Anda di halaman 1dari 5

Jawab semua soalan. A . Bulat dan warnakan peralatan memasak.

B. Suaikan alatan membersihkan diri dan warnakan gambar.

C. Tulis semula nama-nama peralatan perkebunan ini. cangkul _______ _______

penyiram ________ ________

pongkes _______ _______

penyembur _________ _________

parang ______ ______