Anda di halaman 1dari 3

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN SAINS TAHUN 5 INTAN

Kelas Tarikh Masa Bil. Murid Tema/Tajuk : : : : : 5 Intan 6 Februari 2014 60 minit (7:45 8:45 pagi) 33 orang (10 Lelaki, 23 Perempuan) Kemandirian Spesies/Kemandirian Haiwan :

Objektif Pembelajaran 2.1

Memahami bahawa pelbagai haiwan mempunyai cara tersendiri untuk mengekalkan kemandirian spesies mereka . :

Hasil Pembelajaran

Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat: 1) Menyenaraikan cara-cara haiwan memastikan kemandirian spesiesnya dengan betul. 2) Menyebut beberapa contoh haiwan yang menjaga telur dan anaknya dengan betul. 3) Menyebut beberapa contoh haiwan yang tidak menjaga telur dan anaknya dengan betul. Aktiviti P&P : 1) Soal jawab antara guru dengan murid 2) Perbincangan kumpulan berkaitan gambar haiwan yang dikumpulkan mengikut cara haiwan mengekalkan kemandirian spesiesnya. 3) Pembentangan kumpulan berdasarkan perbincangan kumpulan yang dilakukan. 4) Murid menjawab lembaran kerja yang diedarkan oleh guru. 5) Rumusan isi pelajaran oleh murid dengan bantuan guru. Pengetahuan Sedia Ada (PSA) : Murid telah mengetahui beberapa haiwan yang menjaga telur dan anaknya serta haiwan yang tidak menjaga telur dan anaknya. Kemahiran Saintifik : : Membuat inferens, berkomunikasi, :-

1) Kemahiran Proses Sains (KPS) 2) Kemahiran Manipulatif (KM) Kemahiran Berfikir (KB) :

Menganalisis, menghubungkaitkan Minat dan bersifat ingin tahu tentang alam sekeliling, bekerjasama, berfikir secara rasional Gambar, lembaran kerja, buku latihan, buku nota, marker pen

Sikap Saintifik dan Nilai Murni:

Bahan Bantu Mengajar (BBM):

Penilaian P&P

1) Murid dapat menyebut cara-cara haiwan mengekalkan kemandirian spesies 2) Murid dapat memberikan contoh haiwan yang betul berdasarkan cara haiwan mengekalkan kemandirian spesiesnya. 3) Murid menjawab soalan latihan yang diberikan.

Fasa/Masa

Kandungan

Aktiviti P&P

Catatan

Set Induksi (5 minit)

TQ: Apakah haiwan yang kamu pelihara? SA: Saya memelihara arnab. TQ: Bagaimanakah cara arnab mengekalkan kemandirian spesiesnya? SA: Arnab menjaga anaknya

1) Murid bersoal jawab dengan guru berkaitan haiwan peliharaan. 2) Murid dibantu oleh guru untuk membuat perkaitan antara haiwan peliharaan dengan cara mereka memastikan kemandirian spesies.

KPS: Berkomunikasi

Perbincangan kumpulan berkaitan cara haiwan memastikan kemandirian spesiesnya berdasarkan gambar yang dikumpulkan. Pencetusan Idea (10 minit)

1) Murid diminta mengeluarkan gambargambar haiwan yang telah mereka kumpulkan dari pelbagai sumber. 2) Secara berkumpulan, Contoh: murid dikehendaki Lembu-menjaga membincangkan cara anaknya/tinggal dalam haiwan tersebut kawanan mengekalkan Katak-tidak menjaga kemandirian spesies. telurnya/telur diselaputi 3) Murid dikehendaki lendir merekodkan hasil Penyu-tidak menjaga perbincangan mereka telurnya/menyembunyikan ke dalam jadual dan telurnya menghantarnya kepada guru untuk disemak.

KPS: Berkomunikasi, KB: Mencirikan SSNM: Berfikiran kritikal dan analitis, bekerjasama BBM: Gambar haiwan

Kemandirian haiwan: Penstrukturan Menjaga telur dan Idea anaknya (20 minit) Tidak menjaga telur dan anaknya

1) Murid membentangkan hasil perbincangan kumpulan masingmasing di hadapan kelas.

KPS: Berkomunikasi KB: Menilai

2) Murid dibantu oleh guru membetulkan kesalahan jika ada.

SSNM: Bekerjasama, berani mencuba ABM: Gambar haiwan

Aplikasi Idea (20 minit)

Kemandirian haiwan: Menjaga telur Telur diselaputi lendir Menyembunyikan telur Memberikan makanan kepada anak Menjaga anak Tinggal dalam kawanan Membawa anak di dalam kantung Menyimpan anak di dalam mulut Menyerang musuh

1) Murid diedarkan lembaran kerja yang mengandungi pelbagai gambar haiwan. 2) Murid perlu menyatakan cara haiwan tersebut mandiri dengan betul. 3) Murid dikehendaki menampal lembaran kerja tersebut di dalam buku.

KPS: Mentafsir data SSNM: Sistematik BBM: Lembaran kerja, buku nota

Refleksi (5 minit)

Rumusan isi pelajaran 1) Murid dibantu oleh guru Kemandirian haiwan untuk merumuskan Menjaga telur dan pengajaran pada hari anak ini. Tidak menjaga telur 2) Murid dikehendaki dan anaknya. menjawab soalan di dalam buku latihan sebagai kerja rumah.

KPS: Berkomunikasi SSNM : Rajin BBM: Buku latihan