Anda di halaman 1dari 1

CICS 101: INTRODUCTION TO COMPUTER SYSTEM

KOD EVIDEN : M1K3. E1 ITEM SECARA PEMERHATIAN Masa: 45 Minit SENARAI SEMAK PEMERHATIAN

Berdasarkan pengetahuan yang sedia ada dan daya imaginasi anda, lakarkan komp t!r ma"a #!pan yang juga merupakan k mputer idaman anda! Si"a gunakan ruang pada kertas yang yang di"ampirkan dengan se#aik mungkin! Peni"aian akan di#uat #erdasarkan ketepatan masa, kreati$iti, kere"e$anan, penggunaan ruang, dan kekemasan!

BI L 1 2 3 4 5 Ketepatan Masa Kreativiti / Daya Imaginasi Relevan Penggunaan Ruang Kekemasan JUMLAH

KRETERIA

Markah 0 1 2 3

15

Markah Penuh:

1$$

%i"aksanakan "eh murid:

%isahkan

"eh Pentaksir:

&&&&&&&&&!!&&!!&!!!!!!!!! ' ( Tarikh:

&&&&&&&&&&&&&&& ' ( Tarikh: