Anda di halaman 1dari 8

(tulis soalan amali dan nyatakan aspek yang diberi penekanan)

Mata Pelajaran Kelas Bilangan murid Tarikh dan masa

Bahasa Melayu 4 Bestari 35 orang 8.45 9.45 pagi (1 jam)

TEMA TAJUK

KEKELUARGAAN Hadiah Untuk Ibu

Standard Kandungan FOKUS UTAMA Standard Pembelajaran

3.3

Membina dan menulis perkataan, frasa dan ayat dengan betul. Membina dan menulis jawapan pemahaman berdasarkan soalan yang bertumpu dan bercapah dengan betul.

3.3.3

Pada akhir pengajaran, murid dapat: i. OBJEKTIF

Membina dan menulis sekurang-kurangnya 3 jawapan pemahaman berdasarkan soalan dengan betul.
Menukarkan sekurang-kurangnya 3 ayat aktif kepada ayat pasif dengan betul. Nilai : Kerjasama, kasih sayang. TKP : Intrapersonal & intrapersonal

ii.
PENGISIAN KURIKULUM i. Ilmu: ii. iv.

iii. Kreativiti dan inovasi

SISTEM BAHASA

Tatabahasa: Ayat aktif, ayat pasif Sebutan dan intonasi

MEDIA

Komputer riba, lembaran kerja.

Pengetahuan sedia ada : Murid pernah belajar mengenai ayat aktif dan ayat pasif pada pelajaran yang lalu. *Maklumat Tambahan pendekatan: Pendekatan Eklektik strategi: kaedah:

teknik:

STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN PENGISIAN KURIKULUM

AKTIVITI

CATATAN

Aktiviti 1 / Pengenalan / Set Induksi (5 minit) Menonton video dan bersoal jawab. 1. Murid dikehendaki menonton video yang bertajuk Janda 7 Anak & Lembu Raya. 2. Bersoal jawab berdasarkan video. a) Apakah yang kamu lihat dalam video tersebut? b) Apa yang perlu kamu lakukan jika melihat situasi tersebut? Nilai:Kerjasama, kasih-sayang, Ilmu :Pendidikan Moral Video TKP : Interpersonal

Aktiviti 2 (15 minit) Membaca petikan secara mekanis. 1. Murid menerima teks bertajuk Hadiah untuk Ibu 2. Murid membaca kuat petikan yang diberikan secara bergilir-gilir.

Petikan teks. (Lampiran 1) Nilai: Kasih-sayang TKP : Interpersonal. Guru membimbing sebutan dan intonasi murid.

Aktiviti 3 (10 minit) Menjawab soalan berdasarkan teks. 1. Murid menjawab soalan yang diberikan dengan merujuk teks yang diberikan.

Kreativiti dan inovasi.

KB: Menjana Idea soalan (lampiran 2). Petikan teks. Guru menilai jawapan murid.

Aktiviti 4 (10 minit) Menukarkan ayat aktif kepada ayat pasif. 1. Murid menukarkan ayat aktif kepada ayat pasif berdasarkan soalan yang diberikan.

Set soalan (Lampiran 3). Guru menilai jawapan murid.

Pemulihan dan Pengayaan (15 minit) (Pemulihan) 1. Murid menjawab soalan bertumpu berdasarkan gambar. Murid menjawab soalan dengan menggunakan gelaran yang betul. (lengkapkan ruang) KB : Kemahiran berfikir (nyatakan alat berfikir)

2.

(Pengayaan) 1. Murid diedarkan kad gambar. 2. Secara berpasangan murid melakonkan situasi yang diberikan dalam gambar dengan menggunakan kata gelaran yang sesuai.

(lengkapkan ruang) Nilai : Semangat kejiranan TMK : Kreativiti dan inovasi.

Penutup (5 minit) (lengkapkan ruang)

(lengkapkan ruang)

(lengkapkan ruang)

Lampiran 1
Hadiah untuk Ibu

Aini termenung di tangga rumahnya melihat keindahan pemandangan waktu pagi. Pagi yang kekuning-kuningan memukau pemandangan. Di situlah ayah dan ibu memerah keringat mencari rezeki. Aini kecewa dengan keputusan SPM yang diterimanya. Keputusannya tidak seperti yang diharapkan. Aku mesti buktikan kepada ibu bahawa aku mampu memiliki segulung ijazah, bisik hati kecil Aini. Kakak sudah siap? terpacul soalan dari bibir adiknya. Sudah, jawab Aini ringkas. Hari ini Aini akan ke Kuala Lumpur untuk bekerja. Yang pasti Aini berazam untuk mengikuti kelas malam. Selepas bersalam dengan ayah dan ibunya, Aini menaiki teksi yang telah lama menunggu. Aini berjanji akan menjaga maruah diri dan keluarga, bisik Aini kepada ibunya. Di Kuala Lumpur, Aini disambut oleh sepupunya. Kini, bermulalah rutin hidup Aini sebagai pembantu kedai di sebuah kedai buku. Aini beruntung kerana dapat membaca buku-buku untuk SPM. Walaupun kepenatan kerana bekerja pada waktu siang dan belajar pada malam hari, tetapi dia tidak pernah mengeluh dan merungut. Setelah bertungkus-lumus mengulang kaji, Aini berasa cukup bersedia untuk menjawab peperiksaan. Oleh itu, dia lebih yakin apabila memasuki dewan peperiksaan untuk kali keduanya. Aini berharap agar keputusan peperiksaannya kali ini lebih cemerlang. Tiga bulan kemudian, keputusan diumumkan. Aini gembira kerana memperoleh keputusan yang cemerlang daripada keputusannya tahun lepas. Air mata kegembiraan sudah tidak dapat ditahan lagi. Aini menyampaikan berita gembira itu kepada ibunya. Hadiah untuk ibu, bisik Aini.

Lampiran 2

1. Apakah tujuan Aini ke Kuala Lumpur? ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ 2. Sebelum meninggalkan rumah, Aini berjanji untuk

____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ 3. Mengapakah Aini berasa yakin menghadapi SPM untuk kali kedua? ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ 4. Apakah perkataan sinonim bagi rutin? ____________________________________________________________________

Lampiran 3 Tukarkan ayat aktif kepada ayat pasif. 1. Ayat Aktif Ayat Pasif 2. Ayat Aktif Ayat Pasif 3. Ayat Aktif Ayat Pasif 4. Ayat Aktif Ayat Pasif 5. Ayat Aktif Ayat Pasif 6. Ayat Aktif Ayat Pasif Aini memeluk ibunya.

Aini menyampaikan berita gembira itu kepada ibunya. Berita gembira itu telah disampaikan oleh Aini kepada ibunya.

Aini ingin memperolehi segulung ijazah.

Aini menaiki teksi.

Aini termenung di tangga rumahnya.

Lampiran 4 Kenal pasti sama ada pernyataan yang diberikan merupakan ayat aktif atau ayat pasif. Pernyataan 1. 2 3 4 5 Adiknya dipukul dengan kuat oleh Salmah. Anda harus menyiapkan kerja itu. Ali membaca buku itu.
Jadual itu sudah kami susun.

Ayat aktif / Ayat pasif

Rakyat diminta oleh baginda supaya bersabar.

Susun ayat pasif di bawah dengan merujuk ayat aktif yang diberikan. Ayat Aktif Ayat Pasif
Saya mencuci kasut sekolah. Kasut sekolah oleh dicuci saya.

Ayat Aktif Ayat Pasif

Ali membaca buku itu. dibaca oleh Ali. Buku itu

Ayat Aktif Ayat Pasif

Kamu perlu membaiki kereta itu. baiki. itu Kamu kereta perlu