Anda di halaman 1dari 10

Nilai a prolin standar

Konsentrasi prolin (ppm) Absorbansi


0.625
0.081
1.25
0.29
2.5
0.329
5
0.359
10
0.541
20
0.981

Perlakuan
Kontrol

Ulangan

Jagung
1
2
3
4

Drought 2 hari

1
2
3
4

Drought 4 hari

1
2
3
4

Drought 6 hari

1
2
3
4

Rewatering

1
2
3
4

Perlakuan
Kontrol
Kekeringan 2 hari
Kekeringan 4 hari

0.075
0.09
0.321
0.078
0.141
0.176
0.091
0.616
0.152
0.25875
0.071
0.126
0.624
0.05
0.21775
0.13
1.67
0.625
0.134
0.63975
0.711
1.648
0.256
0.119
0.6835

KonsentrasiKacang
prolin hijau Konsentrasi prolin
0.055
0.038
0.741
0.372
0.3015
0.067
0.107
0.614
0.0581
0.211525
0.103
0.131
1.662
0.112
0.502
0.068
1.251
2.02
0.137
0.869
0.061
0.17
0.774
0.314
0.32975

Konsentrasi prolin/g BB daun (mol/g)


Absorbansi
Jagung Kacang Hijau
Jagung
Kacang Hijau
0.141
0.302
0.104
0.036
0.259
0.212
0.073
0.025
0.218
0.502
0.174
0.060

Kekeringan 6 hari
Rewatering

Perlakuan
Kontrol
Kekeringan 2 hari
Kekeringan 4 hari
Kekeringan 6 hari
Rewatering

0.640
0.684

0.869
0.330

0.301
0.114

0.104
0.040

Absorbansi
Konsentrasi prolin/g BB daun (mol/g)
Jagung
Kacang Hijau Jagung
Kacang Hijau
0.141
0.302
0.104
0.036
0.259
0.212
0.073
0.025
0.218
0.502
0.174
0.060
0.640
0.869
0.301
0.104
0.684
0.330
0.114
0.040

Kurva Standar Prolin


1.2
y = 0.0405x + 0.1645
R = 0.9527

Absorbansi

Konsentrasi prolin

aun (mol/g)

0.8
0.6
0.4
0.2
0
0

10

15

20

25

Konsentrasi prolin (ppm)

Perlakuan Konsentrasi prolin


Jagung
Kacang hijau
Kontrol
2 hr
4 hr
6 hr
rw
jagung
kontrol
2 hr
4 hr
6 hr
Rw

Konsentrasi prolin
(0.141-0.1645)/0.0405
(0.25875-0.1645)/0.0405
(0.21775-0.1645)/0.0405
(0.63975-0.1645)/0.0405
(0.6835-0.1645)/0.0405

-0.58
2.327
1.315
11.735
12.815

kadar prolin
-0.20087
0.805887
0.455411
4.064069
4.438095

Kcg hijau
kontrol
2 hr
4 hr
6 hr
Rw

(0.3015-0.1645)/0.0405
(0.211525-0.1645)/0.0405
(0.502-0.1645)/0.0405
(0.869-0.1645)/0.0405
(0.32975-0.1645)/0.0405

3.383
1.161
8.333
17.395
4.08

1.171602
0.402078
2.885887
6.024242
1.412987

Konsentrasi
Absorbansi

0.625
0.081

Prolin Standar

Jagung

Kacang Hijau

1.25
0.29

Prolin Standar
2.5
5
0.329
0.359

KonsentrasiAbsorbansi
prolin (ppm)
0.625
0.081
1.25
0.29
2.5
0.329
5
0.359
10
0.541
20
0.981
-0.58 -0.20087
2.327 0.805887
1.315 0.455411
11.735 4.064069
12.815 4.438095
3.383 1.171602
1.161 0.402078
8.333 2.885887
17.395 6.024242
4.08 1.412987

10
0.541

Jagung
-0.58
2.327
-0.20087 0.805887

20
0.981

Perlakuan
Kontrol
Kering 2 hari
Kering 4 hari
Kering 6 hari
Rewatering

Jagung
-0.20087
0.805887
0.455411
4.064069
4.438095

0
Kontrol
-1

Kering 2 hari

Kering 4 hari

-1

Jagung
Kacang Hijau
1.315
11.735
12.815
3.383
1.161
8.333
17.395
4.08
0.455411 4.064069 4.438095 1.171602 0.402078 2.885887 6.024242 1.412987

Kacang Hijau
-0.06956
0.279095
0.157718
1.40747
1.537003

Jagung
Kacang Hijau

Kering 4 hari

Kering 6 hari

Rewatering

persentase

Perlakuan
Kontrol
Kering 2 hari
Kering 4 hari
Kering 6 hari
Rewatering
jumlah

Jagung
-0.20
0.81
0.46
4.06
4.44

Kacang Hijau
-0.07
0.28
0.16
1.41
1.54
5.12

1.77

jagung
4.73
4.38
7.98
8.36

kacang hijau
4.20
4.08
5.33
5.46