Anda di halaman 1dari 8

3.

3.2

3.1

3.3

3.2

3.1

DEFINISI TUJUAN

ATUR CARA KERJA

3.3

3.2

3.1

Kerja pengukuran kadaster kelas pertama di mana ia melibatkan lot-lot kediaman dan juga rumah kedai, terutamanya di dalam bandar besar atau pekan.

3.3

3.2

3.1

TUJUAN

Menetapkan garis

sempadan berada di bahagian satu pertiga pertengahan Dinding Dua Tuan dan seterusnya menanam
tanda sempadan lot-lot Dinding Dua Tuan

3.3

3.2

3.1

Masa Kos
Kebenaran Pemilik

3.3

3.2

3.1

UKURAN DINDING DUA TUAN

Pengukuran halus masih belum dijalankan semasa dari sistem Deed kepada Torren (di mana sempadan belum ditetapkan).
Pecah sempadan/ pecah bahagian lot. Garisan sempadan ditetapkan berada pada pertengahan dinding.

3.3

3.2

3.1

Ukuran perlu disemak (Double Independent Check) kecuali titik berada dalam terabas tertutup

Menentukan kedudukan garisan sempadan dipertengahan dinding.

Semakan samaada dinding lurus atau tidak

KEPERLUAN

Bangunan Dinding Dua Tuan

3.3

3.2

3.1