Anda di halaman 1dari 13

PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH

PENDIDIKAN SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN TINGKATAAN 1


BORANG TAPAK ITEM
NAMA SEKOLAH: SMK SERI KELEDANG

KOD SEKOLAH: AEA 2047

NAMA CALON: _________________________________________________


NO. KAD PENGENALAN: ___________ /______/__________
TEMA
TEMA 1 PENCAPAIAN KENDIRI

UNIT

DSP

UNIT 1

B1D1E1

TINGKATAN ________ TAHUN ________


KAEDAH
PENTAKSIRAN
SECARA BERTULIS

Isi tempat kosong dengan maklumat berkaitan diri anda.

Ditaksir oleh ,

Disahkan oleh ,

TARIKH


(Nama :
Tarikh

(Nama :
Tarikh

PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH


PENDIDIKAN SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN TINGKATAAN 1
BORANG TAPAK ITEM
NAMA SEKOLAH: SMK SERI KELEDANG

KOD SEKOLAH: AEA 2047

NAMA CALON: _________________________________________________


NO. KAD PENGENALAN: ___________ /______/__________
TEMA
TEMA 1 PENCAPAIAN KENDIRI

UNIT

DSP

UNIT 1

B2D1E1

TINGKATAN ________ TAHUN ________


KAEDAH
PENTAKSIRAN
SECARA BERTULIS

TARIKH

Setiap manusia mempunyai kelebihan dan kelemahan diri masing-masing. Nyatakan kelebihan dan
kelemahan diri anda dengan mengisi jadual di bawah berdasarkan kategori-kategori yang diberi.

Ditaksir oleh ,

Disahkan oleh ,

(Nama :
Tarikh

(Nama :
Tarikh

PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH


PENDIDIKAN SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN TINGKATAAN 1
BORANG TAPAK ITEM
NAMA SEKOLAH: SMK SERI KELEDANG

KOD SEKOLAH: AEA 2047

NAMA CALON: _________________________________________________


NO. KAD PENGENALAN: ___________ /______/__________
TEMA
TEMA 1 PENCAPAIAN KENDIRI

UNIT

DSP

UNIT 2

B2D2E1

TINGKATAN ________ TAHUN ________


KAEDAH
PENTAKSIRAN
SECARA BERTULIS

TARIKH

Nyatakan ciri-ciri pemilihan rakan sebaya yang baik.

1.

Ciri-Ciri
pemiliha
n Rakan
Sebaya

_______________________________________________________
___
____________________________________________________
____________________________________________________
______________
2.
____________________________________________________
______
____________________________________________________
____________________________________________________
______________

Ditaksir oleh ,

Disahkan oleh ,


(Nama :
Tarikh

(Nama :
Tarikh

PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH


PENDIDIKAN SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN TINGKATAAN 1
BORANG TAPAK ITEM
NAMA SEKOLAH: SMK SERI KELEDANG

KOD SEKOLAH: AEA 2047

NAMA CALON: _________________________________________________


NO. KAD PENGENALAN: ___________ /______/__________
TEMA
TEMA 1 PENCAPAIAN KENDIRI

UNIT

DSP

UNIT 1

B3D1E1

TINGKATAN ________ TAHUN ________


KAEDAH
PENTAKSIRAN
SECARA BERTULIS

TARIKH

Anda telah menyatakan kelebihan dan kelemahan diri anda. Tuliskan rancangan yang anda ingin
laksanakan bagi memperbaiki kelemahan diri anda tersebut.

Ditaksir oleh:-

Disahkan oleh:-

Nama :
Tarikh :

Nama :
Tarikh :

PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH


PENDIDIKAN SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN TINGKATAAN 1
BORANG TAPAK ITEM
NAMA SEKOLAH: SMK SERI KELEDANG

KOD SEKOLAH: AEA 2047

NAMA CALON: _________________________________________________


NO. KAD PENGENALAN: ___________ /______/__________
TEMA
TEMA 1 PENCAPAIAN KENDIRI

UNIT
UNIT 2

TINGKATAN ________ TAHUN ________

DSP

KAEDAH
PENTAKSIRAN
B3D2E1
BERTULIS
Pelajar B SECARA
:

Tulis perbualan yang menolak ajakan negatif berdasarkan situasi berikut.


Pelajar A : Saya nak ponteng kelas
Matematik. Kalau cikgu
tanya kata saya sakit
perut.

TARIKH

Pelajar A : Saya nak ponteng kelas


Matematik. Kalau cikgu
tanya kata saya sakit perut.

Pelajar B :

Pelajar A : Tinggalkan sahaja pinggan


dan cawan di sini!Jom kita
naik ke kelas.

Pelajar B :

Ditaksir oleh:-

Disahkan oleh:-

Nama :
Tarikh :

Nama :
Tarikh :

PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH


PENDIDIKAN SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN TINGKATAAN 1
BORANG TAPAK ITEM
NAMA SEKOLAH: SMK SERI KELEDANG

KOD SEKOLAH: AEA 2047

NAMA CALON: _________________________________________________


NO. KAD PENGENALAN: ___________ /______/__________

TINGKATAN ________
TAHUN ________
CITA-CITA
SAYA
LANGKAH
TEMA
UNIT
DSP
KAEDAH
TARIKH
4
PENTAKSIRAN
LANGKAH 3
TEMA 1 PENCAPAIAN KENDIRI
UNIT 1
B4D1E1
SECARA BERTULIS
UNIVERSIT
LANGKAH 2
SEKOLAH
I MENCAPAI CITA-CITA
Tuliskan sebuah cerita dengan lengkap LANGKAH-LANGKAH
UNTUK
MENENGAH
CITA-CITA
SEKOLAH
LANGKAH
SAYA
RENDAH
1

Cita-cita saya ialah untuk menjadi seorang _____________________ . Langkah pertama ialah dengan memasuki
tadika. Saya belajar menulis dan membaca di sana. Langkah kedua ialah ____________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
Ditaksir oleh:-

Disahkan oleh:-

Nama :
Tarikh :

Nama :
Tarikh :
PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH
PENDIDIKAN SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN TINGKATAAN 1
BORANG TAPAK ITEM

NAMA SEKOLAH: SMK SERI KELEDANG

KOD SEKOLAH: AEA 2047

NAMA CALON: _________________________________________________


NO. KAD PENGENALAN: ___________ /______/__________
TEMA
TEMA 1 PENCAPAIAN KENDIRI

UNIT

DSP

UNIT 2

B4D2E1

TINGKATAN ________ TAHUN ________


KAEDAH
PENTAKSIRAN
SECARA BERTULIS

Cadangkan tindakan yang perlu dilakukan untuk menyelesaikan masalah yang dihdapi oleh rakan anda.

TARIKH

Konflik

Penyelesaian

Yasin sering lewat ke sekolah.


Dia juga sering tidur di dalam
kelas.

__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
________________________

__________________________________________

Anda sering diejek oleh rakanrakan anda kerana anda selalu


dipuji oleh guru.

__________________________________________
__________________________________________
________________________

__________________________________________

Ketika berada di Makmal Sains,


anda ternampak rakan anda
mengambil jam randik milik
sekolah.

__________________________________________
__________________________________________
________________________

Ditaksir oleh:-

Disahkan oleh:-

Nama :
Tarikh :

Nama :
Tarikh :
PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH
PENDIDIKAN SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN TINGKATAAN 1
BORANG TAPAK ITEM

NAMA SEKOLAH: SMK SERI KELEDANG

KOD SEKOLAH: AEA 2047

NAMA CALON: _________________________________________________


NO. KAD PENGENALAN: ___________ /______/__________
TEMA
TEMA 1 PENCAPAIAN KENDIRI

UNIT

DSP

UNIT 1
UNIT 2

B5D1E1
B5D1E2

TINGKATAN ________ TAHUN ________


KAEDAH
PENTAKSIRAN
SECARA BERTULIS

TARIKH

Pelajar dikehendaki menyediakan sijil sebagai eviden.

Ditaksir oleh:-

Disahkan oleh:-

Nama :
Tarikh :

Nama :
Tarikh :
PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH
PENDIDIKAN SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN TINGKATAAN 1
BORANG TAPAK ITEM

NAMA SEKOLAH: SMK SERI KELEDANG

KOD SEKOLAH: AEA 2047

NAMA CALON: _________________________________________________


NO. KAD PENGENALAN: ___________ /______/__________
TEMA
TEMA 1 PENCAPAIAN KENDIRI

TINGKATAN ________ TAHUN ________

UNIT

DSP

UNIT 2

B521E1

KAEDAH
PENTAKSIRAN
LAKONAN

Arahan : Pelajar secara berpasangan diberikan situasi yang berlainan. Pelajar diminta melakonkan situasi bagaimana
menyelesaikan situasi tersebut. Situasi rujuk buku teks m/s 17, 18 dan 20.

LAPORAN PEMERHATIAN LAKONAN

Nama Pelajar

No. KP

Kelas

: .

Tarikh

: .

Tempat

Masa

Hasil Pemerhatian Lakonan


Berdasarkan pemerhatian lakonan yang dilaksanakan, didapati pelajar ini telah berjaya menyelesaikan konflik
dengan rasional. Cara penyelesaian pelajar adalah dengan :i.

_____________________________________________________________________________________

ii. _____________________________________________________________________________________

Ditaksir oleh:-

Disahkan oleh:-

Nama :
Tarikh :

Nama :
Tarikh :

PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH


PENDIDIKAN SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN TINGKATAAN 1
BORANG TAPAK ITEM
NAMA SEKOLAH: SMK SERI KELEDANG

KOD SEKOLAH: AEA 2047

NAMA CALON: _________________________________________________


NO. KAD PENGENALAN: ___________ /______/__________
TEMA
TEMA 1 PENCAPAIAN KENDIRI

UNIT

DSP

UNIT 1

B6D1E1

TINGKATAN ________ TAHUN ________


KAEDAH
PENTAKSIRAN
PEMERHATIAN

TARIKH

Ditaksir oleh:-

Disahkan oleh:-

Nama :
Tarikh :

Nama :
Tarikh :

PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH


PENDIDIKAN SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN TINGKATAAN 1
BORANG TAPAK ITEM

NAMA SEKOLAH: SMK SERI KELEDANG

KOD SEKOLAH: AEA 2047

NAMA CALON: _________________________________________________


NO. KAD PENGENALAN: ___________ /______/__________
TEMA
TEMA 1 PENCAPAIAN KENDIRI

TINGKATAN ________ TAHUN ________

UNIT

DSP

UNIT 2

B6D2E1

KAEDAH
PENTAKSIRAN
PEMERHATIAN

LAPORAN PEMERHATIAN

Nama Pelajar

No. KP

Kelas

: .

Tarikh

: .

Hasil Pemerhatian
Berdasarkan pemerhatian yang dilaksanakan secara berterusan, didapati pelajar ini sentiasa menunjukkan
sikap positif dan bijak menjaga maruah diri seperti :i.

_____________________________________________________________________________________

ii. _____________________________________________________________________________________
iii. _____________________________________________________________________________________

Oleh itu, beliau layak menerima band ini.

Ditaksir oleh:-

Disahkan oleh:-

Nama :
Tarikh :

Nama :
Tarikh :