Anda di halaman 1dari 5

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN SAINS TAHUN 5 INTAN Kelas Tarikh Masa Bil.

Murid Tema/Tajuk : : : : : 5 Intan 11 Februari 2014 60 minit (9:15 pagi 10:15 pagi) 32 orang (10 Lelaki, 22 Perempuan) Kemandirian Spesies/Kemandirian Tumbuhan :

Objektif Pembelajaran 2.2

Memahami pelbagai tumbuhan mempunyai cara tersendiri untuk mengekalkan kemandirian spesies mereka :

Hasil Pembelajaran

Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat: 1) Menyatakan secara lisan sekurang-kurangnya 3 daripada 4 cara tumbuhan memencarkan biji benihnya dengan tepat. 2) Menyenaraikan beberapa contoh tumbuhan yang memencarkan biji benihnya melalui air, angin, haiwan dan mekanisme letupan dengan betul. 3) Menyenaraikan ciri-ciri biji benih berdasarkan cara pemencarannya dengan dengan betul. 4) Menyatakan secara lisan kepentingan kemandirian spesies tumbuhan dengan betul. Aktiviti P&P : 1) 2) 3) 4) 5) Soal jawab antara guru dengan murid berkaitan pelajaran lepas. Murid diberikan keratan kertas dan bergerak ke stesen-stesen yang ditetapkan. Murid menganalisis ciri-ciri tumbuhan berdasarkan gambar yang ditunjukkan. Murid melukis/mereka sejenis tumbuhan/buah yang dipencarkan melalui dua cara. Rumusan isi pelajaran oleh murid dengan bantuan guru.

Pengetahuan Sedia Ada (PSA) : Murid telah mengetahui beberapa jenis tumbuhan yang memencarkan biji benihnya melalui haiwan dan mekanisme letupan. Kemahiran Saintifik : : Berkomunikasi, meramal, membuat inferens, memerhati :-

1) Kemahiran Proses Sains (KPS) 2) Kemahiran Manipulatif (KM) Kemahiran Berfikir (KB) :

Menganalisis, menghubungkaitkan, mengumpulkan dan mengelaskan, menilai, menganalisis, menjana idea

Sikap Saintifik dan Nilai Murni:

Bekerjasama, berfikir secara rasional, sistematik, rajin, mensyukuri nikmat yang dikurniakan Allah, berfikiran kritikal dan analitis, Keratan kertas, Gambar biji benih tumbuhan, marker pen, kertas A4, buku latihan

Bahan Bantu Mengajar (BBM):

Penilaian P&P

1) Murid menyatakan secara lisan cara tumbuhan memencarkan biji benihnya dengan betul. 2) Murid memberikan contoh tumbuhan yang betul berdasarkan cara tumbuhan memencarkan biji benihnya dengan betul. 3) Murid menyatakan kepentingan kemandirian spesies. 4) Murid menjawab soalan latihan yang diberikan.

Fasa/Masa

Kandungan

Aktiviti P&P

Catatan

Set Induksi (5 minit)

Soal jawab berkaitan 1) Murid bersoal jawab pelajaran lepas: dengan guru berkaitan Kemandirian haiwan: pelajaran lepas. Menjaga telur atau 2) Murid dibantu oleh guru anaknya. untuk mengaitkan Tinggal dalam pelajaran lepas dengan kawanan. pelajaran pada hari ini. Membawa anak di dalam kantung. Menyimpan anak di dalam mulut. Menyerang musuh Tidak menjaga telur atau anaknya. Telur diselaputi lendir Menyembunyikan telur

KPS: Berkomunikasi KB: Menghubungkaitkan

Pencetusan Idea (10 minit)

Stesen-stesen yang terlibat: Air Angin Haiwan Mekanisme letupan

1) Setiap murid diedarkan keratan kertas. 2) Murid dikehendaki menulis satu nama tumbuhan yang mereka pilih. 3) Sambil memegang nama tumbuhan yang mereka tulis, murid bergerak ke stesenstesen berdasarkan cara pemencaran biji benih.

KPS: Berkomunikasi, meramal KB: Mengumpulkan dan mengelaskan SSNM: Berfikiran kritikal dan analitis, BBM: Keratan kertas

Gambar biji benih: 1) 4 orang murid secara Tembikai (dipencarkan sukarela diminta tampil Penstrukturan oleh haiwan) ke hadapan kelas. Idea Berwarna terang, 2) Setiap murid tersebut (20 minit) berisi, boleh diberikan sekeping dimakan, berbau gambar biji benih harum, mempunyai tumbuhan. cangkuk. 3) Murid yang lain

KPS: Berkomunikasi, memerhati, KB: Menilai, menganalisis, menjana idea

Kekabu (angin) Buahnya kecil, ringan, kering, struktur berbentuk sayap dan berbulu halus. Kelapa (air) Kulit berlilin Mempunyai ruang udara Keembung (mekanisme letupan) Buah akan kering dan pecah

dikehendaki menganalisis ciri-ciri yang terdapat pada biji benih tumbuhan tersebut. 4) Murid diminta menulis ciri-ciri tersebut pada papan putih di hadapan kelas. 5) Perbincangan diadakan berdasarkan jawapan murid. 6) Murid berkumpulan, murid membincangkan kepentingan kemandirian spesies dan dibentangkan kepada kelas.

SSNM: Bekerjasama ABM: Gambar biji benih tumbuhan, marker pen

Aplikasi Idea (20 minit)

Aktiviti melukis 1) Murid dibahagikan tumbuhan/buah: kepada enam Tumbuhan/buah kumpulan kecil. tersebut perlu memiliki 2) setiap kumpulan keupayaan untuk diberikan kertas A4 dan dipencarkan melalui marker pen. dua cara sama ada: 3) Setiap kumpulan (angin/haiwan) dikehendaki melukis (air/mekanisme sejenis tumbuhan/buah letupan) yang dapat dipencarkan melalui dua cara sama ada (angin/haiwan) atau (air/mekanisme letupan) 4) Setiap kumpulan perlu membentangkan lukisan kumpulan masing-masing. Rumusan isi pelajaran 1) Murid dibantu oleh guru Kemandirian untuk merumuskan tumbuhan: pengajaran pada hari Air ini. Angin 2) Murid dikehendaki Haiwan menjawab soalan di Mekanisme letupan dalam buku latihan

KPS: Berkomunikasi, meramal, membuat inferens SSNM: Sistematik, bekerjasama, minat dan bersifat ingin tahu tentang alam sekeliling. BBM: Kertas A4, marker pen

KPS: Berkomunikasi SSNM : Rajin, mensyukuri nikmat yang dikurniakan Allah

Refleksi (5 minit)

sebagai kerja rumah. Kepentingan kemandirian spesies: Kepupusan sesuatu spesies. Kepupusan suatu spesies yang lain. BBM: Buku latihan