Anda di halaman 1dari 10

SKEMA PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN 2011 ERT KERTAS 2 TINGKATAN 4

So.

Huraian

Markah

Markah

1 (a)

i Tidak memakai skaf/ penutup kepala/topi/kep bagi menutup rambut ii Tidak memakai apron sewaktu menjual makanan iii Merokok di hadapan pelajar sewaktu menjual makanan

1 1 3

mana mana 3 @ 1 markah 1 1 1 1 3 1 1 1 1

(b)

i. Menyediakan makanan - Alatan dapur bersih sebelum digunakan Tutup makanan supaya tidak dihinggapi lalat !isa makanan dibungkus sebelum dibuang Tong sampah perlu ditutup dan dibersihkan setiap hari. ii. Memasak makanan Alatan di"u"i bersih tidak retak tidak sumbing #ermukaan meja kerja sentiasa bersih Alat kotor di"u"i segera iii.Menyaji makanan Alatan menghidang bersih dan sesuai dengan makanan yang dihidang Tutup makanan supaya tidak dihinggapi lalat atau serangga lain Ambil makanan dengan "am"a atau garfu atau penyepit yang bersih

1 1 1

$idang makanan yang telah dimasak dengan segera. 1 i%. Menyimpan Makanan - makanan segar disimpan dalam petisejuk di tempat yang bersesuaian dengan segera. makanan segar harus dibersihkan sebelum disimpan suhu dalam petisejuk hendaklah sesuai dengan jenis makanan makanan kering disimpan dalam keadaan kering gunakan bekas makanan yang bersih untuk menyimpan makanan yang telah dimasak simpan makanan yang telah dimasak se"ara berasingan daripada makanan mentah untuk mengelakkan pen"emaran silang. 1 1 1 1 1 1

So.

Huraian

Markah

Markah

2(a )

i. &mur peranan bergantung kepada tahap umur ahli keluarga yang dewasa "ontohnya anak berumur 1' tahun bertanggungjawab mengurus sumber/melaksanakan tugas yang berat (emaja /kanak kanak diberikan tanggungjawab yang lebih ringan/sesuai dengan kemahiran/tahap umur iii )ender #embahagian tugas berbe*a mengikut kemampuan "ontoh anak lelaki diberi tugas yang lebih berat dari anak perempuan kerana lebih kuat/kemampuan tugas juga diberikan mengikut kemahiran "ontohnya anak perempuan melipat pakaian+anak lelaki men"u"i kereta. iii. ,edudukan ahli keluarga - #eranan anak anak berbe*a mengikut kedudukan mereka dalam keluarga. - Anak sulung diberi tugas dan tanggungjawb yang lebih berbanding anak bongsu. Ahli keluarga yang dewasa dan tua menjadi teladan dan tempat rujuk mereka lebih dihormati /memainkan peranan yang lebih dalam membuat peran"angan/membuat keputusan keluarga i% !tatus -konomi keluarga !etiap ahli memainkan peranan dalam melaksanakan tugas supaya sumber dapat diuruskan dengan baik+ "ontohnya jika keluarga tidak mampu mengupah pembantu rumah+ setiap ahli keluarga perlu bertanggungjawab %. !osiobudaya Anak sulung perlu dihormati oleh adik beradik yang lain dan perlu bertanggungjawab mengambil alih tugas ibubapa. .aktor 1 markah $uraian 1 markah

1 1 1

1 1 1

1 1 1

1 1

2 1

1 11 2

So.

$uraian

Markah

Markah

2(b )

Masalah yang mungkin berlaku di peringkat perkembangan i. Masalah penjagaan anak pengurusan masa yang kurang "ekap anak diabaikan dan penderaan anak berlaku kurang bimbingan dan ajaran agama 1 1 1 1 1 1

ii. Masalah sosial peringkat remaja )angsterisme /%andalism +/melepak /pengaruh negatif / merokok / ketagihan dadah / jenayah

iii

Masalah kewangan ,ekurangan sumber kewangan bagi memenuhi keperluan asas "ontohnya tempat tinggal yang selesa tidak dapat memenuhi keperluan pendidikan

1 1 1

i%. ,onflik #eranan Tidak menjalankan peranan sepatutnya

1 1 1

/ markah dari mana mana faktor

So.

$uraian

Markah

3
% Menu Porsi EP arbohi!rat '1( #urge r e$u 12% g 1& & 12% ) 23.1 ) 1* 1&& + %,-..%, kJ '1 m( Mengira nilai tenaga Protein '1( 12% ) 1.., ) 1* 1&& + %1*.3,% kJ '1m( "emak '1( 12% ) 11./ ) 3, 1&& + /%1.,, kJ '1m( '1m( 1%%-.212 kJ Jumlah tenaga

#uah #etik

. & .& ) *3 1 && + -/.* g '1m (

*3

-/.* ) *.1 ) 1* 1&& + *..2... kJ '1m (

-/.* )1./ ) 1* 1&& + 1-.*/3/ kJ '1m(

-/.* ) &.1 ) 3, 1&& + 2.%.-- kJ '1m ( .,.// kJ '1m(

0&M1A$

1233.456 k0 71m8

b8 ,eperluan nilai tenaga sehari yang disarankan 9 62': kkal ; 3.1'3 k0 9 1:4<3.46 k0 keperluan

1 1

#erbe*aan nilai tenaga 9 ,eperluan tenaga sehari tenaga sajian makan malam 9 1:4'3.46 k0 9 <63<.<5 k0 1233.45 k0 =1m> =1m>

So.

$uraian

Markah

,os bahan bagi sepasang pakaian %(a ) Bil 1 6 3 3 2 5 4 Bahan .abrik blaus .abrik seluar ?enang @ip 1apik pinggang ?utang ,un Kuantiti 6m ; 12.:: 6Am ; 14.:: 1 buku ; :.': 1 keping ; :.': B m ; :.': 2 biji ; :.6: 6 keping ; 1.2: Kos Seunit (RM 3:.:: 36.2: :.': :.': :.5: 1.:: 3.:: , 0&M1A$ 7i8 ,os projek sepasang pakaian (b) ,os bahan C ,os &pah C ,os !ampingan/ 9 (M 4'.4: C (M42.:: C (M3.:: 9 (M 125.4: 7ii8 (enda =1> =1> 2 4'.4:

1Am ; (M 1.6: 9 (M 1.': =1>

7(M4'.4: (M3.::8 C (M1.': =1> 9 (M(M44.2: =1> 3

(0)

)aris leher 1engan ?elah

bentuk bulat lengan padanan rata ?elah slit berlapik dan belah ber*ip 2

Mana mana dua yang sesuai @ 1 markah

!oalan 2
Masa 1:E3: 1:E3: 7 1: minit 8 71 markah8 Agar Agar Doktail 71 markah8 1:E3: 11E:: 7 6: minit 8 1. (ebus agar agar+ air+ daun pandan dan sirap buah buahan. 6. Masukkan gula. 3. /si a"uan dengan "ampuran buah buahan 7"oktail8 3. Tuangkan agar agar 71 markah8 11E:: 11E1: 7 1: minit 8 71 markah8 11E1: 11E3: 7 3: minit 8 2. !ejukkan Fasi #utih 71 markah8 1. ?asuh beras. 6. Masukkan air dan masak. ,ari Ayam 71 markah8 1. ?ersihkan ayam+ potong kentang dan bahan bhn lain. 6. #anaskan minyak dan tumiskan bahan peren"ah. 3. Masukkan santan dan biar mendidih. 71 markah8 3. Masuk kan ayam dan kentang serta renehkan 2. !esuaikan rasa. 11E3: 16E:: 7 6: minit 8 ,angkung )oreng 71 markah8 1. ?ersihkan dan sediakan sayuran dan bahan peren"ah lain. 6. Tumbuk bahan peren"ah. 3. #anaskan minyak dan tumis bahan peren"ah. 71 markah8 3. Masuk sayuran dan masak hingga lembut. 2. !esuaikan rasa. 71 markah8 G Hidihkan air untuk membuat sirap jus tembikai !usunan ,erja 1. Mengumpulkan semua alat yang diperlukan 6. Menyukat bahan 71 markah8 Datatan

16E:: 16E12 7 12 minit 8

0us Tembikai 71 markah8 1. 1arutkan gula dalam air panas. 6. ?ersihkan tembikai. 3. ,orek bentuk bebola dan kisar selebihnya. 3. Tapis jus tembikai+ limau dan sirap 2. Tambahkan air sejuk dan ketulan ais.

71 markah8 16E12 16E3: 7 12 minit 8 1. $ias semua makanan dan sajikan 6. Du"i semua alatan+ keringkan dan simpan. 3. ,emaskan tempat kerja dan buang sampah. 71 markah8 71 markah8

!usunan mengikut urutan E Datatan E

7 4 markah8 7 Maksima 6 markah8 7Maksima 5 markah8

#embahagian masa sesuai E

So.

$uraian

Marka h

Markah

keseluruhan kelepet sama lebar ditekan rata ditetapkan dengan kukuh dan kemas )ambarajah $uraian 1 1

4arisan kele5et

Tandakan garis kelepet dan garis lipatan pertama =1> )aris lipatan lebih ke"il dari garis kelepet =1>

1 1 %

1a$ah 2 '1( "abel 2 '1 (

4arisan "i5atan

1 1ipat fabrik di lipatan pertama ke !H =1> 1ipat fabrik di garis kelepet ke sebelah dalam. =1> !emat dan jelujur =1> 1 1 1 /

S3

1a$ah 2 '1( "abel 2 S3 '1(

1 Tetapkan kelepet dengan menggunakan jahitan yang sesuai =1>

S3

1 1a$ah 2 '1( 1

mata jahitan tidak ketara dari sebelah luar pakaian

1 1

Anda mungkin juga menyukai