Anda di halaman 1dari 80

1808080

SEKOLAH KEBANGSAAN KERATONG 10


26700 BANDAR TUN RAZAK, PAHANG DARUL MAKMUR

.dari meja guru besar

Assalamualaikum dan Salam 1 Malaysia.


Pertama sekali seharusnya kita memanjatkan rasa syukur ke hadrat Tuhan Yang Maha
Pencipta kerana dengan limpah kurnia, petunjuk dan hidayahNya maka Buku Panduan
Pengurusan dan Perancangan Sekolah bagi Tahun 2010 dapat dikeluarkan tepat pada masanya.
Buku ini digarap sebegini rupa adalah bertujuan bagi merealisasikan hasrat saya
untuk menjadikan warga pendidik serta seluruhnya sebagai pekerja berilmu atau K-Workers,
iaitu pekerja yang berpengetahuan, berkemahiran dan bertanggungjawab serta berpengalaman
dalam membentuk sebuah institusi pendidikan yang berkualiti serta cemerlang.
Setiap warga sekolah ini seharusnya dapat menghayati budaya kerja dan budaya
ilmu yang cemerlang dalam setiap urusan yang dilakukan pada setiap ketika. Ia adalah
bertepatan dengan visi sekolah, iaitu
SK KERATONG 10
KE-5 TERBAIK DAERAH ROMPIN MENJELANG 2012
Buku ini adalah sewayarnya menjadi salah satu bahan rujukan bagi semua
warga pendidik sekolah ini bagi membantu memahami dalam pelaksanaan tugas-tugas seharian
serta amanah dan tanggungjawab secara lebih kemas dan sistematik. Penguasaan tentang
kejelasan serta kefahaman tentang bidang tugas masing-masing akan mempercepatkan
pencapaian sekolah ini sebagai salah sebuah sekolah yang cemerlang dalam semua bidang.
Akhirnya, saya amat berharap agar buku ini akan dapat membantu kita,
walaupun sedikit dalam pencapaian matlamat, visi serta misi sekolah ini.
Sekian.
Salam hormat,
TIMBON BINTI ISMAIL
Guru Besar
SK Keratong 10
26700 Muadzam Shah
Pahang

1
BUKU PANDUAN PENGURUSAN DAN PERANCANGAN SEKOLAH 2011

2808080
SEKOLAH KEBANGSAAN KERATONG 10
26700 BANDAR TUN RAZAK, PAHANG DARUL MAKMUR

BAHAGIAN 1 :
1.10.

TERAS PERKHIDMATAN

FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN


PENDIDIKAN DI MALAYSIA
ADALAH SUATU USAHA
BERTERUSAN KE ARAH MEMPERKEMBANGKAN LAGI
POTENSI INDIVIDU SECARA MENYELURUH
DAN BERSEPADU UNTUK MEWUJUDKAN INSAN
YANG SEIMBANG DAN HARMONIS
DARI SEGI INTELEK, ROHANI, EMOSI DAN JASMANI
BERDASARKAN KEPERCAYAAN
DAN KEPATUHAN KEPADA TUHAN.
USAHA INI ADALAH BAGI MELAHIRKAN RAKYAT
MALAYSIA YANG BERILMU PENGETAHUAN,
BERKETRAMPILAN, BERAKHLAK MULIA,
BERTANGGUNGJAWAB
DAN BERKEUPAYAAN MENCAPAI
KESEJAHTERAAN DIRI SERTA
MEMBERI SUMBANGAN TERHADAP
KEHARMONIAN DAN KEMAKMURAN
MASYARAKAT DAN NEGARA.
1.11

MISI KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA


MEMBANGUNKAN SISTEM PENDIDIKAN BERKUALITI
YANG BERTARAF DUNIA (WORLD CLASS) BAGI
MEMPERKEMBANGKAN POTENSI INDIVIDU SEPENUHNYA
DAN MEMENUHI ASPIRASI NEGARA MALAYSIA

2
BUKU PANDUAN PENGURUSAN DAN PERANCANGAN SEKOLAH 2011

3808080
SEKOLAH KEBANGSAAN KERATONG 10
26700 BANDAR TUN RAZAK, PAHANG DARUL MAKMUR

1.4

JABATAN PELAJARAN PAHANG

1.4.1

VISI
Jabatan Pelajaran Pahang menjadi peneraju kecemerlangan pendidikan
dalam kalangan Jabatan Pelajaran Negeri.

1.4.2

MISI
Jabatan Pelajaran Pahang memberi perkhidmatan pendidikan kepada
pelanggan melalui sistem penyampaian berkualiti bagi melahirkan insan
cemerlang.

1.4.3

SLOGAN
Kualiti Teras Kecemerlangan

3
BUKU PANDUAN PENGURUSAN DAN PERANCANGAN SEKOLAH 2011

4808080
SEKOLAH KEBANGSAAN KERATONG 10
26700 BANDAR TUN RAZAK, PAHANG DARUL MAKMUR

1.5

MATLAMAT PENDIDKAN SEKOLAH RENDAH


Matlamat pendidikan sekolah rendah adalah untuk memperkembangkan potensi
individu secara seimbang dan bersepadu meliputi aspek-aspek intelek, rohani,
emosi, dan jasmani bagi melahirkan insan yang seimbang, harmonis dan
berakhlak mulia.

1.6

1.7

TERAS PERKHIDMATAN CEMERLANG


1.6.1

Berazam meninggikan mutu perkhidmatan

1.6.2

Bekerja dengan penuh tanggungjawab

1.6.3

Berusaha mengikis sikap mementingkan diri sendiri

1.6.4

Berkhidmat dengan penuh muhibbah dan kemesraan

1.6.5

Bekerja ke arah memajukan pemikiran rakyat dan pembangunan negara

1.6.6

Berpegang teguh kepada ajaran agama

BUDAYA KERJA SEKOLAH


1.7.1

Memahami dan menghayati :1.7.1.1 Falsafah Pendidikan Kebangsaan


1.7.1.2 Falsafah, Matlamat dan Objektif Sekolah

1.7.2

Memelihara dan mempertingkatkan imej sekolah, jabatan dan


kementerian pelajaran setiap masa.

1.7.3

Mementingkan mutu dan kesan pendidikan.

1.7.4

menentukan objektif (setiap tugas)

1.7.5

Mengamalkan kerja secara bermesyuarat dan berpasukan.

1.7.6

Sentiasa bekerja dengan baik, cekap dan amanah

1.7.7

Mengamalkan sikap jujur, ikhlas amanah serta adil.

1.7.8

Mengamalkan perkhidmatan penyayang.

1.7.9

Kepimpinan melalui teladan.

1.7.10 Sentiasa memimpin dan menilai diri sendiri.


1.7.11 Berusaha menngkatkan ilmu dan kemahiran.
1.7.12 Kerja adalah ibadah.
4
BUKU PANDUAN PENGURUSAN DAN PERANCANGAN SEKOLAH 2011

5808080
SEKOLAH KEBANGSAAN KERATONG 10
26700 BANDAR TUN RAZAK, PAHANG DARUL MAKMUR

1.8.

ETIKA KEPIMPINAN
1.8.1. TANGGUNGJAWAB
1.8.1.1. Menjalankan tugas dengan bersih, cekap dan amanah serta
penuh

minat, disiplin dan dedikasi.

1.8.1.2. Sentiasa memberi keutamaan kepada kepentingan negara


dan tidak mementingkan diri sendiri.
1.8.1.3 Sentiasa berusaha meninggikan imej perkhidmatan dan
organisasi.
1.8.1.4 Membuat pertimbangan yang teliti dan adil sebelum membuat
keputusan dan tugas dalam melaksanakannya.
1.8.2. SIKAP
1.8.2.1 Sensitif terhadap persekitaran kerja dan alam sekeliling serta
berusaha menyesuaikan diri dengan alam sekeliling.
1.8.2.2 Sentiasa bersikap positif, terbuka, telus dan bertanggungjawab.
1.8.2.3 Mempunyai fikiran terbuka dan sentiasa menerima teguran
pihak untuk faedah organisasi dan negara.
1.8.2.4 Mengambil berat tentang masalah yang dihadapi oleh
masyarakat.
1.8.2.5 Mengambil berat tentang masalah yang dihadapi oleh rakan
sejawat, baik pihak atasan mahupun rakan dibawahnya.

5
BUKU PANDUAN PENGURUSAN DAN PERANCANGAN SEKOLAH 2011

6808080
SEKOLAH KEBANGSAAN KERATONG 10
26700 BANDAR TUN RAZAK, PAHANG DARUL MAKMUR

1.8.3

PERAWAKAN DAN PERIBADI


1.8.3.1 Mempunyai peribadi mulia, berbudi pekerti dan berperwatakan
baik
1.8.3.2 Sentiasa sabar dan tenang dalam menghadapi masalah dan
cabaran.
1.8.3.3 Sentiasa berusaha menambahkan ilmu pengetahuan.
1.8.3.4 Menjaga hubungan baik dengan setiap golongan masyarakat.

1.10

TONGGAK 12
MENGHARGAI MASA
KETEKUNAN MEMBAWA KEJAYAAN
KESERONOKAN BEKERJA
KEMULIAAN KESEDERHANAAN
KETINGGIAN PERIBADI
KEKUATAN SIFAT BAIK HATI
PENGARUH TELADAN
KEWAJIPAN MENJALANKAN TUGAS
KEBIJAKSANAAN BERHEMAH
KEUTAMAAN KESABARAN
PENINGKATAN BAKAT
NIKMAT MENCIPTA

6
BUKU PANDUAN PENGURUSAN DAN PERANCANGAN SEKOLAH 2011

7808080
SEKOLAH KEBANGSAAN KERATONG 10
26700 BANDAR TUN RAZAK, PAHANG DARUL MAKMUR

1.11

PENGISIAN WAWASAN PENDIDIKAN


PERPADUAN
GAYA PENGURUSAN DAN KEPIMPINAN
PERKHIDMATAN PENYAYANG
ENPOWERMENT
SISTEM PENGURUSAN
BUDAYA ILMU
SEKOLAH PENYAYANG
BUDAYA CEMERLANG

7
BUKU PANDUAN PENGURUSAN DAN PERANCANGAN SEKOLAH 2011

8808080
SEKOLAH KEBANGSAAN KERATONG 10
26700 BANDAR TUN RAZAK, PAHANG DARUL MAKMUR

BAHAGIAN 2 :

2.1

PROFIL SEKOLAH

SEJARAH DAN LATARBELAKANG SEKOLAH

Sekolah Kebangsaan Keratong 10, 26700 Muadzam Shah,Pahang Darul Makmur telah dibuka
pada 1hb Januari 2002. Pada ketika itu, SK Keratong 10 menumpang di bangunan SK
Keratong 8. SK Keratong 10 mula berada di bangunan sendiri pada 1hb Ogos 2002.
Guru Besar yang pernah berkhidmat di SK Keratong 10 ialah :
Guru Besar pertama : En Samidi bin Sulaiman dalam tempoh 6 bulan pada tahun 2002
Guru Besar kedua

: En Mohd Sham Kasim berkhidmat selama 3 tahun dari Disember 2002


sehingga 2005.

Guru Besar ketiga

: En Mahamad Noorizan Musa dari tahun 2005 sehingga 2007.

Guru Besar keempat: En Mokhtar bin Ahmad berkhidmat dari 2007 sehingga 16hb Oktober
2009.
Guru Besar kelima : Puan Timbon binti Ismail mula berkhidmat 16.10.2009 hingga kini.

8
BUKU PANDUAN PENGURUSAN DAN PERANCANGAN SEKOLAH 2011

9808080
SEKOLAH KEBANGSAAN KERATONG 10
26700 BANDAR TUN RAZAK, PAHANG DARUL MAKMUR

2.2

COGAN KATA SEKOLAH

ILMU
2.3

LENCANA SEKOLAH

2.4

BENDERA SEKOLAH

IMAN

AMAL

9
BUKU PANDUAN PENGURUSAN DAN PERANCANGAN SEKOLAH 2011

10808080
SEKOLAH KEBANGSAAN KERATONG 10
26700 BANDAR TUN RAZAK, PAHANG DARUL MAKMUR

2.5

LAGU SEKOLAH
MARILAH KITA MARI BERSAMA
SAYANGI SEKOLAH YANG TERCINTA
INDAH ELOK DIPANDANG MATA
GURU DAN MURID SEIYA SEKATA
MAJUKAN SETIAP POTENSI DIRI
AGAR TERCAPAI CITA-CITA MURNI
BEKALAN HIDUP KEMUDIAN HARI
KELAK NEGARA MAKMUR SEJATI
GENERASI KITA GENERASI WAWASAN
ILMU IMAN DAN AMAL MENJADI PEGANGAN
MENUNTUT ILMU SUATAU KEWAJIPAN
JADIKAN IMPIAN SUATU KENYATAAN
PADA GURU KAMI BERJANJI
KUATKAN AZAM ILTIZAM KAMI
DEMI SEKOLAH DAN IBU PERTIWI
KAMI RELA BERKORBAN BERBAKTI
DEMIMU SK KERATONG 10
LAGU : EN RABIULAWAL BIN A.ANUAR/EN AZAHARI B. TALIB
LIRIK : EN. ZAHARI BIN NAPIS

10
BUKU PANDUAN PENGURUSAN DAN PERANCANGAN SEKOLAH 2011

11808080
SEKOLAH KEBANGSAAN KERATONG 10
26700 BANDAR TUN RAZAK, PAHANG DARUL MAKMUR

2.6

VISI SEKOLAH
Mendidik murid dengan cemerlang melalui kesepaduan
tenaga yang berilmu dan berkesan
ke arah merelisasikan Falsafah Pendidikan Negara

2.7

MISI SEKOLAH
Menyediakan perkhidmatan pendidikan
yang bersepadudan bekesan
untuk melahirkan murid yang berketrampilan
dalam bidang kurikulum dan kokurikulum
serta berdayasaing bagi memenuhi k
ehendak individu, masyarakat dan negara

2.8

MATLAMAT SEKOLAH
Melahirkan murid yang berpendidikan,
berdisplin dan berketrampilan, dalam usaha
mendapatkan kecemerlangan kurikulum dan kokurikulum
di peringkat yang lebih tinggi

2.9

MISI SEKOLAH
Menyediakan perkhidmatan pendidikan yang bersepadu
dan bekesan untuk melahirkan murid yang berketrampilan
dalam bidang kurikulum dan kokurikulum serta berdaya
saing bagi memenuhi kehendak individu, masyarakat dan Negara

11
BUKU PANDUAN PENGURUSAN DAN PERANCANGAN SEKOLAH 2011

12808080
SEKOLAH KEBANGSAAN KERATONG 10
26700 BANDAR TUN RAZAK, PAHANG DARUL MAKMUR

2.10

SEKOLAH KEBANGSAAN KERATONG SEPULUH

IKRAR GURU
KAMI WARGA SKK10 DENGAN PENUH
TEKAD DAN ILTIZAM
AKANMENUMPUKAN SELURUH TENAGA DAN
USAHA KAMI UNTUKMENINGKATKAN
PENGETAHUAN DAN KEMAHIRAN
MELALUI PERSEKIRATAN YANG
HARMONIS, CERIA DAN
MENGAMALKAN BUDAYA ILMU,
MEMBERI KHIDMAT YANG BERKUALITI,
KREATIF, CEKAP,DAN BERKESAN,
MELALUI BUDAYA KERJA YANG
PROGRESIF
IKRAR MURID
KAMI MURID SKK10 BERIKRAR DAN BERJANJI AKAN
MENUMPUKAN SELURUH TENAGA DAN USAHA KAMI UNTUK
MENCAPAI KECERMELANGAN DALAM
KURIKULUM, KOKURIKULUM, DAN SAHSIAH
SERTA TAAT KEPADA GURU, IBUBAPA,
PERATURAN-PERATURAN
SEKOLAH DANRUKUN NEGARA

12
BUKU PANDUAN PENGURUSAN DAN PERANCANGAN SEKOLAH 2011

13808080
SEKOLAH KEBANGSAAN KERATONG 10
26700 BANDAR TUN RAZAK, PAHANG DARUL MAKMUR

2.11 PIAGAM PELANGGAN SK KERATONG 10


Kami warga SKK10 dengan penuh tekad dan iltizam berikrar akan
menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk :
Menghasilakan pelajar yang berilmu, berwibawa, berakhlak,
Berketrapilan, dan selaras dengan kehendak Falsafah Pendidikan Negara.
Meningkatkan ilmu pengetahuan dan menguasai kemahiran 3M melalui persekitaran
yanh harmonis, ceria dan mengamalkan budaya ilmu.
memberi khidmat yang berkualiti, kreatif, cekap, dan berkesan melalui budaya kerja
yang progresif.
memberi layanan baik, mesra, dan segera demi membina rangkaian hubungan yang
ceria dan berkesan.

13
BUKU PANDUAN PENGURUSAN DAN PERANCANGAN SEKOLAH 2011

14808080
SEKOLAH KEBANGSAAN KERATONG 10
26700 BANDAR TUN RAZAK, PAHANG DARUL MAKMUR

2.11

PENGGAL PERSEKOLAHAN
Kumpulan B :
Sekolah-sekolah di Negeri Perlis, Pulau Pinang, Perak, Selangor, Wilayah Persekutuan
Kuala Lumpur, Negeri Sembilan, Melaka, Johor, Pahang, Wilayah Persekutuan
Labuan, Sabah, Sarawak dan Wilayah Persekutuan Putrajaya.

PENGGAL

CUTI DAN HARI


PERSEKOLAHAN

MULA

AKHIR

HARI

HARI PERSEKOLAHAN
HARI PERSEKOLAHAN
HARI PERSEKOLAHAN

04.01.2010
01.02.2010
01.03.2010

29.01.2010
26.02.2010
12.03.2010

20
20
10

CUTI PERTENGAHAN
PENGGAL
HARI PERSEKOLAHAN
HARI PERSEKOLAHAN
HARI PERSEKOLAHAN
HARI PERSEKOLAHAN

13.03.2010

21.03.2010

22.03.2010
01.04.2010
03.05.2010
01.06.2010

31.03.2010
30.04.2010
31.05.2010
04.06.2010

8
22
21
4

CUTI PERTENGAHAN
PENGGAL

05.06.2010

20.06.2010

16

HARI PERSEKOLAHAN
HARI PERSEKOLAHAN
HARI PERSEKOLAHAN
HARI PERSEKOLAHAN

21.06.2010
01.07.2010
02.08.2010
01.09.2010

30.06.2010
30.07.2010
31.08.2010
03.09.2010

8
22
22
3

CUTI PERTENGAHAN
PENGGAL
HARI PERSEKOLAHAN
HARI PERSEKOLAHAN
HARI PERSEKOLAHAN
CUTI AKHIR TAHUN

04.09.2010

12.09.2010

13.09.2010
01.10.2010
01.11.2010
20.11.2010

30.09.2010
29.07.2010
19.11.2010
02.01.2011

14
21
15
44

JUMLAH

288
210
78

JUMLAH HARI PERSEKOLAHAN TERMASUK CUTI AM


JUMLAH HARI CUTI PENGGAL

14
BUKU PANDUAN PENGURUSAN DAN PERANCANGAN SEKOLAH 2011

15808080
SEKOLAH KEBANGSAAN KERATONG 10
26700 BANDAR TUN RAZAK, PAHANG DARUL MAKMUR

Daftar Hari-Hari Kelepasan Am Negeri Pahang Darul Makmur Tahun 2010

KELEPASAN AM

Tahun Baru 2010

Tahun Baru Cina


Hari Keputeraan Nabi
Muhammad
S.A.W (Maulidur Rasul)
Hari Pekerja
Hari Hol
Hari Wesak ( Hari Buddha)
Hari Keputeraan SPB
Yang DiPertuan Agong
Hari Nurul Quran
Hari Kebangsaan

Hari Raya Puasa / Aidil Fitri


Hari Keputeraan KYDDMM Sultan

* Pahang
Hari Deepavali
Hari Raya Haji / Aidil Adha
Awal Muharram (Maal Hijrah)
Hari Krismas

Hari Kelepasan Am Negeri

Tertakluk Kepada Perubahan

HARI

TARIKH

Jumaat
Ahad &
Isnin

MASEHI
1 Januari
14 & 15
Februari

HIJRAH
15 Muharram 1431
29 Safar &
1 Rabiulawal 1431

Jumaat

26 Februari

12 Rabiulawal 1431

Sabtu
Jumaat
Jumaat

1 Mei
7 Mei
28 Mei

16 Jamadilawal 1431
22 Jamadilawal 1431
14 Jamadilakhir 1431

Sabtu

5 Jun

22 Jamadilakhir 1431

Jumaat
Selasa
Jumaat &
Sabtu

27 Ogos
31 Ogos
10 & 11
September

17 Ramadhan 1431
21 Ramadhan 1431

Ahad

24 Oktober

16 Zulkaedah 1431

Jumaat
Rabu
Selasa
Sabtu

5 November
17 November
7 Disember
25 Disember

28 Zulkaedah 1431
10 Zulhijjah 1431
1 Muharram 1432
19 Muharram 1432

1&2 Syawal 1431

PERINGATAN
1. Apabila hari kelepasan itu jatuh pada hari kelepasan mingguan (Ahad) atau hari kelepasan
yang lain, maka hari tersebut digantikan dengan hari esoknya dan jika yang kemudiannya itu
pula sedia menjdi hari kelepasan, maka hari berikutnya dijadikan hari kelepasan.
2.

Hari Sabtu adalah hari rehat mingguan bagi kakitangan Perkhidmatan Awam. Jika hari kelepasan am itu
jatuh pada hari Sabtu, maka hari sabtu itu juga merupakan hari kelepasan am dan tidak diganti pada harihari yang lain.

Pejabat Setiausaha Kerajaan Pahang


Wisma Sri Pahang, Kuantan
Tel : 09-5126600

2.12

Senarai Guru
15

BUKU PANDUAN PENGURUSAN DAN PERANCANGAN SEKOLAH 2011

16808080
SEKOLAH KEBANGSAAN KERATONG 10
26700 BANDAR TUN RAZAK, PAHANG DARUL MAKMUR

BIL
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

2.13

NAMA GURU
TIMBON BT ISMAIL
AMALUDIN BIN ABDULLAH
FAZIL BIN ABDUL AZIZ
HASSAN BIN AHAMAD
MOHD SOHAIMI BIN ISMAIL
MOHD JEFRI BIN YUSOH
HAIRUL RADZUAN BIN RAZALI
MOHD NAZROL SYAH BIN MAZLAN
MOHAD RIZA BIN ABD LATIF
YUSRI BIN ISA
NIK MUHAMAD SYAHIR B. NIK NORDIN
ABDUL RAZAK B. MUHAMMAD ASYAARI
ZULKIFLI BIN HARUN
MOHD TAIB BT MOHD KASMURI
KAMNISAH BT AB AZIZ
KAMISAH BT ABD WAHID
ROHANI BT RAMLY
NOORHASNIZAM BT AZMI
JULIANAH BT JEMADI
INTAN EZURA BT MOHAMAD RASIT
NOOR ZAKIAH BT DAUD
NORHIDATULSHIMA SHAHABUDDIN
KHAIRANI NIZA BT HARUN
ARDIANA BT ARSHAD

JAWATAN
GURU BESAR
GPK PENTADBIRAN
GPK HAL EHWAL MURID
GPK KOKURIKULUM
GURU PENOLONG
GURU PENOLONG
GURU PENOLONG
GURU PENOLONG
GURU PENOLONG
GURU PENOLONG
GURU PENOLONG
GURU PENOLONG
GURU PENOLONG
GURU PENOLONG
GURU PENOLONG
GURU PENOLONG
GURU PENOLONG
GURU PENOLONG
GURU PENOLONG
GURU PENOLONG
GURU PENOLONG
GURU PENOLONG
GURU PENOLONG
GURU PENOLONG

GRED
DGA (M) 34
DGA 32
DGA 32
DGA 32
DGA 32
DGA 32
DGA 29
DC 41
DGA 29
DG 41
DC 41
DG 41
DGA 32
DGA 32
DGA 29
DGA 29
DGA 29
DGA 29
DGA 29
DGA 29
DC 41
DG 41
DC 41
DGA 32

Senarai Kakitangan Sokongan

16
BUKU PANDUAN PENGURUSAN DAN PERANCANGAN SEKOLAH 2011

17808080
SEKOLAH KEBANGSAAN KERATONG 10
26700 BANDAR TUN RAZAK, PAHANG DARUL MAKMUR
BIL
1
2
3
4

2.14

NAMA
NURUL NADIA BT ABD HALIM
SITI SALMAH BT MANSOR
NOR IDAYU BT MAD ARIF
RA'ASIDAH BT MOHD ARSAD

JAWATAN
PEMBANTU TADBIR
JURUTEKNIK KOMPUTER
PEM. PEN. MURID
PEM. AM PEJABAT

GRED
N 17
FT 17
N 17
PAP N1

Bilangan Murid

TAHUN
1
2
3
4
5
6
PRASEKOLAH
JUMLAH

BIL.
KELAS
1
2
1
2
2
2
1

MELAYU
L
P
12 24
17
16
15
6
15
18
15
13
19
14

CINA
L
P

INDIA
P

LAIN-LAIN
L
P
1
2
4
5
5

4
2
8
4
7

JUMLAH
36
38
25
45
37
45
25

17
BUKU PANDUAN PENGURUSAN DAN PERANCANGAN SEKOLAH 2011

18808080
SEKOLAH KEBANGSAAN KERATONG 10
26700 BANDAR TUN RAZAK, PAHANG DARUL MAKMUR

BAHAGIAN 3 :

TAKWIM PERANCANGAN SEKOLAH

18
BUKU PANDUAN PENGURUSAN DAN PERANCANGAN SEKOLAH 2011

19808080
SEKOLAH KEBANGSAAN KERATONG 10
26700 BANDAR TUN RAZAK, PAHANG DARUL MAKMUR

TAKWIM PERSEKOLAH 2009/2010 : DISEMBER / JANUARI


TARIKH
30.12.200
9
31.12.200
9
01.01.201
0
02.01.201
0
03.01.201
0
04.01.201
0
05.01.201
0
06.01.201
0
07.01.201
0
08.01.201
0
09.01.201
0
10.01.201
0
11.01.201
0
12.01.201
0
13.01.201
0
14.01.201
0
15.01.201
0
16.01.201
0
17.01.201
0
18.01.201
0
19.01.201
0
20.01.201
0
21.01.201
0

HARI

PERKARA

RABU

MESYUARAT GURU KALI 1/2010

GPK 1

ORIENTASI TAHUN SATU/PRASEKOLAH

GPK HEM

KHAMIS

TINDAKAN

JUMAAT CUTI TAHUN BARU


SABTU
AHAD
ISNIN

PERSEKOLAHAN BERMULA SESI 2010

SELASA
RABU
KHAMIS

MESYUARAT JK KURIKULUM 1/2010

GB/GPK1

MESYUARAT JK KECEMERLANGAN UPSR

SU UPSR

JUMAAT TAKLIMAT NILAM

GM/PENY.PSS

SABTU
AHAD
ISNIN
SELASA
RABU
KHAMIS

MESYUARAT JK INDUK HEM

GPK HEM

MESYUARAT JK INDUK KOKURIKULUM

GB/GPK1

MESYUARAT JK PUSAT SUMBER SEKOLAH

GB/GPK1

MESYUARAT PKKP/JK PEPERIKSAAN

GPK1

JUMAAT MESYUARAT JK DISIPLIN

SU DISIPLIN

SABTU
AHAD
ISNIN
SELASA
RABU
KHAMIS

MESYUARAT LDP

GPK1

PERJUMPAAN PENJAGA TAHUN 6


PERLANTIKAN PENGAWAS SEKOLAH, PENGAWAS
PSS, KETUA DAN PENOLONG KETUA DARJAH

SU UPSR
AJK DISIPLIN
PENY. PSS

MESYUARAT AJK PIBG

SU PIBG

19
BUKU PANDUAN PENGURUSAN DAN PERANCANGAN SEKOLAH 2011

20808080
SEKOLAH KEBANGSAAN KERATONG 10
26700 BANDAR TUN RAZAK, PAHANG DARUL MAKMUR

22.01.201
0
23.01.201
0
24.01.201
0
25.01.201
0
26.01.201
0
27.01.201
0
28.01.201
0
29.01.201
0
30.01.201
0
31.01.201
0

JUMAAT MESYUARAT JK PSS

GM/PENY.PSS

SABTU

MERENTAS DESA

GPK KK

ISNIN

MESYUARAT PANITIA

GPK1/P.P

SELASA

MESYUARAT PANITIA

GPK1/P.P

RABU

MESYUARAT PANITIA

GPK1/P.P

AHAD

KHAMIS
JUMAAT
SABTU
AHAD

TAKWIM PERSEKOLAH 2010 : FEBRUARI


TARIKH
01.02.201
0
02.02.201
0
03.02.201
0
04.02.201
0
05.02.201
0
06.02.201
0
07.02.201
0
08.02.201
0
09.02.201
0
10.02.201
0
11.02.201
0
12.02.201
0

HARI
ISNIN

PERKARA

TINDAKAN

KELAS TAMBAHAN TAHUN 6 BERMULA

GPK1/SU UPSR

PERJUMPAAN RUMAH SUKAN

GPK KK

RABU

LATIHAN DALAM PERKHIDMATAN

GPK1/PENY.

KHAMIS

LATIHAN DALAM PERKHIDMATAN

GPK1/PENY.

MESYUARAT PKKP

GB/GPK1

MESYUARAT AGUNG UNIT UNIFORM

GPK KK

MESYUARAT AGUNG PERSATUAN / KELAB

GPK KK

SELASA

JUMAAT
SABTU
AHAD
ISNIN
SELASA
RABU
KHAMIS
JUMAAT TEMASYA SUKAN OLAHRAGA

GPK KK

20
BUKU PANDUAN PENGURUSAN DAN PERANCANGAN SEKOLAH 2011

21808080
SEKOLAH KEBANGSAAN KERATONG 10
26700 BANDAR TUN RAZAK, PAHANG DARUL MAKMUR

13.02.201
0
14.02.201
0
15.02.201
0
16.02.201
0
17.02.201
0
18.02.201
0
19.02.201
0
20.02.201
0
21.02.201
0
22.02.201
0
23.02.201
0
24.02.201
0
25.02.201
0
26.02.201
0
27.02.201
0
28.02.201
0

SABTU
AHAD

CUTI TAHUN BARU CINA

ISNIN

CUTI TAHUN BARU CINA

SELASA
RABU

MESYUARAT RIMUP KELOMPOK 1

GPK HEM

KHAMIS
JUMAAT KEM MOTIVASI UPSR 10/2010

PENY.UPSR

SABTU

KEM MOTIVASI UPSR 10/2010

PENY.UPSR

AHAD

KEM MOTIVASI UPSR 10/2010

PENY.UPSR

SELASA

PENILAIAN P1 (UJIAN BULAN FEB)

GPK1/SUP

RABU

PENILAIAN P1 (UJIAN BULAN FEB)

GPK/SUP

KHAMIS

PENILAIAN P1 (UJIAN BULAN FEB)

GPK/SUP

ISNIN

JUMAAT HARI KEPUTERAAN NABI MUHAMMAD S.A.W


SABTU
AHAD

TAKWIM PERSEKOLAH 2010 : MAC


TARIKH
01.03.2010

HARI
ISNIN

PERKARA

TINDAKAN

21
BUKU PANDUAN PENGURUSAN DAN PERANCANGAN SEKOLAH 2011

22808080
SEKOLAH KEBANGSAAN KERATONG 10
26700 BANDAR TUN RAZAK, PAHANG DARUL MAKMUR

02.03.2010
03.03.2010
04.03.2010
05.03.2010
06.03.2010
07.03.2010
08.03.2010
09.03.2010
10.03.2010
11.03.2010
12.03.2010
13.03.2010
14.03.2010
15.03.2010
16.03.2010
17.03.2010
18.03.2010
19.03.2010
20.03.2010
21.03.2010
22.03.2010
23.03.2010
24.03.2010
25.03.2010
26.03.2010
27.03.2010
28.03.2010
29.03.2010
30.03.2010
31.03.2010

SELASA
RABU
KHAMIS
JUMAAT
SABTU
AHAD
ISNIN
SELASA
RABU
KHAMIS
JUMAAT
SABTU
AHAD
ISNIN
SELASA
RABU
KHAMIS
JUMAAT
SABTU
AHAD
ISNIN
SELASA
RABU
KHAMIS
JUMAAT
SABTU
AHAD
ISNIN
SELASA
RABU

LATIHAN DALAM PERKHIDMATAN


LATIHAN DALAM PERKHIDMATAN

GPK1/PENY.
GPK1/PENY.

MESYUARAT PANITIA
MESYUARAT PANITIA
MESYUARAT PANITIA

GPK1/P.P
GPK1/P.P
GPK1/P.P

CUTI SEKOLAH
CUTI SEKOLAH
CUTI SEKOLAH
CUTI SEKOLAH
CUTI SEKOLAH

PENILAIAN 2 (UPSR)
PENILAIAN 2 (UPSR)

PENY. UPSR
PENY. UPSR

TAKWIM PERSEKOLAH 2010 : APRIL


TARIKH
01.04.2010
02.04.2010

HARI
KHAMIS
JUMAAT

PERKARA
PENILAIAN 2 (UPSR)

TINDAKAN
PENY. UPSR

22
BUKU PANDUAN PENGURUSAN DAN PERANCANGAN SEKOLAH 2011

23808080
SEKOLAH KEBANGSAAN KERATONG 10
26700 BANDAR TUN RAZAK, PAHANG DARUL MAKMUR

03.04.2010
04.04.2010
05.04.2010
06.04.2010
07.04.2010
08.04.2010
09.04.2010
10.04.2010
11.04.2010
12.04.2010
13.04.2010
14.04.2010
15.04.2010
16.04.2010
17.04.2010
18.04.2010
19.04.2010
20.04.2010
21.04.2010
22.04.2010
23.04.2010
24.04.2010
25.04.2010
26.04.2010
27.04.2010
28.04.2010
29.04.2010
30.04.2010

SABTU
AHAD
ISNIN
SELASA
RABU
KHAMIS
JUMAAT
SABTU
AHAD
ISNIN
SELASA
RABU
KHAMIS
JUMAAT
SABTU
AHAD
ISNIN
SELASA
RABU
KHAMIS
JUMAAT
SABTU
AHAD
ISNIN
SELASA
RABU
KHAMIS
JUMAAT

AKTIVITI RIMUP 1
MESYUARAT JK INDUK HEM
MESYUARAT JK KURIKULUM 2/2010
MESYUARAT PKKP 2 TAHUN 6

GPK HEM
GB/GPK1
GPK1/PENY.UPSR

MESYUARAT JK PIBG

SU PIBG

HARI KANTIN
KLINIK SUBJEK UPSR

SU KANTIN
SU UPSR

PEMERIKSAAN BUKU TEKS

SU SPBT

MESYUARAT AGUNG PIBG

SU PIBG

LATIHAN DALAM PERKHIDMATAN


LATIHAN DALAM PERKHIDMATAN

GPK1/PENY.
GPK1/PENY.

TAKWIM PERSEKOLAH 2010 : MEI


TARIKH
01.05.201
0
02.05.201
0

HARI
SABTU

PERKARA

TINDAKAN

CUTI HARI PEKERJA

AHAD

23
BUKU PANDUAN PENGURUSAN DAN PERANCANGAN SEKOLAH 2011

24808080
SEKOLAH KEBANGSAAN KERATONG 10
26700 BANDAR TUN RAZAK, PAHANG DARUL MAKMUR

03.05.201
0
04.05.201
0
05.05.201
0
06.05.201
0
07.05.201
0
08.05.201
0
09.05.201
0
10.05.201
0
11.05.201
0
12.05.201
0
13.05.201
0
14.05.201
0
15.05.201
0
16.05.201
0
17.05.201
0
18.05.201
0
19.05.201
0
20.05.201
0
21.05.201
0
22.05.201
0
23.05.201
0
24.05.201
0
25.05.201
0
26.05.201
0

ISNIN

MESYUARAT JK PSS

GM/PENY. PSS

KURSUS KEPIMPINAN PENGAWAS,


PENGAWAS PSS, PEN. DAN KETUA KELAS

AJK DISIPLIN
PENY.PSS

SELASA
RABU
KHAMIS
JUMAAT CUTI HARI HOL
SABTU
AHAD
ISNIN
SELASA

PENILAIAN 3 (UPSR)

PENY. UPSR

RABU

PENILAIAN 3 (UPSR)

PENY. UPSR

KHAMIS

PENILAIAN 3 (UPSR)

PENY. UPSR

SAMBUTAN HARI GURU

GPK KK

MESYUARAT GURU DAN KAKITANGAN 2/2010

GPK1

RABU

PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN (P2)

GPK1/SUP

KHAMIS

PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN (P2)

GPK1/SUP

JUMAAT PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN (P2)

GPK1/SUP

JUMAAT
SABTU
AHAD
ISNIN
SELASA

SABTU
AHAD
ISNIN
SELASA
RABU

LATIHAN DALAM PERKHIDMATAN

GPK1/PENY.

24
BUKU PANDUAN PENGURUSAN DAN PERANCANGAN SEKOLAH 2011

25808080
SEKOLAH KEBANGSAAN KERATONG 10
26700 BANDAR TUN RAZAK, PAHANG DARUL MAKMUR

27.05.201
0
28.05.201
0
29.05.201
0
30.05.201
0
31.05.201
0

KHAMIS

LATIHAN DALAM PERKHIDMATAN

GPK1/PENY.

JUMAAT
SABTU
AHAD
ISNIN

TAKWIM PERSEKOLAH 2010 : JUN


TARIKH
01.06.201
0
02.06.201
0
03.06.201
0
04.06.201
0
05.06.201
0
06.06.201
0
07.06.201
0
08.06.201
0
09.06.201
0
10.06.201
0
11.06.201
0
12.06.201
0
13.06.201
0
14.06.201
0
15.06.201

HARI

PERKARA

TINDAKAN

SELASA
RABU
KHAMIS
JUMAAT
SABTU

HARI KEPUTERAAN SPB YDPA

AHAD
ISNIN

CUTI SEKOLAH

SELASA

CUTI SEKOLAH

RABU

CUTI SEKOLAH

KHAMIS

CUTI SEKOLAH

JUMAAT CUTI SEKOLAH


SABTU
AHAD
ISNIN
SELASA

CUTI SEKOLAH
CUTI SEKOLAH

25
BUKU PANDUAN PENGURUSAN DAN PERANCANGAN SEKOLAH 2011

26808080
SEKOLAH KEBANGSAAN KERATONG 10
26700 BANDAR TUN RAZAK, PAHANG DARUL MAKMUR

0
16.06.201
0
17.06.201
0
18.06.201
0
19.06.201
0
20.06.201
0
21.06.201
0
22.06.201
0
23.06.201
0
24.06.201
0
25.06.201
0
26.06.201
0
27.06.201
0
28.06.201
0
29.06.201
0
30.06.201
0

RABU

CUTI SEKOLAH

KHAMIS

CUTI SEKOLAH

JUMAAT CUTI SEKOLAH


SABTU
AHAD
ISNIN

MESYUARAT PANITIA

GPK1/P.P

SELASA

MESYUARAT PANITIA

GPK1/P.P

MESYUARAT JK KURIKULUM 3/2010

GB/GPK1

MESYUARAT JK INDUK HEM

GPK HEM

RABU
KHAMIS

JUMAAT KEM MOTIVASI UPSR

PENY. UPSR

SABTU

KEM MOTIVASI UPSR

PENY. UPSR

AHAD

KEM MOTIVASI UPSR

PENY. UPSR

ISNIN

MESYUARAT PKKP 4(UPSR)

GPK1/PENY.UPSR

SELASA

HARI TERBUKA AKADEMIK

GPK1

RABU

TAKWIM PERSEKOLAH 2010 : JULAI


TARIKH
01.07.201
0
02.07.201
0
03.07.201
0

HARI
KHAMIS

PERKARA
MESYUARAT JK INDUK KOKURIKULUM

TINDAKAN
GPK KK

JUMAAT
SABTU

26
BUKU PANDUAN PENGURUSAN DAN PERANCANGAN SEKOLAH 2011

27808080
SEKOLAH KEBANGSAAN KERATONG 10
26700 BANDAR TUN RAZAK, PAHANG DARUL MAKMUR
04.07.201
0
05.07.201
0
06.07.201
0
07.07.201
0
08.07.201
0
09.07.201
0
10.07.201
0
11.07.201
0
12.07.201
0
13.07.201
0
14.07.201
0
15.07.201
0
16.07.201
0
17.07.201
0
18.07.201
0
19.07.201
0
20.07.201
0
21.07.201
0
22.07.201
0
23.07.201
0
24.07.201
0
25.07.201
0
26.07.201
0
27.07.201
0
28.07.201
0
29.07.201
0
30.07.201

AHAD
ISNIN

MESYUARAT JK INDUK HEM

GPK HEM

MESYUARAT JK PSS
LATIHAN KAWAD KEBAKARAN KALI 2

GM/PENY.PSS
AJK
KESELAMATAN

SELASA

PENILAIAN 5 (UPSR)

PENY. UPSR

RABU

PENILAIAN 5 (UPSR)

PENY. UPSR

KHAMIS

PENILAIAN 5 (UPSR)

PENY. UPSR

SELASA

LATIHAN DALAM PERKHIDMATAN

GPK1/PENY.

RABU

LATIHAN DALAM PERKHIDMATAN

GPK1/PENY.

SOLAT HAJAT

SU UPSR/PIBG

MESYUARAT PKKP

GPK1/SUP

MESYUARAT KECEMERLANGAN UPSR


MESYUARAT JK PERANCANGAN
SEKOLAH

SU UPSR

SELASA
RABU
KHAMIS
JUMAAT
SABTU
AHAD
ISNIN

JUMAAT
SABTU
AHAD
ISNIN

KHAMIS
JUMAAT
SABTU
AHAD
ISNIN
SELASA
RABU

GB/GPK1

KHAMIS
JUMAAT

27
BUKU PANDUAN PENGURUSAN DAN PERANCANGAN SEKOLAH 2011

28808080
SEKOLAH KEBANGSAAN KERATONG 10
26700 BANDAR TUN RAZAK, PAHANG DARUL MAKMUR
0
31.07.201
0

SABTU

TAKWIM PERSEKOLAH 2010 : OGOS


TARIKH
01.08.201
0
02.08.201
0
03.18.201
0
04.08.201
0
05.08.201
0
06.08.201
0
07.18.201
0
08.08.201
0
09.08.201
0
10.08.201
0
11.18.201
0
12.08.201
0
13.08.201
0
14.08.201
0
15.18.201
0
16.08.201
0

HARI

PERKARA

TINDAKAN

AHAD
ISNIN
SELASA
RABU
KHAMIS
JUMAAT

PERKHEMAHAN PERDANA UNIT BERUNIFORM

GPK KK

KARNIVAL PRASEKOLAH

GURU PRA

AKTIVITI ULANGTAHUN KEMERDEKAAN


NEGARA ANJURAN PSS

GM/PENY.PSS

RABU

PENILAIAN P3 (UJIAN BULAN OGOS)

GPK1/SUP

KHAMIS

PENILAIAN P3 (UJIAN BULAN OGOS)

GPK1/SUP

JUMAAT

PENILAIAN P3 (UJIAN BULAN OGOS)

GPK1/SUP

SABTU
AHAD
ISNIN
SELASA

SABTU
AHAD
ISNIN

28
BUKU PANDUAN PENGURUSAN DAN PERANCANGAN SEKOLAH 2011

29808080
SEKOLAH KEBANGSAAN KERATONG 10
26700 BANDAR TUN RAZAK, PAHANG DARUL MAKMUR

17.08.201
0
18.08.201
0
19.18.201
0
20.08.201
0
21.08.201
0
22.08.201
0
23.18.201
0
24.08.201
0
25.08.201
0
26.08.201
0
27.18.201
0
28.08.201
0
29.08.201
0
30.08.201
0
31.18.201
0

SELASA

LATIHAN DALAM PERKHIDMATAN

GPK1/PENY.

RABU

LATIHAN DALAM PERKHIDMATAN

GPK1/PENY.

KHAMIS
JUMAAT
SABTU
AHAD
ISNIN
SELASA
RABU
KHAMIS
JUMAAT

CUTI NUZUL QURAN

SABTU
AHAD
ISNIN
SELASA

CUTI HARI KEBANGSAAN

TAKWIM PERSEKOLAH 2010 : SEPTEMBER


TARIKH
01.09.2010
02.09.2010
03.09.2010
04.09.2010
05.09.2010
06.09.2010
07.09.2010

HARI
RABU
KHAMIS
JUMAAT
SABTU
AHAD
ISNIN
SELASA

PERKARA

TINDAKAN

CUTI SEKOLAH
CUTI SEKOLAH

29
BUKU PANDUAN PENGURUSAN DAN PERANCANGAN SEKOLAH 2011

30808080
SEKOLAH KEBANGSAAN KERATONG 10
26700 BANDAR TUN RAZAK, PAHANG DARUL MAKMUR

08.09.2010
09.09.2010
10.09.2010
11.09.2010
12.09.2010
13.09.2010
14.09.2010
15.09.2010
16.09.2010
17.09.2010
18.09.2010
19.09.2010
20.09.2010
21.09.2010
22.09.2010
23.09.2010
24.09.2010
25.09.2010
26.09.2010
27.09.2010
28.09.2010
29.09.2010
30.09.2010

RABU
KHAMIS
JUMAAT
SABTU
AHAD
ISNIN
SELASA
RABU
KHAMIS
JUMAAT
SABTU
AHAD
ISNIN
SELASA
RABU
KHAMIS
JUMAAT
SABTU
AHAD
ISNIN
SELASA
RABU
KHAMIS

CUTI SEKOLAH
CUTI SEKOLAH
CUTI SEKOLAH

TAKWIM PERSEKOLAH 2010 : OKTOBER


TARIKH
01.10.201
0
02.10.201
0
03.10.201
0
04.10.201
0
05.10.201
0

HARI

PERKARA

TINDAKAN

JUMAAT
SABTU
AHAD
ISNIN
SELASA

30
BUKU PANDUAN PENGURUSAN DAN PERANCANGAN SEKOLAH 2011

31808080
SEKOLAH KEBANGSAAN KERATONG 10
26700 BANDAR TUN RAZAK, PAHANG DARUL MAKMUR

06.10.201
0
07.10.201
0
08.10.201
0
09.10.201
0
10.10.201
0
11.10.201
0
12.10.201
0
13.10.201
0
14.10.201
0
15.10.201
0
16.10.201
0
17.10.201
0
18.10.201
0
19.10.201
0
20.10.201
0
21.10.201
0
22.10.201
0
23.10.201
0
24.10.201
0
25.10.201
0
26.10.201
0
27.10.201
0
28.10.201
0
29.10.201
0

RABU
KHAMIS
JUMAAT MESYUARAT JK PEMILIHAN SBP

GPK/SU
SBP

SABTU
AHAD
ISNIN
SELASA

PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN (P4)

GPK1/SUP

RABU

PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN (P4)

GPK1/SUP

KHAMIS

PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN (P4)

GPK1/SUP

JUMAAT
SABTU
AHAD

CUTI HARI KEPUTERAAN SULTAN PAHANG

ISNIN
SELASA
RABU
KHAMIS
JUMAAT
SABTU
AHAD
ISNIN
SELASA
RABU

MESYUARAT PANITIA

GPK1/P.P

KHAMIS

MESYUARAT PANITIA

GPK1/P.P

JUMAAT MESYUARAT PANITIA

GPK1/P.P

31
BUKU PANDUAN PENGURUSAN DAN PERANCANGAN SEKOLAH 2011

32808080
SEKOLAH KEBANGSAAN KERATONG 10
26700 BANDAR TUN RAZAK, PAHANG DARUL MAKMUR

30.10.201
0
31.10.201
0

SABTU
AHAD

TAKWIM PERSEKOLAH 2010 : NOVEMBER


TARIKH
01.11.201
0
02.11.201
0
03.11.201
0
04.11.201
0
05.11.201
0
06.11.201
0
07.11.201
0
08.11.201
0
09.11.201
0
10.11.201
0
11.11.201
0
12.11.201
0
13.11.201
0
14.11.201
0
15.11.201
0
16.11.201
0
17.11.201
0

HARI
ISNIN

PERKARA

TINDAKAN

MESYUARAT JK KURIKULUM 4/2010

GB/GPK1

HARI ANUGERAH KECEMERLANGAN /


GRADUSI PRASEKOLAH

GPK KK
GURU PRA

MAJLIS ANUGERAH NILAM

GM/PENY.PSS

MESYUARAT JK INDUK HEM

SU HEM

PEMULANGAN BUKU TEKS

SU SPBT

PENGEDARAN BUKU TEKS TAHUN 2011

SU SPBT

SELASA
RABU
KHAMIS
JUMAAT
SABTU
AHAD
ISNIN
SELASA
RABU
KHAMIS
JUMAAT
SABTU
AHAD
ISNIN

MESYUARAT GURU & KAKITANGAN 3/2010

SELASA
RABU

CUTI HARI RAYA QURBAN

32
BUKU PANDUAN PENGURUSAN DAN PERANCANGAN SEKOLAH 2011

33808080
SEKOLAH KEBANGSAAN KERATONG 10
26700 BANDAR TUN RAZAK, PAHANG DARUL MAKMUR

18.11.201
0
19.11.201
0
20.11.201
0
21.11.201
0
22.11.201
0
23.11.201
0
24.11.201
0
25.11.201
0
26.11.201
0
27.11.201
0
28.11.201
0
29.11.201
0
30.11.201
0

KHAMIS

CUTI HARI RAYA QURBAN

JUMAAT
SABTU
AHAD
ISNIN

CUTI SEKOLAH

SELASA

CUTI SEKOLAH

RABU

CUTI SEKOLAH

KHAMIS

CUTI SEKOLAH

JUMAAT CUTI SEKOLAH


SABTU
AHAD
ISNIN

CUTI SEKOLAH

SELASA

CUTI SEKOLAH

TAKWIM PERSEKOLAH 2010 : DISEMBER


TARIKH

HARI

01.12.2010
02.12.2010
03.12.2010
04.12.2010
05.12.2010
06.12.2010
07.12.2010
08.12.2010
09.12.2010
10.12.2010

RABU
KHAMIS
JUMAAT
SABTU
AHAD
ISNIN
SELASA
RABU
KHAMIS
JUMAAT

PERKARA
CUTI SEKOLAH
CUTI SEKOLAH
CUTI SEKOLAH

TINDAKAN

CUTI SEKOLAH
CUTI SEKOLAH
CUTI SEKOLAH
CUTI SEKOLAH
CUTI SEKOLAH

33
BUKU PANDUAN PENGURUSAN DAN PERANCANGAN SEKOLAH 2011

34808080
SEKOLAH KEBANGSAAN KERATONG 10
26700 BANDAR TUN RAZAK, PAHANG DARUL MAKMUR
11.12.2010
12.12.2010
13.12.2010
14.12.2010
15.12.2010
16.12.2010
17.12.2010
18.12.2010
19.12.2010
20.12.2010
21.12.2010
22.12.2010
23.12.2010
24.12.2010
25.12.2010
26.12.2010
27.12.2010
28.12.2010
29.12.2010
30.12.2010
31.12.2010

SABTU
AHAD
ISNIN
SELASA
RABU
KHAMIS
JUMAAT
SABTU
AHAD
ISNIN
SELASA
RABU
KHAMIS
JUMAAT
SABTU
AHAD
ISNIN
SELASA
RABU
KHAMIS
JUMAAT

BAHAGIAN 4 :

CUTI SEKOLAH
CUTI SEKOLAH
CUTI SEKOLAH
CUTI SEKOLAH
CUTI SEKOLAH

CUTI SEKOLAH
CUTI SEKOLAH
CUTI SEKOLAH
CUTI SEKOLAH
CUTI SEKOLAH

CUTI SEKOLAH
CUTI SEKOLAH
CUTI SEKOLAH
CUTI SEKOLAH
CUTI SEKOLAH

PENTADBIRAN

TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB GURU

4.1

KEHADIRAN
4.1.1

Semua guru dikehendaki berada di sekolah setiap hari persekolahan sebelum


jam 7.30 pagi.
34

BUKU PANDUAN PENGURUSAN DAN PERANCANGAN SEKOLAH 2011

35808080
SEKOLAH KEBANGSAAN KERATONG 10
26700 BANDAR TUN RAZAK, PAHANG DARUL MAKMUR

4.1.2

Semua guru dikehendaki menulis sendiri masa kehadiran dan waktu pulang di
buku kedatangan serta menurunkan tandatangan pada setiap hari.

4.1.3

Semua guru dibenarkan pulang selepas 20 minit waktu terakhir tamat setiap hari
persekolahan.

4.2

PAKAIAN
4.2.1

Semua guru dikenhendaki memakai pakaian kemas serta memakai tanda nama
masing-masing, dan mematuhi peraturan serta pekeliling yang ada.

4.2.2

Guru-guru tidak dibenarkan memakai selipar dan purdah bagi guru wanita.

4.2.3

Guru lelaki hendaklah memakai tali leher manakala guru wanita berpakaian
sopan pada setiap hari.

4.3

PERHIMPUNAN
4.3.1

Perhimpunan adalah acara rasmi sekolah dan diadakan sekali seminggu iaitu
pada setiap hari Isnin jam 7.45 pagi.

4.3.2

Semua murid berbaris di dataran perhimpunan dengan diawasi oleh pengawas


sekolah dan guru bertugas mingguan.

4.3.3

Semua guru mestilah berbaris dan berada di hadapan kecuali guru bertugas
mingguan.

4.3.4

Jalur Gemilang,bendera Negeri Pahang dan bendera sekolah dinaikkan sambil


Lagu Negaraku, Lagu Negeri Pahang dan lagu sekolah dinyanyikan.

4.3.5

Semasa perhimpunan doa harian,ikrar murid dan persembahan serta aktiviti


murid diadakan seperti yang telah ditetapkan.

4.3.6

Ucapan mingguan oleh guru besar, guru penolong kanan dan guru bertugas
mingguan.

4.4

KELENGKAPAN DAN PERALATAN


4.4.1

Buku Rekod Mengajar


4.4.1.1 Setiap guru mestilah mempunyai Buku Persediaan Mengajar.
4.4.1.2 Ia mestilah sentiasa dibawa bersama semasa pengajaran.
35

BUKU PANDUAN PENGURUSAN DAN PERANCANGAN SEKOLAH 2011

36808080
SEKOLAH KEBANGSAAN KERATONG 10
26700 BANDAR TUN RAZAK, PAHANG DARUL MAKMUR

4.4.1.3 Setiap perkara mestilah dilengkapkan dalam Buku Persediaan Mengajar.


4.4.1.4 Buku Persediaan Mengajar hendaklah dihantar kepada guru besar untuk
disemak pada setiap hari Jumaat.
4.4.1.5 Perkara yang akan diajar pada setiap hari hendaklah ditulis sebelum
memulakan sesuatu pengajaran.
4.4.2

Jadual Kedatangan Murid


4.4.2.1 Jadual kedatangan murid hendaklah ditandakan sebaik sahaja guru
masuk ke kelas dan hantar ke pejabat sebelum jam 9.15 pagi setiap hari.
4.4.2.2 Semua maklumat murid dan penjaga hendaklah dikemaskinikan.
4.4.2.3 Jadual kedatangan murid hendaklah dikemaskinikan pada setiap akhir
bulan dan dihantar ke pejabat untuk disemak.

4.4.3

Buku Laporan Kemajuan


4.4.3.1 Setiap murid diwajibkan mempunyai Rekod Profil.
4.4.3.2 Rekod Profil hendaklah diserahkan kepada ibubapa/penjaga murid untuk
ditandatangani pada setiap setengah tahun dan akhir tahun.
4.4.3.3 Setelah rekod ini disahkan, ia perlu dikumpulkan dan disimpan oleh
guru darjah masing- masing.
4.4.3.4 Rekod Profil ini hendaklah diserahkan kepada GPK HEM pada akhir
tahun.

36
BUKU PANDUAN PENGURUSAN DAN PERANCANGAN SEKOLAH 2011

37808080
SEKOLAH KEBANGSAAN KERATONG 10
26700 BANDAR TUN RAZAK, PAHANG DARUL MAKMUR

4.4.4

Jadual Waktu
4.4.4.1 Setiap guru perlu melengkapkan jadual waktu peribadi dan kelas di
dalam buku persediaan mengajar.
4.4.4.2 Setiap guru kelas dikehendaki menyediakan satu jadual waktu besar di
dalam bilik darjah masing-masing.

4.4.5

Alat Audio Visual / Bahan Bantu Mengajar


4.4.5.1 Setiap pengajaran perlu mempunyai alat audio visual yang sesuai dengan
pengajaran.
4.4.5.2 Setiap alat audio visual yang digunakan hendaklah diletakkan atau
ditampal di sudut-sudut tertentu di dalam atau di luar bilik darjah.

4.4.6

Buku Tulis dan Buku Kerja


4.4.6.1 Buku tulis hendaklah dipergunakan dengan semaksimum mungkin.
4.4.6.2 Setiap latihan yang diberikan di dalam buku tulis hendaklah disemak
atau diperiksa dengan segera.
4.4.6.3 Buku Tulis hendaklah diminta pengesahan atau dilihat oleh ibubapa
/penjaga sebulan sekali.
4.4.6.4 Sebagai kerja tambahan,penggunaan buku kerja adalah digalakkan dan
tidak digunakan semasa pengajaran dan pembelajaran.
4.4.6.5 Setiap kesalahan di dalam buku tulis dan buku kerja hendaklah
diarahkan kepada murid untuk dibuat pembetulan dengan kadar segera.

4.4.7

Perabot
4.4.7.1 Setiap guru kelas hendaklah memastikan perabot-perabot seperti
kerusi,meja,almari dan sebagainya adalah mencukupi.
4.4.7.2 Semua perabot di dalam kelas hendaklah disenaraikan dan ditandai
dengan nombor yang berkenaan.
4.4.7.3 Senarai perabot serta bilangannya hendaklah dibuat dan ditampal di
dalam bilik darjah dan satu salinan dihantar ke pejabat.

37
BUKU PANDUAN PENGURUSAN DAN PERANCANGAN SEKOLAH 2011

38808080
SEKOLAH KEBANGSAAN KERATONG 10
26700 BANDAR TUN RAZAK, PAHANG DARUL MAKMUR

4.4.8

Fail PKKP (Folio A dan B)


4.4.8.1 Folio A dan B hendaklah sentiasa dikemaskini setiap kali selepas
peperiksaan dan dihantar kepada GPK Pentadbiran.
4.4.8.2 Folio A hendaklah mengandungi :
4.4.8.2.1 Senarai nama murid dan pencapaian nilai mula (TOV).
4.4.8.2.2 Keputusan Penilaian Sumatif.
4.4.8.2.3 Analisis dan diagnosis pencapaian meliputi subjek, topik,
penguasaan minimum, analisis sebab-sebab kegagalan dan
lain-lain.
4.4.8.3 Folio B hendaklah mengandungi:
4.4.8.3.1 Program jangka panjang dan jangka pendek yang boleh
Diguna pakai oleh semua sasaran mengikut masing-masing.

BAHAGIAN 5 :

BIDANG KURIKULUM

CARTA ORGANISASI KURIKULUM


PENGERUSI
Timbon bt Ismail
Guru Besar

TIMBALAN PENGERUSI
Amaludin b. Abdullah
Guru Penolong Kanan 1
SETIAUSAHA
NOORHASNIZAM BT AZMI
BUKU PANDUAN PENGURUSAN DAN PERANCANGAN SEKOLAH 2011

38

39808080
SEKOLAH KEBANGSAAN KERATONG 10
26700 BANDAR TUN RAZAK, PAHANG DARUL MAKMUR

TUGAS-TUGAS KHAS
KETUA-KETUA PANITIA

BAHASA MELAYU
MOHD SOHAIMI BIN ISMAIL

PEND. JASMANI &KESIHATAN


MOHD JEFRI BIN YUSOH

SU PEPERIKSAAN
YUSRI BIN ISA

BAHASA INGGERIS
MOHD TAIB BT MOHD KASMURI

PEND. SENI
NIK MUHAMAD SYAHIR B. NIK
NORDIN

SU JADUAL WAKTU
AMALUDIN BIN ABDULLAH

5.1

MATEMATIK
ROHANI BT RAMLY

SU PPSMI
ROHANI BINTI RAMLY

SAINS
ABDUL RAZAK BIN M. ASYAARI

KEMAHIRAN HIDUP
NORHIDATULSHIMA BT
SHAHABUDDIN

SU PKKP
ZULKIFLI BIN HARUN

PENDIDIKAN ISLAM
JULIANAH BT JEMADI

PENDIDIKAN MORAL
KAMNISAH BT ABD AZIZ

SU KECEMERLANGAN UPSR
MOHD JEFRI BIN YUSOH

BAHASA ARAB
KAMISAH BT ABD WAHID

PENDIDIKAN MUZIK
YUSRI BIN ISA

GURU MEDIA/PENY.PSS
NOORHASNIZAM BT AZMI

KAJIAN TEMPATAN
ZULKIFLI BIN HARUN

SIVIK/KEWARGANEGARAAN/
MOHD NAZROL SYAH B. MAZLAN

PERANAN GURU
PENOLONG KANAN
Guru Penolong Kanan adalah bertangungjawab kepada guru besar bagi melicin dan
mempertingkatkan pengajaran guru dan pembelajaran murid serta menyediakan
khidmat Bantu, secukupnya dalam pengurusan kurikulum.
5.1.1

Membantu guru besar mengelola, menyediakan dan menilai pengajaran


dan pembelajaran di sekolah.

5.1.2

Memastikan panitia mata pelajaran berfungsi sepenuhnya.

5.1.3

Membantu dalam pengurusan dan menggunakan bahan sumber serta


penentu buku rujukan dan bahan tambahan.

5.1.4

Mengkaji laporan berkaitan pelaksanaan kurikulum serta mengambil


tindakan susulan

5.1.5

Membantu dalam merancang dan menyelaras ujian penilaian dan


peperiksaan.

5.1.6

Menyelaras program kurikulum yang dianjurkan oleh sekolah, pejabat


pelajaran daerah/bahagian, jabatan pelajaran negeri, dan kementerian
39

BUKU PANDUAN PENGURUSAN DAN PERANCANGAN SEKOLAH 2011

40808080
SEKOLAH KEBANGSAAN KERATONG 10
26700 BANDAR TUN RAZAK, PAHANG DARUL MAKMUR

pelajaran.
5.2

PERANAN GURU SUMBER MATA PELAJARAN


Guru Sumber adalah guru yang dipilih daripada kalangan mereka yang berwibawa,
jujur, penuh

iltizam dan mahir dalam mata pelajaran pengkhususanya. Mereka

merupakan agen perubahan untuk menyebarkan rancangan pelaksanaan KBSR kepada


guru-guru diperingkat negri dan daerah/bahagian.

Guru sumber ini diberi latihan yang pada amnya meliputi kefahaman tentang: Falsafah Pendidkan Kebangsaan
Matlamat dan objektif KBSR
Sukatan Pelajaran dan Huraian Sukatan Pelajaran bagi mata pelajaran yang
berkenaan.
Strategi pengajaran dan pembelajaran.
Pembinaan dan penggunaan sumber, dan bahan pengajaran dan pembelajaran.
Penilaian.
5.2.1

Peranan guru sumber adalah :5.2.1.1 Menjalankan kursus orientasi KBSR bagi sesuatu mata pelajaran dan
membantu guru besar mengelolakan latihan dalaman di peringkat
sekolah.

40
BUKU PANDUAN PENGURUSAN DAN PERANCANGAN SEKOLAH 2011

41808080
SEKOLAH KEBANGSAAN KERATONG 10
26700 BANDAR TUN RAZAK, PAHANG DARUL MAKMUR

5.2.1.2 Mengetahui kaedah pengajaran dan pembelajaran yang terkini dan


menyampaikannya kepada rakan sejawat.
5.2.1.3 Menyampaikan inovasi yang hendak dilaksanakan dalam kurikulum
yang meliputi idea, amalan dan kedah serta penggunaan teknologi
kepada guru-guru.
5.2.1.4

Mengikuti

perkembangan KBSR bagi menjamin keberkesanan

pelaksanaanya.
5.2.1.5 Menjadi guru contoh dan teladan kepada rakan sejawat.

KETUA PANITIA MATA PELAJARAN


Panitia Mata Pelajaran adalah badan ikhtisas di peringkat sekolah yang diketuai oleh
seorang guru kanan yang dilantik oleh guru besar dan dianggotai oleh semua guru yang
mengajar mata pelajaran yang sama. Semua ketua panitia mata pelajaran adalah
automatik menjadi ahli Jawatankuasa Kurikulum Sekolah dan menjadi penghubung
antara ahli panitia dan guru besar.
5.3.1

Peranan ketua panitia mata pelajaran ialah :-

5.3.1.1 Mengkaji sukatan pelajaran dan huraian sukatan pelajaran untuk merancang
aktiviti pengajran dan pembelajaran sepanjang tahun.
5.3.1.2 Memastikan perancangan dilaksanakan oleh setiap ahli panitia.
5.3.1.3 Menyelaras perancangan aktiviti pengajaran dan pembelajaran secara
penilaian tahunan bagi mata pelajaran berkenaan.

41
BUKU PANDUAN PENGURUSAN DAN PERANCANGAN SEKOLAH 2011

42808080
SEKOLAH KEBANGSAAN KERATONG 10
26700 BANDAR TUN RAZAK, PAHANG DARUL MAKMUR

5.3.1.4 Mencadangkan buku-buku rujukan dan bacaan tambahan yang sesuai


dengan keperluan murid dan kegunaan guru untuk dibekalkan di Pusat
Sumber Sekolah.
5.3.1.5 Menyelaras ujian dan penilaian berasaskan sekolah bagi mata pelajaran
berkenaan.
5.3.1.6 Mengkaji dan menganalisa keputusan berasaskan sekolah dan keputusan
UPSR serta mengambil tindakan susalan untuk mengatasi kelemahan
pengajaran dan pembelajaran.
5.3.1.7 Mengadakan mesyuarat panitia untuk membincangkan cara meningkatkan
prestasi mata pelajaran dan isu-isu yang berkaitan dalam pelaksanaan
kurikulum.
5.3.1.8 Berkerjasama dan berkongsi pengalaman dan kepakaran dengan panitia
mata pelajaran dari sekolah yang berhampiran atau daerah.

5.4

PENGLIBATAN MASYARAKAT DALAM MENJAYAKAN PELAKSANAAN


KURIKULUM
Kejayaan KBSR bergantung juga kepada sokongan dan berkerjasama ibu bapa
serta masyarakat. Ibu bapa perlu peka tentang keperluan anak-anak mereka dan
menyediakannya untuk membolehkan anak berkenaan mencapai perkembangan diri
yang menyeluruh dengan lebih berkesan. Oleh itu, pihak Kementerian Pelajaran,
Jabatan Pelajaran Negeri, Pejabat Pelajaran Daerah/Bahagian dan sekolah perlu
mengadakan program yang sesuai untuk menerangkan kepada ibu bapa dan
masyarakat tentang KBSR.
Masyarakat pada amnya bertangungjawab tentang perkembangan sekolah secara
menyeluruh dari segi peningkatan prestasi dan tingkah laku serta akhlak murid dan

42
BUKU PANDUAN PENGURUSAN DAN PERANCANGAN SEKOLAH 2011

43808080
SEKOLAH KEBANGSAAN KERATONG 10
26700 BANDAR TUN RAZAK, PAHANG DARUL MAKMUR

menyemai sikap budaya penyayang. Mereka seharusnya berganding bahu dengan


pihak

sekolah

menyelesaikan

masalah

murid,

seperti

masalah

disiplin,

penyalahgunaan dadah, ponteng dan tidak mematuhi undang-undang sekolah.


Mereka juga memainkan peranan untuk menyalurkan idea dalam menjayakan
program sekolah serta memberi sumbangan melalui Persatuan Ibu Bapa dan Guru.

5.5

PENYELIAAN DALAM PENGURUSAN KURIKULUM


Dalam pengurusan kurikulum, aspek penyeliaan adalah penting. Penyeliaan pada
dasarnya bermaksud mengawas dan memberi bimbingan untuk memastikan sesuatu
kurikulum itu dilaksanakan seperti yang dihasratkan. Penyeliaan perlu dilakukan
terhadap pelaksanaan kurikulum seberapa kerap yang boleh untuk mengesan
kemajuanya.
Bagi memastikan kejayaan kurikulum, penyelia perlu perihatin
terhadap input, proses dan output. Input meluputi penguasaan kemahiran dan
pemerolehan pengetahuan murid serta sikap dan amalan nilai murni oleh seluruh
anggota sekolah.

43
BUKU PANDUAN PENGURUSAN DAN PERANCANGAN SEKOLAH 2011

44808080
SEKOLAH KEBANGSAAN KERATONG 10
26700 BANDAR TUN RAZAK, PAHANG DARUL MAKMUR

Penyeliaan boleh dilakukan dengann pelbagai cara, antaranya ialah


secara pemerhatian, perbincangan dengan guru dan penyemakan buku persediaan,
penggunaan bahan dan kerja murid. Kaedah pemerhatian dan perbincangan boleh
dilakukan dengan menggunakan instrumen khas seperti senarai semak dan soal
selidik ataupun secara spontan tanpa menggunaka sebarang instrumen.
Walaupun apa pun cara atau kaedah penyeliaan yang digunakan, ia
hendaklah bersesuaian dengan keadaan masa. Pengurus Kurikulum perlu
berbincang dengan guru yang diselia sebaik sahaja penyeliaan dijalankan.
Sebarang kebajikan yang terdapat pada guru tersebut, sama ada dari
aspek proses pengajaran dan pembelajaran mahupun pengendalian bilik darjah,
perlu dikongsi bersama-sama dengan guru-guru lain. Bagi guru yang menghadapi
masalah melaksanakan kurikulum tersebut, penyelia perlu membimbing beliau
untuk sama-sama mengatasi masalah yang dihadapi. Segala hasil penyeliaan perlu
direkodkan untuk rujukan pada masa hadapan.
Selain guru besar, penyeliaan juga boleh dilakukan oleh guru penolong
kanan, penyelia petang, ketua panitia mata pelajaran dan rakan sejawat.
5.6

PROGRAM STRATEGIK KURIKULUM


Kurikulum ialah kehendak dan keperluan murid berkaitan dengan ilmu, kehendak dan
keperluan negara dan kehendak sewarjagat.
5.6.1

Objektif :

5.6.1.1 Memberi pendidikan yang sama rata (adil) bagi semua kanak-kanak,
berasaskan pemerolehan ilmu pengetahuan, melalui penguasaan kemahiran
3M.

44
BUKU PANDUAN PENGURUSAN DAN PERANCANGAN SEKOLAH 2011

45808080
SEKOLAH KEBANGSAAN KERATONG 10
26700 BANDAR TUN RAZAK, PAHANG DARUL MAKMUR

5.6.1.2 Memperkembangkan kebolehan jasmani berasaskan latihan fizikal untuk


membolehkan murid dapat hidup dengan selesa dan sihat.
5.6.1.3 Kerohanian yang berasaskan usahaa membantu murid memperolehan ilmu
pengetahuan untuk memahami erti kehidupan yang sempurna.
5.6.1.4 Kemasyarakatan

yang

berasaskan

pembentukan

kemahiran

sosial

dikalangan murid supaya dapat berkomunikasi dan berinteraksi secara


positf.
5.6.1.5 Vokasional yang berasaskan ilmu pengetahuan tentang kemahiran bekerja
bersesuaian pembangunan negara.

5.7

WAWASAN KURIKULUM SK KERATONG 10


5.7.1. Sekolah mengharapkan zero defect buta huruf
5.7.2. Mencapai 100% dalam semua mata pelajaran UPSR.
5.7.3. Melahirkan manusia yang seimbang dari segi jasmani, emosi, rohani, intelek
dan berketrampilan.
5.7.4. Sekolah cemerlang dikawasan felda.
5.7.5. Kerja berpasukan.
5.7.6. Taat pada perintah agam.
5.7.7. Amanah dalam menjalankan tugas.
5.7.8. Membantukan manusia dengan tahap daya saing yang tinggi dan jitu dari segi :Budaya berfikr
Budaya belajar

45
BUKU PANDUAN PENGURUSAN DAN PERANCANGAN SEKOLAH 2011

46808080
SEKOLAH KEBANGSAAN KERATONG 10
26700 BANDAR TUN RAZAK, PAHANG DARUL MAKMUR

Budaya kecemerlangan ilmu


Budaya kemasyaratan
5.7.9

Melahirkan manusia yang dapat dan sentiasa :Bersyukur


Bersemangat patriotik
Berusaha membangunkan diri, keluarga dan negara
Berdaya saing dalam kurikulum dan kokurikulum
Berusaha mendisiplinkan diri untuk kemajuan sekolah

5.8

PENEMPATAN GURU KELAS

TAHUN
1 BESTARI
1 PINTAR
2 BESTARI
2 PINTAR
3 BESTARI
4 BESTARI
4 PINTAR
5 BESTARI
5 PINTAR
6 BESTARI
6 PINTAR
PRASEKOLAH
12 KELAS

NAMA GURU
PUAN NORSHAHIDATULSHIMA BT SHAHARUDDIN
PUAN KAMNISAH BT ABD AZIZ
PUAN JULIANAH BT JEMADI
PUAN ARDIANA BT ARSHAD
ENCIK HAIRUL RADZUAN B RAZALI
ENCIK MOHD NAZROL SYAH B MAZLAN
CIK KAMISAH BT WAHID
ABDUL RAZAK B MOHAMAD ASHARI
ENCIK ZULKIFLI B HARUN
PUAN ROHANI BT RAMLY
ENCIK MOHD TAIB B MOHD KASMURI
PUAN INTAN EZURA BT MOHAMAD RASIT
JUMLAH

JUMLAH

46
BUKU PANDUAN PENGURUSAN DAN PERANCANGAN SEKOLAH 2011

47808080
SEKOLAH KEBANGSAAN KERATONG 10
26700 BANDAR TUN RAZAK, PAHANG DARUL MAKMUR
PEMULIHAN

BIL

CIK NORZAKIAH BT DAUD

TARIKH
04.01.2010-08.01.2010
08.02.2010-12.02.2010
22.03.2010-26.03.2010
26.04.2010-30.04.2010
31.05.2010-04.06.2010
19.07.2010-23.07.2010
30.08.2010-03.09.2010
11.10.2010-15.10.2010
15.11.2010-19.11.2010
11.01.2010-15.01.2010
16.02.2010-19.02.2010
29.03.2010-02.04.2010
03.05.2010-06.05.2010
21.06.2010-25.06.2010
26.07.2010-30.07.2010
13.09.2010-17.09.2010
18.10.2010-22.10.2010
18.01.2010-22.01.2010
22.02.2010-25.02.2010

GURU BERTUGAS MINGGUAN


KUMPULAN 1
MOHD SOHAIMI BIN ISMAIL
MOHD TAIB BIN MOHD KASMURI
ROHANI BT RAMLY
NOOR ZAKIAH BT DAUD

KUMPULAN 2
YUSRI BIN ISA
NIK MOHD SYAHIR BIN NIK NORDIN
KAMNISAH BT ABD AZIZ
JULIANAH BT JEMADI

KUMPULAN 3

47
BUKU PANDUAN PENGURUSAN DAN PERANCANGAN SEKOLAH 2011

48808080
SEKOLAH KEBANGSAAN KERATONG 10
26700 BANDAR TUN RAZAK, PAHANG DARUL MAKMUR
05.04.2010-09.04.2010
10.05.2010-14.05.2010
28.06.2010-02.07.2010
02.08.2010-06.08.2010
20.09.2010-24.09.2010
25.10.2010-29.10.2010
25.01.2010-29.01.2010
01.03.2010-05.03.2010
12.04.2010-16.04.2010
17.05.2010-21.05.2010
05.07.2010-09.07.2010
16.08.2010-20.08.2010
27.09.2010-01.10.2010
01.11.2010-04.11.2010
01.02.2010-05.02.2010
08.03.2010-12.03.2010
19.04.2010-23.04.2010
24.05.2010-28.05.2010
12.07.2010-16.07.2010
23.08.2010-27.08.2010
04.10.2010-08.10.2010
08.11.2010-12.11.2010

5.9

HAIRUL RADZUAN BIN RAZALI


ABD.RAZAK BIN MOHAMMAD ASHARI
KAMISAH BT ABD WAHID
NOORHASNIZAM BT AZMI

KUMPULAN 4
ZULKIFLI BIN HARUN
MOHD RIZA BIN ABDUL LATIF
INTAN EZURA BT MOHAMAD RASIT
ARDIANA BT ARSHAD

KUMPULAN 5
MOHD NAZROL SHAH BIN MAZLAN
MOHD JEFRI BIN YUSOH
NORHIDATULSHIMA BT SHAHABUDDIN
KHAIRANI NIZA BT ISMAIL

JAWATANKUASA JAWATANKUASA
JAWATANKUASA PKKP
PENGERUSI

PUAN TIMBON BT ISMAIL (Guru Besar)

NAIB PENGERUSI

UST.AMALUDIN B. ABDULLAH (GPK 1)

PENYELARAS

EN.MOHD RIZA B. ABD.LATIF

AJK

EN.FAZIL B. AZIZ
EN.HASSAN B. AHAMAD
EN.ZULKIFLI B. HARUN

JAWATAN KUASA JADUAL WAKTU

PENGERUSI

PUAN TIMBON BT ISMAIL

NAIB PENGERI

UST. AMALUDIN B. ABDULLAH

48
BUKU PANDUAN PENGURUSAN DAN PERANCANGAN SEKOLAH 2011

49808080
SEKOLAH KEBANGSAAN KERATONG 10
26700 BANDAR TUN RAZAK, PAHANG DARUL MAKMUR
PENYELARAS

UST. AMALUDIN B. ABDULLAH

AJK

EN. FAZIL B.AZIZ


EN. HASSAN B. AHAMAD
EN. MOHD JEFRI B. YUSOH

JAWATANKUASA BILIK GERAKAN


PENGERUSI

PUAN TIMBON BT ISMAIL

NAIB PENGERUSI

UST. AMALUDIN B. ABDULLAH

PENYELARAS

USTZ. ARDIANA BT ARSHAD

AJK

EN. FAZIL B. AZIZ


EN. HASSAN B. AHAMAD
PN. NOOR ZAKIAH BT DAUD
EN. MOHD TAIB B. KASMURI

JAWATANKUASA PEPERIKSAAN
PENGERUSI

PUAN TIMBON BT ISMAIL

NAIB PENGERUSI

UST. AMALUDIN B. ABDULLAH

PENYELARAS

EN. YUSRI B. ISA

AJK

EN. FAZIL B. AZIZ


EN. HASSAN B. AHAMAD
EN. HAIRUL RADZUAB B. RAZALI
SEMUA GURU KELAS

JAWATAN KUASA KIA2M


PENGERUSI

PUAN TIMBON BT ISMAIL

NAIB PENGERUSI

UST. AMALUDIN B. ABDULLAH

PENYELARAS

PN. KAMNISAH BT ABD AZIZ

AJK

EN. MOHD RIZA B. ABD LATIF


EN. ABDUL RAZAK B.. MUHAMMAD ASHARI
PN. NOORHASNIZAM BT AZMI

49
BUKU PANDUAN PENGURUSAN DAN PERANCANGAN SEKOLAH 2011

50808080
SEKOLAH KEBANGSAAN KERATONG 10
26700 BANDAR TUN RAZAK, PAHANG DARUL MAKMUR
USTZ. JULIANAH BT JEMADI
PN. NORHIDATULSHIMA BT SHAHABUDDIN
EN. MOHD NAZROL SHAH B. MAZLAN

JAWATAN KUASA PEMULIHAN KHAS


PENGERUSI

PUAN TIMBON BT ISMAIL

NAIB PENGERUSI

UST. AMALUDIN B. ABDULLAH

PENYELARAS

PN. PN.NOOR ZAKIAH BT.DAUD

AJK

EN. FAZIL B. AZIZ


EN.HASSAN B. AHAMAD
EN.YUSRI B. ISA
EN.HAIRUL RADZUAN B. RAZALI
EN.MOHD SOHAIMI B. ISMAIL
MOHD RIZA B. ABD LATIF

JAWATAN KUASA DATA DAN MAKLUMAT


PENGERUSI

PUAN TIMBON BT ISMAIL

NAIB PENGERUSI

UST. AMALUDIN B. ABDULLAH

PENYELARAS

EN. MOHD SOHAIMI B. ISMAIL

AJK

EN. FAZIL B. AZIZ


EN. HASSAN B. AHAMAD
EN. MOHD NAZROL SHAH B. MAZLAN
EN. HAIRUL RADZUAN B. RAZALI

JAWATAN KUASA ICT


PENGERUSI

PUAN TIMBON BT ISMAIL

NAIB PENGERUSI

UST. AMALUDIN B. ABDULLAH

PENYELARAS

EN. YUSRI B. ISA

AJK

EN. FAZIL B. AZIZ


EN. HASSAN B. AHAMAD
EN. MOHD SOHAIMI B. ISMAIL

50
BUKU PANDUAN PENGURUSAN DAN PERANCANGAN SEKOLAH 2011

51808080
SEKOLAH KEBANGSAAN KERATONG 10
26700 BANDAR TUN RAZAK, PAHANG DARUL MAKMUR
EN. MOHD NAZROL SHAH B. MAZLAN
PN. ROHAINI BT RAMLY

JAWATAN KUASA PROTIM


PENGERUSI

PUAN TIMBON BT ISMAIL

NAIB PENGERUSI

UST. AMALUDIN B. ABDULLAH

PENYELARAS

PN. KAMNISAH BT ABD AZIZ

AJK

EN. HAIRUL RADZUAN B. RAZALI


EN. MOHD JEFRI B. YUSOH
PN. ROHAINI BT RAMLY

JAWATAN KUASA SKIM TUISYEN FELDA


PENGERUSI

PUAN TIMBON BT ISMAIL

NAIB PENGERUSI

UST. AMALUDIN B. ABDULLAH

PENYELARAS

EN. HAIRUL RADZUAN B. RAZALI

AJK

EN. FAZIL B. AZIZ


EN. HASSAN B. AHAMAD

JAWATAN KUASA PPSMI


PENGERUSI

PUAN TIMBON BT ISMAIL

NAIB PENGERUSI

UST. AMALUDIN B. ABDULLAH

PENYELARAS

PN. ROHAINI BT RAMLY

AJK

EN. FAZIL B. AZIZ


EN. HASSAN B. AHAMAD
AHLI PANITIA B.INGGERIS
AHLI PANITIA MATEMATIK

51
BUKU PANDUAN PENGURUSAN DAN PERANCANGAN SEKOLAH 2011

52808080
SEKOLAH KEBANGSAAN KERATONG 10
26700 BANDAR TUN RAZAK, PAHANG DARUL MAKMUR
AHLI PANITIA SAINS

JAWATAN KUASA SKIM BAUCER TUISYEN


PENGERUSI

PUAN TIMBON BT ISMAIL

NAIB PENGERUSI

UST. AMALUDIN B. ABDULLAH

PENYELARAS

EN. HAIRUL RADZUAN B. RAZALI

AJK

EN. FAZIL B. AZIZ


EN. HASSAN B. AHAMAD

JAWATAN KUASA j-QAF


PENGERUSI

PUAN TIMBON BT ISMAIL

NAIB PENGERUSI

UST. AMALUDIN B. ABDULLAH

PENYELARAS

USTZ.KAMISAH BT. ABD WAHID

SETIAUSAHA

USTZ.KHAIRANI NISA BT HARUN

AJK

EN. FAZIL B. AZIZ


EN. HASSAN B. AHAMAD
USTZ.JULIANAH BT. JEMADI
USTZ.ARDIANA BT. ARSHAD

52
BUKU PANDUAN PENGURUSAN DAN PERANCANGAN SEKOLAH 2011

53808080
SEKOLAH KEBANGSAAN KERATONG 10
26700 BANDAR TUN RAZAK, PAHANG DARUL MAKMUR

TAKWIM KURIKULUM 2010


BIL

PERKARA

MESYUARAT KURIKULUM

MESYUARAT GURU

MESYUARAT PKKP

MESYUARAT PANATIA

MESYUARAT AKHIR TAHUN

MESYUARAT AWAL TAHUN


2010

PEMANTAUAN GURU

PEPERIKSAAN TAHUN 1-5

PEPERIKSAAN TAHUN 6

10

PEPERIKSAAN UPSR 2010

11

PROGRAM TRANSISI TAHUN 1

12

UJIAN PENAPISAN (KIA2M)


UJIAN PELEPASAN 1 & 2
(KIA2M)

13
14

PRAUJIAN & PASCAUJIAN


PROTIM TAHUN 4

15

KELAS PROTIM TAHUN 4

16

PROGRAM ICTL

17

KELAS STF

18

KELAS SBT

BULAN
JAN

FEB

MAC

APR

MEI

JUN

JUL

OGS

SEP

OKT

NOV

53
BUKU PANDUAN PENGURUSAN DAN PERANCANGAN SEKOLAH 2011

DIS

54808080
SEKOLAH KEBANGSAAN KERATONG 10
26700 BANDAR TUN RAZAK, PAHANG DARUL MAKMUR
19

HARI ANUGERAH PENDIDIKAN


2009

20

MAJLIS KONVOKESYEN PRA


SEKOLAH

21

GERAK GEMPUR 2M

22

KELAS INTENSIF TAHUN 6

23

BENGKEL MENJAWAB SOALAN


TAHUN 6

24

PERJUMPAAN IBU BAPA MURID


TAHUN 6

25

PERJUMPAAN IBU BAPA MURID


TAHUN 1-5

BAHAGIAN 6:

BIDANG HAL EHWAL MURID

VISI SEKOLAH
Mendidik murid dengan cemerlang melalui kesepaduan tenaga yang berilmu dan berkesan
kearah merelisasikan Falsafah Pendidikan Negara

MISI SEKOLAH
Menyediakan perkhidmatan pendidikan yang bersepadu dan bekesan untuk
melahirkan murid yang berketrampilan dalam bidang kurikulum dan kokurikulum serta
berdaya saing bagi memenuhi kehendak individu, masyarakat dan negara

54
BUKU PANDUAN PENGURUSAN DAN PERANCANGAN SEKOLAH 2011

55808080
SEKOLAH KEBANGSAAN KERATONG 10
26700 BANDAR TUN RAZAK, PAHANG DARUL MAKMUR

CARTA ORGANISASI HAL EHWAL MURID

PENGERUSI
TIMBON BT ISMAIL

NAIB PENGERUSI
FAZIL BIN ABDUL AZIZI
SETIAUSAHA
NAZROL SHAH BIN MAZLAN
BIMBINGAN DAN KAUNSELING
NIK MOHAMAD SYAHIR

PENGAWAS DAN DISIPLIN


RIZA BIN ABDUL LATIF

KANTIN
JULIANAH BT JEMADI

KEBAJIKAN
NORSHAHIDATUSHIMA BT SHAHARUDDIN

RANCANGAN MAKANAN TAMBAHAN/ SUSU SEKOLAH


HAIRUL RADZUAN BIN RAZALI

SPBT
ABDUL RAZAK BIN MUHAMMAD ASYAARI

SIMPANAN PELAJAR
INTAN EZURA BT MOHAMAD RASIT

PELAJAR ASLI
MOHD SOHAIMI BIN ISMAIL

STOK DAN INVENTORI (PERABOT)


YUSRI BIN ISA

BINA INSAN
KAMISAH BT ABD WAHID

BUKU PANDUAN PENGURUSAN DAN PERANCANGAN SEKOLAH 2011


SISTEM MAKLUMAT PELAJAR
MOHD NAZROL SYAH BIN MAZLAN
KESELAMATAN
KEBERSIHAN
KECERIAAN (3K)
(3K)
(3K)
MOHD
KAMNISAH
ARDIANA
RIZA BIN
BT
BT ARSHAD
ABD AZIZ
LATIF

55

RIMUP
ABD MOHD TAIB BT MOHD KASMURI
KESIHATAN
PPDa
NOOR
ZULKIFLI
ZAKIAH
BIN BT
HARUN
DAUD

56808080
SEKOLAH KEBANGSAAN KERATONG 10
26700 BANDAR TUN RAZAK, PAHANG DARUL MAKMUR

JAWATANKUASA BADAN DISIPLIN DAN PENGAWAS


Pengerusi
Naib Pengerusi
Setiausaha
Naib Setiausaha
AJK

:
:
:
:
:

Puan Timbon bt Ismail


En. Fazil bin Abdul Azziz
En. Mohd Riza bin Abdul Latif
Pn. Noorhasnizam bt Azmi
En. Yusri bin Isa
En. Nik Muhammad Syahir bin Nik Nordin
Puan. Julianah bt Jemadi

JAWATANKUASA 3 K (KESELAMATAN, KESIHATAN DAN KEBERSIHAN)


Pengerusi
Naib Pengerusi
Naib Pengerusi 2
Setiausaha
AJK

:
:
:
:
:

Puan Timbon bt Ismail


En. Fazil bin Abdul Azziz
En. Hassan bin Ahamad
Nik Muhammad Syahir bin Nik Nordin
Mohd. Riza bin Abdul Latif
Mohd. Sohaimi bin Ismail
Rohani bt Ramly

JAWATANKUASA KEBAJIKAN MURID / BIASISWA


(KWAPM/SBT/RMT/YAYASAN PAHANG)
Pengerusi
Naib Pengerusi1
Naib Pengerusi 2
Setiausaha 1
AJK

:
:
:
:
:

Puan Timbon bt Ismail


En. Fazil bin Abdul Azziz
Ust. Amaludin bin Abdullah
Pn. Norhidatulshima bt Shahabuddin
Rohani bt Ramly
Kamnisah bt Abdul Aziz
Intan Ezura bt Mohd Rasit

JAWATANKUASA RMT / SUSU SEKOLAH


Pengerusi
:
Puan Timbon bt Ismail
Naib Pengerusi1
:
En. Fazil bin Abdul Azziz
Naib Pengerusi 2
:
Ust. Amaludin bin Abdullah
Setiausaha
:
Hairul Radzuan bin Razali
AJK
:
Noor Zakiah bt Daud
Kamisah bt Abdul Wahid

56
BUKU PANDUAN PENGURUSAN DAN PERANCANGAN SEKOLAH 2011

57808080
SEKOLAH KEBANGSAAN KERATONG 10
26700 BANDAR TUN RAZAK, PAHANG DARUL MAKMUR

JAWATANKUASA PENGURUSAN KANTIN SEKOLAH


Pengerusi
Naib Pengerusi 1
Setiausaha
Naib Setiausaha
AJK

:
:
:
:
:

Puan Timbon bt Ismail


En. Fazil bin Abdul Azziz
Pn. Julianah bt Jemadi
En. Nazrol bin Mazlan
Pn. Intan Ezura bt Mohd Rasit
Pn. Ardiana bt Arshad
En. Zulkifli bin Harun

JAWATANKUASA BINA INSAN


Pengerusi
Naib Pengerusi 1
Naib Pengerusi 2
Setiausaha 1
AJK

:
:
:
:
:

Puan Timbon bt Ismail


Ust. Amaludin bin Abdullah
En. Fazil bin Abdul Aziz
Cik Kamisah bt Abdul Wahid
Pn. Norhasnizam bt Azmi
Pn. Kamnisah bt Abdul Aziz
Pn. Julianah bt Jemadi

JAWATANKUASA KELAB BIMBINGAN DAN KAUNSELING


Pengerusi
Naib Pengerusi 1
Setiausaha
AJK

:
:
:
:

Puan Timbon binti Ismail


En. Fazil bin Abdul Aziz
En. Nik Muhammad Syahir bin Nik Nordin
En. Mohd Riza bin Abdul Latif
En. Mohd Sohaimi bin Ismail
Pn. Rohani bt Ramly

JAWATANKUASA RANCANGAN INTERGRASI MURID UNTUK PERPADUAN


(RIMUP)
Pengerusi
Naib Pengerusi
Setiausaha
Pen. Setiausaha
AJK

:
:
:
:
:

Puan Timbon binti Ismail


En. Fazil bin Abdul Aziz
En. Yusri bin Isa
En. Abdul Razak bin Muhammad Asyaari
En. Zulkifli bin Harun

57
BUKU PANDUAN PENGURUSAN DAN PERANCANGAN SEKOLAH 2011

58808080
SEKOLAH KEBANGSAAN KERATONG 10
26700 BANDAR TUN RAZAK, PAHANG DARUL MAKMUR

JAWATANKUASA SIMPANAN PELAJAR


Pengerusi
Naib Pengerusi
Setiausaha
AJK

:
:
:
:

Puan Timbon binti Ismail


En. Fazil bin Abdul Aziz
Pn. Intan Ezura binti Mohd Rasit
En. Mohd. Jefri bin Yusoh
En. Zulkifli bin Harun
Pn. Julianah binti Jemadi

JAWATANKUASA SISTEM MAKLUMAT MURID


Pengerusi
Naib Pengerusi
Setiausaha
Naib Setiausaha
AJK

:
:
:
:
:

Puan Timbon binti Ismail


En. Fazil bin Abdul Aziz
En. Nazrol Syah binti Mazlan
En. Mohd Taib bin Kasmuri
Mohd Sohaimi bin Ismail
Puan. Intan Ezura binti Mohd Rasit

JAWATANKUASA PPDa
Pengerusi
Naib Pengerusi
Setiausaha
Naib Setiausaha
AJK

:
:
:
:
:

Puan Timbon binti Ismail


En. Fazil bin Abdul Aziz
Pn. Noor Zakiah binti Daud
Cik Kamisah binti Abdul Aziz
Pn. Rohani binti Ramly
Pn. Julianah binti Jemadi

JAWATANKUASA STOK DAN INVENTORI


Pengerusi
:
Puan Timbon binti Ismail
Naib Pengerusi
:
En. Fazil bin Abdul Aziz
Setiausaha
:
En. Yusri bin Isa
AJK
:
En. Mohd Riza bin Abdul Latif
En. Mohd Sohaimi bin Ismail
Pn. Noorhasnizam binti Azmi

58
BUKU PANDUAN PENGURUSAN DAN PERANCANGAN SEKOLAH 2011

59808080
SEKOLAH KEBANGSAAN KERATONG 10
26700 BANDAR TUN RAZAK, PAHANG DARUL MAKMUR

TAKWIM HAL EHWAL MURID 2010

BIL

PERKARA

ORIENTASI TAHUN 1 DAN PRASEKOLAH

TAKLIMAT MURID RMT

PERLANTIKAN DAN PENGESAHAN


PENGAWAS 2009

TAKLIMAT KESELAMATAN MURID DI


SEKOLAH

PENYELIAAN INVENTORI DARJAH

TAKLIMAT KEBERSIHAN SEKOLAH

MESYUARAT HEM

MESYUARAT KANTIN BERSAMA


PENGUSAHA

TUNTUTAN BAYARAN RMT DAN SBT

10

HANTAR LAPORAN KANTIN, BEBAS DENGGI,


SMM

11

KURSUS KEPIMPINAN PENGAWAS

12

PROGRAM SEKOLAH SELAMAT - FIRE DRILL

13

BULAN
JAN

FEB

MAC

APR

MEI

JUN

JUL

OGS

SEP

OKT

PROGRAM RIMUP
LAPORAN RIMUP

14

TAKLIMAT KEBERSIHAN / KECERIAAN


KAWASAN SEKOLAH

15

PROGRAM KECERIAAN KELAS / BILIK KHAS

16

KEMPEN SIFAR VANDALISME DI SEKOLAH

17

PEMERIKSAAN BUKU TEKS

18

KUIZ KESIHATAN

19

GOTONG ROYONG BERSAMA PIBG

20

TADARUS AL-QURAN

21

MAJLIS KHATAM AL-QURAN

22

KUTIPAN DAN AGIHAN SPBT

23

KEMPEN HARGAI DAN SAYANGI DIRI

24

PEMILIHAN MURID RMT, SUSU / SBT / STF

25

SERAHAN PERALATAN, FAIL, DOKUMEN


HEM

26

MENGEMAS BILIK DARJAH SEBELUM CUTI


SEKOLAH

59
BUKU PANDUAN PENGURUSAN DAN PERANCANGAN SEKOLAH 2011

NOV

DIS

60808080
SEKOLAH KEBANGSAAN KERATONG 10
26700 BANDAR TUN RAZAK, PAHANG DARUL MAKMUR

BIDANG KOKURIKULUM

VISI

Mendidik murid dengan cemerlang melalui kesepaduan


tenaga yang berilmu dan berkesan
ke arah merelisasikan Falsafah Pendidikan Negara

MISI SEKOLAH
Menyediakan perkhidmatan pendidikan
yang bersepadudan bekesan
untuk melahirkan murid yang berketrampilan
dalam bidang kurikulum dan kokurikulum
serta berdayasaing bagi memenuhi
kehendak individu, masyarakat dan negara

60
BUKU PANDUAN PENGURUSAN DAN PERANCANGAN SEKOLAH 2011

61808080
SEKOLAH KEBANGSAAN KERATONG 10
26700 BANDAR TUN RAZAK, PAHANG DARUL MAKMUR

CARTA ORGANISASI KOKURIKULUM

PENGERUSI
PENGERUSI
(Guru Besar)
(Guru Besar)
Timbon Binti Ismail
Timbon Binti Ismail
NAIB PENGERUSI 1
NAIB PENGERUSI 1
(GPK Pentadbiran)
(GPK Pentadbiran)
Amaludin b. Abdullah
Amaludin b. Abdullah

BAHASA MELAYU

BAHASA
MELAYU
PN.NOOR
ZAKIAH
BINTI DAUD
PN.NOOR ZAKIAH BINTI DAUD

NAIB PENGERUSI
NAIB PENGERUSI
(GPK Kokurikulum)
(GPK Kokurikulum)
Hassan b. Ahamad
Hassan b. Ahamad

NAIB PENGERUSI 2
NAIB PENGERUSI 2
(GPK HEM)
(GPK HEM)
Fazil b. Abd Aziz
Fazil b. Abd Aziz
KELAB
BADAN
DAN
BERUNIFORM
PERSATUAN
SUKAN
DAN
PERMAINAN
KELAB
BADAN
DAN
BERUNIFORM
PERSATUAN
SUKAN
DAN
PERMAINAN

SETIAUSAHA
SETIAUSAHA
Mohd Jefri bin Yusoh
Mohd Jefri bin Yusoh

BOLA SEPAK

BOLA
EN.MOHD
RIZASEPAK
BIN ABD.LATIF
EN.MOHD RIZA
BIN ABD.LATIF
PENGAKAP
PENGAKAP

BAHASA INGGERIS

PN.NORHIDATULSHIMA
PN.NORHIDATULSHIMA
BOLA JARING
BOLA
JARING
PN.INTAN EZURA
BT.MOHD RASIT
PN.INTAN EZURA BT.MOHD RASIT

BAHASA
INGGERIS
EN.MOHD
TAIB
BIN KASMURI
EN.MOHD TAIB BIN KASMURI
SAINS DAN MATEMATIK
SAINS
DANSYAH
MATEMATIK
EN.NAZROL
BIN MAZLAN
EN.NAZROL SYAH BIN MAZLAN

OBJEKTIF KOKURIKULUM
AGAMA ISLAM

USTAGAMA
KHAIRUL ISLAM
SHAM B MOHD
UST KHAIRUL
SHAM B MOHD
KHALID
KHALID

OBJEKTIF AM
1. Adalah bertujuan

melibatkan setiap murid melibatkan diri dalam aktiviti

PUTERI ISLAM
SEPAK
TAKRAW
PUTERI
ISLAM
SEPAK
TAKRAW
EN MOHD JEFRI
BIN JUSOH

USTZH KHAIRANI
NIZA
EN MOHD
BIN JUSOH
USTZHJEFRI
KHAIRANI
HARUN NIZA
HARUN
OLAHRAGA

EN.W.OLAHRAGA
PUTERA SYAH BIN
EN.W. PUTERA
SYAH BIN
WAN ALAUDDIN
WAN ALAUDDIN

TUNAS KADET
TUNAS KADET
REMAJA SEKOLAH
REMAJA
SEKOLAH
BADMINTON
BADMINTON
EN.HAIRUL RADZUAN BIN RAZALI

EN.ZULKIFLI BIN HARUN


EN.HAIRUL
RADZUAN
BIN
RAZALI
EN.ZULKIFLI
BIN
HARUN

kokurikulum.
2. Semua aktiviti kokurikulum dapat disertai oleh murid dengan cergas bagi
menuju ke arah kecemerlangan.
3. Supaya murid dapat latihan fizikal dan mental yang sempurna ke arah
pembentukan fizikal,sihat dan sahsiah terpuji serta berhemah tinggi.

OBJEKTIF KHAS
1. Supaya semua sekolah dapat menjalankan ketiga-tiga bidang kokurikulum.

61
BUKU PANDUAN PENGURUSAN DAN PERANCANGAN SEKOLAH 2011

62808080
SEKOLAH KEBANGSAAN KERATONG 10
26700 BANDAR TUN RAZAK, PAHANG DARUL MAKMUR

2. Supaya penyertaan murid dalam kokurikulum menyeluruh mengikut kehendak


Surat Pekeliling ikhtisas 1/85 dan 1/89.
3. Supaya dapat meningkatkan perkembangan ketiga-tiga bidang kokurikulum
dengan menekankan potensi individu dalam bidang yang disertai.
4. Supaya semua aktiviti kokurikulum di sekolah menuju kea rah kecemerlangan.
5. Supaya dapat meningkatkan bakat,minat dan kemahiran murid dalam bidang
yang diceburi.
6. Memperseimbangkan perkembangan mental dengan perkembangan
social,rohani dan jasmani murid selaras dengan Falsafah Pendidikan Negara.
7. Supaya dapat memperkukuhkan interaksi dan integrasi di kalangan murid di
sekolah.
8. Supaya dapat memperkukuhkan dan memperkayakan bidang yang diceburi.
9. Supaya murid dapat mengisi masa lapangnya dengan perkara-perkara yang
berfaedah.
10. Supaya dapat mempertingkatkan disiplin murid melalui penerapan dan
pemupukan nilai dan sikap positif selaras dengan hasrat Rukun Negara.

11. Supaya dapat meningkatkan penglibatan kerjasama dan sumbangan dua hala
antara sekolah dengan ibu bapa serta masyarakat.
12. Supaya menjadikan suasana sekolah yang lebih menarik dan mengembirakan
murid.

SENARAI TUGAS GURU PENOLONG KANAN KOKURIKULUM

Guru Penolong Kanan Kokurikulum bertanggungjawab kepada Guru Besar untuk mencapai
matlamat

Dasar

bertanggungjawab

Pendidikan
meningkatkan

Kebangsaan.
penglibatan

Guru

Penolong

dan penyertaan

Kanan
murid

Kokurikulum
dalam

aktiviti

kokurikulum.

62
BUKU PANDUAN PENGURUSAN DAN PERANCANGAN SEKOLAH 2011

63808080
SEKOLAH KEBANGSAAN KERATONG 10
26700 BANDAR TUN RAZAK, PAHANG DARUL MAKMUR

1. Bidang Tugas
1.1

Menjalankan tugas-tugas Guru Besar semasa ketiadaan Guru Besar,


GPK 1 dan GPK HEM.

1.2

Mengajar sebilangan waktu mengikut arahan Guru Besar.

1.3

Bertanggungjawab kepada Guru Besar di dalam semua aspek


pengurusan kokurikulum.

1.4

Menyelia dan menilai aktiviti kokurikulum di sekolah.

1.5

Membantu Guru Besar di dalam semua aspek perancangan dan


pengurusan sekolah.

2. Senarai Tugas
2.1

Kokurikulum
2.1.1

Sukan dan Permainan


2.1.1.1 Merancang takwim kegiatan sukan dan permainan.
2.1.1.2 Mengurus pemilihan peserta untuk pertandingan
2.1.1.3 Menyelia kegiatan sukan dan permainan
2.1.1.4 Menyelaras aktiviti-aktiviti pertandingan sukan dan
permainan di dalam dan di luar sekolah.

2.1.2

Pakaian Seragam
2.1.2.1 Merancang kegiatan Pakaian Seragam
2.1.2.2 Mengurus pemilihan peserta untuk kegiatan pakaian
seragam.
2.1.2.3 Menyelia kegiatan Pakaian Seragam.

63
BUKU PANDUAN PENGURUSAN DAN PERANCANGAN SEKOLAH 2011

64808080
SEKOLAH KEBANGSAAN KERATONG 10
26700 BANDAR TUN RAZAK, PAHANG DARUL MAKMUR

2.1.2.4 Meyelaraskan aktiviti-aktiviti Pakaian Seragam di


dalam dan di luar sekolah.
2.1.3

Persatuan dan Kelab


2.1.3.1 Merancang kegiatan Persatuan dan Kelab
2.1.3.2 Mengurus pemilihan peserta untuk kegiatan
persatuan dan kelab
2.1.3.3 Menyelia kegiatan Persatuan dan Kelab
2.13.4 Menyelaras aktiviti-aktiviti Persatuan dan Kelab di
dalam dan di luar sekolah.

2.2

Pentadbiran
2.2.1

Menyusun/menyelaras kegiatan Kokurikulum.

2.2.2

Menyediakan anggaran perbelanjaan pengurusan Kokurikulum.

2.2.3

Menentukan langkah-langkah keselmatan di dalam kegiatan


Kokurikulum telah diambil.

2.2.4

Membantu di dalam segala jenis pembabitan sekolah dalam hal


Kokurikulum.

2.2.5

Bertangungjawab mengenai lawatan-lawatan anjuran pihak


sekolah.

2.2.6

Menyelaras hari-hari perayaan dan ucapan sekolah.

2.2.7

Menyelaras pembahagian murid-murid ke dalam kegiatan


Kokurikulum serta meningkatkan daya tahap pencapaian.

64
BUKU PANDUAN PENGURUSAN DAN PERANCANGAN SEKOLAH 2011

65808080
SEKOLAH KEBANGSAAN KERATONG 10
26700 BANDAR TUN RAZAK, PAHANG DARUL MAKMUR

2.2.8

Menguruskan alatan dan kemudahan untuk meningkatkan


kegiatan Kokurikulum .

2.2.9

Memastikan rekod dan data Kokurikulum disenggarakan.

2.2.10 Menguruskan kursus dan latihan untuk guru dan murid dalam
bidang berhubung Kokurikulum.
2.2.11 Mengenal pasti guru-guru dan murid-murid yang berpotensi
dalam kegiatan Kokurikulum dan mengadakan latihan untuk
mereka.
3.

Tugas-Tugas Lain.
3.1

Menganggotai Jawatankuasa yang dluluskan oleh Guru Besar dari


semasa ke semasa.

3.2

Melaksanakan arahan-arahan dan tugas-tugas lain yang diberikan oleh


Guru Besar dari masa ke semasa.

4.

Mesyuarat / Penyertaan Luar.


4.1

Menghadiri mesyuarat.

TUGAS SETIAUSAHA SUKAN


1. Menyediakan semua aktiviti sukan sekolah.
2. Menyediakan takwim dan jadual aktiviti sukan yang sesuai dengan aktiviti
Zon/MSSD/MSSP/MSSM.
3. Membantu GPK Kokurikulum.
4. Mengagihkan tugas guru dalam olahraga dan permainan.
5. Menetapkan pelajar dalam Rumah Sukan.
6. Menyediakan anggaran belanjawan tahunan untuk aktiviti sukana dan peralatan.
7. Menyelaras penyertaan sekolah dalam aktiviti sukan luar sekolah dan menentukan
target untuk dicapai dalam pertandingan.
8. Mengurus dan menjaga keselamatan semua peralatan sukan sekolah.

65
BUKU PANDUAN PENGURUSAN DAN PERANCANGAN SEKOLAH 2011

66808080
SEKOLAH KEBANGSAAN KERATONG 10
26700 BANDAR TUN RAZAK, PAHANG DARUL MAKMUR

9. Menyimpan dan mengemaskini buku stok dan inventori peralatan sukan


10. Menyediakan peraturan penggunaan peralatan dan kemudahan sukan.
11. Menyediakan laporan lengkap tentang semua aktiviti sukan sekolah dan luar sekolah
untuk edaran dan rekod.
12. Menyediakan laporan lengkap tentang semua aktiviti sukan sekolah dan luar sekolah.
13. Merekod pencapaian cemerlang, pelajar dan pasukan sekolah.
14. Penubuhan majlis sukan sekolah.
15. Mengurus pembelian dan agihan baju T-rumah sukan/PJK.
16. Berusaha menyediakan pasukan sekolah yang kuat dan mantap.

TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB SETIAUSAHA SUKAN


1.

Menyelaras Aktiviti-Aktiviti Sukan


1.1 Merancang dan melaksanakan aktiviti sukan sekolah.
1.2 Menyelaras semua jenis Permainan Luar dan Dalam serta Sukan Tahunan.
1.3 Merancang pertandingan antara rumah sukan,zon,daerah atau negeri.
1.4 Mengelola mesyuarat sukan sekolah.
1.5 Merancang dan menyusun jadual waktu latihan bagi jenis permainan dan olahraga.
1.6 Mengurus dan mengelola Kejohanan Sukan Tahunan.
1.7 Mewujudkan aktiviti-aktiviti sukan dan permainan,mencungkil bakat,memberi
rangsangan dan membimbing murid-murid ke arah peningkatan pencapaian.

66
BUKU PANDUAN PENGURUSAN DAN PERANCANGAN SEKOLAH 2011

67808080
SEKOLAH KEBANGSAAN KERATONG 10
26700 BANDAR TUN RAZAK, PAHANG DARUL MAKMUR

2.

Peralatan dan Stok Sukan


2.1 Menentukan keperluan alatan dan menyediakan anggaran perbelanjaan yang
munasabah berdasarkan kemampuan sekolah.
2.2 Berusaha mendapatkan bantuan dan sumbangan luar.
2.3 Membuat pesanan setelah mendapat persetujuan Guru Besar mengenai alatanalatan yang hendak dibeli dan merekodkan ke dalam Buku Stok.
2.4 Menentukan dan mengenaipasti tempat yang sesuai untuk menyimpan alatan
supaya selamat dan mudah diambil serta digunakan.
2.5 Mengadakan peraturan mengambil dan menyimpan serta cara-cara
penggunaan alatan dengan betul.
2.6 Memeriksa dan menyemak alat-alat dari masa ke semasa sekurang-kurangnya
tiga bulan sekali.

3.

Pemilihan Guru-Guru Sukan dan Permainan


3.1 Memilih guru-guru yang sesuai, berminat dan berkebolehan bagi jenis-jenis
permainan.
3.2 Memberi panduan dan kemudahan mengenai program permainan agar latihan
atau permainan dijalankan dengan teratur dan sempurna.
3.3 Mengadakan perbincangan dengan guru-guru permainan mengenai masalah
dan kemajuan yang dijalankan.
3.4 Guru-guru yang dilantik adalah bertangungjawab dengan sepenuhnya
terhadap latihan, pertandingan dan peningkatan mutu serta keberkesanan
sukan dan permainan yang diamanahkan.

67
BUKU PANDUAN PENGURUSAN DAN PERANCANGAN SEKOLAH 2011

68808080
SEKOLAH KEBANGSAAN KERATONG 10
26700 BANDAR TUN RAZAK, PAHANG DARUL MAKMUR

4.

Mesyuarat / Penyertaan Luar


4.1 Menghadiri mesyuarat sukan di peringkat zon, daerah dan negeri apabila
diperlukan atau diarahkan.
4.2 Membuat laporan dan bertindak bagi pihak Guru Besar dan bertanggungjawab
dalam sebarang keputusan yang diambil.
4.3 Bertanggungjawab dalam urusan penyertaan murid-murid ke luar dari
kawasan sekolah dengan menentukan setiap murid mendapata kebenaran
penjaga dengan keterangan yang lengkap.
4.4 Bertanggungjawab dalam keselamatan dan keperluan murid-murid semasa di
luar sekolah untuk pertandingan atau latihan.
4.5 Mendapat kerjasama guru-guru bertugas mengetuai pasukan atau kumpulan
yang mengambil bahagian.

5.

Aktiviti Tambahan
5.1 Setiap aktiviti yang dijalankan pada waktu petang hendaklah diselitkan
dengan solat asar, jika bermalam dengan solat maghrib, isyak dan subuh.
5.2 Menyediakan sijil dan rekod penyertaan.

TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB GURU KOKURIKULUM.


1. Merancang
1.1 Jenis-jenis gerakerja yang hendak dijalankan.
1.2 Keramaian murid terlibat.
1.3 Jadual Waktu.
2. Bertanggungjawab di atas semua peraturan dan undang-undang dan mengawal urusan
dan kemajuan aktiviti dibawah kelolaannya.
3. Mendapat maklumat dan persetujuan secara bertulis / bersurat dari ibu bapa.
4. Tegas dan tepat pada jadual waktu yang dirancang dan membuat gentian jika mendapat
sebarang perubahan.
68
BUKU PANDUAN PENGURUSAN DAN PERANCANGAN SEKOLAH 2011

69808080
SEKOLAH KEBANGSAAN KERATONG 10
26700 BANDAR TUN RAZAK, PAHANG DARUL MAKMUR

5. Melantik ketua-ketua Struktur Organisasi sesuatu aktiviti kokurikulumdengan


berfungsi dibawah pimpinan Guru Kokurikulum.
6. Mengenakan yuran (kebenaran Guru Besar) atau mendapat bantuan atau peruntukan
dan urusan perbelanjaan dan menyimpan rekod perbelanjaan untuk di audit.
7. Mengadakan aktiviti bimbingan seperti ceramah, tunjuk ajar dan lawatan sambil
belajar disamping latihan harian.
8. Membuat laporan mengenai setiap aktiviti dan menyerahkan kepada GPK
Kokurikulum untuk mengesahkannya.
9. Mendedahkan kegiatan kokurikulum dengan memakai pakaian yang lengkap pada hari
latihan.
10. Mengambil bahagian dalam aktiviti yang dianjurkan oleh daerah / negeri dan
mempertingkatkan prestasi aktiviti kepada tahap yang boleh dibanggakan.
11. Membuat penilaian dan semakan mengenai pencapaian dan keberkesanan aktiviti
yang dijalankan.
12. Memastikan kehadiran ahli yang menyertai aktiviti pada hari yang ditetapkan.
13. Mendapat maklumat dan mengesyorkan kepada Jawatankuasa Kokurikulum sekolah
mengenai keperluan atau masalah yang dihadapi.

14. Mengadakan aktiviti khidmat seperti menanam pokok, bergotong-royong, menghias


dinding, membaikpulih kerosakan perabot dan sebagainya dari masa ke semasa
mengikut keperluan.
15 Mengadakan aktiviti yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan, amalan praktikal
secara langsung dan tidak langsung.
16. Mengawal, memelihara dan mengurus kesempurnaan alatan yang digunakan dalam
aktiviti kokurikulum.
17. Menganggap Pendidikan Kokurikulum adalah sebahagian daripada kurikulum yang
menjadi teras dan Dasar Pendidikan Kebangsaan yang dapat memberi peluang kepada
semua murid dan bukan matapelajaran dimana guru boleh bersenang-senang atau

69
BUKU PANDUAN PENGURUSAN DAN PERANCANGAN SEKOLAH 2011

70808080
SEKOLAH KEBANGSAAN KERATONG 10
26700 BANDAR TUN RAZAK, PAHANG DARUL MAKMUR

releks.

TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB GURU PENASIHAT PERSATUAN.


1. Memajukan persatuan yang dinasihati dengan berbagai cara difikirkan sesuai.
2. Membentuk jawatankuasa murid bagi persatuan yang dinasihatinya.
3. Mempastikan jawatankuasa yang dipilih menjalankan tugas yang tidak menyeleweng
dari perlembagaan Persatuan.
4. Mempastikan perjalankan persatuan tidak menyalahi peraturan sekolah.
5. Merancang aktiviti persatuan sepanjang tahun dengan kerjasama jawatankuasa pelajar.
Perancangan aktiviti ini hendaklah diserahkan kepada Setiausaha Kokurikulum.
6. Mempastikan aktiviti persatuan dijalankan mengikut jadual yang telah ditetapkan.

70
BUKU PANDUAN PENGURUSAN DAN PERANCANGAN SEKOLAH 2011

71808080
SEKOLAH KEBANGSAAN KERATONG 10
26700 BANDAR TUN RAZAK, PAHANG DARUL MAKMUR

7. Menyimpan rekod kewangan dan juga harta-harta persatuan digunakan untuk kebaikan
ahli-ahlinya.
8. Membuat anggaran pendapatan dan perbelanjaan persatuan.

TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB GURU SUKAN DAN PERMAINAN.


1. Memajukan kemahiran ahli-ahli dalam permainan yang dipimpin dengan :
2. Membentuk pasukan sekolah mengikut kumpulan umur untuk pertandingan peringkat
Zon, MSSD, MSSP dan MSSM.
3. Menyediakan atau mencari pengadil untuk sesuatu perlawanan persahabatan.
4. Mendapatkan kebenaran ibubapa/penjaga untuk menyertai aktiviti atau pertandingan
luar.

71
BUKU PANDUAN PENGURUSAN DAN PERANCANGAN SEKOLAH 2011

72808080
SEKOLAH KEBANGSAAN KERATONG 10
26700 BANDAR TUN RAZAK, PAHANG DARUL MAKMUR

5. Menganjurkan perlawanan antara rumah-rumah sukan pada penghujung tahun


persekolahan selepas peperiksaan UPSR.
6. Membentuk Ahli Jawatankuasa yang terdiri daripada kalangan murid-murid.
7. Menempah dan mengatur pengangkutan untuk pasukan dan penyokong bagi
perlawanan di luar.
8. Pengiringi dan menjaga disiplin murid dalam satu-satu perlawanan sama ada di dalam
mahupun di luar.
9. Menentukan kedatangan / kehadiran murid-murid mengikut masa latiahan dan
perlawanan yang dijadualkan.
10. Membahagikan alat-alat permainan dan pakaian / jersi kepada pemain serta mengumpul
semula dan menjaga keselamatan alatan tersebut.
11. Bertindak sebagai Pengerusi Teknik bagi permainan yang ditugaskan.
12. Bertanggungjawab terhadap murid-murid, guru-guru, Guru Besar, sekolah dan
masyarakat setempat.

SENARAI TUGAS-TUGAS PEMIMPIN / PENASIHAT


BERTANGGUNGJAWAB :
1. Memastikan mesyuarat agung diadakan bagi tujuan melantik barisan ahli jawatankuasa.
2. Memastikan ada perlembagaan dan peraturan.
3. Memastikan aktiviti selaras dengan objektif sekolah.
4. Memastikan jawatankuasa menjalankan tugas seperti terkandung dalam perlembagaan.
5. Merancang aktiviti tahunan dengan kerjasama pelajar.
72
BUKU PANDUAN PENGURUSAN DAN PERANCANGAN SEKOLAH 2011

73808080
SEKOLAH KEBANGSAAN KERATONG 10
26700 BANDAR TUN RAZAK, PAHANG DARUL MAKMUR

6. Memastikan aktiviti berjalan mengikut jadual yang ditetapkan.


7. Merancang strategi untuk meningkatkan kecemerlangan badan beruniform, persatuan,
kelab, sukan dan permainan.
8. Memastikan minit mesyuarat dan laporan aktiviti disediakan difailkan.
9. Memastikan pengurusan kewangan dan harta benda serta peralatan diuruskan dengan
baik.
10. Mendaftarkan unit beruniform, persatuan, kelab, sukan dan permainan kepada Guru
Besar atau badan Induk.
11. Bertanggungjawab memberi bimbingan dan tunjuk ajar serta galakan kepada ahli-ahli.
12. Mengurus penyertaan ahli-ahli dalam kegiatan di peringkat sekolah, zon, daerah, negeri
dan kebangsaan dengan baik.
13. Mengiringi ahli dalam lawatan atau projek yang dijalankan.
14. Bertanggungjawab mencatat penglibatan dan pencapaian ahli.
15. Menandatangi buku keahlian ahli.
16. Menghadiri perjumpaan atau mesyuarat yang berkaitan dengan unit yang diwakili.
17. Menentukan papan kenyatan digunakan sepenuhnya.
18. Mencadangkan nama ahli yang layak menerima sijil penghargaan kepada Jawatankuasa
Kokurikulum Sekolah.
19. Bekerjasama dengan pihak sekolah dalam menjayaan sesuatu program.
20. Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Guru Besar dari semasa ke semasa.

SENARAI TUGAS-TUGAS AHLI JAWATANKUASA


BERTANGGUNGJAWAB :
PENGERUSI
1. Mempengerusikan mesyuarat yang diadakan.
2. Meneliti catatan minit mesyuarat dan memastikan segala tindakan yang diputuskan
diambil tindakan sewajarnya.
73
BUKU PANDUAN PENGURUSAN DAN PERANCANGAN SEKOLAH 2011

74808080
SEKOLAH KEBANGSAAN KERATONG 10
26700 BANDAR TUN RAZAK, PAHANG DARUL MAKMUR

3. Membincangkan semua program dan aktiviti mingguan, semester dan tahunan bersamasama ahli jawatankuasa dan guru penasihat.
4. Memastikan semua kegiatan yang dirancang dapat dijalankan dengan baik.
5. Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Guru Pemimpin dari semasa ke
semasa.
NAIB PENGERUSI
1. Membantu pengerusi dalam menjalankan tugas dan tanggungjawab yang diberikan.
2. Mempengerusikan mesyuarat jika pengerusi tidak hadir.
3. Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Guru Pemimpin dari semsa ke
semasa.
SETIAUSAHA
1. Mencatatkan minit mesyuarat dan mengedarkannya kepada ahli.
2. Menyediakan laporan semester dan laporan tahunan untuk diseliakan oleh Guru
Pemimpin.
3. Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Guru Pemimpin dari semasa ke
semasa.

PENOLONG SETIAUSAHA
1. Membantu setiausaha menjalankan segala tugas dan tanggungjawab.
2. Bekerjasama dengan setiausaha.
3. Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkn oleh Guru Pemimpin dari semasa ke
semasa.
BENDAHARI

74
BUKU PANDUAN PENGURUSAN DAN PERANCANGAN SEKOLAH 2011

75808080
SEKOLAH KEBANGSAAN KERATONG 10
26700 BANDAR TUN RAZAK, PAHANG DARUL MAKMUR

1. Mengutip wang dari ahli.


2. Mencatatkan wang masuk dan keluar dalam laporan kewangan.
3. Menyerahkan segala kutipan untuk disemak dan disimpan oleh Guru Pemimpin.
4. Mengeluarkan resit bagi penerimaan pembayaran yang dibuat.
5. Memastikan akaun sentiasa dikemaskini.
AHLI JAWATANKUASA
1. Membantu menjalankan tugas dalam segala program dan aktiviti yang dilaksanakan
sebaik mungkin.
2. Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Guru Pemimpin.
PEMERIKSA KIRA-KIRA
1. Memeriksa dan menyemak serta mengesahkan kewangan pada akhir tahun.
2. Memastikan pengurusan kewangan diuruskan dengan betul.

GURU PENASIHAT RUMAH SUKAN 2011


BIL
1.
2.
3.
4.
5.

RUMAH MERAH
UST.KHAIRUL SHAM B. MOHD KHALID ( K )
CIK KAMISAH BINTI ABD.WAHID
EN.MOHD TAIB BIN KASMURI
PN.NOOR ZAKIAH BT.DAUD
USTZH KHAIRANI NIZA BT HARUN

BIL
1
2
3

RUMAH HIJAU
EN.W.PUTERA SHAH B.W.ALAUDDIN ( K )
EN.YUSRI BIN ISA
PN.KAMNISAH BINTI ABD.AZIZ
75

BUKU PANDUAN PENGURUSAN DAN PERANCANGAN SEKOLAH 2011

76808080
SEKOLAH KEBANGSAAN KERATONG 10
26700 BANDAR TUN RAZAK, PAHANG DARUL MAKMUR

4
5
6

PN.INTAN EZURA BT.MOHD RASIT


PN.ROHANI BINTI RAMLY
CIK NORHAYATI BINTI ABD GHANI

BIL

RUMAH KUNING

1
2
3
4
5

EN.HAIRUL RADZUAN BIN RAZALI ( K )


EN.MOHD RIZA BIN ABD.LATIF
PN NORHIDATULSHIMA SHABUDDIN
USTZH JULIANAH BT JEMADI
PN.ARDIANA BINTI ARSHAD

BIL
1
2
3
4
5
6

RUMAH BIRU
EN.NAZROL SYAH B.MAZLAN ( K )
PN.NORHASNIZAM BINTI AZMI
EN ZULKIFLI B HARUN
USTZH.ZUMIROH BINTI ZAKARIA
PN.FAIZAH BINTI ISMAIL
UST.ROSLI BIN OMAR
PENYELARAS / SETIAUSAHA
UNIT
NAMA GURU

BIL
1
2
3
4
5

Kelab & Persatuan


Sukan & Permainan
Unit Beruniform
Lawatan & Rombongan
Setiausaha Sukan

Pn Faizah binti Ismail


En.Yusri bin Isa
Pn.Norhasnizam bt.Azmi
En.Hairul Radzuan bin Razali
En.Mohd Jefri bin Jusoh

SENARAI SEMAK TUGAS KOKURIKULUM 2011


BI
L
1
2
3
4
5
6
7
8
9

NAMA GURU

U.BER

KLB/PER

PERMAINAN

UST.AMALUDIN ABDULLAH
EN.FAZIL BIN ABD.AZIZ
EN.HASSAN B AHAMAD
PN.NOOR ZAKIAH BT.DAUD
EN.ZULKIFLI B.HARUN
PN.KAMNISAH A AZIZ
UST.KAMISAH A. WAHID
EN.YUSRI BIN ISA
EN.HAIRUL RADZUAN

T.K.R.S
T.K.R.S
P.ISLAM
P.ISLAM
PENGAKAP
PENGAKAP

B.MELAYU
SNS / MT
B.MELAYU
P.A.ISLAM
B.MELAYU
SNS/MT

B.JARING

BADMINTON

PENYELARAS

SKN / PERM
LWT / ROM

76
BUKU PANDUAN PENGURUSAN DAN PERANCANGAN SEKOLAH 2011

77808080
SEKOLAH KEBANGSAAN KERATONG 10
26700 BANDAR TUN RAZAK, PAHANG DARUL MAKMUR
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

EN.MOHD TAIB B KASMURI


PN.ROHANI RAMLY
USTZH.JULIANAH
PN.NORHIDATULSHIMA
UST ROSLI BIN OMAR
EN.JEFRI M. JUSOH
PN.NORHASNIZAM AZMI
PN.INTAN EZURA A. RASIT
EN.NAZROL SYAH
EN.MOHD RIZA A LATIF
USTZH KHAIRANI NIZA
CIK NORHAYATI BT A GHANI
USTZH ZUMIROH ZAKARIA
ARDIANA ARSHAD
PN.FAIZAH BINTI ISMAIL
W.PUTERA SHAH W ALAUDDIN
UST.KHAIRUL SHAM M KHALID

PENGAKAP
P.ISLAM
P. ISLAM
PENGAKAP
T.K.R.S
PENGAKAP
PENGAKAP
T.K.R.S
T.K.R.S
T.K.R.S
P.ISLAM
T.K.R.S
P.ISLAM
PENGAKAP
P.ISLAM
T.K.R.S
PENGAKAP

B.INGGERIS
SNS/MT
P.A.ISLAM
B.MELAYU
P.A.ISLAM
B.MELAYU
B.INGGERIS
B.MELAYU
SNS/MT
SNS/MT
P.A.ISLAM
B.INGGERIS
P.A.ISLAM
B.INGGERIS
SNS/MT
SNS/MT
P.A.ISLAM

U.BERUNI.
OLAHRAGA

S.TAKRAW

S / U SUKAN

B. JARING
BOLA SEPAK
BOLA SEPAK
BADMINTON

KLB / PER
OLAHRAGA
S . TAKRAW

TAKWIM PERANCANGAN KEGIATAN KOKURIKULUM 2011


BI
L

PERKARA

TARIKH

Perjumpaan Rumah Sukan

07 Januari 2011

Mesyuarat Agung Unit Beruniform /


Persatuan & Kelab / Permainan

12 - 14 Januari 2011

Merentas Desa

11 Februari 2011

Sukan Tara

23 - 24 Februari 2011

CATATAN
Jumaat

Rabu - Jumaat

Jumaat

Rabu - Khamis

77
BUKU PANDUAN PENGURUSAN DAN PERANCANGAN SEKOLAH 2011

78808080
SEKOLAH KEBANGSAAN KERATONG 10
26700 BANDAR TUN RAZAK, PAHANG DARUL MAKMUR

Temasya Sukan Tahunan

27 Februari 2011

Ahad

Sambutan Hari Guru

16 Mei 2011

Isnin

Pelancaran Sambutan Bulan Kemerdekaan

16 Ogos 2011

Selasa

Sambutan Bulan Kemerdekaan

31 Ogos 2011

Rabu/ C.Sekolah

Perkhemahan Bersepadu Unit-Unit Beruniform

21- 23 Oktober 2011

10

Hari Anugerah Kecemerlangan 2011

17 November 2011

11

Lawatan Sambil Belajar

7 9 Oktober 2011

Jumaat - Ahad

Khamis

Jumaat - Ahad

TAKWIM KOKURIKULUM 2011

BIL

PERKARA

MESYUARAT KO KURIKULUM

TAKLIMAT PENGURUSAN KO
KURIKULUM(GURU)
TAKLIMAT PENGURUSAN KO
KURIKULUM(MURID)

3
4

MESYUARAT J/KUASA UNIT BERUNIFORM

MESYUARAT J/KUASA KELAB/PERSATUAN

MESYUARAT J/KUASA SUKAN DAN


PERMAINAN

MESYUARAT RUMAH SUKAN

LATIHAN RUMAH SUKAN

JAN

FEB

MAC

APR

MEI

JUN

JUL

OGS

SEP

OKT

NOV

78
BUKU PANDUAN PENGURUSAN DAN PERANCANGAN SEKOLAH 2011

DIS

79808080
SEKOLAH KEBANGSAAN KERATONG 10
26700 BANDAR TUN RAZAK, PAHANG DARUL MAKMUR
9

GERKO UNIT BERUNIFORM

10

GERKO KELAB DAN PERSATUAN

11

GERKO SUKAN DAN PERMAINAN


PERKHEMAHAN BERSEPADU UNIT
BERUNIFORM

12
13

SAMBUTAN HARI KEMERDEKAAN

14

LAWATAN SAMBIL BELAJAR

15

SUKAN TAHUNAN

16

PROGRAM KENAL PASTI BAKAT SUKAN

17

SUKAN PEMBANGUNAN SEPAK TAKRAW

18

SUKAN PEMBANGUNAN BOLA SEPAK

NAMA GURU :..........................................................................................


KELAS

:...........................................................................................

1.

SENARAI NAMA MURID

2.

FAIL PERIBADI MURID

3.

4.

a)

BORANG MAKLUMAT PERBADI

b)

SURAT BERANAK

c)

BUKU PROFIL

d)

KAD KESIHATAN

e)

KAD PENGENALAN IBUBAPA/ PENJAGA

YURAN TAHUNAN
a)

YURAN SEKOLAH

b)

YURAN PIBG

KECERIAAN KELAS

79
BUKU PANDUAN PENGURUSAN DAN PERANCANGAN SEKOLAH 2011

80808080
SEKOLAH KEBANGSAAN KERATONG 10
26700 BANDAR TUN RAZAK, PAHANG DARUL MAKMUR

5.

6.

a)

JADUAL WAKTU KELAS

b)

JADUAL TUGAS HARIAN

c)

SUSUN ATUR MEJA/KERUSI

d)

JAM DINDING

e)

SUDUT BACAAN

f)

SUDUT PAMERAN HASIL MURID

g)

SUDUT PROGRAM NILAM

h)

PAPAN KENYATAAN AKADEMIK

i)

LANGSIR KELAS

j)

ALAS MEJA GURU / MEJA PAMERAN

k)

UCAPAN SELAMAT DATANG

l)

BUKU-BUKU RUJUKAN/ BACAAN KELAS

PEMILIHAN AJK KELAS


a)

KETUA KELAS

b)

PENOLONG KETUA KELAS

REKOD KEDATANGAN MURID


a)

NAMA MURID IKUT SURAT BERANAK

b)

TARIKH LAHIR

c)

NO. SURAT BERANAK

d)

NAMA BAPA

e)

PEKERJAAN BAPA

f)

ALAMAT RUMAH TERKINI

g)

NO. TELEFON IBUBAPA

h)

NAMA RUMAH SUKAN

i)

PERSATUAN / KELAB

j)

UNIT BERUNIFORM

80
BUKU PANDUAN PENGURUSAN DAN PERANCANGAN SEKOLAH 2011