Anda di halaman 1dari 4

KECAMATAN JATEN CAMAT Nama : TITIK UMARNI, SH Kantor : Jl. Raya Solo-Karanganyar Telp. : 02 !-"2!#!$ Jumlah Desa di Kec.

Jaten ada 8 Desa, adalah : !. %r&'&l 2. (agen #. Jaten ). Jat* +. Jet*, -. Ngr*ngo . Sroyo ". S&r&./alang Penduduk J&mla. 0en1&1&/ Se 2 Ke3amatan Jaten a1ala. !.!0$ J*4a. Keadaan Topografis Jen*, Tana. 1* Ke3amatan Jaten a1ala. o All&5*al /ela6&

7r&mo,ol Kela6&

Pertanian Unggulan 0ro1&/ pertan*an a1ala.

0a1* Pertambangan : ndustri ! Kera"inan 0ro1&/ *n1&,tr* a1ala. o Te/,t*l Ke3amatan Jaten mer&pa/an /ota p&,at /a4a,an *n1&,tr* 1an per1agangan ter6e,ar 1* Ka6&paten Karanganyar. #b$ek %isata o Mon&men Jaten
o

Tempat /ela.*ran I6& T*en Soe.arto yang terla/ 1* Jaten

&embaga Keuangan o %RI


o o o o

%0( %ANK MAN(IRI %CA %TN

o o o

%KK %ANK JATEN7 %0R

K#P'()* : + U, T K#P'()* P)*)( o 0a,ar 0al&r


o o o o

pa,ar S*6e1*l 0a,ar %along 0a,ar'aten 8&4e, Mall

T'(- ,)& ! *U. T'(- ,)& o Term*nal 0al&r (U-)/ *)K T o R&ma. Sa/*t Jat* H&,a1a PU*K'*-)* o 0&,/e,ma, 'aten I 1an II
o

2 Un*t 0&,/e,ma, 0em6ant&

*)(),) #&)/ ()0) o 9*tne, C.r*,tal 0al&r


o

8apangan Sepa/ %ola

1)* & T)* P',DUKU,0 o Hptel A,r*, Hotel )")", Hotel Joglo
o o

R&ma. ma/an ,elera 1an R&ma. Ma/an Ro,al*a %*ro Tra5el : Ro,al*a In1a. 1an Ra3.mal*a In1a.

% *)T) KU& ,'( : -

(',2),) P',0'-.),0), Men'a1*/an Ke3amatan Jaten Men'a1* (aera. In1&,tr* :ang %er4a4a,an 8*ng/&ngan.