Anda di halaman 1dari 21

KEGANASAN DALAM SUKAN KUMPULAN 12 : Nurul Hidayah Binti Ab Rahman Nurul Farhanis Binti Abd Hamid Muham mad

mad Fadzli Bin Sabtu Mohd Ridhauddin Bin Jamian

Pengenalan Fenomena tingkah laku raan

Sentiasa berlaku dalam sukan

Tindakan mengakibatkan kecede

Apa itu keganasan ?

Baron dan Richardson (1994), keagresifan merupakan apa saja bentuk tindakan dan perlakuan yang bermatlamat untuk menyebabkan kecederaan ke atas benda hidup yang lain dan bermotivasi untuk mengelakkan diri dari dicederakan. Wann (1997), keag resifan merupakan satu tindakan yang bermatlamat untuk mengakubatkan kecederaan secara fizikal, verbal atau psikologi ke atas seseorang yang bermotivasi untuk m engelakkan diri daripada dicederakan.

Definisi keganasan Perlakuan yang bermatlamat (niat) Menyebabkan @ mendatangkan kecederaan dan kesa kitan secara fizikal dan psikologikal Ditujukan kepada benda hidup yang bermotiv asi untuk mengelakkan diri dari dicederakan

Keganasan melibatkan : Atlet Pegawai Jurulatih

Penonton

Jenis-jenis keagresifan @ keganasan Keagresifan ketara - kecenderungan untuk mencederakan individu dengan sengaja be rmatlamat untuk menyakitkan secara fizikal atau psikologi yang didorong oleh ras a marah atau kecewa Keagresifan instrumental - tindakan mencederakan pihak lawan sebagai satu cara untuk mencapai matlamat kemenangan atau ganjaran Keagresifan asertif - penggunaan fizikal atau verbal tanpa niat untuk mencederakan pihak law an dan tindakan itu dibenarkan mengikut peraturan permainan

Teori keganasan Teori naluri sesuatu yang tertanam dalam diri - perlu diluahkan untuk hilangkan tekanan (katarsis) Teori pembelajaran sosial - dipelajari melalui pemerhatian Te ori pemahaman moral Bredemeier - penglibatan kepada keganasan bergantung kepada tahap pemahaman moral. Formulasi semula teori Frustrasi-Agresif - kekecewaan seb agai pemangkin kepada keganasan.

Sikap agresif kadangkala diperlukan dalam sukan untuk menyerang pihak lawan Keag rasifan yang terlalu melampau akan menyebabkan tumpuan menjadi semakin kecil Kes annya, pemain akan melaukan kesilapan Setiap jenis sukan memerlukan tahap kebang kitan yang sesuai serta

Faktor yang mempengaruhi keagresifan Lokasi permainan Jangka masa dalam permanan Persepdi individu yang dikasari Keputusan pertandngan Takut kpd tindakbalas yg bakal diterima

Menggalakkan role model Kemahiran pengurusan tekanan CARA MENGATASI Menghukum pemain agresif Menghukum jurulatih yang menggalakkan agresif

GANGGUAN DALAM SUKAN

MAKSUD GANGGUAN Sesuatu yang menghalang aktiviti sukan berjalan dengan lancar yang disebabkan ol eh sebab-sebab tertentu.

BAHAGIAN GANGGUAN Gangguan Dalaman Gangguan Luaran

GANGGUAN DALAMAN TEKANAN Kepentingan pertandingan : Semakin penting sesuatu pertandingan semakin Tinggi t ekanan yang dihasilkan. Ketidaktentuan keadaan : Keadaan diman atlit tidak diberitahu tentang maklumat t epat Berkaitan pertandingan.

GANGGUAN DALAMAN KEBIMBANGAN Kebimbangan tret : Ia merujuk kepada cirri-ciri personaliti individu yang sering mentafsirkan situasi di persekitaran mereka sebagai menekan atau menggugat diri . . Kebimbangan seketika : Keadaan diman atlit tidak diberitahu tentang maklumat tep at Berkaitan pertandingan.

VISUAL Keadaan persekitaran pertandingan. Contoh : Penonton, pihak lawan BUNYI Suasana tempat pertandingan samaada bising ataupun senyap. Contoh :sokonga n penonton. GANGGUAN LUARAN KOMUNIKASI Komunikasi yang tidak berkesan Samada menerima maklumat yang salah at au terlalu Banyak. GAMESMANSHIP Menggunakan cara yang Meragukan untuk menang. Contoh : Tipu helah, maki hamun.

FAKTOR-FAKTOR GANGGUAN Pemain atau atlit tidak berkeyakinan untuk bertanding. Pengalaman pahit yang per nah dirasai sebelum ini akibat kekalahan. Tidak menetapkan matlamat secara tepat . Tiapa persiapan atau persediaan awal sebelum pertandingan. Kecederaan yang men galami kepada para pemain.

CARA MENGHADAPI DAN MENGATASI GANGGUAN Latihan Simulasi iaitu menjalankan latiha n dalam keadaan sama seperti dalam suasana pertandingan. Meningkatkan kesefahama n antara pemain dengan pemain dan pemain dengan jurulatih. Persediaan yang rapi dari segi mental, emosi dan taktikal sebelum pertandingan.

Menggunakan teknik imageri iaitu imbas kembali pengalaman lepas atau membayangka n suasana sebenar pertandingan. Pengawalan pernafasan. Ia paling mudah dan berke san untuk dilaksakan. Dilakukan pada waktu rehat atau sebelum sesuatu pergerakan .

SEKIAN TERIMA KASIH