penuh dengan
pasir. Dia kemudiannya menggunakan
1
2
daripada
pasir itu untuk membaiki rumahnya. Berapakah pasir
yang telah digunakan?
A 0.3 kg C 1.3 kg
B 0.8 kg D 2.6 kg
J awapan :
11 Encik Abdullah carries sugar with two 1 260 g containers.
One of it is
1
9
full while the other is
2
3
full. How much sugar is
carried by Encik Abdullah?
Encik Abdullah membawa gula dengan dua bekas 1 260 g.
Satu bekas adalah
1
9
penuh manakala satu yang lain adalah
2
3

penuh. Berapakah gula yang dibawa oleh Encik Abdullah?
A 0.48 kg C 0.14 kg
B 0.98 kg D 1.98 kg
Langkah 1 : Keluarkan maklumat penting dari soalan
a. 2 bekas gula = 1260 g
b. 1 bekas adalah
1
9
penuh daripada 2 bekas gula
c. 1 bekas lagi adalah
2
3
penuh daripada 2 bekas gula
d. Berapa jumlah gula yang dibawa En. Abdullah
Langkah 2 : Tukarkan 1260 g ke unit kg
1260 1000 = 1.26 kg
Langkah 3 : Kira
1
9
penuh daripada 2 bekas gula
26 . 1
9
1
1 1.26 9 = 0.14 kg
Langkah 4 : Kira
2
3
penuh daripada 2 bekas gula
26 . 1
3
2
2 1.26 3 = 0.84 kg
Langkah 5 : Kira jumlah gula yang dibawa En. Abdullah
0.14 + 0.84 = 0.98 kg J awapan : B


11 Mr Christopher carries sugar with two 330 g
containers. One of it is
1
12
full while the other is
1
4
full.
How much sugar is carried by Mr Christopher?
Mr Christopher membawa gula dengan dua bekas 330
g. Satu bekas adalah
1
12
penuh manakala satu yang lain
adalah
1
4
penuh. Berapakah gula yang dibawa oleh Mr
Christopher?
A 0.11 kg C 1.11 kg
B 0.027 kg D 1.61 kg
J awapan :

81
015/1 2013 Maths Catch Network www.maths-catch.com [Lihat halaman sebelah]
SULIT
USAHA +DOA+TAWAKAL
MATHS Catch

12
A box contains
9
10
of 5 kg of red beans. How many kilograms
of red beans do 7 boxes have?
Sebuah kotak boleh menyimpan
9
10
daripada 5 kg kacang
merah. Berapa kilogramkah kacang merah yang boleh
disimpan dengan 7 kotak?
A 31.5 kg C 310 kg
B 32 kg D 315 kg
Langkah 1 : Keluarkan maklumat penting dari soalan
a. 1 kotak boleh simpan
9
10
daripada 5 kg kacang merah
b. Berapa kg yang boleh disimpan dengan 7 kotak
Langkah 2 : Kira berapa kg boleh disimpan dalam 1 kotak
5
10
9
9 5 10 = 4.5 kg
Langkah 3 : Kira berapa kg boleh disimpan dengan 7 kotak
4.5 7 = 31.5 kg
J awapan : A
12
A box contains
11
12
of 7.2 kg of red beans. How many
kilograms of red beans do 8 boxes have?
Sebuah kotak boleh menyimpan
11
12
daripada 7.2 kg
kacang merah. Berapa kilogramkah kacang merah
yang boleh disimpan dengan 8 kotak?
A 5.23 kg C 52.3 kg
B 5.28 kg D 52.8 kg
J awapan :
13
Mdm Kavitha had a packet of spice. The packet was
5
11
full
and had 3 500 g of spice left. She bought 18 packets of new
spice. How much spice did she buy?
Mdm Kavitha mempunyai satu peket serbuk rempah. Peket itu
adalah
5
11
penuh dengan 3 500 g serbuk rempah tertinggal.
Dia membeli 18 peket serbuk rempah yang baru. Berapakah
jumlah serbuk rempah yang dibeli oleh Mdm Kavitha?
A 13.81 kg C 138.6 kg
B 13.86 kg D 139.1 kg
Langkah 1 : Keluarkan maklumat penting dari soalan
a. 1 paket adalah
5
11
penuh dengan 3500 g
b. Dia beli 18 peket serbuk rempah yang baru
c. Berapa jumlah serbuk rempah yang dibelinya?
Langkah 2 : Tukarkan 3500 g ke unit kg
3500 1000 = 3.5 kg
Langkah 3 : Kira berapa kg serbuk rempah tersebut
11
5
5 . 3
5
11
5 . 3
= 3.5 11 5
= 7.7 kg
Langkah 4 : Kira jumlah serbuk rempah yang dibeli
7.7 18 = 138.6 kg J awapan : C
13
Puan Anita had a packet of spice. The packet was
1
2
full
and had 900 g of spice left. She bought 7 packets of
new spice. How much spice did she buy?
Puan Anita mempunyai satu peket serbuk rempah.
Peket itu adalah
1
2
penuh dengan 900 g serbuk rempah
tertinggal. Dia membeli 7 peket serbuk rempah yang
baru. Berapakah jumlah serbuk rempah yang dibeli
oleh Puan Anita?
A 1.26 kg C 12.1 kg
B 1.31 kg D 12.6 kg
J awapan :
14 Diagram 2 shows a bottle of cooking oil.
Rajah 2 menunjukkan satu botol minyak masak.

Diagram 2

Puan Normah bought a bottle of the cooking oil. After a
month, there was
3
7
of the cooking oil left. How much cooking
oil did she use?
Puan Normah membeli satu botol minyak masak itu. Selepas
satu bulan,
3
7
minyak masak masih tinggal. Berapakah minyak
masak yang telah digunakan?
A 0.39 kg C 4.4 kg
B 0.44 kg D 4.9 kg
14 Diagram 2 shows a bottle of cooking oil.
Rajah 2 menunjukkan satu botol minyak masak.

Diagram 2

Puan Azlinda bought a bottle of the cooking oil. After a
month, there was
1
3
of the cooking oil left. How much
cooking oil did she use?
Puan Azlinda membeli satu botol minyak masak itu.
Selepas satu bulan,
1
3
minyak masak masih tinggal.
Berapakah minyak masak yang telah digunakan?
A 0.72 kg C 6.7 kg
B 0.77 kg D 7.2 kg

82
015/1 2013 Maths Catch Network www.maths-catch.com [Lihat halaman sebelah]
SULIT
USAHA +DOA+TAWAKAL
MATHS Catch

Langkah 1 : Keluarkan maklumat penting dari soalan
a. 1 botol minyak masak = 7.7 kg
b.
3
7
minyak masak masih tinggal
c. Berapa minyak masak yang telah digunakan?
Langkah 2 : Kira minyak masak yang masih tinggal
7 . 7
7
3
3 7.7 7 = 3.3 kg
Langkah 3 : Kira minyak masak yang telah digunakan
7.7 3.3 = 4.4 kg
J awapan : C


J awapan :

BAHAGIAN 2
2.1 (A) INPUT learning & 2.1 (B) OUTPUT learning PAPER 2
INPUT OUTPUT
1 1
5
of 80 kg = _____ g
[2 mark]
Exam Tip : 1 kg = 1000 g
Langkah 1 : Selesaikan operasi darab dan operasi bahagi
80
5
1
1 80 5 = 16 kg
Langkah 2 : Tukarkan 16 kg ke unit g
16 1000 = 16000 g J awapan : 16 000
1 3
7
of 35 kg = _____ g
3
7
daripada 35 kg = _____ g
[2 mark]
[2 markah]
J awapan :
2
5
1
12
of 24 kg = _____ g
[2 mark]
Exam Tip : 1 kg = 1000 g
Langkah 1 : Tukarkan 5
1
12
kepada pecahan tak wajar
5
1
12

( )
12
61
12
1 5 12
=
+

Langkah 2 : Selesaikan operasi darab dan operasi bahagi
24
12
61
61 24 12 = 122 kg
Langkah 3 : Tukarkan 122 kg ke unit g
122 1000 = 122000 g J awapan : 122 000
2 9
4
of 24 kg = _____ g
9
4
daripada 24 kg = _____ g
[2 mark]
[2 markah]
J awapan :
3 13
4
of 800 g = _____ kg
[2 mark]
Exam Tip : 1 kg = 1000 g
Langkah 1 : Selesaikan operasi darab dan operasi bahagi
800
4
13
13 800 4 = 2600 g
Langkah 2 : Tukarkan 2600 g ke unit kg
2600 1000 = 2.6 kg J awapan : 2.6
3
5
1
11
of 8 800 g = _____ kg
5
1
11
daripada 8 800 g = _____ kg
[2 mark]
[2 markah]
J awapan :
4 Diagram 1 shows the mass of a brick.
Rajah 1 menunjukkan jisim sebuah bata.

How many kilograms is
1
11
of the mass of the brick?
Berapa kilogramkah
1
11
daripada jisim bata itu?
[2 mark]
Exam Tip : 1 kg = 1000 g
Langkah 1 : Selesaikan operasi darab dan operasi bahagi
4 Diagram 1 shows the mass of a brick.


How many kilograms is 5
1
8
of the mass of the brick?
Berapa kilogramkah 5
1
8
daripada jisim bata itu?
[2 mark]

83
015/1 2013 Maths Catch Network www.maths-catch.com [Lihat halaman sebelah]
SULIT
USAHA +DOA+TAWAKAL
MATHS Catch

11000
11
1
1 11000 11 = 1000 g
Langkah 2 : Tukarkan 1000 g ke unit kg
1000 1000 = 1 kg J awapan : 1
J awapan :
5 Diagram 2 shows a bottle of cooking oil.

Diagram 2
Rajah 2

Puan Fatimah bought a bottle of the cooking oil. After a
month, there was
1
5
of the cooking oil left. How much cooking
oil, in kg, did she use??
[3 mark]
Langkah 1 : Keluarkan maklumat penting dari soalan
a. 1 botol minyak masak = 4 kg
b.
1
5
minyak masak masih tinggal
c. Berapa minyak masak yang telah digunakan?
Langkah 2 : Kira minyak masak yang masih tinggal
4
5
1
1 4 5 = 0.8 kg
Langkah 3 : Kira minyak masak yang telah digunakan
4.0 0.8 = 3.2 kg J awapan : 3.2 kg

5 Diagram 2 shows a bottle of cooking oil.
Rajah 2 menunjukkan satu botol minyak masak.

Diagram 2
Rajah 2

Puan Normah bought a bottle of the cooking oil. After
a month, there was
2
3
of the cooking oil left. How much
cooking oil, in kg, did she use?
Puan Normah membeli satu botol minyak masak itu.
Selepas satu bulan,
2
3
minyak masak masih tinggal.
Berapakah minyak masak, dalam kg, yang telah
digunakan?
[3 mark]
[3 markah]
J awapan :
6
A store contains 66 kg of old papers. Ahmad brings
6
11
of it
for recycling. How many kilograms of paper has been
recycled?
Satu stor mempunyai 66 kg surat khabar lama. Ahmad
membawa
6
11
daripada surat khabar itu untuk kitar semula.
Berapa kilogramkah surat khabar yang dikitar semula?
[3 mark]
Langkah 1 : Keluarkan maklumat penting dari soalan
a. 1 stor ada 66 kg surat khabar
b. Kitar semula =
6
11
daripada surat khabar tersebut
c. Berapa kg surat khabar dikitar semula?
Langkah 2 : Kira berapa kg surat khabar dikitar semula
66
11
6
6 66 11 = 36 kg
J awapan : 36

6
A store contains 24 kg of old papers. Amar brings
3
4
of
it for recycling. How many kilograms of paper has been
recycled?
Satu stor mempunyai 24 kg surat khabar lama. Amar
membawa
3
4
daripada surat khabar itu untuk kitar
semula. Berapa kilogramkah surat khabar yang dikitar
semula?
[3 mark]
[3 markah]
J awapan :
7
Mr Vincent prepares
1
9
of 6.3 kg of cakes and divides it into 5
containers equally. What is the mass, in kg, of cakes is in each
container?
[3 mark]
Langkah 1 : Keluarkan maklumat penting dari soalan
a. Mr Vincent sediakan
1
9
daripada 6.3 kg kek
b. Dibahagikan kepada 5 bekas secara sama rata
c. Berapa jisim kek dalam setiap bekas?
Langkah 2 : Kira berapa kg kek yang telah disediakan
3 . 6
9
1
1 6.3 9 = 0.7 kg
Langkah 3 : Kira berapa jisim kek dalam setiap bekas
0.7 5 = 0.14 kg J awapan : 0.14 kg

7
Mr Tan prepares
3
4
of 5.6 kg of cakes and divides it into
8 containers equally. What is the mass, in kg, of cakes
is in each container?
Mr Tan menyediakan
3
4
of 5.6 kg kek dan bahagikan
kek itu ke dalam 8 bekas secara sama rata. Berapakah
jisim kek, dalam kg, di dalam setiap bekas?
[3 mark]
[3 markah]
J awapan :

84
015/1 2013 Maths Catch Network www.maths-catch.com [Lihat halaman sebelah]
SULIT
USAHA +DOA+TAWAKAL
MATHS Catch

8 A trolley has the capacity of 18.9 kg. Encik Ibrahim fills the
trolley with
2
3
full of fertilizer. He then uses
2
3
of the fertilizer
on his plant. How much fertilizer, in kg, had been used?
[3 mark]
Langkah 1 : Keluarkan maklumat penting dari soalan
a. Muatan kereta sorong = 18.9 kg
b. Isi kereta sorong
2
3
penuh dengan baja
c. Guna
2
3
daripada baja itu
d. Berapa kg baja yang telah digunakan?
Langkah 2 : Kira muatan kereta sorong selepas diisi baja
9 . 18
3
2
2 18.9 3 = 12.6 kg
Langkah 3 : Kira berapa kg baja yang telah digunakan
6 . 12
3
2
2 12.6 3 = 8.4 kg
J awapan : 8.4 kg
8 A trolley has the capacity of 5.5 kg. Mr Chee fills the
trolley with
3
5
full of fertilizer. He then uses
2
3
of the
fertilizer on his plant. How much fertilizer, in kg, had
been used?
Sebuah kereta sorong mempunyai muatan 5.5 kg. Mr
Chee mengisikan kereta sorong itu
3
5
penuh dengan
baja. Dia kemudiannya menggunakan
2
3
daripada baja
itu pada pokoknya. Berapakah baja yang telah
digunakan?
[3 mark]
[3 markah]
J awapan :
9
A box contains
3
10
of 5 kg of grapes. How many kilograms of
grapes do 8 boxes have?
[3 mark]
Langkah 1 : Keluarkan maklumat penting dari soalan
a. 1 kotak boleh simpan
3
10
daripada 5 kg anggur
b. Berapa kg yang boleh disimpan dengan 8 kotak
Langkah 2 : Kira berapa kg boleh disimpan dalam 1 kotak
5
10
3
3 5 10 = 1.5 kg
Langkah 3 : Kira berapa kg boleh disimpan dengan 8 kotak
1.5 8 = 12 kg J awapan : 12 kg
9
A box contains
4
7
of 3.5 kg of grapes. How many
kilograms of grapes do 12 boxes have?
Sebuah kotak boleh menyimpan
4
7
daripada 3.5 kg buah
anggur. Berapa kilogramkah buah anggur yang boleh
disimpan dengan 12 kotak?
[3 mark]
[3 markah]
J awapan :
10 Puan Fatimah had a pack of detergent powder. The pack was
4
5
full and had 0.8 kg of detergent powder left. She bought 15
packs of new detergent powder. How much detergent powder,
in kg, did she buy?
Puan Fatimah mempunyai satu pek serbuk pencuci. Pek itu
adalah
4
5
penuh dengan 0.8 kg serbuk pencuci tertinggal. Dia
membeli 15 pek serbuk pencuci yang baru. Berapakah jumlah
serbuk pencuci yang dibeli oleh Puan Fatimah?
[3 mark]
Langkah 1 : Keluarkan maklumat penting dari soalan
a. 1 paket adalah
4
5
penuh dengan 0.8 kg
b. Dia beli 15 pek serbuk pencuci yang baru
c. Berapa jumlah serbuk pencuci yang dibelinya?
Langkah 2 : Kira berapa kg serbuk rempah tersebut
5
4
8 . 0
4
5
8 . 0
= 0.8 5 4
= 1 kg
Langkah 3 : Kira jumlah serbuk rempah yang dibeli
1 15 = 15 kg J awapan : 15 kg
10 Puan Cherry had a pack of detergent powder. The pack
was
1
5
full and had 2.2 kg of detergent powder left. She
bought 17 packs of new detergent powder. How much
detergent powder, in kg, did she buy?
Puan Cherry mempunyai satu pek serbuk pencuci. Pek
itu adalah
1
5
penuh dengan 2.2 kg serbuk pencuci
tertinggal. Dia membeli 17 pek serbuk pencuci yang
baru. Berapakah jumlah serbuk pencuci yang dibeli
oleh Puan Cherry?
[3 mark]
[3 markah]
J awapan :BAHAGIAN 4
4.0 REFERENCE Contoh Soalan-Soalan Tahun Lepas
Didalam bahagian ketiga ini,merupakan contoh soalan-soalan Klon Peperiksaan Sebenar UPSR (TAHUN 6 SAHAJA) yang boleh
pelajar jadikan sebagai sumber rujukkan.Soalan-soalan ini adalah soalan terpilih yang paling Popular didadalam bab tersebut dan wajar
di dilakukan secara lebih INTENSIF sehingga benar-benar FAHAM.


85
015/1 2013 Maths Catch Network www.maths-catch.com [Lihat halaman sebelah]
SULIT
USAHA +DOA+TAWAKAL
MATHS Catch

KUIZ A CLONE UPSR 2004, 2005, 2011

1
Sebuah kotak boleh menyimpan
1
6
daripada 2.4 kg
kacang merah. Berapa kilogramkah kacang merah yang
boleh disimpan dengan 14 kotak?
A 0.56 kg C 5.6 kg
B 0.61 kg D 6.1 kg

2
Sebuah kotak boleh menyimpan
11
12
daripada 7.2 kg
kacang merah. Berapa kilogramkah kacang merah yang
boleh disimpan dengan 9 kotak?
A 58.9 kg C 594 kg
B 59.4 kg D 599 kg

3
Sebuah kotak boleh menyimpan
1
4
daripada 2.4 kg
kacang merah. Berapa kilogramkah kacang merah yang
boleh disimpan dengan 10 kotak?
A 0.55 kg C 6 kg
B 0.6 kg D 6.5 kg

4
Sebuah kotak boleh menyimpan
1
6
daripada 4.8 kg
kacang merah. Berapa kilogramkah kacang merah yang
boleh disimpan dengan 5 kotak?
A 0.4 kg C 4 kg
B 0.45 kg D 4.5 kg

5
Sebuah kotak boleh menyimpan
1
2
daripada 2 kg kacang
merah. Berapa kilogramkah kacang merah yang boleh
disimpan dengan 10 kotak?
A 9.5 kg C 95 kg
B 10 kg D 100 kg

6
Sebuah kotak boleh menyimpan
8
9
daripada 5.4 kg
kacang merah. Berapa kilogramkah kacang merah yang
boleh disimpan dengan 12 kotak?
A 57.1 kg C 571 kg
B 57.6 kg D 576 kg

7
Sebuah kotak boleh menyimpan
1
5
daripada 3 kg kacang
merah. Berapa kilogramkah kacang merah yang boleh
disimpan dengan 6 kotak?
A 0.36 kg C 3.1 kg
B 0.41 kg D 3.6 kg

8
Sebuah kotak boleh menyimpan
6
7
daripada 4.2 kg
kacang merah. Berapa kilogramkah kacang merah yang
boleh disimpan dengan 8 kotak?
A 28.8 kg C 283 kg
B 29.3 kg D 288 kg

9
Sebuah kotak boleh menyimpan
3
4
daripada 1.6 kg
kacang merah. Berapa kilogramkah kacang merah yang
boleh disimpan dengan 10 kotak?
A 12 kg C 120 kg
B 12.5 kg D 125 kg

10
Sebuah kotak boleh menyimpan
9
10
daripada 4 kg kacang
merah. Berapa kilogramkah kacang merah yang boleh
disimpan dengan 5 kotak?
A 1.75 kg C 17.5 kg
B 1.8 kg D 18 kg

KUIZ B CLONE UPSR 2003, 2009, 2010
1 Puan Hazila mempunyai satu pek serbuk pencuci. Pek itu
adalah
1
4
penuh dengan 0.4 kg serbuk pencuci tertinggal.
Dia membeli 11 pek serbuk pencuci yang baru.
Berapakah jumlah serbuk pencuci yang dibeli oleh Puan
Hazila?
[3 markah]
2 Puan Anita mempunyai satu pek serbuk pencuci. Pek itu
adalah
3
11
penuh dengan 3 kg serbuk pencuci tertinggal.
Dia membeli 6 pek serbuk pencuci yang baru. Berapakah
jumlah serbuk pencuci yang dibeli oleh Puan Anita?
[3 markah]
3 Cik Hui Ming mempunyai satu pek serbuk pencuci. Pek
itu adalah
3
10
penuh dengan 3.6 kg serbuk pencuci
tertinggal. Dia membeli 8 pek serbuk pencuci yang baru.
Berapakah jumlah serbuk pencuci yang dibeli oleh Cik
Hui Ming?
[3 markah]
4 Puan Noraini mempunyai satu pek serbuk pencuci. Pek
itu adalah
5
7
penuh dengan 1.5 kg serbuk pencuci
tertinggal. Dia membeli 9 pek serbuk pencuci yang baru.
Berapakah jumlah serbuk pencuci yang dibeli oleh Puan
Noraini?
[3 markah]
5 Puan Meena mempunyai satu pek serbuk pencuci. Pek
itu adalah
2
5
penuh dengan 3.6 kg serbuk pencuci
tertinggal. Dia membeli 9 pek serbuk pencuci yang baru.
Berapakah jumlah serbuk pencuci yang dibeli oleh Puan
Meena?
[3 markah]
6 Puan Kristy mempunyai satu pek serbuk pencuci. Pek itu
adalah
2
3
penuh dengan 1 kg serbuk pencuci tertinggal.
Dia membeli 7 pek serbuk pencuci yang baru. Berapakah
jumlah serbuk pencuci yang dibeli oleh Puan Kristy?
[3 markah]
7 Puan Lily mempunyai satu pek serbuk pencuci. Pek itu
adalah
1
5
penuh dengan 0.6 kg serbuk pencuci tertinggal.
Dia membeli 7 pek serbuk pencuci yang baru. Berapakah
jumlah serbuk pencuci yang dibeli oleh Puan Lily?
[3 markah]
8 Puan Kok mempunyai satu pek serbuk pencuci. Pek itu
adalah
1
4
penuh dengan 1.2 kg serbuk pencuci tertinggal.
Dia membeli 3 pek serbuk pencuci yang baru. Berapakah
jumlah serbuk pencuci yang dibeli oleh Puan Kok?
[3 markah]
9 Puan Fazlena mempunyai satu pek serbuk pencuci. Pek
itu adalah
1
2
penuh dengan 3 kg serbuk pencuci
tertinggal. Dia membeli 17 pek serbuk pencuci yang
baru. Berapakah jumlah serbuk pencuci yang dibeli oleh
Puan Fazlena?
[3 markah]
10 Puan Kok mempunyai satu pek serbuk pencuci. Pek itu
adalah
5
9
penuh dengan 5.5 kg serbuk pencuci tertinggal.
Dia membeli 5 pek serbuk pencuci yang baru. Berapakah
jumlah serbuk pencuci yang dibeli oleh Puan Kok?
[3 markah]

86
015/1 2013 Maths Catch Network www.maths-catch.com [Lihat halaman sebelah]
SULIT
USAHA +DOA+TAWAKAL
MATHS CatchBAHAGIAN 1
1.0 Teknik dan Strategi Bagaimana Menjawab Soalan Isipadu cecair (Volume of Liquid)
Sebelum memulakan untuk menjawab sesuatu Soalan pelajar dinasihatkan membuat ANALISIS sesuatu Soalan terlebih dahulu.ANALISIS
ini mengandungi 4 bahagian utama iaitu:
A. Memahami kehendak Soalan
B. Mengenal pasti maklumat penting
C. Mengetahui OPERASI yang perlu digunakan
D. Mengetahui PENYELESAIAN yang perlu dilakukan
CHAPTER 9: VOLUME OF LIQUID I / ISIPADU CECAIR I
Exam Year: Mathematics TAHUN 6 2013
Reference: The analysis is base on last 12 year National UPSR exam paper 2000-2012
Disclaimer/Penafian:
The exam tips provided are base on pure forecast and assumptions. Maths Catch Network and www.maths-
catch.com will not be liable for any inaccuracy of the information. Students are not encouraged to rely 100%
on the tips to score in UPSR exams. Students are advised to study hard for their exam. Students can use the
tips as a guide. All the materials have not gone for been proof reading or editing process.

QUESTION 1
QUESTION 2

87
015/1 2013 Maths Catch Network www.maths-catch.com [Lihat halaman sebelah]
SULIT
USAHA +DOA+TAWAKAL
MATHS Catch


QUESTION 3
QUESTION 4

88
015/1 2013 Maths Catch Network www.maths-catch.com [Lihat halaman sebelah]
SULIT
USAHA +DOA+TAWAKAL
MATHS Catch

BAHAGIAN 2
2.0 (A) INPUT learning & 2.0 (B) OUTPUT learning PAPER 1
INPUT OUTPUT
1 3
8
of 96 = _____
3
8
daripada 96 = _____
A 20 C 36
B 28 D 44
Katakunci : Hasil darab dan hasil bahagi
96
8
3
3 96 8 = 36 J awapan : C
1 4
11
of 88 = _____
4
11
daripada 88 = _____
A 10 C 32
B 21 D 43
J awapan :
2 2
5
of 45 = _____ m
2
5
daripada 45 = _____ m
A 1 800 C 17 500
B 1 850 D 18 000
Exam Tip : 1 = 1000 m
Langkah 1 : Selesaikan operasi darab dan operasi bahagi
45
5
2
2 45 5 = 18
Langkah 2 : Tukarkan 18 ke unit m
18 1000 = 18000 m J awapan : D
2 1
2
of 36 = _____ m
1
2
daripada 36 = _____ m
A 1 800 C 17 500
B 1 850 D 18 000
J awapan :
3 Which of the following is true?
Antara yang berikut, yang manakah benar?
A 1
1
6
of 48 = 50
B 3
1
5
of 10 = 32
C 1
1
12
of 24 = 38
D 5
1
7
of 21 = 101

Langkah 1 : Tukarkan kepada pecahan tak wajar
A : 1
1
6

( )
6
7
6
1 1 6
=
+

B : 3
1
5

( )
5
16
5
1 3 5
=
+

C : 1
1
12

( )
12
13
12
1 1 12
=
+

D : 5
1
7

( )
7
36
7
1 5 7
=
+

Langkah 2 : Selesaikan
A : 48
6
7
7 48 6 = 56
B : 10
5
16
16 10 5 = 32
C : 24
12
13
13 24 12 = 26
D : 21
7
36
36 21 7 = 108
Langkah 3 : Pilih jawapan yang benar J awapan : B
3 Which of the following is true?
Antara yang berikut, yang manakah benar?
A 1
1
4
of 32 = 40
B 2
1
3
of 33 = 74
C 4
1
5
of 45 = 194
D 4
1
9
of 18 = 65

J awapan :

89
015/1 2013 Maths Catch Network www.maths-catch.com [Lihat halaman sebelah]
SULIT
USAHA +DOA+TAWAKAL
MATHS Catch

4 Which of the following is the largest?
Antara yang berikut, yang manakah paling besar?
A 5
1
7
77 C 3
1
10
100
B 3
1
3
33 D 4
1
9
108

Langkah 1 : Tukarkan kepada pecahan tak wajar
A : 5
1
7

( )
7
36
7
1 5 7
=
+

B : 3
1
3

( )
3
10
3
1 3 3
=
+

C : 3
1
10

( )
10
31
10
1 3 10
=
+

D : 4
1
9

( )
9
37
9
1 4 9
=
+

Langkah 2 : Selesaikan
A : 77
7
36
36 77 7 = 396
B : 33
3
10
10 33 3 = 110
C : 100
10
31
31 100 10 = 310
D : 108
9
37
37 108 9 = 444
Langkah 3 : Pilih jawapan yang paling besar J awapan : D
4 Which of the following is the largest?
Antara yang berikut, yang manakah paling besar?
A 5
1
6
36 C 5
1
5
45
B 4
1
12
96 D 1
1
4
44

J awapan :
5
An aquarium contains 63 of water. Danial releases
1
7
of it
to clean the aquarium. How much litres of water has been
released?
A 2 C 16
B 9 D 23
Langkah 1 : Keluarkan maklumat penting dari soalan
c. 1 akuarium = 63
d. Melepaskan
1
7
air semasa mencuci akuarium
e. Berapa liter air yang dilepaskan
Langkah 2 : Kira berapa liter air yang dilepaskan
63
7
1
1 63 7 = 9 J awapan : B
5 An aquarium contains 21 of water. Chee Meng releases
3
7
of it to clean the aquarium. How much litres of water
has been released?
Satu akuarium mempunyai 21 air. Chee Meng
melepaskan
3
7
air semasa mencuci akuarium itu.
Berapakah liter air yang dilepaskan?
A 2 C 16
B 9 D 23
J awapan :
6
A jug contains 2.4 of water and is
3
11
full. What is the
capacity of the jug?
A 0.83 C 8.8
B 0.88 D 9.3
Langkah 1 : Keluarkan maklumat penting dari soalan
d. 1 bekas diiskan dengan 2.4
e.
3
11
penuh dengan 2.4
f. Berapa muatan bekas itu?
Langkah 2 : Kira muatan bekas
11
3
4 . 2
3
11
4 . 2
= 2.4 11 3
= 8.8 J awapan : C
6
A jug contains 5.6 of water and is
7
10
full. What is the
capacity of the jug?
Sebuah bekas diisikan 5.6 air dan menjadi
7
10
penuh.
Apakah muatan bekas itu?
A 7.5 C 80
B 8 D 85
J awapan :
7
Mr Seng had a tin of blue paint. The tin was
2
3
full and had
3.6 of blue paint left. He bought 13 tins of new blue paint.
7
Encik Yahya had a tin of blue paint. The tin was
1
4
full
and had 0.9 of blue paint left. He bought 19 tins of new

90
015/1 2013 Maths Catch Network www.maths-catch.com [Lihat halaman sebelah]
SULIT
USAHA +DOA+TAWAKAL
MATHS Catch

How much blue paint did he buy?
A 70.2 C 697
B 70.7 D 702
Langkah 1 : Keluarkan maklumat penting dari soalan
d.
2
3
penuh dengan 3.6
e. Mr Seng beli 13 tin cat biru yang baru
f. Berapa jumlah cat biru yang dibelinya?
Langkah 2 : Kira satu tin cat biru
3
2
6 . 3
2
3
6 . 3
= 3.6 3 2
= 5.4
Langkah 3 : Kira jumlah tanah liat yang dibelinya
5.4 13 = 70.2
J awapan : A
blue paint. How much blue paint did he buy?
Encik Yahya mempunyai satu tin cat biru. Tin itu adalah
1
4
penuh dengan 0.9 cat biru tertinggal. Dia membeli 19
tin cat biru yang baru. Berapakah jumlah cat biru yang
dibeli oleh Encik Yahya?
A 6.79 C 68.4
B 6.84 D 68.9
J awapan :
8
Mr Boo prepares
8
9
of 2.7 of orange juice and pours it into
10 glasses equally. How much juice is in each glass?
A 0.24 C 2.4
B 0.74 D 7.4
Langkah 1 : Keluarkan maklumat penting dari soalan
d. Mr Boo sediakan
8
9
daripada 2.7 jus oren
e. Dituangkan ke dalam 10 gelas sama rata
f. Berapa isipadu setiap gelas?
Langkah 2 : Kira berapa liter jus oren yang disediakan
7 . 2
9
8
8 2.7 9 = 2.4
Langkah 3 : Kira berapa isipadu jus oren setiap gelas
2.4 10 = 0.24
J awapan : A
8
Encik Hanis prepares
7
9
of 2.7 of orange juice and pours
it into 12 glasses equally. How much juice is in each
glass?
Encik Hanis menyediakan
7
9
daripada 2.7 jus oren dan
tuangkan jus itu ke dalam 12 gelas secara sama rata.
Berapakah isi padu jus di dalam setiap gelas?
A 0.018 C 0.175
B 0.068 D 0.675
J awapan :
9 A tank has the capacity of 12 . Encik Nazir fills the tank
with
2
3
full of water. He then uses
1
4
of the water to wash his
car. How much water had been used?
A 1.5 C 8
B 2 D 3
Langkah 1 : Keluarkan maklumat penting dari soalan
a. Muatan sebuah tangki = 12
b. Tangki itu diisikan dengan
2
3
penuh air
c. Guna
1
4
daripada air untuk mencuci kereta
d. Berapa liter air yang telah digunakan?
Langkah 2 : Kira
2
3
penuh daripada sebuah tangki
12
3
2
2 12 3 = 8
Langkah 3 : Kira berapa liter air yang telah digunakan
8
4
1
1 8 4 = 2
J awapan : B
9 A tank has the capacity of 9 . Mr Rajendran fills the tank
with
1
2
full of water. He then uses
1
3
of the water to wash
his car. How much water had been used?
Sebuah tangki mempunyai muatan 9 . Mr Rajendran
mengisikan tangki itu
1
2
penuh dengan air. Dia
kemudiannya menggunakan
1
3
daripada air itu untuk
mencuci keratanya. Berapakah air yang telah
digunakan?
A 1 C 4.5
B 1.5 D 2.5
J awapan :
10 Encik Ahmad carries water with two 720 m bottles. One of
it is
8
9
full while the other is
2
3
full. How much water is
carried by Encik Ahmad?
Encik Ahmad membawa air dengan dua botol 720 m. Satu
botol adalah
8
9
penuh manakala satu yang lain adalah
2
3

penuh. Berapakah air yang dibawa oleh Encik Ahmad?
A 0.62 C 0.64
B 1.12 D 2.12
10 Mr Raju carries water with two 600 m bottles. One of it
is
1
2
full while the other is
1
5
full. How much water is
carried by Mr Raju?
Mr Raju membawa air dengan dua botol 600 m. Satu
botol adalah
1
2
penuh manakala satu yang lain adalah
1
5

penuh. Berapakah air yang dibawa oleh Mr Raju?
A 0.42 C 1.42
B 0.3 D 1.92

91
015/1 2013 Maths Catch Network www.maths-catch.com [Lihat halaman sebelah]
SULIT
USAHA +DOA+TAWAKAL
MATHS Catch

Exam Tip : 1 = 1000 m
Langkah 1 : Keluarkan maklumat penting dari soalan
e. 2 botol air = 720 m
f. 1 botol adalah
8
9
penuh daripada 2 botol air
g. 1 bekas lagi adalah
2
3
penuh daripada 2 botol air
h. Berapa isipadu air yang dibawa En. Ahmad?
Langkah 2 : Tukarkan 720 m ke unit
720 1000 = 0.72
Langkah 3 : Kira
8
9
penuh daripada 2 botol air
72 . 0
9
8
8 0.72 9 = 0.64
Langkah 4 : Kira
2
3
penuh daripada 2 botol air
72 . 0
3
2
2 0.72 3 = 0.48
Langkah 5 : Kira isipadu air yang dibawa En. Ahmad
0.64 + 0.48 = 1.12 J awapan : B
J awapan :
11
A bottle contains
3
4
of 2.8 of engine oil. How many litres
of engine oil do 14 bottles have?
Sebuah botol boleh menyimpan
3
4
daripada 2.8 minyak
enjin. Berapa literkah minyak enjin yang boleh disimpan
dengan 14 botol?
A 29.4 C 294
B 29.9 D 299
Langkah 1 : Keluarkan maklumat penting dari soalan
c. 1 botol boleh simpan
3
4
daripada 2.8 minyak enjin
d. Berapa liter yang boleh disimpan dengan 14 botol
Langkah 2 : Kira berapa boleh disimpan dalam 1 botol
8 . 2
4
3
3 2.8 4 = 2.1
Langkah 3 : Kira berapa boleh disimpan dengan 14 botol
2.1 14 = 29.4 J awapan : A
11
A bottle contains
5
6
of 1.8 of engine oil. How many
litres of engine oil do 9 bottles have?
Sebuah botol boleh menyimpan
5
6
daripada 1.8 minyak
enjin. Berapa literkah minyak enjin yang boleh disimpan
dengan 9 botol?
A 13.5 C 130
B 14 D 135
J awapan :
12
Mdm Li Hua had a tin of cooking oil. The tin was
1
3
full and
had 1 000 m of cooking oil left. She bought 10 tins of new
cooking oil. How much cooking oil did she buy?
Mdm Li Hua mempunyai satu tin minyak masak. Tin itu
adalah
1
3
penuh dengan 1 000 m minyak masak tertinggal.
Dia membeli 10 tin minyak masak yang baru. Berapakah
jumlah minyak masak yang dibeli oleh Mdm Li Hua?
A 3 C 30
B 3.05 D 30.5
Langkah 1 : Keluarkan maklumat penting dari soalan
d. 1 tin =
1
3
penuh dengan 1000 m minyak masak
e. Dia beli 10 tin minyak masak yang baru
f. Berapa jumlah minyak masak yang dibelinya?
Langkah 2 : Tukarkan 1000 m ke unit
1000 1000 = 1
Langkah 3 : Kira berapa minyak masak dalam 1 tin
3
1
1
1
3
1
= 1 3 1
= 3
Langkah 4 : Kira jumlah minyak masak yang dibeli
3 10 = 30 J awapan : C
12
Mdm Kristy had a tin of cooking oil. The tin was
1
5
full
and had 600 m of cooking oil left. She bought 7 tins of
new cooking oil. How much cooking oil did she buy?
Mdm Kristy mempunyai satu tin minyak masak. Tin itu
adalah
1
5
penuh dengan 600 m minyak masak tertinggal.
Dia membeli 7 tin minyak masak yang baru. Berapakah
jumlah minyak masak yang dibeli oleh Mdm Kristy?
A 20.5 C 205
B 21 D 210
J awapan :

92
015/1 2013 Maths Catch Network www.maths-catch.com [Lihat halaman sebelah]
SULIT
USAHA +DOA+TAWAKAL
MATHS Catch

13 Diagram 1 shows the volume of a container.
Rajah 1 menunjukkan isi padu sebuah bekas.

Diagram 1
Rajah 1

How many litres is
21
5
of the volume of the container?
Berapa literkah
21
5
daripada isi padu bekas itu?
A 20.5 C 210
B 21 D 215
Langkah 1 : Keluarkan maklumat penting dari soalan
d. 1 bekas = 5000 m
e.
21
5
daripada isipadu bekas
f. Berapa isipadu bekas itu?
Langkah 2 : Tukarkan 5000 m ke unit
5000 1000 = 5
Langkah 3 : Kira berapa isipadu air bekas itu
5
5
21
21 5 5 = 21
J awapan : B
13 Diagram 1 shows the volume of a container.
Rajah 1 menunjukkan isi padu sebuah bekas.

Diagram 1
Rajah 1

How many litres is
5
4
of the volume of the container?
Berapa literkah
5
4
daripada isi padu bekas itu?
A 0.45 C 4.5
B 0.5 D 5
J awapan :
14 Diagram 2 shows a bottle of cooking oil.
Rajah 2 menunjukkan satu botol minyak masak.

Diagram 2
Rajah 2

Puan Idayu bought a bottle of the cooking oil. After a
month, there was
8
9
of the cooking oil left. How much
cooking oil did she use?
Puan Idayu membeli satu botol minyak masak itu. Selepas
satu bulan,
8
9
minyak masak masih tinggal. Berapakah
minyak masak yang telah digunakan?
A 0.04 C 0.4
B 0.09 D 0.9
Langkah 1 : Keluarkan maklumat penting dari soalan
a. 1 botol minyak masak = 3.6
b.
8
9
minyak masak masih tinggal
c. Berapa minyak masak yang telah digunakan?
Langkah 2 : Kira minyak masak yang masih tinggal
6 . 3
9
8
8 3.6 9 = 3.2
Langkah 3 : Kira minyak masak yang telah digunakan
3.6 3.2 = 0.4
J awapan : C
14 Diagram 2 shows a bottle of cooking oil.
Rajah 2 menunjukkan satu botol minyak masak.

Diagram 2
Rajah 2

Puan Salina bought a bottle of the cooking oil. After a
month, there was
4
11
of the cooking oil left. How much
cooking oil did she use?
Puan Salina membeli satu botol minyak masak itu.
Selepas satu bulan,
4
11
minyak masak masih tinggal.
Berapakah minyak masak yang telah digunakan?
A 7.7 C 72
B 8.2 D 77
J awapan :93
015/1 2013 Maths Catch Network www.maths-catch.com [Lihat halaman sebelah]
SULIT
USAHA +DOA+TAWAKAL
MATHS Catch

BAHAGIAN 2
2.1 (A) INPUT learning & 2.1 (B) OUTPUT learning PAPER 2
INPUT OUTPUT
1 3
4
of 88 = _____ m
3
4
daripada 88 = _____ m
[2 mark]
Exam Tip : 1 = 1000 m
Langkah 1 : Selesaikan operasi darab dan operasi bahagi
88
4
3
3 88 4 = 66
Langkah 2 : Tukarkan 66 ke unit m
66 1000 = 66000 m
J awapan : 66 000
1 1
3
of 48 = _____ m
1
3
daripada 48 = _____ m
[2 mark]
[2 markah]
J awapan :
2
2
1
8
of 88 = _____ m
2
1
8
daripada 88 = _____ m
[2 mark]
Exam Tip : 1 = 1000 m
Langkah 1 : Tukarkan 2
1
8
kepada pecahan tak wajar
2
1
8

( )
8
17
8
1 2 8
=
+

Langkah 2 : Selesaikan operasi darab dan operasi bahagi
88
8
17
17 88 8 = 187
Langkah 3 : Tukarkan 187 ke unit m
187 1000 = 187000 m
J awapan : 187 000
2 4
3
of 36 = _____ m
4
3
daripada 36 = _____ m
[2 mark]
[2 markah]
J awapan :
3 15
7
of 8 400 m = _____
15
7
daripada 8 400 m = _____
[2 mark]
Exam Tip : 1 = 1000 m
Langkah 1 : Selesaikan operasi darab dan operasi bahagi
8400
7
15
15 8400 7 = 18000 m
Langkah 2 : Tukarkan 18000 m ke unit
18000 1000 = 18
J awapan : 18
3 7
3
of 2 400 m = _____
7
3
daripada 2 400 m = _____
[2 mark]
[2 markah]
J awapan :
4 5
9
of 90 = _____
5
9
daripada 90 = _____
[2 mark]
Katakunci : Hasil darab dan hasil bahagi
90
9
5
5 90 9 = 50
J awapan : 50
4 1
2
of 108 = _____
1
2
daripada 108 = _____
[2 mark]
[2 markah]
J awapan :
5
Mr Jonathan had a tin of blue paint. The tin was
1
4
full and
had 1 of blue paint left. He bought 5 tins of new blue
paint. How much blue paint did he buy?
Mr Jonathan mempunyai satu tin cat biru. Tin itu adalah
1
4

penuh dengan 1 cat biru tertinggal. Dia membeli 5 tin cat
biru yang baru. Berapakah jumlah cat biru yang dibeli oleh
Mr Jonathan?
5
Encik Wahid had a tin of blue paint. The tin was
3
7
full
and had 2.4 of blue paint left. He bought 18 tins of new
blue paint. How much blue paint did he buy?
Encik Wahid mempunyai satu tin cat biru. Tin itu adalah
3
7
penuh dengan 2.4 cat biru tertinggal. Dia membeli 18
tin cat biru yang baru. Berapakah jumlah cat biru yang
dibeli oleh Encik Wahid?

94
015/1 2013 Maths Catch Network www.maths-catch.com [Lihat halaman sebelah]
SULIT
USAHA +DOA+TAWAKAL
MATHS Catch

[3 mark]
Langkah 1 : Keluarkan maklumat penting dari soalan
a.
1
4
penuh dengan 1
b. Mr Jonathan beli 5 tin cat biru yang baru
c. Berapa jumlah cat biru yang dibelinya?
Langkah 2 : Kira satu tin cat biru
4
1
1
1
4
1
= 1 4 1
= 4
Langkah 3 : Kira jumlah tanah liat yang dibelinya
4 5 = 20
J awapan : 20
[3 mark]
[3 markah]
J awapan :
6
Mr Ganesh prepares
1
2
of 2 of orange juice and pours it
into 10 glasses equally. How much juice is in each glass?
Mr Ganesh menyediakan
1
2
daripada 2 jus oren dan
tuangkan jus itu ke dalam 10 gelas secara sama rata.
Berapakah isi padu jus di dalam setiap gelas?
[3 mark]
[3 markah]
Langkah 1 : Keluarkan maklumat penting dari soalan
a. Mr Ganesh sediakan
1
2
daripada 2 jus oren
b. Dituangkan ke dalam 10 gelas sama rata
c. Berapa isipadu setiap gelas?
Langkah 2 : Kira berapa liter jus oren yang disediakan
2
2
1
1 2 2 = 1
Langkah 3 : Kira berapa isipadu jus oren setiap gelas
1 10 = 0.1
J awapan : 0.1
6
Encik Shukor prepares
1
4
of 3.2 of orange juice and
pours it into 5 glasses equally. How much juice is in each
glass?
Encik Shukor menyediakan
1
4
daripada 3.2 jus oren dan
tuangkan jus itu ke dalam 5 gelas secara sama rata.
Berapakah isi padu jus di dalam setiap gelas?
[3 mark]
[3 markah]
J awapan :
7
A bottle contains
3
5
of 3 of engine oil. How many litres of
engine oil do 6 bottles have?
[3 mark]
Langkah 1 : Keluarkan maklumat penting dari soalan
a. 1 botol simpan
3
5
daripada 3 minyak enjin
b. Berapa liter boleh disimpan dengan 6 botol?
Langkah 2 : Kira berapa minyak enjin dalam 1 botol
3
5
3
3 3 5 = 1.8
Langkah 3 : Kira berapa liter boleh disimpan dalam 6 botol
1.8 6 = 10.8 J awapan : 10.8
7
A bottle contains
1
2
of 2 of engine oil. How many litres
of engine oil do 14 bottles have?
Sebuah botol boleh menyimpan
1
2
daripada 2 minyak
enjin. Berapa literkah minyak enjin yang boleh disimpan
dengan 14 botol?
[3 mark]
[3 markah]
J awapan :
8
Puan Fatimah had a tin of cooking oil. The tin was
3
4
full
and had 2.1 of cooking oil left. She bought 9 tins of new
cooking oil. How much cooking oil did she buy?
Puan Fatimah mempunyai satu tin minyak masak. Tin itu
adalah
3
4
penuh dengan 2.1 minyak masak tertinggal. Dia
membeli 9 tin minyak masak yang baru. Berapakah jumlah
minyak masak yang dibeli oleh Puan Fatimah?
[3 mark]
[3 markah]
Langkah 1 : Keluarkan maklumat penting dari soalan
a. 1 tin adalah
3
4
penuh dengan 2.1 minyak masak
b. Dia beli 9 tin minyak masak yang baru
c. Berapa jumlah minyak masak yang dibelinya?

8
Puan Fazlena had a tin of cooking oil. The tin was
3
10
full
and had 3 of cooking oil left. She bought 14 tins of new
cooking oil. How much cooking oil did she buy?
Puan Fazlena mempunyai satu tin minyak masak. Tin itu
adalah
3
10
penuh dengan 3 minyak masak tertinggal.
Dia membeli 14 tin minyak masak yang baru. Berapakah
jumlah minyak masak yang dibeli oleh Puan Fazlena?
[3 mark]
[3 markah]
J awapan :

95
015/1 2013 Maths Catch Network www.maths-catch.com [Lihat halaman sebelah]
SULIT
USAHA +DOA+TAWAKAL
MATHS Catch


Langkah 2 : Kira berapa minyak masak dalam 1 tin
4
3
1 . 2
3
4
1 . 2
= 2.1 4 3
= 2.8
Langkah 3 : Kira jumlah minyak masak yang dibeli
2.8 9 = 25.2
J awapan : 25.2
9 Diagram 1 shows the volume of a container.
Rajah 1 menunjukkan isi padu sebuah bekas.

Diagram 1
Rajah 1

How many litres is 5
1
11
of the volume of the container?
Berapa literkah 5
1
11
daripada isi padu bekas itu?
[3 mark]
[3 markah]
Langkah 1 : Keluarkan maklumat penting dari soalan
a. 1 bekas = 8800 m
b. 5
1
11
daripada isipadu bekas
c. Berapa isipadu bekas itu?
Langkah 2 : Tukarkan 5000 m ke unit
8800 1000 = 8.8
Langkah 3 : Tukarkan kepada pecahan tak wajar
5
1
11

11
56
11
1 ) 5 11 (
=
+

Langkah 4 : Kira berapa isipadu air bekas itu
8 . 8
11
56
56 8.8 11 = 44.8
J awapan : 44.8
9 Diagram 1 shows the volume of a container.
Rajah 1 menunjukkan isi padu sebuah bekas.

Diagram 1
Rajah 1

How many litres is 3
1
9
of the volume of the container?
Berapa literkah 3
1
9
daripada isi padu bekas itu?
[3 mark]
[3 markah]
J awapan :
10 Diagram 2 shows a bottle of cooking oil.


Puan Norul bought a bottle of the cooking oil. After a
month, there was
6
7
of the cooking oil left. How much
cooking oil did she use?
Puan Norul membeli satu botol minyak masak itu. Selepas
satu bulan,
6
7
minyak masak masih tinggal. Berapakah
minyak masak yang telah digunakan?
[3 mark]
Langkah 1 : Keluarkan maklumat penting dari soalan
a. 1 botol minyak masak = 1.4
b.
6
7
minyak masak masih tinggal
c. Berapa minyak masak yang telah digunakan?


10 Diagram 2 shows a bottle of cooking oil.


Puan Lina bought a bottle of the cooking oil. After a
month, there was
2
7
of the cooking oil left. How much
cooking oil did she use?
Puan Lina membeli satu botol minyak masak itu. Selepas
satu bulan,
2
7
minyak masak masih tinggal. Berapakah
minyak masak yang telah digunakan?
[3 mark]
J awapan :

96
015/1 2013 Maths Catch Network www.maths-catch.com [Lihat halaman sebelah]
SULIT
USAHA +DOA+TAWAKAL
MATHS Catch


Langkah 2 : Kira minyak masak yang masih tinggal
4 . 1
7
6
6 1.4 7 = 1.2
Langkah 3 : Kira minyak masak yang telah digunakan
1.4 1.2 = 0.2 J awapan : 0.2
11 Diagram 3 shows the volume of water in two beakers.
Rajah 3 menunjukkan isi padu air di dalam dua bikar.

Diagram 3
Rajah 3

How much water, in m, need to be poured from beaker X
to beaker Y so that both beakers have the same volume of
water?
Berapakah m air yang perlu dituang dari bikar X ke bikar
Y supaya kedua-dua bikar mengandungi isi padu air yang
sama?
[3 mark]
[3 markah]
Langkah 1 : Kira jumlah isipadu air dalam kedua-dua bikar
810 + 670 = 1480 m
Langkah 2 : Kira purata isipadu air itu
1480 2 = 740 m
Langkah 3 : Kira isipadu yang perlu dituang ke dalam bikar Y
740 670 = 70 m J awapan : 70 m
11 Diagram 3 shows the volume of water in two beakers.
Rajah 3 menunjukkan isi padu air di dalam dua bikar.

Diagram 3
Rajah 3

How much water, in m, need to be poured from beaker
M to beaker N so that both beakers have the same volume
of water?
Berapakah m air yang perlu dituang dari bikar M ke
bikar N supaya kedua-dua bikar mengandungi isi padu
air yang sama?
[3 mark]
[3 markah]
J awapan :

BAHAGIAN 4
4.0 REFERENCE Contoh Soalan-Soalan Tahun Lepas
Didalam bahagian ketiga ini,merupakan contoh soalan-soalan Klon Peperiksaan Sebenar UPSR (TAHUN 6 SAHAJA) yang boleh
pelajar jadikan sebagai sumber rujukkan.Soalan-soalan ini adalah soalan terpilih yang paling Popular didadalam bab tersebut dan wajar
di dilakukan secara lebih INTENSIF sehingga benar-benar FAHAM.

KUIZ A CLONE UPSR 2007, 2009

1 Rajah 1 menunjukkan isi padu air di dalam dua bikar.

Berapakah m air yang perlu dituang dari bikar S ke
bikar T supaya kedua-dua bikar mengandungi isi padu air
yang sama?
[3 markah]
2 Rajah 2 menunjukkan isi padu air di dalam dua bikar.

Berapakah m air yang perlu dituang dari bikar S ke
bikar T supaya kedua-dua bikar mengandungi isi padu air
yang sama?
[3 markah]
3 Rajah 3 menunjukkan isi padu air di dalam dua bikar.

Berapakah m air yang perlu dituang dari bikar P ke
bikar Q supaya kedua-dua bikar mengandungi isi padu
air yang sama?
[3 markah]

4 Rajah 4 menunjukkan isi padu air di dalam dua bikar.

Rajah 4

Berapakah m air yang perlu dituang dari bikar M ke
bikar N supaya kedua-dua bikar mengandungi isi padu
air yang sama?
[3 markah]

5 Rajah 5 menunjukkan isi padu air di dalam dua bikar.

Rajah 5

Berapakah m air yang perlu dituang dari bikar S ke
bikar T supaya kedua-dua bikar mengandungi isi padu air
yang sama?
[3 markah]

97
015/1 2013 Maths Catch Network www.maths-catch.com [Lihat halaman sebelah]
SULIT
USAHA +DOA+TAWAKAL
MATHS CatchBAHAGIAN 1
1.0 Teknik dan Strategi Bagaimana Menjawab Soalan Bentuk & Ruang (Shape & Space)
Sebelum memulakan untuk menjawab sesuatu Soalan pelajar dinasihatkan membuat ANALISIS sesuatu Soalan terlebih dahulu.ANALISIS
ini mengandungi 4 bahagian utama iaitu:
A. Memahami kehendak Soalan
B. Mengenal pasti maklumat penting
C. Mengetahui OPERASI yang perlu digunakan
D. Mengetahui PENYELESAIAN yang perlu dilakukanCHAPTER 10: SHAPE AND SPACE / BENTUK & RUANG
Exam Year: Mathematics TAHUN 6 2013
Reference: The analysis is base on last 12 year National UPSR exam paper 2000-2012
Disclaimer/Penafian:
The exam tips provided are base on pure forecast and assumptions. Maths Catch Network and www.maths-
catch.com will not be liable for any inaccuracy of the information. Students are not encouraged to rely 100%
on the tips to score in UPSR exams. Students are advised to study hard for their exam. Students can use the
tips as a guide. All the materials have not gone for been proof reading or editing process.

QUESTION 1
QUESTION 2

98
015/1 2013 Maths Catch Network www.maths-catch.com [Lihat halaman sebelah]
SULIT
USAHA +DOA+TAWAKAL
MATHS Catch


QUESTION 3
QUESTION 4

99
015/1 2013 Maths Catch Network www.maths-catch.com [Lihat halaman sebelah]
SULIT
USAHA +DOA+TAWAKAL
MATHS Catch

BAHAGIAN 2
2.0 (A) INPUT learning & 2.0 (B) OUTPUT learning PAPER 1
INPUT OUTPUT
1 Diagram 1 shows a composite 2-D shape.

What is the perimeter of the diagram?
Berapakah perimeter rajah itu?
A 9 cm C 18 cm
B 15 cm D 27 cm
Kata kunci: Perimeter = Hasil tambah sisi luar
Langkah 1: Diberi nilai setiap sisi adalah sama, maka
perimeter gambrajah di atas = 6 sisi x 3 cm = 18 cm.
J awapan : C
1 Diagram 1 shows a composite 2-D shape.

What is the perimeter of the diagram?
Berapakah perimeter rajah itu?
A 25 cm C 35 cm
B 30 cm D 125 cm
J awapan :
2 Diagram 2 shows a composite 2-D shape.

What is the perimeter of the diagram?
Berapakah perimeter rajah itu?
A 19 cm C 29 cm
B 20 cm D 32 cm
Kata kunci: Perimeter = Hasil tambah sisi luar
Langkah 1: Hitung perimeter rajah
= 4 + 3 + 9 + 4 +9 + 3 = 32 cm.
J awapan : D
2 Diagram 2 shows a composite 2-D shape.

What is the perimeter of the diagram?
Berapakah perimeter rajah itu?
A 15 cm C 30 cm
B 19 cm D 35 cm
J awapan :
3 Diagram 3 shows a composite 2-D shape.

The perimeter of the diagram is 48 cm. What is the length of
BC?
Perimeter rajah ini ialah 48 cm. Berapakah panjang BC?
A 4 cm C 8 cm
B 6 cm D 10 cm
Kata kunci: Perimeter = Hasil tambah sisi luar
Langkah 1: Diberi perimeter=48 cm, dan terdapat 3 sisi yang
mempunyai panjang sama dgn panjang BC,

Perimeter = Jumlah sisi luar sesuatu bentuk
48= 9 + 9 + 9 + 9 + 2BC
= 36 + 2BC
48 36 = 2BC
12 = 2BC
6 = BC.
J awapan : B
3 Diagram 3 shows a composite 2-D shape

The perimeter of the diagram is 48 cm. What is the
length of PQ?
Perimeter rajah ini ialah 48 cm. Berapakah panjang
PQ?
A 8 cm C 10 cm
B 9 cm D 11 cm
J awapan :
4 Diagram 4 shows a composite 2-D shape.

The perimeter of the diagram is 58 cm. Calculate the value of y.
Perimeter rajah ini ialah 58 cm. Hitung nilai y.

4 Diagram 4 shows a composite 2-D shape.

The perimeter of the diagram is 52 cm. Calculate the
value of y.
Perimeter rajah ini ialah 52 cm. Hitung nilai y.


100
015/1 2013 Maths Catch Network www.maths-catch.com [Lihat halaman sebelah]
SULIT
USAHA +DOA+TAWAKAL
MATHS Catch

A 12 cm C 14 cm
B 13 cm D 15 cm
Kata kunci: Perimeter = Hasil tambah sisi luar Langkah 1:
Diberi perimeter=58 cm maka nilai y ialah
58 = 11 +9 + y + 3 + 11 + 9 + 3
= 46 + y
y = 58 46
= 12.
J awapan : A
A 5 cm C 7 cm
B 6 cm D 8 cm
J awapan :
5 Diagram 5 shows a composite 2-D shape.

Find the area of the composite 2-D shape.
Hitung luas bentuk gubahan 2-D ini.
A 76 cm
2
C 192 cm
2

B 184 cm
2
D 200 cm
2

Kata kunci: Luas = panjang x lebar
Luas segitiga =
2
1
x panjang x lebar
Langkah 1: Luas gambarajah
= 3 (6 x 8) cm
2
+ 2 (
2
1
x 8 x 6 ) cm
2

=144 cm
2
+ 48 cm
2
= 192 cm
2
.
J awapan : C
5 Diagram 5 shows a composite 2-D shape.

Find the area of the composite 2-D shape.
Hitung luas bentuk gubahan 2-D ini.
A 114 cm
2
C 432 cm
2

B 378 cm
2
D 441 cm
2

J awapan :
6 Diagram 6 shows a composite 2-D shape.

Find the area of the composite 2-D shape.
Hitung luas bentuk gubahan 2-D ini.
A 24 cm
2
C 120 cm
2

B 38 cm
2
D 126 cm
2

Kata kunci: Luas = panjang x lebar
Luas segitiga =
2
1
x panjang x lebar
Langkah 1: Luas gambarajah
= 2 (6 x 8) cm
2
+ (
2
1
x 8 x 6 ) cm
2

= 96 cm
2
+ 24 cm
2
= 120 cm
2
.
J awapan : C
6 Diagram 6 shows a composite 2-D shape

Find the area of the composite 2-D shape.
Hitung luas bentuk gubahan 2-D ini.
A 26 cm
2
C 34 cm
2

B 30 cm
2
D 60 cm
2

J awapan :
7 Diagram 7 shows a composite 2-D shape.
Rajah 7 menunjukkan sebuah bentuk gubahan 2-D.

Diagram 7
Rajah 7

7 Diagram 7 shows a composite 2-D shape.
Rajah 7 menunjukkan sebuah bentuk gubahan 2-D.

Diagram 7
Rajah 7


101
015/1 2013 Maths Catch Network www.maths-catch.com [Lihat halaman sebelah]
SULIT
USAHA +DOA+TAWAKAL
MATHS Catch

Find the area of the composite 2-D shape.
Hitung luas bentuk gubahan 2-D ini.
A 36 cm C 180 cm
B 43 cm D 280 cm
Kata kunci: Luas = panjang x lebar
Luas segitiga =
2
1
x panjang x lebar
Langkah 1: Luas gambarajah
= (5 x 14) m
2
+ (12 x 5) m
2
+ (
2
1
x 10 x 10 ) m
2

= 60 m
2
+ 60 m
2
+ 50 m
2

= 170 m
2
.

J awapan : C
Find the area of the composite 2-D shape.
Hitung luas bentuk gubahan 2-D ini.
A 244 cm C 264 cm
B 254 cm D 284 cm
J awapan :
8 Diagram 8 shows a square PQRS and PQT is a straight line.
Rajah 8 menunjukkan segiempat sama PQRS dan PQT ialah
garis lurus.

Diagram 8
Rajah 8

The length of QT is
3
4
of the length of PQ.
Calculate the area of the triangle QTR.
Panjang QT ialah
3
4
daripada panjang PQ.
Hitung luas segitiga QTR.
A 55 cm
2
C 135 cm
2

B 130 cm
2
D 150 cm
2

Exam Tip: Luas segitiga =
2
1
x panjang x lebar
Langkah 1: Cari panjang QT=
3
4
x PQ =
3
4
x 20 =15cm
Langkah :2Luas segitiga QTR=
2
1
x 15 x 20 =150 cm
2

J awapan : D

8 Diagram 8 shows a square PQRS and PQT is a straight
line.
Rajah 8 menunjukkan segiempat sama PQRS dan PQT
ialah garis lurus.

Diagram 8
Rajah 8

The length of QT is
5
7
of the length of PQ.
Calculate the area of the triangle QTR.
Panjang QT ialah
5
7
daripada panjang PQ.
Hitung luas segitiga QTR.
A 38 cm
2
C 94 cm
2

B 70 cm
2
D 122 cm
2

J awapan :
9 Diagram 9 consists of squares of the same size.
Rajah 9 terdiri daripada petak-petak segiempat sama yang
sama besar.

Diagram 9
Rajah 9

Calculate the area, in cm
2
, of the shaded region.
Hitung luas, dalam cm
2
, kawasan yang berlorek.
A 15 C 208
B 200 D 224
9 Diagram 9 consists of squares of the same size.
Rajah 9 terdiri daripada petak-petak segiempat sama
yang sama besar.

Diagram 9
Rajah 9

Calculate the area, in cm
2
, of the shaded region.
Hitung luas, dalam cm
2
, kawasan yang berlorek.
A 16 C 195
B 93 D 204

102
015/1 2013 Maths Catch Network www.maths-catch.com [Lihat halaman sebelah]
SULIT
USAHA +DOA+TAWAKAL
MATHS Catch

Exam Tip: Luas = panjang x lebar
Luas segitiga =
2
1
x panjang x lebar
Langkah 1: Panjang sisi bagi setiap kotak kecil ialah = 12 cm
6 kotak = 2 cm.
Langkah 2: Cari luas keseluruhan rajah,
Luas = panjang x lebar
= 12 cm x (9 kotak x 2cm)
= 12 cm x 18 cm
= 216 cm
2
.
Langkah 3: Cari luas segitiga kecil
=
2
1
x panjang x lebar
=
2
1
x 4x 4 = 8 cm
2
.
Langkah 4: Luas kawasan berlorek
=luas keseluruhan rajah luas segitiga kecil
=216 cm
2
- 8 cm
2
=208 cm
2
.
J awapan : C
J awapan :
10 Diagram 10 shows triangle P drawn on 1-cm squares.
Rajah 10 menunjukkan segitiga P yang dilukis pada petak-
petak 1-cm.

The following triangles are drawn on 1-cm squares.
Which of the following has the same area as triangle P?
Segitiga-segitiga berikut dilukis pada petak-petak 1-cm.
Yang manakah mempunyai luas yang sama dengan segitiga
P?
A

C

B

D

Exam Tip: Luas segitiga =
2
1
x panjang x lebar
Langkah 1: Cari luas segitiga P =
2
1
x 4 x 3=6 cm
2
.
Langkah 2: Cari luas segitiga dalam pilihan jawapan
A =
2
1
x 3x 4=6 cm
2
Sama luas dengan segitiga P
B =
2
1
x 4 x 2=4 cm
2
C =
2
1
x 3 x 2=3 cm
2

D =
2
1
x 4 x =18 cm
2

Jawapan : A
10 Diagram 10 shows triangle D drawn on 1-cm squares.
Rajah 10 menunjukkan segitiga D yang dilukis pada
petak-petak 1-cm.

The following triangles are drawn on 1-cm squares.
Which of the following has the same area as triangle
D?
Segitiga-segitiga berikut dilukis pada petak-petak 1-
cm.
Yang manakah mempunyai luas yang sama dengan
segitiga D?
A

C

B

D

J awapan :

103
015/1 2013 Maths Catch Network www.maths-catch.com [Lihat halaman sebelah]
SULIT
USAHA +DOA+TAWAKAL
MATHS Catch

11 Diagram 11 consists of two cuboids.
Rajah 11 terdiri daripada dua kuboid.

Diagram 11
Rajah 11

What is the volume of the diagram?
Berapakah isi padu rajah itu?
A 720 m
3
C 820 m
3

B 737 m
3
D 822 m
3

Exam Tip: Isipadu = Panjang x Lebar x Tinggi
Langkah 1: Cari isipadu kuboid pertama dengan
menggunakan formula
Isipadu = Panjang x Lebar x Tinggi
= 9 x 10 x 8
= 720 m
3

Langkah 2: Cari isipadu kuboid kedua pula
Isipadu = Panjang x Lebar x Tinggi
= 2 x 10 x 5
= 100 m
3

Langkah 3: Jumlah isipadu kedua-dua kuboid
= 720 m
3
+ 100 m
3
= 820 m
3
.
J awapan : C
11 Diagram 11 consists of two cuboids.
Rajah 11 terdiri daripada dua kuboid.

Diagram 11
Rajah 11

What is the volume of the diagram?
Berapakah isi padu rajah itu?
A 16 m
3
C 404 m
3

B 396 m
3
D 412 m
3

J awapan :
12 Diagram 12 consists of two cuboids.
Rajah 12 terdiri daripada dua kuboid.

Diagram 12
Rajah 12

If the total volume of the diagram is 375 m
3
, find the value of
p.
Jika isi padu rajah ialah 375 m
3
, hitung nilai p.
A 5 m C 7 m
B 6 m D 8 m
Exam Tip: Isipadu = Panjang x Lebar x Tinggi
Langkah 1: Diberi isipadu rajah = 375 m
3
, maka nilai p ialah
375 = (10 + 5) x p x 5
= 15 x p x 5
= 75 x p

75
375
= p
p= 5.
J awapan : A12 Diagram 12 consists of two cuboids.
Rajah 12 terdiri daripada dua kuboid.

Diagram 12
Rajah 12

If the total volume of the diagram is 567 m
3
, find the
value of p.
Jika isi padu rajah ialah 567 m
3
, hitung nilai p.
A 13 m C 15 m
B 14 m D 16 m
J awapan :

104
015/1 2013 Maths Catch Network www.maths-catch.com [Lihat halaman sebelah]
SULIT
USAHA +DOA+TAWAKAL
MATHS Catch

13 Diagram 13 consists of two cuboids.
Rajah 13 terdiri daripada dua kuboid.

Diagram 13

If the total volume of the diagram is 1 068 m
3
, find the value
of h.
Jika isi padu rajah ialah 1 068 m
3
, hitung nilai h.
A 5 m C 7 m
B 6 m D 8 m
Exam Tip: Isipadu = Panjang x Lebar x Tinggi
Langkah 1: Cari isipadu kuboid pertama
= 12 x 5 x 9 = 540 m
3
.
Langkah 2: Diberi jumlah isipadu kedua-dua kuboid ialah
1 068 m
3
, maka nilai h ialah
1068 = 540 + (11 x 8 x h)
= 540 + 88h
88h= 1068 540
= 528
h=
88
528

= 6.
J awapan : B

13 Diagram 13 consists of two cuboids.
Rajah 13 terdiri daripada dua kuboid.

Diagram 13

If the total volume of the diagram is 462 cm
3
, find the
value of p.
Jika isi padu rajah ialah 462 cm
3
, hitung nilai p.
A 6 cm C 8 cm
B 7 cm D 9 cm
J awapan :
14 Diagram 14 consists of three cuboids.
Rajah 14 terdiri daripada tiga kuboid.

Diagram 14
Rajah 14

The volume of the diagram is 2 030 cm
3
. Find the value of x.
Isi padu rajah ini ialah 2 030 cm
3
. Berapakah nilai x?
A 5 cm C 7 cm
B 6 cm D 8 cm
Exam Tip: Isipadu = Panjang x Lebar x Tinggi
Langkah 1: Diberi panjang bagi ketiga-tiga kuboid adalah
sama, maka panjang setiap kuboid = 153 = 5
Langkah 2: Cari isipadu dua kuboid
= (5 x 14 x 5) + (5 x 14 x 15)
=350 + 1050
=1400 c m
3

Langkah 2: Isipadu kuboid ketiga ialah
= 2030 -1400=630 cm
3

Langkah 3: Maka nilai x ialah
630 = 5 x 14 x (15-x)
= 70 x (15-x)
15-x=63070
=9
15-9= x
6= x.
J awapan : B
14 Diagram 14 consists of three cuboids.
Rajah 14 terdiri daripada tiga kuboid.

Diagram 14
Rajah 14

The volume of the diagram is 2 340 m
3
. Find the value
of p.
Isi padu rajah ini ialah 2 340 m
3
. Berapakah nilai p?
A 9 m C 11 m
B 10 m D 12 m
J awapan :

105
015/1 2013 Maths Catch Network www.maths-catch.com [Lihat halaman sebelah]
SULIT
USAHA +DOA+TAWAKAL
MATHS Catch

15 Diagram 15 shows container A and container B.

A bucket of sand was poured equally into these containers.
Find the value of p.
Satu baldi pasir dituangkan ke dalam kedua-dua bekas ini
secara sama rata. Hitung nilai p.
A 10 cm C 12 cm
B 11 cm D 13 cm
Exam Tip: Isipadu = Panjang x Lebar x Tinggi
Langkah 1: Diberi,
isipadu kuboid A = Isipadu kuboid B
11 x 11 x 11 = 11 x 11 x p
1331 = 121p

121
1331
= p
11 = p.
J awapan : B

15 Diagram 15 shows container P and container Q.

A bucket of sand was poured equally into these
containers. Find the value of w.
Satu baldi pasir dituangkan ke dalam kedua-dua bekas
ini secara sama rata. Hitung nilai w.
A 1 cm C 3 cm
B 2 cm D 4 cm
J awapan :
16 Diagram 16 shows three metal blocks, P, Q and R..

The volume of P is 4 times the volume of Q. The volume of R
is
3
4
of volume Q.
What is the total volume of the three metal blocks?
Isi padu P adalah 4 kali isi padu Q. Isi padu R adalah
3
4

daripada isi padu Q.
Berapakah jumlah isi padu ketiga-tiga blok logam itu?
A 378 m
3
C 882 m
3

B 504 m
3
D 2 898 m
3

Exam Tip: Isipadu = Panjang x Lebar x Tinggi
Langkah 1: Cari isipadu kuboid Q
= 6 x 6 x (7+7)
= 36 x 14
=504 m
3

Langkah 2: Diberi isipadu P adalah 4 kali ganda isipadu Q,
maka isispadu P = 4 x 504 = 2016 m
3
Langkah 3: Diberi isipadu R adalah
3
4
kali ganda Q, maka
isipadu R =
3
4
x 504 = 378 m
3
Langkah 4: Maka, jumlah isipadu kuboid P,Q,R ialah
= 2016 + 504 + 378
= 2 898 m
3
.
J awapan : D
16 Diagram 16 shows three metal blocks, A, B and C.

Diagram 16
Rajah 16

The volume of A is 2 times the volume of B. The
volume of C is
5
6
of volume B.
What is the total volume of the three metal blocks?
Isi padu A adalah 2 kali isi padu B. Isi padu C adalah
5
6
daripada isi padu B.
Berapakah jumlah isi padu ketiga-tiga blok logam itu?
A 420 m
3
C 1 512 m
3

B 1 008 m
3
D 1 932 m
3

J awapan :
17 Diagram 17 shows two cuboids, W and X, and a cube Y.

17 Diagram 17 shows two cuboids, A and B, and a cube C


106
015/1 2013 Maths Catch Network www.maths-catch.com [Lihat halaman sebelah]
SULIT
USAHA +DOA+TAWAKAL
MATHS Catch

The total volume of the whole diagram is 575 cm
3
.
What is the height, in cm, of cuboid X?
Jumlah isi padu seluruh rajah ialah 575 cm
3
.
Berapakah tinggi, dalam cm, kuboid X?
A 6 C 8
B 7 D 9
Exam Tip: Isipadu = Panjang x Lebar x Tinggi
Langkah 1: Diberi panjang bagi ketiga-tiga kuboid adalah
sama, maka panjang setiap kuboid = 153 = 5
Langkah 2: Cari isipadu kubus Y
= 5 x 5 x 5 = 125 cm
3
.
Langkah 3: Cari isipadu kuboid W
= 10 x 5 x5 = 250 cm
3
.
Langkah 4: Diberi jumlah isipadu Rajah = 575 cm
3
, maka
isipadu kuboid X ialah
575 = 125 + 250 + X
X = 575 -125-250
= 200 cm
3
.
Langkah 5: Maka, tinggi kuboid X ialah
Isipadu = Panjang x Lebar x Tinggi
200= 5 x 5 x tinggi
= 25 x tinggi
Tinggi= 20025
= 8.
J awapan : C
The total volume of the whole diagram is 864 cm
3
.
What is the height, in cm, of cuboid B?
Jumlah isi padu seluruh rajah ialah 864 cm
3
.
Berapakah tinggi, dalam cm, kuboid B?
A 7 C 9
B 8 D 10
J awapan :
BAHAGIAN 2
2.1 (A) INPUT learning & 2.1 (B) OUTPUT learning PAPER 2
INPUT OUTPUT
1 Diagram 1 shows a composite 2-D shape.
Rajah 1 menunjukkan sebuah bentuk gubahan 2-D.

Diagram 1
Rajah 1

What is the perimeter of the diagram?
Berapakah perimeter rajah itu?
[3 mark]
[3 markah]
Exam Tip: Perimeter = Hasil tambah sisi luar
Langkah 1: Diberi nilai setiap sisi adalah sama, maka perimeter
gambrajah di atas = 6 sisi x 4 cm = 24 cm
J awapan : 24 cm
1 Diagram 1 shows a composite 2-D shape.
Rajah 1 menunjukkan sebuah bentuk gubahan 2-D.

Diagram 1
Rajah 1

What is the perimeter of the diagram?
Berapakah perimeter rajah itu?
[3 mark]
[3 markah]
J awapan :
2 Diagram 2 shows a composite 2-D shape.

What is the perimeter of the diagram?
Berapakah perimeter rajah itu?
[31 mark]
[3 markah]
Exam Tip: Perimeter = Hasil tambah sisi luar
Langkah 1: Perimeter = 8+4+6+4+8+6 = 36 cm.
J awapan : 36 cm
2 Diagram 2 shows a composite 2-D shape.

What is the perimeter of the diagram?
Berapakah perimeter rajah itu?
[3 mark]
[3 markah]
J awapan :
3 Diagram 3 shows a composite 2-D shape.
Rajah 3 menunjukkan sebuah bentuk gubahan 2-D.
3 Diagram 3 shows a composite 2-D shape.
Rajah 3 menunjukkan sebuah bentuk gubahan 2-D.

107
015/1 2013 Maths Catch Network www.maths-catch.com [Lihat halaman sebelah]
SULIT
USAHA +DOA+TAWAKAL
MATHS Catch


The perimeter of the diagram is 26 cm. What is the length of
AB?
Perimeter rajah ini ialah 26 cm. Berapakah panjang AB?
[3 mark]
[3 markah]
Exam Tip: Perimeter = Hasil tambah sisi luar
Langkah 1: Diberi perimeter rajah = 26 cm,
26 = 5+5 + 4(AB)
= 10 + 4AB
4AB = 26 10
= 16
AB= 16 4
=4.
J awapan : 4 cm


The perimeter of the diagram is 50 cm. What is the
length of QR?
Perimeter rajah ini ialah 50 cm. Berapakah panjang
QR?
[3 mark]
[3 markah]
J awapan :
4 Diagram 4 shows a composite 2-D shape.

Diagram 4

The perimeter of the diagram is 48 cm. What is the length of
BC?
Perimeter rajah ini ialah 48 cm. Berapakah panjang BC?
[3 mark]
[3markah]
Exam Tip: Perimeter = Hasil tambah sisi luar
Langkah 1: Diberi perimeter rajah = 26 cm,
48 = 9 + 9 + 7 + 7+ XW + BC
Diberi, panjang XW = BC, maka
48 = 9 + 9 + 7 + 7+ BC+ BC
= 32 + 2BC
2BC= 48 32
= 16
BC= 8.
J awapan : 8 cm
4 Diagram 4 shows a composite 2-D shape.

Diagram 4

The perimeter of the diagram is 24 cm. What is the
length of PQ?
Perimeter rajah ini ialah 24 cm. Berapakah panjang
PQ?
[3 mark]
[3 markah]
J awapan :
5 Diagram 5 shows a composite 2-D shape.

Diagram 5
Rajah 5

Calculate the perimeter of the diagram.
Hitung perimeter rajah ini.
[3 mark]
[3 markah]
Exam Tip: Perimeter = Hasil tambah sisi luar
Langkah 1: Cari perimeter rajah
Perimeter = 3+12+11+15+12+ (15 3) + (11 + 12 12)
= 76.
J awapan : 76 cm
5 Diagram 5 shows a composite 2-D shape.

Diagram 5
Rajah 5

Calculate the perimeter of the diagram.
Hitung perimeter rajah ini.
[3 mark]
[3 markah]
J awapan :

108
015/1 2013 Maths Catch Network www.maths-catch.com [Lihat halaman sebelah]
SULIT
USAHA +DOA+TAWAKAL
MATHS Catch

6 Diagram 6 shows Encik Abdullahs farm.

What is the perimeter, in m, of the farm?
Berapakah perimeter, dalam m, ladang itu?
[3 mark]
Exam Tip: Perimeter = Hasil tambah sisi luar
Langkah 1: Cari perimeter ladang
Perimeter = 6 + 9 + 6 + 9 + 6 + 9 +8 = 53.
J awapan : 53 m
6 Diagram 6 shows Mr Ang's farm.

What is the perimeter, in m, of the farm?
Berapakah perimeter, dalam m, ladang itu?
[3 mark]
J awapan :
7 Diagram 7 shows a composite 2-D shape.

Find the area of the composite 2-D shape.
Hitung luas bentuk gubahan 2-D ini.
[3 mark]
Exam Tip: Luas = panjang x lebar
Luas segitiga =
2
1
x panjang x lebar
Langkah 1: Luas rajah
= (4 x 3) + (4 x 3) + (
2
1
x 4 x 3)
=12 + 12 + 6
= 30.

J awapan : 30 m
2

7 Diagram 7 shows a composite 2-D shape.

Find the area of the composite 2-D shape.
Hitung luas bentuk gubahan 2-D ini.
[3 mark]
J awapan :
8 Diagram 8 shows a composite 2-D shape.
Rajah 8 menunjukkan sebuah bentuk gubahan 2-D.

Find the area of the composite 2-D shape.
Hitung luas bentuk gubahan 2-D ini.
[3 mark]
Exam Tip: Luas = panjang x lebar
Luas segitiga =
2
1
x panjang x lebar
Langkah 1: Luas rajah
= (5 x 3) + (5 x 3) + (
2
1
x (9-5) x 3)
=15 + 15 + (
2
1
x 4 x 3)
= 30 + 6
=36 cm
2
.
J awapan : 36 cm
2
8 Diagram 8 shows a composite 2-D shape.
Rajah 8 menunjukkan sebuah bentuk gubahan 2-D.

Find the area of the composite 2-D shape.
Hitung luas bentuk gubahan 2-D ini.
[3 mark]
J awapan :
9 Diagram 9 shows a rectangle PQRS and a triangle QRT. SRT
is a straight line.
9 Diagram 9 shows a rectangle PQRS and a triangle QRT.
SRT is a straight line.

109
015/1 2013 Maths Catch Network www.maths-catch.com [Lihat halaman sebelah]
SULIT
USAHA +DOA+TAWAKAL
MATHS Catch


Calculate the area, in cm
2
, of the shaded region.
Hitung luas, dalam cm
2
, kawasan yang berlorek.
[3 mark]
[3 markah]
Exam Tip: Luas = panjang x lebar
Luas segitiga =
2
1
x panjang x lebar
Langkah 1: Luas kawasan yang berlorek
= Luas segitiga QRT + Luas segitiga PQR
= (
2
1
x 8 x 8) + (
2
1
x 8 x 3)
=32 + 12
=44 cm
2
.
J awapan : 44 cm
2


Calculate the area, in cm
2
, of the shaded region.
Hitung luas, dalam cm
2
, kawasan yang berlorek.
[3 mark]
[3 markah]
J awapan :
10 Diagram 10 shows a rectangle PQRS and a triangle QRT. SRT
is a straight line.
Rajah 10 menunjukkan segiempat tepat PQRS dan segitiga
QRT. SRT ialah garis lurus.

Diagram 10

Calculate the area, in cm
2
, of the shaded region.
Hitung luas, dalam cm
2
, kawasan yang berlorek.
[3 mark]
[3 markah]
Exam Tip: Luas = panjang x lebar
Luas segitiga =
2
1
x panjang x lebar
Langkah 1: Luas kawasan yang berlorek
= Luas segitiga QRT + Luas segitiga PQR
= (
2
1
x 14 x 14) + (
2
1
x 14 x 15)
=98 + 105
=203cm
2
.
J awapan : 203 cm
2
10 Diagram 10 shows a rectangle PQRS and a triangle
QRT. SRT is a straight line.
Rajah 10 menunjukkan segiempat tepat PQRS dan
segitiga QRT. SRT ialah garis lurus.

Diagram 10
Rajah 10

Calculate the area, in cm
2
, of the shaded region.
Hitung luas, dalam cm
2
, kawasan yang berlorek.
[3 mark]
[3 markah]
J awapan :
11 Diagram 11 consists of two cuboids.
Rajah 11 terdiri daripada dua kuboid.

Diagram 11
Rajah 11

What is the volume of the diagram?
Berapakah isi padu rajah itu?
[3 mark]
[3 markah]
11 Diagram 11 consists of two cuboids.
Rajah 11 terdiri daripada dua kuboid.

Diagram 11
Rajah 11

What is the volume of the diagram?
Berapakah isi padu rajah itu?
[3 mark]
[3 markah]

110
015/1 2013 Maths Catch Network www.maths-catch.com [Lihat halaman sebelah]
SULIT
USAHA +DOA+TAWAKAL
MATHS Catch

Exam Tip: Isipadu = Panjang x Lebar x Tinggi
Langkah 1: Cari isipadu bagi kedua-dua kuboid
= Isipadu kuboid pertama + isipadu kuboid kedua
= (12 x 5 x 11) + (13 x 11 x 11)
= 660 + 1573
= 2 233 m
3
.
.J awapan : 2 233 m
3

J awapan :
12 Diagram 12 consists of two cuboids.
Rajah 12 terdiri daripada dua kuboid.

Diagram 12
Rajah 12

If the total volume of the diagram is 1 782 m
3
, find the value
of h.
Jika isi padu rajah ialah 1 782 m
3
, hitung nilai h.
[3 mark]
[3 markah]
Exam Tip: Isipadu = Panjang x Lebar x Tinggi
Langkah 1: Cari isipadu kuboid kedua
= 15 x 6 x 11 = 990 m
3
.
Langkah 2: Diberi jumlah isipadu kedua-dua kuboid ialah
1 782 m
3
, maka nilai h ialah
1782 = 990 + (h x 6 x 12)
= 990 + 72h
72h= 1782 990
= 792
h=
72
792

= 11.
J awapan : 11 m
12 Diagram 12 consists of two cuboids.
Rajah 12 terdiri daripada dua kuboid.

Diagram 12
Rajah 12

If the total volume of the diagram is 1 077 m
3
, find the
value of x.
Jika isi padu rajah ialah 1 077 m
3
, hitung nilai x.
[3 mark]
[3 markah]
J awapan :
13 Diagram 13 consists of three cuboids.
Rajah 13 terdiri daripada tiga kuboid.

The volume of the diagram is 1 595 cm
3
. Find the value of h.
Isi padu rajah ini ialah 1 595 cm
3
. Berapakah nilai h?
[3 mark]
[3 markah]
Exam Tip: Isipadu = Panjang x Lebar x Tinggi
Langkah 1: Diberi panjang bagi ketiga-tiga kuboid adalah sama,
maka panjang setiap kuboid = 15 3 = 5
Langkah 2: Cari isipadu dua kuboid
= (5 x 11 x 5) + (5 x 11 x 15)
= 275 + 825
= 1100 cm
3

Langkah 2: Isipadu kuboid ketiga ialah
= 1595 1100 = 495cm
3

Langkah 3: Maka nilai h ialah
495 = 5 x 11 x (15- h)
= 55 x (15- h)
15- h = 49555
= 9
15- 9 = h
6 = h
J awapan : 6 cm
13 Diagram 13 consists of three cuboids.
Rajah 13 terdiri daripada tiga kuboid.

The volume of the diagram is 930 cm
3
. Find the value
of x.
Isi padu rajah ini ialah 930 cm
3
. Berapakah nilai x?
[3 mark]
[3 markah]
J awapan :

111
015/1 2013 Maths Catch Network www.maths-catch.com [Lihat halaman sebelah]
SULIT
USAHA +DOA+TAWAKAL
MATHS Catch

14 Diagram 14 shows container A and container B.

A bucket of sand was poured equally into these containers.
Find the value of w.
Satu baldi pasir dituangkan ke dalam kedua-dua bekas ini
secara sama rata. Hitung nilai w.
[3 mark]
Exam Tip: Isipadu = Panjang x Lebar x Tinggi
Langkah 1: Diberi,
isipadu kuboid A = Isipadu kuboid B
8 x 7 x 5 = 5 x 8 x w
280 = 40 p

40
280
= w
7 = w.
J awapan : 7 cm
14 Diagram 14 shows container W and container X.

A bucket of sand was poured equally into these
containers. Find the value of p.
Satu baldi pasir dituangkan ke dalam kedua-dua bekas
ini secara sama rata. Hitung nilai p.
[3 mark]
J awapan :

BAHAGIAN 4
4.0 REFERENCE Contoh Soalan-Soalan Tahun Lepas
Didalam bahagian ketiga ini,merupakan contoh soalan-soalan Klon Peperiksaan Sebenar UPSR (TAHUN 6 SAHAJA) yang boleh
pelajar jadikan sebagai sumber rujukkan.Soalan-soalan ini adalah soalan terpilih yang paling Popular didadalam bab tersebut dan wajar
di dilakukan secara lebih INTENSIF sehingga benar-benar FAHAM.

KUIZ A CLONE UPSR 2003, 2008, 2010
1 Rajah 1 menunjukkan ladang Encik Jason.

Berapakah perimeter, dalam m, ladang itu?
[3 markah]
2 Rajah 2 menunjukkan ladang Encik Ali.

Berapakah perimeter, dalam m, ladang itu?
[3 markah]
3 Rajah 3 menunjukkan ladang Encik Raju.

Rajah 3

Berapakah perimeter, dalam m, ladang itu?
[3 markah]
4 Rajah 4 menunjukkan ladang Encik Teoh.

Rajah 4

Berapakah perimeter, dalam m, ladang itu?
[3 markah]

5 Rajah 5 menunjukkan ladang Encik Yusof.

Rajah 5

Berapakah perimeter, dalam m, ladang itu?
[3 markah]

6 Rajah 6 menunjukkan ladang Encik Rajendran.

Rajah 6

Berapakah perimeter, dalam m, ladang itu?
[3 markah]

7 Rajah 7 menunjukkan ladang Encik Teoh.

Rajah 7

Berapakah perimeter, dalam m, ladang itu?
[3 markah]
112
015/1 2013 Maths Catch Network www.maths-catch.com [Lihat halaman sebelah]
SULIT
USAHA +DOA+TAWAKAL
MATHS Catch

8 Rajah 8 menunjukkan ladang Encik Raju.

Rajah 8

Berapakah perimeter, dalam m, ladang itu?
[3 markah]

KUIZ B CLONE UPSR 2005, 2006, 2007 ,
2010

1 Rajah 1 menunjukkan segiempat tepat PQRS dan
segitiga QRT. SRT ialah garis lurus.

Rajah 1

Hitung luas, dalam cm
2
, kawasan yang berlorek.
[3 markah]

2 Rajah 2 menunjukkan segiempat tepat PQRS dan
segitiga QRT. SRT ialah garis lurus.

Rajah 2

Hitung luas, dalam cm
2
, kawasan yang berlorek.
[3 markah]

3 Rajah 3 menunjukkan segiempat tepat PQRS dan
segitiga QRT. SRT ialah garis lurus.

Rajah 3

Hitung luas, dalam cm
2
, kawasan yang berlorek.
[3 markah]

4 Rajah 4 menunjukkan segiempat tepat PQRS dan
segitiga QRT. SRT ialah garis lurus.

Rajah 4

Hitung luas, dalam cm
2
, kawasan yang berlorek.
[3 markah]

5 Rajah 5 menunjukkan segiempat tepat PQRS dan
segitiga QRT. SRT ialah garis lurus.

Hitung luas, dalam cm
2
, kawasan yang berlorek.
[3 markah]

6 Rajah 6 menunjukkan segiempat tepat PQRS dan
segitiga QRT. SRT ialah garis lurus.

Hitung luas, dalam cm
2
, kawasan yang berlorek.
[3 markah]

7 Rajah 7 menunjukkan segiempat tepat PQRS dan
segitiga QRT. SRT ialah garis lurus.

Hitung luas, dalam cm
2
, kawasan yang berlorek.
[3 markah]

8 Rajah 8 menunjukkan segiempat tepat PQRS dan
segitiga QRT. SRT ialah garis lurus.

Hitung luas, dalam cm
2
, kawasan yang berlorek.
[3 markah]
9 Rajah 9 menunjukkan segiempat tepat PQRS dan
segitiga QRT. SRT ialah garis lurus.

Hitung luas, dalam cm
2
, kawasan yang berlorek.
[3 markah]
10 Rajah 10 menunjukkan segiempat tepat PQRS dan
segitiga QRT. SRT ialah garis lurus.


Hitung luas, dalam cm
2
, kawasan yang berlorek.
[3 markah]

113
015/1 2013 Maths Catch Network www.maths-catch.com [Lihat halaman sebelah]
SULIT
USAHA +DOA+TAWAKAL
MATHS CatchBAHAGIAN
1.0 Teknik dan Strategi Bagaimana Menjawab Soalan Pengendalian data I (Data Handling I)
Sebelum memulakan untuk menjawab sesuatu Soalan pelajar dinasihatkan membuat ANALISIS sesuatu Soalan terlebih dahulu.ANALISIS
ini mengandungi 4 bahagian utama iaitu:
A. Memahami kehendak Soalan
B. Mengenal pasti maklumat penting
C. Mengetahui OPERASI yang perlu digunakan
D. Mengetahui PENYELESAIAN yang perlu dilakukanCHAPTER 11: DATA HANDLING I / PENGENDALIAN DATA I
Exam Year: Mathematics TAHUN 6 2013
Reference: The analysis is base on last 12 year National UPSR exam paper 2000-2012
Disclaimer/Penafian:
The exam tips provided are base on pure forecast and assumptions. Maths Catch Network and www.maths-
catch.com will not be liable for any inaccuracy of the information. Students are not encouraged to rely 100%
on the tips to score in UPSR exams. Students are advised to study hard for their exam. Students can use the
tips as a guide. All the materials have not gone for been proof reading or editing process.

QUESTION 1
QUESTION 2

114
015/1 2013 Maths Catch Network www.maths-catch.com [Lihat halaman sebelah]
SULIT
USAHA +DOA+TAWAKAL
MATHS CatchQUESTION 3
QUESTION 4

115
015/1 2013 Maths Catch Network www.maths-catch.com [Lihat halaman sebelah]
SULIT
USAHA +DOA+TAWAKAL
MATHS Catch

BAHAGIAN 2
2.0 (A) INPUT learning & 2.0 (B) OUTPUT learning PAPER 1
INPUT OUTPUT
1 Calculate the average of 67, 73, 78, 82 and 88.
Hitungkan purata 67, 73, 78, 82 dan 88.
A 87.6 C 79.6
B 77.6 D 82.6
Exam tip: Purata = Jumlah kuantiti Bilangan kuantiti
Langkah 1: Gunakan formula untuk dapat purata
Purata = Jumlah kuantiti Bilangan kuantiti
= (67 + 73 + 78 + 82 + 88) 5
= 388 5
=77.6
J awapan : B
1 Calculate the average of 8, 9, 53, 90 and 96.
Hitungkan purata 8, 9, 53, 90 dan 96.
A 51.2 C 61.2
B 52.2 D 57.2
J awapan :
2 Table 1 shows the mass of three boxes, P, Q and R.
Box P Q R
Mass (g) 235 586 847
Table 1

What is their average mass, in g?
Apakah purata jisim tiga kotak itu, dalam g?
A 556 C 562
B 558 D 565
Exam tip: Purata = Jumlah kuantiti Bilangan kuantiti
Langkah 1: Gunakan formula untuk dapat purata
Purata = Jumlah kuantiti Bilangan kuantiti
= (235 + 586 + 847) 3
= 1668 3
=556
J awapan : A
2 Table 1 shows the mass of three boxes, P, Q and R.
Box P Q R
Mass (g) 508 721 841
Table 1

What is their average mass, in g?
Apakah purata jisim tiga kotak itu, dalam g?
A 690 C 697
B 692 D 698
J awapan :
3 Table 2 shows the length of four ribbons.
Ribbon Length
P 40 m
Q 41 m lebih daripada P
R 37 m
S 11 m kurang daripada R

Find the average length, in m, of the four ribbons.
Cari purata panjang empat utas reben, dalam m.
A 52 C 48
B 50 D 46
Exam tip: Purata = Jumlah kuantiti Bilangan kuantiti
Langkah 1: Tentukan nilai bagi P Q R S
P = 40
Q = 40 + 41 = 81
R = 37
S = 37 11 = 26
Langkah 2: Purata = Jumlah kuantiti Bilangan kuantiti
= (P + Q + R + S) 4
= (40 + 81 + 37 + 26) 4
=184 4
=46
J awapan : D
3 Table 2 shows the length of four ribbons.
Ribbon
Reben
Length
Panjang
P 17 m
Q
59 m more than P
59 m lebih daripada P
R 71 m
S
19 m less than R
19 m kurang daripada R

Find the average length, in m, of the four ribbons.
Cari purata panjang empat utas reben, dalam m.
A 54 C 60
B 55 D 59
J awapan :
4 Table 3 shows the length of four ropes, W, X, Y and Z.
Rope Length
W 96 m
X 86 m
Y
20% of the length of rope Z
20% daripada panjang tali Z
Z
19 m more than the length of rope W
19 m lebih daripada panjang tali W

Calculate the average length, in m, of the four ropes.
A 80 C 105
B 95 D 85

4 Table 3 shows the length of four ropes, W, X, Y and Z.
Rope Length
W 219 m
X 75 m
Y
50% of the length of rope Z
50% daripada panjang tali Z
Z
55 m less than the length of rope W
55 m kurang daripada panjang tali W
Table 3
Calculate the average length, in m, of the four ropes.
A 150 C 145
B 135 D 140
J awapan :

116
015/1 2013 Maths Catch Network www.maths-catch.com [Lihat halaman sebelah]
SULIT
USAHA +DOA+TAWAKAL
MATHS Catch

Exam tip: Purata = Jumlah kuantiti Bilangan kuantiti
Langkah 1: Tentukan nilai bagi W X Y Z
W = 96
X = 86
Z = 19 + 96 = 115
Y = 20% x 115 = 0.2 x 115 =23
Langkah 2: Purata = Jumlah kuantiti Bilangan kuantiti = (W +
X + Y + Z) 4
= (96 + 86 + 23 + 115) 4
= 320 4
= 80
J awapan : A
5 Table 4 shows the mass of box P and box Q. The mass of box R
and box S is not shown.
Box P Q R S
Mass 511 g 0.684 kg
Table 4

The mass of box R is 318 g more than box P. The mass of box S
is 0.052 kg more than box Q. What is the average mass, in g, of a
box?
Jisim kotak R adalah 318 g lebih daripada jisim kotak P. Jisim
bagi kotak S adalah 0.052 kg lebih daripada jisim kotak Q.
Apakah purata jisim sebuah kotak, dalam g?
A 691 C 690
B 697 D 700
Exam tip: Purata = Jumlah kuantiti Bilangan kuantiti
Langkah 1: Tentukan nilai bagi P Q R S. Pastikan semua dalam
unit g.
P = 511 g
Q = 0.684 kg = 684 g
R = 318 + 511 = 829 g
S = 0.052 kg + 0.0684 kg = 0.736 kg = 736 g
Langkah 2: Purata = Jumlah kuantiti Bilangan kuantiti
= (P + Q + R + S) 4
= (511 + 684 + 829 + 736) 4
=2760 4
=690.
J awapan : C
5 Table 4 shows the mass of box P and box Q. The
mass of box R and box S is not shown.
Box P Q R S
Mass 1 978 g 0.782 kg
Table 4

The mass of box R is 1212 g less than box P. The
mass of box S is 0.032 kg less than box Q. What is
the average mass, in g, of a box?
Jisim kotak R adalah 1212 g kurang daripada jisim
kotak P. Jisim bagi kotak S adalah 0.032 kg kurang
daripada jisim kotak Q. Apakah purata jisim sebuah
kotak, dalam g?
A 1 069 C 1 074
B 1 071 D 1 077
J awapan :
6 Table 5 shows the distance of 4 jumps recorded in a long jump
event participated by Habib. The distance for the fifth jump is not
shown.
Jump Distance (m)
1 5.73
2 6.78
3 7.9
4 7.94
5
The average distance for 5 jumps is 7.26 m. Calculate the
distance, in m, for the fifth jump.
Purata jarak untuk 5 lompatan itu ialah 7.26 m. Hitungkan jarak
lompatan kelima, dalam m.
A 7.95 C 6.26
B 7.09 D 6.8
Exam tip: Purata = Jumlah kuantiti Bilangan kuantiti
Langkah 1: Gunakan formula untuk dapat m
Purata = Jumlah kuantiti Bilangan kuantiti
7.26 = (5.73 +6.78 +7.9+ 7.94 + m) 5
= (28.35 + m) 5
28.35 + m = 7.26 x 5
= 36.3
m = 36.3- 28.35 = 7.95.
J awapan : A

6 Table 5 shows the distance of 4 jumps recorded in a
long jump event participated by Zaidan. The distance
for the fifth jump is not shown.
Jump Distance (m)
1 7.27
2 7.31
3 7.17
4 7.94
5
The average distance for 5 jumps is 6.98 m. Calculate
the distance, in m, for the fifth jump.
Purata jarak untuk 5 lompatan itu ialah 6.98 m.
Hitungkan jarak lompatan kelima, dalam m.
A 5.21 C 7.29
B 7.25 D 7.42
J awapan :

117
015/1 2013 Maths Catch Network www.maths-catch.com [Lihat halaman sebelah]
SULIT
USAHA +DOA+TAWAKAL
MATHS Catch

7 Table 6 shows the ages of three children. Halwa's age is not
shown.
Name
Nama
Age
Umur
Muhaiminah
7 years 8 months
7 tahun 8 bulan
Salamah
7
1
12
years
7
1
12
tahun
Jahirah
9 months older than Salamah
9 bulan lebih tua daripada
Salamah
Halwa
Table 6
If the average age of the 4 children is 7 years 7 months, how old
is Halwa?
Jika purata umur 4 orang kanak-kanak itu ialah 7 tahun 7 bulan,
berapakah umur Halwa?
A 7 years 9 months
B 7 years 8 months
C 7 years 10 months
D 7 years 11 months
Exam tip: Purata = Jumlah kuantiti Bilangan kuantiti
Langkah 1: Kira umur bagi setiap kanak-kanak.
M = 7 tahun 8 bulan
S = 7
1
12
tahun = 7 + (
1
12
x 12) = 7 tahun 1 bulan
J= 7 tahun 1 bulan + 9 bulan = 7 tahun 10 bulan
H=?
Langkah 2: Gunakan formula untuk dapat H
Purata = Jumlah kuantiti Bilangan kuantiti
7 thn 7 bln =(7 thn 8 bln +7 thn 1 bln +7 thn 10 bln +H) 4
=(21 thn 19 bln + H) 4
(7 thn 7 bln) x 4 =21 thn 19 bln + H
28 thn 28 bln =21 thn 19 bln + H
H = 28 thn 28 bln - 21 thn 19 bln
= 7 thn 9 bln
J awapan : A
7 Table 6 shows the ages of three children. Jawahir's
age is not shown.
Name
Nama
Age
Umur
Anita
5 years 7 months
5 tahun 7 bulan
Mei Yee
8
1
4
years
8
1
4
tahun
Himmah
4 months older than Mei Yee
4 bulan lebih tua daripada Mei
Yee
Jawahir
Table 6
If the average age of the 4 children is 7 years 2
months, how old is Jawahir?
Jika purata umur 4 orang kanak-kanak itu ialah 7
tahun 2 bulan, berapakah umur Jawahir?
A 6 years 3 months
B 6 years 2 months
C 6 years 4 months
D 6 years 5 months
J awapan :
8 Table 7 shows the scores given to Ai Ling in a diving
competition by five judges.
Judge Score
A 1.18
B 1.35
C 1.66
D 1.38
E 1.62
Table 7
The highest and lowest scores given by the judges are not
included as the total score. Calculate the average score of Ai
Ling.
Skor tertinggi dan skor terendah yang diberi oleh hakim tidak
dikira untuk jumlah skor. Hitungkan purata skor Ai Ling.
A 1.09 C 1.45
B 1.44 D 0.87

Exam tip: Purata = Jumlah kuantiti Bilangan kuantiti
Langkah 1: Soalan hendak Skor tertinggi dan skor terendah
yang diberi oleh hakim tidak dikira untuk jumlah skor maka
markah tertinggi, 1.66 dan markah terendah, 1.18 tidak termasuk
dalam kiraaan purata.
Langkah 2: Purata = Jumlah kuantiti Bilangan kuantiti
= (B + D + E) 3
= (1.35 + 1.38 + 1.62) 3
= 4.35 3
= 1.45.
J awapan : C
8 Table 7 shows the scores given to Zafirah in a diving
competition by five judges.
Judge Score
A 6.05
B 6.74
C 6.53
D 6.33
E 6.58
Table 7
The highest and lowest scores given by the judges are
not included as the total score. Calculate the average
score of Zafirah.
Skor tertinggi dan skor terendah yang diberi oleh
hakim tidak dikira untuk jumlah skor. Hitungkan
purata skor Zafirah.
A 3.89 C 6.45
B 4.86 D 6.48
J awapan :

118
015/1 2013 Maths Catch Network www.maths-catch.com [Lihat halaman sebelah]
SULIT
USAHA +DOA+TAWAKAL
MATHS Catch

9 The average monthly income of Encik Latif is RM1 360.
Calculate his total income for four months.
Purata pendapatan bulanan Encik Latif ialah RM1 360.
Hitungkan jumlah pendapatannya dalam tempoh empat bulan.
A RM5 440 C RM5 443
B RM5 450 D RM5 447

Exam tip: Purata = Jumlah kuantiti Bilangan kuantiti
Langkah 1: Diberi purata pendapatan bulanan = RM 1360, maka
jumlah pendapatan dalam 4 bulan = 1360 x 4 = RM 5440.
J awapan : A
9 The average monthly income of Mr Teoh is
RM2 722. Calculate his total income for four
months.
Purata pendapatan bulanan Mr Teoh ialah
RM2 722. Hitungkan jumlah pendapatannya dalam
tempoh empat bulan.
A RM10 888 C RM10 891
B RM10 889 D RM10 894
J awapan :
10 The average mark of four pupils in a Mathematics test is 36. If a
pupil whose mark is 66 joins them, what is the new average mark
of five pupils?
Purata markah bagi empat orang pelajar dalam suatu ujian
Matematik ialah 36. Jika seorang pelajar yang markahnya ialah
66 masuk ke kumpulan mereka, apakah purata markah baru bagi
lima orang pelajar itu?
A 42 C 44
B 45 D 50

Exam tip: Purata = Jumlah kuantiti Bilangan kuantiti
Langkah 1: Diberi purata markah 4 orang = 36, maka apabila
tambah seorang lagi pelajar, mak jumlah pelajar skrg = 5 pelajar.
Langkah 2: Hitung purata markah bagi 5 pelajar
Purata = Jumlah kuantiti Bilangan kuantiti
= (36 +36 +36 +36 +66) 5 = 42.
J awapan : A10 The average mark of four pupils in a Mathematics
test is 38. If a pupil whose mark is 88 joins them,
what is the new average mark of five pupils?
Purata markah bagi empat orang pelajar dalam
suatu ujian Matematik ialah 38. Jika seorang
pelajar yang markahnya ialah 88 masuk ke
kumpulan mereka, apakah purata markah baru bagi
lima orang pelajar itu?
A 48 C 52
B 55 D 49
J awapan :
11 The pie chart in Diagram 1 shows the percentage of races in a
town.
Carta pai dalam Rajah 1 menunjukkan peratusan kaum di sebuah
bandar.

Diagram 1
Rajah 1

42 420 residents live in the town. Calculate the number of Indians
residents who stay there.
42 420 penduduk tinggal di bandar. Hitungkan bilangan
penduduk kaum India yang tinggal di sana.
A 8 486 C 8 490
B 8 484 D 8 489

Langkah 1: Peratusan kaum India ialah 20%, maka bilangan
penduduk India = 20% x 42420 = 0.2 x 42420 = 8484 orang.
J awapan : B

11 The pie chart in Diagram 1 shows the percentage of
races in a town.
Carta pai dalam Rajah 1 menunjukkan peratusan
kaum di sebuah bandar.

Diagram 1
Rajah 1

41 355 residents live in the town. Calculate the
number of Indians residents who stay there.
41 355 penduduk tinggal di bandar. Hitungkan
bilangan penduduk kaum India yang tinggal di
sana.
A 8 271 C 8 280
B 8 279 D 8 281
J awapan :

119
015/1 2013 Maths Catch Network www.maths-catch.com [Lihat halaman sebelah]
SULIT
USAHA +DOA+TAWAKAL
MATHS Catch

12 The pie chart in Diagram 2 shows the number of televisions sold
by four shops, S, T, U and V.
Carta pai dalam Rajah 2 menunjukkan bilangan televisyen yang
telah dijual oleh empat buah kedai, S, T, U, dan V.

Diagram 2
Rajah 2

If shop U sold 71 televisions, what is the total number of
televisions sold by four shops.
Jika kedai U telah menjual 71 buah televisyen, apakah jumlah
bilangan televisyen yang telah dijual oleh empat buah kedai?
A 355 C 360
B 357 D 363

Langkah 1: Soalan mahu Jumlah bilangan tv yang dijual oleh
semua kedai iaitu bersamaan 100%.
Langkah 2: Diberi Kedai U menjual sebanyak 71 tv bersamaan
20%, maka 100% = 71 x 5 = 355.
J awapan : A
12 The pie chart in Diagram 2 shows the number of
televisions sold by four shops, S, T, U and V.
Carta pai dalam Rajah 2 menunjukkan bilangan
televisyen yang telah dijual oleh empat buah kedai, S,
T, U, dan V.

Diagram 2
Rajah 2

If shop S sold 78 televisions, what is the total number
of televisions sold by four shops.
Jika kedai S telah menjual 78 buah televisyen, apakah
jumlah bilangan televisyen yang telah dijual oleh
empat buah kedai?
A 399 C 395
B 396 D 390
J awapan :
13 The pie chart in Diagram 3 shows the number of cars sold by four
companies, S, T, U and V.
Carta pai dalam Rajah 3 menunjukkan bilangan kereta yang
telah dijual oleh empat buah syarikat S, T, U dan V.

Diagram 3
Rajah 3

What is the difference, as a fraction, between the number of cars
sold by companies S and companies T?
Apakah perbezaan antara bilangan kereta yang dijual oleh
syarikat S dan bilangan kereta yang dijual oleh syarikat T, dalam
bentuk pecahan?
A 3
10

C 2
5

B 7
20

D 9
20


Kata kunci: Perbezaan bermaksud operasi Tolak.
Langkah 1: Perbezaan bilangan kereta sykt S dan T ialah
= 40% - 10% = 30%.
Langkah 2: Tukar 30% kepada pecahan
=30% = 30/100 = 3 /10.
J awapan : A
13 The pie chart in Diagram 3 shows the number of
cars sold by four companies, S, T, U and V.
Carta pai dalam Rajah 3 menunjukkan bilangan
kereta yang telah dijual oleh empat buah syarikat S,
T, U dan V.

Diagram 3
Rajah 3

What is the difference, as a fraction, between the
number of cars sold by companies T and companies
V?
Apakah perbezaan antara bilangan kereta yang
dijual oleh syarikat T dan bilangan kereta yang
dijual oleh syarikat V, dalam bentuk pecahan?
A 2
5

C 7
20

B 3
10

D 9
20


J awapan :

120
015/1 2013 Maths Catch Network www.maths-catch.com [Lihat halaman sebelah]
SULIT
USAHA +DOA+TAWAKAL
MATHS Catch

14 The pie chart in Diagram 4 shows the method of transportation
used by pupils of a school.
Carta pai dalam Rajah 4 menunjukkan cara pengangkutan yang
digunakan oleh pelajar di sebuah sekolah.

Diagram 4
Rajah 4

The school has 630 pupils. What is the range of the number of
pupils?
Sekolah mempunyai 630 orang pelajar. Apakah julat bilangan
pelajar?
A 252 C 260
B 257 D 261
Exam tip: Julat= Nilai terbesar Nilai terkecil.
Langkah 1: % pelajar tertinggi = 50%, dan yg terendah = 10%.
Diberi jumlah pelajar = 630, maka tukar % kepada bilangan
pelajar
= (50% x 630) (10% x 630)
= 0.5 x 630 0.1 x 630
= 315 63
= 252.
J awapan : A
14 The pie chart in Diagram 4 shows the method of
transportation used by pupils of a school.
Carta pai dalam Rajah 4 menunjukkan cara
pengangkutan yang digunakan oleh pelajar di
sebuah sekolah.

Diagram 4
Rajah 4

The school has 910 pupils. What is the range of the
number of pupils?
Sekolah mempunyai 910 orang pelajar. Apakah
julat bilangan pelajar?
A 364 C 371
B 365 D 373
J awapan :
15 The pie chart in Diagram 5 shows the allocation of RM890 on
four items.
Carta pai dalam Rajah 5 menunjukkan peruntukan wang
sebanyak RM890 ke atas empat jenis benda yang berlainan.

Diagram 5
Rajah 5

What is the mode?
Apakah mod?
A 359 C 356
B 362 D 360
Exam tip: Mod adalah bilangan yang tertinggi
Langkah 1: peratusan yang tertinggi dalam carta di atas = 40%,
maka mod = 40% x RM890 = RM 356.
J awapan : C

15 The pie chart in Diagram 5 shows the allocation of
RM495 on four items.
Carta pai dalam Rajah 5 menunjukkan peruntukan
wang sebanyak RM495 ke atas empat jenis benda
yang berlainan.

Diagram 5
Rajah 5

What is the mode?
Apakah mod?
A 198 C 206
B 199 D 207
J awapan :

Answer:121
015/1 2013 Maths Catch Network www.maths-catch.com [Lihat halaman sebelah]
SULIT
USAHA +DOA+TAWAKAL
MATHS Catch

BAHAGIAN 2
2.1 (A) INPUT learning & 2.1 (B) OUTPUT learning PAPER 2
INPUT OUTPUT
1 Calculate the average of 32, 38, 39, 62 and 96.
Hitungkan purata 32, 38, 39, 62 dan 96.
[3 mark]
[3 markah]
Exam tip: Purata = Jumlah kuantiti Bilangan kuantiti
Langkah 1: Gunakan formula untuk dapat purata
Purata = Jumlah kuantiti Bilangan kuantiti
= (32+38+ 39+62 +96) 5
= 267 5
=53.4
J awapan : 53.4
1 Calculate the average of 16, 47, 48, 49 and 76.
Hitungkan purata 16, 47, 48, 49 dan 76.
[3 mark]
[3 markah]
J awapan :
2 The total of four numbers is 216. What is the average of the
four numbers?
Jumlah empat nombor ialah 216. Apakah purata empat
nombor itu?
[3 mark]
[3 markah]
Exam tip: Purata = Jumlah kuantiti Bilangan kuantiti
Langkah 1: Purata = Jumlah kuantiti Bilangan kuantiti
= 216 4
= 54
J awapan : 54
2 The total of four numbers is 152. What is the average
of the four numbers?
Jumlah empat nombor ialah 152. Apakah purata empat
nombor itu?
[3 mark]
[3 markah]
J awapan :
3 The average of four numbers is 40. The total of first three
numbers is 87, what is the value of fourth number?
Purata bagi empat nombor ialah 40. Jumlah bagi tiga
nombor yang pertama ialah 87, apakah nilai bagi nombor
yang keempat?
[3 mark]
[3 markah]
Exam tip: Purata = Jumlah kuantiti Bilangan kuantiti
Langkah 1: Purata = Jumlah kuantiti Bilangan kuantiti
40 = (87 + x) 4
160= 87 + x
x= 160-87
= 73

J awapan : 73
3 The average of four numbers is 69. The total of first
three numbers is 177, what is the value of fourth
number?
Purata bagi empat nombor ialah 69. Jumlah bagi tiga
nombor yang pertama ialah 177, apakah nilai bagi
nombor yang keempat?
[3 mark]
[3 markah]
J awapan :
4 Table 1 shows the length of four ribbons.
Jadual 1 menunjukkan panjang empat utas reben.
Ribbon
Reben
Length
Panjang
P 57 m
Q
25 m more than P
25 m lebih daripada P
R 91 m
S
69 m less than R
69 m kurang daripada R
Table 1
J adual 1

Find the average length, in m, of the four ribbons.
Cari purata panjang empat utas reben, dalam m.
[3 mark]
[3 markah]
Exam tip: Purata = Jumlah kuantiti Bilangan kuantiti
Langkah 1: Tentukan nilai bagi P Q R S
P = 57
Q = 25 + 57 = 82
R = 91
S = 91-69 = 22
Langkah 2: Purata = Jumlah kuantiti Bilangan kuantiti
= (P + Q + R + S) 4
= (57 + 82 + 91 + 22) 4
= 252 4
= 63.
J awapan : 63
4 Table 1 shows the length of four ribbons.
Jadual 1 menunjukkan panjang empat utas reben.
Ribbon
Reben
Length
Panjang
P 66 m
Q
20 m more than P
20 m lebih daripada P
R 47 m
S
42 m less than R
42 m kurang daripada R
Table 1
J adual 1

Find the average length, in m, of the four ribbons.
Cari purata panjang empat utas reben, dalam m.
[3 mark]
[3 markah]
J awapan :

122
015/1 2013 Maths Catch Network www.maths-catch.com [Lihat halaman sebelah]
SULIT
USAHA +DOA+TAWAKAL
MATHS Catch

5 Table 2 shows the length of four ropes, W, X, Y and Z.
Rope
Tali
Length
Panjang
W 282 m
X 440 m
Y 80% of the length of rope Z
Z 172 m less than the length of rope W
Calculate the average length, in m, of the four ropes.
Hitungkan purata panjang empat utas tali itu, dalam m.
[3 mark]
Exam tip: Purata = Jumlah kuantiti Bilangan kuantiti
Langkah 1: Tentukan nilai bagi W X Y Z
W = 282
X = 440
Z = 282 172 =110
Y = 80% x 110 = 0.8 x 110 = 88
Langkah 2: Purata = Jumlah kuantiti Bilangan kuantiti
= (W + X + Y + Z) 4
= (282 + 440 + 88 + 110) 4
= 920 4
= 230.
J awapan : 230
5 Table 2 shows the length of four ropes, W, X, Y and Z.
Rope
Tali
Length
Panjang
W 154 m
X 326 m
Y 60% of the length of rope Z
Z 151 m more than the length of rope W
Calculate the average length, in m, of the four ropes.
Hitungkan purata panjang empat utas tali itu, dalam m.
[3 mark]
J awapan :
6 Diagram 1 shows the number of balls in four boxes P, Q, R
and S.

Calculate the average number of balls in a box.
Hitungkan purata bilangan bola dalam sebuah kotak.
[3 mark]
Exam tip: Purata = Jumlah kuantiti Bilangan kuantiti
Langkah 1: Purata = Jumlah kuantiti Bilangan kuantiti
Purata bilangan bola= (P +Q+R+S) 4
=(38+77+10+27) 4
=152 4
=38 J awapan : 38
6 Diagram 1 shows the number of balls in four boxes P,
Q, R and S.

Calculate the average number of balls in a box.
Hitungkan purata bilangan bola dalam sebuah kotak.
[3 mark]]
J awapan :
7 Table 3 shows the volume of water in four containers, J, K, L
and M.
Container Volume of water ()
J 8.5
K 3.1
L 5.9
M 6.3

What is the average volume of water, in , in a container?
Berapakah purata isipadu air dalam sebuah bekas, dalam ?
[3 mark]
Exam tip: Purata = Jumlah kuantiti Bilangan kuantiti
Langkah 1: Purata = Jumlah kuantiti Bilangan kuantiti
Purata isipadu air= (J +K+L+M) 4
= (8.5+3.1+5.9+6.3) 4
= 23.8 4
= 5.95
J awapan : 5.95
7 Table 3 shows the volume of water in four containers,
J, K, L and M.
Container Volume of water ()
J 3.6
K 3.8
L 9.3
M 6.9

What is the average volume of water, in , in a
container?
Berapakah purata isipadu air dalam sebuah bekas,
dalam ?
[3 mark]
J awapan :
8 The pie chart in Diagram 2 shows the percentage of races in a
town.

8 The pie chart in Diagram 2 shows the percentage of
races in a town.

40%
50%

123
015/1 2013 Maths Catch Network www.maths-catch.com [Lihat halaman sebelah]
SULIT
USAHA +DOA+TAWAKAL
MATHS Catch

40 705 residents live in the town. Calculate the number of
Indians residents who stay there.
40 705 penduduk tinggal di bandar. Hitungkan bilangan
penduduk kaum India yang tinggal di sana.
[3 mark]
Langkah 1: Peratusan kaum India ialah 40% dari jumlah penduduk
bandar, maka bilangan penduduk India
= 40% x 40 705 = 0.4 x 40 705 = 16 282 orang.
J awapan : 16 282
28 560 residents live in the town. Calculate the number
of Chinese residents who stay there.
28 560 penduduk tinggal di bandar. Hitungkan
bilangan penduduk kaum Cina yang tinggal di sana.
[3 mark]
J awapan :
9 The pie chart in Diagram 3 shows the number of televisions
sold by four shops, S, T, U and V..


If shop V sold 390 televisions, what is the total number of
televisions sold by four shops.
Jika kedai V telah menjual 390 buah televisyen, apakah
jumlah bilangan televisyen yang telah dijual oleh empat buah
kedai?
[3 mark]
[3 markah]
Langkah 1: Soalan mahu Jumlah bilangan tv yang dijual oleh semua
kedai iaitu bersamaan 100%.
Langkah 2: Diberi Kedai V menjual sebanyak 390 tv bersamaan
50%, maka
100% = 50% x 2
= 390 x 2
= 780 buah tv.

J awapan : 780
9 The pie chart in Diagram 3 shows the number of
televisions sold by four shops, S, T, U and V.If shop U sold 380 televisions, what is the total number
of televisions sold by four shops.
Jika kedai U telah menjual 380 buah televisyen,
apakah jumlah bilangan televisyen yang telah dijual
oleh empat buah kedai?
[3 mark]
[3 markah]
J awapan :
10 The pie chart in Diagram 4 shows the number of cars sold by
four companies, S, T, U and V.
Carta pai dalam Rajah 4 menunjukkan bilangan kereta yang
telah dijual oleh empat buah syarikat S, T, U dan V.

Diagram 4
Rajah 4

Which company sold the most number of cars?
Syarikat yang manakah telah menjual bilangan kereta yang
paling banyak?
[3 mark]
[3 markah]

Langkah 1: Merujuk kepada carta pai di atas, Syarikat T menjual
sebanyak 40% kereta iaitu merupakan peratusan tertinggi antara
syarikat lain. Maka, Syarikat T telah menjual bilangan kereta
terbanyak.

J awapan : T

10 The pie chart in Diagram 4 shows the number of cars
sold by four companies, S, T, U and V.
Carta pai dalam Rajah 4 menunjukkan bilangan kereta
yang telah dijual oleh empat buah syarikat S, T, U dan
V.

Diagram 4
Rajah 4

Which company sold the most number of cars?
Syarikat yang manakah telah menjual bilangan kereta
yang paling banyak?
[3 mark]
[3markah]
J awapan :

124
015/1 2013 Maths Catch Network www.maths-catch.com [Lihat halaman sebelah]
SULIT
USAHA +DOA+TAWAKAL
MATHS Catch

11 The pie chart in Diagram 5 shows the number of storybooks
owned by four boys.
Carta pai dalam Rajah 5 menunjukkan bilangan buku cerita
yang dimiliki oleh empat orang budak lelaki.

Diagram 5
Rajah 5

The total number of storybooks is 60. How many storybooks
does Adib have?
Jumlah bilangan buku cerita ialah 60 buah. Berapakah buah
buku cerita yang dimiliki oleh Adib?
[3 mark]
[1 markah]
Langkah 1: Merujuk kepada carta pai, Adib mempunyai sebanyak
60% buku dari keseluruhan, maka bilangan buku Adib ialah=60% x
60 = 0.6 x 60 = 36 buah buku.

J awapan : 36
11 The pie chart in Diagram 5 shows the number of
storybooks owned by four boys.
Carta pai dalam Rajah 5 menunjukkan bilangan buku
cerita yang dimiliki oleh empat orang budak lelaki.

Diagram 5
Rajah 5

The total number of storybooks is 90. How many
storybooks does Arif have?
Jumlah bilangan buku cerita ialah 90 buah. Berapakah
buah buku cerita yang dimiliki oleh Arif?
[3 mark]
[3 markah]
J awapan :
12 The pie chart in Diagram 6 shows the method of
transportation used by pupils of a school.
Carta pai dalam Rajah 6 menunjukkan cara pengangkutan
yang digunakan oleh pelajar di sebuah sekolah.

Diagram 6
Rajah 6

The school has 330 pupils. What is the range of the number of
pupils?
Sekolah mempunyai 330 orang pelajar. Apakah julat bilangan
pelajar?
[3 mark]
[3 markah]
Kata kunci: Julat= Nilai terbesar Nilai terkecil.
Langkah 1: Dari carta pai diatas, % pelajar tertinggi = 60%, dan yg
terendah = 10%. Diberi jumlah pelajar = 330, maka tukar % kepada
bilangan pelajar
= (60% x 330) (10% x 330)
= 0.6 x 330 0.1 x 330
= 198 33
= 165.
J awapan : 165

12 The pie chart in Diagram 6 shows the method of
transportation used by pupils of a school.
Carta pai dalam Rajah 6 menunjukkan cara
pengangkutan yang digunakan oleh pelajar di sebuah
sekolah.

Diagram 6
Rajah 6

The school has 880 pupils. What is the range of the
number of pupils?
Sekolah mempunyai 880 orang pelajar. Apakah julat
bilangan pelajar?
[3 mark]
[3 markah]
J awapan :

125
015/1 2013 Maths Catch Network www.maths-catch.com [Lihat halaman sebelah]
SULIT
USAHA +DOA+TAWAKAL
MATHS Catch

13 The pie chart in Diagram 7 shows the number of marble balls
in three colours.
Carta pai dalam Rajah 7 menunjukkan bilangan guli dalam
tiga jenis warna.~Merah = 50%


The total number of marble balls is 440. Find the total number
of blue and green colours marble balls.
Jumlah bilangan guli ialah 440. Cari jumlah bilangan guli
yang berwarna biru dan hijau.
[3 mark]
[3 markah]
Langkah 1: Dari carta pai diatas, Jumlah % bagi guli biru dan hijau
ialah = 40% + 10% =50%.
Langkah 2: Diberi jumlah guli = 440, maka bilangan guli biru dan
hijau ialah
=50% x 440
=0.5 x 440
=220 biji guli biru dan hijau.
J awapan : 220
13 The pie chart in Diagram 7 shows the number of
marble balls in three colours.
Carta pai dalam Rajah 7 menunjukkan bilangan guli
dalam tiga jenis warna. ~ merah = 60%

The total number of marble balls is 380. Find the total
number of red and blue colours marble balls.
Jumlah bilangan guli ialah 380. Cari jumlah bilangan
guli yang berwarna merah dan biru.
[3 mark]
[3 markah]
J awapan :
BAHAGIAN 4
4.0 REFERENCE Contoh Soalan-Soalan Tahun Lepas
Didalam bahagian ketiga ini,merupakan contoh soalan-soalan Klon Peperiksaan Sebenar UPSR (TAHUN 6
SAHAJA) yang boleh pelajar jadikan sebagai sumber rujukkan.Soalan-soalan ini adalah soalan terpilih yang
paling Popular didadalam bab tersebut dan wajar di dilakukan secara lebih INTENSIF sehingga benar-benar
FAHAM.

KUIZ A CLONE UPSR 2007
1 Jadual 1 menunjukkan umur bagi tiga orang kanak-
kanak. Umur Maziah tidak ditunjukkan.
Nama Umur
Halawati 7 tahun 8 bulan
Hooi Pheng 8
5
12
tahun
Khalilah
1 bulan lebih muda
daripada Hooi Pheng
Maziah

Jika purata umur 4 orang kanak-kanak itu ialah 7 tahun 9
bulan, berapakah umur Maziah?
A 6 tahun 7 bulan
B 6 tahun 6 bulan
C 6 tahun 8 bulan
D 6 tahun 9 bulan

2 Jadual 2 menunjukkan umur bagi tiga orang kanak-
kanak. Umur Aiman tidak ditunjukkan.
Nama Umur
Lih Lian 5 tahun 3 bulan
Kasibah 5
5
12
tahun
Kamilah
6 bulan lebih tua daripada
Kasibah
Aiman
Jadual 2

Jika purata umur 4 orang kanak-kanak itu ialah 5 tahun 5
bulan, berapakah umur Aiman?
A 5 tahun 1 bulan
B 5 tahun
C 5 tahun 2 bulan
D 5 tahun 3 bulan

3 Jadual 3 menunjukkan umur bagi tiga orang kanak-
kanak. Umur Hazwani tidak ditunjukkan.
Nama Umur
Farhanah 5 tahun
Munifah 5
5
6
tahun
Mui Mui
2 tahun 3 bulan lebih tua
daripada Munifah
Hazwani
Jadual 3

Jika purata umur 4 orang kanak-kanak itu ialah 6 tahun 3
bulan, berapakah umur Hazwani?
A 6 tahun 1 bulan
B 6 tahun
C 6 tahun 2 bulan
D 6 tahun 3 bulan
126
015/1 2013 Maths Catch Network www.maths-catch.com [Lihat halaman sebelah]
SULIT
USAHA +DOA+TAWAKAL
MATHS Catch

4 Jadual 4 menunjukkan umur bagi tiga orang kanak-
kanak. Umur Yatimah tidak ditunjukkan.
Nama Umur
Rasinah 9 tahun
Lee Thing 8
1
6
tahun
Syahirah
1 tahun 2 bulan lebih muda
daripada Lee Thing
Yatimah
Jadual 4

Jika purata umur 4 orang kanak-kanak itu ialah 8 tahun,
berapakah umur Yatimah?
A 7 tahun 10 bulan
B 7 tahun 9 bulan
C 7 tahun 11 bulan
D 8 tahun

5 Jadual 5 menunjukkan umur bagi tiga orang kanak-
kanak. Umur Zafirah tidak ditunjukkan.
Nama Umur
Sivarti 8 tahun 1 bulan
Li San 7
11
12
tahun
Laila
1 tahun 2 bulan lebih muda
daripada Li San
Zafirah
Jadual 5

Jika purata umur 4 orang kanak-kanak itu ialah 7 tahun 5
bulan, berapakah umur Zafirah?
A 6 tahun 11 bulan
B 6 tahun 10 bulan
C 7 tahun
D 7 tahun 1 bulan

6 Jadual 6 menunjukkan umur bagi tiga orang kanak-
kanak. Umur Dawama tidak ditunjukkan.
Nama Umur
Maimunah 7 tahun 1 bulan
Syarifah 6
7
12
tahun
Zahidah
2 tahun 4 bulan lebih tua
daripada Syarifah
Dawama
Jadual 6

Jika purata umur 4 orang kanak-kanak itu ialah 6 tahun
11 bulan, berapakah umur Dawama?
A 5 tahun 1 bulan
B 5 tahun
C 5 tahun 2 bulan
D 5 tahun 3 bulan

7 Jadual 7 menunjukkan umur bagi tiga orang kanak-
kanak. Umur Nasibah tidak ditunjukkan.
Nama Umur
Dahiyah 8 tahun 11 bulan
Chai Ling 7
1
2
tahun
Hooi Ming
10 bulan lebih tua daripada
Chai Ling
Nasibah
Jadual 7

Jika purata umur 4 orang kanak-kanak itu ialah 8 tahun 4
bulan, berapakah umur Nasibah?
A 8 tahun 7 bulan
B 8 tahun 6 bulan
C 8 tahun 8 bulan
D 8 tahun 9 bulan

8 Jadual 8 menunjukkan umur bagi tiga orang kanak-
kanak. Umur Ai Li tidak ditunjukkan.
Nama Umur
Safiah 7 tahun 3 bulan
Hamamah 8
1
4
tahun
Ravinder
4 bulan lebih muda
daripada Hamamah
Ai Li
Jadual 8

Jika purata umur 4 orang kanak-kanak itu ialah 7 tahun 4
bulan, berapakah umur Ai Li?
A 5 tahun 11 bulan
B 5 tahun 10 bulan
C 6 tahun
D 6 tahun 1 bulan

9 Jadual 9 menunjukkan umur bagi tiga orang kanak-
kanak. Umur Mei See tidak ditunjukkan.
Nama Umur
Ramlah 5 tahun 8 bulan
Hakimah 8
1
2
tahun
Phaik Fong
3 tahun 3 bulan lebih muda
daripada Hakimah
Mei See
Jadual 9

Jika purata umur 4 orang kanak-kanak itu ialah 7 tahun 1
bulan, berapakah umur Mei See?
A 8 tahun 11 bulan
B 8 tahun 10 bulan
C 9 tahun
D 9 tahun 1 bulan

10 Jadual 10 menunjukkan umur bagi tiga orang kanak-
kanak. Umur Chai Ling tidak ditunjukkan.
Nama Umur
Dahiyah 7 tahun 2 bulan
Sabariah 8
3
4
tahun
Jamaliah
4 bulan lebih muda
daripada Sabariah
Chai Ling
Jadual 10

Jika purata umur 4 orang kanak-kanak itu ialah 7 tahun
10 bulan, berapakah umur Chai Ling?
A 7 tahun
B 6 tahun 11 bulan
C 7 tahun 1 bulan
D 7 tahun 2 bulan

127
015/1 2013 Maths Catch Network www.maths-catch.com [Lihat halaman sebelah]
SULIT
USAHA +DOA+TAWAKAL
MATHS Catch
ANSWER CHAPTER 1:
Nombor Bulat (Whole Number)
PAPER 1 OUTPUT
1 C 2 B 3 C 4 D 5 C
6 C 7 A 8 A 9 C 10 B
11 A 12 A 13 B 14 A 15 A
16 C 17 D 18 A 19 D 20 D
21 C
PAPER 2 OUTPUT
1 Seven million one hundred three
thousand eight hundred and
thirty-eight
Tujuh juta satu ratus tiga ribu
lapan ratus tiga puluh lapan
2 1 178 581
3 8 000
4 Thousands
Ribu
5 3 000 000
6 9 000 000 + 40 000 + 6 000 + 90
+ 1
7 1 238 263
8 375 941
9 344 991
10 2 184 126
11 1 784 592
12 2 795 109
13 7 622
14 664 365
15 370
16 735
17 235
18 3 017
19 1 083
20 130

REFERENCE
QUIZ A
1 A 2 D 3 C 4 B 5 A
6 A 7 C 8 B 9 A 10 D
QUIZ B
1 1 373 184
2 1 582 584
3 148 060
4 1 476 630
5 2 415 584
6 810 992
7 1 156 796
8 1 341 432
9 1 763 853
10 3 917 222
11 2 554 012
12 1 387 540
13 1 522 600
14 4 187 304
15 2 796 600

ANSWER CHAPTER 2:
Pecahan (Fraction)

PAPER 1 OUTPUT
1 B 2 C 3 C 4 B 5 C
6 A 7 A 8 C 9 B 10 B
11 A 12 A 13 B 14 A 15 D
16 D 17 B 18 B 19 B 20 D
PAPER 2 OUTPUT
1
11
2
5


2
10
1
3


3
13
2
3


4
9
3
4


5
10
1
6


6
6
2
5


7
1
1
2


8
1
5
6
m

9 1
10
2
2
7


11 7
9
kg

12
2
5
6


13 483
14 6 230
15 1
15


16 1
2


REFERENCE
QUIZ A
1 B 2 B 3 A 4 A 5 B
QUIZ B
1 B 2 B 3 A 4 D 5 C
6 B 7 A 8 C 9 D 10 B
11 C 12 C 13 D 14 C 15 A
ANSWER CHAPTER 3:
Perpuluhan (Decimals)
PAPER 1 OUTPUT
1 B 2 A 3 C 4 A 5 C
6 C 7 B 8 D 9 B 10 A
11 A 12 D 13 D 14 B 15 A
PAPER 2 OUTPUT
1 11.078
2 6.016
3 1.287
4 9.67
5 2.015
6 61.982
7 7.528
8 7.92
9 16.634
10 62.42
11 163.70
12 6.02
13 7.272

REFERENCE
QUIZ A
1 D 2 A 3 D 4 B 5 A
6 D 7 D 8 A 9 A 10 A
11 A 12 A 13 B 14 A 15 A
16 C 17 D 18 A 19 A 20 D
QUIZ B
1 A 2 A 3 A 4 A 5 A
QUIZ C
1 A 2 A 3 A 4 B 5 B

ANSWER CHAPTER 4:
Peratus (Percentages)

PAPER 1 OUTPUT
1 D 2 A 3 C 4 A 5 B
6 D 7 D 8 A 9 A 10 A
11 D 12 C 13 D 14 D 15 A
16 D 17 A 18 D 19 A 20 D
PAPER 2 OUTPUT
1 160%
2 421%
3 1.7
4 160%
5 310%
6 143
7 1 248
8 2 100
9 13 minutes
13 minit
10 225
SKEMA JAWAPAN

128
015/1 2013 Maths Catch Network www.maths-catch.com [Lihat halaman sebelah]
SULIT
USAHA +DOA+TAWAKAL
MATHS Catch

1
11 RM2 920
12 75
13 50
14 4.35

15 30%

REFERENCE
KUIZ A
1 A 2 B 3 B 4 D 5 D
KUIZ B
1 C 2 D 3 A
ANSWER CHAPTER 5:
Wang (Money)
PAPER 1 OUTPUT
1 D 2 D 3 C 4 C 5 D
6 D 7 B 8 D 9 B 10 C
11 D 12 A 13 D 14 D 15 A
16 D
PAPER 2 OUTPUT
1 RM50 327.70
2 RM41 704.50
3 RM5 023
4 RM55 080
5 RM139 248
6 RM4 600
7 RM168.60
8 RM25
9 RM343.80
10 RM545.80
11 RM28.30
12 RM1 997
13 RM4.00
14 RM227

REFERENCE
QUIZ A
1 RM1 325.40
2 RM982
3 RM3 179.50
4 RM903.10
5 RM2 855.40

QUIZ B
1 RM3.00
2 RM3.00
3 RM2.80
4 RM10.00
5 RM10.00

ANSWER CHAPTER 6:
Masa (Time)
PAPER 1 OUTPUT
1 A 2 B 3 B 4 B 5 A
6 D 7 C 8 B 9 A 10 A
11 D 12 C 13 B 14 B 15 D
PAPER 2 OUTPUT
1 10
2 8
3 3 years 1 month
3 tahun 1 bulan
4 1 year 10 months 21 days
1 tahun 10 bulan 21 hari
5 11 years 11 months
11 tahun 11 bulan
6 9 years 3 months
9 tahun 3 bulan
7 1 hour 10 minutes
1 jam 10 minit
8 8.55 p.m.
9 2.49 p.m.

REFERENCE
QUIZ A
1 9.44 p.m.
2 10.52 p.m.
3 6.57 p.m.
4 6.16 p.m.
5 6.23 p.m.
6 6.02 p.m.
7 8.36 p.m.
8 8.27 p.m.
9 7.56 p.m.
10 5.05 p.m.

ANSWER CHAPTER 7:
Panjang (Length)
PAPER 1 OUTPUT
1 D 2 D 3 A 4 A 5 B
6 A 7 D 8 D 9 C 10 B
11 C 12 C 13 A 14 D 15 A
16 C
PAPER 2 OUTPUT
1 0.033
2 70 000
3 34 200
4 4 950
5 75
6 5
7 126
8 62
9 80
10 10
11 30
12 545
13 6

REFERENCE
KUIZ A
1 66
2 49
3 34
4 246
5 62
6 258


ANSWER CHAPTER 8:
Jisim (Mass)
PAPER 1 OUTPUT
1 A 2 A 3 C 4 C 5 A
6 C 7 D 8 D 9 A 10 C
11 A 12 D 13 D 14 D
PAPER 2 OUTPUT
1 15 000
2 54 000
3 44.8
4 32.8
5 1 kg
6 18
7 0.525 kg
8 2.2 kg
9 24 kg
10 187 kg

REFERENCE
KUIZ A
1 C 2 B 3 C 4 C 5 B
6 B 7 D 8 A 9 A 10 D
QUIZ B
1 17.6 kg
2 66 kg
3 96 kg
4 18.9 kg
5 81 kg
6 10.5 kg
7 21 kg
8 14.4 kg
9 102 kg
10 49.5 kg

ANSWER CHAPTER 9:
Isipadu Cecair (Volume of
Liquids)
PAPER 1 OUTPUT
1 C 2 D 3 A 4 B 5 B
6 B 7 C 8 C 9 B 10 A
11 A 12 B 13 D 14 A
PAPER 2 OUTPUT
1 16 000
2 48 000
3 5.6
4 54
5 100.8
6 0.16
7 14

129
015/1 2013 Maths Catch Network www.maths-catch.com [Lihat halaman sebelah]
SULIT
USAHA +DOA+TAWAKAL
MATHS Catch

8 140
9 19.6
10 6
11 132 m

REFERENCE
QUIZ A
1 51 m
2 90 m
3 90 m
4 170 m
5 102 m

ANSWER CHAPTER 10:
Bentuk dan Ruang
(Shape and Space)
PAPER 1 OUTPUT
1 B 2 C 3 B 4 C 5 C
6 B 7 B 8 B 9 D 10 D
11 D 12 A 13 D 14 B 15 B
16 D 17 D
PAPER 2 OUTPUT
1 54 cm
2 44 cm
3 7 cm
4 3 cm
5 46 cm
6 90 m
7 270 cm
2

8 40 cm
2

9 63 cm
2

10 132 cm
2

11 988 m
3

12 7 m
13 8 cm
14 7 cm

REFERENCE
QUIZ A
1 47 m
2 72 m
3 68 m
4 93 m
5 84 m
6 84 m
7 89 m
8 81 m

QUIZ B
1 42 cm
2

2 105 cm
2

3 88 cm
2

4 27 cm
2

5 119 cm
2

6 156 cm
2

7 14 cm
2

8 30 cm
2

9 32 cm
2

10 54 cm
2ANSWER CHAPTER 11:
Pengendalian Data (Data
Handling)
PAPER 1 OUTPUT
1 A 2 A 3 A 4 B 5 A
6 A 7 A 8 D 9 A 10 A
11 A 12 D 13 B 14 A 15 A
PAPER 2 OUTPUT
1 47.2
2 38
3 99
4 51
5 242
6 37
7 5.9
8 14 280
9 760
10 S
11 27
12 88
13 304

REFERENCE
QUIZ A
1 A 2 A 3 A 4 A 5 A
6 A 7 A 8 A 9 A 10 A


130
015/1 2013 Maths Catch Network www.maths-catch.com [Lihat halaman sebelah]
SULIT
USAHA +DOA+TAWAKAL
MATHS CatchKIRIMAN EMEL 1: PN SYAJARATUL DUR BINTI RAMLI
KOMEN IBUBAPA PESERTA
BENGKEL/TUISYEN/PELANGGAN YANG TERKINI
BACA LAGI LEBIH DARIPADA 500 EMAIL PENDAPAT
IBUBAPA DAN PESERTA MATHS CATCH YANG LALU DISINI
www.maths-catch.com/pendapat.php

Dapatkan lebih Banyak Tips Dan
Soalan Matematik Percuma Di
Facebook Maths Catch
https://www.facebook.com/MathsCatch

KIRIMAN EMEL 2: PN BIBI CHRISTY DULAMIT