Anda di halaman 1dari 4

Teks Pengacara Majlis MTQ

Bi l 1 Tindakan Para Hadirin mengambil tempat masing-masing Para hadirin sekalian. Majlis akan dimulakan sebentar lagi. Sukacita sekiranya para hadirin dapat mengambil tempat masing-masing. Majlis memohon kerjasama daripada tuan-tuan dan puan-puan serta hadirin sekalian dapat mematikan telefon bimbit atau tukarkan ke mod senyap sepanjang majlis berlangsung agar tidak mengganggu majlis. Kerjasama hadirin sekalian amatlah dihargai. Terima kasih. SETELAH DIBERI ISYARAT UCAPAN PENGUMUMAN 2 Mengumumkan ketibaan dan %if-dif "emputan. SETELAH PERASMI DAN VIP DUDUK HADIRIN DIPERSILAKAN DUDUK. & ...............!"a#atan$

!"#$ % & '" &(. +- * , + ) * ' *2 01, */ - ..


'ang (erbahagia 'ang (erhormat .. 'ang (erusaha Tn Kamal B Mansor Tuan Pega#ai Pelajaran %aerah Perak Tengah) 'ang (erusaha En Muhammad Nasir b Arshad Penyelia Kanan Pendidikan *slam) Pega#ai Pelajaran %aerah. 'ang (erusaha Pn Azizah bt Mohamad aaid +uru (esar SK Toh Paduka ,aja) Selaku Tuan ,umah

'ang (erusaha

..

Pega#ai-pega#ai "abatan Pelajaran Perak dan Pejabat Pelajaran %aerah +uru-guru (esar) "a#atankuasa Pengelola) +uru-guru Pengiring) *bu bapa) Para Peserta) dan seterusnya Tuan-tuan - Puan-puan yang dirahmati .llah sekalian. Sirih berlipat sirih pinang) Sirih dari Pulau Mutiara) Pemanis kata selamat datang) .#al bismilah pembuka kata.


.lhamdulillah) seiring kita menadah tangan men/ahirkan rasa kesyukuran ke hadrat ,abbul *//ah) Tuhan 'ang Maha 0sa kerana dengan limpah dan i/in 1ya jua) dapat kita dipertemukan dalam Majlis Penutup Majlis Tadarus .l-2uran . Majlis merakamkan setinggi-tinggi penghargaan di atas kehadiran !ang Berbahagia . kerana sudi hadir merasmikan Ma"lis Penutup Ma"lis Tadarus Al-#uran $on PK% Kg %a"ah Tahun &'(& pada petang ini. ) %engan tema kali ini iaitu 3Al-#uran Men"ana Trans*ormasi +mmah, semoga majlis seperti ini dapat menyemai rasa kecintaan yang mendalam terhadap kalam .llah dan seterusnya mengangkat martabat .l-2uran ke tahap tertinggi dan dijadikan petunjuk utama dalam melahirkan insan yang cemerlang di dunia dan akhirat. %ari pukul 2.&4 petang hinggalah sebentar tadi 5 acara iaitu Tila#ah .l-2uran) 6afa/an .l2uran) Syarahan .gama) (ercerita Kisah %ari .l-2uran dan yang melibatkan 777 orang peserta me#akili setiap sekolah telah dipertandingkan dalam Ma"lis Penutup Ma"lis Tadarus Al-#uran $on PK% Kg %a"ah Tahun &'(& kali ini. Al-Quran diturun sebagai penyuluh, Membaca dikurnia pahala dan juga rahmat, Angkat doa jari sepuluh, Doa minta biar selamat. keberkatan dan kesejahteraan) majlis mempersilakan ........................................... untuk memimpin bacaan doa. BACAAN DOA Majlis mengucapkan terima kasih kepada ............................................... di atas bacaan doa itu tadi. 6adirin yang dimuliakan. Majlis diteruskan lagi dengan mempersilakan !ang Berusaha Tn Kamal B Mansor Tuan Pega.ai Pela"aran /aerah Perak Tengah) untuk menyampaikan ucapan aluan. %engan segala hormatnya) majlis mempersilakan. UCAPAN ALUAN. 8ntuk

Terima kasih diucapkan kepada !ang Berusaha Tn Kamal B Mansor Tuan Pega.ai Pela"aran /aerah Perak Tengah) di atas ucapan aluan itu tadi. Kini menyusul pula ucapan perasmian penutup. 8ntuk itu) majlis dengan segala hormat dan tak/imnya mempersilakan !ang Berbahagia .. untuk menyampaikan ucapan - perasmian penutup Ma"lis Tadarus Al-#uran $on PK% Kg %a"ah Tahun &'(&. %engan segala hormatnya dipersilakan. UCAPAN YANG BERBAHAGIA Terima kasih majlis ucapkan kepada !ang Berbahagia ................................................ ........................................................................................... atas ucapan yang disampaikan sebentar tadi. 6adirin yang dihormati sekalian) Kini sampailah masanya untuk kita mengetahui keputusan pertandingan Ma"lis Penutup Ma"lis Tadarus Al-#uran $on PK% Kg %a"ah Tahun &'(&. Tetapi sebelum itu) mari kita sama-sama mendengar ulasan jemaah hakim mengenai pertandingan yang dijalankan. 8ntuk itu) majlis mempersilakan ..) Pengerusi 2emaah Hakim untuk menyampaikan 8lasan Penghakiman Pertandingan. %ipersilakan.. ULASAN PENGERUSI JEMAAH HAKIM Terima kasih diucapkan. Kini tibalah masa yang ditunggu-tunggu iaitu pengumuman keputusan pertandingan dan penyampaian hadiah dan cenderamata. 8ntuk menyempurnakan majlis ini) dijemput !ang Berbahagia . dengan diiringi oleh 'ang (erusaha Tn Kamal B Mansor3 Tuan Pega.ai Pela"aran /aerah Perak Tengah naik ke pentas untuk menyampaikan cenderamata dan hadiah kepada para pemenang.

('

((

PERASMI & PPD NAIK KE ATAS PENTAS Keputusan telah berada di tangan kami. !kptusan$

(&

Tahniah diucapkan kepada para pemenang Ma"lis Penutup Ma"lis Tadarus Al-#uran $on PK% Kg %a"ah Tahun &'(& kali ini. %an terima kasih kepada !ang Berbahagia ... kerana sudi menyampaikan cenderamata dan hadiah kepada para pemenang. Sebagai penghargaan pihak majlis dengan segala hormatnya mempersilakan !ang Berusaha Tn Kamal B Mansor3 Tuan Pega.ai Pela"aran /aerah Perak Tengah untuk menyampaikan cenderamata kepada !ang Berbahagia . . %ipersilakan.

PENYAMPAIAN CENDERAMATA KEPADA YANG BERBAHAGIA (4 (5 Bunga melur bunga kenanga Cantik disusun penyeri anjung Al-Quran bagaikan intan permata Al-Quran dijunjung umat disanjung Bunga mawar cantik berseri Mekar disirami si embun pagi Majlis adarus Al-Quran mengundur diri !emoga tahun hadapan berjumpa lagi. .lhamdulillah.. %engan penyampaian hadiah sebentar tadi maka Ma"lis Penutup Ma"lis Tadarus Al-#uran $on PK% Kg %a"ah Tahun &'(& pada kali ini sampai ke penghujungnya. Sekalung budi penghargaan terima kasih pihak majlis kalungkan kepada !ang Berbahagia .. kerana sudi hadir ke majlis pada petang ini. Terima kasih juga kepada semua dif-dif jemputan) pega#ai "abatan Pelajaran Perak) +uru-guru) para peserta yang mengambil bahagian) "a#atankuasa Pengelola dan seluruh pihak yang telah menjayakan Ma"lis Penutup Ma"lis Tadarus Al-#uran $on PK% Kg %a"ah Tahun &'(& ini. Seterusnya.. %ijemput kepada !ang Berbahagia . dengan diiringi oleh 'ang (erusaha Tn Kamal B Mansor3 Tuan Pega#ai Pelajaran %aerah Perak Tengah dan dif-dif jemputan ke jamuan minum petang. "alau ada kepuk di ladang, Boleh juga tumpang mandi# Diberi Allah umur panjang, Boleh kita jumpa lagi. Selamat pulang ke destinasi masing-masing. Semoga tiba dengan selamat. .khir kalam) marilah kita tutup majlis ini dengan sama-sama membaca Surah .l-.sr. Sekian. :.(*;;.6* T.8<*2 :.; 6*%.'.6 :.SS.;.M8.;.*K8M :.,T. Terima kasih sekali lagi kepada !ang Berbahagia dan Tuan PP/ Perak Tengah kerana sudi menyampaikan cenderamata sebentar tadi.