Anda di halaman 1dari 2

Fadhilat dan Kelebihan Berpuasa Ramadhan

Pintu langit dibuka. Pintu-pintu syurga dibuka. Bulan yang penuh keberkatan. Salah satu malamnya adalah lebih baik dari seribu bulan. Ganjaran amalan sunat sama dengan solat fardhu. Solat fardhu mendapat ganjaran 70 kali ganda. Bulan kesabaran dan pahalanya adalah syurga. Bulan menambah rezeki. Bulan keampunan - doa yang paling makbul iaitu doa ketika sebelum berbuka puasa dan doa pada sepertiga malam. 10 hari pertama adalah mulanya rahmat 10 hari pertengahan adalah pengampunan dan 10 hari terakhir adalah kemerdekaan dari api neraka.

! "mar ibnul #hathab r.a. berkata $%rang yang berdzikir kepada &llah pada bulan 'amadhan akan diampuni dosa-dosanya( dan yang memohon kepada &llah pada bulan 'amadhan tidak akan ke)e*a. ! Puasa mengatur keseragaman ummat. Selama 'amadhan umat berseragam dalam sahur dan berbuka dalam bekerja dan beristirahat serta dalam shalat istighfar dan bertobat kepada &llah. +idahpun seragam dalam bertakbir bertasbih dan bertahmid sehingga ter)egah dari kata-kata buruk dan menyakiti orang lain menjauhi perbuatan keji dan munkar mengisi hati dengan )inta kasih kepada sesama hamba &llah selalu baik dan bersih lahir bathin serta sabar meng- hadapi segala ma)am kesulitan hidup. ,ulama! .mam &l Ghazali berkata $Betapa banyak orang berpuasa yang sebenarnya berbuka dan yang berbuka padahal ber- puasa. /ang berbuka tetapi sebenarnya berpuasa adalah yang makan dan minum tetapi menjaga seluruh anggota tubuhnya dari perbuatan dosa. 0an yang berpuasa tetapi sebenarnya berbuka adalah yang lapar dan haus tetapi ter)emar anggota tubuhnya ,dalam perbuatan dosa-.

Tingkatan Puasa 1enurut .mam al-Ghazali dalam bukunya .hya "lumuddin tingkatan puasa diklasifikasi menjagi tiga yaitu puasa umum puasa khusus dan puasa khusus yang lebih khusus lagi.

Puasa umum adalah tingkatan yang paling rendah yaitu menahan dari makan minum dan jima2. Puasa khusus di samping menahan yang tiga hal tadi juga memelihara seluruh anggota tubuh dari perbuatan maksiat atau ter)ela. Sedangkan puasa khusus yang lebih khusus adalah puasa hati dari segala kehendak hina dan segala pikiran dunia*i serta men)egahnya memikirkan apa-apa yang selain &llah. Puasa le3el ketiga tadi adalah puasanya para nabi-nabi shiddi4in dan mu4arrabin. Sedangkan puasa le3el kedua adalah puasanya orang-orang salih - puasa tingkat ini yang seharusnya kita tuju untuk men)apainya. Selanjutnya imam &l Ghazali menjelaskan enam hal untuk men)apai kesempurnaan puasa tingkatan kedua itu. Pertama menahan pandangan dari segala hal yang di)ela dan dimakruhkan serta dari tiap-tiap yang membimbangkan dan melalaikan dari mengingat &llah. 'asulullah S&5 bersabda6 Barang siapa meninggalkan pandangan karena takut kepada &llah nis)aya &llah menganugerahkan padanya keimanan yang mendatangkan kemanisan dalam hatinya. #edua menjaga lidah dari perkataan yang sia-sia berdusta mengumpat berkata keji dan mengharuskan berdiam diri menggunakan *aktu untuk berzikir kepada &llah serta memba)a &l4uran. $0ua perkara merusakkan puasa $ sabda 'asulullah S&5 $/aitu mengumpat dan berbohong.$ #etika menjaga pendengaran dari mendengar kata-kata yang tidak baik karena tiap-tiap yang haram diu)apkan maka haram pula mendengarnya. 'asulullah S&5 menjelaskan6 /ang mengumpat dan yang mendengar berserikat dalam dosa. #eempat men)egah anggota-anggota tubuh yang lain dari perbuatan dosa. Seperti men)egah tangan dan kaki dari berbuat maksiat dan mungkar men)egah perut dari memakan yang syubhat dan haram. #elima tidak berlebih-lebihan dalam berbuka sampai perutnya penuh makanan. %rang yang berbuka se)ara berlebihan tentu tidak akan dapat memetik manfaat dan hikmah puasa. Bagaimana dia berusaha mengalahkan musuh &llah dan mengendalikan ha*a nafsunya jika saat berbuka dia justru memanjakan nafsunya dengan makanan yang terhitung banyak dan jenisnya. #eenam hatinya senantiasa diliputi perasaan )emas ,khauf- dan harap ,raja2karena tidak diketahui apakah puasanya diterima atau tidak oleh &llah. 'asa )emas diperlukan untuk meningkatkan kualiti puasa yang telah dilakukan sedangkan penuh harap berperanan dalam menumbuhkan optimisme.