Anda di halaman 1dari 1

BORANG MARKAH UJIAN SUMATIF/BULANAN NAMA GURU : PH SITI BINTI BASRI

BI) 1 ' . 3 4 7 , 2 6 1/ 11 1' 1. 13 14 17 1, 12 16 '/ '1 '' '. '3 '4 '7 ', '2 '6 ./ .1 .' .. NAMA

M/P: PSK
*an +',/1 -.//10 Ma1 +1,/.-'1/.0

TING :
Apr +'2/3-'/40 5go$ +'4/2-'6/20

*** Nota : 1. Borang ini perlu dile at an di ruangan Head !ount/ Mar a" # Anali$i$ Peperi $aan di %a"agian %ela ang Bu u Re od Menga&ar. '. !ara (ere od an (ar a" (urid adala" $eperti %eri ut : Markah diperoleh Markah penuh