Anda di halaman 1dari 1

Soalan 1 A. Huraikan apa itu latihan daya Tahan Otot.

a) Daya tahan otot adalah keupayaan otot untuk melakukan aktiviti fizikal yang berulang-ulang atau berterusan bagi satu jangkamasa yang lama dengan intensiti kerja yang ringan atau sederhana. Antara latihan yang boleh di lakukan untuk membina daya tahan otot ialah seperti latihan bebanan, latihan litar, eda, !liometrik dan lain - lain lagi. "agi latihan daya tahan otot beban dikurangkan manakala ulangan dan intisiti ditingkatkan. #ebolehan sesuatu otot atau kumpulan otot-otot menghasilkan daya berulang-ulang bagi suatu jangkamasa tertentu atau otot-otot mengun$up untuk satu masa.

B. Senaraikan tiga aktiviti / latihan daya tahan otot. %amakan otot-otot utama yang terlibat dalam satu aktiviti yang disenaraikan. Latihan 1. latihan litar Aktiviti &engandungi 1' stesen (ontoh aktiviti ) tekan tubi, $hin up, +. latihan beban *. latihan jeda star jump, burpee "eban ringan (ontoh aktiviti )leg $url, lateral pull do,n, ben$h press 0eknik pe$utan 1 /'m-*set) Intensiti *' saat setiap stesen -langan sebanyak 1.-1/ kali 1set2*kali &asa 3 1* saat 4 otot yang terlibat dalam latihan litar seperti 0ekan tubi ialah

Deltoid 0rapezius "iseps 0riseps 5leksor karpiradial !ektoralis &ajor


Ekstensor Karpiradial