Anda di halaman 1dari 1

Tutorial 5 (18 Februari 2014) 10. 00 - 1. 00 tengahari.

Gunakan peta pemikiran yang sesuai dan bentangkan dalam kelas: Kumpulan 1: (Tutorial Minggu 3) 1a. Senaraikan aspek kekuatan, kelemahan dan keistimewaan menggunakan peta pemikiran tentang teori Behavioris terhadap PdP & implikasi teori terhadap kanakkanak berkeperluan khas 1b. Dengan menggunakan format yang disediakan, anda dikehendaki membuat banding beza tentang ujikaji yang dilakukan oleh ahli teori Behaviourists (Watson, Pavlov, Thorndike & Skinner) serta hasil penemuannya. Kemudian anda harus memberikan komen terhadap hasil penemuan tokoh berkenaan. Kumpulan 2: (Tutorial Minggu 5) Senaraikan aspek kekuatan, kelemahan dan keistimewaan menggunakan peta pemikiran tentang teori Kognitif dan Konstruktivis terhadap PdP & implikasi teori terhadap kanak-kanak berkeperluan khas Kumpulan 3: (Tutorial Minggu 6) Senaraikan aspek kekuatan, kelemahan dan keistimewaan menggunakan peta pemikiran tentang teori pembelajaran sosial terhadap PdP & implikasi teori terhadap kanak-kanak berkeperluan khas Kumpulan 4: (Tutorial Minggu 7) Senaraikan aspek kekuatan, kelemahan dan keistimewaan menggunakan peta pemikiran tentang pendekatan humanistik terhadap PdP & implikasi teori terhadap kanak-kanak berkeperluan khas