Anda di halaman 1dari 1

NAMA KUMPULAN: MERAH

TEKA CARI KATA

Arahan : Cari dan tulis perkataan berimbuhan pinjaman di bawah.

O G C E N D I A K A W A N

L T H E R W S C X E A D S

A X A C B F D Q C N R F B

H Z Y T I L R O M A T J U

R U G M A O K R T D A I D

A R T E C C W E Y T W K I

G J P R A K A T A J A K M

A G W E Q T V R U T N N A

W H K L P R N M A E I A N

A K P R A S Y A R A T L R

N Z S U K A R E L A W A N

1. Olahragawan 2. Wartawan 3. Sukarelawan 4. Budiman

5. Cendiakawan 6. Tatacara 7. Prakata 8. Prasyarat