Anda di halaman 1dari 5

Tugas Fisika Komputasi

Soal.
1. Terdapat beberapa matrik sebagai berikut :
4 6
4 6 1
A
, B 8 5

9 0 3
5 1

a. AxB
b. AxAT
c. BxBT
2. Hitung perkalian matrik dibawah ini :
a11 a12
a
21 a22
a31 a32

a.

a13 a11 a12


a23 a21 a22
a33 a31 a32

a13
a23
a33

b. Tentukan formula dan syarat perkalian matrik ( sebagai algoritma


pembuatan program perkalian matrik)
3. Buat program untuk menghitung perkalian dari 2 buah matrik dengan syarat
orde matrik bebas (minimal orde 3)
Jawab
4 6
4 6 1
1. a. A x B =
x 8 5 =

9 0 3 5 1

69 7
51 51

b. A x AT
4 9
A = 6 0
1 3
T

c. B x BT

4 9
4 6 1
53 39
AxA =
x 6 0 =

9 0 3 1 3 39 90

5
4 8
B =

6 5 1
T

a11
2. a. a 21
a 31

a12
a 22
a 32

4 6
52 2 14
5
4 8

B x B = 8 5 x
= 2 89 45

6 5 1
14 45 26
5 1
T

a13 a11
a 23 a 21
a 33 a 31

a12
a 22
a 32

a13 a1
a 23 = a 4
a 33 a 7

a2
a5
a8

a3
a 6
a 9

operasinya :
a1 = a11 a11 + a12 a21 a13 a31

a 2 = a11 a12 + a12 a22 a13 a32


a 3 = a11 a13 + a12 a23 a13 a33

a 4 = a21 a11 + a22 a21 a23 a31


a 5 = a21 a12 + a22 a22 a23 a32
a 6 = a21 a13 + a22 a23 a23 a33
a 7 = a31 a11 + a32 a21 a33 a31
a 8 = a31 a12 + a32 a22 a33 a32

a 9 = a31 a13 + a32 a23 a33 a33

b. formula :
1. A0 0 B0 0 A0 1 B1 0 A0 2 B2 0
*

2. A0 0 B0 1 A0 1 B1 1 A0 2 B2 1
*

3. A0 0 B0 2 A0 1 B1 2 A0 2 B2 2
*

4. A1 0 B0 0 A1 1 B1 0 A1 2 B2 0
*

5. A1 0 B0 1 A1 1 B1 1 A1 2 B2 1
*

6. A1 0 B0 2 A1 1 B1 2 A1 2 B2 2
*

7. A2 0 B0 0 A2 1 B1 0 A2 2 B2 0
*

8. A2 0 B0 1 A2 1 B1 1 A2 2 B2 1
*

9. A2 0 B0 2 A2 1 B1 2 A2 2 B2 2
*

Syarat Perkialan :

1. Orde sama untuk matrik terikat matrik 3x3 x matrik 3x3.


2. Jumlah baris harus sama dengan jumlah kolom (untuk matrik bebas) :
matrik 2x3 dikali matrik 3x2.
3. Listing Program
#include <cstdlib>
#include <iostream>
using namespace std;
int main(int argc, char *argv[])
{
int a[3][3], b[3][3],c[3][3],j,k,i;
//menampilkan matrik 1
cout<<" Perkalian Matrik "<<endl;
cout<<"-----------------------"<<endl<<endl;
cout<<" KELPMPOK 4 "<<endl<<endl;
cout<<"-----------------------"<<endl;
cout<<" Masukan matrik 1 "<<endl;
cout<<"-----------------------"<<endl;
for (int i=0;i<3;i++){
for (int j=0;j<3;j++){
cout<<"Isi a["<<i<<"]["<<j<<"] : ";
cin>>a[i][j];
}
}
cout<<endl;
for (int i=0;i<3;i++){
for (int j=0;j<3;j++){
cout<<a[i][j]<<" ";
}
cout<<endl;
}
cout<<"-----------------------"<<endl;
cout<<" Masukan matrik 2 "<<endl;
cout<<"-----------------------"<<endl;
for (int i=0;i<3;i++){
for (int j=0;j<3;j++){
cout<<"Isi b["<<i<<"]["<<j<<"] : ";
cin>>b[i][j];
}
}
cout<<endl;
for (int i=0;i<3;i++){
for (int j=0;j<3;j++){
cout<<a[i][j]<<" ";

}
cout<<endl;
}
cout<<"\n";
cout<<" matrik 1 * matrik 2 = ";
cout<<"\n\n";
//proses perkalian matrik
for (i=0;i<3;i++)
{
for (j=0;j<3;j++)
{
c[i][j]=0;
for (k=0;k<3;k++)
c[i][j]=c[i][j]+a[i][k]*b[k][j];
cout<<c[i][j]<<" ";
}
cout<<endl;
}
system("PAUSE");
return EXIT_SUCCESS;
}

Print Out Program