Anda di halaman 1dari 3

1. bimbingan dan kaunseling kanak-2 EDU 3107 2. penyelidikan tindakan I bahasa tamil pendidikan rendah (kaedah) BTM 3113 3.

2011
BIL 1. TAJUK

Aruliswari Nadeson (2011) Mengatasi Masalah Sebutan Semasa Membaca Dalam Kalangan

Murid Tahun 5 Melalui Pendekatan Kolaboratif. Kajian Tindakan, IPG Kampus Raja Melewar.
2.

Girija Nadaraja (2011) Meningkatkan Penggunaan Buku Teks Bahasa Tamil Dalam Kalangan Murid

Tahun Empat. Kajian Tindakan, IPG Kampus Raja Melewar.


3.

Kalaiselvi Murugappan (2011) Meningkatkan Amalan Penulisan Jurnal Dalam Kalangan Murid

Tahun Lima. Kajian Tindakan, IPG Kampus Raja Melewar.


4.

Karen Nancy Anthonysamy (2011) Meningkatkan Penglibatan Murid Tahun 5 Dalam Aktiviti

Pengajaran Dan Pembelajaran. Kajian Tindakan, IPG Kampus Raja Melewar.


5.

Komadhi Ganeson (2011) Meningkatkan Kemahiran Pemahaman Murid Murid Melalui Teknik

Penyoalan. Kajian Tindakan, IPG Kampus Raja Melewar.


6.

Logeswari Konasegry (2011) Meningkatkan Budaya Membaca Murid Tahun Tiga Dengan

Menggunakan Bahan Komi. Kajian Tindakan. IPG Kampus Raja Melewar.


7.

Nanthiny Panchacharam (2011) Meningkatkan Amalan Membaca Dalam Kalangan Murid Tahun Tiga

Melalui Majalah Kanak Kanak. Kajian Tidakan, IPG Kampus Raja Melewar.
8.

Nisha Muniandy (2011) Meningkatkan Kemahiran Menulis Karangan Dengan Menggunakan Peta

Minda Dalam Kalangan Murid Tahun Lima. Kajian Tindakan, IPG Kampus Raja Melewar.
9.

Rajeswari Ponnichilvom (2011) Meningkatkan Kemahiran Menulis Maksud Thirukkural Dalam

Kalangan Murid Tahun Tiga Dengan Menggunakan Gambar. Kajian Tindakan, IPG Kampus Raja
Melewar.
10. Shamini Munian (2011)

Meningkatkan Sebutan Bahasa Tamil Dalam Kalangan Murid Tahun Tiga

Dengan Menggunakan Kad Imbasan. Kajian Tindakan, IPG Kampus Raja Melewar.
11. Suthashini Pushpanathan (2011)

Mengatasi Masalah Dalam Kemahiran Lisan Murid-Murid Tahun 4

Dengan Menggunakan Audio Dan Visual. Kajian Tindakan, IPG Kampus Raja Melewar.
12. SivaShangary Ramanathan ( 2011)

Meningkatkan Kemahiran Pemahaman Murid Tahun Tiga

Melalui Penggunaan Alat Audio. Kajian Tindakan, IPG Kampus Raja Melewar.
13. Subaashini Marimuthu (2011)

Meningkatkan Kemahiran Membina Ayat Tunggal Dengan

Menggunakan Bahan Cetak. Kajian Tindakan, IPG Kampus Raja Melewar.


14. SuthagarPeriannan (2011)

Mengatasi Masalah Penggunaan Bahasa Pasar Dan Bahasa Asing Melalui

Kaedah Permainan Bahasa Dalam Kalangan Murid Tahun Lima . Kajian Tindakan, IPG Kampus Raja
Melewar.
15. Thavamani Maniam (2011)

Meningkatkan Penggunaan Thirukkural Dalam Kalangan Murid Tahun

Empat Dengan Menggunakan ICT. Kajian Tindakan, IPG Kampus Raja Melewar.
16.

Umah Preyah Palaniapan (2011) Meningkatkan Kemahiran Menghafal Seyyul Dalam Kalangan

Murid Pemulihan Melalui Strategi Peta Minda. Kajian Tindakan, IPG Kampus Raja Melewar.

17. Vimala Arimuthu (2011)

Meningkatkan Tabiat Membaca Dalam Kalangan Murid Tahun Tiga Dengan

Menggunakan Kad Bacaan. Kajian Tindakan, IPG Kampus Raja Melewar.


18. Veronica Antony Tomes Vijayan (2011)

Meningkatkan Amalan Mengambil Nota Ringkas Dalam

Kalangan Murid Tahun Lima. Kajian Tindakan, IPG Kampus Raja Melewar.
19. Vasanthi Murugan (2011)

Meningkatkan Kemahiran PenghafalanThirukkural Murid Tahun Lima

Dengan Menggunakan Teknik Nyanyian. Kajian Tindakan, IPG Kampus Raja Melewar.
20. Vaani Ommapathy (2011)

Meningkatkan Penggunaan Palamozhi Dalam Kalangan Murid Tahun

Lima Melalui Kaedah Bercerita. Kajian TindakanIPG Kampus Raja Melewar