Anda di halaman 1dari 3

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

MATA PELAJARAN TAHUN BILANGAN PELAJAR TARIKH MASA TEMA TAJUK

: BAHASA MELAYU : 1 AMIN : 30 ORANG : 9.11.2011 : 8.00 PAGI HINGGA 8.30 PAGI : MARI BERTANI : BUAH-BUAHAN

FOKUS UTAMA : 2.2 Membaca dan memahami perkataan, rasa dan ayat daripada pelbagai sumber dengan sebutan yang betul. 2.2.3 Membaca dan memahami ayat tunggal daripada pelbagai bahan bacaan dengan sebutan yang betul 3.3 Membina dan menulis perkataan, frasa dan ayat dengan betul 3.3.2 Membina dan menulis perkataan yang mengandungi diftong, vokal berganding, digraf dan konsonan bergabung dengan betul

HASIL PEMBELAJARAN : Pada akhir pengajaran , murid dapat :

1. Membaca lima ayat tunggal daripada pelbagai bahan


bacaan dengan sebutan yang betul.

2. Membina dan menulis lima perkataan dengan betul


PENGISIAN KOKURIKULUM : i. Ilmu : Sains, Muzik dan kesihatan ii. KBT : Belajar Cara Belajar - Kontekstual SISTEM BAHASA MEDIA : Tatabahasa : kata nama am, kata adjektif : Bahan maujud, kad gambar, CD lagu, video

MASA

AKTIVITI

PENGISIAN KURIKULUM

CATATAN

Kotak Induksi Set 5 minit 1. Guru menunjukkan sebuah bakul 2. Guru memberi klu 3. Guru meminta murid meneka isi kandungan yang terdapat di dalam bakul 4. Murid yang betul meneka diberi Ganjaran

Langkah 1 5 minit

1.Guru menunjukkan gambar buah-buahan

KBT : Kontekstual Kajian Masa Depan Fasa imaginasi Fasa tindakan Keusahawanan Nilai: Bersyukur, rajin Ilmu : Kesihatan -

Kad perkataan Kad gambar Mata kucing Laici Nona Limau bali Delima

2 .Guru meminta murid meneka dan mengeja nama buahbuahan yang ditunjukkan 3.Murid menulis perkataan nama buah-buahan di papan putih berdasarkan gambar yang dipaparkan. 4. Murid mengeja beramai-ramai.

Langkah 2

1. Guru membaca petikan pendek tentang buah-buahan 2. Murid membaca petikan secara kelas 3. Murid membaca secara individu dan rakan lain menyemak 4. Guru dan murid bersoaljawab tentang petikan yang dibaca.

Sistem Bahasa: -Kata nama am -Kata adjektif -

Petikan cerita lampiran

7 minit

Lembaran kerja Langkah 4 10 minit 1. Muird mendengar arahan guru 2. Murid memadankan gambar yang betul berdasarkan gambar. 3. Murid mewarnakan gambar KBT : Kontekstual Ilmu: Kesihatan

Lampiran 1 Penutup 3 minit 1. Murid membaca seni kata lagu secara KBT : kelas. 2. Murid menyanyi mengikut rentak seni kata lagu Buah-buahan mengikut visual yang dipaparkan. Kontekstual Ilmu: Muzik Senikata lagu

Pentaksiran 1. Murid membaca kata nama am dan kata adjektif yang terdapat dalam petikan.

Sistem Bahasa: -Kata nama am -Kata adjektif

Pemulihan 1. Murid membaca kad perkataan berdasarkan gambar. 2. Murid memadankan gambar dengan perkataan .

Kad perkataan Kad gambar