Anda di halaman 1dari 3

KOLEJ VOKASIONAL PERDAGANGAN JOHOR BHARU PERANCANGAN LATIHAN SEMESTER 1 (TAHUN 2013) JABATAN: SAINS DAN MATEMATIK (JABATAN

PENDIDIKAN UMUM) KOD DAN TAJUK MODUL: AMT 111- SCIENCE J/MASA: 14 MINGGU PENGAJAR: NURULSHAFIZA HASIM BAHASA PENGANTAR : BAHASA MELAYU HASIL PEMBELAJARAN: Di akhir pembelajaran, pelajar akan dapat : Mengembangkan literasi sains dan teknologi bagi melahirkan murid yang mempunyai pengetahuan & kemahiran dalam bidang pekerjaan Memperoleh kemahiran saintifik dan kemahiran berfikir Mengaplikasi pengetahuan & kemahiran secara kritis dan kreatif dalam penyelesaian masalah dan membuat keputusan Menggunakan pengetahuan sains & teknologi yg relevan dengan pekerjaan Mengamalkan sikap saintifik dan nilai murni dalam pekerjaan Melaksanakan aktiviti yang mementingkan saling hubungan antara hidupan dan pengurusan alam semulajadi untuk kemandirian hidup manusia Mengaplikasikan pengetahuan sains dalam kehidupan harian demi kesejahteraan manusia Merumuskan keperluan menyayangi dan keperihatinan terhadap alam sekitar dan memainkan peranan yang aktif untuk pemeliharaan dan pemuliharaan alam Standard pembelajaran Modul 1 : Kaedah Penyiasatan Saintifik 1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.4 3 Mengenal pasti masalah Mengenalpasti pembolehubah Menulis hipotesis Merancang eksperimen Aktiviti
Pengajar menerangkan langkahlangkah penyiasatan saintifik dengan memberikan contoh eksperimen. Pengajar memberikan beberapa fenomena harian yang boleh dilakukan penyiasatan saintifk. Pelajar mengenalpasti pemboleh ubah yang diberikan oleh pengajar

Minggu 1-2

Catatan

Modul 2 : Koordinasi Badan 2.1 Memahami koordinasi badan

Pelajar menerangkan koordinasi badan pelajar untuk mengenalpasti bahagian-bahagian dalam system badan yang mengawal dan mengatur koordinasi badan dengan menggunakan rajah pelajar menyatakan kepentingan koordinasi badan

Kuiz 1

2.2 Memahami system saraf manusia

pelajar mengenalpasti bahagian dalam system saraf manusia melalui aktiviti Pelajar menyatakan fungsi setiap bahagian dalam system saraf manusia melalui aktiviti Pelajar menjelaskan saraf dan fungsi setiap jenis saraf Pelajar mengenalpasti perbezaan antara saraf menerusi rajah Pelajar membuat perbandingan dan perbezaan antara tiga jenis saraf melalui persembahan multimedia

Presentation

2.3 menganalisis koordinasi saraf

10

pelajar mengnalpasti reseptor dan efektor serta menyatakan fungsinya Pelajar menrangkan tindakan reflex serta contoh Pelajar menerangkan arka reflekd menerusi ilustrasi bahagianbahagian yang dilalui oleh impuls dalam arka refleks 2.4 memahami peranan reseptor Pelajar menyatakan reseptor regang dalam mengekalkan regang dan kepentingannya keseimbangan dan koordinasi badan melalui aktiviti 2.5 memahami otak manusia dan Pelajar mengenalpasti bahagian kerencaman utama otak manusia dan fungsi Pelajar menerangkan tindakan terkawal dan luar kawal serta memberi contoh Pelajar menyatakan kesan kecerderaan terhadap bahagian tertentu pada otak manusia 2.8 menerangkan koordinasi hormone Pelajar menerangkan hormone dalam badan dan kelenjar endokrin Kenalpasti kedudukan kelenjar endokrin yang penting dengan bahan bantu multimedia Pelajar menerangkan fungsi hormone yang dirembeskan oleh kelenjar endokrin Perbincangan berkaitan kesan ketidakseimbangan hormone terhadap kesihatan CUTI PERTENGAHAN SEMESTER (23 MAC 31 MAC 2013) 2.9 Menganalisis system koordinasi Pelajar membanding dan saraf dan system koordinasi hormone membezakan koordinasi saraf dan koordinasi hormone Jelaskan dengan contoh koordinasi antara system saraf dan system endokrin terhadap rangsangan tertentu Menghuraikan kepentingan koordinasi system saraf dan system endokrin terhadap rangsangan 2.10 menerangkan kesan Perbincangan dan pembentangan penyalahgunaan dadah terhadap tentang dadah, kegunaan dan koordinasi badan dan kesihatan kesan dadah terhadap koordinasi badan kesihatan. Membincangkan isu penyalahgunaan dadah melalui pelbagai persembahan

Presentation

Kuiz 2

Presentation

Kuiz 3

Kuiz 4

Projek berkumpulan Presentation Kuiz 5

11

2.11 Menjelaskan kesan alcohol yang berlebihan terhadap koordinasi badan dan kesihatan

2.12 Memperihalkan kepentingan minda kesihatan

12 13-14 15-16

Pelajar menyenaraikan contoh minuman beralkohol, kepentingan menjauhi pengambilan minuman beralkohol yang berlebihan melalui penulisan kreatif Pelajar menyenaraikan factor yang mempengaruhi kesihatan minda Pelajar menerangkan bagaimana penyalahgunaan dadah yang boleh mengganggu minda yang sihat LATIHAN AMALI CUTI UMUM HARI PEKERJA MINGGU ULANGKAJI MINGGU PEPERIKSAAN

PENILAIAN : 1) Pentaksiran 30% Laporan Amali 30 markah Kuiz 30 markah Penyiasatan saintifik Sistem koordinasi saraf (objektif) Otak dan fungsi ( subjektif) System koordinasi hormon (subjektif) Folio 30 markah Cover mengikut format yg diberi (2markah) Pendahuluan (2 markah) Definisi (4markah) Isi kandungan (16markah) Rujukan (2markah) Lampiran (2 markah) Kekemasan kerja (2 markah) Kehadiran 10 markah (28 kali perjumpaan) Peperiksaan oleh Lembaga Peperiksaan - 70% Amali dan peperiksaan bertulis

2)

_________________________TERIMA KASIH________________________________