Anda di halaman 1dari 4

A AB

A!AM "#B#$GA$ S%S&A!

Adab menerima dan melayan tetamu

Konsep Melayan tetamu Maksud tetamu: Orang yang berkunjung atau menziarahi orang lain sama ada dijemput atau tidak dijemput Konsep melayan tetamu: Menerima dan melayan tetamu merupakan sikap dan amalan yang amat digalakkan. Keimanan dan kemuliaan seseorang dapat dilihat melalui cara menerima dan melayan tetamu. Maksud Sabda Rasulullah saw; -Tempoh layanan sebagai tetamu hendaklah dalm masa 3 hari - ayanan istime!a selama sehari semalam mengikut kemampuantuan rumah - "ada hari kedua dan ketiga layanan yang diberi sama seperti yang diberikan kepada keluarga sendiri dan ianya dianggap sebagai sedekah

Adab terhadap tetamu

Memberikan layanan yang baik: -Menyambut tetamu dimuka pintu&di halaman rumah Menja!ab salam dan berjabat tangan -Mempersilakan tetamu masuk dengan mesra -'ediakan tempat duduk yang selesa dan bersih Bersifat ikhlas dan berlapang dada: -(embira dan berlapang dada atas kedatangan -Tidak merasa kedatangan mereka mengganggu kehidupan &akti)iti harian

Menunjukkan muka yang manis -'entiasa tersenyum dgn muka yang manis -*erbual bertanya khabar sama tentang diri atau keluarga -+aga tutut kata supaya tidak mengikut perasaan Menyediakan jamuan mengikut kemampuan -Makanan yg terbaik mengikut kemmapuan -Menjemput tetamu makan -Makan bersama-sama tetamu -Menghulurkan makanan kepada tetamu +angan mengemas hidangan sebelum tetamu selesai makan Menyediakan kemudahan yang baik kepada ahli - ayanan yang baik sebagai tetamu -Keperluan tandas dan bilik air yang bersih -Memberi keselisaan seperti kipas angin&bilik tempat berehat apabila tetamu ingin berehat

Galeri ilmu: #isunatkan membaca surah al-$%sr ketika berpisah di dlam sesuatu majlis termasuk ketika berpisah dengan tetamu Memakai pakaian yang Menjaga suasana rumah Batas-batas bersih, kemas dan supaya tidak pergaulan menutup aurat mengganggu bersama tetamu ketenteraman

Elakkan melakukan sesuatu yang menjatuhkan maruah tetamu seperti melunjurkan kaki ke arahnya Murah rezeki, mendapat rahmat dan berkat drpd Allah swt Mendapat ganjaran pahala dan keampunan Allah swt

Memaklumkan kepada tetamu sekiranya ingin meninggalkan rumah kerana ada tugas luar

Bertambah kasih sayang antara tetamu dan tuan rumah yang dikunungi

Kelebihan melayan tetamu

Menarik perhatian orang bukan Islam terhadap keindahan Islam

Mengiratkan silaturrahim dan memupuk semangat perpaduan

Membantu perkembangan institusi pelancongan

Menimbulkan pergaduhan dan pepecahan

Menjadikan institusi pelancongan tidak men mendapat sambutan

Tetamu merasa dihina dan tidak dihormati

&mplikasi tidak beradab dengan tetamu


Menghilangkan rasa kasih sayang dikalangan anggota masyarakat Menjauhkan orang bukan -slam daripada mendekati dan memahami -slam Menjatuhkan imej diri. masyarakat dan negara

'erhatian: -"esan ,asulullah sa!: Makanlah bersama tetamu kerana tetamu malu makan bersendirian --ringilah tetamu pulang hingga ke pintu (amaddun:'ekiranya memberi layanan baik dan mesra terhadap tetamu menjadi budaya dalam kehidupan umat -slam hari ini. 'ektor peancongan akan bertambah pesat. Mereka akan merasa selesa dan aman berada di negara yang rakyatnya mempunyai budaya yang luhur dan hati yang jujur Memberi salam terlebih dahulu sebelum masuk ke rumah orang Bersalaman dan berjabat tangan dengan tuan rumah

Memberi salam terlebih dahulu sebelum masuk ke rumah orang Tidak melakukan perkara yang menyinggung perasan tuan rumah Latihan: i. engkapkan a. #e/inisi tetamu

Adab sebagai tetamu Berkunjung pada waktu yang sesuai

Mengunjungi rumh kawan dengan niat yang baik dan ikhlas Menghormati tuan rumah dalam semua perkara

0. Tetamu ialah sesiap sahaja yang 11111111 kerumah kita 2. Mereka terdiri daripada ahli111111111111. jiran tetangga.111111111111dan lainlain 3. -slam menyuruh umatnya menerima dan1111111111111 tetamu dengan baik 3. Melayan tetamu dengan baik hukumnya111111111111111 b. $dab melayan tetamu 0. Memberi layanan yang baik dan 111111111 2. 11111111menerima kehadiran tetamu. 3. Menunjukkan muka yang manis dan 111111111111kepada tetamu 3. Menyediakan1111111111111dan minum sekadar yang mampu kepada tetamu c. Kepentingan beradab dengan tetamu 0. 'upaya disenangi oleh111111111 yang datang 2. Me!ujudkan sikap saling 111111111 antara satu dengan lain 3. Me!ujudkan suasana mesra antara 111111111dengan tetamu 3. Melahirkan masyarakat yang 11111111111 mulia 4. Memeperlihatkan kebaikan dan 111111111 ajaran -slam d. $dab sebagai teamu 0. Memberi 11111111 terlebuh dahulu sebelum masuk ke rumah orang 2. *ersalaman dan 11111111111kepada tuan rumah 3. Mengunjungi rumah ka!an dengan111111111111yang baik dan ikhlas 3. Tidak melakukan perkara yang 11111111111perasaan tuan rumah 4. 111111111111111pada !aktu yang sesuai 5. 11111111111tuan rumah dalm semua perkara

ii. -si tempat kosong a. Kelebihan melayan tetamu Kelebihan melayan tetamu

i !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

ii "isayangi oleh Allah swt dan !!!!!!!!!!!!!!!!! iii "imurahkan!!!!!!!!!!!!!!!oelh Allah swt

i# "ihormati dan !!!!!!!!!!!!!!sepanjang masa oleh tetamu


b. Kesan tidak beradab dengan tetamu

Kesan tidak beradab dengan tetamu

i. Tidak akan!!!!!!!!!!!!!!!
dan disenangi oleh masyarakat

ii Tetamu tidak!!!!!!!!!!!!!!!!

iii $ukar !!!!!!!!!!!!!!!!!!

i#, !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

# %idup tidak !!!!!!!!!!!!!!dan diredai Allah swt

#i Akan dipulau dan !!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!

iii. 6sei 0. $pakah maksud tetamu mengikut syarak7 2. Mengapakah kita di suruh melayan tetamu !alaupun mereka bukan beragama -slam7 3. 8yatakan dua cara beradab dengan tetamu 3. $pakah tujuan -slam menyuruh umatnya melayan tetamu dengan baik dan ikhlas 4. 8yatakan dua sikap yang perlu anda amalkan apabila melayan tetamu 5. Terangkan dua akibat jika tidak melayan tetamu dengan baik 9. 8yatakan tiga perkara yang dikarang ketika berada di rumah orang :. $pakah dua hikmat disebalik suruhan beradab dengan tetamu ;. <uraikan tiga implikasi terhadap orang yang tidak beradab dengan tetamu