Anda di halaman 1dari 26

MATEMATIK TING.

GARIS DAN SUDUT II

Sifat-sifat sudut yang berkaitan dengan Rentasan Lintang dan Garisan Selari

Rentasan lintang (transversal) ialah satu garis lurus yang bersilang dengan dua atau lebih garisan lurus yang lain. A Contoh:

AB adalah rentasan lintang (transversal).

Merujuk kepada rajah di atas, PQ adalah rentasan lintang. Apabila ia bersilang dengan dua garisan selari (parallel lines) RS dan TU, tiga jenis sudut akan terbentuk:

1. a Sudut (corresponding g dan h c danangles): d dan b sepadan e dan f


2. b Sudut angles): dan g selang-seli e dan(alternate d 3. bSudut (interior angles): dan e pedalaman d dan g

1. Sudut sepadan (corresponding angles):

Nilai sudut adalah sama

a
e b f h d g

a=b

c=d

e=f

g=h

1. Sudut sepadan (corresponding angles):

Nilai sudut adalah sama

g h
TIPS: Huruf

g=h

1. Sudut sepadan (corresponding angles):

Nilai sudut adalah sama

e f
TIPS: Huruf

e=f

1. Sudut sepadan (corresponding angles):

Nilai sudut adalah sama

c
d
TIPS: Huruf

c=d

1. Sudut sepadan (corresponding angles):

Nilai sudut adalah sama

a
b

a=b

TIPS: Huruf

2.Sudut selang-seli (alternate angles):


e b d g

e=d

b=g

2.Sudut selang-seli (alternate angles):


e d
TIPS: Huruf e=d

2.Sudut selang-seli (alternate angles):


g

TIPS: Huruf

b=g

3. Sudut pedalaman (interior angles):


e d g

b + e = 180o

d + g = 180o

3. Sudut pedalaman (interior angles):


g d
TIPS: Huruf

d + g = 180o

3. Sudut pedalaman (interior angles):


e

TIPS: Huruf b + e = 180o

3. Sudut pedalaman (interior angles):


b e
TIPS: Huruf

b + e = 180o

3. Sudut pedalaman (interior angles):

b
e
TIPS: Huruf

b + e = 180o

Contoh soalan

Namakan rentasan lintang yang bersilang dengan dua garisan selari KL, MN dan PQ

Contoh soalan

Senaraikan pasangan

1. Sudut sepadan (corresponding angles). b dan e

Contoh soalan

Senaraikan pasangan

2. Sudut selang-seli (alternate angles).


c dan f

Contoh soalan

Senaraikan pasangan

3. Sudut pedalaman (interior angles)


a dan d

Penyelesaian Masalah

Dalam rajah di atas, ABCD ialah satu garis lurus. Apakah nilai x?

x = 70

Latihan
1

Antara pernyataan berikut, yang manakah benar? A m=r B p=q C r + n = 180 D r=q

Latihan
2

Hitung nilai p dalam gambarajah A B 40 50 C 60 D 80

Latihan
3

Hitung nilai x dalam gambarajah A 30 B 50 C 60 D 80

Latihan
4

Hitung nilai m dalam gambarajah A 50 B 60 C 70 D 80

Latihan
5

Hitung nilai x dalam gambarajah A 30 B 60 C 70 D 80