PENGURUSAN PANITIA MATA PELAJARAN

BAHASA MELAYU
Oleh MOHD HASSANY HASHIM Ketua Penolong Pengarah (Bahasa) JPN Kelantan

mohd hassany/taklimat profesionalisme ketua panitia BM/2009

Kandungan Taklimat
1. Peranan Ketua Panitia 2. Sistem Pengurusan Fail Panitia 3. Pengurusan Headcount Panitia 4. Buku Persediaan Mengajar 5. Isu P&P Guru Bahasa Melayu 6. Penulisan Karangan secara berfokus 7. Kajian Tindakan 8. Program-program Khas KPM

mohd hassany/taklimat profesionalisme ketua panitia BM/2009

7 Fokus Unit Bahasa (Bahasa Melayu)
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Pemantapan Pengurusan Sistem Fail Panitia Pemerkasaan Ketua Panitia Pemantapan P&P Penyelidikan & Pembangunan (Kajian Tindakan) Pemantauan Berfokus Pentaksiran Berintegriti Profesionalisme Guru BM & KM

mohd hassany/taklimat profesionalisme ketua panitia BM/2009

Objektif Pembentangan
Diharapkan selepas pembentangan ini perserta akan dapat:
 Memahami dan mematuhi arahan KPM melalui SPI.

Bil: 4/1986- Pengurusan Mata Pelajaran;  Meningkatkan pengurusan panitia mata pelajaran ke arah meningkatkan lagi pencapaian akademik sekolah & memperkasakan sekolah;  Menterjemahkan arahan kepada pengurusan panitia dan aktiviti P&P yang berkesan.
mohd hassany/taklimat profesionalisme ketua panitia BM/2009

1. Pengenalan
1.1 Pengurusan Panitia Mata Pelajaran amat penting dalam memfokus tugas guru-guru mata pelajaran dalam meningkatkan tahap keberkesanan P&P serta pencapaian pelajar dalam mata pelajaran berkenaan

mohd hassany/taklimat profesionalisme ketua panitia BM/2009

Sambungan pengenalan…………
1.2 Kerjasama ahli panitia dapat meningkatkan tahap profesionalisme keguruan serta merancangkan peningkatan pencapaian pelajar melalui aktiviti pembelajaran terancang yang lebih klinikal yang menjurus kepada potensi pelajar..

mohd hassany/taklimat profesionalisme ketua panitia BM/2009

2. Sumber Rujukan Autentik
2.1 Surat Pekeliling Ikhtisas Bil: 4/1986; 2.2 Format Mesyuarat Pekeliling Kemajuan Perkhidmatan Awam 2/1991; 2.3 Arahan Perbendaharaan yang sedang digunapakai khususnya SPK Bilangan 5 tahun 2002; dan 2.4 Semua SPI mata pelajaran yang berkaitan.
mohd hassany/taklimat profesionalisme ketua panitia BM/2009

3. Tindakan Sekolah.
3.1 Tubuh panitia mata pelajaran minima tiga orang guru; 3.2 Lantik Ketua Panitia dari guru terkanan, berpengalaman, prestasi kerja baik dan ada sifat kepimpinan; 3.3 Buat surat perlantikan rasmi serta tempoh memegang jawatan;
mohd hassany/taklimat profesionalisme ketua panitia BM/2009

Contoh Surat Rasmi Perlantikan:
Dengan ini MOHD ALI BIN ABDULLAH KP: 53606-04-6008 dilantik dengan rasminya sebagai Ketua Panitia Mata Pelajaran Matematik Tambahan mulai 3.1.2008 hingga 31.12.2008. Anda dengan ini diarah menguruskan panitia ini dengan mematuhi sepenuhnya APdan SPI berikut:  Arahan Perkhidmatan Bab 4: Fail Memail;  SPI Bil: 4/1986  PKPA Bil 2/ 1991  SPK Bil: 5/2002 dan lain-lain yang berkaitan dengan perlaksanaan mata pelajaran.
mohd hassany/taklimat profesionalisme ketua panitia BM/2009

Sambungan Tindakan Sekolah
3.4 Ketua panitia jadi ahli JK Kurikulum Sekolah; Ketua panitia perlu bermesyuarat dengan ahli bagi membincangkan aspek-aspek profesional bagi penyampaian maklumat ke JKS iaitu: a) isu-isu panitia seperti guru tidak beropsyen; b) kelas/makmal/bengkel yang tidak mencukupi sehingga timbul kelas terapung; c) kekerapan guru bertugas di luar sehingga menggangu sukatan pelajaran yang tidak dapat dihabiskan d) peruntukan panitia/ pembelian alat dan bahan
mohd hassany/taklimat profesionalisme ketua panitia BM/2009

4. Tindakan Ketua Panitia
4.1 Panggilan surat mesyuarat .  Sertakan nama guru terlibat untuk ditandatangani  Pentadbir/wakil perlu hadir untuk buat keputusan dasar (seperti perbelanjaan/kelas);  Buka fail pengurusan panitia mata pelajaran;

mohd hassany/taklimat profesionalisme ketua panitia BM/2009

Sambungan Tindakan Ketua Panitia
4.2 Nyatakan perlantikan berkenaan dalam minit mesyuarat  Perlantikan Setiausaha Panitia Mata Pelajaran;  Mesyuarat waktu luar mengajar;  Bincang aspek profesional bukan perkara rutin. -P&P - BPM - program kecemerlangan
mohd hassany/taklimat profesionalisme ketua panitia BM/2009

5. Format Mesyuarat
5.1 Perlu patuh sepenuhnya PKPA 2/1991 iaitu:
 Tarikh,  tempat mesyuarat,  kehadiran;  Tidak hadir dan sebab (dapatkan surat

rasmi nyatakan sebab)

mohd hassany/taklimat profesionalisme ketua panitia BM/2009

Sambungan Mesyuarat
Agenda mesyuarat profesional untuk dibincangkan: 1. Ucapan/ Perutusan Pengerusi. 2. Mengesahkan Minit Mesyuarat mesti dilaksanakan setiap kali mesyuarat melainkan pada mesyuarat pertama sekolah baru beroperasi 3. Perkara Berbangkit 4. Hal-hal lain agenda profesional (mesti ada tindakan)
mohd hassany/taklimat profesionalisme ketua panitia BM/2009

Agenda Profesional
1. Penyediaan Carta Organisasi terkini (lampirkan 2. 3. 4. 5. 6.

dalam minit mesyuarat; Semakan Sukatan Pelajaran terkini yang sedang digunapakai –Kurikulum Kebangsaan Cadangan buku teks/ rujukan/ABM/alat; Penyelarasan soalan ujian/peperiksaan/folio/HC; Analisis ujian/peperiksaan/sasaran semasa; Mesyuarat sekurang-kurangnya 4 kali setahun atau berkala secara ad hoc-perbincangan profesional
mohd hassany/taklimat profesionalisme ketua panitia BM/2009

Sambungan agenda…….
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

aktiviti kurikulum mata pelajaran- sertakan dalam Carta Gantt dan lampirkan dalam minit mesyuarat; Program ujian dan penilaian (bulanan, Penggal Folio, projek ; Program peningkatan pencapaian pelajar cth: Perkampungan Bahasa; Kelas bimbingan / kelas tambahan; Sudut mata pelajaran di kelas / sekolah Aktiviti kokurikulum mata pelajaran /Persatuan Akademik Penyeliaan P&P SPI Bil:3/1987-jadualkan.
mohd hassany/taklimat profesionalisme ketua panitia BM/2009

Sambungan……….
1. Penetapan jumlah kerja bertulis sepanjang

2. 3. 4. 5.

tahun pengajian dari segi tempoh dan kecukupan; Pemakluman SPI yang berkaitan mata pelajaran; Pengurusan stok dan inventori; Anggaran perbelanjaan mengikut PCG Perkembangan Staf ikut keperluan.

mohd hassany/taklimat profesionalisme ketua panitia BM/2009

Senarai Tugas Guru Panitia
1. Memiliki, memahami dan boleh mentafsirkan

serta menghuraikan huraian sukatan pelajaran bagi mata pelajaran; 2. Menjadi ahli panitia mata pelajaran, menghadiri mesyuarat –panitia dan melaksanakan keputusan panitia; 3. Memahami dan mematuhi pekeliling dan arahan mata pelajaran yang diajar serta menentukan matlamat yang harus dicapai diakhir penggal bagi tiap kelas;
mohd hassany/taklimat profesionalisme ketua panitia BM/2009

Sambungan……..
Mempunyai Buku Rekod Mengajar yang kemaskini dan menyerahkanya kepada Pengetua/wakil pada masa yang ditetapkan (AP: 1996 Perkara 6 hingga 10); 2. Menyedia dan memberi kerja-kerja bertulis yang mencukupi dan menyemaknya; 3. Menyedia dan menjalankan sistem penilaian dan pentaksiran termasuk ujian bulanan dan peperiksaan serta merekod semua penilaian tersebut, soalan dan markah dalam Buku Rekod Mengajar (AP: 1996); 4. Mengesan kekuatan dan kelemahan pelajar serta mengambil tindakan susulan & bentang di mesyuarat kedua panitia);
1.
mohd hassany/taklimat profesionalisme ketua panitia BM/2009

Sambungan…………..
 Menjaga keselamatan dan kebersihan alatan ABM

dan bilik-bilik khas bengkel/makmal);  Menghadiri mesyuarat/ taklimat mengenai mata pelajaran yang dikelolakan oleh pihak Kementerian, JPN dan PPD;  Melapor kepada Ketua Panitia / Guru Kanan mata pelajaran tentang masalah P&P untuk tindakan selanjutnya (cth: alat tidak cukup);  Menyimpan, merekod dan menggunakan buku panduan yang dikeluarkan oleh PPK/JPN/PPD

mohd hassany/taklimat profesionalisme ketua panitia BM/2009

sambungan
 Mengadakan sudut mata pelajaran;  Menjaga keselamatan dan kebersihan alatan

ABM dan bilik-bilik khas  Membantu menguruskan bank soalan; dan lain-lain tugas yang diarahkan oleh Pengetua dari semasa ke semasa;  Membina Manual Prosedur Kerja Panitia  Menyediakan Perancangan Strategik

mohd hassany/taklimat profesionalisme ketua panitia BM/2009

6. Peruntukkan waktu seminggu Kelas Peralihan (SPI)
 Bahasa Melayu  Bahasa Inggeris

13 waktu; 5 waktu  Bahasa Cina 3 waktu  Bahasa Tamil 3 waktu  Amalan Bahasa Melayu 11 waktu  Pendidikan Seni 2 waktu  Pendidikan Jasmani 2 waktu

mohd hassany/taklimat profesionalisme ketua panitia BM/2009

Menengah Rendah (Mengikut SPI)
 Bahasa Melayu  Bahasa Inggeris  Matematik  PAI  Pen.Moral  Sejarah  Geografi  Sains

_ -

6 (5+1); 5(4+1); 5; 4(3+1 Amali + 2); 3; 3; 3 5

mohd hassany/taklimat profesionalisme ketua panitia BM/2009

Sambungan…………
 Kemahiran Hidup  Pendidikan Muzik

 Bahasa Cina  Bahasa Tamil  Bahasa Arab Kumunikasi  Sivik Kewarganegaraan -

4/ (3.Ting.1); 2; 3; 3; 6; 2 (Ting. 1)

mohd hassany/taklimat profesionalisme ketua panitia BM/2009

7. Kepentingan Panitia Mata Pelajaran di Sekolah
7.1 menguruskan dan mengelola banyak aspek Profesionalisme mata pelajaran seperti:  menyediakan sukatan pelajaran dan huraian sukatan pelajaran bagi tiap ahli,  mengurus dan mengawal mutu soalan ujian, peperiksaan dan kerja projek yang menepati kehendak KPM;  Meningkatkan tahap profesionalisme guru melalui kursus dalaman yang berfokus kepada penyelesaian masalah P&P mata pelajaran
mohd hassany/taklimat profesionalisme ketua panitia BM/2009

Contoh Surat Pekeliling Iktisas (berkaitan Bahasa Melayu)
1. SPI Bil.3/2000 – Sebutan Baku 2. SPI Bil.5/2000 – Komsas BM 3. SPI Bil.12/2001 – Gerakan Tabiat Membaca 4. SPI Bil.4/1986 – Panitia Mata Pelajaran 5. SPI Bil.3/1999 – Buku Persediaan Mengajar 6. SPI Bil.3/1987 – Penyeliaan P&P

mohd hassany/taklimat profesionalisme ketua panitia BM/2009

1. Sistem Pengurusan Fail Panitia :

1. Fail Pengurusan Am Panitia 2. Fail Mesyuarat Panitia 3. Fail Maklumat Ahli Panitia 4. Fail Surat Menyurat Panitia 5. Fail Dokumentasi Panitia 6. Fail Penilaian & Peperiksaan Panitia 7. Fail Bank Soalan 8. Fail Penyeliaan dan Pencerapan Guru 9. Fail Penyemakan Buku Latihan/Nota 10. Fail Ko-Akademik Bahasa
mohd hassany/taklimat profesionalisme ketua panitia BM/2009

FAIL 1: PENGURUSAN AM

Buku Pengurusan Panitia  Visi, Misi dan Matlamat  Struktur dan Carta Organisasi  Takwim & Carta Gantt Tahunan  Manual Prosedur Kerja & Fail Meja

mohd hassany/taklimat profesionalisme ketua panitia BM/2009

FAIL 2: MESYUARAT PANITIA
1. 2. 3. 4. 5.

Takwim Mesyuarat Panitia Surat Panggilan Mesyuarat Borang Kehadiran Ahli Mesyuarat Buku Catatan Minit Laporan Minit Mesyuarat

mohd hassany/taklimat profesionalisme ketua panitia BM/2009

FAIL 3: MAKLUMAT AHLI PANITIA
1. 2.

3. 4.

Senarai nama ahli panitia Biodata Ahli panitia: - butiran peribadi - kelulusan - pengalaman mengajar - kursus/latihan dihadiri (3 tahun) - tugas-tugas khas (KPM/JPN/PPD/Sek) - pencapaian kendiri Agihan guru mengikut Tingkatan Jadual Waktu Peribadi Guru
mohd hassany/taklimat profesionalisme ketua panitia BM/2009

FAIL 4: SURAT MENYURAT
Surat Masuk (Sek/PPD/JPN/KPM) 2. Surat Keluar (Sek/PPD/JPN/KPM)
1.

mohd hassany/taklimat profesionalisme ketua panitia BM/2009

FAIL 5: DOKUMENTASI PANITIA
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Pengurusan Strategik (5 tahun) Senarai Buku Rujukan/Teks Surat-surat Pekeliling Ikhtisas (berkaitan kurikulum & panitia sahaja) Senarai program khas/inovasi guru/kajian tindakan Borang-borang pengurusan (cth: minit curai) Laporan program/aktiviti panitia/kecemerlangan Sukatan Pelajaran/HSP/Rancangan Mengajar Tahunan/Harian (contoh)

mohd hassany/taklimat profesionalisme ketua panitia BM/2009

FAIL 6: PENILAIAN & PEPERIKSAAN

1. 2. 3. 4.

Pengurusan Headcount (HC1-HC6) Post Mortem (PM1-PM2) Jadual Spesifikasi Soalan Ujian (JSU) Laporan Analisa Peperiksaan dalaman & awam

mohd hassany/taklimat profesionalisme ketua panitia BM/2009

FAIL 7: BANK SOALAN
Koleksi Soalan Peperiksaan Dalaman 2. Koleksi Soalan Peperiksaan Awam 3. Koleksi Soalan Peperiksaan sekolah luar
1.

mohd hassany/taklimat profesionalisme ketua panitia BM/2009

Fail tambahan
 Fail Penyeliaan dan Pencerapan Guru  Fail Penyemakan Buku Latihan/Nota  Fail Ko-Akademik Bahasa

mohd hassany/taklimat profesionalisme ketua panitia BM/2009

Pengurusan Headcount Panitia
Borang-borang Pengurusan Headcount
 Headcount (HC 1 hingga HC 6)  Post-Mortem (PM 1 & PM 2)

mohd hassany/taklimat profesionalisme ketua panitia BM/2009

SUMBER MAKLUMAT (PENENTUAN SASARAN):
Guru Mata pelajaran Ketua Panitia Guru Kelas

Setiausaha Peperiksaan
mohd hassany/taklimat profesionalisme ketua panitia BM/2009

PROSES (PENENTUAN SASARAN):
HC2 Ketua Panitia HC1

Guru Mata pelajaran Guru Kelas HC5 Setiausaha Peperiksaan

HC3 HC4

HC6

mohd hassany/taklimat profesionalisme ketua panitia BM/2009

Post-Mortem akan dapat menganalisa: a) Keupayaan Guru Mengajar b) Keupayaan Murid Belajar c) Kualiti Soalan (JSU) d) Keberkesanan Program e) Program Khas oleh Panitia
mohd hassany/taklimat profesionalisme ketua panitia BM/2009

Buku Perancangan Mengajar
1. Maklumat Diri – lengkap & terkini 2. Sukatan Pelajaran dan Huraian Sukatan 3. Rancangan Tahunan Mata Pelajaran 4. Jadual Waktu Persendirian / Kelas / Analisa 5. Rancangan Pengajaran Harian - tulis mengikut

format yang ditetapkan 6. Markah Ujian/Peperiksaan Pelajar (TOV & ETR)
mohd hassany/taklimat profesionalisme ketua panitia BM/2009

P.U (A) 531 Peraturan 7, 8,11(1)

 Peraturan 7 : sediakan sukatan pelajaran

dan senarai nama murid yang diajar.  Peraturan 8 : Menyimpan dan menyelanggara buku rekod mengajar.  Peraturan 11(1): Mengajar mengikut sukatan pelajaran dan jadual waktu.

GAGAL MENYEDIAKANNYA ! …
mohd hassany/taklimat profesionalisme ketua panitia BM/2009

PENALTI !!!
 PERATURAN 7 & 8 :

RM500.00
 PERATURAN 11(1) :

RM5000.00 ATAU 3 BULAN PENJARA ATAU KEDUADUANYA SEKALI
mohd hassany/taklimat profesionalisme ketua panitia BM/2009

Isu-isu P&P
1. Guru tidak menulis BPM – harian 2. Mengajar menggunakan dialek daerah 3. Mengajar sambil/secara duduk 4. Pengajaran masih berpusatkan guru (GSS) 5. Pedagogi ‘chalk & talk’ @ ‘talk only’. 6. Semakan nota/latihan pelajar tidak lengkap 7. Guru lewat masuk kelas 8. Mengajar tiada perancangan ( IT )
mohd hassany/taklimat profesionalisme ketua panitia BM/2009

Kemahiran Penulisan (Karangan)
Penulisan secara berfokus: (minimum)  UPSR – 30 buah setahun
 PMR – 30 buah setahun

( 10 Tkn. 1, 10 Tkn. 2, 10 Tkn. 3 )
 SPM – 40 buah setahun

( 20 Tkn. 4, 20 Tkn. 5 )
mohd hassany/taklimat profesionalisme ketua panitia BM/2009

Kajian Tindakan
 2 kajian setiap sekolah

( 1 untuk Men. Rendah & 1 untuk Men. Atas)  Meliputi aspek kaedah P&P, peningkatan mata pelajaran, keupayaan pelajar belajar, keupayaan guru mengajar

mohd hassany/taklimat profesionalisme ketua panitia BM/2009

Program Khas KPM mengenai Bahasa Melayu
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Kelas Intervensi Awal Membaca & Menulis ( KIA2M ) PROTIM (Program 3 M – Membaca, Menulis, Mengira) Skim Bantuan Tuisyen PLBS dan ULBS Program NILAM (Nadi Ilmu Amalan Membaca) Gerakan Tabiat Membaca Bulan Bahasa dan Sastera Negara Memperkasakan Bahasa Kebangsaan – PIPP (Teras 1)

mohd hassany/taklimat profesionalisme ketua panitia BM/2009

PENGURUSAN & MESYUARAT
Sekurangnya 4 kali setahun Agihan tugas Dokumentasi Sistem fail Perancangan Strategik

Proses P & P
Sukatan Pelajaran & HSP Rancangan Harian & Tahunan Pencerapan Semakan Nota Latihan Program Akademik

PENILAIAN
Ujian & Peperiksaan Bank Soalan JSU Headcount & Post Mortem

PERANAN PANITIA
KEMUDAHAN
Bahan Bantu Mengajar Bilik-bilik khas Peruntukan Buku Rujukan
mohd hassany/taklimat profesionalisme ketua panitia BM/2009

KOKURIKULUM
Ko-akademik Pertandingan Motivasi

PERKEMBANGAN STAF
Kursus Luaran Kursus Dalaman Perbincangan profesional

Cerita Duit Syiling 1 sen
“ Setiap kita boleh diumpamakan seperti syiling 1 SEN. Bawalah ke mana-mana, apa pun tidak dapat dibeli. Tetapi, kalau 1 SEN itu adalah syiling yang ke 100, ia dapat mengubah 99 Sen yang lain menjadi RM 1.” “Sendirian tidak penting, berkumpulan atau berpasukan mampu mengubah segala.” Kita mempunyai pilihan sama ada menjadi:

1 sen sekeping @ 1 sen pelengkap ?”
mohd hassany/taklimat profesionalisme ketua panitia BM/2009