Anda di halaman 1dari 5

SEKOLAH KEBANGSAAN SERI BAHAGIA RANCANGAN TAHUNAN UNIT BIMBINGAN TAHUN 2014 BULAN

JANUARI

BIDANG
Pengurusan dan Pentadbiran Perk.Bimbingan dan Kaunseling.

OBJEKTIF
-Melengkapkan maklumat Papan kenyataan bilik ubk.. -Pemantapan sesi bimbingan dan kaunseling. - Pengurusan dan perancangan program Bimbingan dan Kaunseling sepanjang tahun -Murid dapat menggunakan pelbagai kemahiran untuk belajar. Gemar datang ke sekolah -Pendapatkan pelbagai maklumat dan perancangan seterusnya beberapa program./penubuhan prs -Pemantapan sesi bimbingan dan kaunseling Menanamkan kesedaran belajar kepada pelajar/cita-cita/azam untuk berjaya. -Membantu pelajar mengurus diri, dapat mengurus masa dan membuat keputusan. -Menanamkan sikap keperihatinan dan menyemai sikap tanggungjawab Gemar datang ke sekolah

AKTIVITI/INPUT
-Jadual waktu perkhidmatan/ carta organisasi/ bidang Tugas/Mesyuarat Unit BK. -Merancang sesi bimbingan Individu dan kelompok. -Susun atur dan perbincangan Program yang akan dijalankan Program Maju Diri, murid dapat beberapa kemahiran yang boleh digunakan. Bersalam bersama pelajar di hadapan pintu pagar. -Perbincangan professional dengan setiausaha kecemerlangan/GPK HEM/ -Penubuhan PRS -Merancang sesi bimbingan individu dan kelompok Strategi awal belajarPendedahan awal cara dan teknik belajar yang betul. Pendedahan awal melalui aktiviti kerjaya Bimbingan melalaui program sifar samapah. Bersalam bersama pelajar di hadapan pintu pagar.

SASARAN
PRS AJK Murid Dirujukl/dijemput Kaunseling/ Kecemerlangan Tahun 6/5/4 Pelajar Tahap 2 Semua pelajar Guru-guru/ AJK PRS Murid dirujuk/dijemput Pelajar tahun 6. Pelajar tahap 2 Semua pelajar Semua pelajar

PERSONALIA
Guru Bimbingan

CATATAN
-

Murid-murid berkaitan s/u kecemerlangan Thn 6/, 5/4. Fasilitator yang ditugaskan Guru btugas Murid-murid Berkaitan. GPK HEM/ G.Besar/ Penceramah

Akademik Amalan guru penyayang FEBUARI Pengurusan dan Pentadbiran Perk.Bimbingan dan Kaunseling Akademik Psikososial & Kesejahteraan mental

Guru bimbingan AJK KAUNSELING Guru btugas

Amalan guru penyayang

-Pengurusan dan Pentadbiran Perk.Bimbingan MAC Pembangunan Diri Akademik

-Mendapatkan pelbagai maklumat dan perancangan seterusnya beberapa program. Pemantapan sesi bimbingan dan kaunseling -Membantu pelajar supaya dapat mengurus diri mengikut masa yang betul. -Menanamkan kesedaran belajarkepada pelajar/cita-cita/azam utk Berjaya Gemar datang ke sekolah -Mendapatkan pelbagai maklumat dan perancangan seterusnya beberapa program. Pemantapan sesi bimbingan dan kaunseling. -Pendedahan mengenai kerjaya kepada pelajar. -Menanamkan sikap benci kepada dadah Pendedahan Motivasi dan Teknik Menjawab. Gemar datang ke sekolah

-Perbincangan professional dgn GPK 1/HEM/KO-KU -Merancang sesi bimbingan individu dan kelompok. -Ceramah di perhimpunan/ketetapan masa/kebersihan pakaian/diri -Strategi awal belajar/Pendedahan awal cara dan teknik belajar . Bersalam bersama pelajar di hadapan pintu pagar l -Merekod dan membuat laporan program -Merancang sesi bimbingan individu dan kelompok. -Merancang sesi bimbingan individu dan kelompok.

-guru-guru Murid dirujuk/dijemput Semua pelajar Semua pelajar Semua pelajar Tahap 2 Murid dirujuk/dijemput Semua pelajar

-Murud-murid berkaitan. Murid berkaitan -Guru bimbingan GPK HEM Guru btugas -Guru bimbingan Murid berkaitan -Guru bimbingan Guru kesihatan Penceramah dalaman Guru btugas

Amalan guru penyayang -Pengurusan dan Pentadbiran APRIL Perkhid.Bimbingan Kerjaya Pendidikan pencegahan Dadah/rokok/inhalan Akademik Amalan guru penyayang

-Pelbagai aktiviti spt,melukis Semua pelajar poster,mewarna, dan ceramah -Ceramah teknik Menjawab Pelajar Tahun 6 Meliputi semua subjek UPSR Gemar datang ke sekolah Semua pelajar

MEI

Pengurusan dan Pentadbiran Perkhid.Bimbingan Pembangunan Diri Akademik

Mendapatkan pelbagai maklumat dan perancangan seterusnya beberapa program. Pemantapan sesi bimbingan dan kaunseling. Membantu pelajar mengenal potensi diri/pemantapan strategi belajar. Membantu pelajar meningkatkan keputusan akademi Pengurusan sistem fail dan rekod Pemantapan sesi bimbingan dan kaunseling. Membantu pelajar meningkatkan keputusan akademik -Mendpatkan maklumat untuk membantu pelajar Meningkatkan prestasi akademik dan sahsiah.

-Merekod dan membuat laporan program Merancang sesi bimbingan individu dan kelompok. Menanamkan cara/teknik belajar/mengingat/pelbagai kemahiran belajar. -Merancang sesi bimbingan individu dan kelompok. -Merekod dan membuat laporan program Merancang sesi bimbingan individu dan kelompok. Menanamkan cara/teknik belajar/mengingat/pelbagai kemahiran belajar -Taklimat bersama penjaga Tahun 6. Penerangan mengenai aktiviti seterusnya cara belajar/ program sekolah. Laporan aktiviti dan kewangan semester 1. Merancang sesi bimbingan individu dan kelompok. Program pemurnian jiwa/solat hajat agar pelajar mendapat kemantapan diri. Pengukuhan melalui program strategi akhir menjawab peperiksaan.

Tahap 2 Murid dirujuk/dijemput Tahun 6 Pelajar lemah

Guru bimbingan Murid berkaitan Fasilitator dijemput Guru bimbingan

JUN

Pengurusan dan Pentadbiran Perkhid.Bimbingan Akademik

Semua program Murid dirujuk/dijemput 4,5 dan 6

Guru bimbingan Murid berkaitan

Keibubapaan

Ibu bapa

Guru besar/ GPK Kurikulum/ GPK HEM Guru bimbingan Murid berkaitan Guru bimbingan Guru th 6/ s/u kecemerlangan

JULAI

Pengurusan dan Pentadbiran Perkhid.Bimbingan Keibubapaan Akademik

Melengkapkan laporan setiap program,rekod dan laporan kewangan Pemantapan sesi bimbingan dan kaunseling. Pemantapan tanggungjawab& kesedaran imbingan penjaga Murid dapat menggunakan pelbagai teknik utk mengulangkaji sepenuhnya

Ketua unit Kesihatan/Disiplin/ke cemerlangan Murid dirujuk/dijemput Penjaga dan pelajar 4,5 dan 6

OGOS

Pengurusan dan Pentadbiran Pend. Pencegahan Dadah/Rokok/Inhalan/H iv/Aids Pembangunan Diri Psikososial dan Kesejaheraan mental

Pengurusan sistem fail dan rekod Penerapan pengetahuan Mengenai pelbagai maklumat rokok/dadah Memberi imput dan pendedahn pembangunan Diri pelajar. % Murid akan didedahkan input dlm bidang psikososial,kesihatan mental dan perkembangan diri muird.

Merekod dan membuat laporan program Kemaskini maklumat pameran Program Sanitary/ Prog. Kesihatan/ Perkhemahan ibadat Ceramah Lawatan Pembimbing rakan sebaya

Semua program Pelajar Pelajar PRS

Guru bimbingan AJK.UBK Pelajar/ajk UBK UBK/ PELAJAR

SEPT

Pengurusan dan Pentadbiran Perk.Bim & Kaunseling Psikososial dan Kesejaheraan Mental Kerjaya

Mendapatkan maklumat pel/laporan dan rekod sesi/penilaian program. Pemantapan sesibimbingan dan kaunseling. Pemantapan nilai kemahiran/pengawalan diri/pengendalian kendiri Pengumpulan makl.kerjaya

Analisa dan penilaian program Sesi bimbingan & Kaunseling diteruskan Aktiviti perkhemahan/ceramah/ Lawatan. Pertandingan - Poster kerjaya - Buku skrap kerjaya

Pelajar Murid dirujuk/dijemput Pelajar tahun 5& 6

UBK Pelajar/ubk Pelajar& UBK

Pelajar Tahap 2

Pelajar/ubk

OKT/ NOV.

Pengurusan dan Pentadbiran

-Mendapatkan maklumat pel/laporan dan rekod sesi/penilaian program -Menganalisis program/kehadiran klien -Kemaskini rekod

Analisa dan penilaian program Lap.akhir Bim & Kaunseling Pengumpulan maklumat

Pelajar Ubk ubk

Ubk

Perk.Bimbingan

Ubk/ajk

Disediakan oleh: Unit Bimbingan dan Kaunseling SKSB