Anda di halaman 1dari 3

Penerangan Plan Lantai Bilik Pendidikan Seni Visual Di atas adalah cadangan reka bentuk atau pelan bilik

pendidikan seni visual di sekolah saya. Dalam bilik seni ini disediakan beberapa bahagian atau unit untuk menjadikan bilik seni ini sesuai dengan aktiviti yang akan dilaksanakan nanti. Pelan yang diatur dan disusun atur seperti di atas diharap akan dapat menarik minat semua pihak, khasnya murid-murid. Beberapa aspek penting telah dipertimbangkan semasa menyusun dan membuat pelan cadangan bilik seni ini. Ini penting bagi memastikan sesi pengajaran dan pembelajaran pendidikan seni visual di sekolah dapat mencapai objektif dan matlamat yang dikehendaki. Pelan cadangan bilik seni ini merangkumi keluasan 6 kaki panjang dan ! kaki lebar yang mempunyai ! pintu. "elangkah memasuki bilik seni ini, murid akan melihat suasana yang ceria dengan pameran pelbagai jenis lukisan dan corak yang dilekatkan di sudut pameran. Bilik seni memiliki lima ruang pengajaran dan pembelajaran yang terbuka dan satu bilik stor. #uang itu terdiri daripada ruang $,% ruang utama kelas &, #uang ' % menggambar &, #uang B % rekaan dan corak &, #uang ( % membentuk dan membuat binaan & dan #uang D % kraf tradisional &. Di bahagian ruang $, adalah ruang utama dimana pengajaran dan pembelajaran berlaku dan telah diletakkan 6 meja murid yang boleh memuatkan seramai !) orang murid. *ika dilihat dari pelan cadangan yang telah dibuat, didapati terdapat ) ruang yang terbuka dan hanya dipisahkan oleh dinding tepi sahaja. Ini untuk membolehkan murid-murid berasa selesa semasa berada di setiap ruang itu supaya tidak terlalu sesak dan sempit.

Rajah 1 9

"aya telah mereka bentuk ruang ', B, ( dan D yang terbuka untuk memudahkan pergerakan murid semasa melakukan aktviti. Disamping itu, ia juga memudahkan guru memantau murid semasa sesi pengajaran dan pembelajaran dijalankan. Di ruangan ', B, ( dan D juga telah diletakkan ruang pameran untuk mempamerkan hasil kerja murid-murid. "ebagai seorang guru Pendidikan "eni +isual, saya perlu memastikan baha,a bilik seni saya mesti sentiasa ceria, bersih, susunan perabot adalah teratur dan sesuai untuk aktiviti yang akan dijalankan. -erdapat juga sudut pameran hasil kerja murid untuk dipamerkan yang disusun secara kemas dan menarik. Ini dapat ditunjukkan dalam pelan bilik seni yang direka. Penyusunan perabot juga dapat dilihat disusun secara teratur dan kemas, dimana meja murid disusun secara sebaris dengan ruang yang agak luas antara satu meja dengan yang lain serta di sudut belakang ruang utama ., diletakkan #uang I(- %$& untuk murid dan guru membuat kerja dan mencari bahan menggunakan ,eb. /ntuk ruang ', B, ( dan D, susunan kerusi dan meja disusun secara kemas untuk murid-murid menjalankan aktiviti mereka. -erdapat juga dua buah singki berkembar yang besar di sisi sebelah kanan meja murid. Ianya boleh digunakan untuk murid membersihkan alatan yang telah mereka gunakan. Disamping itu, saya juga telah meletakkan penggantung tuala agar murid-murid akan mengelap tangan mereka selepas mencuci alatan.Ini secara tidak langsung akan mendidik murid-murid menjaga kebersihan diri. "udut pameran juga disediakan di setiap ruang itu bagi mempamerkan hasil kerja murid seperti lukisan gambar, corak, origami dan lain-lain yang boleh menarik dan menjadikan bilik seni ini ceria dan kemas. Bilik seni ini juga disediakan sudut bilik stor seni yang menyimpan semua peralatan seni dan bahan seni yang disimpan di kabinet almari besar dan juga kabinet kecil. "elain itu, bilik pejabat guru P"+ juga terdapat di sudut belakang, dimana bilik ini berfungsi untuk guru P"+ membuat kerja-kerja harian beliau disamping juga sebagai tempat untuk murid dan guru berbincang tentang tugasan mereka. Bilik seni ini juga dilengkapi dengan 0(D projektor dan skrin projektor putih untuk sudut tayangan bagi kelas pengajaran dan pembelajaran pendidikan seni secara lisan. Papan putih juga disediakan bagi menulis dan mencatat perkara atau nota. Di dalam bilik ini juga dilengkapi dengan kemudahan pengudaraan yang sempurna seperti kipas siling dan juga tingkap kaca yang boleh di buka untuk memudahkan pencahayaan dari luar. Di harap cadangan pelan bilik seni ini dapat membuatkan murid berasa selesa dan seronok untuk berada dan belajar di dalamnya. (adangan bilik seni juga diharap dapat membangkitkan semangat dan minat mereka dalam mempelajari serta menghayati erti sebenar 10

seni yang dipelajari oleh murid. 'pa yang penting ialah objektif setiap pengajaran dan pembelajaran dapat dicapai dan dilaksanakan dengan jayanya

11