Anda di halaman 1dari 13

CARTA ORGANISASI BOL A J ARING 2013

PENGERUSI PN I.SUSIL A

SETIAUSAHA PN S.RAYNUGA

BENDAHARI PN A.RANI ANITA

AJ K PN K.BAL EAMMAH PNS. KAL I PAKIAM

CARTA ORGANISASI BOL AJ ARING TAHUN3&4

GURU PENASIHAT PN K.BAL EAMMAH PNS. KAL I PAKIAM

PENGERUSI L.SUGASHINEE N.PENGERUSI P.SUBANU SETIAUSAHA OM VARALETCHUMI BENDAHARI M.MAHA DARSHINI BENDAHARI SRI NAGINI

AJK CARTA ORGANISASI VARNISHA,HARIPRIYAA,S.AMBIGAI,HARSYINNEE BOL A J ARING TAHUN 5&6

GURU PENASIHAT PN A.RANI ANITA PN S.RAYNUGA PN I.SUSIL A

PENGERUSI
CIVANITYA

N.PENGERUSI
DANUSHA

SETIAUSAHA
AMUTHA

P.SETIAUSAHA
VISHALINI

BENDAHARI
KANAGSEWARY

AJK
BOLA JARING B.SRI SHANGKARI,M.HARINI,M.DIYVA,SAAKTHISWARY TAHUN 3

S.MATHIVANAN,M.ARAVIINDAN 1. HARINI NAIR A/P RAVICHANDRAN 2. HARIPRIYAA A/P BALAKRISHNAN

3. HARITA A/P MURUGAN 4. HARRITHRA A/P BALAKRISHNAN 5. HARSHINI A/P BALAKRISHNAN 6. MAHA DARSHINI A/P MANOGARAN 7. RINISHAA A/P RAGAVANAIDO 8. SHANGKARI A/P DEVANATHAN . OVIYASRI A/P RAVINDERAN 1!. PREMA DARSHINI A/P VELU 11. SRINAGINI A/P CHANDRA SEGRAN 12. VARNISHA A/P MANIKAM TAHUN 4 1. 2. 3. 4. T.HARSYINNEE G.OM VARALETCHUMY L.SUGASHINI S.AMBIGAI

5. KUGANES"ARY

BOLA JARING TAHUN 5 1. B.NIVAHSHINI

2. G.SRI SHANGARI 3. M.HARINI 4. R.SUGANIAH 5. D.UVAAISNAVI 6. K.DANUSHA 7. S.VISHALINI 8. M.DIVYA

TAHUN 6 1. R.CIVANITYA 2. L.AMUTHA 3. S.KANAGES"ARY 4. A.YUVABRABA 5. C.SAAKTHIS"ARY

DAR#AH $3 %%%%%%%%%%%%%%

BULAN $

#UMLAH BULAN LALU

TARIKH/TANDAKAN &/' #IKA HADIR BIL NAMA PENUH #ANTINA

1.

HARINI NAIR A/P RAVICHANDRAN HARIPRIYAA A/P BALAKRISHNAN HARITA A/P MURUGAN HARRITHRA A/P BALAKRISHNAN HARSHINI A/P BALAKRISHNAN MAHA DARSHINI A/P MANOGARAN RINISHAA A/P RAGAVANAIDO SHANGKARI A/P DEVANATHAN OVIYASRI A/P RAVINDERAN PREMA DARSHINI A/P VELU SRINAGINI A/P CHANDRA SEGRAN VARNISHA A/P MANIKAM

2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. . 1!. 11. 12. 13.

BULAN INI #UMLAH

#UMLAH

14. 15. 16. 17. #UMLAH HADIR #UMLAH T.HADIR #UMLAH DAR#AH $4 %%%%%%%%%%%%%% BULAN $

TARIKH/TANDAKAN &/' #IKA HADIR BIL NAMA PENUH #ANTINA

1.

T.HARSYINNEE G.OM VARALETCHUMY L.SUGASHINI S.AMBIGAI KUGANES"ARY

2. 3. 4. 5. 6. 7.

#UMLAH BULAN LALU

BULAN INI #UMLAH

#UMLAH

8. . 1!. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. #UMLAH HADIR #UMLAH T.HADIR #UMLAH

DAR#AH $5 %%%%%%%%%%%%%%

BULAN $

TARIKH/TANDAKAN &/' #IKA HADIR BIL NAMA PENUH #ANTINA

#UMLAH BULAN LALU

BULAN INI #UMLAH

#UMLAH

1.

B.NIVAHSHINI G.SRI SHANGARI M.HARINI R.SUGANIAH D.UVAAISNAVI K.DANUSHA S.VISHALINI M.DIVYA

2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. . 1!. 11. 12.

#UMLAH HADIR #UMLAH T.HADIR #UMLAH

DAR#AH $6 %%%%%%%%%%%%%%

BULAN $

#UMLAH BULAN INI

#UMLAH BULAN LALU

TARIKH/TANDAKAN &/' #IKA HADIR BIL NAMA PENUH #ANTINA

1.

R.CIVANITYA L.AMUTHA S.KANAGES"ARY A.YUVABRABA C.SAAKTHIS"AR Y

2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. . 1!. 11. 12. 13.

#UMLAH

#UMLAH HADIR #UMLAH T.HADIR #UMLAH

BIL
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. . 1!. 11.

AKTIVITI

Melanti a!li "a#atan $a%a

Ke&a!i'an &en(e'an)*+e,en+% Pe'%e+iaan -e'tan+in)an