Anda di halaman 1dari 4

SEKOLAH TINGKATAN/KELAS WAKTU MATAPELAJARAN

SMK UNDANG JELEBU 1 KRK 1130 1210pm SAINS

TARIKH SAIZ KELAS TEMPOH BIDANG PEMBELAJARAN

14 Februari 2014 17 ORANG 40minit BAB 2: SEL SEBAGAI UNIT ASAS HIDUPAN

TOPIK TEMA KONSEP UTAMA RASIONAL OBJEKTIF PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN

SEL HAIWAN DAN SEL TUMBUHAN MANUSIA DAN KEPELBAGAIAN HIDUPAN Mengetahui fungsi dan struktur utama dalam sel haiwan dan tumbuhan Dapat menghargai dan menjaga ciptaan Tuhan 1. Memahami sel Murid boleh: 1. Mengenalpasti struktur umum sel haiwan dan sel tumbuhan 2. Melukis dan melabel struktur umum sel haiwan dan sel tumbuhan 3. Membanding beza struktur umum sel haiwan dan sel tumbuhan 1. Maklumat mengenai organisma hidup 2. Pelajar mempunyai pengetahuan tentang sel haiwan dan tumbuhan melalui pembacaan awal buku teks atau buku rujukan dan eksperimen menyediakan sel pipi dan sel bawang 1. Memerhatikan struktur umum sel haiwan 2. Mengenalpasti dan melabel struktur sel 3. Membanding beza sel haiwan dan sel tumbuhan 1. Minat dan bersikap ingin tahu tentang alam sekeliling 2. Menghargai dan mengamalkan kehidupan yang bersih dan sihat 1) RUJUKAN 2) ALAT 3) BAHAN Konstruktivisme Buku teks, internet, buku rujukan Multimedia (laptop dan lcd) Handouts

PENGETAHUAN LEPAS MURID

KEMAHIRAN SAINTIFIK DAN KEMAHIRAN BERFIKIR SIKAP SAINTIFIK/NILAI MURNI/NILAI PATRIOTISME SUMBER PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN PENDEKATAN PENGAJARAN

Perkembangan Pengajaran Fasa 1 SET INDUKSI / PENGENALAN (5 min)

Kandungan / Konsep Pengenalan kepada sel haiwan dan sel tumbuhan

Proses Pengajaran dan Pembelajaran (Tindakan Guru dan Aktiviti Murid) 1) Pelajar menonton video yang disediakan 2) Pelajar menjawab soalan yang diajukan oleh guru a. Apakah yang anda dapat dari tontonan video? b. Apakah yang akan anda pelajari pada hari ini? 1) Pelajar menonton video penyediaan slaid sel pipi dan sel bawang 2) Pelajar diminta memerhatikan struktur sel pipi dan sel bawang

Catatan

Kaedah Soal jawab, perbincangan di dalam kelas BBM Video animasi Kaedah Soal jawab, pemerhatian dan perbincangan di dalam kelas BBM Video animasi Slide PP

Fasa 2 PERKEMBANGAN (PENEROKAAN) (10 min)

Menjelaskan bentuk dan ciri-ciri setiap jenis sel 1.Sel haiwan 2.Sel tumbuhan

Fasa 3 PERKEMBANGAN (PENERANGAN) (10 min)

Melukis dan melabel sel Membanding beza keduadua sel

1) Pelajar melukis dan melabel struktur sel haiwan dan sel tumbuhan 2) Pelajar menyatakan perbezaan dan persamaan sel haiwan dan sel tumbuhan

Kaedah Penerangan oleh guru, perbincangan, pemerhatian BBM Slide MS Power Point Gambarajah Video

Fasa 4 PERKEMBANGAN (APLIKASI/PENELITIAN) (10 min) Fasa 5 PENUTUPAN (PENTAKSIRAN) (5 min)

Membuat latihan pengukuhan

1) Pelajar membuat latihan pengukuhan untuk lebih pemahaman tentang topik

BBM Lembaran kerja

Rumusan dan kesimpulan

1) Pelajar membuat rumusan apa yang telah dipelajari

Kaedah Penerangan oleh guru, perbincangan

B5D1E1 : Melukis struktur umum sel haiwan dan sel tumbuhan. Menyatakan fungsi setiap struktur sel. Menjelaskan persamaan dan perbezaan di antara kedua-dua sel. 1. Lukis serta labelkan sel haiwan dan sel tumbuhan pada ruang yang disediakan.

Sel haiwan

Sel tumbuhan

2. Padankan struktur sel dan fungsinya. Struktur Dinding sel Fungsi Mengandungi sap sel yang berisi glukosa dan garam mineral yang terlarut melindungi dan memberi bentuk kepada sel Mengawal keluar dan masuk semua kandungan bahan sel Mengawal semua aktiviti sel Sitoplasma Tempat berlakunya proses-proses kimia Kloroplas Mengandungi pigmen klorofil yang menyerap cahaya matahari untuk membuat makanan

Nukleus

vakuol

Membran sel

3. Bandingkan dan bezakan antara sel haiwan dan sel tumbuhan.

Persamaan ___________________________ ___________________________ ___________________________ ___________________________

Sel haiwan Perbezaan Tiada Dinding sel Kloroplas Bentuk sel vakuol

Sel tumbuhan

Tetap

Anda mungkin juga menyukai