Anda di halaman 1dari 31

PROGRAM BINA INSAN GURU V

DISEDIAKAN OLEH: PISMP RBT SEM 5 HUANG JI XIANG KEE SIAW LING TAN CHIEW SHAN

PROGRAM BINA INSAN GURU V

APA ITU MANDAT ???

PROGRAM BINA INSAN GURU V

MENURUT KAMUS

DEWAN 1. Amanah yang diberikan oleh orang ramai.


2. Kuasa yang diberikan oleh pihak yang lebih
tinggi.

3. Surat kuasa, surat perintah


4. Kuasa yang diberikan untuk mentadbir

PROGRAM BINA INSAN GURU V

MANDAT
Perintah atau arahan yang diberikan oleh orang banyak
(rakyat,perkumpulan) kepada seseorang (beberapa orang) untuk dilaksanakan dengan kehendak orang banyak itu.

Kekuasaan untuk melakukan kewenangan kekuasaan dari suatu


badan atau organ kekuasaan atas nama badan atau organ kekuasaan tersebut.

CARTA ORGANISASI JABATAN PENDIDIKAN NEGERI


Petunjuk : 1. Sektor Pengurusan Pembangunan Kemanusiaan 2. Sektor Pengurusan Sekolah 3. Sektor Pengurusan Akademik 4. Sektor Jaminan Kualiti 5. Sektor Psikologi dan Kaunseling 6. Sektor Penilaian dan Peperiksaan 7. Sektor Pendidikan Khas dan Pendidikan Swasta 8. Sektor Pendidikan Islam 9. Sektor Khidmat Pengurusan dan Pembangunan 10. Sektor Pengurusan Maklumat dan ICT 11. Pegawai Pelajaran Daerah (11 ) Pengarah Pendidikan Negeri

Tim. Pengarah Pendidikan Negeri

1,2

3,4

5,6

7,8

9,10,1 1

Sekolah Pengetua / Guru Besar

FUNGSI JABATAN PENDIDIKAN NEGERI

Mengurus sumber-sumber pendidikan di peringkat negeri merangkumi aspek-aspek sumber manusia, kewangan, perkhidmatan, fizikal dan maklumat.

FUNGSI DAN PERANAN PENGARAH JABATAN PENDIDIKAN NEGERI


melaksanakan dasar pendidikan Malaysia serta menyelaraskan perkara-perkara yang berkaitan dengan kurikulum, sukatan pelajaran, kokurikulum, pinjaman buku teks, perpustakaan, pendidikan radio dan tv, majlis sukan sekolah-sekolah, bantuan kewangan, pembangunan , penempatan, guru serta pencalonan guru untuk latihan dan pelbagai kursus.

Fungsi dan Peranan Sektor Pengurusan Pembangunan Kemanusiaan


memberi khidmat bantu dan sokongan dalam pembangunan sahsiah, kesihatan, kepimpinan dan kerjaya pelajar menjurus ke arah kecemerlangan pendidikan memupuk bakat, minat dan kepimpinan pelajar melalui persatuan/kelab dan pasukan Unit Beruniform serta Sukan, Permainan dan Seni mengarah kepada pembentukan individu yang berwatak mengawal dan mendidik pelajar agar sekolah bebas tanpa dadah menjalinkan hubungan baik dengan masyarakat dan agensi-agensi luar demi membantu pelajar ke arah pembangunan kemanusiaan yang sempurna menjurus aktiviti & program kecemerlangan pendidikan ke arah

Fungsi dan Peranan Sektor Pengurusan Sekolah


merancang, mengurus, melaksana dan memantau keperluan, penempatan, dan pertukaran guru supaya sekolah mendapat guru yang mencukupi mengikut kelayakan bersesuaian dengan keperluan perkhidmatan memastikan semua jawatan pentadbiran di sekolah rendah dan menengah diisi sebaik sahaja terdapat kekosongan membuat pendaftaran penempatan dan pertukaran murid memastikan pengurusan dan pentadbiran sekolah mantap dan berkualiti dengan pemantauan berfokus mewujudkan permuafakatan dan meningkatkan pengurusan maklumat, kesefahaman dan mutu pelaksanaan Kurikulum Pra Sekolah Kebangsaan memastikan supaya negeri Pulau Pinang mendapat bilangan jawatan guru dan staf sokongan mengikut kelayakan dan memastikan supaya semua sekolah di Pulau Pinang mendapat peruntukan kewangan yang

Fungsi dan Peranan Sektor Pengurusan Sekolah


menentukan program ISO dilaksanakan bagi menempatkan guru sekolah rendah dan sekolah menengah merancang dan melaksana program peningkatan profesionalisme mengurus hal-hal berkaitan aduan dan bertindak terhadap isu-isu pendidikan yang disiarkan dalam akhbar mengurus, memproses dan membuat keputusan kepada hal-hal yang berkaitan permohonan pendaftaran dan mengawal selia institusi pendidikan swasta mengurus, menyelaras dan menyelia lawatan pembesar-pembesar dan majlis-majlis rasmi merancang, melaksana dan menghadiri berbagai mesyuarat dan kursus

Fungsi dan Peranan Sektor Pengurusan Akademik


AM: meningkatkan mutu dan keberkesanan pengurusan kurikulum meningkatkan tahap profesionalisme para guru meningkatkan prestasi akademik dan sahsiah para pelajar KHUSUS : Memantapkan : pelaksanaan Manual Prosedur Kerja dan Fail Meja dalam pengurusan pengurusan Jawatankuasa Kurikulum Sekolah, Jawatankuasa Panitia Mata Pelajaran dan Sistem Fail Sekolah pengajaran dan pembelajaran dalam bilik darjah kemahiran-kemahiran asas pelajar-pelajar tahap rendah pelaksanaan strategi KBSR/KBSM serta amalan metodologi

Fungsi dan Peranan Sektor Jaminan Kualiti


meningkatkan kompetensi dan pengalaman semua pegawai di Sektor Jaminan Kualiti dalam bidang pengurusan pendidikan sebagai pakar rujuk kepada pengurus-pengurus sekolah (Pengetua dan Guru Besar) memberi bimbingan secara berterusan kepada pengurus sekolah untuk meningkatkan kualiti pengurusan dan pentadbiran sekolah memastikan pengurus sekolah menerima latihan (coaching) secarahandson secukupnya dalam pelbagai bidang untuk meningkatkan pengurusan pengajaran dan pembelajaran serta pengurusan pentadbiran membangunkan sekumpulan pengurus sekolah yang pakar untuk membantu dan memberi bimbingan kepada pengurus-pengurus sekolah yang lain ('coaching partnership') membudayakan kajian tindakan dalam pengurusan pendidikan untuk melahirkan pelbagai kaedah kepimpinan dan pengurusan pentadbiran yang berkualiti mengindoktrinkan pemikiran pengurus sekolah bagi menzahirkan jati diri sebagai pemimpin instruksional

Fungsi dan Peranan Sektor Psikologi dan Kaunseling


bertanggungjawab merancang, melaksanakan dan menyelaras aktiviti-aktiviti berkaitan bidang psikologi dan kaunseling kepada organisasi memberi perkhidmatan psikologi dan kaunseling kepada guru, kakitangan sokongan dan warga Jabatan Pelajaran Negeri Pulau Pinang merancang dan melaksanakan program intervensi yang berkaitan perkhidmatan psikologi dan kaunseling mengumpul dan menganalisis data klien yang menerima perkhidmatan psikologi dan kaunseling memberi perkhidmatan konsultasi dan mediator kepada guru, kakitangan dan warga Jabatan Pelajaran Negeri Pulau Pinang

Fungsi dan Peranan Sektor Penilaian dan Peperiksaan


mengurus dan mengendalikan semua jenis peperiksaan yang dianjurkan oleh Lembaga Peperiksaan Malaysia dan Majlis Peperiksaan Malaysia serta peperiksaan yang dianjurkan oleh badan-badan peperiksaan luar negeri merancang, mengurus, mengawal dan memastikan pentadbiran dapat dilaksanakan dengan adil, sahih dan amanah menyedia segala kemudahan untuk menjamin keselesaan semua calon yang mengambil peperiksaan memproses dan menyampaikan keputusan dan sijil semua peperiksaan kepada pihak yang berkenaan sebaik sahaja diterima daripada Badan-badan peperiksaan menyediakan analisis dan laporan terperinci pencapaian calon dalam semua peperiksaan dan menyalurkan maklumat berkenaan kepada semua pihak yang terlibat dalam usaha memajukan bidang pendidikan mencapai matlamat 'ZERO DEFECT' dalam pengurusan dan perlaksanaan

Fungsi dan Peranan Sektor Pendidikan Khas dan Pendidikan Swasta


Unit Pendidikan Swasta: Permohonan penubuhan institusi pendidikan swasta (Pusat Tuisyen, Pusat Kemahiran, Pusat Bahasa, Pusat Perkembangan, Tadika Swasta) Permohonan pembaharuan perakuan pendaftaran, permit mengajar dan permit mengelola/pekerja institusi pendidikan swasta Permohonan pindah premis institusi pendidikan swasta Permohonan pendaftaran sekolah swasta, sekolah ekspatriat & sekolah khas swasta Permohonan permit mengajar bagi guru-guru sekolah swasta, sekolah ekspatriat, sekolah antarabangsa dan sekolah khas

Fungsi dan Peranan Sektor Pendidikan Khas dan Pendidikan Swasta


Unit Pendidikan Khas: Menempatkan pelajar-pelajar berkeperluan khas di sekolah yang sesuai Menyediakan pendidikan yang bersesuaian dan relevan kepada setiap murid berkeperluan khas Memastikan kurikulum yang disarankan diaplikasikan dengan tepat Memastikan bahan-bahan pengajaran dan pembelajaran yang mencukupi dan bersesuaian dengan pelajar-pelajar Menempatkan tenaga pengajar yang terlatih dan mencukupi

Fungsi dan Peranan Sektor Pendidikan Islam


Memastikan kemajuan Kurikulum Pendidikan Islam, Jawi dan Bahasa Arab KBSR dan KBSM Membentuk sahsiah unggul pelajar serta pengwujudan "iklim diri" dan budaya sekolah yang sihat menerusi dakwah yang berkesan dan kokurikulum Pendidikan Islam

Fungsi dan Peranan Sektor Khidmat Pengurusan dan Pembangunan


menyediakan anggaran belanjawan dan menguruskan perbelanjaan jabatan dengan berkesan Mengendalikan dan menguruskan hal perkhidmatan dan pentadbiran bagi semua pegawai dan staf sokongan Menyelaras keperluan dan menguruskan penempatan dan pertukaran staf sokongan di peringkat negeri Menentukan peningkatan kepakaran pegawai perkhidmatan pendidikan dan staf sokongan diperingkat negeri

Fungsi dan Peranan Sektor Pengurusan Maklumat dan ICT


melaksana dan menyelaraskan penggunaan sistem aplikasi kementerian dan jabatan supaya mutu perkhidmatan ditingkatkan dan mencapai matlamat kementerian dan jabatan selaras dengan pelan strategik ICT kementerian dan dasardasar utama yang berkaitan ICT melaksanakan aspek keselamatan ICT di peringkat jabatan dengan menepati garis panduan yang termaktub di dalam dasar keselamatan Teknologi Maklumat dan Komunikasi (ICT) kerajaan serta kementerian merancang dan melaksanakan program-program yang berasaskan Teknologi Maklumat dan Komunikasi (ICT) yang

PENGARAH PENDIDIKAN PULAU PINANG Dato' Hj. Ahmad Tarmizi bin Kamaruddin

TIMBALAN PENGARAH PENDIDIKAN PULAU PINANG Dr. Hjh. Sharifah Bee binti Aboo Bakar

KETUA SEKTOR PENGURUSAN PEMBANGUNAN KEMANUSIAAN Abu Bakar bin Muad

KETUA SEKTOR PENGURUSAN SEKOLAH Pauzi bin Omar

KETUA SEKTOR PENGURUSAN AKADEMIK Nafiah bin Mat

KETUA SEKTOR JAMINAN KUALITI Tn. Hj. Mohd Daud bin Hasanudin

KETUA SEKTOR PSIKOLOGI DAN KAUNSELING Mohd Radzi bin Idris

KETUA SEKTOR PENILAIAN DAN PEPERIKSAAN Yeoh Kok Kheng

KETUA SEKTOR PENDIDIKAN KHAS DAN PENDIDIKAN SWASTA Norhassim bin Mahat

KETUA SEKTOR PENDIDIKAN ISLAM Shuib bin Zainordin @ Zainuddin

KETUA SEKTOR KHIDMAT PENGURUSAN DAN PEMBANGUNAN Mohd Noor bin Rejab

KETUA SEKTOR PENGURUSAN MAKLUMAT DAN ICT Tan Hock Lee

PROGRAM BINA INSAN GURU V

PROGRAM BINA INSAN GURU V

GURU BERPERANAN DALAM PENGURUSAN & PELAKSANAAN KSSR

GURU BESAR???

PROGRAM BINA INSAN GURU V

1. GURU BESAR
I. Kewangan & Akaun II. Kakitangan Bukan Guru III. Guru-guru IV. Program Pendidikan V. Perkhidmatan Pelajaran VI. Pengurusan Pejabat VII.Perhubungan Luar/ Masyarakat VIII. Bangunan IX. Kecemerlangan Akademik dan Celik 3M X. Am

PROGRAM BINA INSAN GURU V

Mengurus dan memimpin guru dalam hal-hal yang

berkaitan dengan pengajaran dan pembelajaran

Mengurus dan memberi kursus dalaman untuk guru Mengambil tindakan susulan berdasarkan laporan Jemaah Nazir Sekolah Persekutuan, Jabatan Pendidikan Negeri dan Pejabat Pendidikan Daerah / Bahagian

Mengurus penilaian di peringkat sekolah.

PROGRAM BINA INSAN GURU V

2. PENOLONG KANAN 1 (PENTADBIRAN)


Menjalankan tugas tugas guru besar semasa ketiadaan Guru Besar Mengajar sebilangan waktu mengikut arahan Guru Besar. Bertanggungjawab kepada Guru Besar dalam, hal kurikulum,
pentadbiran dan pengurusan guru dan kakitangan bukan guru.

Membantu Guru Besar dalam semua aspek perancangan dan


pengurusan sekolah termasuk yang mempunyai sidang petang

Membantu Guru Besar menyelia dan menilai pengajaran dan


pembelajaran di sekolah

PROGRAM BINA INSAN GURU V

3. PENOLONG KANAN 2( HAL EHWAL MURID)

Menjalankan tugas-tugas Guru Besar semasa ketiadaan Guru Besar dan Guru Penolong Kanan 1

Mengajar sebilangan waktu mengikut arahan Guru Besar. Bertanggungjawab kepada G.B. dalam pengurusan & pentadbiran
HEP

Membantu G.B. dalam pentadbiran siding petang bagi sekolah2 yg


mempunyai sidang petang.

Menbantu G.B. menyelia dan menilai aktiviti HEP Membantu G.B. dalam semua aspek perancangan dan pengurusan
sekolah.

PROGRAM BINA INSAN GURU V

4. PENOLONG KANAN KOKURIKULUMMenjalankan tugas2 G.B. semasa ketiadaan G.B., G. Penolong Kanan 1 dan G. Pnolong Kanan 2. Mengajar sebilangan waktu mengikut arahan G.B. Bertanggungjawab kpd G.B. di dalam semuas aspek pengurusan Kokurikulum termasuk sidang petang.

Menyelia dan menilai aktiviti 2 Kokurikulum di sekolah. Membantu G.B. di dalam semua aspek perancangan dan pengurusan
sekolah termasuk sidang petang.

PROGRAM BINA INSAN GURU V

5. PENYELIA PETANG
Menjalankan tugas2 G.B. semasa ketiadaan G.B., G. Penolong
Kanan 1, G. Penolong Kanan 2 dan G. Penolong Kanan Kokurikulum.

Mengajar sebilangan waktu mengikut arahan G.B. Bertanggungjawab kpd G.B. di dalam mentadbir semua aspek
pengurusan

sekolah bagi sidang petang.

Membantu mengeratkan hubungan di antara guru2 sidang pagi dan petang.

Membantu G.B. menyelia & menilai pengajaran dan pembelajaran.