Anda di halaman 1dari 2

SEKTOR PENGURUSAN AKADEMIK JABATAN PELAJARAN KELANTAN JALAN DOKTOR, 15000 KOTA BHARU, KELANTAN Telefon: 097418072 Fax:

09-7418004

SEMAKAN OPERASI PENCERAPAN PEMBELAJARAN DAN PENGAJARAN (PdP) DALAM BILIK DARJAH DI SEKOLAH
SEKOLAH TARIKH NAMA PENYEMAK JAWATAN PENYEMAK A] ITEM SEMAKAN BIL 1 PERKARA FAIL PENCERAPAN P&P SEKOLAH ITEM YANG DISEMAK 1.1.Carta Organisasi JK PENCERAPAN PdP sekolah 1.2.Punca kuasa: SPI 3/1987 1.3.Nama Penyelaras Program yang dilantik (PK 1) 1.4.Senarai Pencerap 1.5.Surat Arahan dan lantikan pencerap 1.6.Minit mesyuarat JK PENCERAPAN PdP sekolah. 1.7.Takwim pelaksanaan operasi pencerapan P&P sekolah 1.8.Instrumen yang digunakan 1.9.Rumusan pencerapan bagi setiap guru yang telah dicerap (Dicetak dari sistem e-Cakna) 1.10.Laporan bulanan yang disahkan oleh Pentadbir Sekolah (enam jenis laporan yang dicetak dari sistem data e-Cakna). 1.11.Penilaian dan tindakan susulan ke atas laporan bulanan direkodkan. 2.1. Pencerapan dilaksanakan mengikut takwim yang ditetapkan. 2.2.Pencerap mengadakan perbincangan professional berdasarkan dapatan dari instrumen dengan guru yang dicerap selepas sesi pencerapan. 2.3.Pencerap membuat pengisian data ke dalam sistem e-Cakna. 2.4.Pencerap mencetak dan mengesahkan rumusan pencerapan dari sistem e-Cakna. (Dicetak 2 salinan, 1 salinan untuk difailkan dan 1 salinan untuk ditampal dalam BRP guru). 2.5.Pencerap membuat eksport data dan dihantar kepada Penyelaras Program untuk digabung dengan data induk e-cakna sekolah. ADA TIADA CATATAN

OPERASI PELAKSANAAN OLEH PENCERAP YANG DILANTIK.

BIL 3

PERKARA PENGUMPULAN DATA OLEH PENYELARAS PROGRAM.

ITEM YANG DISEMAK 3.1.Penyelaras mengumpul semua data eksport dari pencerap untuk digabung dengan data induk eCakna sekolah 3.2.Penyelaras mencetak analisis dan laporan pelaksanaan pencerapan P&P dari sistem e-Cakna sekolah setiap hujung bulan untuk disah dan difailkan oleh pentadbir sekolah. Laporan tersebut terdiri dari:
a.Senarai guru yang belum dicerap
b.Senarai guru yang telah dicerap. c.Rumusan pencerapan pembelajaran dan pengajaran guru. d.Analisis guru yang telah dicerap mengikut subjek. e.Analisis guru yang dicerap mengikut bulan. f.Analisis guru yang dicerap mengikut skor/ taraf pencapaian.

ADA

TIADA

CATATAN

3.3.Penyelaras membuat eksport data dari sistem induk e-Cakna sekolah dan menghantar kepada Urusetia e-Cakna JPN melalui emel ecaknakelantan@gmail.com dan pegawai meja eCakna PPD masing-masing setiap hujung bulan.

B] ULASAN PENYEMAK BIL PEMBETULAN YANG PERLU DILAKSANAKAN TINDAKAN

Cop dan tandatangan Penyemak: Tarikh: