Anda di halaman 1dari 18

BBPM2103

FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT

MAY 2013

BBPM2103

MARKETING MANAGEMENT 1

MATRICULATION NO IDENTITY CARD NO. TELEPHONE NO. E-MAIL LEARNING CENTRE

: : : : :

921001126593001 921001-12-6593 0145698719 mohdsufikar@yahoo.com OUM TAWAU

BBPM2103 ISI KANDUNGAN m/s

1.0 Pengenalan Kit Kat (Nestle) 1.1 Sejarah Perusahaan Nestle 2.0 Unsur-Unsur Campuran Pemasaran (4P) 2.1 Produk 2.2 Penetapan Harga 2.3 Agihan 2.3 Promosi

3.0 Elemen (S) Dalam Campuran Pemasaran Yang Diguna Pakai Oleh Kit Kat (Nestle) 3.1 Produk 3.2 Promosi 4.0 Langkah Untuk Meningkatkan Penggunaan Elemen (S) Campuran Pemasaran 4.1 Perniagaan Internet 4.2 Jualan Langsung 4.3 Persaingan Dengan Produk Lain

5.0 Ringkasan Elemen Campuran Pemasaran

Rujukan

BBPM2103 1.0 Pengenalan Kit Kat (Nestle) Perusahaan nestle adalah sebuah perusahaan yang usahanya bergerak di minuman susu. Hingga sekarang perusahaan nestle tersebut sudah mempunyai beberapa anak perusahaan yaitu aqua dll. Nestle didirikan oleh henri nestl, lahir dengan nama heinrich nestle (10 agustus, 1814 7 juli, 1890), adalah pendiri nestl s.a., perusahaan makanan dan minuman terbesar di dunia, serta salah satu pencipta utama cokelat susu.

Henri nestl dilahirkan pada 10 agustus 1814, di frankfurt am main, jerman. Ia adalah anak ke-11 dari 14 orang anak johann ulrich matthias nestle dan anna-maria catharina ehemann. Ayah henri nestl menurut tradisi mewarisi perusahaan dari ayahnya johann ulrich nestle dan menjadi seorang glazier di tngesgasse.

1.1 Sejarah Perusahaan Nestle Didirikan pada tahun 1867 oleh henri nestl. Perusahaan ini menghasilkan makanan dan minuman seperti makanan bayi, susu, kopi, cokelat, dan lain-lain. Perusahaan ini masuk dalam bursa saham swx swiss exchange. Objektif utama nestle ialah menjadi pengeluar makanan berjenama terbaik & terbesar di dunia Kit kat adalah sebuah manisan coklat yang pertama dibuat oleh rowntrees dari york , inggeris , dan sekarang dihasilkan di seluruh dunia oleh nestl yang mengambil alih rowntree pada 1988, di amerika syarikat , kit kat yang dibuat dengan lesen daripada the hershey company . Setiap batang terdiri dari anak batang yang terdiri daripada tiga lapis wafer crme dan disalut dengan coklat . Setiap anak batang dapat dipatahkan dari batangnya. Batangan coklat kit kat dihasilkan di 20 negara oleh nestl: united kingdom , mesir , kanada , australia , new zealand , algeria , afrika selatan , jerman , rusia , jepun , china , indonesia , malaysia , india , turki , venezuela , sepanyol , kesatuan arab arab , mexico dan bulgaria . Selain itu juga dihasilkan oleh the hershey company di amerika syarikat . 3

BBPM2103 2.0 unsur-unsur campuran pemasaran (4p)

Sumber: bingkisanmyleaf.wordpress.com 2.1 Produk Produk adalah sesuatu yang ditawarkan kepada pasaran yang mempunyai sifat-sifat yang dapat menarik perhatian, dapati dimiliki, digunakan dan mempunyai faedah psikologi serta faedah fizikal yang boleh memuaskan kehendak pengguna semasa melakukan pertukaran. Secara ringkasnya, produk boleh dikatakan sebagai sesuatu yang ditawarkan di pasaran oleh pengusaha dan mempunyai satu set ciri-ciri ketara (tangible) seperti warna, berat,harga dan ciri-ciri tidak ketara (intangible) seperti kepuasan , kecekapan, keberkesanan dan penyelesaian yang mana ciri-ciri tersebut diperlukan oleh pengguna.

BBPM2103

Sumber: peace-love-hope-trustbelieve.blogspot.com Bekalan Dan Perkhidmatan Bekalan termasuklah bekalan operasi ( minyak pelincir,bahan api , kertas, pensil) dan item pembaikan dan penyelenggaraan ( seperti cat, paku dan penyapu). Bekalan adalah produk mudah beli bagi industri kerana ia selalunya dibeli bagi melicinkan kerja-kerja pengurusan dan pengeluaran . Produk ini tidak akan menjadi sebahagian daripada produk siap yang dikeluarkan oleh firma-firma tersebut. Ia diperolehi dengan usaha atau perbandingan yang minimum. Perkhidmatan perniagaan termasuklah perkhidmatan penyelenggaraan dan pembaikan (seperti cucian tingkap dan pembaikan komputer), pengangkutan, pengiklanan, kejuruteraan dan perundangan ( khidmat nasihat dan juru runding).

Penjenamaan Jenama juga boleh dikenali sebagai nama, istilah, tanda, simbol dan rekabentuk produk atau kombinasi kesemuanya yang bertujuan untuk membezakan sesuatu produk pengeluar dengan pesaing-pesaingnya di pasaran. Terdapat beberapa definisi jenama yang berkaitan dengan konsep penjenamaan iaitu nama jenama ( brand name) - ialah sebahagian daripada jenama yang boleh disebut dan mengandungi perkataan, huruf dan nombor seperti colgate, proton saga dan 7-eleven. Tanda jenama(brand mark) - ialah sebahagian daripada jenama tetapi dalam bentuk

simbol, rekabentuk, warna dan huruf yang unik yang dapat dilihat tetapi tidak boleh disebut seperti lambang harimau (maybank), burung (celcom) dan singa (f& n). 5

BBPM2103 Tanda perdagangan ( trade mark) - ialah satu jenama yang telah diterima pakai oleh

penjual dan telah mendapat kelulusan pendaftarannya mengikut undang-undang untuk digunakan oleh penjual secara eksklusif. Ia juga disebut sebagai jenama, tanda jenama atau kombinasi di antara keduanya tetapi bukan semua jenama adalah tanda perdagangan. Tanda perdagangan yang telah didaftarkan akan mempunyai tanda, contohnya tape scoth brand dan master card.

Pembungkusan Pembungkusan melibatkan aktiviti merekabentuk dan mengeluarkan bekas atau pembungkus untuk sesuatu produk. Fungsi-fungsi pembungkusan ialah untuk menyimpan dan melindungi produk, menarik minat pembeli untuk membeli, dan menambahkan kualiti produk. Keputusan perlu dibuat mengenai elemen-elemen tertentu bagi pembungkusan seperti saiz, bentuk, bahan, warna, tekstur dan tanda perniagaan. Pembungkusan inovatif adalah pembungkusan yang boleh memberi syarikat kelebihan di dalam mengatasi pesaing. Di dalam persekitaran pemasaran, pembungkusan merupakan peluang untuk penjual mempengaruhi pembeli.

Kitaran Hayat Produk Produk mempunyai beberapa peringkat yang perlu dilalui yang mana disebut juga sebagai kitaran hayat produk. Lazimnya apabila sesuatu produk baru dilancarkan sudah tentu organisasi mengharapkan hayat yang panjang dan menguntungkan. Pihak firma sedar bahawa setiap produk mempunyai satu kitaran hayat walaupun bentuk dan panjangnya yang sebenar tidak diketahui lebih awal.

BBPM2103

Sumber: peace-love-hope-trustbelieve.blogspot.com 2.2 Penetapan Harga Harga merupakan sejumlah wang yang dikenakan untuk sesuatu keluaran atau perkhidmatan yang diberikan. Secara luasnya, harga adalah jumlah kesemua nilai yang pengguna tukarkan bagi mendapatkan faedah memiliki atau menggunakan produk atau perkhidmatan. Harga merupakan satu-satunya elemen campuran pemasaran yang

mengeluarkan hasil, sementara kesemua elemen lain merupakan kos. Harga juga adalah salah satu elemen yang paling fleksibel dalam campuran pemasaran, kerana ianya mudah untuk diubah mengikut kesesuaian pasaran. Strategi harga biasanya berubah mengikut perubahan masa. Penetapan harga yang sesuai bagi sesuatu produk baru merupakan suatu perkara yang agak sukar dan berisiko. Ini kerana maklumat mengenai permintaan ke atas produk tersebut masih lagi belum wujud sehinggalah produk tersebut telah berada dipasaran dan dikaji gelagat pembeli terhadap produk yang dijual.

2.3 Agihan / Tempat Walaupun angka berbeza dari produk kepada produk, kira-kira satu perlima daripada kos produk pergi untuk mendapatkannya kepada pelanggan. 'Tempat' adalah berkenaan dengan pelbagai kaedah pengangkutan dan menyimpan barang-barang, dan kemudian membuat mereka sedia untuk pelanggan. Mendapat produk yang betul ke tempat yang betul pada masa yang tepat melibatkan sistem pengagihan. Pilihan kaedah pengagihan akan bergantung kepada pelbagai keadaan. Ia akan menjadi lebih mudah untuk beberapa pengeluar 7

BBPM2103 untuk menjual kepada pemborong yang kemudian menjual kepada peruncit, manakala yang lain lebih suka untuk menjual terus kepada peruncit atau pelanggan. Belch dan belch (1993) menyatakan salah satu keputusan pemasaran utama yang didepani oleh pengeluar adalah bagaimana keluaran dan khidmat mereka perlu dijual kepada pengguna. Betapa cantik atau baik keluaran itu, jika saluran pemasarannya tidak betul, keluaran itu tidak akan dapat bertempat dalam pasaran. Keputusan yang dihadapi oleh pengeluar dan perantara adalah termasuk: pilihan jenis perantara, pengurusan dan motivasi keatas perantara yang terdiri daripada pemborong, pengagih, broker, peruncit dll untuk mengagihkan keluaran kepada pembeli. Saluran pemasaran didefinisikan sebagai "organisasi penghubung yang menguruskan operasi untuk mencapai objektif agihannya," (rosenbloom, 1995). Iaitu ia merujuk kepada institusi atau organisasi yang melaksanakan fungsi penghubung bagi kedua-dua pihak iaitu pengeluar dan pengguna, menguruskan pengumpulan dan agihan antara organisasi atau dalam organisai itu sendiri.

Sumber: http://www.econ.upm.edu.my Pemilihan jenis dan bilangan saluran pemasaran bergantung kepada objektif agihan firma tersebut. Saluran pemasaran ini melibatkan lima jenis aliran daripada pengeluar kepada pengguna. Aliran ini merujuk aliran, keluaran, perundingan, hak milik, maklumat dan juga promosi. Aliran ini adalah faktor yang mengukuhkan jalinan diantara perantara-perantara dalam kompleks saluran pemasaran tersebut.

BBPM2103 2.4 Promosi Promosi meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian komunikasi dari suatu organisasi kepada pengguna serta sasaran lainya. Promosi merupakan kumpulan aktiviti yang memberitahu kebaikan produk dan memujuk pelanggan sasaran untuk membelinya. Promosi boleh dikategorikan sebagai komponen dalam campuran pemasaran yang menekankan teknik yang berkesan untuk menjual produk. Menurut ben m. Enis (1974:378) promosi diertikan sebagai "... As comunication that inform potential customers of the existence of product and persuade them that those product have want satisfying capabilities". Promosi boleh diertikan sebagai sejenis komunikasi yang memberi penjelasan yang meyakinkan calon konsumen tentang barangan dan perkhidmatan ataupun sebuah proses membahagikan idea, maklumat atau perasaan audiens. Menurut kotler dan gary a. Dalam alexander sindoro (2000), "bauran promosi adalah ramuan khusus dari iklan peribadi, promosi jualan dan hubungan masyarakat yang dipergunakan syarikat untuk mencapai tujuan iklan dan pemasarannya." Promosi berkaitan dengan kaedah komunikasi yang ditujukan kepada pasaran yang menjadi sasaran tentang produk yang tepat yang dijual pada tempat yang tepat dengan harga yang tepat. Promosi termasuk penjualan oleh perseorangan, jualan besar-besaran dan promosi jualan. Berdasarkan beberapa pendapat tersebut diatas dapatlah ditarik kesimpulan bahawa promosi adalah usaha-usaha yang dilakukan oleh syarikat untuk mempengaruhi konsumen supaya membeli produk yang dihasilkan ataupun untuk menyampaikan berita tentang produk tersebut dengan jalan mengadakan komunikasi dengan para pendengar yang sifatnya memujuk. Pada prateknya walaupun pelaksanaan promosi ini umumnya dilakukan oleh para penjual / pengeluar, pihak pembeli atau calon pembeli kadang-kadang ada kalanya secara sedar atau tidak sedar juga telah melakukan promosi, misalnya bila mereka menginginkan suatu maklumat / keterangan mengenai harga, kualiti dan sebagainya dari pihak jualan. Menurut basu swastha dalam marius p. Angipora (1999), bauran promosi adalah "gabungan strategi yang paling baik dari pembolehubah-pembolehubah pengiklanan, personal selling dan alat promosi yang lain, yang kesemuanya dirancang untuk mencapai tujuan program jualan."

BBPM2103

3.0 Elemen Campuran Pasaran Yang Digunakan Oleh Kit Kat 3.1 Produk Produk ini telah dibangunkan sebagai segar wafer empat jari, pada mulanya dilancarkan di london dan tenggara pada bulan september tahun 1935 sebagai 'crisp chocolate rowntree' dan dinamakan semula dua tahun kemudian sebagai crisp chocolate kitkat. Ia menjadi kitkat selepas perang dunia kedua. Tiada siapa yang pasti di mana nama kitkat datang dari tetapi ia dianggap kitkat club tahun 1920-an yang terkenal mempunyai beberapa pengaruh. Dalam masa dua tahun pelancaran, kitkat telah ditubuhkan sebagai produk utama rowntree, jawatan yang bahawa ia telah mengekalkan sejak itu. Semasa perang, kitkat digambarkan sebagai makanan perang berharga dan pengiklanan jenama digambarkan sebagai "apa yang orang perlu aktif".

Kitkat 4 finger

Bagi kebanyakan hayatnya, kitkat muncul dalam pembalut merah dan putih. Ia tidak, bagaimanapun, menukar pembungkus biru pada tahun 1945, apabila ia telah dihasilkan dengan coklat kosong meliputi disebabkan oleh kekurangan susu selepas perang. Ini livery biru telah ditarik balik pada tahun 1947 apabila susu standard coklat kitkat diperkenalkan semula. Kitkat mula diiklankan di belakang tv pada tahun 1957 dan mempunyai iklan warna pertama pada tahun 1967. Iklan terkenal termasuk 'panda dancing' pada 1987 dan 'mempunyai break' iklan dalam 90-an. Kitkat dihasilkan di kilang rowntree nestl dan pada tahun 2004 secara besar-besaran 39,000 tan kitkat telah dijual - yang 107 tan sehari!

10

BBPM2103 Sejak beberapa tahun kitkat 4 finger telah muncul di orange dan mint varian dan pada tahun 2004 kita dibebaskan lemon + rasa yogurt, varian halloween, darah orange, lime dan berperisa kitkat. Sebuah varian caramac telah dilancarkan pada tahun 2005 dan telah terbukti menjadi varian yang paling berjaya setakat ini.

New kitkat 4 finger fine dark

Bagi pencinta coklat gelap, baru kitkat 4 finger gelap fine menggunakan biji koko terbaik untuk kot setiap bar dalam coklat yang sangat kaya gelap pahit manis. Kitkat fine gelap juga akan menampilkan foil pembungkusan baru segar. Ini adalah edisi kekal kepada pelbagai kitkat dan paip ke trend pengguna yang semakin meningkat ke arah coklat gelap.

2 finger kitkat adalah jualan biskut terkemuka di uk 2 finger kitkat adalah nombor satu biskut di uk. 2 finger kitkat telah dilancarkan pada tahun 1930 bersama-sama 4 finger varian, dan telah kekal sebagai jenama biskut paling laris sejak itu. Pada mulanya, 2 finger kitkat hanya dihasilkan sebagai varian susu, tetapi kini boleh didapati dalam susu, mint, orange dan sejak tahun 2004, varian premium coklat gelap 11

BBPM2103 dan putih. Pada tahun 2005 terdapat lebih 800 juta 2 kitkats finger dijual di uk. Itulah lebih 2 juta sehari setiap!

Kitkat asal chunky dan peanut butter Kitkat chunky (the finger besar) pertama kali dilancarkan pada tahun 1999 dan merupakan kejayaan terbesar yang tahun ini. Pada tahun 2005, kami menjual 73 juta kitkat chunkys (secara purata 200,000 setiap hari!). Kitkat chunky juga datang dalam minis, snacksize dan bar king-size dipanggil breaks besar!

Kitkat mentega kacang chunky

Gergasi, versi single-jari kitkat dilancarkan sebagai varian susu dan telah melihat versi coklat orange dan putih. Pada tahun 2006, kami melancarkan peanut butter versi baru kitkat chunky. Ini bar, telah dijual di pasaran asing banyak, mempunyai lapisan lancar peanut butter di atas kitkat wafer segar dan dilindungi dalam coklat susu kitkat.

12

BBPM2103 3.2 Promosi Duta Kit Kat Yang Baru Pada bulan april baru-baru ini zizan raja lawak (razizan abd razak,29) telah dipilih menjadi duta kit kat yang baru selepas datuk m.nasir. Pengurus pemasaran nestle (m), may tan berkata, pihaknya tertarik memilih zizan sebagai duta selepas melihat populariti yang dikecapi pelakon yang lahir daripada program raja lawak musim pertama itu. populariti serta gaya yang comel dan lucu menjadi antara sebab kami memilih dia menjadi duta kit kat. Kami yakin dengan sikap kelakar zizan mampu menonjolkan kit kat sebagai coklat pilihan rakyat malaysia walaupun di mana saja, menurut kata may tan pengurus pemasaran nestle.

Selain itu juga, kit kat juga telah menjadi penaja rasmi program raja lawak musim ke-7 barubaru ini yang dipengacarakan oleh zizan dan johan sendiri.

Hadiah Percuma Bagi Setiap Pembelian Produk Kit Kat Kit kat juga menarik minat pembeli dengan cara menawarkan hadiah bagi setiap pembelian produk kit kat. Kit kat menawarkan mug bagi setiap pembelian produk kit kat. Selain itu juga, kit kat turut menawarkan beg serbaguna bagi setiap pembelian produk kit kat.

13

BBPM2103

4.0 Langkah Untuk Meningkatkan Penggunaan Elemen (S) Campuran Pemasaran 4.1 Peniagaan Internet Perniagaan internet ialah sebarang jualan yang dilakukan menggunakan internet sebagai pengantaraan di antara penjual dan pembeli. Semua perniagaan adalah sama, sama ada perniagaan internet atau perniagaan di dunia nyata. Samalah seperti perniagaan di dunia nyata iaitu perniagaan internet memerlukan premis jualan ataupun kedai untuk di letakkan produk-produk yang hendak di jual. Namun di dalam internet ia tidak di panggil kedai tetapi ia dipanggil laman web. Di laman web inilah kita meletakkan produk-produk untuk di layari atau ditengok oleh pengguna internet seluruh dunia tidak kira di mana mereka berada. Setiap masyarakat di seluruh pelusuk dunia boleh melawat laman web kita selagi mempunyai 14

BBPM2103 sambungan internet. Itulah kelebihan perniagaan internet kita akan mendapat lebih ramai pelanggan dan sudah tentu akan mendapat lebih banyak untung. Ini merupakan salahsatu strategi penjualan yang agak popular pada masa sekarang. Kit kat boleh menggunakan langkah penjualan online ini kerana setiap kali terdapat produk keluaran kit kat terbaru maklumat tersebut akan segera sampai kepada pengguna.

4.2 Jualan Langsung Definisi jualan langsung lebih dikenali sebagai pemasaran pelbagai peringkat (multi level marketing atau mlm). Jualan langsung ini merupakan penjualan barangan atau perkhidmatan perniagaan yang dijalankan oleh pengilang atau pengimport. Produk atau perkhidmatan akan diedarkan oleh pengedar bebas atau wakil jualan langsung. Mereka akan bekerja untuk menjual barangan atau perkhidmatan kepada pengguna di rumah pengguna ataupun tempat kerja tetapi bukan di gedung jualan. Kaedah pemasaran seperti ini mesti mempunyai satu perjanjian yang jelas bahawa syarikat akan membayar amaun kepada pengedar barangan. Pengedaran jualan langsung secara runcit adalah sistem yang sangat terkenal. Perniagaan ini dilihat secara berasingan dan peniaga mempunyai peluang untuk memperuntukkan masa mereka bekerja dan mendapatkan hasil dari usaha mereka sendiri. Setiap pertemuan merupakan suatu petunjuk dalam perniagaan bebas ini bagi sesebuah organisasi. Organisasi perlulah mewujudkan insentif untuk promosi dan prospek latihan dan kebebasan berniaga termasuk pengetahuan produk dan pelan pemasaran. Selain itu, peratusan keuntungan daripada jumlah jualan keseluruhan daripada ahli dan jumlah jualan daripada operasi yang dijalankan harus diberikan tunjuk ajar kepada ahli baru. Hal yang demikian akan menarik minat ahli kepada jualan langsung tersebut.

4.3 Pesaingan Dengan Produk Lain Adakah mereka bersaing secara langsung atau tidak angsung dengan produk atau barangan anda. Apakah kekuatan dan kelemahan pesaing ? Bagaimana kedudukan mereka dalam pasaran. Persoalan di atas perlu di tangani menerusi kaedah competitive analysis. 15

BBPM2103 Kaedah ini berbeza mengikut bidang produk, perkhidmatan atau industri. Competitive analysis yang komprehensif merangkumi semua fakta yang perlu anda ketahui supaya pelan pemasaran anda dapat mengatasi pesaing anda. Secara umum anda perlu mengetahui bagaimana pesaing anda beroperasi, bagaimana kaedah mereka menarik pelanggan dan berapa besar pasaran mereka. Anda juga perlu tahu bagaimana mereka membuat penilaian dari segi harga jualan, promosi, pengiklanan, branding dan lain-lain aspek. Kita juga perlu mengetahui bagaimana mereka merangka pelan pemasaran dan bagaimana mereka boleh menarik pelanggan-pelanggan yang berpuas hati hati pada jangka panjang. Setiap jenis produk mempunyai kaedah untuk memastikan competitive analysis ini berjaya untuk mengatasi pesaing anda. Sebagai contoh, bagi kit kat mereka perlu melihat persaingan dalam pasaran yang mengeluarkan produk yang sama. Antara pesaing kit kat dalam pasaran seperti cadbury chocolate. Cadbury merupakan jenama coklat yang sangat terkenal disebabkan keunikan rasa coklat yang dihasilkan. Selain itu , cadbury juga turut menjadi pilihan kepada penggemar manisan di seluruh negara.

5.0 Ringkasan elemen kemuncak campuran pemasaran Empat elemen penting dalam campuran pemasaran ialah produk, harga, tempat dan promosi. Setiap satu elemen memainkan peranan yang sangat penting dalam menentukan kejayaan sesuatu produk. Produk merujuk kepada barangan yang dikeluarkan oleh pengeluar. Produk merupakan asas kepada campuran pemasaran kerana tiga elemen lain tidak dapat berfungsi tanpa wujudnya produk. Produk yang dikeluarkan perlu mampu memenuhi

16

BBPM2103 keperluan dan kehendak pengguna. Selain itu, produk mesti mempunyai kualiti, janama, pembungkusan, jaminan dan khidmat sampingan. Elemen campuran pasaran yang kedua ialah harga . Harga merupakan nilai wang yang perlu dibayar untuk mendapatkan sesuatu produk. Harga yang ditentukan perlu adil dan diterima oleh pengguna dan dapat membawa keuntungan. Faktor yang perlu dipertimbangkan apabila menentukan harga ialah permintaan pengguna, faktor kos dan persaingan. Elemen campuran pemasaran ketiga ialah tempat. Tempat memasarkan sesuatu produk dapat membantu peniaga menjual produknya. Pengeluar perlu mengenal pasti cirri berikut dalam menentukan tempat jualan seperti jenis perniagaan, modal, persaingan, jenis pelanggan, kemudahan dan undang-undang. Akhir sekali, dalam elemen campuran pasaranialah promosi. Promosi membantu peniaga mewujudkan, mengekal, memberitahu, menyedar dan memperluas pasaran suatu produk. Promosi yang teratur dan intensif mempu mendapatkan pasaran bagi produk yang dikeluarkan. Promosi terdiri daripada pengiklanan, publisiti, promosi jualan dan jualan langsung (2927 patah perkataan)

17

BBPM2103

Rujukan

Amry, S. O. (2013, mei 16). zizan terus laris. myMetro. campuran pemasaran : harga. (n.d.). Retrieved mac 18, 2012, from http://peace-love-hopetrustbelieve.blogspot.com/2012/03/campuran-pemasaranharga.html definisi perniagaan internet. (n.d.). Retrieved disember 16, 2006, from http://www.wangcyber.com/forum/perniagaan-internet/2049-definisi-perniagaaninternet.html jualan langsug. (n.d.). Retrieved 2012, from http://www.daxin.com.my/info/jualan-langsung/ nestle. (n.d.). Retrieved april 6, 2013, from http://id.wikipedia.org/wiki/Nestl%C3%A9 peranan promosi dalam pemasaran. (n.d.). Retrieved oktober 19, 2008, from http://isha2782.blogspot.com/2008/10/peranan-promosi-dalam-pemasaran.html promosi sebagian dari pemasaran. (n.d.). Retrieved april 7, 2013, from http://klikwww.wordpress.com/2013/04/07/promosi-sebagai-bagian-dari-pemasaran/

18