Anda di halaman 1dari 4

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN PENDIDIKAN MORAL TAHUN 1 Mata Pelajaran Tarikh Kelas Jumlah Pelajar Masa Tema Tajuk

Standard Pembelajaran Objektif Pembelajaran Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid akan dapat: i. Menyenaraikan amalan sendiri membantu ahli keluarga. ii. Aktiviti Pengajaran Menceritakan kebaikan membantu ahli keluarga. Pendidikan Moral 4 Februari 2014 Tahun 1 6 Orang (3 Lelaki, 3 Perempuan) 7.45 Pagi 8.45 Pagi Diri Saya Saya Baik Hati 2.1.2 Menyenaraikan cara membantu keluarga

1. Menyenaraikan aktiviti yang menunjukkan sikap baik hati dalam membantu ahli keluarga berdasarkan gambar. 2. Menyatakan cara membantu keluarga di rumah. 3. Menyatakan kebaikan dan perasaan apabila

Dan Pembelajaran

membantu keluarga. EMK Nilai Murni: Baik Hati Kreativiti: Menjana Idea Nilai Bahan Bantu Belajar Penilaian Pengajaran Dan Pembelajaran Baik Hati Buku teks, Lembaran kerja i. Penilaian berdasarkan kepada soal jawab secara lisan tentang kepentingan bersikap baik hati sesama keluarga. ii. Penilaian berdasarkan lembaran kerja

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN LANGKAH Pendahuluan (5 minit) Rutin kelas KANDUNGAN 1. Guru AKTIVITI meminta murid-murid CATATAN

memastikan kelas dalam suasana yang selesa. 2. Guru bertanyakan kerja rumah yang telah diberikan pada P&P yang lepas. 3. Murid-murid diminta untuk

menghantar kerja rumah kepada guru. Set induksi (5 minit) Soal jawab 1. Guru bertanya soalan kepada murid: a. Apakah yang kamu lakukan untuk membantu ibu bapa? 2. Guru mengaitkan jawapan murid itu dengan isi pelajaran tentang sikap baik hati dalam membantu ahli Soal jawab

keluarga.

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN Langkah 1 (15 minit) Perkataan: 1. Murid diminta mengeja perkataan BBM: Baik Hati dengan tepat dan betul. 2. Guru meminta murid memberikan contoh aktiviti yang dilakukan Lembaran kerja 1

BAIK HATI

bersama keluarga di rumah. 3. Guru mengedarkan lembaran kerja kepada murid-murid.

Langkah 2 (15 minit)

Peta minda (i-Think)

1. Guru meminta murid menyenaraikan BBM: cara membantu keluarga. 2. Guru menuliskan jawapan murid dalam bentuk peta minda di papan putih. 3. Setiap murid diminta untuk menyebut jawapan yang telah ditulis di papan putih. Papan putih

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN Langkah 3 (15 minit) Kebaikan saling membantu ahli keluarga. 1. Murid diminta untuk menyatakan Penerangan kebaikan dan perasaan apabila BBM:

membantu ahli keluarga.

2. Guru memberikan peneguhan positif Lembaran kerja 2 ke atas jawapan yang dinyatakan oleh murid. 3. Guru mengedarkan lembaran kerja kepada murid-murid.

Penutup (5 minit)

Rumusan

1. Guru membuat rumusan tentang perlunya membantu keluarga dan juga orang lain. 2. Murid diminta menyanyikan lagu Saya Baik Hati bersama-sama guru.

Anda mungkin juga menyukai