Anda di halaman 1dari 7

MEMBINA JAWAPAN Pilih jawapan yang paling sesuai bagi ayat tanya yang berikut.

1 Adakah kamu tinggal sendirian? A Sudah lama saya tidak berteman. B Ya, saya lebih suka tinggal sendiri. C Ya, saya tinggal bersendirian. D Benar, saya sememangnya tidak suka diganggu. 2 Bagaimanakah keadaan nenek kamu, asni? A !enek saya sudah lama sakit. B Sakit nenek asni tidak serius. C !enek saya sudah sembuh. D Saya bimbang akan kesihatan nenek. " Betulkah kamu sudah kenyang, Daud? A Ya, saya makan nasi g#reng tadi. B Ya, saya baru saja selesai makan. C Ya, saya akan makan sehingga kenyang. D Ya, saya tak akan berhenti makan selagi belum kenyang. $ Sudah berapa lamakah kamu mengenali %n&ik Sundram? A %n&ik Sundram ialah jiran saya. B Saya mengenali %n&ik Sundram sejak enam tahun yang lalu. C %n&ik Sundram kurus #rangnya. D %n&ik Sundram tidak akan saya. ' Bilakah bangunan itu siap dibina? A Bangunan itu telah siap dibina. B Bangunan itu kepunyaan %n&ik (a)i*. C Bangunan itu masih belum siap lagi. D Bangunan itu siap dibina pada awal tahun depan.

Siapakah yang menggalakkan kamu men&eburi bidang perubatan? A Bidang perubatan memang luar biasa. B Bidang perubatan sangat men&abar. C Saya mungkin menjadi pakar jantung. D Ayah saya yang menggalakkan saya men&eburinya.

Aminkah yang menghantar buku ini semalam? A Ya, baru semalam Amin menghantarnya. B Ya, semalamlah kamu dihantar buku itu. C Ya, Amin yang menghantar buku itu semalam. D Ya, awaklah yang menghantar buku itu semalam.

Di manakah kamu letakkan &ermin mata saya? A Cermin mata di atas meja kamu. B Saya letakkannya di atas meja. C Saya tahu kamu letakkan &ermin mata kamu. D Pagi tadi saya meletakkannya di atas meja.

Sudah berapa lamakah kamu tidak pulang ke kampung? A Saya akan pulang pada minggu hadapan. B Sudah beberapa kali saya pulang ke kampung. C Saya tidak berhajat untuk pulang ke kampung. D Saya tidak pulang ke kampung sejak dua bulan lalu.

1/ Sejak bila awak mula memakai &ermin mata? A Saya memakai &ermin mata hanya untuk suka0suka. B Cermin mata dibeli #leh ayah saya sejak umur saya 1/ tahun. C Saya memakai &ermin mata sejak umur saya 1/ tahun. D Saya tidak suka memakai &ermin mata tetapi mata saya rabun. 11 Ada sesiapa datang &ari ayah di rumah, hari ini? A Saya pasti akan ada #rang datang &ari ayah di rumah hari ini.

B Saya tidak pasti kerana saya juga baru balik dari sek#lah. C 1ungkin bes#k #rang itu akan datang lagi. D 2awan ayah dari #h#r Bahru tele)#n petang tadi. 12 Di manakah kakak mengumpulkan sampah0sarap itu? A 2akak menyapu sampah di halaman rumah. B Ya, kakak suka menyapu sampah kerana dapat meringankan tugas ibu. C Sebelum dibakar, kakak mengumpulkan sampah0sarap itu terlebih dahulu. D Sampah0sarap itu dikumpulkan #leh kakak di satu kawasan lapang. 1" Andakah yang telah mewakili 1alaysia dalam a&ara l#ntar lembing dalam Sukan S%A tahun lalu? A Ya, saya akan mewakili 1alaysia dalam a&ara l#ntar lembing dalam Sukan S%A tahun lalu. B Ya, saya sedang mewakili 1alaysia dalam a&ara l#ntar lembing dalam Sukan S%A tahun lalu. C Ya, sayalah yang telah mewakili 1alaysia dalam a&ara l#ntar lembing dalam Sukan S%A tahun lalu. D Ya, saya memang layak menyertai a&ara itu. 1$ 3Apa yang di&ari #leh p#lis di rumah 2adir itu?4 tanya De5i. A P#lis men&ari 2adir di rumahnya. B P#lis men&ari barang0barang yang di&uri di rumah 2adir. C P#lis men&ari di rumah 2adir. D P#lis menjumpai pist#l di rumah 2adir.

1' 3Dari mana awak dapat buah itu?4 tanya 6ina. A Saya ambil buah ini di rumah. B Saya terima daripada ibu. C Saya mendapat buah ini di tepi pagar.

D Saya memanjat p#k#k untuk mendapatkan buah ini. 1+. Siapakah yang akan menjadi jurua&ara dalam Sukan 7ahunan itu nanti? A. Puan 8ajesh memang sesuai menjadi jurua&ara dalam Sukan 7ahunan. B. Puan 8ajesh menjadi jurua&ara dalam Sukan 7ahunan setiap tahun. C. Puan 8ajesh akan menjadi jurua&ara dalam Sukan 7ahunan. D. Puan 8ajesh dapat mengendalikan Sukan 7ahunan dengan baik. 1,. Apakah tujuan 6arian Amal diadakan? A. 6arian Amal itu diadakan adalah sempena sambutan ulang tahun kemerdekaan yang ke0'1. B. 6arian Amal akan bermula dan berakhir di padang sek#lah. C. 6arian Amal akan dibahagikan kepada dia kateg#ri iaitu kateg#ri kanak0kanak dan kateg#ri dewasa. D. Semua #rang diminta untuk menyertai 6arian Amal. 1-. Di manakah pameran pakaian itu akan diadakan? A. Pameran pakaian itu akan diadakan pada minggu hadapan. B. Pameran pakaian itu diadakan selama seminggu. C. Suasana pameran itu sungguh meriah dengan kehadiran #rang ramai. D. Pameran pakaian itu akan diadakan di Dewan Budaya, 2uantan. 1.. Apakah pekerjaan utama penduduk 2ampung (ee 9uan: A. 1ereka tidak dapat pergi men#reh kerana hujan. B. Penduduk 2ampung (ee 9uan telah siap mengutip susu getah. C. Pekerjaan utama penduduk 2ampung (ee 9uan adalah pen#reh getah. D. Pada pukul +.// pagi penduduk 2ampung (ee 9uan pergi men#rah getah.

2/. Bagaimanakah kamu pergi ke sek#lah: A. Di sek#lah saya ada p#nd#k ba&aan. B. Saya pergi ke sek#lah dengan menaiki bas. C. Saya sampai di sek#lah pada jam ,.// pagi. D. Sek#lah saya terlatak di 7aman Serdang.

21. Pernahkah kamu melawat 7aman Sains? A. Saya pasti akan melawat 7aman Sains apabila berkunjung ke 2uala 6umpur. B. Ya, saya pernah melawat 7aman Sains di 2uala 6umpur pada tahun lalu. C. 7idak, saya telah melawat 7asik Perdana. D. Saya memang ber&adang untuk melawat 7aman Sains. 22. 1engapakah ramai ibu bapa berada di kawasan sek#lah? A. 1ereka hendak menandatangani buku lap#ran anak mereka. B. 1ereka telah menandatangani buku lap#ran anak mereka se&ara beramai0ramai. C. 1ereka berminat untuk mengetahui keputusan ujian bulanan anak mereka. D. 1ereka akan menduduki ;jian Pen&apaian Sek#lah 8endah. 2". Berapa #rangkah yang tidak hadir dalam mesyuarat itu? A. 1esyuarat itu akan bermula pada pukul ..// pagi. B. 1esyuarat itu terpaksa ditangguhkan ke satu tarikh lain. C. (anya se#rang yang tidak hadir dalam mesyuarat itu. D. 1esyuarat akan disambung semula selepas makan tengah hari. 2$. Apakah pun&a yang menyebabkan pr#jek perumahan itu terbengkalai?

A. Pihak pemaju akan disaman #leh para pembeli. B. Para pembeli mengadukan masalah itu kepada pihak berkuasa. C. Pihak pemaju gagal mengurus pr#jek itu dengan baik.
D. Pr#jek perumahan itu akan disambung #leh pemaju yang lain.

2'. 1engapakah kamu mengu&apkan tahniah kepada !ani? A. Saya sudah lama tidak berjumpa dengan !ani. B. !ani merupakan jiran sewaktu saya tinggal di #h#r. C. !ani berumur dua belas tahun. D. !ani telah mengharumkan nama sek#lah dengan menjuarai pertandingan syair.

2+. Bilakah kamu akan pulang ke kampung? A. Saya ber&adang untuk pulang ke kampung. B. Saya belum pasti lagi pulang ke kampung. C. Saya akan pulang ke kampung dalam masa dua hari lagi. D. Saya akan pulang ke kampung dua hari yang lepas. 2,. Bagaimanakah majlis itu berakhir? A. 1ajlis itu berakhir pada pukul 1.// tengah hari. B. 9uru Besar telah menghadiri majlis itu. C. 1ajlis itu berlarutan hingga ke petang. D. 1ajlis itu diakhiri dengan ba&aan d#a. 2-. Dimanakah awak menempah baju kurung itu? A. Saya akana menempah di kedai Anis. B. Saya menempahnya di kedai Anis. C. 1emang saya menempah di kedai Anis. D. Ya, saya menempah di 2edai Anis. 2.. Cikgu !irmala berasal dari mana? A. Cikgu !irmala mengajar mata pelajaran 1atematik. B. Cikgu !irmala se#rang yang lemah0lembut tetapi tegas. C. Cikgu !irmala berasal dari Pahang. D. Cikgu !irmala mempunyai dua #rang &ahaya mata.

"/. Benarkah Cikgu 1aria mahu berjumpa dengan saya? A. Saya datang untuk berjump 1aria dengan Cikgu 1aria. B. Benar, Cikgu 1aria mahu berjumpa dengan awak. C. Saya disuruh #leh Cikgu 1aria untuk membawa awak berjumpa dengannya. D. Cikgu 1aria menyuruh saya berjumpa dengan awak.